Sunteți pe pagina 1din 2

Doamna Director,

Subsemnatul(a)..........................................din localitatea Radovan/Tarnava/Fantanele,


jud. Dolj, va rog a-mi aproba cererea pentru rechizitele scolare acordate gratuit de Guvernul
Romaniei pentru fiul meu/fiica mea................elev(a) in clasa a ........a in anul scolar 2012-
2013.
Declar pe proprie raspundere ca nu mai realizez alte venituri in afara de cele din
adeverinta anexata.

Data: Semnatura:

Doamna Director,

Subsemnatul(a)..........................................din localitatea Radovan/Tarnava/Fantanele,


jud. Dolj, va rog a-mi aproba cererea pentru rechizitele scolare acordate gratuit de Guvernul
Romaniei pentru fiul meu/fiica mea................elev(a) in clasa a ........a in anul scolar 2012-
2013.
Declar pe proprie raspundere ca nu mai realizez alte venituri in afara de cele din
adeverinta anexata.

Data: Semnatura: