Sunteți pe pagina 1din 1

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

1. Orificiul de ascuţire preliminară 2. Orificiu pentru lustruire


3. Tasată ponire/oprire 4. Ventuze
UTILIZAREA DISPOZITIVULUI
1. Amplasaţi dispozitivul pe o suprafață plană. Umeziți un pic ventuzele pentru a împiedica
deplasarea dispozitivului pe blat.
2. Introduceţi lama cuțitului consecutiv în ambele fante ale secţiunii de ascuţit (1), care sunt
amplasate pe partea stângă a dispozitivului.
Începeţi introducerea cuțitului în dispozitiv cu partea lamei situate aproape de la baza acestuia
(locul de cuplare a mânerului și lamei de
tăiere). Mişcaţi lama cuţitului în ambele direcții, paralel cu suprafața blatului, la început în fanta din
stânga și apoi în fanta din dreaptă a
compartimentului de ascuţire (1). În cazul în care doriţi să ascuţiţi vârful cuţitului, ridicaţi delicat în
sus mânerul cuţitului şi mişcaţi-l delicat
înainte şi înapoi pe discul de ascuţire. Repetaţi această activitate până când lama cuțitului este
suficient de ascuțită. Pentru a ascuţi
optimal fiecare 5 centimetri ai lamei, trebuie să mişcaţi o astfel de lungime a lamei în primul
orificiu al dispozitivului (1), timp de 1 secundă.
3. Introduceţi lama cuțitului consecutiv în ambele fante ale secţiunii de lustruire (2), care sunt
amplasate pe partea stângă a dispozitivului.
Începeţi introducerea cuțitului în dispozitiv cu partea lamei situate aproape de la baza acestuia
(locul de cuplare a mânerului și lamei de
tăiere). Mişcaţi lama cuţitului în ambele direcții, paralel cu suprafața blatului, la început în fanta din
stânga și apoi în fanta din dreaptă a
compartimentului de lustruire (2). În cazul în care doriţi să ascuţiţi vârful cuţitului, ridicaţi delicat în
sus mânerul cuţitului şi mişcaţi-l delicat
înainte şi înapoi pe discul de lustruire. Repetaţi această activitate până când lama de cuțit devine
netedă și strălucitoare. Pentru a ascuţi
optimal fiecare 5 centrimetri ai lamei, trebuie să mişcaţi o astfel de lungime a lamei în cel de al
doilea orificiu al dispozitivului (2), timp de 1
secundă.
4. După terminarea ascuțirii, cuţitul trebuie spălat în apă caldă cu detergent.
CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ
Înainte de a curăța dispozitivul, scoateți ștecherul din priză. Ștergeți exteriorul dispozitivului cu o
cârpă uscată. Nu introduceți dispozitivul
în apă pentru a-l curăța. Dispozitivul nu are un recipient pentru așchii de metal, care iau naştere în
timpul procesului de ascuţire. Pentru a le elimina, scoateți obturatoarele din plastic, situate în partea
inferioară a dispozitivului și mişcaţi ușor dispozitivul.

S-ar putea să vă placă și