Sunteți pe pagina 1din 5

1. Esti ceea ce mananci. Observați acest proverb și ilustrați opiniile dvs.

utilizând exemple
din propria experiență de viață sau din cărți.
Trebuie să avem mare grijă de alimentaţia noastră, pentru că “o minte sănătoasă stă numai
într-un corp sănătos”. Astfel, alimentele pe care le consumăm trebuie să ne dea energie, nu să ne-o
fure. Din ce în ce mai multă lume a devenit astăzi preocupată de o alimentaţie cât mai sănătoasă. Se
spune că „suntem ceea ce mâncăm”. Câtă vreme ne hrănim cu ceea ce ne pun alţii la dispoziţie, va
exista permanent suspiciunea că fructele, legumele pot fi pline de substanţe chimice care n-ar trebui
să existe în dieta noastră. Însă, dacă alegem să ne implicăm mai mult, să creştem mâncare şi să
identificăm surse de hrană sănătoasă, atunci ieşim din postura de victimă.
Avantajele dietei personalizate sunt multiple, dieta este adaptată nevoilor fiecarei persoane,
tine cont de preferintele culinare si ne ajută să scadem în greutate fără a depune un efort foarte mare,
dar respectând cu strictete paşii indicaţi în dietă. Am încercat o varietate de diete unele mai usoare,
altele mai grele, dar până nu am constientizat că este nevoie de un stil de viaţă sănătos şi nu de o
dietă rezultatele au întârziat să apară.O dietă sanătoasă trebuie combinată cu sport pentru a avea un
rezultat mai bun.
Dieta sau mai bine spus stilul de viaţă sănatos constă în 3 mese principale mic dejun, pranz,
cină şi în două gustări. Mesele concepute sunt bazate pe alimentele care imi plac în gramaje bine
stabilite pentru a nu consuma mai mult decat are corpul nevoie. La gustări se poate consuma iaurt
grecesc, caju crud, migdale, nuci şi un fruct la alegere care să nu depaşească 150 grame. Masa de
pranz conţine carbohidrati 100g, carne de pui, vita, peşte sau curcan 150 g şi o salată. Cina cuprinde
150 g carne de pui, vită, peşte sau curcan şi o salată sau o ciorba de legume fără cartofi, mazare,
fasole.
You are what you eat. Comment on this proverb and illustrate your opinions using
examples from your own life experience, or from books.
We must take great care of our diet, because "a healthy mind is only in a healthy body."
Thus, the foods we consume must give us energy, not steal it. More and more people have become
concerned today with a healthier diet. It is said that "we are what we eat". As long as we feed on
what others have at our disposal, there will always be a suspicion that fruit, vegetables can be full of
chemicals that should not exist in our diet. But if we choose to get more involved, grow food, and
identify healthy food sources, then we get out of the position of victim.
The benefits of personalized diet are multiple, the diet is tailored to the needs of every
person, takes into account culinary preferences and helps us to lose weight without having to make a
great effort, but strictly following the steps indicated in the diet. I tried a variety of lighter diets,
some more heavy, but until I realized that a healthy lifestyle is needed, and not a diet, the results
were delayed. A healthy diet must be combined with sports to have a better result.
Diet or better say healthy lifestyle consists of 3 main meals breakfast, lunch, dinner and two
snacks. Meals designed are based on foods that I like in well-established grams to not consume more
than the body needs. Snacks are composed of greek yoghurt, raw cayenne, almonds, walnuts and a
choice fruit of no more than 150 grams can be eaten. Lunch contains 100g carbohydrates, 150 g of
chicken, beef, fish or turkey and a salad. Dinner includes 150 g of chicken, beef, fish or turkey and a
salad or vegetable soup without potatoes, peas, beans.
2. Ce credeți că este influența mass-mediei asupra vieții oamenilor? Susțineți opinia dvs.
cu trei argumente minime.
Media cuprinde toate sursele/ mediile de informaţie publică care ajung la un număr foarte
mare de persoane, ca de exemplu televiziune, radio, Internet, presă inclusiv apariţiile periodice ca
ziare, reviste.
Cele mai importante evenimente interne sau externe, despre care marea majoritate dintre noi
are opinii formate extrem de puternice, ne-au fost aduse la cunoştinţă de către mass-media. De aici şi
uşurinţa cu care mass-media poate influenţa judecăţile de valoare şi alegerile pe care oamenii le fac
sau deciziile pe care ei le pot lua. În funcţie de evenimentele prezentate în buletinele de ştiri, în
presa scrisă, la radio, etc., oamenii îşi organizează viaţa. Oamenii depind de mass-media pentru a fi
informaţi, iar cei care ştiu cum să profite de acest lucru, câştigă o mare parte din audienţa publică.
De exemplu, în 2015 protestele care au avut loc în România, dupa incendiul din Clubul
Colectiv, social media a jucat un rol vital în comunicare. Mulți dintre protestatari au fost tineri și
femei, studenți, și au organizat protestele folosind mediile sociale. Planurile unde și cum s-au
desfășura protestele s-au răspândit rapid prin conturile mass-media sociale, organizând unele dintre
cele mai mari proteste. Acesta este un exemplu foarte bun pentru modul în care media socială poate
fi utilizată pentru schimbare și mobilizare publică.
Utilizatorii social media au libertatea de a posta ceea ce vor. Acest lucru înseamnă că clienții
mulțumiți pot lăsa recenzii strălucitoare pe pagini, dar înseamnă, de asemenea, că cei nefericiți pot
lăsa frământări furioase despre evenimentele petrecute, produsele, serviciile oferite.
Mass-media are şi un dezavantaj. Paparazzii care invadeaza intimitatea celebrităților, prin
manifestări de violență și vulgaritate. De asemenea, oamenii pot alege ceea ce doresc să vadă și
tehnologia a oferit opțiuni de blocare a canalelor pe care nu doresc să le vadă.

What do you think is the influence of the media on people's lives? Support your opinion
with three arguments minimum.
The media includes all public information sources/ media that reach a large number of
people, such as television, radio, the Internet, press, including periodical appearances such as
newspapers, magazines.
The most important internal or external events, about which most of us have extremely strong
opinions, have been brought to our attention by the media. Hence the ease with which the media can
influence the judgments of value and the choices that people make or the decisions they can make.
Depending on the events presented in the newsletters, written press, radio, etc., people organize their
lives. People depend on the media to be informed, and those who know how to take advantage of it
gain a large part of the public audience.
For example, in 2015 the protests that took place in Romania after the fire in the Collective
Club, social media played a vital role in communication. Many of the protesters were young and
female students, and organized protests using social media. Plans where and how the protests
unfolded spread rapidly through social media accounts, organizing some of the biggest protests. This
is a very good example of how social media can be used for public change and mobilization.
Social media users have the freedom to post what they want. This means that satisfied
customers can leave brilliant reviews on the pages, but it also means that the unfortunate can leave
angry worries about the events, the products, the services offered.
Media also has a disadvantage. Paparazzi invading the privacy of celebrities through violence
and vulgarity. People can also choose what they want to see and the technology has offered channel
lock options they do not want to see.
3. Vorbiți despre un loc/ regiune unde ați petrecut sau doriți să vă petreceți concediul.

Concediul meu de vară a fost fantastic. Deşi a fost un drum lung parcurs în 12 ore de condus
peisajul şi drumurile foarte bune ne-au facut să nu simţim acestă distanţă. Am petrecut 6 zile în
Antalya într-un resort de lux unde ne-am relaxat şi am participat la diverse antivităţi şi jocuri
organizate în cadrul resortului. După terminarea sejurului ne-am decis să facem o escală de 2 zile
în Istanbul, Turcia pentru a vedea frumuseţea acestui oraş. Ne-am cazat într-un apartament foarte
aproape de centru si de Marele Bazar. Am văzut vizitat moscheea albastră și multe locuri istorice.
Ne-am bucurat de mâncarea turcească, care este mult mai delicioasă decât la noi, de vestita
îngheţată şi de baclavale. Am luat feribotul pentru a ne plimba şi a admira frumuseţea
Instambulului. Am făcut multe fotografii care vor rămîne ca amintire. Am fost in Marele Bazar unde
era un furnicar de oameni, iar turcii negociau fiecare articol pe care îl aveau la vanzare. Turcii
încercau pe cât posibil să pacălească turiştii care nu aveau lire turceşti făcând conversia din euro/
dolari chiar şi dublu în lire turceşti. Noi am cumpărat haine, suveniruri şi rahat turcesc pentru
familie si prieteni.

Speak about a place/ region where you spent or would like to spend your holidays.

My summer vacation was fantastic. Although it was a long way through 12 hours driving the
landscape and the very good roads made us feel this distance. We spent 6 days in Antalya in a luxury
resort where we relaxed and participated in various ants and games organized in the resort. After the
holiday, we decided to make a 2-day stopover in Istanbul, Turkey to see the beauty of this city. We
stayed in an apartment very close to the center and the Grand Bazaar. I saw visiting the blue mosque
and many historic places. We enjoyed Turkish food, which is much more delicious than ours, the
famous ice cream and the baklava. We took the ferry to walk and admire the beauty of Instanbul. I
have made many photographs that will remain as a reminder. I was in the Grand Bazaar where there
was a crowd of people, and the Turks were negotiating every article they had on sale. The Turks
tried as much as possible to squeeze tourists who did not have Turkish pounds making the euro/
dollar conversion even double in Turkish pounds. We bought clothes, souvenirs and Turkish delight
for family and friends.
4. Ce părere aveți despre cumpărăturile într-un magazin mare sau în mall. Oferiți cât mai
multe argumente posibil.
Oamenii sunt motivați să-și cumpere necesitățile de pe piața concurențială. Ca rezultat, un
mare număr de centre comerciale au fost înființate în ultimele două decenii în aproape toate orașele
lumii. Având în vedere acest lucru, există unii analiști care sunt de părere că marile centre
comerciale înlocuiesc magazinele mici, în timp ce alții consideră că marile centre comerciale nu ar
trebui să înlocuiască magazinele mici.Toate facilitățile din aceeași clădire nu pot fi oferite de
magazinele mici.
Există motive pentru care oamenii să creadă că marile centre comerciale sunt importante
pentru a fi înființate, deoarece centrele comerciale vin cu un număr mare de magazine și alte
facilități sub același acoperiș. În primul rând, economisirea timpului la cumpărături de la astfel de
clădiri complexe ar putea fi un factor semnificativ. Poate fi definit ca majoritatea preferă să meargă
mai degrabă la mall-uri decât la magazinele unice, deoarece există o varietate de opțiuni disponibile
într-un singur complex. De exemplu, haine, alimente, bănci, farmacii, cinematografe, restaurante etc.
sunt toate disponibile sub un singur acoperiș și oamenii beneficiază de un mediu mai bun de la
această instituție.
În pofida opiniilor discutate mai sus despre motivele pentru care mall-urile mari sunt ideale
pentru societatea modernă. Problemele de parcare ar putea fi un motiv important în spatele punctului
de vedere al adversarului. Există o aglomerare excursivă în complexul comercial, mai ales la sfârșit
de săptămână și sărbători. Ca urmare, cumpărătorii trebuie să petreacă mult timp cautând locuri de
parcare, în loc să cumpere din magazinele mici. Prețurile în mall-uri mari sunt adesea nerezonabile și
oamenii ajung să cumpere mai mult decât au de fapt nevoie. Centrele comerciale mari nu sunt adesea
convenabile pentru populația din clasa inferioară și de mijloc.
În concluzie, numărul de mall-uri crește în zilele noastre, iar unii cred că vor înlocui piețele
tradiționale. Eu personal cred că existența centrelor comerciale va stimula creșterea economică a
orașului, dar și magazinele mici creează și multe oportunități de locuri de muncă.
What do you think about shopping in a large store or mall. Give as manz arguments as
possible.
People are motivated to buy their necessities from the competitive market. As a result, a great
number of shopping malls has established in past two decades in almost all cities of the world.
Considering this there are some analysts who hold an opinion that large shopping malls are replacing
small shops, while others consider that, large shopping malls should not be replacing small shops.
This essay will assertion both side of this contention before deducing a reasonable conclusion.
There are reasons for people to believe that large shopping malls are important to be
established as multi stories shopping malls come with a large number of stores and other facilities
under one roof. First and foremost time saving from shopping from such multi-complex buildings
could be a significant factor. It may be defined as the majority of them prefer to go to the shopping
malls rather than the single stores because a variety of options are available in one complex. For
example, clothes, groceries, banks, pharmacies, cinemas, food courts, and restaurants etc. are all
available under a single roof and people get better environment from such establishment.
In spite of views discussed above regarding why large shopping malls are ideal to the modern
society. Parking problems could be a substantial reason behind the opponent's viewpoint. There
including excursive crowding in the shopping complex, especially on weekends and holidays. As a
result, shoppers have to spend a long time in the parking bays rather than the shopping in small
shops. The prices in large shopping malls are often unreasonable and people end up purchasing
more than they actually need. The large shopping malls are not often convenient for the lower and
middle-class population.
In conclusion, the number of mega malls is increasing these days, and some people believe
that they will replace traditional markets. I personally believe that the existence of shopping malls
will boost the economic growth of the city, but small shops also create many jobs opportunities as
well.

5. Ce este cel mai valoros în viață. Numestele și dă argumente pentru alegerea ta.
What do you most value in life. Name them and give arguments for your choice.

6. Cine credeți că este cea mai importantă figură sau personalitate a istoriei contemporane
și de ce
Who do you consider to be the most important figure or personality of contemporary
history and why