Sunteți pe pagina 1din 7

Drept Penal - Partea Generală

1. Legea penală şi limitele de aplicare


1.1 Principii generale (Art.1-2)

1.2 Aplicarea legii penale în timp (Art. 3-7)

2. Infracţiunea
2.1 Dispoziţii generale (Art. 15-17)

2.2 Cauzele justificative (Art. 18-22)

2.3 Cauzele de neimputabilitate (Art. 23-31)

2.4 Tentativa (Art. 32-34)

2.5 Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni (Art. 35-45)

2.6 Autorul şi participanţii (Art. 46-52)

3. Pedepsele
3.1 Categoriile pedepselor (Art. 53-55)

3.2 Pedepsele principale (Art. 56-64)

3.3 Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare (Art. 65-70)

3.4 Calculul duratei pedepselor (Art. 71-73)

3.5 Individualizarea pedepselor


- dispoziţii generale (Art. 74)
- circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante (Art. 75-79)
- renunţarea la aplicarea pedepsei (Art. 80-82)
- amânarea aplicării pedepsei sub supraveghere (Art. 83-90)
- suspendarea executării pedepsei sub supraveghere (Art. 91-98)
- liberarea condiţionată (Art. 99-106)

4. Măsurile de siguranţă (Art. 109-112-1)

5. Minoritatea (Art. 113-116)

6. Răspunderea penală a persoanei juridice (Art. 135-137)

7. Cauzele care înlătură răspunderea penală (Art. 152-159)

8. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei (Art. 160-164)

9. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării (Art. 165-171)

10. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală (Art. 172-187)
Drept Penal – Parte specială

1. Infracţiuni contra vieţii (Art. 188-192)


Art. 188 Omor
Art. 189 Omor calificat
Art. 190 Uciderea la cererea victimei
Art. 191 Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Art. 192 Uciderea din culpă

2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii (Art. 193-196 şi Art. 198)
Art. 193 Lovirea sau alte violenţe
Art. 194 Vătămarea corporală
Art. 195 Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Art. 196 Vătămarea corporală din culpă
Art. 198 Încăierarea

3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie (Art. 199-200)


Art. 199 Violenţa în familie
Art. 200 Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă

4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei (Art. 205-207)


Art. 205 Lipsirea de libertate în mod ilegal
Art. 206 Ameninţarea
Art. 207 Şantajul

5. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale (Art. 218, Art. 220)


Art. 218 Violul
Art. 220 Actul sexual cu un minor

6. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private (Art. 224-225)


Art. 224 Violarea de domiciliu
Art. 225 Violarea sediului profesional

7. Infracţiuni contra patrimoniului (Art. 228-234, Art. 236-238, Art. 242-244, Art. 248)
Art. 228 Furtul
Art. 229 Furtul calificat
Art. 230 Furtul în scop de folosinţă
Art. 231 Plângerea prealabilă şi împăcarea
Art. 232 Sancţionarea tentativei
Art. 233 Tâlhăria
Art. 234 Tâlhăria calificată
Art. 236 Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei
Art. 237 Sancţionarea tentativei
Art. 238 Abuzul de încredere
Art. 242 Gestiunea frauduloasă
Art. 243 Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor
Art. 244 Înşelăciunea
Art. 248 Sancţionarea tentativei
8. Distrugerea şi tulburarea de posesie (Art. 253-256)
Art. 253 Distrugerea
Art. 254 Distrugerea calificată
Art. 255 Distrugerea din culpă
Art. 256 Tulburarea de posesie

9. Infracţiuni contra umanităţii (Art. 257-258)


Art. 257 Ultrajul
Art. 258 Uzurparea de calităţi oficiale

10. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei (Art. 266-270, Art. 273, Art. 279-283, Art. 285-286)
Art. 266 Nedenunţarea
Art. 267 Omisiunea sesizării
Art. 268 Inducerea în eroare a organelor judiciare
Art. 269 Favorizarea făptuitorului
Art. 270 Tăinuirea
Art. 273 Mărturia mincinoasă
Art. 279 Ultrajul judiciar
Art. 280 Cercetarea abuzivă
Art. 281 Supunerea la rele tratamente
Art. 282 Tortura
Art. 283 Represiunea nedreaptă
Art. 285 Evadarea
Art. 286 Înlesnirea evadării

11. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu (Art. 289-292, Art. 295-298, Art. 308-309)
Art. 289: Luarea de mită
Art. 290 Darea de mită
Art. 291 Traficul de influenţă
Art. 292 Cumpărarea de influenţă
Art. 295 Delapidarea
Art. 296 Purtarea abuzivă
Art. 297 Abuzul în serviciu
Art. 298 Neglijenţa în serviciu
Art. 308 Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane
Art. 309 Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave

12. Infracţiuni de fals (Art. 320-323, Art. 326-327)


Art. 320 Falsul material în înscrisuri oficiale
Art. 321 Falsul intelectual
Art. 322 Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
Art. 323 Uzul de fals
Art. 326 Falsul în declaraţii
Art. 327 Falsul privind identitatea

13. Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice (Art. 371 şi Art. 375)
Art. 371 Tulburarea ordinii şi liniştii publice
Art. 375 Ultrajul contra bunelor moravuri
14. Infracţiuni contra familiei (Art. 377-379)
Art. 377 Incestul
Art. 378 Abandonul de familie
Art. 379 Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului

PENAL GENERAL
04.01.2017 Miercuri1. Legea penală şi limitele de aplicare
1.1 Principii generale (Art.1-2)
05.01.2017 Joi 1.2 Aplicarea legii penale în timp (Art. 3-7)
06.01.2017 Vineri 2. Infracţiunea
2.1 Dispoziţii generale (Art. 15-17)
07.01.2017 Sambata 2.2 Cauzele justificative (Art. 18-22)
08.01.2017 Duminica
09.01.2017 Luni 2.3 Cauzele de neimputabilitate (Art. 23-31)
10.01.2017 Marti 2.4 Tentativa (Art. 32-34)
11.01.2017 Miercuri 2.5 Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni (Art. 35-45)
12.01.2017 Joi 2.6 Autorul şi participanţii (Art. 46-52)
13.01.2017 Vineri 3. Pedepsele
14.01.2017 Sambata 3.1 Categoriile pedepselor (Art. 53-55)
3.2 Pedepsele principale (Art. 56-64)
3.3 Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare (Art. 65-70)
15.01.2017 Duminica
16.01.2017 Luni 3.4 Calculul duratei pedepselor (Art. 71-73)
17.01.2017 Marti Individualizarea pedepselor
- dispoziţii generale (Art. 74)
- circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante (Art. 75-79)
18.01.2017 Miercuri - renunţarea la aplicarea pedepsei (Art. 80-82)
19.01.2017 Joi - amânarea aplicării pedepsei sub supraveghere (Art. 83-90)
20.01.2017 Vineri - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere (Art. 91-98)
21.01.2017 Sambata -liberarea condiţionată (Art. 99-106)
22.01.2017 Duminica
23.01.2017 Luni 4. Măsurile de siguranţă (Art. 109-112-1)
24.01.2017 Marti 5. Minoritatea (Art. 113-116)
25.01.2017 Miercuri 6. Răspunderea penală a persoanei juridice (Art. 135-137)
26.01.2017 Joi 7. Cauzele care înlătură răspunderea penală (Art. 152-159)
27.01.2017 Vineri 8. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei (Art. 160-164)
28.01.2017 Sambata 9. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării (Art. 165-171)
10. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală (Art. 172-
187)
29.01.2017 Duminica
PENAL SPECIAL

30.01.2017 Luni Art. 188 Omor


Art. 189 Omor calificat
Art. 190 Uciderea la cererea victimei
Art. 191 Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Art. 192 Uciderea din culpă
31.01.2017 Marti Art. 193 Lovirea sau alte violenţe
Art. 194 Vătămarea corporală
Art. 195 Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Art. 196 Vătămarea corporală din culpă
Art. 198 Încăierarea
Art. 199 Violenţa în familie
Art. 200 Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă
01.02.2017 Miercuri Art. 205 Lipsirea de libertate în mod ilegal
Art. 206 Ameninţarea
Art. 207 Şantajul
02.02.2017 Joi Art. 218 Violul
Art. 220 Actul sexual cu un minor
Art. 224 Violarea de domiciliu
Art. 225 Violarea sediului profesional
03.02.2017 Vineri Art. 228 Furtul
Art. 229 Furtul calificat
Art. 230 Furtul în scop de folosinţă
Art. 231 Plângerea prealabilă şi împăcarea
Art. 232 Sancţionarea tentativei
Art. 233 Tâlhăria
Art. 234 Tâlhăria calificată
Art. 236 Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei
Art. 237 Sancţionarea tentativei
04.02.2017 Sambata Art. 238 Abuzul de încredere
Art. 242 Gestiunea frauduloasă
Art. 243 Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor
Art. 244 Înşelăciunea
Art. 248 Sancţionarea tentativei
05.02.2017 Duminica
06.02.2017 Luni Art. 253 Distrugerea
Art. 254 Distrugerea calificată
Art. 255 Distrugerea din culpă
Art. 256 Tulburarea de posesie
07.02.2017 Marti Art. 257 Ultrajul
Art. 258 Uzurparea de calităţi oficiale
Art. 266 Nedenunţarea
Art. 267 Omisiunea sesizării
Art. 268 Inducerea în eroare a organelor judiciare
08.02.2017 Miercuri Art. 269 Favorizarea făptuitorului
Art. 270 Tăinuirea
Art. 273 Mărturia mincinoasă
Art. 279 Ultrajul judiciar
09.02.2017 Joi Art. 280 Cercetarea abuzivă
Art. 281 Supunerea la rele tratamente
Art. 282 Tortura
Art. 283 Represiunea nedreaptă
Art. 285 Evadarea
Art. 286 Înlesnirea evadării
10.02.2017 Vineri Art. 289: Luarea de mită
Art. 290 Darea de mită
Art. 291 Traficul de influenţă
Art. 292 Cumpărarea de influenţă
Art. 295 Delapidarea
11.02.2017 Sambata Art. 296 Purtarea abuzivă
Art. 297 Abuzul în serviciu
Art. 298 Neglijenţa în serviciu
Art. 308 Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte
persoane
Art. 309 Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave
12.02.2017 Duminica
13.02.2017 Luni Art. 320 Falsul material în înscrisuri oficiale
Art. 321 Falsul intelectual
Art. 322 Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
Art. 323 Uzul de fals
Art. 326 Falsul în declaraţii
Art. 327 Falsul privind identitatea
14.02.2017 Marti Art. 371 Tulburarea ordinii şi liniştii publice
Art. 375 Ultrajul contra bunelor moravuri
Art. 377 Incestul
Art. 378 Abandonul de familie
Art. 379 Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului