Sunteți pe pagina 1din 135

CORNELIU SCHIOPU

COSTURI DE RECONSTRUCTIE
, - COSTURI DE ÎNLOCUIRE

CLĂDIRI CU STRUCTURI PE CADRE, ANEXE GOSPODĂRESTI,


,

STRUCTURI MiTek SI
, CONSTRUCTII
, SPECIALE

EDITURA IROVAL BUCURESTI


,
2014
CORNELIU ŞCHIOPU

COSTURI DE RECONSTRUCŢIE – COSTURI DE ÎNLOCUIRE


CLĂDIRI CU STRUCTURI PE CADRE, ANEXE GOSPODĂREŞTI,
STRUCTURI MiTek ŞI CONSTRUCŢII SPECIALE

IROVAL Bucureşti
2014
Costuri de reconstrucţie – Costuri de înlocuire
Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodăreşti, structuri MiTek şi construcţii speciale
Autor: ing. Corneliu Şchiopu, MAA
Colectiv de redacţie: ing. Carmen Panait, Violeta Mihulin, Mihail Ioan Şchiopu

Editor: IROVAL – CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL


Bucureşti, Str. Scărlătescu nr. 7, sector 1
Tel: 021 311 27 82; 021 315 65 64
Fax: 321 311 13 40
E-mail: daniela.moldoveanu@anevar.ro

Copyright © 2014 Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR). Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată sau transmisă sub orice formă sau prin orice mijloace, electronic, mecanic, fotocopiere, de
înregistrare, de scanare sau de alt tip, cu excepţia celor permise în conformitate cu art. 33, din Legea nr. 8 din 1996, privind dreptul de autor şi drepturile
conexe, fără acordul prealabil în scris al editorului.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


ŞCHIOPU, CORNELIU
Costuri de reconstrucţie – Costuri de înlocuire : clădiri pe cadre, anexe
gospodăreşti, structuri MiTek, construcţii speciale / Corneliu Şchiopu. -
Bucureşti : Editura IROVAL, 2014
ISBN 978-606-8316-20-8

657.47:624+728

pag. 2
CUPRINS
Pag.

CUVÂNT INAINTE................................................................................................................................................................................................................................... 9

CAPITOLUL 1 – CLĂDIRI CU STRUCTURI PE CADRE DIN BETON ARMAT...................................................................................................................................... 11


GENERALITĂŢI....................................................................................................................................................................................................................................... 13
1.1 INFRASTRUCTURI PENTRU O CLĂDIRE P+1E+Mp....................................................................................................................................................................................... 14
1.1.1 Infrastructură fără subsol%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 14
1.1.2 Infrastructură cu subsol amenajat ca garaj şi boxe depozitare%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 15
1.2 INFRASTRUCTURI CU SUBSOLURI CU FUNCŢIUNI DE PARCĂRI SUBTERANE LA CLĂDIRI PE CADRE DIN BETON ARMAT CU REGIM DE ÎNĂLŢIME
P+5E+Et, P+8E+Et şi P+10Et%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 17
1.2.1 Subsol cu un nivel de parcare ...................................................................................................................................................................................................................
17
1.2.2 Subsol cu două niveluri de parcare ................................................................................................................................................................................................ 18
1.2.3 Subsol cu un nivel de parcare auto prevăzut cu platforme cu elevatoare ................................................................................................................................................ 20
1.3 SUPRASTRUCTURĂ PE CADRE DIN BETON ARMAT%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%%%................................................. 21
1.3.1 Suprastructură pe cadre cu regim de înălţime P + 1E .............................................................................................................................................................................. 21
1.3.2 Suprastructură pe cadre cu regim de înălţime P+1E+Mparţială ................................................................................................................................................................ 22
1.4 SUPRASTRUCTURI PE CADRE DIN BETON ARMAT CU 5, 8, 10 ETAJE ŞI ETAJ TEHNIC%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%.. 23
1.4.1 Suprastructură cu P+5E+Etehnic .................................................................................................................................................................................................................
23
1.4.1.1 Suprastructură P+5E+Etehnic, cu 2 deschideri şi 4 travei%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%%%...................... 23
1.4.1.2 Suprastructură P+5E+Etehnic cu 3 deschideri şi 5 travei ............................................................................................................................................................... 24
1.4.2 Suprastructuri P+8/10E+Et cu 3 deschideri şi 5 travei, cu 1 puţ de lift şi o scară principală......................................................................................... ....... 25
1.4.2.1 Suprastructură cu regim de înălţime P+8E+Et, cu 3 deschideri şi 5 travei, cu 1 puţ de lift şi o scară principală ................................................................26
1.4.2.2 Suprastructură cu regim de înălţime P+10E+Et, cu 3 deschideri şi 5 travei, cu 1 puţ de lift şi o scară principală. ................................................................ 26
1.4.2.3 Puţ de lift şi o scară secundară, la suprastructura pe cadre ........................................................................................................................................................ 27
1.4.2.4 Instalaţie electrică de forţă pentru alimentare lifturi + camera troliu%%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%%%... 27
1.5 ÎNCHIDERI PERIMETRALE ŞI COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE LA STRUCTURILE PE CADRE DIN BETON ARMAT ................................................................ 28
1.5.1 Închideri perimetrale ................................................................................................................................................................................................................................
28
1.5.2 Compartimentări interioare ........................................................................................................................................................................................................................
29
1.6 CLĂDIRI PARTER PE CADRE DIN BETON ARMAT PENTRU BAZINE DE ÎNOT OLIMPICE ŞI SEMIOLIMPICE ......................................................................................... 30
1.6.1 Clădire cu deschiderea de 12 m aferentă bazinului de înot semiolimpic .................................................................................................................................................. 31
Structură şi finisaj bazin semiolimpic (25 m x 12 m)%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 31
1.6.2 Clădire cu deschiderea de 26 m aferentă bazinului de înot olimpic ......................................................................................................................................................... 32
Structură şi finisaj bazin olimpic (50 m x 20 m) ......................................................................................................................................................................................... 32
pag. 3
1.7 EXEMPLE DE CALCUL%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%%%................................................................................................. 32
33
Clădire P+1E fără subsol................................................................................................................................................................................................................................
Clădire S+P cu subsol pentru garaje şi boxe ................................................................................................................................................................................................ 34
Structură şi compartimentări clădire P+1E+Mp................................................................................................................................................................................................ 35
36
Clădire Sp+1E+Mp .............................................................................................................................................................................................................................................
36
Clădire St+1E+Mp ..............................................................................................................................................................................................................................................
Clădire cu regim de înălţime S+P+5E+Etehnic cu subsol amenajat pentru parcări autoturisme .......................................................................................................................... 37
Structură P+5E cu subsol pe 1 nivel%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 37
Structură P+5E cu subsol pe 2 niveluri%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 37
Structură P+5E cu garaje tip celulă cu elevator%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%%%... 37
Clădire cu regim de înălţime S+P+8E+Etehnic cu subsol amenajat pentru parcări autoturisme .......................................................................................................................... 38
Structură S+P+8E+Etehnic cu parcare la subsol pe un nivel%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%% 38
Structură S+P+8E+Etehnic cu parcare la subsol pe 2 niveluri%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 38
Structură S+P+8E+Etehnic cu parcare la subsol tip celulă, cu elevator%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..%%%%%%%%%%%%% 38
Clădire cu regim de înălţime S+P+8E+Etehnic, cu subsol pe un nivel, cu 3 puţuri de lift şi o casă de scară secundară%%%%%%%%%%%%%%%%%%... 38
Clădire parter pentru bazin de înot semiolimpic ................................................................................................................................................................................................ 39

CAPITOLUL 2 – CLĂDIRI SITUATE PE TERENURI ÎN PANTĂ ............................................................................................................................................................................ 41


2.1 TERASAMENTE EXECUTATE LA TERENURILE ÎN PANTĂ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 43
2.2 STRUCTURA PE CADRE DIN BETON ARMAT A CLĂDIRII AMPLASATE PE TEREN ÎN PANTĂ ................................................................................................................ 44
2.3 EXEMPLE DE CALCUL ................................................................................................................................................................................................................................
45

CAPITOLUL 3 – ANEXE GOSPODĂREŞTI .............................................................................................................................................................................................................


49
3.1 GRAJDURI PENTRU ANIMALE MARI ...............................................................................................................................................................................................................
51
3.1.1 Grajduri cu pereţii din lemn şi învelitoare în 5 variante constructive .........................................................................................................................................................
51
3.1.2 Grajduri cu pereţii din zidărie şi învelitoare în 5 variante constructive ......................................................................................................................................................
52
3.2 MAGAZII DIN SCÂNDURI, PANOURI OSB, PAIANTĂ, CĂRĂMIDĂ, B.C.A., CU ÎNVELITORI UŞOARE................................................................................................53
3.2.1 Magazii cu structuri lemn ecarisat/rotund şi închideri cu scânduri şi plăci OSB%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%.. 53
3.2.2 Magazie cu ziduri din cărămidă sau b.c.a%%%%%%%%..%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 53
3.2.3 Învelitori la magazii pozate pe astereala din scânduri sau pozate fără astereală%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.................... 54
3.3 GARAJ PENTRU UN AUTOTURISM CU STRUCTURA DIN ZIDĂRIE.............................................................................................................................................................. 55
3.3.1 Garaj 1 autoturism cu blocuri BCA 24 cm grosime şi placă de beton armat%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 55
3.3.2 Garaj 1 autoturism cu zidărie cărămidă 24 cm grosime şi placă de beton armat ................................................................................................................................ 56
3.3.3 Garaj 1 autoturism cu zidărie cărămidă/B.C.A. fără placă de beton armat%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%% 56
3.3.4 Elemente de finisaj şi instalaţii funcţionale aferente construcţie garaj%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%... 57

pag. 4
3.4 CLĂDIRI PENTRU BUCĂTĂRII DE VARĂ ................................................................................................................................................................................................ 57
3.5 EXEMPLU DE CALCUL COSTURI RECONSTRUCŢIE AFERENTE ANEXELOR GOSPODĂREŞTI.............................................................................................................. 59

CAPITOLUL 4 – CLĂDIRI PE CADRE METALICE ................................................................................................................................................................................................


61
4.1 STRUCTURI METALICE ALE HALELOR INDUSTRIALE ..................................................................................................................................................................................63
4.1.1 STRUCTURI METALICE PARTER, CU 1 DESCHIDERE ................................................................................................................................................................63
4.1.1.1 HALE METALICE CU O DESCHIDERE, DIN PROFILE HEA, HEB, IPE ................................................................................................................................ 63
STRUCTURĂ HALA METALICĂ CU 1 DESCHIDERE D = 14 m; ÎNĂLŢIMEA STÂLPILOR Hs = 4 m; Hs = 6 m ................................................................64
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (deschiderea D = 14 m, Hs = 4 m; Hs = 6 m) ............................................ 64
STRUCTURĂ HALĂ METALICĂ CU 1 DESCHIDERE D = 15 m; ÎNĂLŢIMEA STÂLPILOR Hs = 4 m; Hs = 6 m ................................................................64
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D = 15 m, Hs = 4 m; Hs = 6 m) ................................................................ 64
STRUCTURĂ HALA METALICĂ CU 1 DESCHIDERE D = 18 m; ÎNĂLŢIMEA STÂLPILOR Hs = 6 m, 8 m, 10 m................................................................ 65
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D = 18 m şi Hs = 6 m) ............................................................................... 65
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D = 18 m şi Hs = 8 m) ............................................................................... 65
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D= 18 m şi Hs = 10 m) .............................................................................. 65
STRUCTURĂ HALA METALICĂ CU 1 DESCHIDERE D = 20 m; ÎNĂLŢIMEA STÂLPILOR Hs= 6 m, 8 m, 10 m................................................................66
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D= 20 m, Hs = 6 m) .................................................................................. 66
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D= 20 m, Hs = 8 m) .................................................................................. 66
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D= 20 m, Hs = 10 m) ................................................................................ 66
STRUCTURĂ HALĂ METALICĂ CU 1 DESCHIDERE D = 22 m; ÎNĂLŢIMEA STÂLPILOR Hs = 6 m, 8 m, 10 m................................................................ 67
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D= 22 m, Hs = 6 m) .................................................................................. 67
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D= 22 m, Hs = 8 m) .................................................................................. 67
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D= 22 m, Hs = 10 m) ................................................................................ 67
STRUCTURĂ HALĂ METALICĂ CU 1 DESCHIDERE D = 24 m; ÎNĂLŢIMEA STÂLPILOR Hs = 6 m, 8 m, 10 m................................................................ 68
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D= 24 m, Hs = 6 m) .................................................................................. 68
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D= 24 m, Hs = 8 m) .................................................................................. 68
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D= 24 m, Hs = 10 m) ................................................................................ 68
STRUCTURĂ HALĂ METALICĂ CU 1 DESCHIDERE D = 27 m; ÎNĂLŢIMEA STÂLPILOR Hs = 6 m, 8 m, 10 m................................................................ 69
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D= 27 m, Hs = 6 m) .................................................................................. 69
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D= 27 m, Hs = 8 m) .................................................................................. 69
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D= 27 m, Hs = 10 m) ................................................................................ 69
STRUCTURĂ HALA METALICA CU 1 DESCHIDERE D = 30 m; ÎNĂLŢIMEA STÂLPILOR Hs = 6 m, 8 m, 10 m................................................................ 70
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D= 30 m, Hs = 6 m) .................................................................................. 70
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D= 30 m, Hs = 8 m) .................................................................................. 70
Structură metalică inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D= 30 m, Hs = 10 m) ................................................................................ 70

pag. 5
4.1.1.2 HALE CU 1 DESCHIDERE, DIN EUROPROFILE ZINCATE........................................................................................................................................................ 71
Structuri europrofile zincate cu 1 deschidere.................................................................................................................................................................................
71
4.1.1.3 HALA ZOOTEHNICĂ DIN EUROPROFILE ZINCATE ................................................................................................................................................................ 73
Hală zootehnică cu structură din europrofile zincate cu D = 14 m şi Hs = 4 m ............................................................................................................................. 73
4.1.2 STRUCTURI METALICE CU 2 DESCHIDERI ........................................................................................................................................................................................ 74
4.1.2.1 HALE METALICE CU 2 DESCHIDERI DIN PROFILE HEA, HEB, IPE%%%%...%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 74
Structură metalică 2 deschideri inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D = 14 m, Hs = 4 m, Hs = 6 m, Hs = 8 m, Hs = 10 m) 75
Structură metalică 2 deschideri inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D = 15 m, Hs = 4 m, Hs = 6 m, Hs = 8 m, Hs = 10 m) .............. 76
Structură metalică 2 deschideri inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D = 18 m, Hs = 6 m, Hs = 8 m, Hs 10 m) ................................ 77
Structură metalică 2 deschideri inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D = 20 m, Hs = 6 m, Hs = 8 m, Hs 10 m) ................................ 78
Structură metalică 2 deschideri inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D = 22 m, Hs = 6 m, Hs = 8 m, Hs 10 m) ................................ 79
Structură metalică 2 deschideri inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D = 24 m, Hs = 6 m, Hs = 8 m, Hs 10 m) ................................ 80
Structură metalică 2 deschideri inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D = 27 m, Hs = 6 m, Hs = 8 m, Hs 10 m) ................................ 81
Structură metalică 2 deschideri inclusiv contravântuiri, pane, închideri perimetrale şi fronton (D = 30 m, Hs = 6 m, Hs = 8 m, Hs 10 m) ................................ 82
4.1.2.2 HALE CU 2 DESCHIDERI DIN EUROPROFILE ZINCATE ........................................................................................................................................................... 83
Structuri europrofile zincate cu 2 deschideri (D = 8 m, Hs = 4 m, 5 m)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 83
Structuri europrofile zincate cu 2 deschideri (D = 10 m, Hs = 4 m, 5 m) ................................................................................................................................84
Structuri europrofile zincate cu 2 deschideri (D = 12 m, Hs = 4 m, 5 m) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 84
Structuri europrofile zincate cu 2 deschideri (D = 14 m, Hs = 4 m, 5 m) ................................................................................................................................85
Structuri europrofile zincate cu 2 deschideri (D = 15 m, Hs = 6 m, 8 m) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 85
4.1.3 ELEMENTE STRUCTURALE EXISTENTE ÎN INTERIORUL HALEI: PLANŞEU B.C.A.,SCARĂ METALICĂ, PUŢ LIFT MARFĂ 2 STAŢII%%%%%% 86
4.1.4 STRUCTURI PE CADRE METALICE MULTIETAJATE DIN PROFILE HEA, HEB şi IPE ....................................................................................................................... 87
Clădire cu structură pe cadre metalice, multietajată................................................................................................................................................................................87
Elemente structurale lift+scări acces ................................................................................................................................................................................................87
4.2 ÎNCHIDERI DIN PANOURI IZOLATOARE ALE HALELOR INDUSTRIALE - ÎNVELITORI............................................................................................................................... 88
4.2.1 ÎNVELITORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLAŢIE DIN POLISTIREN ................................................................................................................................ 89
Învelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaţie din polistiren de 40 mm%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 89
Învelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaţie din polistiren de 50 mm%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 89
Învelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaţie din polistiren de 60 mm............................................................................................................................................. 90
Învelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaţie din polistiren de 80 mm%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%%% 90
Învelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaţie din polistiren de 100 mm................................................................................................................................ 91
Învelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaţie din polistiren de 120 mm%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 91
4.2.2 ÎNVELITORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLAŢIE DIN SPUMĂ POLIURETANICĂ ............................................................................................................... 92
Învelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaţie din spumă poliuretanică de 40 mm........................................................................................................................... 92
Învelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaţie din spumă poliuretanică de 50 mm%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%.. 92

pag. 6
Învelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaţie din spumă poliuretanică de 60 mm........................................................................................................................... 93
Învelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaţie din spumă poliuretanică de 80 mm%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%% 93
Învelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaţie din spumă poliuretanică de 100 mm......................................................................................................................... 94
Învelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaţie din spumă poliuretanică de 120 mm%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%. 94
4.3 ÎNCHIDERI PERIMETRALE CU PANOURI IZOLATOARE ALE HALELOR INDUSTRIALE (PEREŢI EXTERIORI) ....................................................................................... 95
4.3.1 PEREŢI EXTERIORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLAŢIE DIN POLISTIREN ....................................................................................................................... 96
Pereţi exteriori din panouri isopan cu termoizolaţia din polistiren de 40 mm%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 96
Pereţi exteriori din panouri isopan cu termoizolaţia din polistiren de 50 mm%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 96
Pereţi exteriori din panouri isopan cu termoizolaţia din polistiren de 60 mm%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 96
Pereţi exteriori din panouri isopan cu termoizolaţia din polistiren de 80 mm ................................................................................................................................ 97
Pereţi exteriori din panouri isopan cu termoizolaţia din polistiren de 100 mm%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 97
Pereţi exteriori din panouri isopan cu termoizolaţia din polistiren de 120 mm%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 97
4.3.2 PEREŢI EXTERIORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLAŢIE DIN SPUMĂ POLIURETANICĂ ................................................................................................ 98
Pereţi exterior din panouri isopan cu termoizolaţia din spumă poliuretanică de 40 mm .......................................................................................................................... 98
Pereţi exteriori din panouri isopan cu termoizolaţia din spumă poliuretanică de 50 mm%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%% 98
Pereţi exteriori din panouri isopan cu termoizolaţia din spumă poliuretanică de 60 mm%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 98
Pereţi exteriori din panouri isopan cu termoizolaţia din spumă poliuretanică de 80 mm ......................................................................................................................... 99
Pereţi exteriori din panouri isopan cu termoizolaţia din spumă poliuretanică de 100 mm%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 99
Pereţi exteriori din panouri isopan cu termoizolaţia din spumă poliuretanică de 120 mm%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 99
4.4 FERESTRE ŞI UŞI ALE HALELOR INDUSTRIALE ............................................................................................................................................................................................ 100
Tâmplărie, învelitori şi pereţi din panouri izolatoare; copertine.............................................................................................................................................................................
101
4.5 COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE LA CLĂDIRI CU STRUCTURI METALICE DIN PROFILE HEA, HEM ŞI HEB ........................................................................................ 102
4.6 FINISAJUL INTERIOR AL HALELOR INDUSTRIALE CU STRUCTURI METALICE DIN PROFILE HEA, HEM ŞI HEB%%%%%%%%%%%%%%%%%% 102
Finisaj interior hale industriale – zonă producţie, birouri, vestiare, depozite........................................................................................................................................................ 103
Pardoseli în hale industriale – zonă producţie................................................................................................................................................................................................
103
4.7 INSTALAŢII FUNCŢIONALE ALE HALELOR INDUSTRIALE ............................................................................................................................................................................. 103

Instalaţii electrice de iluminat şi prize monofazate la hale cu Hs = 4-6 m și Hs = 8-10 m................................................................................................................................

104
Instalaţii sanitare funcţionale aferente hală, birouri şi vestiare%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 104
Instalaţii încălzire funcţionale aferente hală, birouri şi vestiare ............................................................................................................................................................................
105
4.8 EXEMPLE DE CALCUL ................................................................................................................................................................................................................................
106
Hală metalică cu europrofile HEA + IPE cu panouri isopan cu 1 deschidere 15 m, înălţime 6 m%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 106
Hală metalică cu europrofile HEA + IPE cu panouri isopan cu 2 deschideri de 18 m, înălţime 8 m.................................................................................................................... 107

pag. 7
Hală cu 2 deschideri de 18 m şi Hs = 8 m cu supanta .......................................................................................................................................................................................
108
Hală frigorifică cu europrofile zincate cu panouri isopan de 120 mm cu 1 deschidere 15 m şi înălţimea de 6 m ............................................................................................. 109
Clădire de birouri 2S+P+20E, cu structura metalică ............................................................................................................................................................................................
110

CAPITOLUL 5 – SISTEME CONSTRUCTIVE DIN LEMN − SISTEM MiTek-MULTICUI................................................................................................................................111


5.1 STRUCTURI DIN LEMN REALIZATE ÎN SISTEM MiTek – MULTICUI............................................................................................................................................................... 113
Casă din lemn P+M: structura, închiderile din OSB şi vată minerală, şarpanta tip MiTek ................................................................................................................................ 114
Clădire agricolă din lemn cu cadre tip MiTek ................................................................................................................................................................................................
115
5.2 STRUCTURĂ MANSARDĂ CU LUCARNE REALIZATĂ ÎN SISTEM MiTek – MULTICUI................................................................................................................................ 116
5.3 FERME CIRCULARE DIN LEMN EXECUTATE ÎN SISTEM MiTek – MULTICUI ŞI ÎNVELITORI METALICE ................................................................................................ 117

CAPITOLUL 6 – CONSTRUCŢII SPECIALE ............................................................................................................................................................................................................ 119


6.1 ZIDURI DE SPRIJIN PENTRU CONSOLIDAREA TERENURILOR ÎN PANTĂ .................................................................................................................................................. 121
Ziduri de sprijin din beton armat...........................................................................................................................................................................................................................
122
Zid de sprijin cu beton simplu ..............................................................................................................................................................................................................................
122
Ziduri de sprijin din piatră de râu fixată cu mortar................................................................................................................................................................................................122
6.2 INSTALAŢIE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A LIFTURILOR – INSTALAŢIE DE FORŢĂ 380 V .............................................................................................. 123
6.3 PISCINE EXTERIOARE ................................................................................................................................................................................................................................ 124
6.4 PODEŢE RUTIERE ..............................................................................................................................................................................................................................................
125
Podeţe tubulare şi ovoidale (lăţime drum 5 m şi 7 m)........................................................................................................................................................................................... 126
Podeţe dalate cu infrastructură total monolit (lăţime drum 5 m şi 7 m) ................................................................................................................................................................ 127
Podeţe cu infrastructură monolit + cadre prefabricate şi sistem rutier (lăţime drum 5 m şi 7 m) ......................................................................................................................... 128
Podeţe cu infrastructură cadre prefabricate şi sistem rutier (lăţime drum 5 m şi 7 m) ................................................................................................................................129
6.5 REŢELE EXTERIOARE DE GAZE ...................................................................................................................................................................................................................... 130
Săpătură traseu gaze............................................................................................................................................................................................................................................
130
Trasee aeriene de branşamente gaze din ţeavă trasă vopsită,în interiorul clădirii .............................................................................................................................................. 130
Trasee subterane pentru gaze cu ţeavă PEHD-SDR11,în exteriorul clădirii ........................................................................................................................................................ 131
Trasee subterane pentru gaze cu ţeava de oţel trasă fără sudură, în exteriorul clădirii................................................................................................................................ 131

ANEXE ................................................................................................................................................................................................................................................................
133
ANEXA I Costul unitar al finisajelor de faţadă ................................................................................................................................................................................................ 133
ANEXA II Gradul de intensitate seismică pe localităţi. Coeficienţii de corecţie pentru distanţa de transport şi nivelul treptei de salarizare ............................................................ 134
ANEXA III Costuri unitare ale subsistemelor: învelitori, terase, finisaj şi instalaţii funcţionale clădiri rezidenţiale................................................................................................ 137
ANEXA IV Costurile unitare ale construcţiilor speciale din interiorul halelor........................................................................................................................................... 138
ANEXA V Analiza deprecierii fizice prin metoda vârstă efectivă – durată de viaţă utilă......................................................................................................................... 140

pag. 8
BIBLIOGRAFIE....................................................................................................................................................................................................................................... 142

pag. 9
CUVÂNT ÎNAINTE

„Vine o clipă când va trebui să alegi între


a întoarce pagina şi a închide cartea.“
Josh Jameson

Această carte a fost scrisă ca o completare a cataloagelor I şi II şi include costurile de reconstrucţie şi de înlocuire ale unor clădiri cu sisteme constructive diferite de
cele prezentate, cu subsisteme moderne adaptate la funcţiunile clădirii şi cu elemente ale subsistemelor realizate cu materiale actuale.
De asemenea, sunt prezentate costurile clădirilor cu subsolul utilizat ca spaţiu pentru parcarea autoturismelor, costurile pentru clădiri de natura anexelor
gospodăreşti şi sistemele constructive structurale realizate în sistem MiTek – Multicui.
Pentru fiecare dintre aceste capitole au fost utilizate planuri de execuţie pentru care s-au realizat antemăsurători, bazate pe costuri ale elementelor componente,
deduse pe baza articolelor de deviz din Indicatoarele Republicane Ts, C, E, S, I, D, V, Iz, W1 şi G, elaborate de INCERC şi aprobate de Inspectoratul de Stat în Construcţii.
Tabelele precizează costurile pentru materiale, manoperă şi utilaje /transport, cu precizarea coeficientului de recapitulaţie cheltuieli directe şi indirecte.
Excepţie de la această regulă a fost aceea în care s-au prezentat costurile pentru anexele gospodăreşti, unde costurile prezentate în tabele reprezintă cheltuielile
directe de la totalul A.
În capitolul 1 sunt prezentate:
- costurile aferente unor clădiri pe cadre din beton armat proiectate pe baza normativului NP007-1997, în varianta cu subsistemul infrastructură fără subsol şi în
varianta cu subsistemul infrastructură cu subsol utilizat ca garaj şi boxe;
- costurile pentru subsistemul suprastructură pe cadre din beton armat cu regim de înălţime P+5E, P+8E şi P+10E la care subsolurile au funcţiuni de parcări
subterane;
- costurile aferente închiderilor perimetrale ale structurilor pe cadre din beton armat şi, de asemenea, costurile pereţilor de compartimentare interioară. Au fost
prezentate costurile structurilor din beton armat ale puţurilor de lift şi ale scărilor secundare din beton armat;
- costurile aferente unor clădiri pe cadre de beton armat cu regim de înălţime parter în care sunt prezentate separat costurile aferente bazinelor de înot olimpice şi
semiolimpice şi ale dependinţelor acestora.
În capitolul 2 sunt prezentate costurile clădirilor situate pe terenuri în pantă. Sunt prezentate costurile volumului de terasamente în funcţie de înălţimea medie a
stratului excavat şi variante constructive ale subsistemelor infrastructură şi suprastructură pentru clădirile situate pe terenurile în pantă.
În capitolul 3 sunt prezentate costurile de reconstrucţie pentru anexe gospodăreşti de tipul grajdurilor, magaziilor şi clădiri cu funcţiuni de bucătării de vară. Sunt
prezentate variante ale structurii de rezistenţă, a învelitorilor, a finisajelor şi a instalaţiilor funcţionale.
În capitolul 4 sunt prezentate costurile structurilor pe cadre metalice realizate din europrofile de tip HEA, HEM, HEM şi IPE, precum şi pe cadre metalice din
europrofile zincate. Aceste cadre metalice au fost prezentate în două variante: cu o deschidere sau două deschideri de la 14,0 m la 30,0 m, cu înălţimi ale halelor la partea
superioară a stâlpilor de la 4 m la 10 m.
Sunt prezentate costurile aferente închiderilor exterioare ale halelor cu panouri izolatoare cu grosimi ale termoizolaţiei de la 40 mm la 120 mm, atât pentru acoperiş,
cât şi pentru pereţi.

pag. 10
Costul închiderilor exterioare, din panouri termoizolatoare, sunt prezentate în varianta termoizolaţiei cu polistiren şi în varianta termoizolaţiei cu spumă poliuretanică.
Sunt prezentate costurile aferente compartimentărilor interioare, finisajului interior, ale instalaţiilor funcţionale.
La acest capitol sunt prezentate costuri aferente tâmplăriei suprafeţelor vitrate pentru acoperiş şi pentru pereţii exteriori.
În capitolul 5 sunt prezentate costuri ale sistemelor structurale din lemn sistem MiTek - Multicui. Costurile de reconstrucţie sunt prezentate pentru subsistemul
structură de rezistenţă, pentru subsistemul închideri structurale ale mansardei, pentru subsistemul structură susţinere învelitori.
În capitolul 6 sunt prezentate costurile de reconstrucţie pentru construcţii speciale: instalaţie de forţă (380 V) pentru lifturi, ziduri de sprijin, piscine exterioare,
podeţe aferente drumurilor comunale şi intercomunale, trasee de alimentare cu gaze.
În anexe sunt prezentate:
anexa I - Costurile unitare ale finisajelor de faţadă, la nivelul august 2014 – august 2015;
anexa II - Gradul de intensitate seismică pe localităţi. Coeficienţii de corecţie pentru distanţa de transport şi nivelul treptei de salarizare;
anexa III - Costuri unitare ale subsistemelor: învelitori, terase, finisaj şi instalaţii funcţionale clădiri rezidenţiale, la nivelul august 2014 – august 2015;
anexa IV - Costurile unitare ale construcţiilor speciale din interiorul halelor industriale, la nivelul august 2014 – august 2015;
anexa V - Analiza deprecierii fizice prin metoda vârstă efectivă-durată de viaţă utilă.
Catalogul III – Costuri de reconstrucţie - Costuri de înlocuire, prezintă, la finalul fiecărui capitol, exemple de calcul al costului de reconstrucţie sau al costului de
înlocuire pentru tipurile de construcţii care fac obiectul capitolului. Pentru unele dintre exemple s-au utilizat costuri preluate din catalogul I sau catalogul II, costuri care
trebuie indexate cu indicii de actualizare august 2014 – august 2015. Deoarece nivelul de salarizare luat în calcul este nivelul III, iar distanţa de transport este de 10 Km,
exemplele de calcul au avut în vedere şi corecţiile de distanţă şi corecţiile aferente nivelului de salarizare din localitatea în care este amplasat subiectul evaluării.
În Catalogul III calculele au avut la bază fişierul de preţuri ale materialelor şi ale chiriilor de utilaje şi de transport care includ indicii de actualizare pentru perioada
august 2014 - august 2015.
Mulţumesc colectivului IROVAL - CERCETĂRI ÎN EVALUARE, precum şi colegilor evaluatori care au sugerat prezentarea costurilor de reconstrucţie pentru sisteme
constructive moderne.

ing. Corneliu Şchiopu

pag. 11
Clădiri cu structuri pe cadre din beton armat

CAPITOLUL 1

CLĂDIRI CU STRUCTURI PE CADRE DIN BETON ARMAT

pag. 12
Capitolul 1

pag. 13
Clădiri cu structuri pe cadre din beton armat

CAPITOLUL 1 – CLĂDIRI CU STRUCTURI PE CADRE DIN BETON ARMAT

Generalităţi

Structurile pe cadre de beton armat sunt structurile la care încărcările gravitaţionale (greutăţi proprii + utile) şi încărcările orizontale din sarcini seismice se transmit
fundaţiilor prin sistemul spaţial de stâlpi şi grinzi.
Structurile în cadre din beton armat pot fi utilizate la clădiri cu înălţime mică, 1-2 niveluri, precum şi la cele cu înălţimi mari (recomandat 8-10 niveluri) datorită lipsei
relative de rigiditate la deplasarea laterală. Elementele structurale sunt: stâlpii, grinzile, nodurile şi plăcile de beton armat, care îndeplinesc rolul de diafragmă orizontală.
Pentru clădirile pe cadre din beton armat cu înălţime mică (1-2 niveluri) subsistemul infrastructură fără subsol este de tipul fundaţiilor izolate sub stâlpi şi grinzi de
rezemare pentru închiderile perimetrale. Costul infrastructurii unor astfel de fundaţii se poate prelua din Catalogul I „Costuri de reconstrucţie – Costuri de înlocuire – Clădiri
rezidenţiale", la pagina 11, tipul FI.
Pentru infrastructuri cu subsol total/parţial se pot utiliza informaţiile de la pag. 13 din acelaşi Catalog I. În cazul subsolurilor care au funcţiuni de garaje şi boxe vor fi
prezentate, în cadrul acestui capitol, informaţii pentru costul/mp. Conform STAS 4908-1985, la suprafaţa desfăşurată construită (Sdc) a suprastructurii clădirii se va adăuga
suprafaţa construită sau suprafaţa desfăşurată construită a subsolurilor cu funcţiuni de parcări subterane.
Pentru clădirile înalte (4-8-10 niveluri) cu structuri pe cadre din beton armat, subsolurile clădirii sunt de tip cutie rigidă cu pereţi de beton armat. La clădirile cu subsol
având înălţimea h ≤ 1,8 m, denumite subsoluri tehnice, costurile subsistemului infrastructură vor fi cuprinse în costul întregii clădiri, dar fără să fie ataşat şi costul subsolului.
Deci pentru clădirile la care subsolurile au înălţimea h ≤ 1,8 m, cataloagele nu vor prezenta aceste costuri.
Costurile subsistemului infrastructură cu subsol pentru spaţiile de depozitare aferente spaţiilor comerciale situate la parter de bloc, pentru clădirile de birouri, pentru
hoteluri, pentru pensiuni sunt prezentate în Catalogul II „Costuri de reconstrucţie - costuri de înlocuire. Clădiri industriale, comerciale şi agricole. Construcţii speciale’’.
În acest volum sunt prezentate costurile structurii subsolurilor cu destinaţia parcări subterane, în 3 variante, şi, de asemenea, costurile finisajului şi ale instalaţiilor
funcţionale minim obligatorii pentru utilizarea fără riscul cauzat de noxele eliberate de funcţionarea autoturismelor.
Structurile pe cadre din beton armat multietajate se realizează de regulă monolit (execuţie în şantier) pe baza unui proiect avizat care să respecte indicaţiile
normativului de seism P100-1/2006 şi STAS 10107/90.
Subsistemul suprastructură pe cadre din beton armat are o serie de avantaje, cum ar fi:
 flexibilitatea amenajării spaţiilor interioare, deoarece pereţii de compartimentare cu grosimi de 24-30 cm nu au rol structural, ca în cazul structurilor pe zidărie
portantă, ci doar un rol în asigurarea confortului fonic şi termic;
 pereţii de închidere perimetrală pot fi pereţi din bca sau din porotherm de diferite grosimi, în funcţie de condiţiile impuse prin proiect sistemului de protecţie
termică;
 posibilitatea de a demola un perete, fără să fie afectată stabilitatea clădirii;
 timp de execuţie mai mic comparativ cu timpul de execuţie a unei structuri pe zidărie portantă;
 costul/mp al unei structuri pe cadre este mai mic comparativ cu costul unei structuri pe zidărie portantă.
Ca dezavantaj al structurilor pe cadre din beton armat ar fi lipsa unor rigidităţi suficiente pentru împingerile laterale, în cazul seismelor de grad 7, 8 şi 9, motiv pentru
care se realizează şi diafragme de beton armat.
În cazul cadrelor de beton armat cu regim P+8/10E, diafragmele puţurilor de lift contribuie la sporirea rigidităţilor, la apropierea centrului maselor de centrul de
rigiditate.
Pentru clădirile pe cadre din beton armat prezentate în acest catalog, costurile/mp ale subsistemului suprastructură de rezistenţă sunt calculate în două variante: cu
două deschideri şi cu trei deschideri, numărul traveelor fiind determinat prin proiectare, astfel încât centrul maselor şi centrul de rigiditate să se înscrie în „sâmburele central“.
În cazul clădirilor pe cadre din beton armat cu subsol tehnic (h ≤ 1,8 m) sau cu subsol cu diverse funcţiuni (h ≥ 1,8 m) stâlpii de cadru sunt „îmbrăcaţi“ parţial în
pereţii de beton armat exteriori clădirii şi parţial sau deloc în interiorul cuvei de protecţie antiseismică. Această soluţie îmbunătăţeşte considerabil comportarea clădirii la
sarcini dinamice din seism.
În cazul clădirilor comerciale cu subsistemul suprastructură de rezistenţă pe cadre de beton armat pot fi necesare puţuri de lift suplimentare pentru transportul
persoanelor sau a mărfii şi, obligatoriu, o scară secundară, numită scară de serviciu.

pag. 14
Capitolul 1

1.1. INFRASTRUCTURI PENTRU O CLĂDIRE P + 1E + Mp

1.1.1. Infrastructură fără subsol

Infrastructurile pe cadre din beton armat fără subsol sunt realizate din
fundaţii de tip izolat situate sub fiecare stâlp al suprastructurii (Fi), iar perimetral, din
fundaţii continui (Fc) pentru asigurarea rezemării zidurilor de închidere.
În cazul infrastructurilor fără subsol, dimensiunea fundaţiilor este impusă de
natura terenului de fundare, de mărimea clădirii, de sarcina seismică şi de
adâncimea minimă de îngheţ caracteristică localităţii în care este amplasată
clădirea.
Pentru îmbunătăţirea confortului termic, la pardoseala de beton slab armat,
înaintea turnării betonului se plachează cu polistiren extrudat de 5-8 cm grosime.
Tabelul următor prezintă costurile pentru trei variante de infrastructuri cu
fundaţii izolate.

IN FR ASTR UC TU RA F ARA SUB SOL - FU ND ATII IZOLA TE SUB ST ALPI SI GRINZ I L A Z ID UR ILE DE IN CH ID ERE 1 Eu = 4,43 Lei
TI P SI STEM TIP S UBSIS TE M GRAD S IMBOL DE FA LCA RE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/ buc) TOTAL CHE . COE F. TOTAL CO ST COE F. CHELT. COST TOTAL CU T. V.A .(3 )
SE ISMIC materia le ma nopera utila je+tra nsp. DIRECTE RECA PIT.(1) DEV IZ(lei /mp) INDIRE CTE(2) lei / mp Euro / mp
CLAD IRE IN FR AST R.V1 6-9 IS CAD REV1 169,3 130,9 24,7 324,9 1,5780 512,7 1,085 556,3 125,6
FAR A IN FR AST R.V2 6-9 IS CAD REV2 188,8 143,4 26,9 359,1 1,5780 566,7 1,085 614,8 138,8
SU BSOL IN FR AST R.V3 6-9 IS CAD REV3 209,5 158,0 29,2 396,7 1,5780 626,0 1,085 679,2 153,3
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuiel ile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, tax e pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

Alegerea tipului de infrastructură cu fundaţii izolate presupune utilizarea tabelelor „Propuneri de asamblare a nivelurilor în funcţie de gradul seismic“ din catalogul I
„Clădiri rezidenţiale“, de la paginile 57 şi 58. Tabelul de mai sus prezintă costuri stabilite la nivelul anului 2014, care includ TVA de 24%.

pag. 15
Clădiri cu structuri pe cadre din beton armat

1.1.2. Infrastructură cu subsol amenajat ca garaj şi boxe depozitare

În cazul clădirilor cu structura pe cadre din beton armat şi cu subsol total, cu boxe şi spaţiu de parcare autoturisme, costul infrastructurii subsolului este determinat
de: costul pantei de acces auto, (determinat de cota terenului faţă de cota ± 0,00 a clădirii), al scării de acces de la subsol la parter şi al instalaţiilor de alimentare cu utilităţile
minime impuse.
Suprafaţa spaţiilor de parcare se compune din suprafaţa de circulaţie şi de realizare a manevrelor autoturismului, precum şi din suprafaţa de parcare propriu-zisă.

Descriere
Structura de rezistenţă a subsolului este realizată ca o cuvă de protecţie antiseismică, cu pereţii subsolului hidroizolaţi şi protejaţi, cu fundaţii de tipul grinzilor
rigide, cu grinda de susţinere a planşeului peste subsol la înălţimea de 2,15 m faţă de cota pardoselii subsolului (impusă de normele de stingere a incendiilor). Accesul de la
subsol la parterul clădirii se realizează pe o scară din beton armat.
Costul de reconstrucţie al structurii de rezistenţă a clădirii se obţine prin însumarea costului de reconstrucţie al infrastructurii cu costul de reconstrucţie al
suprastructurii clădirii. În tabelul următor prezentăm costul/mp al structurii şi, de asemenea, costul finisajului aferent garajului, boxelor.
Finisajul interior al subsolului este redus, pereţii de beton sunt netencuiţi, la fel şi tavanul, boxele sunt realizate din pereţi uşori de rigips, cu uşi de tip armonică.
Boxele au aerisiri pe 2 ferestre din pvc cu geam termopan cu dimensiunile 30 x 60 cm. Accesul în subsol al autoturismelor se realizează pe o uşă de tip rulou. În faţa uşii
este realizată o rigolă de preluare a apelor pluviale, de tip aquadren.
Instalaţii funcţionale – subsolul are o instalaţie de iluminat cu 4 lămpi fluorescente de tip FIA 1 x 20 W, cu trasee aparente şi 2 prize monofazate.
Accesul la subsol este realizat printr-o construcţie specială (la exteriorul clădirii) şi deci, nu intră în costul clădirii.
În tabelul următor sunt prezentate costurile/mp ale structurii de rezistenţă a subsolului, finisajului şi instalaţiilor electrice funcţionale ale acestuia. Costurile sunt
determinate la nivelul anului 2014 şi includ TVA-ul de 24%.

pag. 16
Capitolul 1

INFRASTRUCTURA CU SUBSOL AMENAJAT CU GARAJ SI BOXE 1 Eu = 4,43 Lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
SUBSOL CU INFRASTRUCTURA 6-9 GARAJSUBS 421,6 329,4 84,0 835,0 1,4948 1.248,2 1,085 1.354,3 305,7
GARAJ SI FINISAJ INTERIOR 6-9 FINGARAJ 182,6 63,2 5,1 250,9 1,4889 373,6 1,085 405,3 91,5
BOXE ELECTRICE FUNCT. 6-9 ELGARAJ 17,2 24,4 0,1 41,7 1,5025 62,7 1,085 68,0 15,3
TOTAL 1.827,5 412,5
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

În cazul clădirilor cu subsol parţial se va determina costul fundaţiei izolate (V1, V2, V3) pentru suprafaţa fără subsol, utilizând tabelul fundaţiilor fără subsol, şi tabelul
pentru costul fundaţiei cu subsol, pentru suprafaţa construită a subsolului clădirii.
S-a considerat că acest subsol nu are instalaţie sanitară şi de încălzire. În cazul în care în subsolul clădirii este montată o chiuvetă se va prelua costul acesteia de la
Catalogul I pag. 251, poziţia 22.
Costul traseului/ml pentru alimentare cu apă şi pentru scurgerea apei menajere se preia din cartea ,,Metoda Costurilor Segregate", paginile 248, 249 la care se va
face corecţia pentru TVA de la 19% la 24%.
Costul rampei care permite accesul autoturismului la subsol poate fi preluat din tabelul costului construcţiilor speciale de tip drumuri, din Catalogul II „Costuri de
reconstrucţie - Costuri de înlocuire. Clădiri industriale, comerciale şi agricole. Construcţii speciale“, de la pag. 199, indexat cu indicii pentru 2014-2015.

pag. 17
Clădiri cu structuri pe cadre din beton armat

1.2. INFRASTRUCTURI CU SUBSOLURI CU FUNCŢIUNI DE PARCĂRI SUBTERANE LA CLĂDIRI PE CADRE DIN BETON ARMAT
CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+5E+Et, P+8E+Et şi P+10E+Et

1.2.1. Subsol cu un nivel de parcare

Pentru subsolurile cu funcţiuni de parcări autoturisme dimensiunile de bază pentru necesarul de spaţiu rezultă din dimensiunile unui autoturism, ale spaţiului necesar
pentru circulaţie rectilinie şi în curbe la intrări şi ieşiri din parcaje. La aceste suprafeţe se adaugă suprafeţele aferente casei scării care face legătura cu suprastructura
clădirii.
În STAS 4908-1985, Clădiri civile, industriale şi agricole. Arii şi volume convenţionale se menţionează că suprafeţele subsolurilor cu destinaţia strictă de garaje
intră în calculul suprafeţei desfăşurate construite a clădirii (Sdc). Costul subsolului se estimează separat şi se adaugă la costul clădirii.
În continuare prezentăm costurile structurii de rezistenţă a unui subsol cu un nivel de parcare subterană, a unui subsol cu 2 niveluri de parcare subterană (unde
suprafaţa de parcare dirijată şi suprafaţa de circulaţie rectilinie impun luarea în calcul a unei suprafeţe aferente unui autoturism, de 22 mp) şi a unei parcări subterane cu 2-3
platforme supraetajate, cu celulă betonată aferentă elevatorului.
Pentru subsolul cu funcţiuni de parcare autoturisme s-a conceput sistemul structural care să respecte normele de utilizare. Acest sistem structural ţine cont de
spaţiul de parcare şi de manevră a autoturismului, de înălţimea liberă sub tubulatura de ventilaţie şi de echilibrul maselor şi rigidităţilor cuvei de protecţie antiseismică.
În figurile de mai jos se prezintă planul şi secţiunea transversală a unui subsol cu structura pe cadre din beton armat, cu funcţiuni de parcare.

Descrierea subsolului
Structura de rezistenţă a subsolului a fost concepută ca o cuvă de beton armat cu stâlpi şi diafragme de beton armat. Fundaţia subsolului este de tip radier general.
Pereţii exteriori ai subsolului sunt hidroizolaţi şi protejaţi pe contur cu polistiren extrudat de 5 cm grosime. Stâlpii de cadru au înălţimea de 2,5 m, iar înălţimea liberă sub tubulatura
de ventilaţie este de 2,0 m. La subsol se poate ajunge pe o scară din beton armat sau cu 1 sau 2 lifturi.
Finisajul interior este minim, cu pereţii din beton aparent, cu pardoseala din material rezistent la trafic auto şi la uleiuri (durostone), cu uşile de acces pe casa scării
de tip antifoc, iar uşa de acces auto la subsol de tip rulant.

pag. 18
Capitolul 1

Instalaţiile funcţionale în cazul subsolurilor în care se parchează mai mult de 10 autoturisme, normele de protecţie impun instalaţii electrice cu protecţie, instalaţie
de stins incendiu şi trasee de ventilaţie cu tubulatură de tablă zincată.
În cazul parcărilor auto cu 2 niveluri suprafaţa de parcare pentru autoturism creşte la 26,7 mp.
Pentru subsoluri cu parcaje subterane pe 2 niveluri, atunci când numărul autoturismelor parcate este mai mare de 50, se impun amenajări sanitare: 1 Wc+1 lav.+1
chiuvetă pt. personalul de întreţinere, 1 Wc+1 lavoar, pentru femei şi 1 Wc + 1 lavoar + 2 pisoare, pentru bărbaţi.
În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile/mp ale unui subsol cu un nivel de parcare la care, pe baza normelor impuse, sunt executate lucrări de instalaţii de
siguranţă, precum cele de protecţie la incendii şi de eliminare a noxelor de eşapament.
În calculul costului/mp al clădirii nu intră costul rampei de acces la subsol, aceasta fiind considerată o construcţie specială.

INFRASTRUCTURA CU SUBSOL AMENAJAT CA PARCARE 1 Eu = 4,43 Lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTR. INFRASTRUCTURA 6-9 ISSUBAUTO 481,6 229,6 130,5 841,7 1,4902 1.254,3 1,085 1.360,9 307,2
BLOC AP. FINISAJ INTERIOR FGARAJSUB 73,3 35,4 4,8 113,5 1,4914 169,3 1,085 183,7 41,5
CU ELECTRICE FUNCT. ELPARCARI 10,2 16,7 0,1 27,0 1,5057 40,7 1,085 44,1 10,0
PARCARI SANITARE SAPARCARI 6,3 6,6 0,1 13,0 1,5019 19,5 1,085 21,2 4,8
AUTO VENTILATII VVPARCARI 10,2 9,6 0,1 19,9 1,5111 30,1 1,085 32,6 7,4
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

Aceste costuri au fost obţinute pe baza devizelor analitice pe categorii de lucrări cunoscând preţul resurselor materiale, chiria orară a utilajelor şi nivelul III de
salarizare la nivelul anului 2014 şi TVA-ul de 24% inclus.
În evaluările ce se vor efectua în perioada ianuarie - iulie 2015 costurile prezentate nu vor fi indexate cu indicii aferenţi perioadei.

1.2.2. Subsol cu două niveluri de parcare

În cazul în care clădirea are un subsol cu două niveluri, amenajat pentru locuri de parcare, costurile/mp, fiind analizate funcţie de suprafaţa desfăşurată construită,
acestea vor fi diferite de cele ale subsolului cu un nivel, fiind mai reduse.
De asemenea, numărul autoturismelor posibil a fi parcate va fi mai redus datorită rampei de acces către subsolul II.

pag. 19
Clădiri cu structuri pe cadre din beton armat

În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile aferente subsolului cu două niveluri, cu funcţiuni de parcare autoturisme.
Din analiza comparativă a costurilor infrastructurii, se constată că pentru subsolul cu două niveluri, costul/mp este mai mic. Dar se impune a fi luat în considerare
faptul că, pentru aceste adâncimi de săpături, se execută pereţi mulaţi, consideraţi construcţii speciale.

INFRASTRUCTURA PE 2 NIVELURI PENTRU PARCARE SUBTERANA 1 Eu = 4,43 Lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
SUBSOL INFRASTRUCTURA 6-9 PARC2SUBS 417,8 223,9 100,3 742,0 1,5122 1.122,1 1,085 1.217,4 274,8
BLOC FINISAJ INTERIOR FGARAJSUB 73,3 35,4 4,8 113,5 1,4914 169,3 1,085 183,7 41,5
CU PARCARI ELECTRICE FUNCT. ELPARCARI 10,2 16,7 0,1 27,0 1,5057 40,7 1,085 44,1 10,0
AUTOTURISME SANITARE SAPARCARI 6,3 6,6 0,1 13,0 1,5019 19,5 1,085 21,2 4,8
VENTILATII VVPARCARI 10,2 9,6 0,1 19,9 1,5111 30,1 1,085 32,6 7,4
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 20
Capitolul 1

1.2.3. Subsol cu nivel de parcare auto prevăzut cu platforme cu elevatoare

Utilizând platforme mobile cu elevatoare, în subsolul cu garaje se pot parca 2-3 autoturisme, unul peste celălalt. Acţionarea elevatorului este electrică, iar, în cazul în
care nu funcţionează reţeaua de alimentare cu energie electrică, se poate folosi o pompă hidraulică manuală.
Acest sistem de parcare prin suprapunere pe platforme de tip elevator permite utilizarea spaţiului din subsol de către un număr mai mare de autoturisme, comparativ
cu celelalte sisteme. Elevatoarele sunt utilaje, deci costul acestora nu intră în costul clădirii, ci în valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare; de asemenea, nici instalaţiile
electrice de forţă, de alimentare cu tensiuni de 380 V.
Prezentăm mai jos un subsol cu parcări autoturisme pe platforme mobile.

Costurile/mp de subsol pentru parcarea auto cu elevatoare sunt mai mari, dar costul/loc parcare autoturism este mai mic.
În tabelul de mai jos vă prezentăm costurile unui subsol destinat parcării suprapuse a autoturismelor. În acest subsol este necesară executarea unei
compartimentări aferentă utilajelor de tip compresoare pentru asigurarea funcţionării pe sistem hidraulic a elevatoarelor.

SUBSOL CU UN NIVEL PENTRU PARCARE AUTO PE PLATFORME CU ELEVATOARE 1 Eu = 4,43 Lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
SUBSOL INFRASTRUCTURA 6-9 PARCELEVAT 554,6 425,7 131,4 1.111,7 1,5222 1.692,2 1,085 1.836,1 414,5
BLOC FINISAJ INTERIOR FGARAJSUB 73,3 35,4 4,8 113,5 1,4914 169,3 1,085 183,7 41,5
CU PARCARI ELECTRICE FUNCT. ELPARCARI 10,2 16,7 0,1 27,0 1,5057 40,7 1,085 44,1 10,0
AUTOTURISME SANITARE SAPARCARI 6,3 6,6 0,1 13,0 1,5019 19,5 1,085 21,2 4,8
VENTILATII VVPARCARI 10,2 9,6 0,1 19,9 1,5111 30,1 1,085 32,6 7,4
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 21
Clădiri cu structuri pe cadre din beton armat

1.3. SUPRASTRUCTURĂ PE CADRE DIN BETON ARMAT

1.3.1. Suprastructură pe cadre cu regim de înălţime P+1E

Prezentăm în continuare costul subsistemului suprastructură pe cadre de beton armat pentru varianta clădiri individuale rezidenţiale cu regim de înălţime P+E şi P+E
+M. În costul suprastructurii nu sunt cuprinse costurile închiderilor perimetrale şi ale compartimentărilor interioare care utilizează materiale cu durată de viaţă fizică mare
(excepţie fac compartimentările uşoare din gipscarton). Închiderile şi compartimentările sunt elemente ale subsistemului suprastructură, sunt nestructurale şi au ca scop
protecţia interiorului clădirii de mediul exterior, asigurarea confortului fonic, termic şi rezistenţă la foc etc. Fiind posibile diferite variante pentru închideri şi pentru
compartimentări, costul acestora se va calcula separat pe baza suprafeţei construite (Sc) sau a suprafeţei desfăşurate construite (Sdc).
Următorul tabel prezintă costurile unei clădiri pe cadre din beton armat cu regim de înălţime P+1E cu 2 deschideri şi 2 travei. Tabelul prezintă costurile
suprastructurii de rezistenţă, fără închideri exterioare şi compartimentări interioare, pentru gradele de intensitate seismică 6, 7, 8 şi 9.
Suprastructura clădirilor pe cadre din beton armat a fost dimensionată pe baza normativului de calcul NP007/2006, cu respectarea STAS 10107/90 şi a normativului
de calcul la seism P100/2006. Stâlpii de cadru şi planşeul de beton armat ce reazemă pe grinzile de cadru au fost dimensionate pentru combinaţia de încărcări la sarcini
normate pentru gradele de intensitate seismică 6-9. Întrucât construcţiile cu funcţiuni rezidenţiale sunt proiectate pentru un confort sporit, în calculul costului suprastructurii
au fost introduse şi costurile pentru 10 mp de balcoane (fără a influenţa mărimea Sc şi a Sdc).
Scara de acces la etaj este în 2 rampe şi podest de odihnă intermediar.

pag. 22
Capitolul 1

SUPRASTRUCTURA PE CADRE DE BETON ARMAT CLADIRE P+1E EXCLUSIV INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT. DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE lei / mp Euro / mp
SUPRASTRUCTURĂ 6 CADRE1386-E1 137,8 95,9 12,0 245,7 1,4946 367,2 1,085 398,4 89,9
STRUCTURĂ** SUPRASTRUCTURĂ 7 SSCADRE7-E1 144,0 98,1 12,3 254,4 1,4944 380,2 1,085 412,5 93,1
SUPRASTRUCTURĂ 8 CADRE1386-E1 150,1 100,3 12,7 263,1 1,4942 393,1 1,085 426,5 96,3
SUPRASTRUCTURĂ 9 SSCADRE9-E1 162,4 104,7 13,4 280,5 1,4945 419,2 1,085 454,8 102,7
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

1.3.2. Suprastructură pe cadre cu regim de înălţime P+1E+Mparţială

În figurile de mai jos prezentăm o structură pe cadre din beton armat cu regim de înălţime P+1E+Mparţială.

În cazul în care peste etajul clădirii este construită o mansardă, costul elementelor structurale se determină pe baza costului structurii pe cadre pentru zona
perimetrală aferentă unei înălţimi a stâlpilor structurali de 1,20 m şi pentru 3 stâlpi din beton armat cu înălţimea de 2,50 m. Pe capetele stâlpilor cu înălţimea de 2,5 m
rezemă coama şarpantei din lemn.
Structura de lemn a şarpantei nu se ia în calculul costului suprastructurii clădirii, ci a costului învelitorii. De asemenea, costul închiderii perimetrale din zidărie
porotherm sau bca nu este inclus în costul suprastructurii.
Se constată că o astfel de suprastructură are un cost/mp mai mic decât cel al suprastructurii din beton armat cu acelaşi regim de înălţime, P+1E+Mp.

pag. 23
Clădiri cu structuri pe cadre din beton armat

În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile/mp ale suprastructurii pe cadre din beton armat, cu regim de înălţime parter, etaj şi mansardă. Costurile nu conţin
costul închiderilor perimetrale şi cel al compartimentărilor interioare.

SUPRASTRUCTURA PE CADRE A UNEI CLADIRI P+ 1ETAJ+ Mp EXCLUSIV INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT. DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE lei / mp Euro / mp
SUPRASTRUCTURĂ 6 SSCLPEM6 140,3 36,1 1,9 178,3 1,4946 266,5 1,085 289,1 65,3
STRUCTURĂ** SUPRASTRUCTURĂ 7 SSCLPEM7 120,8 87,6 13,0 221,4 1,4945 330,9 1,085 359,0 81,0
SUPRASTRUCTURĂ 8 SSCLPEM8 125,7 90,9 13,5 230,1 1,4944 343,9 1,085 373,1 84,2
SUPRASTRUCTURĂ 9 SSCLPEM9 130,6 94,2 14,0 238,8 1,4944 356,9 1,085 387,2 87,4
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

1.4. SUPRASTRUCTURI PE CADRE DIN BETON ARMAT CU 5, 8, 10 ETAJE ŞI ETAJ TEHNIC

1.4.1. Suprastructură cu P+5E+Etehnic

Suprastructurile pe cadre din beton armat cu mai mult de 4 niveluri impun prezenţa unui lift pentru transportul pe verticală a persoanelor, de asemenea, un subsol de
tipul cuvei de protecţie antiseismică din beton armat şi un nivel tehnic situat deasupra ultimului etaj al clădirii, nivelul tehnic fiind utilizat pentru camera troliului liftului şi pentru
încăperi cu alte utilizări decât cea de locuit.
Clădirile cu structura pe cadre din beton armat se apreciază de evaluator pe criteriul numărului de deschideri, a numărului de travei şi a numărului de niveluri.
Costul/mp al suprastructurii clădirii este determinat pe baza suprafeţei desfăşurate construite (Sdc).

1.4.1.1. Suprastructură P+5E+Etehnic, cu 2 deschideri şi 4 travei

Structura pe cadre din beton armat prezentată în continuare este o structură pe cadre din beton armat cu 2 deschideri, 4 travei şi etaj tehnic, dotată cu lift pentru
transport de persoane.

pag. 24
Capitolul 1

Costurile unei structuri de acest tip (exclusiv închiderile perimetrale şi compartimentările interioare) au fost calculate pentru localităţi în care gradul de intensitate
seismică este 6, 7, 8, şi 9.
Suprastructura pe cadre din beton armat, având regim de înălţime parter+5 etaje+etaj tehnic, are 2 deschideri şi 4 travei, iar cadrele de la etajul tehnic au 1
deschidere şi 2 travei şi înălţimea liberă de 2,55 m. Planşeele peste fiecare dintre etaje sunt din beton armat şi reazemă pe stâlpi prin intermediul grinzilor de cadru. Scara
de acces pe nivel este din beton armat cu rampă intermediară, iar pentru transportul pe verticală a persoanelor există structura unui puţ de lift din beton armat.
În tabelul următor sunt prezentate calculele aferente costurilor/mp pentru varianta P+5E cu 2 deschideri şi 4 travei.

SUPRASTRUCTURA CLADIRE P+5E PE CADRE DIN BETON ARMAT CU 2 DESCHIDERI SI 4 TRAVEI 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
SUPRASTRUCTURĂ 6 SUPRAP5E6 150,0 97,6 14,5 262,1 1,4939 391,6 1,085 424,8 95,9
STRUCTURĂ SUPRASTRUCTURĂ 7 SUPRAP5E7 170,1 110,7 17,3 298,1 1,4939 445,3 1,085 483,2 109,1
SUPRASTRUCTURĂ 8 SUPRAP5E8 190,2 132,7 20,2 343,1 1,4938 512,5 1,085 556,1 125,5
SUPRASTRUCTURĂ 9 SUPRAP5E9 230,3 167,3 30,3 427,9 1,4938 639,2 1,085 693,5 156,6
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

1.4.1.2. Suprastructură pe cadre P+5E+Etehnic cu 3 deschideri şi 5 travei

Tabelul următor prezintă costurile pentru o structură cu acelaşi regim de înălţime, ca în paragraful anterior, dar cu 3 deschideri şi 5 travei, cu o scară de acces pe
nivel şi un singur puţ de lift. După cum se observă costul/mp al suprastructurii pe cadre din beton armat cu 3 deschideri şi 5 travei este mai mic decât în cazul cadrelor cu 2
deschideri şi 4 travei. Aceasta se datorează configuraţiei structurii care permite o reducere (nu foarte importantă) a dimensiunii stâlpilor de cadru.

pag. 25
Clădiri cu structuri pe cadre din beton armat

SUPRASTRUCTURA CLADIRE P+5E PE CADRE DIN BETON ARMAT CU 3 DESCHIDERI SI 5 TRAVEI 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
SUPRASTRUCTURĂ 6 SUPRAP5E6 157,1 102,6 15,4 275,1 1,4939 411,0 1,085 445,9 100,7
STRUCTURĂ SUPRASTRUCTURĂ 7 SUPRAP5E7 185,5 120,4 16,7 322,6 1,4939 481,9 1,085 522,9 118,0
SUPRASTRUCTURĂ 8 SUPRAP5E8 173,6 112,0 18,1 303,7 1,4938 453,7 1,085 492,2 111,1
SUPRASTRUCTURĂ 9 SUPRAP5E9 190,1 121,4 20,8 332,3 1,4938 496,4 1,085 538,6 121,6
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

1.4.2. Suprastructuri P + 8/10E + Et cu 3 deschideri şi 5 travei, cu puţ de lift şi o singură scară principală

Suprastructura clădirilor pe cadre din beton armat cu regim de înălţime parter şi 8-10 etaje este promovată prin proiectare la clădirile de locuit sau la clădirile cu
funcţiuni comerciale şi se recomandă atunci când se doreşte punerea în valoare a unei intersecţii, a unui teren liber cu dimensiuni limitate, dar de cele mai multe ori, pentru
flexibilitatea circulaţiei interioare care trebuie pusă în valoare (clădiri de birouri-open space, sedii de firme, hoteluri etc.) ori pentru funcţionarea unui clădiri comerciale de tipul
parcărilor supraterane multietajate.
În cazul clădirilor cu structuri pe cadre din beton armat cu funcţiuni comerciale se impune prezenţa unei scări suplimentare şi, de asemenea, a unui număr
suplimentar de puţuri de lift, de regulă, grupate.
La structurile pe cadre din beton armat, stâlpii de cadru au secţiune variabilă, această secţiune micşorându-se către etajele superioare ale clădirii. Toate aceste
precizări au fost luate în calcul, dar varietatea situaţiilor din teren a impus ca unele elemente din componenţa suprastructurii să fie prezentate separat şi adăugate costului
clădirii prezentate în continuare. De regulă, pentru cazurile în care vom avea scară secundară sau mai multe puţuri de lift costurile acestora se vor ataşa la costurile structurii
de bază.

P+8 E P+10 E

pag. 26
Capitolul 1

1.4.2.1. Suprastructură cu regim de înălţime P+8E+Etehnic, cu 3 deschideri şi 5 travei, cu 1 puţ de lift şi o scară

În tabelul de mai jos vom prezenta costurile unei suprastructuri pe cadre din beton armat, pentru gradele 6, 7, 8 şi 9 seismic, cu prezenţa unei singure scări de acces
şi a unui singur puţ de lift.

SUPRASTRUCTURA CLADIRE P+8E PE CADRE DIN BETON ARMAT CU 3 DESCHIDERI SI 5 TRAVEI CU 1 PUT LIFT SI O SCARA 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
SUPRASTRUCTURĂ 6 CADRE8E3D5T6 179,7 112,9 19,7 312,3 1,4939 466,5 1,085 506,2 114,3
STRUCTURĂ SUPRASTRUCTURĂ 7 CADRE8E3D5T7 193,0 117,5 22,1 332,6 1,4939 496,9 1,085 539,1 121,7
SUPRASTRUCTURĂ 8 CADRE8E3D5T8 206,3 122,1 24,5 352,9 1,4928 526,8 1,085 571,6 129,0
SUPRASTRUCTURĂ 9 CADRE8E3D5T9 232,9 131,3 29,3 393,5 1,4938 587,8 1,085 637,8 144,0
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

1.4.2.2. Suprastructură cu regim de înălţime P+10E+Etehnic, cu 3 deschideri şi 5 travei, cu 1 puţ de lift şi o scară

În tabelul de mai jos vom prezenta costurile unei suprastructuri pe cadre din beton armat, pentru gradele 6, 7, 8 şi 9 seismic, cu prezenţa unei singure scări de acces
şi a unui singur puţ de lift.

SUPRASTRUCTURA CLADIRE P+10E PE CADRE DE BETON ARMAT CU 3 DESCHIDERI SI 5 TRAVEI CU 1 PUT LIFT SI O SCARA 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
SUPRASTRUCTURĂ 6 CADRE10E6 178,9 112,3 19,6 310,8 1,4939 464,3 1,085 503,8 113,7
STRUCTURĂ SUPRASTRUCTURĂ 7 CADRE10E7 188,9 113,1 20,5 322,5 1,4939 481,8 1,085 522,7 118,0
SUPRASTRUCTURĂ 8 CADRE10E8 200,1 119,5 22,3 341,9 1,4928 510,4 1,085 553,8 125,0
SUPRASTRUCTURĂ 9 CADRE10E9 211,2 126,4 23,7 361,3 1,4938 539,7 1,085 585,6 132,2
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

Analizând comparativ costurile/mp ale subsistemului suprastructură pentru clădirea cu 8 etaje şi pentru clădirea cu 10 etaje, se constată un cost mai redus/mp
pentru clădirea cu 10 etaje.

pag. 27
Clădiri cu structuri pe cadre din beton armat

1.4.2.3. Puţ de lift şi scară secundară, la suprastructura pe cadre

În cazul clădirilor cu funcţiuni comerciale (birouri, hoteluri etc.) cu structura pe cadre din beton cu mai mult de 4 niveluri, se constată existenţa unei scări secundare
pentru acces personal de serviciu sau de evacuare (în caz de incendiu). Scările sunt cu 2 rampe şi podest de odihnă. Se găsesc, de asemenea, 2-3 lifturi suplimentare care
asigură transportul pe verticală, iar casele de lift au pereţi din beton armat şi sunt dimensionate pentru lifturi de 6-8 persoane.
În tabelul de mai jos prezentăm costul/etaj pentru un puţ de lift suplimentar şi, de asemenea, costul/etaj a unei case de scară secundară. În condiţiile analizei
suprastructurii clădirii aceste costuri suplimentare trebuie prezentate separat.

COSTURI PE ETAJ AFERENTE UNEI SCARI SECUNDARE SI UNUI PUT DE LIFT SUPLIMENTAR 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM COST/ SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
BUC. materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
PUT LIFT PT.1ETAJ 1 BUC PUTLIFT 1.558,90 1.373,80 286,00 3.218,70 1,5240 4.905,30 1,085 5.322,25 1.201,41
SUPRASTR. P+8E+ETJ.TEHNIC 9 BUC 47.900,24 10.812,70
P+10E+ETJ.TEHNIC 11 BUC 58.544,74 13.215,52
SC. SECUND.1ETAJ 1BUC SCARAMON 815,10 785,20 196,40 1.796,70 1,5243 2.738,71 1,085 2.971,50 670,77
SUPRASTR. P+8E+ETJ.TEHNIC 9 BUC 26.743,50 6.036,91
P+10E+ETJ.TEHNIC 11 BUC 32.686,50 7.378,44
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

1.4.2.4. Instalaţie electrică de forţă pentru alimentare lifturi şi cameră de troliu


Pentru transportul pe verticală, lifturile de persoane sunt alimentate pe circuite electrice de forţă separate, ale căror costuri sunt calculate în funcţie de numărul de
staţii. Acestea sunt construcţii speciale; costul acestora se ia în calculul valorii de piaţă a proprietăţii imobiliare, determinate prin abordarea prin cost.
O instalaţie de forţă (380 V) este considerată o construcţie specială. Pentru o clădire de parter şi 8 etaje sau parter şi 10 etaje, costul instalaţiei pe un etaj se va
multiplica cu 9, respectiv 11 staţii.

COSTURI INSTALATIE ELECTRICA ALIMENTARE LIFTURI+CAMERA TROLIU 1 Eu = 4,43 Lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM NUMAR SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/ml) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
C-TII SPECIALE STATII LIFT materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/CL. INDIRECTE(2) lei /CLAD. Euro / CLAD.
1 statie+cota af.cam.troliu 1 EL380-1E 85,0 53,2 0,2 138,4 1,5223 210,6 1,085 228,5 51,6
LIFT+CAMERA ELECTR.LIFT PERS. 9 EL380V-8E 764,7 478,4 2,2 1.245,3 1,5223 1.895,7 1,085 2.056,9 464,3
TROLIU ELECTR.LIFT PERS. 11 EL380V-10E 760,7 417,2 2,1 1.180,0 1,5223 1.796,3 1,085 1.949,0 440,0
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 28
Capitolul 1

1.5. ÎNCHIDERI PERIMETRALE ŞI COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE LA STRUCTURILE PE CADRE DIN BETON ARMAT

1.5.1. Închideri perimetrale

Închiderile pe exterior ale clădirii cu structură pe cadre din beton armat sunt de regulă realizate din blocuri de bca sau din cărămidă porotherm. Argumentele pentru
utilizarea acestor materiale sunt: greutatea specifică mai mică comparativ cu zidăria de cărămidă plină şi rezistenţa la transfer termic mai bună. Grosimea zidurilor de
închidere poate fi de 24 cm sau de 30 cm.
Zidurile de închidere perimetrală ale clădirilor pe cadre din beton armat sunt ziduri nearmate pentru clădirile situate în localităţile în care gradul de intensitate
seismică este 6 sau 7, şi sunt ziduri armate la clădirile din localităţile cu gradul 8 sau 9 de intensitate seismică. Costurile prezentate în tabelul de mai jos au fost stabilite la
nivelul anului 2014 şi includ TVA de 24%. Pentru clădirile amplasate în localităţi cu gradele 8 şi 9 de intensitate seismică, zidăria de închidere din bca sau cărămidă
porotherm este o zidărie armată.

INCHIDERI PERIMETRALE CLADIRE CU STRUCTURA PE CADRE DE BETON ARMAT 1 Eu = 4,43 Lei


TIP SISTEM GROSIME GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
ÎNCHIDERE ZID ÎNCHIDERE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT. DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE lei / mp Euro / mp
BCA 24 cm 6-7 ZBCA2467 51,0 15,1 8,8 74,9 1,5628 117,1 1,085 127,0 28,7
BCA BCA 30 cm 6-7 ZBCA3067 63,0 18,6 9,7 91,3 1,5628 142,7 1,085 154,8 34,9
BCA 24 cm 8-9 ZBCA2489 54,1 16,4 9,0 79,5 1,5671 124,6 1,085 135,2 30,5
BCA 30 cm 8-9 ZBCA3089 66,2 20,3 9,8 96,3 1,5670 150,9 1,085 163,7 37,0
POROTERM 24 cm 6-7 ZPOR2467 55,6 22,8 17,7 96,1 1,5664 150,5 1,085 163,3 36,9
POROTERM POROTERM 30 cm 6-7 ZPOR3067 67,8 28,2 22,9 118,9 1,5664 186,2 1,085 202,1 45,6
POROTERM 24 cm 8-9 ZPOR2489 73,4 23,4 18,1 114,9 1,5648 179,8 1,085 195,1 44,0
POROTERM 30 cm 8-9 ZPOR3089 89,8 28,5 24,8 143,1 1,5648 223,9 1,085 243,0 54,8
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 29
Clădiri cu structuri pe cadre din beton armat

1.5.2. Compartimentări interioare

Compartimentările interioare ale structurilor pe cadre din beton armat se execută de regulă din blocuri de zidărie porotherm, din blocuri sau plăci din bca sau
combinaţii ale acestor materiale (zidăria de cărămidă la pereţii grupurilor sanitare).
Pentru compartimentare se utilizează şi structura din plăci de rigips (gipscarton) fixată pe profile zincate. La aceşti pereţi de compartimentare izolaţia fonică se
realizează din saltele de vată minerală de 10 cm grosime.
Plăcile de rigips (gipscarton) se produc în trei variante, funcţie de umiditatea încăperii: albe pentru umiditate < 66%, verzi pentru umiditate > de 66%. Pentru
încăperile la care se impune şi protecţie la foc, plăcile din rigips (gipscarton), fixate pe structura de profile zincate, au una dintre feţe de culoare roz.
Pereţii de compartimentare din plăci de rigips au 12,5 mm grosime. Pentru îmbunătăţirea confortului fonic, pe structura de susţinere din profile zincate se pot fixa
câte 2 plăci de gipscarton de fiecare parte. Pentru mărirea rezistenţei la foc de la 30 minute la 60 minute, se vor fixa câte 2 plăci de rigips de culoare roz.
În tabelul următor sunt prezentate costurile unitare ale zidăriei de compartimentare din bca, cărămidă sau cărămidă porotherm. Costul finisajului zidăriei nu a fost
luat în calcul. Costul compartimentării din plăci gipscarton se referă la structura metalică din profile zincate de susţinere şi la plăcile de gipscarton fixate.

COMPARTIMENTARI INTERIOARE LA CLADIRE CU STRUCTURA PE CADRE DIN BETON ARMAT 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU TVA (3)
COMPARTIMENTARE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
BCA 20 cm şi 10 cm 6-9 COMPBCA 15,9 5,6 2,0 23,5 1,5629 36,7 1,085 39,9 9,0
BCA+ZID CAR. 20 cm şi 12,5 cm 6-9 COMPBCAZ 23,4 6,0 2,5 31,9 1,5614 49,8 1,085 54,0 12,2
POROTERM 20 cm si 10 cm 6-9 COMPORO 21,8 8,0 4,6 34,4 1,5667 53,9 1,085 58,5 13,2
alb/alb+alb/verde 6-9 COMPRIGI 13,0 3,3 0,9 17,2 1,5644 26,9 1,085 29,2 6,6
RIGIPS 1placa roz-rez.ls foc 6-9 RIGFOC 14,2 3,3 0,9 18,4 1,5644 28,8 1,085 31,2 7,1
2 placi alb/alb+verde 6-9 2COMPRIGI 19,6 4,3 1,1 25,0 1,5644 39,1 1,085 42,4 9,6
2 placi roz-foc 6-9 2RIGFOC 19,9 4,3 1,1 25,3 1,5644 39,6 1,085 42,9 9,7
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

ATENŢIE!!! În acest capitol sunt prezentate doar costurile unitare ale subsistemelor infrastructură, suprastructură, închideri perimetrale şi compartimentări
interioare. Costurile unitare ale celorlalte subsisteme constructive ale unei clădiri pe cadre de beton armat: închideri superioare, finisaje şi instalaţii funcţionale,
determinate la nivelul anului 2014, cu TVA inclus, sunt prezentate în anexele I şi III.

pag. 30
Capitolul 1

1.6. CLĂDIRI PARTER PE CADRE DIN BETON ARMAT PENTRU BAZINE DE ÎNOT OLIMPICE ŞI SEMIOLIMPICE

Clădirile parter pentru acoperirea bazinelor semiolimpice (25 m x 10 m) au structura pe cadre din beton armat cu fundaţii izolate sub stâlpi şi fundaţii pentru zidurile
de închidere perimetrale. Structura are deschiderea de 12 m, lungimea de 42 m (7 travei de 6 m) şi înălţimea de 6 m. Acoperişul este din prefabricate de beton armat ce
reazemă pe grinzile longitudinale. Închiderea perimetrală este realizată din blocuri bca şi ferestre pvc cu geam termopan. În interiorul acestei clădiri este realizat bazinul de
înot din beton armat, cu pereţii din beton armat hidroizolaţi la exterior, cu radier de beton armat, realizat în pantă, astfel încât bazinul să satisfacă condiţiile impuse de
adâncime, de la 1,35 m la 1,65 m.
Clădirea parter pentru acoperirea bazinului olimpic cu 8 piste (50 m x 20 m) are structura pe cadre din beton armat cu fundaţii izolate sub stâlpi şi fundaţii pentru
zidurile de închidere perimetrale. Structura are deschiderea de 28 m, lungimea de 66 m (11 travei de 6 m) şi înălţimea de 6 m. Acoperişul este din prefabricate de beton
armat, ce reazemă pe ferme cu zăbrele din beton precomprimat, ce reazemă pe stâlpii de cadru. Structura are şi grinzi longitudinale de 6 m. Închiderea perimetrală este
realizată din blocuri b.c.a. şi ferestre pvc cu geam termopan. În interiorul acestei clădiri este realizat bazinul de înot cu pereţii din beton armat, hidroizolaţi la exterior, cu
radier de beton armat, realizat în pantă, astfel încât bazinul să satisfacă condiţiile impuse de adâncime, de la 1,65 m la 2,50 m.

Din cauza unor posibile diferenţe dintre mărimea clădirilor şi dimensiunile bazinului de înot, pentru corecta determinare a costurilor structurii recomand evaluatorilor
să stabilească separat suprafaţa construită a clădirii şi separat suprafaţa structurii bazinului, unde costul/mp este calculat pe baza suprafeţei luciului de apă. Această
abordare a fost impusă de diversitatea mărimii bazinelor de înot.
În clădirea piscinei acoperite sunt construite compartimentări pentru spaţiile pentru circulaţie, spaţiile pentru vestiare şi grupuri sanitare pentru femei şi bărbaţi,
saune, încăperi ale instructorilor de înot, săli ale maşinilor, încăperi administrative. În analiza costurilor pentru aceste spaţii se vor avea în vedere o serie de condiţii impuse
de normativele de funcţionare şi utilizare ale bazinelor de înot.
În cazul clădirilor pentru bazine semiolimpice sunt: 4 grupuri sanitare, 4 cabine duş, 1 cameră a instructorilor, vestiare pentru bărbaţi şi femei, cu câte 30 dulapuri de
garderobă pentru fiecare dintre vestiare. Pentru aceste spaţii este necesară o suprafaţa de minim 120 mp.
În cazul clădirilor pentru bazine olimpice sunt: săli de vestiare, săli pentru masaj, grupuri sanitare, camere administrative, culoar de acces pentru spectatori.
Grupurile sanitare pentru spectatori sunt grupuri sanitare dotate cu lavoare, Wc-uri şi pisoare.
Tabelul următor prezintă costurile unitare pe subsisteme aferente structurii clădirii cu deschidere de 12 m, structurii unui bazin semiolimpic de înot, finisajului
bazinului în 2 variante, cu liner şi faianţă şi cu gresie vitrifiată. Sunt prezente finisajele şi instalaţiile funcţionale separat pentru spaţiul zonei bazinului şi pentru spaţiul cu
dependinţele (vestiare, duşuri, grupuri sanitare, sala de acces).
Nu sunt cuprinse în costul de reconstrucţie al clădirii utilajele şi instalaţiile, aferente încălzirii apei de spălare şi dezinfecţiei, instalaţia de filtrare şi clorizare, şi de
recirculare a apei. (Codul de clasificare aferent grupei 2 - instalaţii conf. HG 2139/2004 -2.1.25.1.)
Aceste utilaje şi instalaţii se vor evalua conform metodelor de evaluare a bunurilor mobile.

pag. 31
Clădiri cu structuri pe cadre din beton armat

CLADIRE CU DESCHIDEREA DE 12 M AFERENTA BAZINULUI DE INOT SEMIOLIMPIC COST/MP Sc 1 Eu = 4,43 Lei


TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU TVA(3)
SISTEM SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
STRUCTURA, ÎNCHIDERI,
CLĂDIRE D = 12 m PLANŞEU ACOPERIŞ
6 STRD12H66 645,2 384,6 91,0 1.120,8 1,4570 1.632,9 1,085 1.771,7 399,9
STRUCTURA, ÎNCHIDERI,
STRUCTURA PLANŞEU ACOPERIŞ
7 STRD12H67 671,8 400,4 94,7 1.166,9 1,4570 1.700,2 1,085 1.844,7 416,4
STRUCTURA, ÎNCHIDERI,
INCHIDERI SI PLANŞEU ACOPERIŞ
8 STRD12H68 701,7 418,3 99,0 1.219,0 1,4570 1.776,1 1,085 1.927,0 435,0
STRUCTURA, ÎNCHIDERI,
PLANŞEU ACOPERIS PLANŞEU ACOPERIŞ 9 STRD12H69 762,2 454,4 107,5 1.324,1 1,4570 1.929,2 1,085 2.093,2 472,5

TERASA NECIRC. TERASA NECIRCULAB. 6-9 TERNECIRC 125,0 138,0 20,5 283,5 1,4650 415,3 1,085 450,6 101,7
COMPARTIM. COMPART.DEPENDINTE 6-9 COMPBCA 15,9 5,6 2,0 23,5 1,5629 36,7 1,085 39,9 9,0
FINISAJ FIN.ZONA CLAD. BAZIN 6-9 FINBAZSEO 72,3 104,6 2,2 179,1 1,5304 274,1 1,085 297,4 67,1
INCLUSIV FATADA FIN.ZONA DEPENDINTE 6-9 FINDEPSEO 255,6 245,6 2,6 503,8 1,5265 769,1 1,085 834,4 188,4
INSTAL. ELECTRICE ELECTRICE CL. BAZIN 6-9 ELCLSEOL 27,0 14,5 0,1 41,6 1,5209 63,3 1,085 68,6 15,5
ELEC.ZONA DEPENDINTE 6-9 ELDEPBSEO 30,9 70,8 0,2 101,9 1,5349 156,4 1,085 169,7 38,3
SANITARE SANITARE CL. BAZIN 6-9 SABASEOL 49,8 24,9 0,9 75,6 1,5201 114,9 1,085 124,7 28,1
SANIT. ZONA DEPENDINTE 6-9 SADEPBSEO 52,6 53,3 2,0 107,9 1,5268 164,7 1,085 178,7 40,3
INCALZIRE INCALZIRE CL. BAZIN 6-9 IBAZSEO 40,4 49,3 6,6 96,3 1,5275 147,1 1,085 159,6 36,0
INCALZ.ZONA DEPENDINTE 6-9 IDEPSEO 48,3 47,6 4,1 100,0 1,5259 152,6 1,085 165,6 37,4
STRUCTURA SI FINISAJ BAZIN SEMIOLIMPIC COST/MP LUCIU APA
TIP CONSTRUCŢIE TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU TVA(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
STRUCTURA BAZIN 6-9 PISCIN300 310,5 145,6 114,5 570,6 1,5170 856,6 1,085 929,4 209,8
BAZIN SEMIOLIMPIC FINISAJ GRES.VITRIF. 6-9 FINSEMIOL 402,0 123,8 0,9 526,7 1,5169 799,0 1,085 866,9 195,7
FINISAJ CU LINER 6-9 LINERSEMIOL 278,9 111,4 2,1 392,4 1,5138 594,0 1,085 644,5 145,5
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

Clădirea bazinului olimpic are structura pe cadre din beton armat, cu acoperişul susţinut de ferme precomprimate de 26 m, cu închiderea de la partea superioară cu
chesoane prefabricate ce reazemă pe fermele precomprimate. Perimetral clădirea este închisă cu pereţi de bca de 24 cm grosime, cu suprafeţe vitrate de panouri de
ferestre fixe din pvc cu geam termopan. Terasa este de tip necirculabilă. Finisajul exterior este tip strop. Finisajul interior este diferenţiat pe zona bazinului, cu pereţii placaţi
perimetral la h=1,8 cu faianţă şi vopsitorii acrilice, tavanul tencuit şi zugrăvit acrilic. Pardoseala este placată cu gresie antiderapantă. Instalaţiile funcţionale sunt diferite în
zona bazinului de cele situate în zona dependinţelor. Camera în care sunt amplasate utilajele şi instalaţiile tehnologice este finisată simplu cu pereţii tencuiţi şi zugrăviţi, cu
pardoseala sclivisită. Uşa de acces este o uşă metalică vopsită.
În tabelul următor sunt prezentate: costul/mp al unei clădiri cu deschiderea de 26 m, costul/mp luciu de apă al unui bazin cu dimensiuni olimpice 50 m x 20 m cu 8
culoare, precum şi costurile/mp ale instalaţiilor aferente zonei bazinului şi costurile/mp ale suprafeţei construite zonei dependinţelor.

pag. 32
Capitolul 1

CLADIRE CU DESCHIDERE DE 26 M AFERENTA BAZINULUI DE INOT OLIMPIC COST/MP Sc 1 Eu = 4,43 Lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT. DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE lei / mp Euro / mp
STRUCTURA, ÎNCHIDERI,
STRUCTURA CU PLANŞEU ACOPERIŞ
6 STR26GR6 758,0 426,3 120,8 1.305,1 1,4570 1.901,5 1,085 2.063,2 465,7
STRUCTURA, ÎNCHIDERI,
INCHIDERI SI PLANŞEU ACOPERIŞ
7 STR26GR7 789,2 443,8 125,8 1.358,8 1,4570 1.979,8 1,085 2.148,1 484,9
STRUCTURA, ÎNCHIDERI,
PLANŞEU ACOPERIS PLANŞEU ACOPERIŞ 8 STR26GR8 824,4 463,6 131,4 1.419,4 1,4570 2.068,1 1,085 2.243,9 506,5
STRUCTURA, ÎNCHIDERI,
PLANŞEU ACOPERIŞ
9 STR26GR9 895,5 503,6 142,7 1.541,8 1,4570 2.246,4 1,085 2.437,3 550,2

TERASA NECIRC. TERASA NECIRCULAB. 6-9 TERNECIRC 125,0 138,0 20,5 283,5 1,4650 415,3 1,085 450,6 101,7
COMPARTIM. COMPART. ZONA DEPEND. 6-9 COMPBCA 15,9 5,6 2,0 23,5 1,5629 36,7 1,085 39,9 9,0
FINISAJ FIN.ZONA CLAD. BAZIN 6-9 FINBAZSEO 72,3 104,6 2,2 179,1 1,5304 274,1 1,085 297,4 67,1
FIN.ZONA DEPENDINTE 6-9 FINDEPSEO 255,6 245,6 2,6 503,8 1,5265 769,1 1,085 834,4 188,4
INSTAL. ELECTRICE ELECTRICE CL. BAZIN 6-9 ELCLSEOL 27,0 14,5 0,1 41,6 1,5209 63,3 1,085 68,6 15,5
ELECTR.ZONA DEPENDINTE 6-9 ELDEPBSEO 30,9 70,8 0,2 101,9 1,5349 156,4 1,085 169,7 38,3
SANITARE SANITARE CL. BAZIN 6-9 SABASEOL 49,8 24,9 0,9 75,6 1,5201 114,9 1,085 124,7 28,1
SANIT. ZONA DEPENDINTE 6-9 SADEPBSEO 52,6 53,3 2,0 107,9 1,5268 164,7 1,085 178,7 40,3
INCALZIRE INCALZIRE CL. BAZIN 6-9 IBAZSEO 40,4 49,3 6,6 96,3 1,5275 147,1 1,085 159,6 36,0
INCALZ.ZONADEPENDINTE 6-9 IDEPSEO 48,3 47,6 4,1 100,0 1,5259 152,6 1,085 165,6 37,4
STRUCTURA SI FINISAJ BAZIN OLIMPIC COST/MP LUCIU APA
TIP CONSTRUCŢIE TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT. DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE lei / mp Euro / mp
BAZIN STRUCTURA BAZIN 6-9 PISCIN1000 280,7 122,5 108,1 511,3 1,5170 775,6 1,085 841,6 190,0
OLIMPIC FINISAJ CU LINER 6-9 LINERSEMIOL 231,4 86,1 2,1 319,6 1,5138 483,8 1,085 524,9 118,5
FINISAJ GRES. VITRIF. 6-9 FINOLIMP 333,6 95,0 0,9 429,5 1,5156 651,0 1,085 706,3 159,4
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 33
Clădiri cu structuri pe cadre din beton armat

1.7. EXEMPLE DE CALCUL COSTURI STRUCTURĂ + ÎNCHIDERI + COMPARTIMENTĂRI (FĂRĂ FINISAJ ŞI INSTALAŢII FUNCŢIONALE)

Clădire P+1E fără subsol

Clădirea analizată este situată într-o localitate de gradul 8 seismic, care are structura pe cadre din beton armat şi regim de înălţime P+1E (parter+etaj). Infrastructura
este realizată cu fundaţii izolate tip V2 (cap. 1.1.1. din catalogul I) şi fundaţii continui perimetrale pentru rezemarea închiderilor nestructurale. Planşeul peste parter este din
beton armat, iar scara este în două rampe, cu podest intermediar. Închiderea perimetrală este realizată cu blocuri bca de 24 cm grosime, iar compartimentarea interioară
este realizată cu pereţi din bca şi din zidărie în zona grupurilor sanitare. Conform calculelor din tabelul de mai jos costul infrastructurii, suprastructurii, închiderilor şi
compartimentării este de 127.380,90 lei.
În subsolul tabelului este expus calculul costului de reconstruire (comparativ) pentru o clădire cu fundaţii izolate cu o structură pe zidărie portantă realizată din blocuri
bca. Costul de reconstrucţie de nou este de 136.963,08 lei.
Concluzie: În situaţia în care subiectul evaluării este o clădire cu structură pe zidărie portantă, pentru determinarea costului de înlocuire de nou se poate alege ca
clădire echivalentă, modernă, o clădire pe cadre din beton armat.

C L A D IR E P +1 E F A R A S U B S OL A N A L IZ A C O M P A R AT IV A S TR . C A D R E B E TO N AR M A T- S TR .Z ID A R IE P OR TA N T A C U B C A
Su prafaţ a C or ec ţie
co ns truit ă C o st / m p T o tal c os t c ata log C o re cţ ie dis ta nţă (1 ) m ano per ă C os t t otal c orec tat
N r. c r. T i p s ubs i st em ( si m bol )
(m p) (2 )
A B C = A xB D E F =C x D xE
1 I SC A D R E V 2 69 ,00 614, 70 42. 414, 30 1, 000 1 ,000 0 42.4 14,3 0
T O TA L IN F R AS T R U C U R Ă 42.4 14,3 0
Su prafaţ a C or ec ţie
C os t / m p ti p
co ns truit ă T o tal c os t c ata log C o re cţ ie dis ta nţă (1 ) m ano per ă C os t t otal c orec tat
N r. c r. T i p s ubs i st em ( si m bol ) pa rt er
(m p) (2 )
A B C = A xB D F =C x D xE
1 C AD R E 1 38 69 ,00 426, 50 29. 428, 50 1, 000 1 ,000 0 29.4 28,5 0
2 B C A 248 9 69 ,00 135, 20 9.3 28,8 0 1, 000 1 ,000 0 9.32 8,80
3 CO MP BCAZ 69 ,00 54,0 0 3.7 26,0 0 1, 000 1 ,000 0 3.72 6,00
T O TA L P AR TE R 42.4 83,3 0
Su prafaţ a C or ec ţie
C os t / m p ti p
co ns truit ă T o tal c os t c ata log C o re cţ ie dis ta nţă (1 ) m ano per ă C os t t otal c orec tat
N r. c r. T i p s ubs i st em ( si m bol ) eta j 1
(m p) (2 )
A B C = A xB D E F =C x D xE
1 C A D R E 138 69 ,00 426, 50 29. 428, 50 1, 000 1 ,000 0 29.4 28,5 0
2 B C A 248 9 69 ,00 135, 20 9.3 28,8 0 1, 000 1 ,000 0 9.32 8,80
3 CO MP BCAZ 69 ,00 54,0 0 3.7 26,0 0 1, 000 1 ,000 0 3.72 6,00
T O TA L E T AJ 1 42.4 83,3 0
TOT AL STRUCT URA +INCHIDE RI +CO M PAR TIM ENTARI 127.380,90
co st /m p Sd c = 138 MP 208 ,4 923,05
IN C AZ U L S T R U C T U R I I P E Z I D AR IE PO R T A N TA d in B C A
1 F I-V2 69,0 0 67 3,60 46 .478 ,59 1,0 00 1, 000 46.4 78,5 9
2 BC A 24 -S C A R A 69,0 0 65 6,14 45 .273 ,59 1,0 00 1, 000 45.2 73,5 9
3 BC A 24 - 69,0 0 65 5,23 45 .210 ,90 1,0 00 1, 000 45.2 10,9 0
4 TO T A L 1 36.9 63,0 8
co st/m p Sdc = 138 MP 224 ,0 992 ,49
EC O N O M IE D E 9 .582 ,18 2 .163 ,0 E u ro
1,000 din coloanele D(1) si E (2) precizeaza ca distanta de transport este de 10 K m si nivelul de salarizare III

pag. 34
Capitolul 1

Clădire rezidenţială S+ P cu subsol pentru garaje şi boxe


Clădirea analizată are regim de înălţime subsol total şi parter şi este situată într-o
localitate de gradul 8 de intensitate seismică. Clădirea are structura pe cadre din beton
armat.
Clădirea are subsol total cu funcţiuni de garaj pentru 2 autoturisme şi boxe. Din
însumarea costurilor aferente structurii subsolului şi parterului, cu cele ale închiderilor
perimetrale şi compartimentărilor interioare, costul de nou (infrastructură + suprastructură +
compartimentări) este de: 178.868,70 lei.
Analizând costurile pentru o clădire cu structura pe zidărie portantă din blocuri bca,
cu subsol total (specific structurii pe zidărie portantă), se constată un cost de reconstrucţie de
nou de 224.888,50 lei.
Concluzie: În cazul în care evaluatorul determină costul de nou prin metoda costului de reconstrucţie, iar apoi determină costul de nou şi prin metoda
costului de înlocuire, diferenţa rezultată poate fi considerată depreciere funcţională cauzată din supradimensionare şi este o depreciere funcţională nerecuperabilă.

CLADIRE S+P PENTRU GARAJE+BOXE ANALIZA COMPARATIVA STR. CADRE BETON ARMAT-STR.ZIDARIE PORTANTA CU BCA
Supraf aţa Corecţie
construită Cost / mp Total cost catalog Corecţie distanţă (1) manoperă Cost total corectat
Nr. cr. Tip subsistem (simbol)
(mp) (2)
A B C=AxB D E F=CxDxE
1 ISSUBAUTO 69,00 1.360,90 93.902,10 1,000 1,0000 93.902,10
TOTAL INFRASTRUCURĂ 93.902,10
Supraf aţa Corecţie
Cost / mp tip
construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) manoperă Cost total corectat
Nr. cr. Tip subsistem (simbol) parter
(mp) (2)
A B C=AxB D F=CxDxE
1 CADRE 138 69,00 426,50 29.428,50 1,000 1,0000 29.428,50
2 BCA2489 69,00 135,20 9.328,80 1,000 1,0000 9.328,80
3 COMPBCAZ 69,00 54,00 3.726,00 1,000 1,0000 3.726,00
TOTAL PARTER 42.483,30
Supraf aţa Corecţie
Cost / mp tip
construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) manoperă Cost total corectat
Nr. cr. Tip subsistem (simbol) etaj 1
(mp) (2)
A B C=AxB D E F=CxDxE
1 CADRE138 69,00 426,50 29.428,50 1,000 1,0000 29.428,50
2 BCA2489 69,00 135,20 9.328,80 1,000 1,0000 9.328,80
3 COMPBCAZ 69,00 54,00 3.726,00 1,000 1,0000 3.726,00
TOTAL ETAJ 1 42.483,30
TOTAL STRUCTURA +INCHIDERI +COMPARTIMENTARI 178.868,70
cost /mp Sdc = 138 MP 292,6 1.296,15
IN CAZUL STRUCTURII PE ZIDARIE PORTANTA din BCA
1 FSUBSTOT 69,00 1.948,00 134.412,00 1,000 1,000 134.412,00
2 BCA24-SCARA 69,00 656,14 45.273,59 1,000 1,000 45.273,59
3 BCA24- 69,00 655,23 45.210,90 1,000 1,000 45.210,90
4 TOTAL 224.896,49
cost/mp Sdc = 138 MP 367,90 1.629,68
ECONOMIE DE 46.027,80 10.390,0
1,000 din coloanele D(1) si E(2) precizeaza ca distanta de transport este de 10 Km si nivelul de salarizare III

pag. 35
Clădiri cu structuri pe cadre din beton armat

Structură şi compartimentări clădire P+1E+Mp

Exemplul de calcul pentru costul de reconstruire de nou a unei clădiri cu structura pe cadre din beton armat, fără subsol,
având regim de înălţime P+1E+Mp (parter, etaj şi parţial mansardă) cu zidărie din bca de 24 cm grosime situată într-o localitate de
gradul 8 de intensitate seismică, este prezentat comparativ cu costul de reconstruire de nou a unei clădiri cu structură pe zidărie
portantă cu blocuri porotherm de 24 cm grosime.
Se constată, o diferenţă foarte mică între costul unei structuri pe cadre din beton armat cu închideri şi compartimentări din
bca şi costul unei structuri pe zidărie portantă din blocuri porotherm. Această diferenţă este de 4.579,2 lei - adică 17,9 lei/mp.
Costul Infrastructurii clădirii pe zidărie portantă a fost preluat din catalogul I – Clădiri rezidenţiale pentru o fundaţie tip V3, iar
pentru structura pe cadre din beton armat a fost preluat costul unitar al fundaţiei de tip V2. Costurile din catalogul I au fost
actualizate cu indicii pentru perioada 2014-2015.
Indicii 1,000 din coloanele D şi E sunt indicii pentru distanţa de transport de 10 Km şi pentru nivelul de salarizare III.

CLADIRE REZIDENTIALA P+1E+Mp ANALIZA COMPARATIVA CU STRUCTURA PE ZIDARIE PORTANTA CU POROTERM


Suprafaţa Corecţie
Cost / mp tip
construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) manoperă Cost total corectat
Nr. cr. Tip subsistem (simbol) f undaţie
(mp) (2)
A B C=AxB D E F=CxDxE
1 ISCADRE V2 96,00 614,70 59.011,20 1,000 1,0000 59.011,20
TOTAL INFRASTRUCURĂ 59.011,20
Suprafaţa Corecţie
Cost / mp tip
construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) manoperă Cost total corectat
Nr. cr. Tip subsistem (simbol) parter
(mp) (2)
A B C=AxB D E F=CxDxE
1 SSCLPEM8 256,00 373,10 95.513,60 1,000 1,0000 95.513,60
2 ZBCA2489 256,00 135,20 34.611,20 1,000 1,0000 34.611,20
3 COMPBCAZ 224,00 54,00 12.096,00 1,000 1,0000 12.096,00
TOTAL PARTER+ETJ+MANS. 142.220,80
TOTAL STRUCTURA +INCHIDERI +COMPARTIMENTARI 202.960,00
cost /mp Sc = 256 MP 179,0 792,8
IN CAZUL STRUCTURII PE ZIDARIE PORTANTA
1 FI-V3 96,00 734,20 70.483,20 1,000 1,000 70.483,20
2 8ZPOROT24ES 192,00 611,50 117.408,00 1,000 1,000 117.408,00
3 ZPOROT24M 64,00 307,00 19.648,00 1,000 1,000 19.648,00
4 TOTAL 207.539,20
cost /m p Sdc = 256 m p 183,9 Eu/m p 810,7lei/m p
ECONOMIE 3.175,20 lei 716,8 Eu

pag. 36
Capitolul 1

Clădire Sp+P+1E+Mp
Costurile infrastructurii unei clădiri amplasate într-o localitate cu gradul 8 de intensitate seismică, cu subsol parţial – garaj auto şi ale suprastructurii cu regim de
înălţime P+1E+Mp pe cadre de beton armat, precum şi costurile închiderii perimetrale şi ale compartimentării interioare sunt redate în tabelul următor:

CLADIRE REZIDENTIALA CU SUBSOL PARTIAL, PARTER, ETAJ SI MANSARDA PARTIAL


Suprafaţa
Cost / mp tip Corecţie
construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. Tip subsistem (simbol) fundaţie manoperă (2)
(mp)
A B C=AxB D E F=CxDxE
1 ISCADRE V2 32,00 614,70 19.670,40 1,000 1,0000 19.670,40
2 GARAJSUBS 64,00 1.360,90 87.097,60 1,000 1,0000 87.097,60
TOTAL INFRASTRUCURĂ 106.768,00
Suprafaţa
Cost / mp tip Corecţie
construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. Tip subsistem (simbol) parter manoperă (2)
(mp)
A B C=AxB D F=CxDxE
1 SSCLPEM8 256,00 373,10 95.513,60 1,000 1,0000 95.513,60
2 ZBCA2489 256,00 135,20 34.611,20 1,000 1,0000 34.611,20
3 COMPBCAZ 224,00 54,00 12.096,00 1,000 1,0000 12.096,00
TOTAL PARTER+ETJ+MANS. 142.220,80
TOTAL STRUCTURA +INCHIDERI +COMPARTIMENTARI 248.988,80

Clădire St+P+1E+Mp
Costurile infrastructurii unei clădiri cu subsol total – garaj auto şi ale suprastructurii cu regim de înălţime P+1E+Mp, pe cadre de beton armat, precum şi costurile
închiderii perimetrale şi ale compartimentării interioare sunt redate în tabelul următor:
CLADIRE REZIDENTIALA CU SUBSOLTOTAL, PARTER, ETAJ SI MANSARDA PARTIAL
Suprafaţa
Cost / mp tip Corecţie
construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. Tip subsistem (simbol) fundaţie manoperă (2)
(mp)
A B C=AxB D E F=CxDxE
1 GARAJSUBS 96,00 1.354,30 130.012,80 1,000 1,0000 130.012,80
TOTAL INFRASTRUCURĂ 130.012,80
Suprafaţa
Cost / mp tip Corecţie
construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. Tip subsistem (simbol) parter manoperă (2)
(mp)
A B C=AxB D F=CxDxE
1 SSCPEM8 256,00 373,10 95.513,60 1,000 1,0000 95.513,60
2 BCA2489 256,00 135,20 34.611,20 1,000 1,0000 34.611,20
3 COMPBCAZ 256,00 54,00 13.824,00 1,000 1,0000 13.824,00
TOTAL S UPRASTRUCTURA 143.948,80
TOTAL STRUCTURA +INCHIDERI +COMPARTIMENTARI 273.961,60
cost/mp Sdc = 352 MP 175,7 778,3 lei
pag. 37
Clădiri cu structuri pe cadre din beton armat

Clădire cu regim de înălţime subsol cu parcări autoturisme, parter, 5 etaje şi etaj tehnic

Clădirea este de tip bloc de locuinţe, fiind amplasată într-o localitate cu gradul 8 seismic, cu regim de înălţime St+P+5E+Et, cu structura pe cadre din beton armat şi
cu închideri din blocuri bca, iar compartimentările din blocuri bca cu ziduri de cărămidă la grupurile sanitare.
Tabelele de calcul pentru costuri sunt prezentate în 3 variante: 1 - cu un subsol amenajat pentru parcare autoturisme, 2 - cu un subsol pe două niveluri amenajat
pentru parcare autoturisme şi 3 - cu un subsol amenajat pentru parcări în sistem cu elevator.

STRUCTURA P+5E CUGARAJE LA SUBSOL PE UN NIVEL STRUCTURA P+5E CU GARAJE LA SUBSOL PE DOUA NIVELURI
Suprafaţa Suprafaţa
Corecţie Corecţie
construită Cost / mp Total cost catalog Corecţiedistanţă (1) Cost total corectat construită Cost / mp Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. Tipsubsistem(simbol) manoperă (2) Nr. cr. Tip subsistem (simbol) manoperă (2)
(mp) (mp)
A B C=AxB D E F=CxDxE A B C=AxB D E F=CxDxE
1 ISSUBAUTO 288,00 1.360,90 391.939,20 1,000 1,0000 391.939,20 1 PARC2SUBS 576,00 1.217,40 701.222,40 1,000 1,0000 701.222,40
TOTAL INFRASTRUCURĂ 391.939,20 TOTAL INFRASTRUCURĂ 701.222,40
Suprafaţa Suprafaţa
Corecţie Cost / mp tip Corecţie
construită Cost / mp Total cost catalog Corecţiedistanţă (1) Cost total corectat construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. Tipsubsistem(simbol) manoperă (2) Nr. cr. Tip subsistem (simbol) parter manoperă (2)
(mp) (mp)
A B C=AxB D F=CxDxE A B C=AxB D F=CxDxE
1 SUPRA5E8 1.800,00 492,20 885.960,00 1,000 1,0000 885.960,00 1 SUPRA5E8 1.800,00 492,20 885.960,00 1,000 1,0000 885.960,00
2 BCA2489 1.800,00 135,20 243.360,00 1,000 1,0000 243.360,00 2 BCA2489 1.800,00 135,20 243.360,00 1,000 1,0000 243.360,00
3 COMPBCAZ 1.800,00 54,00 97.200,00 1,000 1,0000 97.200,00 3 COMPBCAZ 1.800,00 54,00 97.200,00 1,000 1,0000 97.200,00
TOTAL SUPRASTRUCTURA 1.226.520,00 TOTAL SUPRASTRUCTURA 1.226.520,00
TOTAL STRUCTURA +INCHIDERI +COMPARTIMENTARI 1.618.459,20 TOTAL STRUCTURA +INCHIDERI +COMPARTIMENTARI 1.927.742,40
PRET /MP Sdc = 2.088 MP 175,0 775,1 PRET /MP Sdc = 2.376 MP 183,1 811,3

STRUCTURA P+5E CU GARAJE TIP CELULA CU ELEVATOR


Suprafaţa
Corecţie
construită Cost / mp Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. Tip subsistem(simbol) manoperă (2)
(mp)
A B C=AxB D E F=CxDxE
1 PARCELEVAT 288,00 1.836,10 528.796,80 1,000 1,0000 528.796,80
TOTAL INFRASTRUCURĂ 528.796,80
Suprafaţa
Corecţie
construită Cost / mp Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. Tip subsistem (simbol) manoperă (2)
(mp)
A B C=AxB D F=CxDxE
1 SUPRA5E8 1.800,00 492,20 885.960,00 1,000 1,0000 885.960,00
2 BCA2489 1.800,00 135,20 243.360,00 1,000 1,0000 243.360,00
3 COMPBCAZ 1.800,00 54,00 97.200,00 1,000 1,0000 97.200,00
TOTAL SUPRASTRUCTURA 1.226.520,00
TOTAL STRUCTURA +INCHIDERI +COMPARTIMENTARI 1.755.316,80
PRET /MP Sdc = 2.088 MP 189,8 840,7

Indicii 1,000 din colanele D şi E reprezintă indicii pentru distanţa de transport, de 10 km, respectiv, nivelul III de salarizare.

pag. 38
Capitolul 1

Clădire pe cadre din beton armat cu regim de înălţime S+P+8E+Etehnic cu subsol cu garaje - 3 variante
Clădire cu subsol pe un nivel cu 3 puţuri de lift şi o casă de scară secundară

Costurile de reconstrucţie ale infrastructurii cu garaje se vor stabili separat de costurile suprastructurii şi se vor adăuga acestora. Costurile suprastructurii vor fi
însumate cu costurile închiderii perimetrale şi ale compartimentărilor interioare. Costurile suprastructurii includ un puţ de lift şi o singură scară, precum şi închideri
perimetrale şi compartimentări. La acestea se vor ataşa costurile celor 2 puţuri de lift şi ale unei scări secundare.

CLĂDIRE P+8E CU PARCARE LA SUBSOL PE UN NIVEL CLĂDIRE P+8E CU PARCARE LA SUBSOL PE 2 NIVELURI
Suprafaţa Suprafaţa
Corecţie Corecţie
construită Cost / mp Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat construită Cost / mp Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. Tip subsistem (simbol) manoperă (2) Nr. cr. Tip subsistem (simbol) manoperă (2)
(mp) (mp)
A B C=AxB D E F=CxDxE A B C=AxB D E F=CxDxE
1 ISSUBAUTO 540,00 1.360,90 734.886,00 1,000 1,0000 734.886,00 1 PARC2SUBS 1.080,00 1.217,40 1.314.792,00 1,000 1,0000 1.314.792,00
TOTAL INFRASTRUCURĂ 734.886,00 TOTAL INFRASTRUCURĂ 1.314.792,00
Suprafaţa Suprafaţa
Corecţie Corecţie
construită Cost / mp Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat construită Cost / mp Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. Tip subsistem (simbol) manoperă (2) Nr. cr. Tip subsistem (simbol) manoperă (2)
(mp) (mp)
A B C=AxB D F=CxDxE A B C=AxB D F=CxDxE
1 CADRE8E3D8T8 4.932,00 571,60 2.819.131,20 1,000 1,0000 2.819.131,20 1 CADRE8E3D8T8 4.932,00 571,60 2.819.131,20 1,000 1,0000 2.819.131,20
2 BCA2489 4.932,00 135,20 666.806,40 1,000 1,0000 666.806,40 2 BCA2489 4.932,00 135,20 666.806,40 1,000 1,0000 666.806,40
3 COMPBCAZ 4.932,00 54,00 266.328,00 1,000 1,0000 266.328,00 3 COMPBCAZ 4.932,00 54,00 266.328,00 1,000 1,0000 266.328,00
TOTAL SUPRASTRUCTURA 3.752.265,60 TOTAL SUPRASTRUCTURA 3.752.265,60
TOTAL STRUCTURA +INCHIDERI +COMPARTIMENTARI 4.487.151,60 TOTAL STRUCTURA +INCHIDERI +COMPARTIMENTARI 5.067.057,60
PRET /MP Sdc = 5472 MP 185,1 820,0 PRET /MP Sdc = 6.012 MP 190,3 842,8
CLĂDIRE P+8E CU UN NIVEL PARCARE LA SUBSOL, 3 LIFTURI
CLĂDIRE P+8E CU PARCARE LA SUBSOL TIP CELULA CU ELEVATOR SI CASA DE SCARA SECUNDARA
Suprafaţa
Suprafaţa Corecţie
Corecţie construită Cost / mp Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
construită Cost / mp Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat Nr. cr. Tip subsistem (simbol) manoperă (2)
Nr. cr. Tip subsistem (simbol) manoperă (2) (mp)
(mp)
A B C=AxB D E F=CxDxE
A B C=AxB D E F=CxDxE 1 ISSUBAUTO 540,00 1.360,90 734.886,00 1,000 1,0000 734.886,00
1 PARCELEVAT 540,00 1.836,10 991.494,00 1,000 1,0000 991.494,00 TOTAL INFRASTRUCURĂ 734.886,00
TOTAL INFRASTRUCURĂ 991.494,00 Suprafaţa
Corecţie
Suprafaţa construită Cost / mp Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Cost / mp tip Corecţie Nr. cr. Tip subsistem (simbol) manoperă (2)
construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat (mp)
Nr. cr. Tip subsistem (simbol) parter manoperă (2) A B C=AxB D F=CxDxE
(mp)
A B C=AxB D F=CxDxE 1 CADRE8E3D8T8 4.932,00 571,60 2.819.131,20 1,000 1,0000 2.819.131,20
2 BCA2489 4.932,00 135,20 666.806,40 1,000 1,0000 666.806,40
1 CADRE8E3D8T8 4.932,00 571,60 2.819.131,20 1,000 1,0000 2.819.131,20
3 COMPBCAZ 4.932,00 54,00 266.328,00 1,000 1,0000 266.328,00
2 BCA2489 4.932,00 135,20 666.806,40 1,000 1,0000 666.806,40
4 PUTLIFT 2 buc 47.900,25 95.800,50 1,000 1,0000 95.800,50
3 COMPBCAZ 4.932,00 54,00 266.328,00 1,000 1,0000 266.328,00
5 SACARAMON 1 buc 26.743,50 26.743,50 1,000 1,0000 26.743,50
TOTAL SUPRASTRUCTURA 3.752.265,60 TOTAL SUPRASTRUCTURA 3.874.809,60
TOTAL STRUCTURA +INCHIDERI +COMPARTIMENTARI 4.743.759,60 TOTAL STRUCTURA +INCHIDERI +COMPARTIMENTARI 4.609.695,60
PRET /MP Sdc = 5472 MP 195,7 866,9 PRET /MP Sdc = 5472 MP 190,2 842,4

Indicii 1,000 din colanele D şi E reprezintă indicii pentru distanţa de transport, de 10 km, respectiv nivelul III de salarizare.

pag. 39
Clădiri cu structuri pe cadre din beton armat

Clădire parter pentru bazin de înot semiolimpic

Clădirea are infrastructura pe cadre din beton armat, cu deschiderea de 12 m, acoperişul pe grinzi precomprimate şi chesoane, cu fundaţii izolate sub stâlpii de
cadru, cu închiderea perimetrală executată cu blocuri bca şi ferestre fixe din aluminiu, cu geam termopan, pe trei laturi şi un perete plin pe frontonul clădirii.
Finisajul sălii bazinului semiolimpic este realizat prin pereţii tencuiţi, placaţi cu faianţă la înălţimea de 1,5 m şi zugrăviţi în rest, cu tavanul din gipscarton verde,
zugrăvit acrilic. Pardoseala este placată cu gresie antiderapantă.
Instalaţia electrică funcţională a sălii bazinului este realizată cu corpuri de iluminat de tip fluorescent şi trasee de curenţi slabi pentru sonorizare, antiefracţie şi
evacuare.
Instalaţia sanitară a sălii bazinului are 4 duşuri şi 2 grupuri sanitare cu Wc şi lavoar.
Instalaţia de încălzire şi ventilaţie este realizată pe corpuri statice de tipul convectoradiatoarelor, iar tubulatura de ventilaţie este din tablă zincată, montată suspendat
de tavanul de beton şi mascată de tavanul de gipscarton.
Finisajul spaţiilor dependinţelor este diversificat, zugrăvit acrilic şi parţial placat cu faianţă, pe culoare, iar sala de acces, placată cu faianţă până la tavan, la vestiare
şi la grupurile sanitare. Pardoseala este din gresie antiderapantă pe toată suprafaţa.
Instalaţiile funcţionale au fost dimensionate pentru funcţiunile încăperilor din zona dependinţelor.
Suprafaţa totală construită (Sc) este de 630 mp, din care 430 mp aparţin zonei bazinului şi 200 mp dependinţelor.

Suprafaţa
Corecţie
construită Cost / mp T otal cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. T ip subsistem (simbol) manoperă (2)
(mp)
A B C=AxB D E F=CxDxE
1 STRD12H68 630,00 1.927,00 1.214.010,00 1,000 1,0000 1.214.010,00
2 PISCIN300 300,00 929,40 278.820,00 1,000 1,0000 278.820,00
3 FINSEMIOL 300,00 866,90 286.077,00 1,000 1,0000 286.077,00
4 TERNECIRC 630,00 450,6 283.878,00 1,000 1,0000 283.878,00
5 COMPBCA 200,00 39,9 7.980,00 1,000 1,0000 7.980,00
6 FINBAZSEO 430,00 297,4 127.882,00 1,000 1,0000 127.882,00
7 FINDEPSEO 200,00 834,4 166.880,00 1,000 1,0000 166.880,00
8 ELCLSEOL 430,00 68,6 29.498,00 1,000 1,0000 29.498,00
9 ELDEPBSEO 200,00 169,7 33.940,00 1,000 1,0000 33.940,00
10 SABASEOL 430,00 124,7 53.621,00 1,000 1,0000 53.621,00
11 SADEPBSEO 200,00 178,7 35.740,00 1,000 1,0000 35.740,00
12 IBAZSEO 430,00 159,60 68.628,00 1,000 1,0000 68.628,00
13 IDEPSEO 200,00 165,60 33.120,00 1,000 1,0000 33.120,00
TOTAL COST/ MP 4.159 lei/m p / -939 Eu/m p cu TVA 3.465 lei/m p -782 Eu/m p fara TVA 2.620.074,00

Indicii 1,000 din colanele D şi E reprezintă indicii pentru distanţa de transport, de 10 km, respectiv pentru nivelul III de salarizare.

pag. 40
Capitolul 2

CAPITOLUL 2

CLĂDIRI SITUATE PE TERENURI ÎN PANTĂ

pag. 41
Clădiri situate pe terenuri în pantă

CAPITOLUL 2 – CLĂDIRI SITUATE PE TERENURI ÎN PANTĂ

2.1 TERASAMENTE EXECUTATE LA TERENURI ÎN PANTĂ

Un teren în pantă majorează valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare din cauza costului suplimentar al terasamentelor necesare a fi efectuate pentru orizontalizarea
acestuia. Suprafaţa platformei orizontale de teren va fi mai mare decât suprafaţa proiectată la sol a clădirii (Sc) din cauza necesităţii respectării condiţiilor minime de lucru.
Suprafaţa orizontală luată în calcul a fost calculată astfel încât să fie asigurat spaţiul minim de circulaţie pentru muncitori şi spaţiul minim pentru depozitarea materialelor.
În cazul evaluării pentru raportare financiară, evaluatorul trebuie să ţină cont de faptul că înregistrarea acestui cost în balanţa de mijloace fixe trebuie să
se facă în contul grupei 21-Imobilizări corporale – cont 2112 – Amenajări terenuri. De asemenea, acest cost suplimentar nu intră în valoarea impozabilă a clădirii.
În plus o casă construită pe un teren în pantă impune o cale de acces la stradă, un
sistem foarte bun de drenaj, fundaţii solide şi construirea unui zid de sprijin (construcţie
specială) pentru consolidarea terenului şi eliminarea riscului de alunecare a terenului.
Pentru obţinerea înălţimii medii a săpăturii, evaluatorul va determina suprafaţa terenului
în pantă ce se impune orizontalizată. Se va determina suprafaţa pe baza formulei:

Suprafaţa platformei:
Spl. = Lu x La
unde:

La = lăţimea casei + 6ml

Lu = lungimea casei + 6ml

Cunoscând înălţimea zidului de sprijin faţă de suprafaţa terenului natural orizontalizat se poate calcula volumul terasamentului pe baza formulei:
Hzid x Lu x La
Vteras. =
2

precum şi înălţimea medie a adâncimii săpăturii, prin împărţirea la suprafaţa platformei orizontale:
Vteras.
Hmed. =
Spl

În tabelul următor sunt precizate costurile/mp ale săpăturii (90% mecanizate+10% manuale) şi ale transportului pământului la 1Km distanţă, pentru diferite grosimi
ale stratului de pământ necesar pentru orizontalizarea terenului pe care se va construi clădirea.
Înălţimea medie a volumului terasamentului este în funcţie de înălţimea zidului de sprijin faţă de suprafaţa orizontală a terenului, înainte de a fi sistematizat prin
betonare sau prin placare cu dale.

pag. 42
Capitolul 2

CO S T UR I T E RA SA M E N T E E XE C U T A T E L A T E R EN UR IL E IN P A N T A 1 E u = 4 ,4 3 L e i
TI P C -TII TIP S UB SIS TE M PR ET S IMB O L D EFAL C AR E COS TU R I C O NF. D EV IZ (l ei/m p ) T O TAL C H E. C O EF. TO TAL C O ST C O EF. C HE LT . C O ST T O TAL C U T.V .A. (3 )
SPE CI AL E TER AS AM .TER EN PA NTA /M P m a te riale m an ope ra utilaj e+ tra ns p. D IR EC T E RE CA PIT .(1) DE VIZ (l ei/m p) IN DI RE CTE( 2) lei / m p Eu ro / m p
T E R A S A ME N TE Hs = 0,25 m TE R A S AM 2 5 0 ,0 1 ,8 2,2 4 ,0 1 ,4 96 7 6,0 1 ,08 5 6, 5 1,5
TI P C -TII TIP S UB SIS TE M PR ET S IMB O L D EFAL C AR E COS TU R I C O NF. D EV IZ (l ei/m p ) T O TAL C H E. C O EF. TO TAL C O ST C O EF. C HE LT . C O S T T O TA L C U T.V.A .
SPE CI AL E TER AS AM .TER EN PA NTA /M P m a te riale m an ope ra utilaj e+ tra ns p. D IR EC T E REC A PIT. DE VIZ (l ei/m p) IND IR EC TE lei / m p Eu ro / m p
T E R A S A ME N TE Hs = 0,50 m T E RA S AM05 0 0 ,0 2 ,7 3,3 6 ,0 1 ,4 96 7 9,0 1 ,08 5 9, 7 2,2
TI PC- TII TIP S UB SIS TE M PR ET S IMB O L D EFAL C AR E COS TU R I C O NF. D EV IZ (l ei/m p ) T O TAL C H E. C O EF. TO TAL C O ST C O EF. C HE LT . C O S T T O TA L C U T.V.A .
SPE CI AL E TER AS AM .TER EN PA NTA /M P m a te riale m an ope ra utilaj e+ tra ns p. D IR EC T E REC A PIT. DE VIZ (l ei/m p) IND IR EC TE lei / m p Eu ro / m p
T E R A S A ME N TE Hs= 0 ,75 m TE R A S AM 7 5 0 ,0 3 ,5 4,4 7 ,9 1 ,4 96 7 1 1, 8 1 ,08 5 12, 8 2,9
TI PC- TII TIP S UB SIS TE M PR ET S IMB O L D EFAL C AR E COS TU R I C O NF. D EV IZ (l ei/m p ) T O TAL C H E. C O EF. TO TAL C O ST C O EF. C HE LT . C O S T T O TA L C U T.V.A .
SPE CI AL E TER AS AM .TER EN PA NTA /M P m a te riale m an ope ra utilaj e+ tra ns p. D IR EC T E REC A PIT. DE VIZ (l ei/m p) IND IR EC TE lei / m p Eu ro / m p
T E R A S A ME N TE Hs= 1 ,00 m T E RA S AM10 0 0 ,0 4 ,4 5,0 9 ,4 1 ,4 96 7 1 4, 1 1 ,08 5 15, 3 3,4
TI P C -TII TIP S UB SIS TE M PR ET S IMB O L D EFAL C AR E COS TU R I C O NF. D EV IZ (l ei/m p ) T O TAL C H E. C O EF. TO TAL C O ST C O EF. C HE LT . C O S T T O TA L C U T.V.A .
SPE CI AL E TER AS AM .TER EN PA NTA /M P m a te riale m an ope ra utilaj e+ tra ns p. D IR EC T E REC A PIT. DE VIZ (l ei/m p) IND IR EC TE lei / m p Eu ro / m p
T E R A S A ME N TE Hs= 1 ,25 m T E RA S AM12 5 0 ,0 5 ,3 6,6 11,9 1 ,4 96 7 1 7, 8 1 ,08 5 19, 3 4,4
(1 ) Coe f ic ientu l d e rec apit ula ţie din dev izul an alitic se ap lic ă p en tru c he ltu iel ile c on st ru cto ru lui pen tru p ro cura re a de un elte , s cule , plata sa lariaţilo r ind ire ct prod uc tiv i şi be ne fic iu
(2 ) Coe f ic ientu l ch elt uie lilo r ind ire cte s e ap lică pen tru a se lua î n c a lc u l c he ltuie lile de proie cta re, orga niza re de ş a nt ier, tax e p en tru au to riza ţii, bra nş am en te, v e rific ări
(3 ) Calc ule le s-au e fec tua t p en tru d ist an ţa de trans po rt de 10 k m ş i niv elul I II de s a la riza re

2.2 STRUCTURA PE CADRE DE BETON ARMAT AL CLĂDIRII AMPLASATE PE TEREN ÎN PANTĂ


În cazul în care structura de rezistenţă pe cadre din beton armat este situată pe un teren în pantă, în afara costurilor aferente terasamentelor, fundaţiile fără subsol
au costuri suplimentare cauzate de modificarea adâncimii fundaţiilor şi implicit a înălţimii elevaţiilor. Execuţia infrastructurii unei clădiri amplasată pe un teren în pantă impune
ca dimensiunile fundaţiilor pe direcţia transversală să aibă în vedere şi încărcări orizontale.
Costul suprastructurii clădirii din cadre de beton armat cu regim de înălţime parter şi etaj a fost determinat pentru un cadru la care distanţa interax s-a micşorat de la
3,5 m la 3,0 m, iar dimensiunile elementelor de cadru (stâlpii şi grinzile) au fost majorate.
Prin majorarea rigidităţii elementelor structurale ale subsistemului suprastructură, s-a majorat şi costul/mp al suprastructurii clădirii.
În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile unei clădiri cu regim de înălţime parter şi etaj, cu structura pe cadre din beton armat, situată pe un teren în pantă.
Infrastructura are costul de reconstrucţie unitar mai mare comparativ cu al fundaţiilor situate pe un teren orizontal, ca urmare a modificărilor de dimensiuni impuse de
asigurarea condiţiilor de stabilitate şi a comportării în timp.
De asemenea, tabelul prezintă costurile subsistemului suprastructură pentru cazul în care clădirile sunt construite în localităţi cu grad de intensitate seismică 6-9.

STRUCTURA CLADIRE PE CADRE DIN BETON ARMAT, AMPLASATA PE TERENURI IN PANTA 1Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURĂ FUNDPANTA 262,9 276,4 20,3 559,6 1,5780 882,9 1,085 958,0 216,3
SUPRASTRUCTURĂ 6 SSCADRE-6 144,8 104,7 15,6 265,1 1,5760 417,8 1,085 453,3 102,3
STRUCTURĂ SUPRASTRUCTURĂ 7 SSCADRE-7 146,1 105,3 15,7 267,1 1,5760 420,9 1,085 456,7 103,1
SUPRASTRUCTURĂ 8 SSCADRE-8 147,4 105,8 15,8 269,0 1,5760 423,9 1,085 460,0 103,8
SUPRASTRUCTURĂ 9 SSCADRE9 152,8 109,6 16,0 278,4 1,5760 438,8 1,085 476,1 107,5
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 43
Clădiri situate pe terenuri în pantă

2.3 EXEMPLE DE CALCUL

Exemplul 1
Analiza costurilor unei clădiri cu funcţiuni rezidenţiale executată pe un teren în pantă transferă evaluatorilor informaţii importante privind costurile subsistemului
structură clădire diferenţiat pentru infrastructură şi suprastructură. Independent de costul clădirii, evaluatorul va trebui să pună în evidenţă şi costurile construcţiilor speciale
(ziduri de sprijin, terasamente şi drenuri) ce se impun a fi realizate pentru asigurarea stabilităţii acesteia.

Suprafaţa
Cost / mp tip Corecţie
Tip c-tie speciala construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. f undaţie manoperă (2)
(simbol) (mp)
A B C=AxB D E F=CxDxE
1 T ERASAM50 533,00 9,70 5.170,10 1,006 0,982 5.107,50
5.107,50
Suprafaţa
Cost / mp tip Corecţie
Tip subsistem construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. f undaţie manoperă (2)
cladire (simbol) (mp)
A B C=AxB D E F=CxDxE
2 FSUBST OT 100,00 1.948,00 194.800,00 1,006 0,982 192.441,36
3 FUNDP ANT A 180,00 958,00 172.440,00 1,006 0,982 170.352,10
TO TAL INFRAS TRUCTURA CLADIRE 362.793,46
Suprafaţa
Cost / mp Corecţie
Tip subsistem construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. clădire tip P+E manoperă (2)
cladire (simbol) (mp)
A B C=AxB D F=CxDxE
1 SSCADRE-8 380,00 460,00 174.800,00 1,006 0,9820 172.683,52
2 ZBCA3089 380,00 163,70 62.206,00 1,006 0,9820 61.452,81
3 COMPBCAZ 480,00 54,00 25.920,00 1,006 0,9820 25.606,16
TOTAL SUPRASTRUCTURA PARTER+1E+MANSARDA 259.742,49
TOTAL Sdc =480,0 mp 627.643,5 lei
costuri /mp 1307,6 le i/m p 295,2 Eu/m p
Corectia de distanta(1)- 1,006 este pentru distanta de 20 km. Corectia de manopera(2)-0,982 este pentru nivelul II de salarizare

pag. 44
Capitolul 2

Clădirile au structurile realizate diferit, una cu regim de înălţime subsol, parter şi etaj, iar cealaltă cu regim de înălţime parter. Între cele două clădiri au fost executate
fundaţii continui cu scopul asigurării conlucrării în eventualitatea unor împingeri necontrolate a terenului.
Clădirea 1 are subsol total, parter şi etaj, structura pe cadre din beton armat, iar clădirea 2 are grinzi rigide de fundare (fundaţii de suprafaţă), cu săpătura la
adâncimea minimă de îngheţ şi bineînţeles până la atingerea unei cote la care terenul este apreciat ca fiind un teren bun pentru sarcini fundamentale de calcul.
Suprastructura este realizată pe cadre din beton armat, cu planşee din beton armat monolit, ce reazemă pe stâlpi prin intermediul grinzilor de beton armat. Închiderile
perimetrale sunt realizate din ziduri nestructurale (bca sau poroterm), iar compartimentările, în diverse variante.
În vederea calculării costului de înlocuire se va prezenta un tabel de calcul care să cuprindă şi închiderea perimetrală nestructurală şi compartimentarea interioară.
În exemplul 1, considerăm închiderea perimetrală din blocuri bca de 30 cm grosime, iar compartimentarea din blocuri bca de 20 cm grosime şi zidărie de cărămidă
de 12,5 cm la grupurile sanitare. Locatia clădirii este în gradul 8 de intensitate seismică.
La evaluarea pentru raportare financiară costul amenajării terenului, de 5.107,50 lei, va fi înregistrat de către economistul (contabilul) societăţii
beneficiare în contul 2112 – amenajări terenuri. Conform Codului fiscal, acest cost nu intră în valoarea impozabilă a clădirii. Împreună cu valoarea terenului din
contul 211 întră în valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare.

Exemplul 2
Suprafaţa construită este Sc = 280 mp, iar suprafaţa desfăşurată construită este Sdc = 480 mp.
Lucrările de terasamente s-au efectuat pentru o adâncime medie de 125 cm, pe întreaga suprafaţă construită de 253 mp suplimentată cu 300 mp suprafaţă adiacentă pentru
asigurarea spaţiilor de lucru, în total 533 mp. Subsolul clădirii are 124 mp, iar parterul 118 mp. Suprastructura pe cadre din beton armat de la parter, fără scară, are suprafaţa
de 24 mp. Costul suprastructurii are ataşat şi costul închiderilor perimetrale şi al compartimentărilor interioare realizate din blocuri b.c.a. Suprastructura pe zidărie portantă
cu cărămidă porotherm are 94 mp. Costul infrastructurii şi al suprastructurii pe zidărie portantă a fost analizat pe baza informaţiilor de cost/mp din Catalogul I, Clădiri
rezidenţiale, iar costurile/mp ale structurii pe cadre din beton armat, şi ale închiderilor şi compartimentărilor au fost preluate din tabelele din Catalogul III (pg. 28, 29).
Subsolul are cota -2,55 faţă de cota ± 0,00, iar de la subsol la parter se poate ajunge pe 2 scări.

pag. 45
Clădiri situate pe terenuri în pantă

În secţiune este trasat cu linie punctată linia de pantă a terenului înainte de amenajare, la imaginea subsol cota pardoselii (-2,55), iar parterul prezintă cota ± 0,00 şi zona
înaltă a camerei de zi cu scara de acces la supanta unde se află locul de luat masa.
În tabelul următor sunt determinate costurile pentru terasamente, care nu intră în costul clădirii, fiind construcţii speciale, ci doar în valoarea de piaţă a proprietăţii
imobiliare. Aceste costuri nu vor fi înregistrate în contul 2112 şi conform codului fiscal, nu sunt impozitabile.
Costurile/mp preluate din Catalogul I şi prezentate în tabel au fost actualizate cu indicii de actualizare pentru anul 2014-2015.
Costurile pentru scările exterioare de acces, platformele dalate, zidurile de sprijin, împrejmuirile, reţelele exterioare de alimentare cu apă, energie electrică şi
scurgerea apelor menajere vor fi determinate separat şi vor fi înregistrate ca şi costuri ale construcţiilor speciale.
Costul terasamentelor de 10.162,35 lei se va înregistra în contul contabil 2112 conf. legislaţiei şi intră în costul total al construcţiilor speciale ce se înscriu în grupa I-
a de mijloace fixe, conform HG 2139/2004, alături de costul clădirii.

Supraf aţa
Cost / mp tip Corecţie
Tip c-tie speciala construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. f undaţie manoperă (2)
(simbol) (mp)
A B C=AxB D E F=CxDxE
1 TERASAM125 533,00 19,30 10.286,90 1,006 0,982 10.162,35
10.162,35
Supraf aţa
Cost / mp tip Corecţie
Tip subsistem construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. f undaţie manoperă (2)
(simbol) (mp)
A B C=AxB D E F=CxDxE
2 FSUBSTOT 124,00 1.948,00 241.552,00 1,006 0,982 238.627,29
3 GRFUN V3 32,00 974,50 31.184,00 1,006 0,982 30.806,42
TOTAL INFRASTRUCURĂ 269.433,71
Supraf aţa Cost / mp
Corecţie
Tip subsistem construită clădire tip Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. manoperă (2)
(simbol) (mp) P+1E
A B C=AxB D F=CxDxE
1 SSCADRE-8 24,00 460,00 11.040,00 1,006 0,9820 10.906,33
2 ZPOROT30PFS 94,00 686,00 64.484,00 1,006 0,9820 63.703,23
3 ZPOR3089 24,00 243,00 5.832,00 1,006 0,9820 5.761,39
4 COMPORO 24,00 58,50 1.404,00 1,006 0,9820 1.387,00
TOTAL SUPRASTRUCTURA PARTER+1E+MANSARDA 81.757,94
TOTAL STRUCTURA Sdc=242 mp 351.191,6 lei
costuri/mp 1.451,2 le i /mp 327,6 Eu/m p
Corectia de distanta(1)- 1,006 este pentru distanta de 20 km. Corectia de manopera(2)-0,982 este pentru nivelul II de salarizare

pag. 46
Capitolul 2

Exemplul 3
Clădirea are structura realizată pe un teren în pantă cu diferenţa de nivel de 2,0 m, deci o medie a terasamentelor de 1,0 m, cu structura parterului pe zidărie
portantă din cărămidă porotherm de 30 cm grosime, cu parter cu scară şi pod mansardat din lemn ecarisat. Planşeul peste parter este din beton, iar cel peste etaj este din
grinzi de lemn ecarisat (STRCABL pag.164 - Catalog II actualizat cu indicii de actualizare 2014-2015).
Suprafaţa terasamentelor aferente clădirii este de 360 mp, suprafaţa construită (Sc) este de 144 mp, iar suprafaţa desfăşurată construită (Sdc) este de 276 mp.
Costul/mp al structurii nu include costul terasamentelor considerate amenajări ale terenului (construcţii speciale).

Suprafaţa
Cost / mp tip Corecţie
Tip c-tii speciale construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. fundaţie manoperă (2)
(simbol) (mp)
A B C=AxB D E F=CxDxE
1 TERASAM100 360,00 15,30 5.508,00 1,006 0,982 5.441,31
5.441,31
Suprafaţa
Cost / mp tip Corecţie
Tip subsistem construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. fundaţie manoperă (2)
(simbol) (mp)
A B C=AxB D E F=CxDxE
2 GRFUNV3 144,00 974,50 140.328,00 1,006 0,982 138.628,91
TOTAL INFRASTRUCURĂ 138.628,91
Suprafaţa Cost / mp
Corecţie
Tip subsistem construită clădire tip Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. manoperă (2)
(simbol) (mp) P+1E
A B C=AxB D F=CxDxE
1 8ZPOROT30PS 144,00 686,60 98.870,40 1,006 0,9820 97.673,28
2 STRCABL 132,00 465,00 61.380,00 1,006 0,9820 60.636,81
TOTAL SUPRASTRUCTURA PARTER+1E+MANSARDA 158.310,09
TOTAL STRUCTURA Sdc= 276 mp 296.939,0 lei
1.075,9 lei/mp 242,9 Eu/m p
Corectia de distanta(1)- 1,006 este pentru distanta de 20 km. Corectia de manopera(2)-0,982 este pentru nivelul II de salarizare

pag. 47
Capitolul 3

CAPITOLUL 3

ANEXE GOSPODĂREŞTI

pag. 49
Anexe gospodăreşti

CAPITOLUL 3 – ANEXE GOSPODĂREŞTI

3.1. GRAJDURI PENTRU ANIMALE MARI

3.1.1. Grajduri cu pereţii din lemn şi învelitoare în 5 variante constructive

Fundaţia grajdului este realizată din piatră de râu fixată cu mortar de ciment, cu elevaţie de 30 cm şi adâncime de 50 cm.
Pe fundaţia de piatră este fixată talpa casei din lemn cioplit, pe această talpă sunt fixaţi în sistem cep şi scobitură + dorrn, stâlpi din lemn cu înălţimea de 2,5 m. La partea
superioară a stâlpilor sunt fixate grinzile ecarisate din lemn cioplit care susţin tavanul din scânduri. Tot pe aceste grinzi reazemă şi şarpanta din lemn rotund, cu căpriori, de
asemenea, din lemn rotund (fără coajă). Pe căpriori sunt fixate „leţuri“, pe care reazemă ţigla ceramică. Materialul lemnos poate fi protejat prin ungere cu ulei ars, creuzot,
var nestins etc. Pardoseala este din lut compactat, peste care se aşează paie care se evacuează la câteva zile de utilizare. Protejarea lemnului şi pardoseala+uşile
dulghereşti sunt incluse în costul structurii.
Construirea acestor grajduri se face cu materiale cumpărate din apropiere sau cărate de pe marginea râului (piatra de fundaţie), de către persoane din aceiaşi
localitate, tocmiţi pentru o zi de muncă. Din acest motiv costurile aferente clădirii vor fi doar cele directe.

pag. 50
Capitolul 3

CLADIRE GRAJD CU STRUCTURA DE LEMN CU 5 VARIANTE DE INVELITORI 1 Eu = 4,43 Lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
GRAJD STRUCTURA +FINISAJ 6-9 GRAJDLEMN 96,8 168,1 39,3 304,2 1,0000 304,0 1,000 304,2 68,7
DIN INVELIT TIGL.PROFIL 6-9 SATPSPR 88,9 43,7 4,2 136,8 1,0000 136,8 1,000 136,8 30,9
GRINZI INVELIT TIGL.SOLZI 6-9 SATI1A 248,8 49,6 2,7 301,1 1,0000 301,1 1,000 301,1 68,0
LEMN INVELIT SITA 6-9 SITA 174,5 81,7 1,8 258,0 1,0000 258,0 1,000 258,0 58,2
CU INVELIT.AZBOCIMENT 6-9 SAAZB 103,1 50,7 2,2 156,0 1,0000 156,0 1,000 156,0 35,2
INVELITOARE INVELIT.CARTON ASF 6-9 SARPAST 71,2 35,5 2,3 109,0 1,0000 109,0 1,000 109,0 24,6
NOTE
(1)-Clădirea se execută în mediu rural, totdeauna în regie proprie, deci nu există cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaţie este 1,0000
(2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de şantier, proiectare şi branşamente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
Cheltuielile de transport sunt af erente transportului de agregate, aprovizionare cu piatră de râu, ţiglă, azbociment şi alte materiale.

3.1.2. Grajduri cu pereţii din zidărie şi învelitoare în 5 variante constructive

În tabelul de mai jos prezentăm costurile unui grajd la care pereţii sunt din zidărie de cărămidă, planşeul este din lemn, iar finisajele se rezumă la pardoseala de lut şi
uşile dulghereşti. Pereţii interiori şi exteriori nu sunt tencuiţi.

CLADIRE GRAJD CU STRUCTURA DE ZIDARIE CU 5 VARIANTE DE INVELITORI 1 Eu = 4,43 Lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.

CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
GRAJD STRUCTURA +FINISAJ 6-9 GRAJZID 431,9 239,0 81,9 752,8 1,0000 752,8 1,000 752,8 169,9
DIN INVELIT TIGL.PROFIL 6-9 SATPSPR 88,9 43,7 4,2 136,8 1,0000 136,8 1,000 136,8 30,9
CĂRĂMIDĂ INVELIT TIGL.SOLZI 6-9 SATI1A 248,8 49,6 2,7 301,1 1,0000 301,1 1,000 301,1 68,0
CU INVELIT SITA 6-9 SITA 174,5 81,7 1,8 258,0 1,0000 258,0 1,000 258,0 58,2
INVELITOARE INVELIT.AZBOCIMENT 6-9 SAAZB 103,1 50,7 2,2 156,0 1,0000 156,0 1,000 156,0 35,2
INVELIT.CARTON ASF 6-9 SARPAST 71,2 35,5 2,3 109,0 1,0000 109,0 1,000 109,0 24,6
NOTE
(1)-Clădirea se execută în mediu rural, totdeauna în regie proprie, deci nu există cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaţie este 1,0000
(2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de şantier, proiectare şi branşamente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatră de râu, ţiglă, azbociment şi alte materiale.

pag. 51
Anexe gospodăreşti

3.2. MAGAZII DIN SCÂNDURI, PANOURI OSB, PAIANTĂ, CĂRĂMIDĂ, B.C.A., CU ÎNVELITORI UŞOARE

Magaziile din scânduri pe fundaţii din piatră au pereţii fixaţi pe structură din lemn rotund, cu planşeu din scânduri sau fără planşeu. La aceste magazii învelitoarea
este realizată din materiale uşoare, azbociment ondulat, tablă cutată/ondulată zincată, carton asfaltat pe astereală sau din azbociment ondulat sau tablă zincată ondulată/
cutată pe pane fără astereală. Pardoseala este din pământ compactat sau beton simplu, uşa de acces este dulgherească, iar iluminatul se realizează pe o fereastră cu
ochiuri fixe. Nu se pune problema asigurării confortului termic.

MAGAZII CU STRUCTURI LEMN ECARISAT/ROTUND SI INCHIDERI CU SCANDURI SI PLACI OSB EXCL. ACOPERIS 1Eu = 4,43Lei
TIP TIP SUB SISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.

CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.)1= DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
MAG.PERETI STR.LEMN ECARISAT 6-9 MAGLECAR 105,8 53,2 1,0 160,0 1,0000 160,0 1,000 160,0 36,1
SCANDURI STR.LEMN ROTUND 6-9 MAGLROTUND 75,3 52,5 0,9 128,7 1,0000 128,7 1,000 128,7 29,1
MAG.PERETI STR.LEMN ECARISAT 6-9 MAGLECAR 120,8 56,7 1,0 178,5 1,0000 178,5 1,000 178,5 68,0
PLACI OSB STR.LEMN ROTUND 6-9 MAGLROSB 90,2 46,0 0,9 137,1 1,0000 137,1 1,000 137,1 58,2
NOTE
(1)-Clădirea se execută în mediu rural, totdeauna în regie proprie, deci nu există cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaţie este 1,0000
(2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de şantier, proiectare şi branşamente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatră de râu, ţiglă, azbociment şi alte materiale.

MAGAZIE CU ZIDURI DIN CARAMIDA SAU B.C.A. 1 Eu =4,43 lei


TIP TIP SUB SISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
MAGAZIE STRUCT.CARAMIDA 6-9 GARAJZID 317,7 104,9 56,6 479,2 1,0000 479,2 1,000 479,2 108,2
CU ZIDARIE STRUCTURA.B.C.A. 6-9 GARAJBCA 183,5 85,9 46,9 316,3 1,0000 316,3 1,000 316,3 71,4
NOTE
(1)-Clădirea se execută în mediu rural, totdeauna în regie proprie, deci nu există cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaţie este 1,0000
(2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de şantier, proiectare şi branşamente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatră de râu, ţiglă, azbociment şi alte materiale.

pag. 52
Capitolul 3

Magaziile cu pereţii din zidărie de cărămidă plină sau cu zidărie din blocuri bca au fundaţie de beton simplu, iar structural au la partea superioară a zidurilor o
centură de beton slab armată pe care reazemă învelitoarea cu sau fără astereală.

Variantele des întâlnite de învelitori cu astereală sunt:


- carton asfaltat fixat pe şipci de lemn de răşinoase,
- plăci de azbociment ondulat fixat pe şipci din lemn de răşinoase,
- tablă plană zincată cu falţuri, fixată direct pe astereală,
- tablă ondulată/cutată zincată, fixată pe şipci de lemn de răşinoase.
Învelitorile fără astereală sunt:
- plăci de azbociment ondulat fixate pe şipci ce reazemă pe grinzile de lemn ale structurii magaziei,
- tablă ondulată/cutată zincată fixată pe şipci ce reazemă pe grinzile de lemn ale structurii magaziei.
Aceste tipuri de învelitori vor putea fi utilizate şi la alte anexe gospodăreşti, precum garaje auto, bucătărie de vară, chioşcuri, foişoare etc.
În tabelul următor prezentăm costurile/mp pentru învelitorile posibil a fi utilizate la magazii.

INVELITORI LA MAGAZII POZATE PE ASTEREALA DIN SCANDURI SAU POZATE FARA ASTEREALA 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
INVELITOARE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INVELITOARE ASTER.+CART.ASF. 6-9 INVCA400 19,7 8,4 0,3 28,4 1,0000 28,4 1,000 28,4 6,4
PE ASTER.+AZBOCIM 6-9 INVAZBO 22,5 14,7 0,6 37,8 1,0000 37,8 1,000 37,8 8,5
ASTEREALA ASTER.TBL.PLANA Zn 6-9 ITZNPLAN 27,4 17,3 0,6 45,3 1,0000 45,3 1,000 45,3 10,2
ASTER.Zn.OND/CUT 6-9 ITZNOND 68,2 21,8 0,7 90,7 1,0000 90,7 1,000 90,7 20,5
INVELIT. FARA AZBOCIMENT OND. 6-9 INVFAAZB 11,7 10,3 0,5 22,5 1,0000 22,5 1,000 22,5 5,1
ASTEREALA TABL.Zn.OND/CUTAT 6-9 INVFATZNO 57,5 18,1 0,6 76,2 1,0000 76,2 1,000 76,2 17,2
NOTE
(1)-Clădirea se execută în mediu rural, totdeauna în regie proprie, deci nu există cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaţie este 1,0000
(2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de şantier, proiectare şi branşamente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatră de râu, ţiglă, azbociment şi alte materiale.

pag. 53
Anexe gospodăreşti

3.3. GARAJ PENTRU UN AUTOTURISM, CU STRUCTURA DIN ZIDĂRIE

Pentru stabilirea costurilor de reconstrucţie a structurii de rezistenţă a unui garaj aferent parcării
unui autoturism, am ales două variante:
- zidărie de cărămidă sau zidărie din blocuri b.c.a. cu planşeu din beton armat,
- zidărie din cărămidă sau zidărie din blocuri b.c.a. fără placă din beton armat.
În tabelul de mai jos prezentăm costurile/mp ale unui garaj pentru un autoturism la care pereţii de
închidere executaţi din blocuri bca, reazemă pe o fundaţie continuă din beton simplu şi fără stâlpişori de
beton armat, la gradul 6 seismic, şi cu fundaţii continui de beton simplu şi cuzineţi armaţi, pentru gradul
seismic 7, 8 şi 9. Peste structura pereţilor este executată o placă din beton armat de 10 cm grosime.
Pardoseala din beton simplu, de 10 cm grosime, este cuprinsă în costul structurii, deoarece este un
element cu viaţă lungă.

GARAJ 1 AUTOTURISM CU BLOCURI BCA 24 CM GROSIME SI PLACA BETON ARMAT 1Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
GARAJ AUTO STR.B.C.A. GR.6 6 GARAJBCA6 286,2 141,7 59,1 487,0 1,0000 487,0 1,000 487,0 109,9
CU STR.B.C.A. GR.7 7 GARAJBCA7 315,9 161,7 59,7 537,3 1,0000 537,3 1,000 537,3 121,3
PLACA BETON STR.B.C.A. GR.8 8 GARAJBCA8 345,6 181,7 60,3 587,6 1,0000 587,6 1,000 587,6 132,6
STR.B.C.A. GR.9 9 GARAJBCA9 375,6 201,0 60,4 637,0 1,0000 637,0 1,000 637,0 143,8
NOTE
(1)-Clădirea se execută în mediu rural, totdeauna în regie proprie, deci nu există cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaţie este 1,0000
(2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de şantier, proiectare şi branşamente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
Cheltuielile de transport sunt af erente transportului de agregate, aprovizionare cu piatră de râu, ţiglă, azbociment şi alte materiale.

Pentru garajele individuale de autoturisme executate din zidărie de cărămidă plină costurile structurii sunt mai mari cu peste 30%.
Costurile structurii au fost analizate pentru un garaj asemănător celui executat cu zidărie din blocuri bca, cu elemente structurale de aceleaşi dimensiuni.

pag. 54
Capitolul 3

GARAJ 1 AUTOTURISM CU ZIDARIE CARAMIDA 24 CM GROSIME SI PLACA BETON ARMAT 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUB SISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
GARAJ AUTO STR.CARAMIDA GR.6 6 GARAJCR6 420,3 168,2 68,8 657,3 1,0000 657,3 1,000 657,3 148,4
CU STR.CARAMIDA GR.7 7 GARAJCR7 450,3 184,7 71,6 706,6 1,0000 706,6 1,000 706,6 159,5
PLACA BETON STR.CARAMIDA GR.8 8 GARAJCR8 480,2 201,2 74,3 755,7 1,0000 755,7 1,000 755,7 170,6
STR.CARAMIDA GR.9 9 GARAJCR9 510,2 217,7 77,1 805,0 1,0000 805,0 1,000 805,0 181,7
NOTE
(1)-Clădirea se execută în mediu rural, totdeauna în regie proprie, deci nu există cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaţie este 1,0000
(2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de şantier, proiectare şi branşamente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatră de râu, ţiglă, azbociment şi alte materiale.

Pentru garajele individuale cu pereţii din blocuri bca sau din zidărie de cărămidă plină, dar la care planşeul nu este din beton armat am considerat necesară
prezentarea unui tabel al costurilor structurii şi ale variantelor posibile de închidere la partea superioară.
Aceste variante de învelitoare au fost prezentate separat, deoarece duratele de viaţă ale materialelor sunt mai mici comparativ cu zidăria şi betonul.

GARAJ 1 AUTOTURISM CU ZIDARIE CARAMIDA/B.C.A. FARA PLACA BETON ARMAT


TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.

CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
GARAJ AUTO STRUCT.CARAMIDA 6-9 GARAJZID 317,7 104,9 56,6 479,2 1,0000 479,2 1,000 479,2 108,2
FARA PLACA STRUCTURA.B.C.A. 6-9 GARAJBCA 183,5 85,9 46,9 316,3 1,0000 316,3 1,000 316,3 71,4
SE ADAUGA TIPUL DE INVELITOARE EXISTENT IN TEREN
INVELITOARE ASTER.+CART.ASF. 6-9 INVCA400 19,7 8,4 0,3 28,4 1,0000 28,4 1,000 28,4 6,4
PE ASTER.+AZBOCIM 6-9 INVAZBO 22,5 14,7 0,6 37,8 1,0000 37,8 1,000 37,8 8,5
ASTEREALA ASTER.TBL.PLANA Zn 6-9 ITZNPLAN 27,4 17,3 0,6 45,3 1,0000 45,3 1,000 45,3 10,2
ASTER.Zn.OND/CUT 6-9 ITZNOND 68,2 21,8 0,7 90,7 1,0000 90,7 1,000 90,7 20,5
INVELIT. FARA AZBOCIMENT OND. 6-9 INVFAAZB 11,7 10,3 0,5 22,5 1,0000 22,5 1,000 22,5 5,1
ASTEREALA TABL.Zn.OND/CUTAT 6-9 INVFATZNO 57,5 18,1 0,6 76,2 1,0000 76,2 1,000 76,2 17,2
NOTE
(1)-Clădirea se execută în mediu rural, totdeauna în regie proprie, deci nu există cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaţie este 1,0000
(2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de şantier, proiectare şi branşamente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatră de râu, ţiglă, azbociment şi alte materiale.

pag. 55
Anexe gospodăreşti

Pentru subsistemul finisaj şi instalaţii funcţionale vom prezenta costurile în următoarele variante:
1 - tencuieli interioare şi exterioare, cu spoială de var peste tencuielile interioare, uşi metalice vopsite, lampă cu incandescenţă cu întrerupător. Peste planşeul de
beton este executată o hidroizolaţie simplă fără termoizolaţie. Tavanul la interior nu este tencuit şi nici pardoseala nu este sclivisită. Există un corp de iluminat cu
incandescenţă.
2 - garajul nu este tencuit la interior, ci numai la exterior, uşile sunt metalice, vopsite şi există un corp de iluminat cu incandescenţă şi hidroizolaţie pe planşeul din
lemn.
3 - Nu sunt executate tencuieli interioare sau exterioare, costul finisajului este dat de costul hidroizolaţiei planşeului de beton armat şi de costul uşilor metalice
vopsite. Nu există corp de iluminat cu incandescenţă.
La garajele cu învelitori sunt posibile finisajele propuse şi prezentate în tabelul de mai jos, cu excepţia hidroizolaţiei care se întâlneşte la garajele cu placă de beton.
Primele trei elemente ale clădirii garaj autoturisme au costurile calculate pentru 1 mp de suprafaţă construită, iar ultimele două, la bucată.

ELEMENTE DE FINISAJ SI INSTALATII FUNCTIONALE AFERENTE GARAJULUI cost/mp 1 Eu = 4,43 Lei


TIPSUBSISTEM TIP SUBSISTEM U/M SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.

materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei/mp Euro/mp


FINISAJ FATADA GARAJ MP STROP 29,0 84,7 1,1 114,8 1,0000 114,8 1,000 114,8 25,9
INTERIOR+ FINISAJ INTERIOR MP B1S 8,7 45,3 0,9 54,9 1,0000 54,9 1,000 54,9 12,4
EXTERIOR HIDROIZOLATIE MP IOFTERMO 42,2 14,9 3,4 60,5 1,0000 60,5 1,000 60,5 13,7
cost/buc.
TIPSUBSISTEM TIP SUBSISTEM U/M SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/buc) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/buc) INDIRECTE(2) lei/buc Euro/buc
TÂMPLĂRIE USI METALICE 2,5X2,1 BUC UMP2 437,0 124,0 1,0 562,0 1,0000 562,0 1,000 562,0 126,9
INST.EL.FUNCT. 1 CORP ILUM.INCAND. BUC EILFT 11,0 29,0 0,0 40,0 1,0000 40,0 1,000 40,0 9,0
NOTE
(1)-Clădirea se execută în mediu rural, totdeauna în regie proprie, deci nu există cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaţie este 1,0000
(2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de şantier, proiectare şi branşamente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatră de râu, ţiglă, azbociment şi alte materiale.

3.4. CLĂDIRI PENTRU BUCĂTĂRII DE VARĂ

Clădirile amenajate ca bucătării de vară sunt anexe gospodăreşti, care se găsesc atât în mediu urban, unde curtea permite, cât şi în mediu rural. Aceste clădiri sunt
construite din materiale locale, la dimensiuni constructive care să permită pregătirea mâncării, amplasarea unor obiecte electrocasnice, cât şi spaţiu pentru servirea
mâncării. Aceste bucătării de vară sunt alipite clădirii de locuit sau sunt localizate la o mică distanţă de aceasta.
Pentru prepararea hranei, suprafaţa recomandată este de aproximativ 4,0 mp la care se poate adăuga suprafaţa de 2,6 mp pentru 2 persoane, 4,0 mp pentru 4
persoane şi 11 mp pentru 6 persoane. Deci, suprafaţa utilă pentru o bucătărie de vară poate avea minim 6,6 mp şi maxim 15,0 mp. Ca sistem constructiv, bucătăria de vară
poate avea structura din lemn, din paiantă sau din cărămidă. Acoperişul este de tip uşor, cu diverse tipuri de învelitori. Finisajul interior este dependent de tipul structurii
clădirii, dar instalaţiile funcţionale trebuie să asigure un minim de confort, iluminat şi prize monofazate, pe cât posibil alimentarea cu apă şi scurgerea apelor menajere.

pag. 56
Capitolul 3

De regulă, bucătăriile de vară sunt executate cu forţe proprii, costurile fiind determinate de costul materialelor şi al manoperei directe. La finisajul bucătăriei cu
structura pe zidărie este inclusă tencuiala, zugrăveala, covorul pvc pe suport textil şi 1 mp faianţă la zona chiuvetei. La pereţii din paiantă, este inclusă tencuiala var-ipsos cu
spoiala de var, covor pvc, iar la structura de lemn, pardoseala din pvc şi placajul pe interior, cu material lemnos, al pereţilor perimetrali. Pentru instalaţiile electrice funcţionale
sunt stabilite costuri pentru un corp de iluminat cu incandescenţă şi 2 prize monofazate, iar pentru instalaţia sanitară funcţională o chiuvetă de fontă emailată cu alimentare
cu apă şi scurgerea apei menajere.
În tabelul următor se găsesc costurile pe subsisteme ale anexei gospodăreşti tip bucătărie de vară.

SISTEME CONSTRUCTIVE AFERENTE BUCATARIEI DE VARA COST/MP Sc 1 Eu = 4,43 Lei


TIP TIP SUB SISTEM U/M SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
SUB SISTEM materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
ZID.24+PLACA BETON MP BUCZID24 317,7 104,9 56,6 479,2 1,0000 479,2 1,000 479,2 108,2
STR.PAIANTA MP RPAIANTA 147,2 238,6 16,3 402,1 1,0000 402,1 1,000 402,1 90,8
STRUCTURA
STR.LEMN ECARISAT MP LEMNECAR 105,8 53,2 1,0 160,0 1,0000 160,0 1,000 160,0 36,1
STR.LEMN ROTUND MP LEMNROT 75,3 52,5 0,9 128,7 1,0000 128,7 1,000 128,7 29,1
ACOPERISURI PENTRU BUCATARII DIN LEMN ECARISAT SAU LEMN ROTUND
TIP TIP SUB SISTEM U/M SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.

SUB SISTEM materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
ASTEREALA+CA.ASF. MP INVCA400 19,7 8,4 0,3 28,4 1,0000 28,4 1,000 28,4 6,4
ASTER.+AZBOCIMENT MP INVAZBO 22,5 14,7 0,6 37,8 1,0000 37,8 1,000 37,8 8,5
ACOPERIS
ASTER.+TBL.PL.ZINC. MP ITZNPLAN 27,4 17,3 0,6 45,3 1,0000 45,3 1,000 45,3 10,2
ASTER.+TBL.ZINC.ON. MP ITZNOND 68,2 21,8 0,7 90,7 1,0000 90,7 1,000 90,7 20,5
FINISAJ INTERIOR SI EXTERIOR LA BUCATARII DE VARA
TIP TIP SUB SISTEM U/M SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
SUB SISTEM materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
FINISAJ CL.ZID.+PL.BETON MP FINBUCZID 320,3 167,4 1,7 489,4 1,0000 489,4 1,000 489,4 110,5
INTERIOR STR.PAIANTA MP FINPAIANTA 102,0 89,0 0,2 191,2 1,0000 191,2 1,000 191,2 43,2
EXTERIOR STR.LEMN MP FINBUCLEMN 77,0 23,0 0,2 100,2 1,0000 100,2 1,000 100,2 22,6
INSTALATII FUNCTIONALE ELECTRICE SI SANITARE COST/ BUC
TIP TIP SUB SISTEM U/M SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/buc) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
SUB SISTEM materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/buc) INDIRECTE(2) lei/buc Euro/buc
INSTAL. ELECTR.1BEC+2PRIZE BUC ELBUCAT 21,1 24,0 0,0 45,1 1,0000 45,1 1,000 45,1 10,2
FUNCTIONALE SANIT.CHIUVETA BUC SABUCAT 147,0 22,0 0,0 169,0 1,0000 169,000 1,000 169,0 38,1
NOTE
(1)-Clădirea se execută în mediu rural, totdeauna în regie proprie, deci nu există cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaţie este 1,0000
(2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de şantier, proiectare şi branşamente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatră de râu, ţiglă, azbociment şi alte materiale.

pag. 57
Anexe gospodăreşti

3.5 EXEMPLU DE CALCUL COSTURI RECONSTRUCŢIE AFERENTE ANEXELOR GOSPODĂREŞTI

Anexele gospodăreşti situate în incinta unei proprietăţi imobiliare amplasată într-o localitate rurală sunt: 1) grajdul cu structura din zidărie, cu învelitoarea din ţiglă
profilată fără astereală, 2) o magazie din scânduri fixate pe lemn rotund şi acoperiş din azbociment ondulat, 3) o bucătărie de vară cu structura din paiantă cu acoperiş din
azbociment, pereţii interiori şi exteriori tencuiţi şi spoiţi cu var, cu tâmplărie de lemn la o fereastră şi o uşă cu tăblii. Acoperişul este din azbociment ondulat. Bucătăria are un
corp de iluminat cu incandescenţă, 2 prize şi o chiuvetă din fontă emailată.
4) Garajul este din zidărie de bca, cu acoperiş din azbociment ondulat, este finisat pe exterior, având tencuiala cu strop de ciment, are uşă metalică vopsită, iar
acoperişul este din azbociment ondulat.
În tabelul de mai jos prezentăm tabelul costurilor de reconstrucţie pentru fiecare clădire, de tip anexe gospodăreşti.

Suprafaţa
Corecţie
Tip subsistem construită Cost / mp Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. manoperă (2)
(simbol) (mp)
A B C=AxB D F=CxDxE
1 GRAJDZID 42,00 752,80 31.617,60 1,000 1,0000 31.617,60
2 SATPSPR 42,00 136,80 5.745,60 1,000 1,0000 5.745,60
TOTAL GRAJD 42,00 37.363,20 1,000 1,0000 37.363,20
1 MAGLROTUND 20,00 128,70 2.574,00 1,000 1,0000 2.574,00
2 INVAZBP 20,00 37,80 756,00 1,000 1,0000 756,00
TOTAL MAGAZIE 20,00 3.330,00 1,000 1,0000 3.330,00
1 RPAIANTA 16,00 402,10 6.433,60 1,000 1,0000 6.433,60
2 INVAZBP 16,00 37,80 604,80 1,000 1,0000 604,80
3 FINPAIANTA 16,00 191,30 3.060,80 1,000 1,0000 3.060,80
4 ELBUCAT 1,00 45,10 45,10 1,000 1,0000 45,10
5 SABUCAT 1,00 169,00 169,00 1,000 1,0000 169,00
TOTAL BUCATARIE 16,00 10.313,30 1,000 1,0000 10.313,30
1 GARAJBCA 17,00 316,30 5.377,10 1,000 1,0000 5.377,10
2 INVAZBO 17,00 37,80 642,60 1,000 1,0000 642,60
3 STROP 17,00 114,80 1.951,60 1,000 1,0000 1.951,60
4 UMP2 1,00 562,00 562,00 1,000 1,0000 562,00
TOTAL GARAJ 17,00 8.533,30 8.533,30
COST TOTAL ANEXE GOSPODARESTI 59.539,80
Corectia de distanta(1)- 1,00 este pentru distanta de transport de 10 km. Corectia de manopera(2) este pentru nivelul III de salarizare

pag. 58
Capitolul 4

CAPITOLUL 4

CLĂDIRI PE CADRE METALICE

pag. 61
Construcţii speciale

CAPITOLUL 4 – CLĂDIRI PE CADRE METALICE

4.1. STRUCTURI METALICE ALE HALELOR INDUSTRIALE

Structurile pe cadre metalice utilizează, pentru dimensionare la sarcini normate de calcul, normativele SR-EN 1993-1-1, SR-EN 1993-1-8 şi SR-EN 1998-1, raportate
la normativul P100-1/2006 - la structurile metalice.
În acest capitol vom prezenta costurile de reconstrucţie ale structurilor metalice pentru clădiri industriale, care practic oferă posibilităţi nelimitate de adaptare la
cerinţele tehnologice impuse de amplasarea utilajelor şi instalaţiilor.
Costurile de reconstrucţie ale structurilor metalice aferente halelor vor fi prezentate în două variante:
- structură metalică clasică,
- structură zincată uşoară.
Structura metalică clasică este realizată din profile metalice, din gama europrofilelor tip HEA, HEB şi IPE, la ora actuală foarte răspândite şi la noi în ţară. Aceste
structuri sunt confecţionate în ateliere specializate, pe componente, astfel încât să fie posibil transportul pe şantier, iar asamblarea se realizează prin îmbinare, numai cu
şuruburi. Panele de acoperiş şi structura care susţine închiderile nestructurale sunt confecţionate din profile subţiri din tablă zincată.
Structura zincată uşoară este realizată din profile de tablă zincată formate la rece, profile de tip C, Z, Σ, U, cu acoperire de 275 g zinc/mp. Dimensionarea bazată
pe calcule permite confecţionarea în ateliere specializate a elementelor componente, dimensionate pentru a fi transportate rutier, iar pe şantiere se realizează asamblarea
componentelor structurii, numai cu şuruburi zincate.
Structurile zincate uşoare nu pot depăşi 15 m deschidere.

4.1.1 STRUCTURI METALICE PARTER, CU 1 DESCHIDERE


4.1.1.1 Hale metalice cu o deschidere, din europrofile HEA, HEM, HEB şi IPE
În costul structurilor metalice vor fi analizate costurile aferente infrastructurii şi cele ale suprastructurii realizate din europrofile HEA, HEM, HEB şi IPE, în combinaţie
cu europrofile zincate.
Costul infrastructurii halei metalice cuprinde costul fundaţiilor izolate sub stâlpi, având cuzinetul dimensionat şi alcătuit asfel încât să poată fi fixat stâlpul metalic,
costul fundaţiei perimetrale care permite rezemarea panourilor de închidere şi costul pardoselei din beton de tip greu.

Costurile suprastructurii din profile europrofile HEA, HEM, HEB şi IPE, în combinaţie cu europrofilele zincate de tip C, U, Z sau Σ, sunt prezentate pentru una sau
două deschideri şi pentru înălţimile stâlpilor de 4 m, 5 m, 6 m, 8 m şi 10 m.

pag. 62
Capitolul 4

STRUCTURĂ HALA METALICĂ CU 1 DESCHIDERE DE 14 M ŞI STÂLPII DE Hs = 4 M şi Hs = 6 M


STRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschiderea D = 14 M Inaltime stalp Hs = 4 M si Hs = 6 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET1208 80,9 62,7 36,9 180,5 1,5208 274,5 1,085 297,8 67,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D14H6-6 123,9 25,7 11,1 160,7 1,4510 233,2 1,085 253,0 57,1
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D14H6-7 131,4 25,3 11,1 167,8 1,4510 243,5 1,085 264,2 59,6
D = 14 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D14H6-8 140,3 26,8 11,9 179,0 1,4510 259,7 1,085 281,8 63,6
Hs =4 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D14H6-9 149,1 28,8 12,6 190,5 1,4510 276,4 1,085 299,9 67,7
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET1208 80,9 62,7 36,9 180,5 1,5208 274,5 1,085 297,8 67,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D14H6-6 147,7 26,7 11,3 185,7 1,4510 269,5 1,085 292,4 66,0
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D14H6-7 159,3 29,2 11,7 200,2 1,4510 290,5 1,085 315,2 71,1
D = 14 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D14H6-8 171,1 31,3 12,3 214,7 1,4510 311,5 1,085 338,0 76,3
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D14H6-9 182,7 33,9 12,6 229,2 1,4510 332,6 1,085 360,8 81,5
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

STRUCTURĂ HALĂ METALICĂ CU 1 DESCHIDERE DE 15 M ŞI STÂLPII DE Hs = 4 M şi Hs = 6 M


STRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschiderea D = 15 M Inaltime stalp Hs = 4 M si Hs = 6 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT. DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET1208 80,9 62,7 36,9 180,5 1,5208 274,5 1,085 297,8 67,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D15H4-6 127,7 26,8 11,6 166,1 1,4510 235,1 1,085 255,0 57,6
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D15H4-7 137,6 25,6 11,4 174,6 1,4510 253,5 1,085 275,0 62,1
D = 15 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D15H4-8 147,6 27,5 12,3 187,4 1,4510 271,9 1,085 295,0 66,6
Hs =4 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D15H4-9 153,1 29,1 12,8 195,0 1,4510 282,9 1,085 307,0 69,3
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET1208 80,9 62,7 36,9 180,5 1,5208 274,5 1,085 297,8 67,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D14H6-6 157,1 29,0 10,6 196,7 1,4510 285,3 1,085 309,5 69,9
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D14H6-7 168,8 31,1 11,4 211,3 1,4510 306,5 1,085 332,6 75,1
D = 15 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D14H6-8 180,5 33,3 12,2 226,0 1,4510 327,9 1,085 355,8 80,3
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D14H6-9 192,2 35,5 13,0 240,7 1,4510 349,2 1,085 378,9 85,5
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficienntul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 63
Construcţii speciale

STRUCTURĂ HALA METALICĂ CU 1 DESCHIDERE DE 18 M ŞI Hs = 6 M, 8 M, 10 M


SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 18 M inaltimea stalpilor Hs = 6 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET1208 75,9 60,7 36,9 173,5 1,5208 263,9 1,085 286,3 64,6
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D18H6-6 162,9 28,0 9,4 200,3 1,4510 290,6 1,085 315,3 71,2
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D18H6-7 168,7 28,3 9,3 206,3 1,4510 299,4 1,085 324,8 73,3
D = 18 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D18H6-8 174,5 28,6 9,4 212,5 1,4510 308,3 1,085 334,5 75,5
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D18H6-9 186,3 36,1 9,6 232,0 1,4510 336,6 1,085 365,2 82,4
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 18 M inaltimea stalpilor Hs = 8 M 1Eu = 4,43 lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET1208 85 66,4 40,3 191,7 1,5208 291,5 1,085 316,3 71,4
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D18H8-6 182,4 31,6 10,6 224,6 1,4510 325,9 1,085 353,6 79,8
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D18H8-7 189,0 31,7 10,8 231,5 1,4510 335,9 1,085 364,5 82,3
D = 18 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D18H8-8 195,4 32,1 11,0 238,5 1,4510 346,1 1,085 375,5 84,8
Hs =8 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D18H8-9 211,8 33,0 11,4 256,2 1,4510 371,7 1,085 403,3 91,0
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 18 M inaltimea stalpilor Hs = 10 M 1Eu = 4,43 lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET1208 94,0 69,4 42,6 206,0 1,5208 313,3 1,085 339,9 76,7
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D18H10-6 204,3 35,4 11,9 251,6 1,4510 365,0 1,085 396,0 89,4
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D18H10-7 211,7 35,5 12,1 259,3 1,4510 376,2 1,085 408,2 92,1
D = 18 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D18H10-8 218,8 36,0 12,3 267,1 1,4510 387,6 1,085 420,5 94,9
Hs =10 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D18H10-9 237,2 37,0 12,8 286,9 1,4510 416,3 1,085 451,7 102,0
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 64
Capitolul 4

STRUCTURĂ HALA METALICĂ CU 1 DESCHIDERE 20 m ŞI Hs= 6 M, 8 M, 10 M

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 20 M inaltimea stalpilor Hs = 6 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET1208 77,9 63,7 36,2 177,8 1,5208 270,4 1,085 293,4 66,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D20H6-6 157,2 26,6 7,9 191,7 1,4510 278,1 1,085 301,7 68,1
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D20H6-7 170,6 29,2 8,1 207,9 1,4510 301,6 1,085 327,2 73,9
D = 20 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D20H6-8 184,0 32,6 8,4 225,0 1,4510 326,5 1,085 354,3 80,0
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D20H6-9 207,4 34,1 8,8 250,3 1,4510 363,2 1,085 394,1 89,0
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 20 M inaltimea stalpilor Hs = 8 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET1208 79,9 65,7 38,2 183,8 1,5208 279,5 1,085 303,3 68,5
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D20H8-6 176,1 29,8 8,8 214,7 1,4510 311,5 1,085 338,0 76,3
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D20H8-7 191,1 32,7 9,1 232,9 1,4510 337,9 1,085 366,7 82,8
D = 20 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D20H8-8 206,1 36,5 9,4 252,0 1,4510 365,7 1,085 396,7 89,6
Hs =8 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D20H8-9 232,3 40,9 9,9 283,1 1,4510 410,8 1,085 445,7 100,6
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 20 M inaltimea stalpilor Hs = 10 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET1208 77,9 63,7 36,2 177,8 1,5208 270,4 1,085 293,4 66,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D20H10-6 197,2 33,4 9,9 240,5 1,4510 348,9 1,085 378,6 85,5
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D20H10-7 214,0 36,6 10,2 260,8 1,4510 378,4 1,085 410,6 92,7
D = 20 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D20H10-8 230,8 40,9 10,5 282,2 1,4510 409,5 1,085 444,3 100,3
Hs =10 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D20H10-9 260,2 45,8 11,0 317,0 1,4510 460,0 1,085 499,1 112,7
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficienntul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 65
Construcţii speciale

STRUCTURĂ HALĂ METALICĂ CU 1 DESCHIDERE DE 22 M ŞI Hs = 6 M, 8 M, 10 M

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 22 M inaltimea stalpilor Hs = 6 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 102,5 77 43,9 223,4 1,5205 339,7 1,085 368,6 83,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D22H6-6 164,8 28,3 8,8 201,9 1,4510 293,0 1,085 317,9 71,8
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D22H6-7 178,9 29,5 9,2 217,6 1,4510 315,8 1,085 342,6 77,3
D = 22 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D22H6-8 193,0 33,8 9,6 236,4 1,4510 343,1 1,085 372,3 84,0
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D22H6-9 217,1 37,6 10,1 264,8 1,4510 384,3 1,085 417,0 94,1
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 22 M inaltimea stalpilor Hs = 8 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 112,5 77 43,9 233,4 1,5205 354,9 1,085 385,0 86,9
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D22H8-6 184,6 31,7 9,9 226,2 1,4510 328,2 1,085 356,1 80,4
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D22H8-7 200,4 33,0 10,3 243,7 1,4510 353,6 1,085 383,6 86,6
D = 22 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D22H8-8 216,2 37,9 10,8 264,9 1,4510 384,4 1,085 417,0 94,1
Hs =8 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D22H8-9 243,2 42,1 11,3 296,6 1,4510 430,3 1,085 466,9 105,4
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 22 M inaltimea stalpilor Hs=10 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 112,5 77 43,9 233,4 1,5205 354,9 1,085 385,0 86,9
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D22H10-6 206,7 35,5 11,1 253,3 1,4510 367,5 1,085 398,8 90,0
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D22H10-7 224,4 37,0 11,5 272,9 1,4510 396,0 1,085 429,7 97,0
D = 22 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D22H10-8 242,1 42,4 12,0 296,6 1,4510 430,3 1,085 466,9 105,4
Hs =10 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D22H10-9 272,3 47,2 12,7 332,2 1,4510 482,0 1,085 522,9 118,0
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 66
Capitolul 4

STRUCTURĂ HALĂ METALICĂ CU 1 DESCHIDERE DE 24 M ŞI Hs = 6 M, 8 M, 10 M

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 24 M inaltimea stalpilor Hs = 6 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 100,5 76 43 219,5 1,5205 333,7 1,085 362,1 81,7
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D24H6-6 170,9 28,7 9,4 209,0 1,4510 303,3 1,085 329,1 74,3
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D24H6-7 184,0 30,9 9,7 224,7 1,4510 326,0 1,085 353,7 79,8
D = 24 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D24H6-8 197,1 33,1 10,1 240,3 1,4510 348,7 1,085 378,3 85,4
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D22H6-9 220,2 39,1 10,6 269,9 1,4510 391,7 1,085 425,0 95,9
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 24 inaltimea stalpilor Hs = 8 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 112,6 85,1 48,2 245,8 1,5205 373,7 1,085 405,5 91,5
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D24H8-6 191,4 32,1 10,5 234,1 1,4510 339,7 1,085 368,5 83,2
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D24H8-7 206,1 34,7 10,9 251,6 1,4510 365,1 1,085 396,1 89,4
D = 24 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D24H8-8 220,8 37,1 11,3 269,2 1,4510 390,6 1,085 423,8 95,7
Hs =8 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D22H8-9 246,6 43,8 11,9 302,3 1,4510 438,6 1,085 475,9 107,4
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 24 M inaltimea stalpilor Hs =10 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 112,6 85,1 48,2 245,9 1,5205 373,9 1,085 405,7 91,6
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D24H10-6 214,4 36,0 11,8 262,2 1,4510 380,4 1,085 412,7 93,2
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D24H10-7 230,8 38,8 12,2 281,8 1,4510 408,9 1,085 443,7 100,1
D = 24 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D24H10-8 247,3 41,6 12,7 301,5 1,4510 437,5 1,085 474,7 107,1
Hs =10 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D22H10-9 276,9 49,0 13,3 339,3 1,4510 492,3 1,085 534,1 120,6
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 67
Construcţii speciale

STRUCTURĂ HALĂ METALICĂ CU DESCHIDERE 27 M ŞI Hs = 6 M, 8 M, 10 M

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 27 M inaltimea stalpilor Hs = 6 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 100,5 76 43 219,5 1,5205 333,7 1,085 362,1 81,7
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D27H6-6 186,4 30,3 10,9 227,6 1,4510 330,2 1,085 358,3 80,9
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D27H6-7 200,6 33,1 10,9 244,6 1,4510 355,0 1,085 385,2 86,9
D = 27 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D27H6-8 214,8 36,0 11,2 262,0 1,4510 380,2 1,085 412,5 93,1
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D27H6-9 239,0 40,2 11,6 290,8 1,4510 422,0 1,085 457,8 103,3
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 27 M inaltimea stalpilor Hs = 8 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 112,6 85,1 48,2 245,9 1,5205 373,9 1,085 405,7 91,6
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D27H8-6 208,8 33,9 12,2 254,9 1,4510 369,8 1,085 401,3 90,6
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D27H8-7 224,7 37,1 12,3 274,1 1,4510 355,0 1,085 385,2 86,9
D = 27 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D27H8-8 240,6 40,3 12,5 293,4 1,4510 425,8 1,085 462,0 104,3
Hs = 8 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D27H8-9 267,7 45,0 13,0 325,7 1,4510 472,6 1,085 512,8 115,7
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 27 M inaltimea stalpilor Hs =10 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 119,5 88,6 50,2 258,3 1,5205 392,7 1,085 426,1 96,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D27H10-6 233,8 38,0 13,7 285,5 1,4510 414,2 1,085 449,4 101,5
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D27H10-7 251,6 41,6 13,9 307,1 1,4510 445,7 1,085 483,5 109,1
D = 27 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D27H10-8 269,4 45,2 14,0 328,7 1,4510 476,9 1,085 517,4 116,8
Hs =10 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D27H10-9 299,8 50,4 14,6 364,8 1,4510 529,3 1,085 574,3 129,6
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficienntul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 68
Capitolul 4

STRUCTURĂ HALA METALICA CU DESCHIDERE 30 M ŞI Hs = 6 M, 8M, 10 M

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 30 M inaltimea stalpilor Hs = 6 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 119,5 88,6 50,3 258,4 1,5205 392,9 1,085 426,3 96,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D30H6-6 200,6 30,9 11,3 242,8 1,4510 352,3 1,085 382,3 86,3
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D30H6-7 218,3 35,2 11,8 265,3 1,4510 385,0 1,085 417,7 94,3
D = 30 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D30H6-8 236,6 36,9 12,2 285,7 1,4510 414,6 1,085 449,8 101,5
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D30H6-9 265,2 42,2 13,7 321,1 1,4510 465,9 1,085 505,5 114,1
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 30 M inaltimea stalpilor Hs = 8 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 100,5 76 43 219,5 1,5205 333,7 1,085 362,1 81,7
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D30H8-6 224,7 34,6 12,7 272,0 1,4510 394,6 1,085 428,2 96,6
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D30H8-7 244,5 39,4 13,2 297,1 1,4510 431,1 1,085 467,8 105,6
D = 30 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D30H8-8 265,0 41,3 13,7 320,0 1,4510 464,3 1,085 503,8 113,7
Hs =8 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D30H8-9 297,0 47,3 15,3 359,6 1,4510 521,8 1,085 566,1 127,8
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
deschidere hala = 30 M inaltimea stalpilor Hs = 10 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 100,5 76 43 219,5 1,5205 333,7 1,085 362,1 81,7
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 D30H10-6 251,7 38,8 14,2 304,6 1,4510 442,0 1,085 479,5 108,2
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 D30H10-7 273,8 44,2 14,8 332,8 1,4510 482,9 1,085 523,9 118,3
D = 30 m SUPRASTRUCTURĂ 8 D30H10-8 296,8 46,3 15,3 358,4 1,4510 520,0 1,085 564,2 127,4
Hs =10 M SUPRASTRUCTURĂ 9 D30H10-9 332,7 52,9 17,1 402,7 1,4510 584,4 1,085 634,1 143,1
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 69
Construcţii speciale

4.1.1.2 HALE CU 1 DESCHIDERE, DIN EUROPROFILE ZINCATE

Halele metalice din europrofile uşoare zincate sunt proiectate pentru o deschidere de maxim 15 m.
Profilele zincate au acoperirea cu zinc de 275 g/mp, iar elementele componente ale structurii pe cadre, stâlpii şi
grinzile cu inimă plină sunt alcătuite de regulă din 2 profile Σ (sigma) sau profile U şi C. Panele de susţinere ale
panourilor izolatoare sunt de regulă realizate din profile Z.
Aceste hale metalice au costurile/mp cu diferenţe ± 4-10% faţă de costurile/mp ale halelor din profile
HEA, HEM, HEB sau IPE, funcţie de deschiderea halei. Structura metalică zincată nu corodează, fiind astfel
eliminate costurile cu vopsirea.
Vopsirea periodică a structurii din profile metalice HEA, HEM, HEB sau IPE metalice sporesc costurile.
Vă prezentăm în continuare costurile, inclusiv ale infrastructurii, ale halelor cu deschideri de 8-15 m cu
înălţimi de 4-5-6-8 m.

HALE METALICE DIN EUROPROFILE USOARE ZINCATE D=8M Hs = 4 M Hs = 5 M


STRUCTURI EUROPROFILE ZINCATE CU 1 DESCHIDERE D = 10 M Hs = 4 M Hs = 5 M 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FIZND810 105,5 78,3 47,8 231,64 1,5204 352,2 1,085 382,1 86,3
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 ZnD8H4-6 130,2 16,2 10,2 156,6 1,4690 230,1 1,085 249,7 56,4
C,Z,U,Σ SUPRASTRUCTURĂ 7 ZnD8H4-7 142,5 17,7 10,4 170,6 1,4690 250,6 1,085 271,9 61,4
D=8M SUPRASTRUCTURĂ 8 ZnD8H4-8 154,8 19,2 10,6 184,6 1,4690 271,1 1,085 294,2 66,4
Hs = 4 M SUPRASTRUCTURĂ 9 ZnD8H4-9 177,1 22,2 11,6 210,9 1,4690 309,8 1,085 336,1 75,9
INFRASTRUCTURA 6-9 FIZND810 105,5 78,3 47,8 231,6 1,5204 230,1 1,085 382,1 86,3
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 ZnD8H5-6 140,1 17,4 10,4 167,9 1,4690 246,7 1,085 267,6 60,4
C,Z,U,Σ SUPRASTRUCTURĂ 7 ZnD8H5-7 153,2 19,1 10,6 182,9 1,4690 268,7 1,085 291,5 65,8
D=8M SUPRASTRUCTURĂ 8 ZnD8H5-8 153,2 20,8 10,9 184,9 1,4690 271,7 1,085 294,8 66,5
Hs = 5 M SUPRASTRUCTURĂ 9 ZnD8H5-9 176,3 24,2 11,5 212,0 1,4690 311,5 1,085 338,0 76,3

INFRASTRUCTURA 6-9 FIZND810 105,5 78,3 47,8 231,6 1,5204 230,1 1,085 382,1 86,3
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 ZnD10H4-6 126,0 15,6 10,0 151,6 1,4690 222,7 1,085 241,6 54,5
C,Z,U,Σ SUPRASTRUCTURĂ 7 ZnD10H4-7 137,8 17,2 10,1 165,1 1,4690 242,5 1,085 263,2 59,4
D =10 M SUPRASTRUCTURĂ 8 ZnD10H4-8 149,6 18,8 10,6 179,0 1,4690 263,0 1,085 285,3 64,4
Hs = 4 M SUPRASTRUCTURĂ 9 ZnD10H4-9 171,4 20,2 11,4 203,0 1,4690 298,3 1,085 323,6 73,1
INFRASTRUCTURA 6-9 FIZND810 105,5 78,3 47,8 231,6 1,5204 230,1 1,085 382,1 86,3
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 ZnD10H5-6 134,9 16,7 10,7 162,3 1,4690 238,4 1,085 258,7 58,4
C,Z,U,Σ SUPRASTRUCTURĂ 7 ZnD10H5-7 146,6 18,3 10,9 175,8 1,4690 258,3 1,085 280,3 63,3
D =10 M SUPRASTRUCTURĂ 8 ZnD10H5-8 158,3 19,9 11,8 190,0 1,4690 279,2 1,085 302,9 68,4
Hs = 5 M SUPRASTRUCTURĂ 9 ZnD10H5-9 179,9 22,5 12,1 214,5 1,4690 315,1 1,085 341,9 77,2
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficienntul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 70
Capitolul 4

S TR UCT UR I E U RO PR O FI LE Z IN CA T E C U 1 D ES C HI DER E D = 12 M Hs = 4 M - 5M D = 14 M H s = 4 M - 5 M D = 15 M H s = 6 M - 8 M 1 Eu = 4,43 Lei


TIP SIS TEM TIP SUB SISTEM GRAD SIMB OL DEFALC AR E COS TUR I CONF. D EV IZ (le i/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST C OEF. CHELT. C OST TOTAL C U T.V.A.(3 )
SE ISMIC mate rial e ma nopera utila je+ tra ns p. D IRECTE RECAP IT.(1 ) DEV IZ(le i/mp) INDI RE CTE(2) lei / mp Euro / m p
IN FR AS TR UC TU RA 6-9 FI Z ND12 14 108, 4 80, 3 48, 8 237, 5 1,5204 361,1 1,085 391, 8 88, 4
STR UC TU RA S UPR A STR UC TU RĂ 6 ZnD 12H4-6 125, 8 15, 7 10, 5 152, 0 1,4690 223,3 1,085 242, 3 54, 7
C, Z,U,Σ S UPR A STR UC TU RĂ 7 ZnD 12H4-7 135, 2 17, 2 11, 8 164, 2 1,4690 241,2 1,085 261, 7 59, 1
D =1 2,0 m S UPR A STR UC TU RĂ 8 ZnD 12H4-8 144, 6 18, 7 12, 0 175, 3 1,4690 257,5 1,085 279, 3 63, 1
Hs = 4 M S UPR A STR UC TU RĂ 9 ZnD 12H4-9 164, 0 21, 7 13, 2 198, 9 1,4690 292,1 1,085 317, 0 71, 5
IN FR AS TR UC TU RA 6-9 FI Z ND12 14 108, 4 80, 3 48, 8 237, 5 1,5204 361,1 1,085 391, 8 88, 4
STR UC TU RA S UPR A STR UC TU RĂ 6 ZnD 12H5-6 134, 0 16, 7 10, 6 161, 3 1,4690 237,0 1,085 257, 1 58, 0
C, Z,U,Σ S UPR A STR UC TU RĂ 7 ZnD 12H5-7 143, 3 18, 0 11, 1 172, 4 1,4690 253,3 1,085 274, 8 62, 0
D =1 2,0 m S UPR A STR UC TU RĂ 8 ZnD 12H5-8 152, 6 19, 3 12, 0 183, 9 1,4690 270,1 1,085 293, 1 66, 2
Hs = 5 M S UPR A STR UC TU RĂ 9 ZnD 12H5-9 171, 9 21, 9 12, 9 206, 7 1,4690 303,6 1,085 329, 4 74, 4

IN FR AS TR UC TU RA 6-9 FI Z ND12 14 108, 4 80, 3 48, 8 237, 5 1,5204 361,1 1,085 391, 8 88, 4
STR UC TU RA S UPR A STR UC TU RĂ 6 ZnD 14H4-6 127, 5 15, 9 10, 8 154, 2 1,4690 226,6 1,085 245, 8 55, 5
C, Z,U,Σ S UPR A STR UC TU RĂ 7 ZnD 14H4-7 139, 5 17, 4 11, 1 168, 0 1,4690 246,8 1,085 267, 8 60, 4
D =1 4,0 m S UPR A STR UC TU RĂ 8 ZnD 14H4-8 151, 5 19, 2 11, 7 182, 4 1,4690 267,9 1,085 290, 7 65, 6
Hs = 4 M S UPR A STR UC TU RĂ 9 ZnD 14H4-9 173, 5 22, 7 12, 8 209, 0 1,4690 307,0 1,085 333, 1 75, 2
IN FR AS TR UC TU RA 6-9 FI Z ND12 14 108, 4 80, 3 48, 8 237, 5 1,5204 361,1 1,085 391, 8 88, 4
STR UC TU RA S UPR A STR UC TU RĂ 6 ZnD 14H5-6 137, 3 16, 3 11, 2 164, 8 1,4690 242,1 1,085 262, 7 59, 3
C, Z,U,Σ S UPR A STR UC TU RĂ 7 ZnD 14H5-7 141, 8 17, 9 11, 7 171, 4 1,4690 251,8 1,085 273, 2 61, 7
D =1 4,0 m S UPR A STR UC TU RĂ 8 ZnD 14H5-8 157, 8 20, 8 12, 5 191, 1 1,4690 280,7 1,085 304, 6 68, 8
Hs = 5 M S UPR A STR UC TU RĂ 9 ZnD 14H5-9 186, 5 24, 8 13, 9 225, 2 1,4690 330,8 1,085 358, 9 81, 0

IN FR AS TR UC TU RA 6-9 FI Z ND12 14 108, 4 80, 3 48, 8 237, 5 1,5204 361,1 1,085 391, 8 88, 4
STR UC TU RA S UPR A STR UC TU RĂ 6 ZnD 15H6-6 142, 8 17, 8 12, 1 172, 7 1,4690 253,7 1,085 275, 3 62, 1
C, Z,U,Σ S UPR A STR UC TU RĂ 7 ZnD 15H6-7 156, 2 19, 5 12, 4 188, 1 1,4690 276,3 1,085 299, 8 67, 7
D =1 5,0 m S UPR A STR UC TU RĂ 8 ZnD 15H6-8 188, 4 21, 5 13, 1 223, 0 1,4690 327,6 1,085 355, 4 80, 2
Hs =6 M S UPR A STR UC TU RĂ 9 ZnD 15H6-9 235, 6 25, 4 14, 3 275, 3 1,4690 404,4 1,085 438, 8 99, 0
IN FR AS TR UC TU RA 6-9 FI Z ND12 14 108, 4 80, 3 48, 8 237, 5 1,5204 361,1 1,085 391, 8 88, 4
STR UC TU RA S UPR A STR UC TU RĂ 6 ZnD 15H8-6 189, 2 20, 2 13, 9 223, 3 1,4690 328,0 1,085 355, 9 80, 3
C, Z,U,Σ S UPR A STR UC TU RĂ 7 ZnD 15H8-7 193, 7 24, 2 15, 4 233, 3 1,4690 342,7 1,085 371, 8 83, 9
D =1 5,0 m S UPR A STR UC TU RĂ 8 ZnD 15H8-8 233, 6 26, 7 16, 2 276, 5 1,4690 406,2 1,085 440, 7 99, 5
Hs = 8 M S UPR A STR UC TU RĂ 9 ZnD 15H8-9 292, 1 31, 5 17, 7 341, 3 1,4690 501,4 1,085 544, 0 122,8
(1) Coef icientul de rec apitulaţie din dev izul analit ic se aplică pentru c heltuiel ile c onstruct orului pentru procurarea de unelt e, s cule, plata salariaţ ilor indirect productiv i şi beneficiu
(2) Coef icienntul cheltuielilor indirect e se aplică pentru a se lua în calc ul c heltuielile de proiect are, organizare de ş antier, tax e pent ru autorizaţ ii, branş amente, v erificări
(3) Calc ulele s-au efec t uat pentru distanţ a de trans port de 10 k m ş i niv elul I II de s alarizare

Structurile din europrofile zincate se execută în ateliere, la dimensiunile care fac posibil transportul rutier, iar asamblarea lor se face în şantier, cu buloane zincate.
Datorită limitării deschiderilor, halele realizate din europrofile zincate au de regulă 2 sau 3 deschideri. Utilizarea profilelor metalice zincate la executarea elementelor
structurale ale halelor asigură o rezistenţă superioară la coroziune, motiv pentru care sunt folosite pentru clădiri situate în medii agresive.

pag. 71
Construcţii speciale

4.1.1.3 HALĂ ZOOTEHNICĂ DIN EUROPROFILE ZINCATE

Hala metalică din europrofile zincate este utilizată pentru creşterea porcinelor. Deschiderea halei este de 14 m, iar înălţimea la partea superioară a stâlpului este de
4 m. Infrastructura este realizată cu fundaţii izolate sub stâlpi, iar pe părţile laterale există canale pentru dejecţie din beton armat prefabricat. Suprastructura este realizată
din europrofile zincate de tip Σ (sigma) pentru stâlpii şi tălpile fermelor şi din profile
Z şi C pentru pane, contravântuiri şi susţinerea panourilor pereţilor. Închiderile sunt
din panouri isopan de 12 cm grosime, iar finisajul este dat de compartimentările din
panouri isopan de 4 cm grosime, pardoseli de beton, traforate, tratate chimic,
ferestre fixe cu ochiuri mobile din pvc cu geam termopan. Iluminatul este
fluorescent, instalaţia sanitară este realizată pe ţeavă pvc de înaltă densitate.
Instalaţia de încălzire şi ventilaţie este realizată pe canale de aer cald.
În tabelul de mai jos prezentăm costurile/mp ale subsistemului
infrastructură care include costul fundaţiilor şi costul prefabricatelor de la canalele
de dejecţie.
Subsistemele închideri şi finisaj interior au fost prelucrate pentru un cost
unitar, iar subsistemul instalaţii funcţionale este defalcat pe instalaţiile electrice,
sanitare şi încălzire+ventilaţii.
În interior sunt trasee de conducte de alimentare cu hrană semifluidă, apă şi canale pentru hrană uscată. De asemenea, în interior, sunt montate utilaje pentru
susţinerea ventilaţiei pe timpul friguros.
În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile pe subsisteme ale unei hale metalice cu destinaţie de hală zootehnică.

HALĂ ZOOTEHNICĂ CU STRUCTURA DIN EUROPROFILE ZINCATE CU D = 14 M si Hs = 4 M 1Eu = 4,43 lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRA FUNDATII HALA PORC. 6-9 ISGRPORC 157,6 67,5 25,2 250,3 1,5230 381,3 1,085 413,7 93,4
STRUCTURA CANALE DEJECTII PREF. 6-9 PREFCADE 76,3 27,6 6,2 110,2 1,5190 167,4 1,085 181,7 41,0
SUPRA SUPRASRUCTURA Zn 6 2ZnD14H4-6 116,0 14,5 9,8 140,3 1,4690 206,1 1,085 223,6 50,5
STRUCTURA SUPRASRUCTURA Zn 7 2ZnD14H4-7 126,9 15,9 10,1 152,9 1,4690 224,6 1,085 243,7 55,0
ZINCATA SUPRASRUCTURA Zn 8 2ZnD14H4-8 137,8 17,5 10,6 165,9 1,4690 243,7 1,085 264,4 59,7
SUPRASRUCTURA Zn 9 2ZnD14H4-9 157,9 20,7 11,6 190,2 1,4690 279,4 1,085 303,2 68,4
FINISAJ+INC. FINISAJ+INCHIDERI IZ. 6-9 FINNGRAJD 198,0 30,6 3,5 232,1 1,5130 351,2 1,085 381,0 86,0
INSTAL. INST.ELECTRICE GRAJD 6-9 ELGRAJDP 6,2 8,0 0,1 14,3 1,5310 21,9 1,085 23,8 5,4
FUNCTION. INST.SANITARE GRAJD 6-9 SAGRAJDP 3,7 2,1 0,2 6,0 1,5280 9,2 1,085 9,9 2,2
INST.INC.+VENT. GRAJD 6-9 IGRAJDP 24,1 7,5 0,1 31,7 1,5190 48,2 1,085 52,2 11,8
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficienntul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 72
Capitolul 4

4.1.2 STRUCTURI METALICE CU 2 DESCHIDERI


4.1.2.1 HALE METALICE CU 2 DESCHIDERI DIN EUROPROFILE TIP HEA, HEM, HEB şi IPE

Halele metalice cu două deschideri au infrastructura realizată cu fundaţii izolate, fundaţii dimensionate funcţie de încărcarea la sarcini normate gravitaţionale şi
seism şi de natura terenului de fundaţie. Sub stâlpii de cadru fundaţiile sunt izolate cu beton simplu şi cuzinet armat şi suplimentat cu buloane filetate şi placă metalică din
tablă groasă. Perimetral hala are o fundaţie din beton slab armat, cu elevaţie, pe care reazemă panourile de închidere. În costul infrastructurii este cuprins şi costul
platformei betonate de 20 cm grosime pozată, pe o infrastructură balastată şi compactată.
Stâlpii metalici sunt confecţionaţi din europrofile tip HEA, HEM sau HEB, cu secţiuni diferite în funcţie de deschidere şi de înălţime. Secţiunea stâlpilor de cadru este
variabilă, mică la rezemarea pe fundaţie şi mare la partea superioară. Pe capetele stâlpilor sunt fixate prin buloane de înaltă rezistenţă, grinzile metalice realizate din profile
IPE, de asemenea, cu secţiuni variabile.
În costul suprastructurii metalice este inclus costul profilelor UNP pentru contravântuiri şi, de asemenea, costul profilelor zincate de tip Z şi U, profile care susţin
învelitorile uşoare de tip isopan şi respectiv închiderile perimetrale.
Costul/mp transferat în tabele este costul suprafeţei construite, al clădirii inclusiv închiderea perimetrală cu panouri izolatoare de tip isopan.

Exemplu de calcul
În tabelul de mai jos prezentăm, ca exemplu, costurile/mp aferente unei hale metalice cu două deschideri de 24 m, cu înălţimea stâlpilor de 8 m. Recomand
asocierea costului infrastructurii halei cu costul suprastructurii halei metalice, deoarece au durata de viaţă utilă asemănătoare, apreciată ca fiind mare.

Suprafaţa
Cost / mp tip Corecţie
construită Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. Tip parter (simbol) parter manoperă (2)
(mp)
A B C=AxB D F=CxDxE
1 FISMET3020 560,0 405,5 227.080,0 1,003 0,982 223.661,5
2 2D24H8-8 560,0 378,0 211.680,0 1,003 0,982 208.493,4
TOTAL 432.154,9
COST TOTAL FARA T.V.A. 348.512,0
(1)-Corectia de distanta de transport pentru 20 km (2)-Corectia pentru nivelul II de salarizare

pag. 73
Construcţii speciale

STRUCTURA METALICA 2 DESCHIDERI INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
Deschiderea D = 14 m Inaltime stalp Hs = 4 M si Hs = 6 M, Hs = 8 M, Hs = 10 M
Hs = 4 m 1 EU = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FSC2D15 79,1 62,2 36,6 177,9 1,5209 270,6 1,085 293,6 66,3
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D14H6-6 123,4 25,7 11,0 160,1 1,4510 232,3 1,085 252,1 56,9
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D14H6-7 131,0 25,8 11,2 168,0 1,4510 243,8 1,085 264,5 59,7
D = 14 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D14H6-8 139,9 26,8 11,7 179,0 1,4510 258,8 1,085 280,8 63,4
Hs =4 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D14H6-9 148,6 28,8 12,5 190,5 1,4510 275,5 1,085 298,9 67,5
Hs = 6 m
INFRASTRUCTURA 6-9 FSC2D15 79,1 62,2 36,6 177,9 1,5208 270,6 1,085 293,6 66,3
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D14H6-6 123,7 25,9 11,3 160,9 1,4510 233,5 1,085 253,3 57,2
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D14H6-7 131,7 26,6 11,7 170,0 1,4510 246,7 1,085 267,6 60,4
D = 14 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D14H6-8 140,2 27,1 12,0 179,3 1,4510 260,2 1,085 282,3 63,7
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D14H6-9 151,3 30,3 13,2 194,8 1,4510 282,7 1,085 306,7 69,2
Hs =8 m
INFRASTRUCTURA 6-9 FSC2D15 79,6 62,2 36,5 178,3 1,5208 271,2 1,085 293,6 66,3
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D14H6-6 124,6 27,6 11,6 163,8 1,4510 237,7 1,085 257,9 58,2
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D14H6-7 132,4 29,4 12,1 173,9 1,4510 252,3 1,085 273,8 61,8
D = 14 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D14H6-8 142,3 29,8 12,7 184,8 1,4510 268,1 1,085 290,9 65,7
Hs =8 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D14H6-9 151,9 30,5 13,6 196,0 1,4510 284,4 1,085 308,6 69,7
Hs = 10 m
INFRASTRUCTURA 6-9 FSC2D15 80,9 62,7 36,7 180,3 1,5208 274,2 1,085 297,5 67,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D14H6-6 137,7 27,7 11,7 177,1 1,4510 257,0 1,085 278,8 62,9
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D14H6-7 139,3 29,6 12,7 181,6 1,4510 263,5 1,085 285,9 64,5
D = 14 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D14H6-8 148,6 31,3 12,9 192,8 1,4510 279,8 1,085 303,5 68,5
Hs =10 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D14H6-9 162,9 33,9 13,7 210,5 1,4510 305,4 1,085 331,4 74,8
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 74
Capitolul 4

STRUCTURA METALICA 2 DESCHIDERI INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
Deschiderea D = 15 m Inaltime stalp Hs = 4 M si Hs = 6 M, Hs = 8 M, Hs = 10 M
Hs = 4 m 1 EU = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FSC2D15 80,9 62,7 36,9 180,5 1,5208 274,5 1,085 297,8 67,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D15H4-6 127,7 26,8 11,6 166,1 1,4510 241,0 1,085 261,5 59,0
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D15H4-7 137,6 25,6 11,4 174,6 1,4510 253,4 1,085 274,9 62,1
D = 15 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D15H4-8 147,6 27,5 12,3 187,4 1,4510 271,9 1,085 295,0 66,6
Hs =4 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D15H4-9 153,1 29,1 12,8 195,0 1,4510 282,9 1,085 307,0 69,3
Hs = 6 m
INFRASTRUCTURA 6-9 FSC2D15 80,9 62,7 36,9 180,5 1,5208 274,5 1,085 297,8 67,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D15H6-6 128,7 26,9 11,8 167,4 1,4510 242,9 1,085 263,5 59,5
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D15H6-7 137,9 26,6 11,8 176,3 1,4510 255,8 1,085 277,6 62,7
D = 15 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D15H6-8 148,9 28,5 12,9 190,3 1,4510 276,2 1,085 299,6 67,6
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D15H6-9 162,6 32,1 13,0 207,7 1,4510 301,4 1,085 327,0 73,8
Hs =8 m
INFRASTRUCTURA 6-9 FSC2D15 80,9 62,7 36,9 180,5 1,5208 274,5 1,085 297,8 67,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D15H4-6 129,7 27,1 12,0 168,8 1,4510 244,9 1,085 265,7 60,0
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D15H4-7 138,5 26,9 12,4 177,8 1,4510 258,0 1,085 279,9 63,2
D = 15 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D15H4-8 149,3 29,5 13,3 192,1 1,4510 278,7 1,085 302,4 68,3
Hs =8 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D15H4-9 163,6 33,1 14,0 210,7 1,4510 305,7 1,085 331,7 74,9
Hs = 10 m
INFRASTRUCTURA 6-9 FSC2D15 80,9 62,7 36,9 180,5 1,5208 274,5 1,085 297,8 67,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D15H6-6 139,9 29,0 12,6 181,5 1,4510 263,4 1,085 285,7 64,5
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D15H6-7 142,1 31,1 13,1 186,3 1,4510 270,3 1,085 293,3 66,2
D = 15 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D15H6-8 150,6 33,3 13,2 197,1 1,4510 286,0 1,085 310,3 70,0
Hs =10 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D15H6-9 167,7 35,5 14,0 217,2 1,4510 315,2 1,085 341,9 77,2
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 75
Construcţii speciale

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
Hs=6,0 M 1 Eu = 4,43 LEI
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FSC2D18-6 75,9 60,7 36,9 173,5 1,5208 263,9 1,085 286,3 64,6
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D18H6-6 162,9 28,0 9,4 200,3 1,4510 290,6 1,085 315,3 71,2
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D18H6-7 168,7 28,3 9,3 206,3 1,4510 299,4 1,085 324,8 73,3
D = 18 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D18H6-8 174,5 28,6 9,4 212,5 1,4510 308,3 1,085 334,5 75,5
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D18H6-9 186,3 36,1 9,6 232,0 1,4510 336,6 1,085 365,2 82,4
Hs = 8,0 M
INFRASTRUCTURA 6-9 FSC2D18-8 85 66,4 40,3 191,7 1,5208 291,5 1,085 316,3 71,4
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D18H8-6 182,4 31,6 10,6 224,6 1,4510 325,9 1,085 353,6 79,8
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D18H8-7 189,0 31,7 10,8 231,5 1,4510 335,9 1,085 364,5 82,3
D = 18 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D18H8-8 195,4 32,1 11,0 238,5 1,4510 346,1 1,085 375,5 84,8
Hs =8 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D18H8-9 211,8 33,0 11,4 256,2 1,4510 371,7 1,085 403,3 91,0
Hs=10,0 M
INFRASTRUCTURA 6-9 FSC2D18-10 94,0 69,4 42,6 206,0 1,5208 313,3 1,085 339,9 76,7
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D18H10-6 194,3 34,4 10,9 239,6 1,4510 347,7 1,085 377,2 85,1
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D18H10-7 201,7 34,5 11,1 247,3 1,4510 358,8 1,085 389,3 87,9
D = 18 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D18H10-8 208,8 35,0 11,3 255,1 1,4510 370,2 1,085 401,6 90,7
Hs =10 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D18H10-9 227,2 36,0 12,8 276,0 1,4510 400,5 1,085 434,5 98,1
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 76
Capitolul 4

SUPRASTRUCTURA METALICA INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
Hs=6,0 M 1 Eu = 4,43 LEI
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FSC2D20-6 77,9 63,7 36,2 177,8 1,5208 270,4 1,085 293,4 66,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D20H6-6 157,2 26,6 7,9 191,7 1,4510 278,1 1,085 301,8 68,1
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D20H6-7 170,6 29,2 8,1 207,9 1,4510 301,6 1,085 327,3 73,9
D = 20 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D20H6-8 184,0 32,6 8,4 225,0 1,4510 326,5 1,085 354,2 80,0
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D20H6-9 207,4 34,1 8,8 250,3 1,4510 363,2 1,085 394,1 89,0
Hs=8,0 M
INFRASTRUCTURA 6-9 FSC2D20-8 79,9 65,7 38,2 183,8 1,5208 279,5 1,085 303,3 68,5
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D20H8-6 176,5 29,8 9,4 215,7 1,4510 313,0 1,085 339,6 76,7
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D20H8-7 186,9 31,2 10,3 228,4 1,4510 331,4 1,085 359,6 81,2
D = 20 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D20H8-8 187,8 32,0 11,2 231,0 1,4510 335,2 1,085 363,7 82,1
Hs =8 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D20H8-9 206,9 33,1 12,0 254,5 1,4510 369,3 1,085 400,7 90,4
Hs=10,0 M
INFRASTRUCTURA 6-9 FSC2D20-10 77,9 63,7 36,2 177,8 1,5208 270,4 1,085 293,4 66,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D20H10-6 197,7 33,4 10,5 241,6 1,4510 350,5 1,085 380,3 85,9
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D20H10-7 209,3 34,9 11,5 255,8 1,4510 371,2 1,085 402,7 90,9
D = 20 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D20H10-8 210,3 35,8 12,5 258,7 1,4510 375,4 1,085 407,3 91,9
Hs =10 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D20H10-9 231,7 37,1 13,4 282,2 1,4510 409,5 1,085 444,3 100,3
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficienntul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 77
Construcţii speciale

STRUCTURA METALICA 2 DESCHIDERI INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
Deschiderea D = 22 m Inaltime stalp Hs = 6 M, Hs = 8 M, Hs = 10 M
Hs=6 m 1 EU = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 102,5 77 43,9 223,4 1,5205 339,7 1,085 368,6 83,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D22H6-6 164,8 28,3 8,8 201,9 1,4510 293,0 1,085 317,9 71,8
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D22H6-7 178,9 29,5 9,2 217,6 1,4510 315,7 1,085 342,5 77,3
D = 22 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D22H6-8 193,0 33,8 9,6 236,4 1,4510 343,0 1,085 372,2 84,0
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D22H6-9 217,1 37,6 10,1 264,8 1,4510 384,2 1,085 416,9 94,1
Hs=8 m
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 112,5 77 43,9 233,4 1,5205 354,9 1,085 385,0 86,9
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D22H8-6 174,9 29,4 9,3 213,6 1,4510 309,9 1,085 336,3 75,9
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D22H8-7 183,2 30,7 10,2 224,1 1,4510 325,2 1,085 352,8 79,6
D = 22 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D22H8-8 185,1 31,1 11,0 227,2 1,4510 329,7 1,085 357,7 80,7
Hs =8 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D22H8-9 206,9 32,0 11,8 250,7 1,4510 363,8 1,085 394,7 89,1
Hs=10 m
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 112,5 77 43,9 233,4 1,5205 354,9 1,085 385,0 86,9
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D22H10-6 195,9 32,9 10,4 239,2 1,4510 347,1 1,085 376,6 85,0
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D22H10-7 205,2 34,4 11,4 251,0 1,4510 364,2 1,085 395,1 89,2
D = 22 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D22H10-8 207,3 34,8 12,3 254,5 1,4510 369,2 1,085 400,6 90,4
Hs =10 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D22H10-9 228,7 35,8 13,2 277,8 1,4510 403,0 1,085 437,3 98,7
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 78
Capitolul 4

STRUCTURA METALICA 2 DESCHIDERI INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
Deschiderea D = 24 m Inaltime stalp Hs = 6 M, Hs = 8 M, Hs = 10 M
Hs=6 m 1 EU = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 100,5 76 43 219,5 1,5205 333,7 1,085 362,1 81,7
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D24H6-6 170,9 28,7 9,4 209,0 1,4510 303,3 1,085 329,1 74,3
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D24H6-7 184,0 30,9 9,7 224,7 1,4510 326,0 1,085 353,7 79,8
D = 24 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D24H6-8 197,1 33,1 10,1 240,3 1,4510 348,7 1,085 378,4 85,4
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D22H4-9 220,2 39,1 10,6 269,9 1,4510 391,7 1,085 425,0 95,9
Hs = 8 m
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 112,6 85,1 48,2 245,8 1,5205 373,7 1,085 405,5 91,5
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D24H8-6 176,8 29,5 9,2 215,5 1,4510 312,7 1,085 339,3 76,6
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D24H8-7 192,5 30,3 10,1 232,9 1,4510 337,9 1,085 366,7 82,8
D = 24 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D24H8-8 198,6 30,8 10,7 240,1 1,4510 348,4 1,085 378,0 85,3
Hs =8 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D22H8-9 209,9 31,4 11,3 252,6 1,4510 366,5 1,085 397,7 89,8
Hs =10 m
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 112,6 85,1 48,2 245,9 1,5205 373,9 1,085 405,7 91,6
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D24H10-6 198,0 33,0 10,3 241,4 1,4510 350,2 1,085 380,0 85,8
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D24H10-7 215,6 33,9 11,3 260,8 1,4510 378,5 1,085 410,7 92,7
D = 24 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D24H10-8 222,4 34,5 12,0 268,9 1,4510 390,2 1,085 423,4 95,6
Hs =10 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D22H10-9 249,1 35,2 12,7 296,9 1,4510 430,9 1,085 467,5 105,5
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 79
Construcţii speciale

STRUCTURA METALICA 2 DESCHIDERI INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
Deschiderea D = 27 m Inaltime stalp Hs = 6 M, Hs = 8 M, Hs = 10 M
Hs=6 m 1 EU = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 100,5 76 43 219,5 1,5205 333,7 1,085 362,1 81,7
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D27H6-6 180,3 30,3 10,9 221,5 1,4510 321,3 1,085 348,6 78,7
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D27H6-7 188,1 33,1 10,9 232,1 1,4510 355,0 1,085 385,2 86,9
D = 27 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D27H6-8 191,8 36,0 11,2 239,0 1,4510 346,8 1,085 376,3 84,9
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D27H6-9 206,6 40,2 11,6 258,4 1,4510 374,9 1,085 406,8 91,8
Hs = 8 m
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 112,6 85,1 48,2 245,9 1,5205 373,9 1,085 405,7 91,6
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D27H8-6 183,6 29,4 9,1 222,1 1,4510 322,3 1,085 349,7 78,9
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D27H8-7 189,3 30,0 10,0 229,3 1,4510 332,7 1,085 361,0 81,5
D = 27 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D27H8-8 193,9 30,5 10,6 235,0 1,4510 341,0 1,085 370,0 83,5
Hs = 8 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D27H8-9 207,2 30,9 11,2 249,3 1,4510 361,7 1,085 392,5 88,6
Hs =10 m
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 119,5 88,6 50,2 258,3 1,5205 392,7 1,085 426,1 96,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D27H10-6 205,6 32,9 10,2 248,8 1,4510 360,9 1,085 391,6 88,4
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D27H10-7 212,0 33,6 11,3 256,9 1,4510 372,8 1,085 404,5 91,3
D = 27 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D27H10-8 217,2 34,2 11,9 263,2 1,4510 381,9 1,085 414,4 93,5
Hs =10 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D27H10-9 232,1 34,6 12,5 279,2 1,4510 405,1 1,085 439,6 99,2
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 80
Capitolul 4

STRUCTURA METALICA 2 DESCHIDERI INCLUSIV CONTRAVANTUIRI, PANE, INCHIDERI PERIMETRALE SI FRONTON HALE METALICE CU PROFILE HEA, HEB, IPE
Deschiderea D = 30 m Inaltime stalp Hs = 6 M, Hs = 8 M, Hs = 10 M
Hs=6 m 1 EU = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 100,5 76 43 219,5 1,5205 333,7 1,085 362,1 81,7
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D30H6-6 190,5 30,9 11,3 232,7 1,4510 337,6 1,085 366,3 82,7
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D30H6-7 202,3 35,2 11,8 249,3 1,4510 361,7 1,085 392,5 88,6
D = 30 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D30H6-8 211,2 36,9 12,2 260,3 1,4510 377,7 1,085 409,8 92,5
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D30H6-9 225,6 42,2 13,7 281,5 1,4510 408,5 1,085 443,2 100,0
Hs =8 m
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 100,5 76 43 219,5 1,5205 333,7 1,085 362,1 81,7
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D30H8-6 196,9 29,2 10,4 236,5 1,4510 343,2 1,085 372,3 84,0
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D30H8-7 208,9 29,8 10,6 249,3 1,4510 361,7 1,085 392,5 88,6
D = 30 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D30H8-8 211,2 30,2 11,0 252,4 1,4510 366,2 1,085 397,4 89,7
Hs =8 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D30H8-9 231,8 30,7 12,3 274,8 1,4510 398,8 1,085 432,7 97,7
Hs = 10 m
INFRASTRUCTURA 6-9 FISMET3020 100,5 76 43 219,5 1,5205 333,7 1,085 362,1 81,7
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2D30H10-6 220,5 32,7 11,6 264,9 1,4510 384,3 1,085 417,0 94,1
HEA,HEB,IPE SUPRASTRUCTURĂ 7 2D30H10-7 234,0 33,4 11,9 279,2 1,4510 405,1 1,085 439,6 99,2
D = 30 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2D30H10-8 236,5 33,8 12,3 282,7 1,4510 410,2 1,085 445,0 100,5
Hs =10 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2D30H10-9 259,6 34,4 13,8 307,8 1,4510 446,6 1,085 484,6 109,4
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 81
Construcţii speciale

4.1.2.2 HALE CU 2 DESCHIDERI DIN EUROPROFILE ZINCATE

Suprastructura halei cu 2 deschideri este realizată din europrofile zincate (275 g zinc/mp), cu stâlpii de cadru realizaţi din 2 profile de tip Σ (sigma) îmbinate prin
buloane zincate. La partea superioară a stâlpilor sunt fixate, prin buloane, riglele de cadru compuse din 2 profile alăturate de tip C sau U. În costul suprastructurii metalice
sunt cuprinse şi costul profilelor de tip Z pentru panele de acoperiş şi costul profilelor de tip C pentru fixarea panourilor de închidere perimetrală. Halele cu structura din
europrofile zincate pot fi concepute cu 2 deschideri de 8 m, 10 m, 12 m, 14 m şi 15 m şi înălţimi ale stâlpilor de la 4 m la 8 m. În tabelul de mai jos vă prezentăm structuri din
europrofile zincate cu 2 deschideri de 8 m şi stâlpi de 4 m, respectiv 5 m.

STRUCTURI EUROPROFILE ZINCATE CU 2 DESCHIDERI D=8m Hs = 4 m Hs = 5 m 1 EU = 4,43 Lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 2FIZND810 93,6 71,1 42,5 207,2 1,5206 315,1 1,085 341,8 77,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2ZnD8H4-6 117,6 14,7 9,3 141,6 1,4690 208,0 1,085 225,7 50,9
C,Z,U,Σ SUPRASTRUCTURĂ 7 2ZnD8H4-7 129,6 16,1 9,5 155,2 1,4690 228,0 1,085 247,4 55,8
D =2x 8 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2ZnD8H4-8 140,8 17,5 9,7 168,0 1,4690 246,8 1,085 267,8 60,4
Hs = 4 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2ZnD8H4-9 161,1 20,2 10,6 191,9 1,4690 281,9 1,085 305,9 69,0
INFRASTRUCTURA 6-9 2FIZND810 93,6 71,1 42,5 207,2 1,5206 315,1 1,085 341,9 77,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2ZnD8H5-6 127,5 15,9 9,5 152,9 1,4690 224,6 1,085 243,7 55,0
C,Z,U,Σ SUPRASTRUCTURĂ 7 2ZnD8H5-7 139,4 17,4 9,7 166,5 1,4690 244,6 1,085 265,4 59,9
D =2x 8 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2ZnD8H5-8 143,2 19,0 9,9 172,1 1,4690 252,8 1,085 274,3 61,9
Hs = 5 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2ZnD8H5-9 164,3 22,0 10,5 196,8 1,4690 289,1 1,085 313,7 70,8
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 82
Capitolul 4

STRUCTURI EUROPROFILE ZINCATE CU 2 DESCHIDERI D = 10 m Hs = 4 m Hs = 5 m 1 EU = 4,43 Lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 2FIZND810 93,6 71,1 42,5 207,2 1,5206 230,1 1,085 341,8 77,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2ZnD10H4-6 114,7 14,2 9,1 138,0 1,4690 202,7 1,085 220,0 49,7
C,Z,U,Σ SUPRASTRUCTURĂ 7 2ZnD10H4-7 125,4 15,6 9,2 150,2 1,4690 220,6 1,085 239,4 54,0
D =2x10 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2ZnD10H4-8 136,2 17,1 9,7 163,0 1,4690 239,4 1,085 259,8 58,6
Hs = 4 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2ZnD10H4-9 156,0 18,4 10,4 184,8 1,4690 271,5 1,085 294,5 66,5
INFRASTRUCTURA 6-9 2FIZND810 93,6 71,1 42,5 207,2 1,5206 315,1 1,085 341,8 77,2
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2ZnD10H5-6 122,7 15,2 9,7 147,6 1,4690 216,8 1,085 235,3 53,1
C,Z,U,Σ SUPRASTRUCTURĂ 7 2ZnD10H5-7 133,4 16,7 9,9 160,0 1,4690 235,0 1,085 255,0 57,6
D 2x=10 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2ZnD10H5-8 144,1 18,1 10,7 172,9 1,4690 254,0 1,085 275,6 62,2
Hs = 5 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2ZnD10H5-9 163,7 20,5 11,0 195,2 1,4690 286,7 1,085 311,2 70,2
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

STRUCTURI EUROPROFILE ZINCATE CU 2 DESCHIDERI D = 12 m Hs = 4 m Hs = 5 m 1 EU = 4,43 Lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 2FIZND1214 95,6 72,5 43,6 211,7 1,5206 321,9 1,085 349,3 78,8
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2ZnD12H4-6 114,5 14,3 9,6 138,4 1,4690 203,3 1,085 220,6 49,8
C,Z,U,Σ SUPRASTRUCTURĂ 7 2ZnD12H4-7 123,0 15,7 10,7 149,4 1,4690 219,5 1,085 238,1 53,8
D =2x12 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2ZnD12H4-8 120,5 17,0 10,9 148,4 1,4690 218,0 1,085 236,5 53,4
Hs = 4 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2ZnD12H4-9 127,3 19,7 12,0 159,0 1,4690 233,6 1,085 253,4 57,2
INFRASTRUCTURA 6-9 2FIZND1214 95,6 72,5 43,6 211,7 1,5206 321,9 1,085 349,3 78,8
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2ZnD12H5-6 121,9 16,7 10,6 149,2 1,4690 219,2 1,085 237,9 53,7
C,Z,U,Σ SUPRASTRUCTURĂ 7 2ZnD12H5-7 130,4 18,0 11,1 159,5 1,4690 234,4 1,085 254,3 57,4
D =2x12 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2ZnD12H5-8 138,9 19,3 12,0 170,2 1,4690 250,0 1,085 271,3 61,2
Hs = 5 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2ZnD12H5-9 156,4 21,9 12,9 191,2 1,4690 280,9 1,085 304,7 68,8
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 83
Construcţii speciale

STRUCTURI EUROPROFILE ZINCATE CU 2 DESCHIDERI D = 14 m Hs = 4 m Hs = 5 m 1 EU = 4,43 Lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 2FIZND1214 95,6 72,5 43,6 211,7 1,5206 321,9 1,085 349,3 78,8
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2ZnD14H4-6 116,0 14,5 9,8 140,3 1,4690 206,1 1,085 223,6 50,5
C,Z,U,Σ SUPRASTRUCTURĂ 7 2ZnD14H4-7 126,9 15,9 10,1 152,9 1,4690 224,6 1,085 243,7 55,0
D =2x14 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2ZnD14H4-8 137,8 17,5 10,6 165,9 1,4690 243,7 1,085 264,4 59,7
Hs = 4 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2ZnD14H4-9 157,9 20,7 11,6 190,2 1,4690 279,4 1,085 303,2 68,4
INFRASTRUCTURA 6-9 2FIZND1214 95,6 72,5 43,6 211,7 1,5206 321,9 1,085 349,3 78,8
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2ZnD14H5-6 124,9 14,8 10,2 149,9 1,4690 220,2 1,085 238,9 53,9
C,Z,U,Σ SUPRASTRUCTURĂ 7 2ZnD14H5-7 129,0 16,3 10,6 155,9 1,4690 229,0 1,085 248,5 56,1
D =2x14 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2ZnD14H5-8 143,6 18,9 11,4 173,9 1,4690 255,5 1,085 277,2 62,6
Hs = 5 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2ZnD14H5-9 169,7 22,6 12,6 204,9 1,4690 301,0 1,085 326,6 73,7
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

În mod frecvent, halele metalice din europrofile zincate cu 2 deschideri de 15 m au înălţimea stâlpilor structurii de 6 m sau 8 m, au profilele Σ ale stâlpilor la limita
superioară de fabricaţie. Din punct de vedere al costurilor/mp, comparativ cu o hală cu 2 deschideri din profile HEA cu aceeaşi deschidere şi aceeaşi înălţime a stâlpilor,
costul este mai mare cu circa 24 lei/mp la hala de 6 m înălţime şi circa 100 lei/mp la hala cu 8 m înălţime. Având în vedere că profilele HEA se vor grundui, vopsi şi revopsi
după o perioadă de timp, profilele zincate devin mai economice.

STRUCTURI EUROPROFILE ZINCATE CU 2 DESCHIDERI D = 15 m Hs = 6 m Hs = 8 m 1 EU = 4,43 Lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INFRASTRUCTURA 6-9 2FIZND1214 95,6 72,5 43,6 211,7 1,5206 321,9 1,085 349,3 78,8
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2ZnD14H4-6 129,9 16,2 11,0 157,1 1,4690 230,8 1,085 250,4 56,5
C,Z,U,Σ SUPRASTRUCTURĂ 7 2ZnD14H4-7 142,1 17,7 11,3 171,1 1,4690 251,3 1,085 272,7 61,6
D =2x15 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2ZnD14H4-8 171,4 19,6 11,9 202,9 1,4690 298,1 1,085 323,4 73,0
Hs =6 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2ZnD14H4-9 214,4 23,1 13,0 250,5 1,4690 368,0 1,085 399,3 90,1
INFRASTRUCTURA 6-9 2FIZND1214 99,1 78,9 46,9 224,9 1,5206 342,0 1,085 371,1 83,8
STRUCTURA SUPRASTRUCTURĂ 6 2ZnD14H5-6 172,2 18,4 12,6 203,2 1,4690 298,5 1,085 323,9 73,1
C,Z,U,Σ SUPRASTRUCTURĂ 7 2ZnD14H5-7 176,3 22,0 14,0 212,3 1,4690 311,9 1,085 338,4 76,4
D =2x15 m SUPRASTRUCTURĂ 8 2ZnD14H5-8 212,6 24,3 14,7 251,6 1,4690 369,6 1,085 401,0 90,5
Hs = 8 M SUPRASTRUCTURĂ 9 2ZnD14H5-9 265,8 28,7 16,1 310,6 1,4690 456,3 1,085 495,1 111,8
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 84
Capitolul 4

4.1.3 ELEMENTE STRUCTURALE EXISTENTE ÎN INTERIORUL HALEI: PLANŞEU B.A., SCARĂ METALICĂ, PUŢ LIFT MARFĂ 2 STAŢII

În interiorul halelor metalice, la care înălţimea este 8-10 m, de regulă, se regăsesc planşee din beton armat care reazemă pe structuri metalice independente de
structura halei. Planşeul poate fi construit pe întreaga suprafaţă din interiorul halei sau doar pe o suprafaţă mai mică (planşeu parţial).
Pentru accesul la supantă se construiesc scări metalice din profile laminate, cu trepte din tablă striată şi balustradă metalică cu mână curentă din ţeavă neagră
vopsită.
La unele dintre hale sunt construite puţuri de lift cu pereţii din beton armat, pentru transportul de marfă. Structura de beton armat a puţurilor de lift este construită
independent de structura metalică a halei. Dimensiunea puţului de lift la interior este 4 m x 3 m.

PLANSEU SUPANTA cost/mp 1 EU = 4,43 Lei


TIP SISTEM TIP CONSTRUCTIE GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
STRUCTURA PLANSEU SUPANTA 6-9 PLBHMET 248,9 109,1 24,4 382,4 1,5182 580,6 1,085 629,9 142,2
SCARA METALICA ACCES SUPANTA cost/buc
TIP SISTEM TIP CONSTRUCTIE GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/buc) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/buc) INDIRECTE(2) lei / buc Euro / buc
STRUCTURA SCARA METALICA 6-9 SCARMET 5.960,4 1.340,40 162,6 7.463,4 1,5142 11.301,1 1,085 12.261,7 2.767,9
PUT LIFT MARFA CU 2 STATII cost/buc
TIP SISTEM TIP CONSTRUCTIE GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/buc) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/buc) INDIRECTE(2) lei / buc Euro /buc
STRUCTURA PUT LIFT MARFA 2st. 6-9 PUTLIFT2ST 9.566,7 7.931,0 1.927,0 19.424,7 1,5233 29.589,6 1,085 32.104,8 7.247,1
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 85
Construcţii speciale

4.1.4 STRUCTURI PE CADRE METALICE MULTIETAJATE DIN PROFILE HEA, HEB şi IPE

Suprastructura clădirilor multietajate realizate din europrofile metalice de tip HEA, HEB şi IPE este proiectată pe baza normativelor
de calcul la combinaţia de încărcări normate de calcul gravitaţionale şi sarcini dinamice din seism. La aceste clădiri considerate foarte
înalte sunt necesare măsuri suplimentare pentru asigurarea stabilităţii, ceea ce sporeşte consumul de metal/mp., implicit costul
suprastructurii. În costul suprastructurii vor fi incluse şi costurile aferente planşeelor din beton armat, ale puţurilor de lift şi ale scărilor de
acces.

În tabelul de mai jos vă prezentăm costurile unitare ale unor suprastructuri metalice realizate din europrofile HEA, HEB şi IPE, cu planşee din beton armat, cu 6
puţuri de lift şi 4 scări de acces.

STRUCTURA PE CADRE METALICE MULTIETAJATE, PLANSEE DIN BETON, LIFT + SCARI ACCES cost/mp 1Eu = 4,43 lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT. DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE lei / mp Euro / mp
SUPRASTRUCTURĂ 6 CADREHEA6 259,7 142,2 41,7 443,6 1,4939 662,7 1,085 719,0 162,3
STRUCTURĂ SUPRASTRUCTURĂ 7 CADRE HEA7 271,3 149,6 47,8 468,7 1,4939 700,2 1,085 759,7 171,5
METALICA SUPRASTRUCTURĂ 8 CADRE HEA8 290,4 158,1 52,8 501,3 1,4928 748,3 1,085 811,9 183,3
SUPRASTRUCTURĂ 9 CADREHEA9 317,0 167,3 57,6 541,9 1,4938 809,5 1,085 878,3 198,3
STRUCTURA PLANSEE BETON 6-9 PLANSEESMET 56,3 72,2 14,0 142,5 1,5121 215,5 1,085 233,8 52,8
ELEMENTE STRUCTURALE LIFT+SCARI ACCES cost/bucata
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/buc) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT. DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE lei / buc Euro / buc
ELEMENTE PUT LIFT/ 1 STATIE 6-9 PUTLIFT 1.588,9 1.373,8 286,0 3.218,7 1,5240 4.905,3 1,085 5.322,2 1.201,4
STRUCTURĂ SCARA/ 1 NIVEL 6-9 SCARAMON 815,1 785,2 196,4 1.796,7 1,5243 2.738,7 1,085 2.971,5 670,8
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficienntul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 86
Capitolul 4

4.2. ÎNCHIDERI DIN PANOURI IZOLATOARE, ALE HALELOR INDUSTRIALE – ÎNVELITORI

Panourile termoizolate de tip sandwich sunt materiale noi, utilizate în industria construcţiilor datorită uşurinţei şi vitezei de montaj, precum şi a izolaţiei termice pe
care o oferă.
Aceste panouri izolatoare de tip sandwich se folosesc pentru realizarea pereţilor exteriori la halele industriale, supermarket-uri, săli de sport, spaţii frigorifice etc.,
precum şi la realizarea compartimentărilor interioare din interiorul halelor.
Pentru evaluarea clădirilor la care închiderile exterioare şi învelitoarea utilizează panouri sandwich de tip isopan, la inspecţia pe teren se vor culege următoarele
date:
- deschiderea clădirii, la extremităţi,
- lungimea clădirii, la extremităţi,
- grosimea panoului sandwich a învelitorii, tipul termoizolaţiei din panou,
- numărul şi dimensiunile cupolelor antifum,
- tipul şi numărul accesoriilor la închiderile exterioare, burlane, colţare, praguri etc.
Pentru a acoperi o mare parte dintre variantele posibile de închideri exterioare şi de învelitori, am analizat costurile pentru panouri sandwich cu grosimile de: 40, 50,
60, 80, 100 şi 120 mm, în variantele: termoizolaţie din polistiren şi varianta termoizolaţiei cu spumă poliuretanică, pentru clădirile cu deschiderile interax de: 8 m, 10 m, 12 m,
14 m, 15 m, 18 m, 20 m, 22 m, 24 m, 27 m şi 30 m.
Am analizat costurile pentru pereţii cu înălţimea de 4 m, 5 m, 6 m, 8 m şi 10 m, în variantele de grosime 40, 50, 60, 80, 100 şi 120 mm şi termoizolaţie din polistiren
şi spumă poliuretanică.
Deoarece pereţii exteriori pot avea montate ferestre, uşi pietonale, uşi de tip rulou sau uşi tip rulou cu uşă pietonală încorporată, prezentăm costurile acestora, care
includ montajul şi transportul.

pag. 87
Capitolul 4

4.2.1 ÎNVELITORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLAŢIE DIN POLISTIREN


În tabelele de mai jos prezentăm costurile/mp de acoperiş din panouri isopan, cu grosimea de 40 mm şi respectiv, 50 mm, la care termoizolaţia este din polistiren.
Costul/mp al acoperişului conţine şi costurile unitare aferente accesoriilor montate pentru asigurarea etanşeităţii, coame exterioare/interioare, colţare, protecţii de
fronton şi jgheaburile laterale.
Suprafaţa care trebuie luată în calcul este suprafaţa construită (Sc) a clădirii.

TERMOIZOLAŢIE POLISTIREN

INVELITOARE DIN PANOURI IZOLATOARE CU TERMOIZOLATIE DIN POLISTIREN - GROSIME PANOU DE 40 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA D = 8 m ISOPAN 40-POLISTIR 6-9 POLIS-40-8 91,7 10,2 12,8 114,7 1,4690 168,5 1,085 182,8 41,3
HALA D=10 m ISOPAN 40-POLISTIR 6-9 POLIS-40-10 83,1 13,1 12,8 109,0 1,4690 160,2 1,085 173,8 39,2
HALA D=12 m ISOPAN 40-POLISTIR 6-9 POLIS-40-12 79,1 16,0 12,8 107,9 1,4690 158,5 1,085 172,0 38,8
HALA D=14 m ISOPAN 40-POLISTIR 6-9 POLIS-40-14 76,1 18,9 12,8 107,8 1,4690 158,4 1,085 171,8 38,8
HALA D=15 m ISOPAN 40-POLISTIR 6-9 POLIS-40-15 74,9 21,8 12,8 109,5 1,4690 160,9 1,085 174,5 39,4
HALA D=18 m ISOPAN 40-POLISTIR 6-9 POLIS-40-18 72,0 24,7 12,8 109,5 1,4690 160,9 1,085 174,5 39,4
HALA D=20 m ISOPAN 40-POLISTIR 6-9 POLIS-40-20 70,6 27,6 12,8 111,0 1,4690 163,1 1,085 176,9 39,9
HALA D=22 m ISOPAN 40-POLISTIR 6-9 POLIS-40-22 69,4 30,5 12,8 112,7 1,4690 165,6 1,085 179,6 40,5
HALA D=24 m ISOPAN 40-POLISTIR 6-9 POLIS-40-24 68,3 33,4 12,8 114,5 1,4690 168,2 1,085 182,5 41,2
HALA D=27 m ISOPAN 40-POLISTIR 6-9 POLIS-40-27 67,1 36,3 12,8 116,2 1,4690 170,7 1,085 185,2 41,8
HALA D=30 m ISOPAN 40-POLISTIR 6-9 POLIS-40-30 66,2 39,2 12,8 118,2 1,4690 173,6 1,085 188,4 42,5

INVELITOARE DIN PANOURI IZOLATOARE CU TERMOIZOLATIE DIN POLISTIREN - GROSIME PANOU DE 50 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA D = 8 m ISOPAN 50-POLISTIR 6-9 POLIS-50-8 91,9 10,2 12,8 114,9 1,4690 168,8 1,085 183,1 41,3
HALA D=10 m ISOPAN 50-POLISTIR 6-9 POLIS-50-10 85,1 13,1 12,8 111,0 1,4690 163,1 1,085 177,0 39,9
HALA D=12 m ISOPAN 50-POLISTIR 6-9 POLIS-50-12 81,1 16,0 12,8 109,9 1,4690 161,4 1,085 175,2 39,5
HALA D=14 m ISOPAN 50-POLISTIR 6-9 POLIS-50-14 78,1 18,9 12,8 109,8 1,4690 161,3 1,085 175,0 39,5
HALA D=15 m ISOPAN 50-POLISTIR 6-9 POLIS-50-15 76,9 21,8 12,8 111,5 1,4690 163,8 1,085 177,7 40,1
HALA D=18 m ISOPAN 50-POLISTIR 6-9 POLIS-50-18 74,0 24,7 12,8 111,5 1,4690 163,8 1,085 177,7 40,1
HALA D=20 m ISOPAN 50-POLISTIR 6-9 POLIS-50-20 72,6 27,6 12,8 113,0 1,4690 166,0 1,085 180,1 40,7
HALA D=22 m ISOPAN 50-POLISTIR 6-9 POLIS-50-22 71,4 30,5 12,8 114,7 1,4690 168,5 1,085 182,8 41,3
HALA D=24 m ISOPAN 50-POLISTIR 6-9 POLIS-50-24 70,3 33,4 12,8 116,5 1,4690 171,1 1,085 185,7 41,9
HALA D=27 m ISOPAN 50-POLISTIR 6-9 POLIS-50-27 69,1 36,3 12,8 118,2 1,4690 173,6 1,085 188,4 42,5
HALA D=30 m ISOPAN 50-POLISTIR 6-9 POLIS-50-30 68,2 39,2 12,8 120,2 1,4690 176,6 1,085 191,6 43,2
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 89
Clădiri pe cadre metalice

În tabelele de mai jos prezentăm costurile/mp de acperiş din panouri isopan, cu grosimea de 60 mm şi respectiv 80 mm, la care termoizolaţia este din polistiren.
Costul/mp al acoperişului conţine şi costurile aferente accesoriilor montate pentru asigurarea etanşeităţii, coame exterioare/interioare, colţare, protecţii de fronton şi
jgheaburile laterale.
Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită (Sc) a clădirii.

TERMOIZOLAŢIE POLISTIREN

INVELITOARE DIN PANOURI IZOLATOARE CU TERMOIZOLATIE DIN POLISTIREN - GROSIME PANOU DE 60 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA D = 8 m ISOPAN 60-POLISTIR 6-9 POLIS-60-8 94,7 11,2 12,8 118,7 1,4690 174,4 1,085 189,2 42,7
HALA D=10 m ISOPAN 60-POLISTIR 6-9 POLIS-60-10 88,8 14,1 12,8 115,7 1,4690 170,0 1,085 184,4 41,6
HALA D=12 m ISOPAN 60-POLISTIR 6-9 POLIS-60-12 84,8 17,0 12,8 114,6 1,4690 168,3 1,085 182,6 41,2
HALA D=14 m ISOPAN 60-POLISTIR 6-9 POLIS-60-14 81,8 19,9 12,8 114,5 1,4690 168,1 1,085 182,4 41,2
HALA D=15 m ISOPAN 60-POLISTIR 6-9 POLIS-60-15 80,6 22,8 12,8 116,2 1,4690 170,6 1,085 185,1 41,8
HALA D=18 m ISOPAN 60-POLISTIR 6-9 POLIS-60-18 77,7 25,7 12,8 116,2 1,4690 170,7 1,085 185,1 41,8
HALA D=20 m ISOPAN 60-POLISTIR 6-9 POLIS-60-20 76,3 28,6 12,8 117,7 1,4690 172,8 1,085 187,5 42,3
HALA D=22 m ISOPAN 60-POLISTIR 6-9 POLIS-60-22 75,1 31,5 12,8 119,4 1,4690 175,3 1,085 190,2 42,9
HALA D=24 m ISOPAN 60-POLISTIR 6-9 POLIS-60-24 74,0 34,4 12,8 121,2 1,4690 178,0 1,085 193,2 43,6
HALA D=27 m ISOPAN 60-POLISTIR 6-9 POLIS-60-27 72,8 37,3 12,8 122,9 1,4690 180,5 1,085 195,9 44,2
HALA D=30 m ISOPAN 60-POLISTIR 6-9 POLIS-60-30 71,9 40,2 12,8 124,9 1,4690 183,4 1,085 199,0 44,9

INVELITOARE DIN PANOURI IZOLATOARE CU TERMOIZOLATIE DIN POLISTIREN - GROSIME PANOU DE 80 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA D = 8 m ISOPAN 80-POLISTIR 6-9 POLIS-80-8 100,8 11,7 12,8 125,3 1,4690 184,1 1,085 199,7 45,1
HALA D=10 m ISOPAN 80-POLISTIR 6-9 POLIS-80-10 94,9 14,6 12,8 122,3 1,4690 179,7 1,085 194,9 44,0
HALA D=12 m ISOPAN 80-POLISTIR 6-9 POLIS-80-12 90,9 17,5 12,8 121,2 1,4690 178,0 1,085 193,1 43,6
HALA D=14 m ISOPAN 80-POLISTIR 6-9 POLIS-80-14 87,9 20,4 12,8 121,1 1,4690 177,8 1,085 192,9 43,6
HALA D=15 m ISOPAN 80-POLISTIR 6-9 POLIS-80-15 86,7 23,3 12,8 122,8 1,4690 180,3 1,085 195,6 44,2
HALA D=18 m ISOPAN 80-POLISTIR 6-9 POLIS-80-18 83,8 26,2 12,8 122,8 1,4690 180,4 1,085 195,6 44,2
HALA D=20 m ISOPAN 80-POLISTIR 6-9 POLIS-80-20 83,1 29,1 12,8 125,0 1,4690 183,6 1,085 199,2 45,0
HALA D=22 m ISOPAN 80-POLISTIR 6-9 POLIS-80-22 81,2 32,0 12,8 126,0 1,4690 185,0 1,085 200,7 45,3
HALA D=24 m ISOPAN 80-POLISTIR 6-9 POLIS-80-24 80,1 34,4 12,8 127,3 1,4690 187,0 1,085 202,9 45,8
HALA D=27 m ISOPAN 80-POLISTIR 6-9 POLIS-80-27 78,9 37,8 12,8 129,5 1,4690 190,2 1,085 206,4 46,6
HALA D=30 m ISOPAN 80-POLISTIR 6-9 POLIS-80-30 78,0 40,7 12,8 131,5 1,4690 193,1 1,085 209,5 47,3
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 90
Capitolul 4

În tabelele de mai jos prezentăm costurile/mp de acoperiş din panouri isopan, cu grosimea de 100 mm şi respectiv, 120 mm, la care termoizolaţia este din polistiren.
Costul/mp al acoperişului conţine şi costurile aferente accesoriilor montate pentru asigurarea etanşeităţii, coame exterioare/interioare, colţare, protecţii de fronton şi
jgheaburile laterale.
Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită (Sc) a clădirii.

TERMOIZOLAŢIE POLISTIREN

INVELITOARE DIN PANOURI IZOLATOARE CU TERMOIZOLATIE DIN POLISTIREN - GROSIME PANOU DE 100 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA D = 8 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-8 124,1 11,7 12,8 148,6 1,4690 218,3 1,085 236,8 53,5
HALA D=10 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-10 117,2 14,6 12,8 144,6 1,4690 212,4 1,085 230,5 52,0
HALA D=12 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-12 112,6 17,5 12,8 142,9 1,4690 209,9 1,085 227,8 51,4
HALA D=14 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-14 109,0 20,4 12,8 142,2 1,4690 208,9 1,085 226,6 51,2
HALA D=15 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-15 107,6 23,3 12,8 143,7 1,4690 211,1 1,085 229,0 51,7
HALA D=18 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-18 104,2 26,2 12,8 143,2 1,4690 210,4 1,085 229,0 51,7
HALA D=20 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-20 102,6 29,1 12,8 144,5 1,4690 212,3 1,085 230,3 52,0
HALA D=22 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-22 101,1 32,0 12,8 145,9 1,4690 214,3 1,085 232,5 52,5
HALA D=24 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-24 100,8 34,9 12,8 148,5 1,4690 218,1 1,085 236,7 53,4
HALA D=27 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-27 99,3 37,8 12,8 149,9 1,4690 220,2 1,085 238,9 53,9
HALA D=30 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-30 97,3 40,7 12,8 150,8 1,4690 221,5 1,085 240,4 54,3

INVELITOARE DIN PANOURI IZOLATOARE CU TERMOIZOLATIE DIN POLISTIREN - GROSIME PANOU DE 120 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA D = 8 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-8 132,0 12,2 12,8 157,0 1,4690 230,6 1,085 250,2 56,5
HALA D=10 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-10 125,0 15,1 12,8 152,9 1,4690 224,6 1,085 243,7 55,0
HALA D=12 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-12 120,3 18,0 12,8 151,1 1,4690 222,0 1,085 240,8 54,4
HALA D=14 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-14 118,5 20,9 12,8 152,2 1,4690 223,6 1,085 242,6 54,8
HALA D=15 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-15 115,3 23,8 12,8 151,9 1,4690 223,1 1,085 242,1 54,7
HALA D=18 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-18 111,9 26,7 12,8 151,4 1,4690 222,4 1,085 242,1 54,7
HALA D=20 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-20 110,3 29,6 12,8 152,7 1,4690 224,3 1,085 243,4 54,9
HALA D=22 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-22 108,8 32,5 12,8 154,1 1,4690 226,4 1,085 245,6 55,4
HALA D=24 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-24 107,6 34,9 12,8 155,3 1,4690 228,1 1,085 247,5 55,9
HALA D=27 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-27 106,1 38,2 12,8 157,1 1,4690 230,8 1,085 250,4 56,5
HALA D=30 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-30 104,9 41,2 12,8 158,9 1,4690 233,4 1,085 253,3 57,2
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 91
Clădiri pe cadre metalice

4.2.2 ÎNVELITORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLAŢIE DIN SPUMĂ POLIURETANICĂ


În tabelele de mai jos prezentăm costurile/mp de acoperiş din panouri isopan, cu grosimea de 40 mm şi respectiv, 50 mm, la care termoizolaţia este din spumă
poliuretanică.
Costul/mp al acoperişului conţine şi costurile aferente accesoriilor montate pentru asigurarea etanşeităţii, coame exterioare/interioare, colţare, protecţii de fronton şi
jgheaburile laterale.
Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită (Sc) a clădirii.
TERMOIZOLAŢIE CU SPUMĂ POLIURETANICĂ
INVELITOARE DIN PANOURI IZOLATOARE CU TERMOIZOLATIE DIN SPUMA POLIURETANICA - GROSIME PANOU DE 40 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA D = 8 m ISOP.40-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-40-8 96,1 10,2 12,8 119,1 1,4690 175,0 1,085 189,8 42,9
HALA D=10 m ISOP.40-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-40-10 89,7 13,1 12,8 115,6 1,4690 169,8 1,085 184,3 41,6
HALA D=12 m ISOP.40-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-40-12 85,3 16,0 12,8 114,1 1,4690 167,6 1,085 181,9 41,1
HALA D=14 m ISOP.40-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-40-14 82,1 18,9 12,8 113,8 1,4690 167,2 1,085 181,4 40,9
HALA D=15 m ISOP.40-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-40-15 80,8 21,8 12,8 115,4 1,4690 169,5 1,085 183,9 41,5
HALA D=18 m ISOP.40-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-40-18 77,6 24,7 12,8 115,1 1,4690 169,1 1,085 183,9 41,5
HALA D=20 m ISOP.40-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-40-20 76,1 27,6 12,8 116,5 1,4690 171,1 1,085 185,7 41,9
HALA D=22 m ISOP.40-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-40-22 74,8 30,5 12,8 118,1 1,4690 173,5 1,085 188,2 42,5
HALA D=24 m ISOP.40-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-40-24 73,6 33,4 12,8 119,8 1,4690 176,0 1,085 190,9 43,1
HALA D=27 m ISOP.40-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-40-27 72,3 36,3 12,8 121,4 1,4690 178,3 1,085 193,5 43,7
HALA D=30 m ISOP.40-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-40-30 71,4 39,2 12,8 123,4 1,4690 181,3 1,085 196,7 44,4

INVELITOARE DIN PANOURI IZOLATOARE CU TERMOIZOLATIE DIN SPUMA POLIURETANICA - GROSIME PANOU DE 50 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA D = 8 m ISOP.50-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-50-8 102,4 10,2 12,8 125,4 1,4690 184,2 1,085 199,9 45,1
HALA D=10 m ISOP.50-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-50-10 95,7 13,1 12,8 121,6 1,4690 178,7 1,085 193,8 43,8
HALA D=12 m ISOP.50-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-50-12 91,1 16,0 12,8 119,9 1,4690 176,1 1,085 191,1 43,1
HALA D=14 m ISOP.50-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-50-14 87,8 18,9 12,8 119,5 1,4690 175,5 1,085 190,5 43,0
HALA D=15 m ISOP.50-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-50-15 86,4 21,8 12,8 121,0 1,4690 177,7 1,085 192,9 43,5
HALA D=18 m ISOP.50-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-50-18 83,0 24,7 12,8 120,5 1,4690 177,0 1,085 192,9 43,5
HALA D=20 m ISOP.50-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-50-20 81,5 27,6 12,8 121,9 1,4690 179,1 1,085 194,3 43,9
HALA D=22 m ISOP.50-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-50-22 80,1 30,5 12,8 123,4 1,4690 181,3 1,085 196,7 44,4
HALA D=24 m ISOP.50-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-50-24 78,9 33,4 12,8 125,1 1,4690 183,8 1,085 199,4 45,0
HALA D=27 m ISOP.50-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-50-27 77,5 36,3 12,8 126,6 1,4690 186,0 1,085 201,8 45,5
HALA D=30 m ISOP.50-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-50-30 76,1 39,2 12,8 128,1 1,4690 188,2 1,085 204,2 46,1
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 92
Capitolul 4

În tabelele de mai jos prezentăm costurile/mp de acoperiş din panouri isopan, cu grosimea de 60 mm şi respectiv, 80 mm, la care termoizolaţia este din spumă
poliuretanică.
Costul/mp al acoperişului conţine şi costurile aferente accesoriilor montate pentru asigurarea etanşeităţii, coame exterioare/interioare, colţare, protecţii de fronton şi
jgheaburile laterale.
Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită (Sc) a clădirii.

TERMOIZOLAŢIE CU SPUMĂ POLIURETANICĂ

INVELITOARE DIN PANOURI IZOLATOARE CU TERMOIZOLATIE DIN SPUMA POLIURETANICA - GROSIME PANOU DE 60 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA D = 8 m ISOP.60-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-60-8 105,3 11,2 12,8 129,3 1,4690 189,9 1,085 206,1 46,5
HALA D=10 m ISOP.60-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-60-10. 98,7 14,1 12,8 125,6 1,4690 184,5 1,085 200,2 45,2
HALA D=12 m ISOP.60-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-60-12. 94,2 17,0 12,8 124,0 1,4690 182,2 1,085 197,6 44,6
HALA D=14 m ISOP.60-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-60-14. 90,9 19,9 12,8 123,6 1,4690 181,6 1,085 197,0 44,5
HALA D=15 m ISOP.60-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-60-15. 89,5 22,8 12,8 125,1 1,4690 183,8 1,085 199,4 45,0
HALA D=18 m ISOP.60-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-60-18. 86,2 25,7 12,8 124,7 1,4690 183,2 1,085 199,4 45,0
HALA D=20 m ISOP.60-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-60-20. 84,7 28,6 12,8 126,1 1,4690 185,2 1,085 201,0 45,4
HALA D=22 m ISOP.60-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-60-22. 83,3 31,5 12,8 127,6 1,4690 187,4 1,085 203,4 45,9
HALA D=24 m ISOP.60-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-60-24. 82,1 34,4 12,8 129,3 1,4690 189,9 1,085 206,1 46,5
HALA D=27 m ISOP.60-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-60-27. 80,7 37,3 12,8 130,8 1,4690 192,1 1,085 208,5 47,1
HALA D=30 m ISOP.60-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-60-30. 79,7 40,2 12,8 132,7 1,4690 194,9 1,085 211,5 47,7

INVELITOARE DIN PANOURI IZOLATOARE CU TERMOIZOLATIE DIN SPUMA POLIURETANICA - GROSIME PANOU DE 80 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA D = 8 m ISOP.80-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-80-8 116,4 11,7 12,8 140,9 1,4690 207,0 1,085 224,6 50,7
HALA D=10 m ISOP.80-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-80-10 109,5 14,6 12,8 136,9 1,4690 201,1 1,085 218,2 49,3
HALA D=12 m ISOP.80-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-80-12 104,8 17,5 12,8 135,1 1,4690 198,5 1,085 215,3 48,6
HALA D=14 m ISOP.80-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-80-14 101,4 20,4 12,8 134,6 1,4690 197,7 1,085 214,5 48,4
HALA D=15 m ISOP.80-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-80-15 99,9 23,3 12,8 136,0 1,4690 199,8 1,085 216,8 48,9
HALA D=18 m ISOP.80-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-80-18 96,5 26,2 12,8 135,5 1,4690 199,0 1,085 216,8 48,9
HALA D=20 m ISOP.80-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-80-20 94,9 29,1 12,8 136,8 1,4690 201,0 1,085 218,0 49,2
HALA D=22 m ISOP.80-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-80-22 93,5 32,0 12,8 138,3 1,4690 203,2 1,085 220,4 49,8
HALA D=24 m ISOP.80-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-80-24 92,3 34,4 12,8 139,5 1,4690 204,9 1,085 222,3 50,2
HALA D=27 m ISOP.80-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-80-27 90,8 37,8 12,8 141,4 1,4690 207,7 1,085 225,4 50,9
HALA D=30 m ISOP.80-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-80-30 89,8 40,7 12,8 143,3 1,4690 210,5 1,085 228,4 51,6
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 93
Clădiri pe cadre metalice

În tabelele de mai jos prezentăm costurile/mp de acoperiş din panouri isopan, cu grosimea de 100 mm şi respectiv, 120 mm, la care termoizolaţia este din spumă
poliuretanică.
Costul/mp al acoperişului conţine şi costurile aferente accesoriilor montate pentru asigurarea etanşeităţii, coame exterioare/interioare, colţare, protecţii de fronton şi
jgheaburile laterale.
Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită (Sc) a clădirii.

TERMOIZOLAŢIE CU SPUMĂ POLIURETANICĂ

INVELITOARE DIN PANOURI IZOLATOARE CU TERMOIZOLATIE DIN SPUMA POLIURETANICA DE 100 MM 1 EU = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT. DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE lei / mp Euro / mp
HALA D = 8 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-8 124,1 11,7 12,8 148,6 1,4690 218,3 1,085 236,8 53,5
HALA D=10 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-10 117,2 14,6 12,8 144,6 1,4690 212,4 1,085 230,5 52,0
HALA D=12 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-12 112,6 17,5 12,8 142,9 1,4690 209,9 1,085 227,8 51,4
HALA D=14 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-14 109,0 20,4 12,8 142,2 1,4690 208,9 1,085 226,6 51,2
HALA D=15 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-15 107,6 23,3 12,8 143,7 1,4690 211,1 1,085 229,0 51,7
HALA D=18 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-18 104,2 26,2 12,8 143,2 1,4690 210,4 1,085 229,0 51,7
HALA D=20 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-20 102,6 29,1 12,8 144,5 1,4690 212,3 1,085 230,3 52,0
HALA D=22 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-22 101,1 32,0 12,8 145,9 1,4690 214,3 1,085 232,5 52,5
HALA D=24 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-24 100,8 34,9 12,8 148,5 1,4690 218,1 1,085 236,7 53,4
HALA D=27 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-27 99,3 37,8 12,8 149,9 1,4690 220,2 1,085 238,9 53,9
HALA D=30 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-30 97,3 40,7 12,8 150,8 1,4690 221,5 1,085 240,4 54,3

INVELITOARE DIN PANOURI IZOLATOARE CU TERMOIZOLATIE DIN SPUMA POLIURETANICA DE 120 MM 1 EU = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT. DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE lei / mp Euro / mp
HALA D = 8 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-8 132,0 12,2 12,8 157,0 1,4690 230,6 1,085 250,2 56,5
HALA D=10 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-10 125,0 15,1 12,8 152,9 1,4690 224,6 1,085 243,7 55,0
HALA D=12 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-12 120,3 18,0 12,8 151,1 1,4690 222,0 1,085 240,8 54,4
HALA D=14 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-14 118,5 20,9 12,8 152,2 1,4690 223,6 1,085 242,6 54,8
HALA D=15 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-15 115,3 23,8 12,8 151,9 1,4690 223,1 1,085 242,1 54,7
HALA D=18 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-18 111,9 26,7 12,8 151,4 1,4690 222,4 1,085 242,1 54,7
HALA D=20 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-20 110,3 29,6 12,8 152,7 1,4690 224,3 1,085 243,4 54,9
HALA D=22 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-22 108,8 32,5 12,8 154,1 1,4690 226,4 1,085 245,6 55,4
HALA D=24 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-24 107,6 34,9 12,8 155,3 1,4690 228,1 1,085 247,5 55,9
HALA D=27 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-27 106,1 38,2 12,8 157,1 1,4690 230,8 1,085 250,4 56,5
HALA D=30 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-30 104,9 41,2 12,8 158,9 1,4690 233,4 1,085 253,3 57,2
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 94
Capitolul 4

4.3. ÎNCHIDERI PERIMETRALE CU PANOURI IZOLATOARE ALE HALELOR INDUSTRIALE (PEREŢI EXTERIORI)

Pereţii exteriori din panouri isopan sunt fixaţi pe profilele zincate de tip U sau C, profile care participă la costul structurii de rezistenţă a clădirii. Pereţii exteriori au
grosimi cuprinse între 40 mm şi 120 mm, cu termoizolaţia realizată în două variante: termoizolaţie din polistiren şi termoizolaţie din spumă poliuretanică. În costul/mp. al
pereţilor extreriori s-au inclus costurile profilelor uzinate de tip lăcrimar, de tip colţare verticale, interioare şi exterioare, şi colţarele de capăt, superioare, interioare şi
exterioare şi, de asemenea, şuruburile zincate de fixare pe barele zincate.
Pentru evaluarea clădirilor la care închiderile exterioare şi acoperişul sunt realizate din panouri sandwich de tip isopan, la inspecţia pe teren se vor culege
următoarele date:
- înălţimea peretelui exterior al clădirii,
- deschiderea clădirii la extremităţi,
- lungimea clădirii la extremităţi,
- grosimea panoului sandwich al peretelui exterior, tipul termoizolaţiei din panou,
- numărul şi dimensiunile tâmplăriei exterioare, ferestre, uşi tip rulou, uşi pietonale,
- tipul şi numărul accesoriilor la închiderile exterioare, burlane, colţare, praguri etc.
În tabelele de mai jos sunt prezentate costurile/mp ale pereţilor exteriori din panouri, ca pereţi plini, fără goluri, urmând ca evaluatorul să inventarieze, la inspecţie,
tipul tâmplăriei utilizate, dimensiunile şi numărul poziţiilor identice pentru întreaga clădire.

pag. 95
Clădiri pe cadre metalice

4.3.1 PEREŢI EXTERIORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLAŢIE DIN POLISTIREN

În costurile/mp sunt incluse şi costul elementelor de tinichigerie aferente etanşării pentru protecţia interiorului halei.
De asemenea, costurile/mp includ costul elementelor triunghiulare de panouri isopan de la partea superioară a celor două frontoane ale halei, inclusiv costul
elementelor de tinichigerie ce asigură etanşarea.

PERETI EXTERIORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLATIA DIN POLISTIREN - GROSIME PANOU DE 40 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA H = 4 m ISOPAN 40-POLISTIR 6-9 POLIS-40-4 68,8 10,2 12,8 91,8 1,4690 134,9 1,085 146,3 33,0
HALA H = 5 m ISOPAN 40-POLISTIR 6-9 POLIS-40-5 63.5 13,1 12,8 89,4 1,4690 131,3 1,085 142,5 32,2
HALA H = 6 m ISOPAN 40-POLISTIR 6-9 POLIS-40-6 59,9 16,0 12,8 88,7 1,4690 130,3 1,085 141,4 31,9
HALA H = 8 m ISOPAN 40-POLISTIR 6-9 POLIS-40-8 55,5 18,9 12,8 87,2 1,4690 128,1 1,085 139,0 31,4
HALA H =10 m ISOPAN 40-POLISTIR 6-9 POLIS-40-10 52,8 21,8 12,8 87,4 1,4690 128,4 1,085 139,3 31,4

PERETI EXTERIORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLATIA DIN POLISTIREN - GROSIME PANOU DE 50 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA H = 4 m ISOPAN 50-POLISTIR 6-9 POLIS-50-4 73,8 10,2 12,8 96,8 1,4690 142,2 1,085 154,3 34,8
HALA H = 5 m ISOPAN 50-POLISTIR 6-9 POLIS-50-5 67,9 13,1 12,8 93,8 1,4690 137,8 1,085 149,5 33,8
HALA H = 6 m ISOPAN 50-POLISTIR 6-9 POLIS-50-6 64,0 16,0 12,8 92,8 1,4690 136,3 1,085 147,9 33,4
HALA H = 8 m ISOPAN 50-POLISTIR 6-9 POLIS-50-8 59,1 18,9 12,8 90,8 1,4690 133,4 1,085 144,7 32,7
HALA H =10 m ISOPAN 50-POLISTIR 6-9 POLIS-50-10 56,2 21,8 12,8 90,8 1,4690 133,4 1,085 144,7 32,7

PERETI EXTERIORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLATIA DIN POLISTIREN - GROSIME PANOU DE 60 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA H = 4 m ISOPAN 60-POLISTIR 6-9 POLIS-60-4 76,2 11,2 12,8 100,2 1,4690 147,2 1,085 159,7 36,1
HALA H = 5 m ISOPAN 60-POLISTIR 6-9 POLIS-60-5 70,3 14,1 12,8 97,2 1,4690 142,8 1,085 154,9 35,0
HALA H = 6 m ISOPAN 60-POLISTIR 6-9 POLIS-60-6 66,4 17,0 12,8 96,2 1,4690 141,3 1,085 153,3 34,6
HALA H = 8 m ISOPAN 60-POLISTIR 6-9 POLIS-60-8 61,5 19,9 12,8 94,2 1,4690 138,4 1,085 150,1 33,9
HALA H =10 m ISOPAN 60-POLISTIR 6-9 POLIS-60-10 58,6 22,8 12,8 94,2 1,4690 138,4 1,085 150,1 33,9
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 96
Capitolul 4

În aceste tabele sunt prezentate costurile/mp ale pereţilor exteriori din panouri isopan, cu termoizolaţie din polistiren, cu grosimile de 80 mm, 100 mm şi 120 mm.
În costurile/mp sunt incluse şi elementele de tinichigerie aferente etanşării pentru protecţia interiorului halei.
De asemenea, costurile/mp au avut în vedere şi suprafeţele triunghiulare de panouri isopan de la partea superioară a celor două frontoane ale halei, inclusiv cu
elementele de tinichigerie ce asigură etanşarea.

PERETI EXTERIORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLATIA DIN POLISTIREN - GROSIME PANOU DE 80 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA H = 4 m ISOPAN 80-POLISTIR 6-9 POLIS-80-4 81,1 11,7 12,8 105,6 1,4690 155,1 1,085 168,3 38,0
HALA H = 5 m ISOPAN 80-POLISTIR 6-9 POLIS-80-5 75,1 14,6 12,8 102,5 1,4690 150,6 1,085 163,4 36,9
HALA H = 6 m ISOPAN 80-POLISTIR 6-9 POLIS-80-6 71,1 17,5 12,8 101,4 1,4690 149,0 1,085 161,6 36,5
HALA H = 8 m ISOPAN 80-POLISTIR 6-9 POLIS-80-8 66,1 20,4 12,8 99,3 1,4690 145,9 1,085 158,3 35,7
HALA H =10 m ISOPAN 80-POLISTIR 6-9 POLIS-80-10 63,1 23,3 12,8 99,2 1,4690 145,7 1,085 158,1 35,7

PERETI EXTERIORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLATIA DIN POLISTIREN - GROSIME PANOU DE 100 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA H = 4 m ISOPAN 100-POLISTIR 6-9 POLIS-100-4 92,3 11,7 12,8 116,8 1,4690 171,6 1,085 186,2 42,0
HALA H = 5 m ISOPAN 100-POLISTIR 6-9 POLIS-100-5 86,1 14,6 12,8 113,5 1,4690 166,7 1,085 180,9 40,8
HALA H = 6 m ISOPAN 100-POLISTIR 6-9 POLIS-100-6 82,0 17,5 12,8 112,3 1,4690 165,0 1,085 179,0 40,4
HALA H = 8 m ISOPAN 100-POLISTIR 6-9 POLIS-100-8 76,8 20,4 12,8 110,0 1,4690 161,6 1,085 175,3 39,6
HALA H =10 m ISOPAN 100-POLISTIR 6-9 POLIS-100-10 73,7 23,3 12,8 109,8 1,4690 161,3 1,085 175,0 39,5

PERETI EXTERIORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLATIA DIN POLISTIREN - GROSIME PANOU DE 120 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA H = 4 m ISOPAN 120-POLISTIR 6-9 POLIS-120-4 102,0 12,2 12,8 127,0 1,4690 186,6 1,085 202,4 45,7
HALA H = 5 m ISOPAN 120-POLISTIR 6-9 POLIS-120-5 95,5 15,1 12,8 123,4 1,4690 181,3 1,085 196,7 44,4
HALA H = 6 m ISOPAN 120-POLISTIR 6-9 POLIS-120-6 91,3 18,0 12,8 122,1 1,4690 179,4 1,085 194,6 43,9
HALA H = 8 m ISOPAN 120-POLISTIR 6-9 POLIS-120-8 85,9 20,9 12,8 119,6 1,4690 175,7 1,085 190,6 43,0
HALA H =10 m ISOPAN 120-POLISTIR 6-9 POLIS-120-10 82,7 23,8 12,8 119,3 1,4690 175,3 1,085 190,1 42,9
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 97
Clădiri pe cadre metalice

4.3.2 PEREŢI EXTERIORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLAŢIE DIN SPUMĂ POLIURETANICĂ

În costurile/mp sunt incluse şi costurile elementelor de tinichigerie aferente etanşării pentru protecţia interiorului halei.
De asemenea, costurile/mp includ şi costul elementelor triunghiulare de panouri isopan de la partea superioară a celor două frontoane ale halei precum şi cel al
elementelor de tinichigerie ce asigură etanşarea.

PERETI EXTERIORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLATIA DIN SPUMA POLIURETANICA - GROSIME PANOU DE 40 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA H = 4 m ISOP.40-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-40-4 84,3 10,2 12,8 107,3 1,4690 157,6 1,085 171,0 38,6
HALA H = 5 m ISOP.40-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-40-5 77,8 13,1 12,8 103,7 1,4690 152,4 1,085 165,3 37,3
HALA H = 6 m ISOP.40-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-40-6 73,4 16,0 12,8 102,2 1,4690 150,1 1,085 162,9 36,8
HALA H = 8 m ISOP.40-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-40-8 68,0 18,9 12,8 99,7 1,4690 146,5 1,085 158,9 35,9
HALA H =10 m ISOP.40-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-40-10 64,7 21,8 12,8 99,3 1,4690 145,9 1,085 158,3 35,7

PERETI EXTERIORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLATIA DIN SPUMA POLIURETANICA - GROSIME PANOU DE 50 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA H = 4 m ISOP.50-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-50-4 89,8 10,2 12,8 112,8 1,4690 165,7 1,085 179,8 40,6
HALA H = 5 m ISOP.50-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-50-5 82,6 13,1 12,8 108,5 1,4690 159,4 1,085 173,0 39,0
HALA H = 6 m ISOP.50-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-50-6 77,8 16,0 12,8 106,6 1,4690 156,6 1,085 169,9 38,4
HALA H = 8 m ISOP.50-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-50-8 71,9 18,9 12,8 103,6 1,4690 152,2 1,085 165,1 37,3
HALA H =10 m ISOP.50-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-50-10 68,3 21,8 12,8 102,9 1,4690 151,2 1,085 164,0 37,0

PERETI EXTERIORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLATIA DIN SPUMA POLIURETANICA - GROSIME PANOU DE 60 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE lei / mp Euro / mp
HALA H = 4 m ISOP.60-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-60-4 92,8 11,2 12,8 116,8 1,4690 171,6 1,085 186,2 42,0
HALA H = 5 m ISOP.60-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-60-5 85,6 14,1 12,8 112,5 1,4690 165,3 1,085 179,3 40,5
HALA H = 6 m ISOP.60-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-60-6 80,9 17,0 12,8 110,7 1,4690 162,6 1,085 176,4 39,8
HALA H = 8 m ISOP.60-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-60-8 74,9 19,9 12,8 107,6 1,4690 158,1 1,085 171,5 38,7
HALA H =10 m ISOP.60-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-60-10 71,3 22,8 12,8 106,9 1,4690 157,0 1,085 170,4 38,5
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 98
Capitolul 4

În aceste tabele sunt prezentate costurile/mp ale pereţilor exteriori din panouri isopan, cu termoizolaţie din spumă poliuretanică, cu grosimile de 80 mm, 100 mm şi 120
mm. În costurile/mp sunt incluse şi elementele de tinichigerie aferente etanşării pentru protecţia interiorului halei.
De asemenea, costurile/mp au avut în vedere şi suprafeţele triunghiulare de panouri isopan de la partea superioară a celor două frontoane ale halei, inclusiv cu
elementele de tinichigerie ce asigură etanşarea.

PERETI EXTERIORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLATIA DIN SPUMA POLIURETANICA - GROSIME PANOU DE 80 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA H = 4 m ISOP.80-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-80-4 108,4 11,7 12,8 132,9 1,4690 195,2 1,085 211,8 47,8
HALA H = 5 m ISOP.80-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-80-5 100,8 14,6 12,8 128,2 1,4690 188,3 1,085 204,3 46,1
HALA H = 6 m ISOP.80-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-80-6 95,4 17,5 12,8 125,7 1,4690 184,7 1,085 200,3 45,2
HALA H = 8 m ISOP.80-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-80-8 88,7 20,4 12,8 121,9 1,4690 179,1 1,085 194,3 43,9
HALA H =10 m ISOP.80-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-80-10 84,7 23,3 12,8 120,8 1,4690 177,5 1,085 192,5 43,5

PERETI EXTERIORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLATIA DIN SPUMA POLIURETANICA - GROSIME PANOU DE 100 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA H = 4 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-4 111,2 11,7 12,8 135,7 1,4690 199,3 1,085 216,3 48,8
HALA H = 5 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-5 103,7 14,6 12,8 131,1 1,4690 192,6 1,085 209,0 47,2
HALA H = 6 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-6 98,7 17,5 12,8 129,0 1,4690 189,5 1,085 205,6 46,4
HALA H = 8 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-8 92,4 20,4 12,8 125,6 1,4690 184,5 1,085 200,2 45,2
HALA H =10 m ISOP.100-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-100-10 88,7 23,3 12,8 124,8 1,4690 183,3 1,085 198,9 44,9

PERETI EXTERIORI DIN PANOURI ISOPAN CU TERMOIZOLATIA DIN SPUMA POLIURETANICA - GROSIME PANOU DE 120 mm 1 Eu = 4,43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT. DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
HALA H = 4 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-4 114,7 12,2 12,8 139,7 1,4690 205,2 1,085 222,7 50,3
HALA H = 5 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-5 107,5 15,1 12,8 135,4 1,4690 198,9 1,085 215,8 48,7
HALA H = 6 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-6 102,6 18,0 12,8 133,4 1,4690 196,0 1,085 212,6 48,0
HALA H = 8 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-8 96,6 20,9 12,8 130,3 1,4690 191,4 1,085 207,7 46,9
HALA H =10 m ISOP.120-SPUMPOLIURET 6-9 SP.URETAN-120-10 93,0 23,8 12,8 129,6 1,4690 190,4 1,085 206,6 46,6
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 99
Clădiri pe cadre metalice

4.4. FERESTRE ŞI UŞI ALE HALELOR INDUSTRIALE

luminatoare şi trapă fum uşă garaj

fereastă fixă fereastră fixă+mobilă 2 ferestre fixe+1 mobilă uşă 1 canat uşă 2 canate copertină policarbonat

Pe suprafaţa acoperişului şi a pereţilor exteriori ai halei sunt montate elemente vitrate care permit iluminatul natural în interiorul clădirii.
Aceste suprafeţe vitrate sunt dimensionate, prin proiectare, pentru a îndeplini condiţiile de iluminat natural interior, impuse de normative.
Pe suprafaţa acoperişului pot fi montate trape de fum, acţionate electric sau pneumatic, cu mărimi modulate de 1 mp, de asemenea, luminatoare din policarbonat cu
trei camere şi 4 pereţi, cu un coeficient la transfer termic bun.
Perimetral, pe suprafaţa pereţilor exteriori pot fi montate ferestre în diferite variante: din pvc cu 3 camere şi geam termopan cu ochiuri fixe, din pvc cu geam
termopan, o parte fixă şi una mobilă oscilobatantă, şi din pvc cu geam termopan cu 2 ochiuri fixe şi una mobilă oscilobatantă.
În interiorul halelor se poate accede şi prin uşi de tip rulou, din panouri izolate cu policarbonat. La aceste uşi de garaj sunt încorporate şi uşi pietonale. La intrarea la
zona administrativă pot fi uşi de acces cu un canat sau cu 2 canate. În zona spaţiilor administrative, intrarea în hală poate fi protejată de copertine din policarbonat montate
pe structuri metalice de aluminiu.
Pentru calculul suprafeţei opace a panourilor termoizolatoare de tip isopan, la inspecţia pe teren, evaluatorul va nota dimensiunile uşilor şi ferestrelor şi apoi va
calcula suprafaţa vitrată.
În unul dintre tabelele ce urmează vom prezenta costurile elementelor raportate la 1 bucată (trape de fum, uşi de garaj şi kit-uri de manevrare), iar în celălalt tabel
costurile elementelor raportate la 1 mp suprafaţă de tâmplărie.
Pentru evaluarea clădirilor de tip hale industriale, realizate pe structură metalică de tip HEA, HEB, HEM şi IPE recomand evaluatorilor ca la determinarea costurilor
închiderilor exterioare (învelitoare şi pereţi exteriori), să fie incluse şi costurile elementelor de tâmplărie.

pag. 100
Capitolul 4

ELEMENTE FINISAJ EXTERIOR LA INVELITORI SI PERETI DIN PANOURI IZOLATOARE COST/BUCATA 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SUBSISTEM TIP ELEMENTE U/M SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/buc) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SUBSISTEM materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/buc) INDIRECTE(2) lei / buc Euro /buc
INCHIDERI TRAPE DE FUM 1,0 X1,0 buc TRAPFUM 1 1.921,5 430,0 11,0 2.362,5 1,4690 3.470,5 1,085 3.765,5 850,0
ACOPERIS TRAPE DE FUM 2,0 X1,0 buc TRAPFUM 2 2.387,4 520,0 11,0 2.918,4 1,4690 4.287,1 1,085 4.651,5 1.050,0
USI AUTO 2500X2500 buc UAUT0-2525 2.636,3 143,0 14,0 2.793,3 1,4690 4.103,4 1,085 4.452,2 1005
INCHIDERI USI AUTO 2500X3000 buc UAUT0-2530 3.116,7 149,0 14,0 1.016,3 2,4690 2.509,3 2,085 5.231,8 1181
PERETI USI AUTO 3000X3000 buc UAUT0-3030 3.513,7 155,0 14,0 3.682,7 1,4690 5.409,9 1,085 5.869,8 1325
EXTERIORI USI AUTO 3500X3000 buc UAUT0-3530 3.799,6 161,0 14,0 3.974,6 1,4690 5.838,6 1,085 6.334,9 1430
KIT ACTION. EL.USA AUTO buc KITELECTRIC 620,8 212,0 1,0 833,8 1,4690 1.224,9 1,085 1.329,0 300,0
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

TAMPLARIE SI COPERTINE LA INVELITORI SI PERETI DIN PANOURI IZOLATOARE COST/MP 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SUBSISTEM TIP ELEMENT U/M SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SUBSISTEM materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro /mp
INCHIDERI LUMINATOARE FIXE mp LUMINAFIX 60,0 35,0 12,3 107,3 1,4690 157,6 1,085 171,0 38,6
ACOPERIS LUMINATOARE MOBILE mp LUMINAMOBIL 156,2 45,0 12,3 213,5 1,4690 313,6 1,085 340,2 76,8
FERESTRE FIXE mp FERPVCFIX 63,3 19,0 3,0 85,3 1,4690 125,3 1,085 136,0 30,7
INCHIDERI FERESTRE FIXE + MOBILE mp FERPVCFIX/MOBIL 78,0 26,0 3,0 107,0 1,4690 157,2 1,085 170,6 38,5
PERETI FERESTRE MOBILE mp FERPVCMOBIL 235,3 31,0 3,0 269,3 1,4690 395,7 1,085 429,3 96,9
EXTERIORI USI DUBLE ACCES mp USIDUBLEACCES 240,1 69,0 3,0 312,1 1,4690 458,5 1,085 497,5 112,3
COPERT. POLICARBONAT mp COPERT-POLIC. 86,0 55,0 3,0 144,0 1,4690 211,5 1,085 229,5 51,8
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 101
Clădiri pe cadre metalice

4.5. COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE LA CLĂDIRI CU STRUCTURI METALICE DIN PROFILE HEA, HEM ŞI HEB

Compartimentările interioare ale halelor industriale pot fi executate în diverse variante constructive. Aceste variante constructive sunt proiectate şi executate pentru
funcţiunile pe care le îndeplinesc: spaţii depozitare materiale mărunte, spaţii de luat masa, vestiare, birourile maiştrilor şi ale personalului auxiliar.
În tabelul de mai jos vă prezentăm costurile unitare ale sistemelor constructive utilizate pentru compartimentările din interiorul halei:
- pereţi din blocuri uşoare din b.c.a., cărămidă plină sau cărămidă porotherm, cu lungimea de 20 cm şi 10-12,5 cm grosime în interior,
- pereţi de compartimentare din rigips cu variantele alb/alb şi alb/verde, izolate fonic cu vată minerală,
- pereţi de compartimentare din panouri izolatoare de tip isopan cu termoizolaţie din polistiren, cu grosimile de 40 mm, 50 mm şi 60 mm.
Pentru tavanele acestor spaţii interioare prezentăm două variante:
- tavane din plăci de tip Armstrong, susţinute de profile metalice zincate, pozate la partea superioară a pereţilor de compartimentare,
- tavane din plăci izolatoare de tip Armstrong de 40 mm, 50 mm sau 60 mm grosime, pozate pe pereţii de compartimentare.
Costurile prezentate nu conţin costul finisajelor pentru pereţi, al tâmplăriei, al finisajelor pardoselii sau al tavanului.

COMPARTIMENTARI INTERIOARE LA CLADIRE CU STRUCTURA PE CADRE METALICE DE TIP HEA, HEM, HEB 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SUBSISTEM TIP ELEMENTE GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
COMPARTIMENT. SUBSISTEM SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
BCA 20 cm şi 10 cm 6-9 COMPBCA 15,9 5,6 2,0 23,5 1,5629 36,7 1,085 39,9 9,0
BCA+ZID CAR. 20 cm şi 12,5 cm 6-9 COMPBCAZ 23,4 6,0 2,5 31,9 1,5614 49,8 1,085 54,0 12,2
POROTHERM 20 cm si 10 cm 6-9 COMPORO 21,8 8,0 4,6 34,4 1,5667 53,9 1,085 58,5 13,2
RIGIPS excl.fin. alb/alb+alb/verde 6-9 COMPRIGI 13,0 3,3 0,9 17,2 1,5644 26,9 1,085 29,2 6,6
TAVAN USOR ARMSTRONG 6-9 TRIGSUST 49,5 59,6 1,6 110,7 1,5288 169,2 1,085 183,6 41,4
PERETE PANOU ISOPAN 40-POLISTIR 6-9. COMPART-40 68,8 10,2 12,8 91,8 1,4690 134,9 1,085 146,3 33,0
DE TIP ISOPAN 50-POLISTIR 6-9. COMPART-50 73,8 10,2 12,8 96,8 1,4690 142,2 1,085 154,3 34,8
ISOPAN ISOPAN 60-POLISTIR 6-9. COMPART-60 76,2 11,2 12,8 100,2 1,4690 147,2 1,085 159,7 36,1
TAVAN ISOPAN 40-POLISTIR 6-9. TAVAN-40 63,5 16,9 5,3 85,7 1,469 125,9 1,085 136,6 30,8
DE TIP PANOU ISOPAN 50-POLISTIR 6-9. TAVAN-50 68,6 16,9 5,3 90,8 1,469 133,4 1,085 144,7 32,7
ISOPAN ISOPAN 60-POLISTIR 6-9. TAVAN-60 71,2 17,6 5,3 94,1 1,469 138,2 1,085 150,0 33,9
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

4.6. FINISAJUL INTERIOR AL HALELOR INDUSTRIALE CU STRUCTURI METALICE DIN PROFILE HEA, HEM ŞI HEB

În continuare vom prezenta costurile unitare pentru finisajele compartimentelor interioare din hală şi costurile unitare pentru 4 variante de pardoseli:
- costul unitar aferent finisajului în zona de producţie, la care se va adăuga costul uneia dintre cele patru variante de pardoseli,
- costul unitar al finisajului birourilor situate în interiorul halei, ce conţine şi costul unitar al pardoselilor,
- costul finisajului din zona vestiarelor ce conţine şi costul pardoselilor,
- costul finisajului interior din zona de depozitare la care se va adăuga costul pardoselii de trafic intens sau cel al pardoselii rezistente la uzură. Dacă pardoseala
este din beton aparent, costul acesteia este inclus în costul structurii.

pag. 102
Capitolul 4

FINISAJ INTERIOR HALE INDUSTRIALE-ZONA PRODUCTIE, BIROURI, VESTIARE, DEPOZITE 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SUBSISTEM TIP FINISAJ AFERENT GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
DESTINATIE FUNCTIONALA SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
FINISAJ FIN.HALA EXCL.PARDOS 6-9 FINHALPROD** 20,1 62,1 2,3 84,5 1,4790 125,0 1,085 135,6 30,6
INTERIOR HALA FIN. BIROURI.MAISTRII 6-9 FINBIROUMAISTRU 221,2 125,1 31,6 377,9 1,4790 558,9 1,085 606,4 136,9
INDUSTRIALA FIN. VESTIARE IN HALA 6-9 FINVESTIAR 194,3 89.2 2,0 285,5 1,4790 422,3 1,085 458,2 103,4
FIN. DEP.EXCL.PARDOS. 6-9 FINDEPHAL*** 20,2 60,5 2,0 82,7 1,4790 122,3 1,085 132,7 30,0
Nota* Tabelul cu finisajele interioare NU INCLUDE TAMPLARIA EXTERIOARA
Nota** Pentru finisajul complet al halei de productie evaluatorul va adauga costurile aferente finisajului uneia dintre cele patru variante de pardoseli
Nota *** Pentru finisajul depozitului se adaugă costul pardoselii pentru trafic intens, costul pardoselii din beton aparent fiind cuprins în costul structurii.
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficienntul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

PARDOSELI IN HALE INDUSTRIALE-ZONA PRODUCTIE 1 Eu = 4,43 Lei


TIP SUBSISTEM TIP ELEMENT GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SUBSISTEM SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
FINISAJ PARD REZ.U.HALA 6-9 PARDHALA 44,3 41,6 4,2 90,1 1,5629 140,8 1,085 152,8 34,5
HALA PARD.MED.AGRESIV NORM.HALA
6-9 PARDAGRES 210,7 53,5 8,8 273,0 1,5614 426,3 1,085 462,5 104,4
INDUSTRIALA PARD.TRAFIC INTENS 6-9 PARDTRAF 177,6 57,0 8,8 243,4 1,5667 381,3 1,085 413,7 93,4
PARD.REZ.UMEZEAL 6-9 PARDHIDR 167,1 57,1 8,7 232,9 1,5644 364,3 1,085 395,3 89,2
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

4.7. INSTALAŢII FUNCŢIONALE ALE HALELOR INDUSTRIALE

Pentru instalaţiile electrice funcţionale vom prezenta costurile unitare ale instalaţiei electrice necesare pentru obţinerea unui iluminat artificial cuprins între 200 şi
300 lucşi, pentru hale de 4-6 m, în zone opace şi în zone cu ferestre şi costul iluminatului artifical pentru hale cu înălţimea de 8-10 m, în zone opace şi în zone cu ferestre.
Costul unitar al acestor instalaţii electrice conţine costul unitar pentru corpuri de iluminat fluorescente, combinate cu lămpi cu vapori de mercur, costul unitar al
prizelor monofazate, precum şi costul unitar al împământării.
Traseele sunt aparente, pe conductori de cupru de tip Fy (1,5 mmp, 2,5 mmp), montaţi în tuburi copex metalice, fixate pe pereţi şi pe agrafe fixate pe structura
metalică a halei.
Împământarea preia traseul platbandei de la cutia de eclise la electrozii zincaţi.

pag. 103
Clădiri pe cadre metalice

INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT SI PRIZE MONOFAZATE LA HALE CU H = 4-6 m SI H = 6-10 m CU SI FARA FERESTRE 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SUBSISTEM TIP ELEMENT SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
ZONA FER. SI ZONA OPACA SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INSTALATII ILUM+PRIZE+FER. H=4-6 m 6-9 EL1DZN 8,1 10,1 1,1 19,3 1,4730 28,4 1,085 30,8 7,0
ELECTRICE ILUM+PRIZE+OPAC H=4-6 m 6-9 ELTIMAHALA 12,9 15,5 2,2 30,6 1,4730 45,1 1,085 48,9 11,0
FUNCTIONALE ILUM+PRIZE+FER. H=6-10 m 6-9 ELHALAC 15,8 18,0 2,4 36,2 1,4730 53,3 1,085 57,8 13,0
ILUM+PRIZE H=6-10 OPAC 6-9 ELPR200 22,8 32,3 2,7 57,8 1,4730 85,1 1,085 92,4 20,9
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficienntul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

Pentru instalaţiile sanitare funcţionale am analizat:


- instalaţiile sanitare aferente halei, care cuprind: instalaţia de stingere incendii, sistemul de hidranţi, reţeaua de canalizare a apelor menajere, reţeaua de
alimentare cu apă,
- instalaţia sanitară a biroului pentru maiştri, cu un grup sanitar,
- instalaţia sanitară a vestiarului pentru femei, cu 3 duşuri, 3 vase wc şi 3 lavoare,
- instalaţia sanitară a vestiarului pentru bărbaţi, cu 3 duşuri, 3 lavoare, 3 wc-uri şi 2 pisoare
Obiectele sanitare sunt din porţelan sanitar, cuvele de duş sunt acrilice şi bateriile din corp ceramic.

INSTALATII SANITARE FUNCTIONALE AFERENTE HALA, BIROURI SI VESTIARE 1 Eu = 4,43 Lei


TIP SUBSISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
DESTINATIE FUNCTIONALA SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
INSTALATII AFER. HALA 6-9 SATIMALA 36,7 21,0 1,2 58,9 1,4590 85,9 1,085 93,2 21,0
SANITARE AFER. BIROURI HALA 6-9 LAWC 164,0 59,5 1,5 225,0 1,4590 328,2 1,085 356,1 80,4
FUNCTIONALE AFER. VESTIARE BARB. 6-9 VESTBARB 131,6 36,9 1,4 169,9 1,4590 247,9 1,085 269,0 60,7
AFER. VESTIARE FEMEI 6-9 VESTFEMEI 106,9 35,6 1,2 143,7 1,4590 209,7 1,085 227,5 51,3
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

Instalaţia de încălzire aferentă unei hale se proiectează pe baza Normativului 1907/1997, normativ care stabileşte temperatura interioară ce trebuie să fie luată în
calcul, funcţie de destinaţia încăperilor. De asemenea, dimensionarea instalaţiei de încălzire a spaţiilor se face în funcţie de volumul de aer necesar a fi încălzit, acesta fiind
dependent de suprafaţa şi înălţimea încăperii.
Normativul prevede pentru spaţiile închise de birouri şi vestiarele clădirilor industriale temperaturi interioare de 20-21ºC, pentru spaţiile de lucru din interiorul halelor
industriale, temperaturi cuprinse între 15-17ºC pentru cazul în care muncitorii nu depun eforturi cu degajare de căldură mai mari de 8.000 KJ şi temperaturi cuprinse între 10-
15 ºC pentru activităţi în care muncitorii depun eforturi mai mari de 8.000 KJ.

pag. 104
Capitolul 4

În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile/mp ale instalaţiei funcţionale de încălzire pentru spaţii de birouri şi vestiare, sală de mese şi costurile/mp ale instalaţiei
funcţionale de încălzire pentru interiorul halei. Temperatura luată în calculul suprafeţei radiante a corpurilor statice a fost de 15ºC.
Costul unitar al instalaţiei de încălzire nu conţine costul unitar aferent instalaţiei de ventilaţie.

INSTALATII INCALZIRE FUNCTIONALE AFERENTE HALA, BIROURI SI VESTIARE 1 Eu = 4,43 Lei


TIP SUBSISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
DESTINATIE FUNCTIONALA SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
AFERENTE HALA H=4m 6-9 INCHAL4 5,0 8,5 1,2 14,7 1,4590 21,5 1,085 23,3 5,3
INSTALATII AFERENTE HALA H=5m 6-9 INCHAL5 10,4 9,0 1,3 20,7 1,4590 30,1 1,085 32,7 7,4
INCALZIRE AFERENTE HALA H=6m 6-9 INCHAL6 16,2 11,2 1,4 28,8 1,4590 42,0 1,085 45,6 10,3
FUNCTIONALE AFERENTE HALA H=8m 6-9 INCHAL8 27,6 18,2 1,6 47,4 1,4590 69,2 1,085 75,1 17,0
AFERENTE HALA H=10m 6-9 INCHAL10 33,1 26,1 2,0 61,2 1,4590 89,3 1,085 96,9 21,9
AFER.BIROU+VESTIAR 6-9 INCCONV 23,3 48,0 2,9 74,2 1,4590 108,3 1,085 117,5 26,5
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 105
Clădiri pe cadre metalice

4.8 EXEMPLE DE CALCUL


Exemplul 1 - Hală metalică cu europrofile HEA + IPE cu panouri isopan cu 1 deschidere 15 m, înălţime 6 m
Hala metalică are structura realizată din europrofile HEA şi IPE cu o deschidere de 15 m şi 10 travei de 6 m, cu înălţimea la partea superioară a stâlpilor de 6 m.
Hala are suprafaţa construită (Sc) de 900 mp, cu închideri perimetrale şi învelitoare având panouri termoizolatoare din polistiren de 8 cm grosime. Pe acoperiş sunt 4 trape
de fum de 2 mp şi 35 mp de luminatoare fixe. Pe pereţii halei sunt montate ferestre fixe cu ochiuri mobile cu suprafaţă de 48 mp, 4 uşi duble şi 4 uşi auto de 350x300 cm
acţionate electric. În hală sunt montate panouri isopan de 50 mm pentru o compartimentare de 60 mp pentru biroul maiştrilor şi una de 60 mp pentru vestiarele muncitorilor.
În costul de reconstrucţie al halei sunt introduse şi costurile instalaţiilor funcţionale aferente halei, biroului şi vestiarului. Comparativ cu hala metalică prezentată în catalogul
II, executată din profile metalice uzinate, costul/mp este mai mic cu 92,8 €/mp.
HALA M ETA LICA CU EU ROP ROFILE H EA+IPE CU PANOURI ISOPAN CU D ESCHIDERE 15 m, INAL TIME 6 m 1Eu = 4,43 Lei
Suprafaţa
Corecţie
T ip SU BSISTEM, construită Cost /UM T otal cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. manoperă (2)
ELEMENT (sim bol) (m p)/buc.
A B C= AxB D F=C xDx E
1 FISMET1208 900,00 297,80 268.020,00 1,000 1,000 268.020,00
2 D14H6-8 900,00 355,40 319.860,00 1,000 1,0000 319.860,00
TOTAL STRUC TURA 587.880,00
POLIS80-15 845 195,60 165.282,00 1,000 1,0000 165.282,00
POLIS80-6 794 161,60 128.310,40 1,000 1,0000 128.310,40
TRAPFUM 2 4 4.651,50 18.606,00 1,000 1,0000 18.606,00
LUMINA FIX 35 171,00 5.985,00 1,000 1,0000 5.985,00
FERPVCFIX/MOBIL 48 170,60 8.188,80 1,000 1,0000 8.188,80
UAU TO3530 4 6.334,90 25.339,60 1,000 1,0000 25.339,60
KITELECTRIC 4 1.329,00 5.316,00 1,000 1,0000 5.316,00
USIDUBLEACCES 4 497,50 1.990,00 1,000 1,0000 1.990,00
TOTAL INCHIDE RI EXTERIOARE 359.017,80
C OM PART-50 120 154,30 18.516,00 1,000 1,0000 18.516,00
TA VAN-50 120 144,70 17.364,00 1,000 1,0000 17.364,00
TOTAL COM PARTIM ENTAR I INTERIOAR E 1,000 1,0000 35.880,00
FINHAL PROD 700 135,60 94.920,00 1,000 1,0000 94.920,00
FIN BIRO UM AISTRU 60 606,40 36.384,00 1,000 1,0000 36.384,00
FINVE STIARE 60 458,20 27.492,00 1,000 1,0000 27.492,00
FINDEPOZIT 80 132,70 10.616,00 1,000 1,0000 10.616,00
PAR DTRAF 700 413,70 289.590,00 1,000 1,0000 289.590,00
TOTAL FINISAJ INTER IOR 459.002,00
E LHALAC 900 57,80 52.020,00 1,000 1,0000 52.020,00
TOTAL ELECTRICE 52.020,00
SATIM ALA 700 93,20 65.240,00 1,000 1,0000 65.240,00
L AW C 60 356,10 21.366,00 1,000 1,0000 21.366,00
VESTBAR B 40 269,00 10.760,00 1,000 1,0000 10.760,00
VESTF EM EI 20 227,50 4.550,00 1,000 1,0000 4.550,00
TOTAL SANITARE 101.916,00
INCHAL6 780 45,60 35.568,00 1,000 1,0000 35.568,00
INCC0NV 120 117,50 14.100,00 1,000 1,0000 14.100,00
TOTA L INCALZIRE 1,000 1,0000 49.668,00
C OST DE RECONSTR UCTIE D E NOU 1.828,2 lei/mp 412,7 E u/mp 1.645.383,80
COST / M P exclusiv TVA 1.474,4 lei/mp 332,8 Eu/mp
(1) - Corectie d istanta pent ru 10 km . (2) - co re ctie pe ntru treap ta III d e sala rizare

pag. 106
Capitolul 4

Exemplul 2 - Hală metalică cu europrofile HEA + IPE cu panouri isopan cu 2 deschideri de 18 m, înălţime 8 m
Hala metalică are structura realizată din europrofile HEA şi IPE cu 2 deschideri de 18 m şi 10 travei la 6 m, cu înălţimea la partea superioară a stâlpilor de 8 m. Hala
are suprafaţa construită (Sc) de 2.160 mp, cu închideri perimetrale şi învelitoare realizate din panouri termoizolatoare din polistiren de 10 cm grosime. Pe acoperiş sunt 8
trape de fum de 2 mp şi 70 mp de luminatoare fixe. Pe pereţii halei sunt montate ferestre fixe cu ochiuri mobile cu suprafaţă de 48 mp, 4 uşi duble şi 4 uşi auto de 350x300
cm acţionate electric. În hala sunt montate panouri isopan de 50 mm pentru compartimentarea de 60 mp pentru biroul maiştrilor şi pentru cea de 60 mp pentru vestiarele
muncitorilor. În costul de reconstrucţie al halei sunt introduse şi costurile instalaţiilor funcţionale aferente halei, biroului şi a vestiarului.

Suprafaţa
Corecţie
construită Cost / mp Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. Tip parter (simbol) manoperă (2)
(mp)
A B C=AxB D F=CxDxE
1 FSC2D18-8 2.160,00 316,30 683.208,00 1,000 1,000 683.208,00
2 2D18H8-8 2.160,00 375,50 811.080,00 1,000 1,000 811.080,00
TOTAL STRUCTURA 1.494.288,00
POLIS100-18 2.160,00 205,80 444.528,00 1,000 1,000 444.528,00
POLIS100-8 1.436,00 175,30 251.730,80 1,000 1,000 251.730,80
TRAPFUM2 8,00 4.651,50 37.212,00 1,000 1,000 37.212,00
LUMINAFIX 70,00 171,00 11.970,00 1,000 1,000 11.970,00
FERPVCFIX/MOBIL 48,00 170,60 8.188,80 1,000 1,000 8.188,80
UAUTO3530 4,00 6.334,90 25.339,60 1,000 1,000 25.339,60
KITELECTRIC 4,00 1.329,00 5.316,00 1,000 1,000 5.316,00
USIDUBLEACCES 4,00 497,50 1.990,00 1,000 1,000 1.990,00
TOTAL INCHIDERI EXTERIOARE 786.275,20
COMPART-50 120,00 154,30 18.516,00 1,000 1,000 18.516,00
TAVAN-50 120,00 144,70 17.364,00 1,000 1,000 17.364,00
TOTAL COMPARTIMENTARI INTERIOARE 1,000 1,000 35.880,00
FINHALPROD 1.600,00 135,60 216.960,00 1,000 1,000 216.960,00
FINBIROUMAISTRU 60,00 606,40 36.384,00 1,000 1,000 36.384,00
FINVESTIARE 60,00 458,20 27.492,00 1,000 1,000 27.492,00
FINDEPOZIT 80,00 132,70 10.616,00 1,000 1,000 10.616,00
PARDTRAF 1.600,00 413,70 661.920,00 1,000 1,000 661.920,00
TOTAL FINISAJ INTERIOR 953.372,00
ELHALAC 1.800,00 57,80 104.040,00 1,000 1,000 104.040,00
TOTAL ELECTRICE 104.040,00
SATIMALA 1.600,00 93,20 149.120,00 1,000 1,000 149.120,00
LAWC 60,00 356,10 21.366,00 1,000 1,000 21.366,00
VESTBARB 40,00 269,00 10.760,00 1,000 1,000 10.760,00
VESTFEMEI 20,00 227,50 4.550,00 1,000 1,000 4.550,00
TOTAL SANITARE 185.796,00
INCHAL6 1.680,00 45,60 76.608,00 1,000 1,000 76.608,00
INCC0NV 120,00 117,50 14.100,00 1,000 1,000 14.100,00
TOTAL INCALZIRE 1,000 1,000 90.708,00
COST DE RECONSTRUCTIE C.I.B. 1.649,0 lei/mp 372,2 Eu/mp 3.650.359,20
COST / MP FARA T.V.A. 1.329,8lei/mp 300,2 Eu/mp 2.943.838,06

pag. 107
Clădiri pe cadre metalice

Exemplul 3 - Hală cu 2 deschideri de 18 m şi Hs = 8 m cu supanta

Hala metalică are structura realizată din europrofile HEA şi IPE cu 2 deschideri de 18 m şi 10 travei la 6 m, cu înălţimea la partea superioară a stâlpilor de 8 m. Hala
are suprafaţa construită (Sc) de 2.160 mp şi suprafaţa desfăşurată construită (Sdc) de 3.160 mp.
La una dintre cele 2 deschideri a fost construită o supantă din beton armat la care se ajunge cu 2 scări metalice. De asemenea, hala are un lift de marfă dimensionat
pentru 2 staţii. În rest hala metalică are aceleaşi închideri perimetrale şi învelitoare realizate din panouri termoizolatoare din polistiren de 10 cm grosime, ca la Exemplul 2.
Acoperişul este prevăzut cu 8 trape de fum de 2 mp şi 70 mp de luminatoare fixe. Pe pereţii halei sunt montate ferestre fixe cu ochiuri mobile cu suprafaţă de 48 mp, 4 uşi
duble şi 4 uşi auto de 350x300 cm acţionate electric. În hală sunt montate panouri isopan de 50 mm pentru compartimentarea de 60 mp pentru biroul maiştrilor şi pentru cea
de 60 mp pentru vestiarele muncitorilor. În costul de reconstrucţie al halei sunt incluse şi costurile instalaţiilor funcţionale aferente halei, biroului şi a vestiarului.
În tabelul de mai jos sunt efectuate calcule ale costurilor doar pentru sistemul de structură şi nu s-au prezentat calculele costurilor pentru celelalte subsisteme, care
s-au preluat de la exemplul 2.

HALA CU 2 DESCHIDERI DE 18 m SI Hs = 8 m CU SUPANTA LA UNA DIN DESCHIDERI Sdc = 3.160 mp 1 Eu = 4,43 lei
Suprafaţa
Corecţie
Tip SUBSISTEM, construită Cost /UM Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. manoperă (2)
ELEMENT (simbol) (mp)/buc.
A B C=AxB D F=CxDxE
1 FSC2D18M 2.160,00 286,30 618.408,00 1,000 1,0000 618.408,00
2 2D18H6-8 2.160,00 302,40 653.184,00 1,000 1,0000 653.184,00
3 PLBHBET 1.000,00 629,90 629.900,00 1,0000 1,0000 629.900,00
4 SCARMET 2 BUC 12.261,70 24.523,40 1,0000 1,0000 24.523,40
5 PUTLIFT2ST 1 BUC 32.104,80 32.104,80 1,0000 1,0000 32.104,80
TOTAL STRUCTURA 1.958.120,20
TOTAL INCHIDERI EXTERIOARE 786.275,20
TOTAL COMPARTIMENTARI INTERIOARE 35.880,00
TOTAL FINISAJ INTERIOR 953.372,00
TOTAL INSTALATII FUNCTIONALE 380.544,00
TOTAL HALA CU O DESCHIDERE CU SUPANTA 4.114.191,40
COST / MP RECONSTRUCTIE DE NOU 1.302,0 lei/mp 293,9 Eu/mp
exclusiv TVA 1.050,0 lei/mp 237,0 Eun/mp
(1) - Corectie distanta pentru 10 km (2) - Corectie pentru treapta III de salarizare

Se constată că pentru acest sistem constructiv se obţine un cost /mp mai redus cu 59,8 €/mp (fără TVA) comparativ cu costul halei metalice având sistemul
constructiv prezentat la exemplul 2.

pag. 108
Capitolul 4

Exemplul 4 - Hală frigorifică cu europrofile zincate cu panouri isopan de 120 mm, cu o deschidere de 15 m şi înălţimea de 6 m

Hala are structura metalică realizată din europrofile zincate, cu o deschidere de 15 m şi înălţimea stâlpilor de 6 m. Acoperişul şi închiderile perimetrale sunt
executate cu panouri izolatoare cu termoizolaţia din spumă poliuretanică de 120 mm grosime. Hala a fost proiectată pentru a fi utilizată ca depozit frigorific pentru legume şi
fructe.
Acoperişul este opac, iar hala, având această utilizare are ferestre mobile din pvc cu geam termopan, 2 uşi duble şi 2 uşi auto de 2,5 x 3,0 m. Pardoseala este
specială, rezistentă la umezeală, iar în interior este un vestiar de 20 mp pentru bărbaţi şi de 20 mp pentru femei.
Ca instalaţii funcţionale hala nu are decât un sistem de iluminat şi prize monofazate, iar instalaţiile sanitare şi instalaţiile de încălzire sunt doar la vestiare.

H ALA FRIGORIFICA CU EUROPROFILE ZINCATE CU P ANOURI ISOPAN DE 120 mm CU DESCH IDER E 15 m SI IN ALTIME 6 m
Suprafaţa
Corecţie
Tip SUBSISTEM, construită Cost /UM Total cost catalog Corecţie distanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. manoperă (2)
ELEMENT (simbol) (mp)/buc.
A B C=AxB D F=CxDx E
1 FIZND1214 900,00 391,80 352.620,00 1,000 1,0000 352.620,00
2 ZnD15H6-8 900,00 355,40 319.860,00 1,000 1,0000 319.860,00
TOTAL STR UCTU RA 672.480,00
1 SP.URETAN-120-15 900,00 242,10 217.890,00 1,000 1,0000 217.890,00
2 SP.U RE TAN-120-6 872,00 212,60 185.387,20 1,000 1,0000 185.387,20
3 FERPVCMOB IL 14,00 429,30 6.010,20 1,000 1,0000 6.010,20
4 UAU TO2530 2,00 5.231,80 10.463,60 1,000 1,0000 10.463,60
5 KITELECTRIC 2,00 1.329,00 2.658,00 1,000 1,0000 2.658,00
6 USIDUBLEACCES 2,00 497,50 995,00 1,000 1,0000 995,00
TOTAL INCHIDE RI EXTERIOAR E 423.404,00
1 COMPART-50 40,00 154,30 6.172,00 1,000 1,0000 6.172,00
2 TAVAN-50 40,00 144,70 5.788,00 1,000 1,0000 5.788,00
TOTAL COMPARTIMENTAR I INTERIOAR E 1,000 1,0000 11.960,00
1 FINHALPROD 860,00 135,60 116.616,00 1,000 1,0000 116.616,00
2 FINVE STIARE 40,00 458,20 18.328,00 1,000 1,0000 18.328,00
3 PAR DHIDR 860,00 395,30 339.958,00 1,000 1,0000 339.958,00
TOTAL FIN ISAJ INTER IOR 474.902,00
1 E LHALAC 900,00 57,80 52.020,00 1,000 1,0000 52.020,00
2 TOTAL ELECTRICE 52.020,00
3 VESTBARB 20,00 269,00 5.380,00 1,000 1,0000 5.380,00
4 VESTFEMEI 20,00 227,50 4.550,00 1,000 1,0000 4.550,00
5 TOTAL SAN ITARE 9.930,00
6 INCC0NV 40,00 117,50 4.700,00 1,000 1,0000 4.700,00
7 TOTAL IN CALZIRE 1,000 1,0000 4.700,00
COST DE R ECONSTR UCTIE DE NOU 1.774,4 lei/m p 400,5 Eu/mp 1.649.396,00
COST / MP FARA TVA 1.431,0 lei/mp 323,0 Eu/mp
(1) - Corectie distanta pentru 10 km. (2) - co rectie pentru treap ta III de salarizare

pag. 109
Clădiri pe cadre metalice

Exemplul 5 - Clădire de birouri 2S+P+20E, cu structura metalică

Clădirea are structura pe cadre metalice realizată din profile HEA, HEB şi IPE, are infrastructura realizată din beton armat pe două niveluri, cu parcări auto. Clădirea
este situată într-o localitate cu gradul 8 de intensitate seismică.
Clădirea are regim de înălţime 2S+P+20E, cu suprafaţa construită (Sc) de 820 mp, suprafaţa desfăşurată construită a subsolului de 1.700 mp, iar suprafaţa
desfăşurată construită a suprastructurii de 16.400 mp. Planşeele sunt din beton armat, puţurile de lift (6 buc.) şi scările de acces sunt din beton armat. Compartimentările
interioare sunt realizate cu două variante, o variantă cu bca şi cărămidă în zona caselor de scară şi a oficiilor, a doua variantă cu pereţi uşori de compartimentare în zona
birourilor. Clădirea are finisajul interior specific birourilor de clasa A, iar faţada clădirii este executată ca perete cortină tip solar M3T. Instalaţiile funcţionale electrice, sanitare
de încălzire şi ventilaţii sunt dimensionate pentru satisfacerea necesităţilor clădirii.
În tabelul de mai jos vă prezentăm costurile, detaliate pe subsisteme. În cazul subsistemului finisaj din catalogul I s-au selectat costurile pentru poziţia 3-finisaj scară
şi poziţiile 1, 2 de la terasă. Din catalogul II s-au selectat poziţiile 2, 4, 6 aferente subsistemului instalaţii funcţionale.

CL ADIRE DE BIR OUR I 2S+P+20E C U STR UC TUR A METALICA 1 Eu = 4,43 lei


Suprafaţa
Corec ţie
c ons truită Cost / m p T otal cost catalog Corecţie dis tanţă (1) Cost total corectat
Nr. cr. T ip parter (sim bol) manoperă (2)
(m p)
A B C= AxB D F =C xDx E
1 PAR C2SU BS 1.700,00 1.217,40 2.069.580,00 1,000 1,0000 2.069.580,00
TOTAL INF RASTRU CTUR A 2.069.580,00
1 CA DRE HEA8 16.400,00 811,90 13.315.160,00 1,000 1,0000 13.315.160,00
2 PLANSEESM ET 16.400,00 233,80 3.834.320,00 1,000 1,0000 3.834.320,00
3 PU TLIFT 132 STATII 132,00 5.322,20 702.530,40 1,000 1,0000 702.530,40
4 SCA R AMON 84N IV 84,00 2.971,50 249.606,00 1,000 1,0000 249.606,00
TOTALS UPR ASTR UC TU RA 18.101.616,40
1 COM PBC AZ 2.400,00 54,00 129.600,00 1,000 1,0000 129.600,00
2 COM PRIGI 14.000,00 29,20 408.800,00 1,000 1,0000 408.800,00
TOTAL COM PARTIM EN TAR I INTERIOAR E 1,000 1,0000 538.400,00
1 FG ARAJSU B 1.700,00 183,70 312.290,00 1,000 1,0000 312.290,00
2 FINSPB D 16.400,00 1.577,10 25.864.440,00 1,000 1,0000 25.864.440,00
3 SC AGR ES 84,00 3.662,20 307.624,80 1,000 1,0000 307.624,80
4 F PER ETEM 3 8.884,00 1.854,00 16.470.936,00 1,000 1,0000 16.470.936,00
TOTAL FIN ISA J INTERIOR+ FATAD A 42.643.000,80
1 TERN E 168,00 439,40 73.819,20 1,000 1,0000 73.819,20
2 TERC IRC 652,00 952,50 621.030,00 1,000 1,0000 621.030,00
TOTAL TERASA C LAD IR E 694.849,20
1 ELPAR CARI 1.700,00 44,10 74.970,00 1,000 1,0000 74.970,00
2 ELSPBA 16.400,00 250,70 4.111.480,00 4.111.480,00
TOTAL EL ECTRICE 4.186.450,00
3 SAP ARC ARI 1.700,00 21,20 36.040,00 1,000 1,0000 36.040,00
4 SASPBA 16.400,00 63,60 1.043.040,00 1,000 1,0000 1.043.040,00
TOTAL SANITARE 1.079.080,00
5 VVP ARC ARI 1.700,00 32,60 55.420,00 1,000 1,0000 55.420,00
6 IV SPBA 16.400,00 125,70 2.061.480,00 1,000 1,0000 2.061.480,00
TOTA L INCALZIRE 1,000 1,0000 2.061.480,00
TOTAL IN STALATII F UNCTION ALE 7.327.010,00
COST D E R ECO NSTR UC TIE DE NOU 3.943,3 LE I/mp 890,1 Eu/mp 71.374.456,40
COST / M P excusiv TV A 3.180,1 lei/mp 717,86 eu /mp
(1 ) - C orect ie d istanta pentru 1 0 k m. (2 ) - corectie pen tru treapt a III d e salarizare

pag. 110
Capitolul 5

CAPITOLUL 5

SISTEME CONSTRUCTIVE DIN LEMN - SISTEM MiTek - MULTICUI

pag. 111
Sisteme constructive din lemn - sistem MiTek-multicui

CAPITOLUL 5 – SISTEME CONSTRUCTIVE DIN LEMN - SISTEM MiTek - MULTICUI

5.1 STRUCTURI DIN LEMN REALIZATE ÎN SISTEM MiTek – MULTICUI

Proiectarea structurilor pe sistem MiTek – multicui se realizează în conformitate cu Eurocod 5, sistem de proiectare care asigură şi modelarea tridimensională.
Din punct de vedere al rezistenţei şi al stabilităţii, sarcinele de calcul sunt cele permanente şi sarcinile dinamice. Ca sarcină dinamică de calcul este sarcina dată de
presiunea vântului, iar ca sarcină permanentă este greutatea proprie şi cea utilă.
Sistemul de proiectare MiTek asigură stabilitatea structurilor multicui la sarcini seismice mai mari decât gradul 7 pe scara Richter.
Prezentarea acestui subsistem structural s-a făcut în ideea utilizării acestui tip de clădire ale cărei costuri/mp sunt mai reduse, ca substitut modern, în determinarea
costului de înlocuire a clădirii subiect.
În cazul şarpantelor, cadrelor şi fermelor asamblate în sistem MiTek - multicui, sistemul de fixare se realizează cu plăci din oţel special, fixate cu ajutorul unei prese
hidraulice, cu o forţă de minim 20 tone.

Din analiza comparativă a consumurilor de material lemnos oferite de sistemul clasic, prin indicatorul C, şi a articolelor de deviz CE26A, CE26C, CE29A şi CE29B şi
a consumurilor realizate prin proiectarea cu Eurocod 5 sistem multicui, se constată o reducere a consumului de material lemnos cuprins între 38 şi 50%.
Analizând, ca exemplu, o şarpantă executată în sistem clasic şi o şarpantă în sistem MiTek, pentru o mansardă cu suprafaţa construită de 120 mp, consumul de
material lemnos în varianta sistem clasic, conform indicatorui de deviz C, este de 3,6 mc pentru şarpante uşoare şi 4,8 mc pentru şarpante grele. În sistem MiTek consumul
de material lemnos este de 2,09 mc, respectiv 2,6 mc.

pag. 112
Capitolul 5

STRUCTURA CASA LEMN INCLUSIV ÎNCHIDERILE DIN OSB SI VATA MINERALA+SARPANTA TIP MiTek

Structura clădirii este realizată pe lemn ecarisat de răşinoase cu umiditatea de maxim 18%, cu planşeu
sistem grindă cu zăbrele cu conectori zincaţi executată în sistem MiTek.
Clădirea are regim de înălţime parter şi mansardă, cu şarpanta şi lucarna realizată de asemenea, în sistem
MiTek. În costul structurii pereţilor a fost luată în calcul şi placarea cu plăci OSB de 18 mm la exterior şi 12 mm la
interior şi termoizolaţia de 15 cm grosime de vată minerală caşerată.
Clădirea are învelitoarea din tablă tip Lindab, cu jgheaburi şi burlane, de asemenea de tip Lindab.
În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile suprastructurii din lemn şi separat costul şarpantei pe sistemul
MiTek.
Tabelul prezintă costul finisajul interior în două variante: finisaj obişnuit şi finisaj superior realizat cu
termosistemul de polistiren de 10 cm grosime, la faţadă, şi separat costul învelitorii tip Lindab şi al finisajului scării
către mansardă. De asemenea, tabelul prezintă costul/mp al instalaţiilor funcţionale electrice şi termice. Pentru
instalaţiile sanitare funcţionale se vor selecta costurile/buc din catalogul I „Clădiri rezidenţiale” pagina 37, costuri care
trebuie actualizate pe baza coeficienţilor stabiliţi anual.

CASA LEMN PARTER+MANSARDA CU SARPANTA LEMN SISTEM MiTek cost/mp 1 Eu = 4,43 LEI
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF.CHELT. COST TOTAL CU TVA (3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei /mp Euro /mp
INFRASTRUCTURA 6-9 143,7 66,1 54,3 264,1 1,4450 381,7 1,085 414,1 93,5
STRUCTURA STRUCT. LEMN PARTER 6-9 STRUCALEMN 135,2 106,2 9,2 250,6 1,4630 366,6 1,085 397,8 89,8
SARPANTA MiTek 6-9 Ξ 200 kgf SARPMITEK 22,1 26,5 5,3 53,9 1,4278 77,0 1,085 83,5 18,8
TOTAL STRUCTURA 895,4 202,1
FINISAJ FINISAJ OBISNUIT 6-9 FOBFSCL 194,3 171,8 5,7 371,8 1,4390 535,0 1,085 580,5 131,0
FINISAJ SUPERIOR 6-9 FSUPFSCL 460,4 187,7 7,9 656,0 1,4380 943,3 1,085 1.023,5 231,0
INVELIT. INVELITOARE LINDAB 6-9 INVLINDAB 51,2 32,8 2,3 86,3 1,4270 123,2 1,085 133,6 30,2
INSTALATII INST.ELECTRICE FUNCT. 6-9 ELINGRCL 14,7 37,4 0,3 52,4 1,4928 78,2 1,085 84,9 19,2
FUNCTION. INST.INCALZIRE FUNCT. 6-9 INCCONVCL 22,6 43,7 2,1 68,4 1,4471 99,0 1,085 107,4 24,2
cost/buc
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/buc) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF.CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/buc) INDIRECTE(2) lei /buc Euro /buc
FINISAJ STR.SCARA +FINISAJ 6-9 SCASTEJACL 3896,2 3863,2 20,8 7780,2 1,5111 11.756,7 1,085 12.756,0 2.879,5
SANITARE INST.SANITARE PARTER 6-9 CHINOX+LAWC 1365,9 609,6 1,1 1976,6 1,4620 2.889,8 1,085 3.135,4 707,8
FUNCTION. INST.SANITARE MANS. 6-9 CALAWC 1310,1 983,8 2,1 2296 1,4591 3.350,1 1,085 3.634,9 820,5
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 113
Sisteme constructive din lemn - sistem MiTek-multicui

CLĂDIRE AGRICOLĂ DIN LEMN CU CADRE TIP MiTek

Clădirea agricolă are structura pereţilor realizată pe cadre de tip fermă cu zăbrele,
confecţionate în sistem MiTek, cu pereţii perimetrali de închidere de tip structuri de lemn
ecarisat cu înălţimea de 3,0 m. Lemnul utilizat este tratat septic şi ignifug.
Infrastructura este realizată din beton simplu şi cuzinet armat. Costurile infrastructurii
pot fi preluate din catalogul I, la categoria FC, funcţie de adâncimea minimă de îngheţ.
Pereţii exteriori sunt executaţi din lemn ecarisat cu dimensiunile de 3,0x0,05x0,10 la
o distanţă de 0,6 m, intercalaţi între fermele cu zăbrele din lemn, sistem MiTek, la o distanţă
interax de 3,5 m. Pereţii exteriori au sistem de contravântuiri la frontoane şi la mijlocul halei.
În costul pereţilor halei nu este cuprins costul panourilor din lemn de tip OSB.
După inspecţia efectuată la clădire, evaluatorul va aprecia, tipul de astereală din
scânduri de sub învelitoare.

STRUCTURA CLADIRE AGRICOLA DIN LEMN CU CADRE MiTek 1 Eu = 4,43 lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM ÎNCĂRCĂRI DIN SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU TVA (3)
VÂNT (kgf/mp) materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei / mp Euro / mp
ELEMENT DESCHIDERE 15 m 200 FCADRU15 65,5 22,1 5,0 92,6 1,5123 140,0 1,085 151,9 34,3
CADRU DESCHIDERE 20 m 200 FCADRU20 75,2 23,6 5,1 103,9 1,5123 157,1 1,085 170,5 38,5
FERMA DESCHIDERE 25 m 200 FCADRU25 85,0 25,1 5,2 115,3 1,5123 174,4 1,085 189,2 42,7
MITEK DESCHIDERE 30 m 200 FCADRU30 102,0 26,6 5,3 133,9 1,5123 202,5 1,085 219,7 49,6
ASTEREALA
ELEMENT ASTEREALA 200 ASTEREALA 29,5 4,7 0,9 35,1 1,5098 53,0 1,085 57,5 13,0
STRUCTURA PERETI HALA INCLUSIV OSB
ELEMENT PERETI EXTER.HALA 200 PERETI3,0 26,9 8,9 0,2 36 1,5123 54,4 1,085 59,1 13,3
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 114
Capitolul 5

5.2 STRUCTURĂ MANSARDĂ CU LUCARNE REALIZATĂ ÎN SISTEM MiTek

Structura mansardei este realizată în sistem MiTek - sistem multicui, cu planşeul peste ultimul
nivel al clădirii susţinut de talpa fermei.
Parterul clădirii are structura din lemn ecarisat.
Distanţa din fermele din lemn care alcătuiesc mansarda este la 0,9 m interax, iar pentru
asigurarea iluminatului natural au fost construite lucarne, de asemenea, în sistem MiTek-
multicui.
La extremităţile şi în planul înclinat al şarpantei au fost executate contravântuiri fixate
cu conectori zincaţi.
Pe talpa din lemn a fermelor reazemă structura pardoselii din dulapi de lemn. Pe
această structură de lemn a pardoselii se fixează pardoseala caldă sau rece.
Costul/mp al pardoselii finite se poate prelua din cartea „Metoda Costurilor Segregate”, C.
Şchiopu, 2012, de la paginile 222-226.
În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile structurii şarpantei în sistem MiTek şi a
stratului de material lemnos ce susţine pardoseala finită a mansardei.
Structura din lemn a şarpantei se dimensionează la încărcările din vânt de 200 kgf/mp,
suficient pentru a rezista unei sarcini dinamice din seism de gradul 9 pe scara Richter.

STRUCTURA MANSARDA SISTEM MiTek 1 Eu = 4,43 lei


TIP TIP SUBSISTEM ÎNCĂRCĂRI DIN SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU TVA (3)
SUBSISTEM VÂNT (kgf/mp) materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei /mp Euro / mp
STRUCTURA MANSARDA TIP MITEK 200 MANSLUCARN 162,1 44,2 5,0 211,3 1,5123 319,5 1,085 346,7 78,3
SUPORT PARDOSELI
SUPORT 2 PLACI OSB 18 mm 200 DUBLUOSB18 51,5 5,4 0,1 57,0 1,4997 85,5 1,085 92,7 20,9
PARDOS. DULAPI ECARISATI 50 mm 200 DULAPI 35,7 12,5 0,1 48,3 1,5089 72,9 1,085 79,1 17,8
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 115
Sisteme constructive din lemn - sistem MiTek-multicui

5.3 FERME CIRCULARE DIN LEMN EXECUTATE ÎN SISTEM MiTek – MULTICUI ŞI ÎNVELITORI METALICE

Sistemul de ferme circulare este realizat prin asamblarea a 4, 5 sau 6 structuri din lemn de 80 mm grosime şi cu lungimi cuprinse între 1,7 - 2,4 ml, fixate cu
conectori zincaţi prin presare de peste 20 tf. Fermele din lemn sunt prelucrate în ateliere specializate, tratate septic şi fungicid, transportate şi montate pe structura din beton
armat sau pe structura metalică a clădirii.
Peste aceste ferme se va fixa astereala din scânduri geluite, iar apoi se vor executa învelitori în diverse variante de materiale. Frecvent sunt învelitori uşoare
realizate din table tratate anticoroziv, în variantele cu termoizolaţie cu vată minerală sau fără termoizolaţie.

În tabelul de mai jos vă prezentăm costurile aferente structurii fermei circulare, asterelii şi învelitorii exterioare.

FERMA CIRCULARA SISTEM MITEK + ASTEREALA + INVELITORI 1 Eu = 4,43 LEI


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM ÎNCĂRCĂRI DIN SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/buc) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU TVA (3)
ELEMENT VÂNT (kgf/mp) materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ (lei/mp) INDIRECTE(2) lei /mp Euro / mp
ELEMENT DESCHIDERE 15,0 ML 200 FCIRCULAR15 78,0 22,1 5,0 105,1 1,5123 158,9 1,085 172,4 38,9
FERMA DESCHIDERE 20,0 ML 200 FCIRCULAR20 87,6 23,6 5,1 116,3 1,5123 175,9 1,085 190,9 43,1
CIRCULARA DESCHIDERE 25,0 ML 200 FCIRCULAR25 96,5 25,1 5,2 126,8 1,5123 191,7 1,085 208,0 47,0
MITEK DESCHIDERE 31,85 M 200 FCIRCULAR32 101,0 26,6 5,3 132,9 1,5123 201,0 1,085 218,1 49,2
ASTEREALA
ELEMENT ASTEREALA 200 ASTEREALA 29,5 4,7 0,9 35,1 1,5098 53,0 1,085 57,5 13,0
INVELITORI
SUBSISTEM TABLA OND.VOPS.+VATA M.100 mm INVTOVM10 42,7 15,3 0,3 58,3 1,5122 88,2 1,085 95,7 21,6
INVELITORI TABLA OND.VOPS.+VATA M.50 mm INVTOVM5 33,7 14,3 0,3 48,3 1,5122 73,0 1,085 79,2 17,9
PE SUPRAF. TABLA PLANA ZINCATA FARA VATA INVZINCATA 17,6 12,8 0,2 30,6 1,5211 46,5 1,085 50,5 11,4
CURBATE TABLA ARAL 0,7 mm+VATA M. 100 mm ARALVM10 79,8 22,3 0,4 102,5 1,5112 154,9 1,085 168,1 37,9
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 116
Capitolul 6

CAPITOLUL 6

CONSTRUCŢII SPECIALE

pag. 119
Construcţii speciale

CAPITOLUL 6 – CONSTRUCŢII SPECIALE

6.1 ZIDURI DE SPRIJIN PENTRU CONSOLIDAREA TERENURILOR ÎN PANTĂ

Zidurile de sprijin sunt construcţii care asigură trecerea între două cote ale terenului şi sunt construcţii de susţinere cu caracter permanent ce rezistă la împingerea
pământului prin propria greutate.
Zidurile de sprijin sunt construite din:
- beton armat,
- beton simplu,
- zidărie din piatră.
Pentru a se permite scurgerea apelor pluviale de la baza zidurilor de sprijin, în structura zidurilor se lasă goluri pentru evacuare, iar de cele mai multe ori se execută
drenaje.
În cazul clădirilor executate pe terenuri în pantă, prezenţa zidului de sprijin se impune. Costul acestuia nu intră în costul clădirii, acesta fiind o construcţie specială.

zid de sprijin din beton armat zid de sprijin din beton simplu zid de sprijin din piatră

pag. 120
Capitolul 6

ZIDURI DE SPRIJIN DIN BETON ARMAT 1Eu = 4,43 lei


TIP TIP SUBSISTEM H. FATA SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/ml) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
C-TII SPECIALE VAZUTA materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/ml) INDIRECTE(2) lei / ml Euro / ml
ZID S. .B.A. INALTIME 1M 1,0 ZIDSP1M 196,8 156,9 37,8 391,5 1,5218 595,8 1,085 646,4 145,9
ZID SPRIJIN ZID S. .B.A. INALTIME 1,5M 1,5 ZIDSP1,5M 376,2 255,8 67,4 699,4 1,5215 1.064,1 1,085 1.154,6 260,6
BETON ARMAT ZID S. .B.A. INALTIME 2M 2,0 ZIDSP2M 555,6 354,7 97,0 1.007,3 1,5210 1.532,1 1,085 1.662,3 375,2
ZID S. .B.A. INALTIME 2,5M 2,5 ZIDSP2,5M 735,0 453,6 126,6 1.315,2 1,5210 2.000,4 1,085 2.170,5 489,9
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

ZIDURI DE SPRIJIN DIN BETON SIMPLU 1Eu = 4,43 lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM H. FATA SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/ml) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
C-TII SPECIALE VAZUTA materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/ml) INDIRECTE(2) lei / ml Euro / ml
ZID SPRIJIN ZID B.SIMPLU INALT.1M 1,0 ZIDSPBS1M 224,8 253,5 110,1 588,4 1,4959 880,2 1,085 955,0 215,6
DIN BETON ZID B.SIMPLU INALT.1M 1,5 ZIDSPBS1,5M 329,5 335,2 157,1 821,8 1,4953 1.228,8 1,085 1.333,3 301,0
SIMPLU ZID B.SIMPLU INALT.1M 2,0 ZIDSPBS2M 434,3 417,0 204,0 1.055,3 1,4945 1.577,1 1,085 1.711,2 386,3
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

ZIDURI DE SPRIJIN DIN PIATRA DE RAU FIXATA CU MORTAR 1Eu = 4,43 lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM H. FATA SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/ml) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
C-TII SPECIALE VAZUTA materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/ml) INDIRECTE(2) lei / ml Euro / ml
ZID SPRIJIN ZID S.PIATRA INALT.1M 1,0 ZIDSPRP1M 75,0 175,7 70,0 320,7 1,5218 488,0 1,085 529,5 119,5
DIN PIATRA ZID S.PIATRA INALT.1,5M 1,5 ZIDSPRPI1,5M 119,7 296,5 114,8 531,0 1,5215 807,9 1,085 876,6 197,9
ZIDITA ZID S.PIATRA INALT.2M 2,0 ZIDSPRPI2M 164,4 341,2 159,6 665,2 1,5210 1.011,8 1,085 1.097,8 247,8
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 121
Construcţii speciale

6.2 INSTALAŢIE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A LIFTULUI – INSTALAŢIE DE FORŢĂ 380 V

Lifturile sunt utilaje care asigură transportul pe verticală al persoanelor sau al mărfurilor. Lifturile sunt alimentate pe circuite electrice de forţă separate, dimensionate
la numărul de staţii. Pentru determinarea costurilor traseelor de cabluri şi ale conductorilor montaţi în tuburi s-a efectuat un calcul al sarcinii instalate pentru puterea
motoarelor liftului, pentru un grad de utilizare şi nesimultaneitate de 70%. S-au calculat costurile pentru o clădire cu 9 şi respectiv 11 staţii care includ şi costul instalaţiei
electrice pentru camera troliului.
În tabelul de mai jos vă prezentăm costurile instalaţiei electrice de forţă pentru 9 şi 11 staţii. De asemenea, vă prezentăm costul instalaţiei electrice de forţă pentru o
singură staţie de lift. Costul instalaţiei de alimentare cu energie electrică a staţiilor de lift dintr-o clădire se obţine prin multiplicarea costului unei staţii cu numărul de staţii.
Costurile au fost stabilite pentru un lift de 4-6 persoane, la o putere cerută de 80 kVA. Numărul de staţii şi lungimea traseelor au fost calculate pentru o înălţime a
unui nivel al clădirii de 3,0 m.
Instalaţia de alimentare cu energie electrică a liftului se încadrează în categoria construcţiilor speciale.

INSTALATIE ELECTRICA ALIMENTARE LIFTURI+CAMERA TROLIU 1Eu = 4,43 lei


TIP TIP SUBSISTEM NUMAR SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/ml) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
C-TII SPECIALE STATII LIFT materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/CL. INDIRECTE(2) lei/nr.staţii Euro/nr.staţii
LIFT+CAMERA ELECTR.LIFT PERS. 9 EL380V-8E 764,7 478,4 2,2 1.245,3 1,5223 1.895,7 1,085 2.056,9 464,3
TROLIU ELECTR.LIFT PERS. 11 EL380V-10E 760,7 417,2 2,1 1.180,0 1,5223 1.796,3 1,085 1.949,0 440,0
COST AFERENT 1 STATIE / 1 LIFT ( ETAJ CLADIRE) PENTRU 1 PUT LIFT
1 statie+cota af.cam.troliu 1 85,0 53,2 0,2 138,4 1,5223 210,6 1,085 228,5 51,6
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 122
Capitolul 6

6.3 PISCINE EXTERIOARE

Piscinele individuale sunt amplasate de regulă în spatele clădirii rezidenţiale (zona intimă) şi au adâncime variabilă şi o perioadă de funcţionare 3-5 luni pe an.
Finisajul acestor piscine poate fi cu liner sau cu placaj de gresie şi faianţă vitrifiată. Aceste piscine pot fi dotate şi cu diferite sisteme de acoperire de tip uşor (policarbonat pe
cadre de aluminiu), de asemenea, pot avea şi instalaţii de încălzire şi de tratarea apei. Vă prezentăm mai jos schema de funcţionare a unei piscine individuale, precum şi
imagini ale sistemelor de acoperire şi protejare a piscinelor individuale.

policarbonat celular 10 mm policarbonat celular 10 mm + prelată automată


preţ/mp 620 lei structură specială aluminiu preţ/mp 10.600 lei preţ/mp 220 lei

În tabelul de mai jos vă prezentăm costul/mp al unei piscinei individuale, cost unitar care se multiplică cu suprafaţa luciului de apă. Dacă se constată prezenţa unui
sistem de acoperire acest cost suplimentar trebuie calculat şi adăugat costului piscinei individuale.
Descriere
Structura de rezistenţă a piscinei este realizată din beton armat, cu fundaţia de tip radier, cu pereţii din beton armat cu înălţime variabilă. Finisajul piscinei este
prezentat în două variante:
- varianta 1 cu material de tip pvc, liner, prin fixare cu adeziv şi profile,
- varianta 2 cu placare gresie şi faianţă vitrifiată şi chituire a rosturilor cu chituri elastice.

STRUCTURA+FINISAJ+INST.SANITARE BAZINE INOT DIN BETON ARMAT COST/MP LUCIU APA 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM U/M SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.
materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT. DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE lei / mp Euro / mp
STRUCTURA PISCINA INDIVID.8x4 mp PISCIN100 304,1 165,0 111,8 580,9 1,5183 882,0 1,085 956,9 216,0
FINISAJ BAZIN SEMIOLIMPIC mp LINER8X4 423,4 203,2 1,8 628,4 1,5170 953,3 1,085 1.034,3 233,5
BAZIN BAZIN OLIMPIC mp FIPISIN 603,4 203,2 1,8 808,4 1,5169 1.226,3 1,085 1.330,5 300,3
INST.SANITARE INST.SANITARE BAZIN mp SABA8X4 49,8 24,9 0,9 75,6 1,5201 114,9 1,085 124,7 28,1
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 123
Construcţii speciale

6.4 PODEŢE RUTIERE

Podeţele rutiere sunt construcţii a căror deschidere este mai mică de 5 m. Podeţele rutiere se utilizează frecvent pentru traversarea unor depresiuni ale terenului,
unor cursuri de apă cu debit foarte mic, sau pentru a permite evacuarea apelor din amonte.
În multe cazuri ele pot fi utilizate pentru a permite traversarea unor conducte, sau ca treceri pietonale. Aceste podeţe se găsesc de obicei pe traseul drumurilor
interjudeţene sau intercomunale cu lăţimea carosabilului de 5 m sau 7 m.
Podeţele pot fi realizate în mai multe sisteme constructive:
- podeţe tubulare sau ovoidale din beton armat prefabricat, cu tuburi cu diametrul de 500 mm, 800 mm şi 1.000 mm, iar cele cu tuburi ovoidale cu h ≥ 1,7 m
- podeţe dalate, la care prefabricatele speciale reazemă pe elementele de infrastructură,
- podeţe pe cadre prefabricate executate din elemente combinate aşezate pe blocuri de fundaţii.
Podeţele tubulare sunt situate de regulă sub infrastructura drumului, sunt aşezate pe o fundaţie din beton simplu, iar tuburile din beton armat prefabricat sunt
hidroizolate şi drenate cu piatră concasată. Umplutura de pământ este compactată mecanic şi, de regulă, tuburile podeţelor depăşesc lăţimea drumului, iar ca lungime au 5,0
m pe direcţia de circulaţie.

pag. 124
Capitolul 6

În tabelele următoare sunt prezentate costurile pentru podeste cu tuburi circulare cu diametrul de 500 mm, 800 mm şi 1.000 mm în variantele unui carosabil de drum
de 5 m lăţime şi de 7,5 m lăţime. De asemenea, costul unui podeţ de tub ovoidal în variantele celor două lăţimi de drum.

PODETE TUBULARE SI OVOIDALE - LATIME DRUM 5 m SI 7 m 1 Eu = 4,43 lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/buc) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
C-TII SPECIALE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/buc) INDIRECTE(2) lei / buc Euro / buc
PODET TUB PODET TUB 500 6-9 PODET500 7.051,0 1.494,0 4.703,0 13.248,0 1,4823 19.637,5 1,085 21.306,7 4.809,6
LATIME DRUM PODET TUB 800 6-9 PODET800 10.053,0 2.286,0 9.128,0 21.467,0 1,4826 31.827,0 1,085 34.532,3 7.795,1
5M PODET TUB 1000 6-9 PODET1000 12.690,0 2.443,0 10.786,0 25.919,0 1,4809 38.383,4 1,085 41.646,0 9.400,9
drum cu latime carosabil de 7,5 m
PODET TUB PODET TUB 500 6-9 PODET7,5-500 10.576,5 2.241,0 7.054,5 19.872,0 1,4823 29.456,3 1,085 31.960,0 7.214,5
LATIME DRUM PODET TUB 800 6-9 PODET7,5-800 15.079,5 3.429,0 13.692,0 32.200,5 1,4826 47.740,5 1,085 51.798,4 11.692,6
7M PODET TUB 1000 6-9 PODET7,5-1000 19.035,0 3.664,5 16.179,0 38.878,5 1,4809 57.575,2 1,085 62.469,1 14.101,4
PODET PODET OVOIDAL 5,0 6-9 PODOVOID5 12.120,0 2.231,0 9.984,0 24.335,0 1,4321 34.850,2 1,085 37.812,4 8.535,5
OVOIDAL PODET OVOIDAL 7,5 6-9 PODOVOID7,5 19.343,0 3.564,0 14.564,0 37.471,0 1,4321 53.662,2 1,085 58.223,5 13.143,0
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

În cazul podeţelor dalate, elementele de infrastructură din beton armat sau beton simplu susţin dale de beton armat prefabricat cu lungimi de la 2,50 ml la 5,90 ml, cu lăţimi de 0,8
m şi grosimi de 0,4 m în câmp şi 0,8 m la capetele podeţului. Vă prezentăm acest sistem constructiv în 2 variante.

varianta infrastructura monolit varianta infrastructura monolit + prefabricat

pag. 125
Construcţii speciale

Determinarea costului de reconstrucţie al podeţelor în varianta 1 (drum cu lăţime 5 m) şi varianta 2 (drum cu lăţime 7 m) va fi o însumare a costurilor infrastructurii
podeţului cu costurile prefabricatelor şi cu costurile sistemului rutier aferent podeţului.

În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile în varianta infrastructurii monolite.

PODETE DALATE CU INFRASTRUCTURA TOTAL MONOLIT LATIME DRUM 5 m si 7 m 1 Eu = 4,43 lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/buc) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
C-TII SPECIALE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/buc) INDIRECTE(2) lei / buc Euro / buc
PODET DALAT INFRA PODET DALAT 6-9 INFRDR5 8.125,3 7.443,3 3.572,0 19.140,6 1,5224 29.139,6 1,085 31.616,5 7.136,9
PREFABRICATE DESCHIDERE 2 m 6-9 DALE2 17.812,0 674,6 1.607,0 20.093,6 1,4854 29.847,0 1,085 32.384,0 7.310,2
DESCHIDERE DESCHIDERE 3 m 6-9 DALE3 21.219,0 702,3 1.607,0 23.528,3 1,4854 34.948,9 1,085 37.919,6 8.559,7
PODET DESCHIDERE 4 m 6-9 DALE4 23.546,0 744,2 1.607,0 25.897,2 1,4854 38.467,7 1,085 41.737,5 9.421,5
DESCHIDERE 5 m 6-9 DALE5 26.088,0 805,1 1.607,0 28.500,1 1,4854 42.334,0 1,085 45.932,4 10.368,5
SISTEM RUTIER DRUM BALASTAT 6-9 DRBALAST 1.252,4 309,1 506,7 2.068,2 1,5131 3.129,4 1,085 3.395,4 766,5
AFERENT DRUM BETONAT 6-9 DRBB 1.477,9 1.275,2 722,8 3.475,9 1,5217 5.289,3 1,085 5.738,9 1.295,5
PODET DRUM BETONAT+ASFA 6-9 DRBBA 2.255,1 1.702,4 899,8 4.857,3 1,5146 7.356,9 1,085 7.982,2 1.801,9
drum cu latime carosabil de 7,5 m
PODET DALAT INFRA PODET DALAT 6-9 INFRDR7,5 12.188,0 11.165,0 5.358,0 28.710,9 1,5224 43.709,5 1,085 47.424,8 10.705,4
PREFABRICATE DESCHIDERE 2 m 6-9 DALE2 18.808,0 1.011,9 2.410,5 22.230,4 1,4854 33.021,0 1,085 35.827,8 8.087,5
DESCHIDERE DESCHIDERE 3 m 6-9 DALE3 23.065,0 1.053,5 2.410,5 26.529,0 1,4854 39.406,1 1,085 42.755,6 9.651,4
PODET DESCHIDERE 4 m 6-9 DALE4 27.190,0 1.116,3 2.410,5 30.716,8 1,4854 45.626,7 1,085 49.505,0 11.174,9
DESCHIDERE 5 m 6-9 DALE5 29.482,0 1.207,7 2.410,5 33.100,2 1,4854 49.167,0 1,085 53.346,2 12.042,0
SISTEM RUTIER DRUM BALASTAT 6-9 DRBALAST 1.878,6 463,7 760,1 3.102,3 1,5131 4.694,1 1,085 5.093,1 1.149,7
AFERENT DRUM BETONAT 6-9 DRBB 2.216,9 1.912,8 1.084,2 5.213,9 1,5217 7.933,9 1,085 8.608,3 1.943,2
PODET DRUM BETONAT+ASFA 6-9 DRBBA 3.382,7 2.553,6 1.349,7 7.286,0 1,5146 11.035,3 1,085 11.973,3 2.702,8
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

În varianta infrastructurii cu elevaţia realizată din prefabricate de beton armat, fixate pe fundaţii continui din beton monolit şi drenaje superioare pozate pe rigole
prefabricate costurile se modifică, în creştere, doar pentru subsistemul structurii podeţului.
Costul total al podeţului se determină prin însumarea costului infrastructurii cu cel al suprastructurii (funcţie de deschidere) şi cu cel al sistemului rutier aferent
podeţului.
În tabelul următor vă prezentăm costurile podeţului în varianta infrastructura monolit + prefabricat.

pag. 126
Capitolul 6

PODETE DALATE CU INFRASTRUCTURA MONOLIT+ PREFABRICATE LATIME DRUM 5 m si 7 m 1 Eu = 4,43 lei


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/buc) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
C-TII SPECIALE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/buc) INDIRECTE(2) lei / buc Euro / buc
PODET DALAT INFRA PODET DALAT 6-9 INFRDRPREF 12.450,2 9.394,7 2.823,2 24.668,1 1,5224 37.554,7 1,085 40.746,9 9.197,9
PREFABRICATE DESCHIDERE 2 m 6-9 DALE2 17.812,0 674,6 1.607,0 20.093,6 1,4854 29.847,0 1,085 32.384,0 7.310,2
DESCHIDERE DESCHIDERE 3 m 6-9 DALE3 21.219,0 702,3 1.607,0 23.528,3 1,4854 34.948,9 1,085 37.919,6 8.559,7
PODET DESCHIDERE 4 m 6-9 DALE4 23.546,0 744,2 1.607,0 25.897,2 1,4854 38.467,7 1,085 41.737,5 9.421,5
DESCHIDERE 5 m 6-9 DALE5 26.088,0 805,1 1.607,0 28.500,1 1,4854 42.334,0 1,085 45.932,4 10.368,5
SISTEM RUTIER DRUM BALASTAT 6-9 DRBALAST 1.252,4 309,1 506,7 2.068,2 1,5131 3.129,4 1,085 3.395,4 766,5
AFERENT DRUM BETONAT 6-9 DRBB 1.477,9 1.275,2 722,8 3.475,9 1,5217 5.289,3 1,085 5.738,9 1.295,5
PODET DRUM BETONAT+ASFA 6-9 DRBBA 2.255,1 1.702,4 899,8 4.857,3 1,5146 7.356,9 1,085 7.982,2 1.801,9
drum cu latime carosabil de 7,5 m
PODET DALAT INFRA PODET DALAT 6-9 INFRDRPREF7,5 18.675,3 14.092,1 4.234,8 37.002,2 1,5224 56.332,1 1,085 61.120,3 13.796,9
PREFABRICATE DESCHIDERE 2 m 6-9 DALE2 18.808,0 1.011,9 2.410,5 22.230,4 1,4854 33.021,0 1,085 35.827,8 8.087,5
DESCHIDERE DESCHIDERE 3 m 6-9 DALE3 23.065,0 1.053,5 2.410,5 26.529,0 1,4854 39.406,1 1,085 42.755,6 9.651,4
PODET DESCHIDERE 4 m 6-9 DALE4 27.190,0 1.116,3 2.410,5 30.716,8 1,4854 45.626,7 1,085 49.505,0 11.174,9
DESCHIDERE 5 m 6-9 DALE5 29.482,0 1.207,7 2.410,5 33.100,2 1,4854 49.167,0 1,085 53.346,2 12.042,0
SISTEM RUTIER DRUM BALASTAT 6-9 DRBALAST 1.878,6 463,7 760,1 3.102,3 1,5131 4.694,1 1,085 5.093,1 1.149,7
AFERENT DRUM BETONAT 6-9 DRBB 2.216,9 1.912,8 1.084,2 5.213,9 1,5217 7.933,9 1,085 8.608,3 1.943,2
PODET DRUM BETONAT+ASFA 6-9 DRBBA 3.382,7 2.553,6 1.349,7 7.286,0 1,5146 11.035,3 1,085 11.973,3 2.702,8
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

În varianta infrastructură pe cadre prefabricate pozate pe fundaţie de beton, drenaje şi aripi laterale, costul de reconstrucţie al podeţului se determină prin însumarea
costului infrastructurii podeţului cu costul sistemului rutier.

pag. 127
Construcţii speciale

În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile de reconstrucţie pentru podeţele cu deschideri de 2, 3, 4 m, pentru drumuri cu lăţimea de 5 m şi 7 m.

PODETE CU INFRASTRUCTURA CADRE PREFABRICATE SI SISTEM RUTIER LATIME DRUM 5 m si 7 m 1 Eu = 4,43 lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/buc) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLĂDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/buc) INDIRECTE(2) lei / buc Euro / buc
INFRA DESCHIDERE 2 m 6-9 DALE2 20.743,0 15.433,1 4.231,0 40.407,1 1,4854 60.020,7 1,085 65.122,5 14.700,3
CADRE PODET DESCHIDERE 3 m 6-9 DALE3 22.228,6 17.355,0 4.560,0 44.143,6 1,4854 65.570,9 1,085 71.144,4 16.059,7
PODET DESCHIDERE 4 m 6-9 DALE4 23.546,0 18.298,0 4.954,0 46.798,0 1,4854 69.513,7 1,085 75.422,4 17.025,4
SISTEM RUTIER DRUM BALASTAT 6-9 DRBALAST 1.252,4 309,1 506,7 2.068,2 1,5131 3.129,4 1,085 3.395,4 766,5
AFERENT DRUM BETONAT 6-9 DRBB 1.477,9 1.275,2 722,8 3.475,9 1,5217 5.289,3 1,085 5.738,9 1.295,5
PODET DRUM BETONAT+ASFA 6-9 DRBBA 2.255,1 1.702,4 899,8 4.857,3 1,5146 7.356,9 1,085 7.982,2 1.801,9
drum cu latime carosabil de 7,5 m
INFRA DESCHIDERE 2 m 6-9 DALE2 23.011,3 20.544,0 4.877,0 48.432,3 1,4854 71.941,3 1,085 78.056,4 17.619,9
CADRE DESCHIDERE 3 m 6-9 DALE3 27.322,5 22.331,8 5.102,0 54.756,3 1,4854 81.335,0 1,085 88.248,5 19.920,7
PODET DESCHIDERE 4 m 6-9 DALE4 30.221,0 20.443,0 5.344,0 56.008,0 1,4854 83.194,3 1,085 90.265,8 20.376,0
SISTEM RUTIER DRUM BALASTAT 6-9 DRBALAST 1.878,6 463,7 760,1 3.102,3 1,5131 4.694,1 1,085 5.093,1 1.149,7
AFERENT DRUM BETONAT 6-9 DRBB 2.216,9 1.912,8 1.084,2 5.213,9 1,5217 7.933,9 1,085 8.608,3 1.943,2
PODET DRUM BETONAT+ASFA 6-9 DRBBA 3.382,7 2.553,6 1.349,7 7.286,0 1,5146 11.035,3 1,085 11.973,3 2.702,8
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 128
Capitolul 6

6.5 REŢELE EXTERIOARE DE GAZE

Costurile aferente executării reţelelor de distribuţie şi a branşamentelor de gaze, din indicatorul de deviz G, au la bază informaţiile şi precizările impuse de
Normativul de proiectare şi execuţie a reţelelor de gaze NTPEE-2008.
Reţelele subterane promovate de indicatorul G sunt reţele realizate din ţeavă metalică trasă şi ţeava de tip polietilenă PEHD-SDR11. Reţeaua supraterană de gaze
se execută numai din ţeavă trasă. Traseele reţelelor de distribuţie subterane se montează de regulă la adâncime de 90 cm de la cota terenului sistematizat.
Reţelele subterane prezentate sunt realizate din ţeavă tip polietilenă (ţeavă neagră cu 2 dungi galbene). În costul traseelor este cuprins costul ţevii, patul de pietriş şi
folia protectoare. Ca elemente prezente pe traseul de gaze se regăsesc răsuflătorile şi colierele aferente racordurilor.
Branşamentele prezentate în tabelele de mai jos sunt de tip individual, sunt trasee supraterane fixate pe pereţii clădirii, sunt realizate din ţeavă neagră trasă vopsită
cu vopsea de culoare galbenă. Ca accesorii sunt transferate costurile pentru kit-ul de senzori şi firida pentru contorul şi regulatorul de gaze.
Vă prezentăm mai jos tabelul pentru costul săpăturii aferente traseelor de distribuţie, tabelul pentru costul branşamentului individual în 3 variante de secţiune ale ţevii
şi tabelul cu traseele de distribuţie subterane executate din ţeavă PEHD- SDR11 cu diametre de la 32 mm la 200 mm.

Tabelul pentru costul săpăturii:

SAPATURA TRASEU GAZE 1Eu = 4,43 LEI


TIP SISTEM TIP SUBSISTEM TIP SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/ml) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
ELEMENT SAPATURA materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/ml) INDIRECTE(2) lei /ml Euro / ml
GAZE SAPATURA TRASEU 0,5X0,9 SAPGAZ 1,8 33,3 0,0 35,15 1,4841 52,17 1,085 56,6 12,8
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

Tabelul branşamentelor individuale supraterane conţine informaţii privind costurile/ml aferente traseului şi costurile/bucată aferente accesoriilor:

TRASEE AERIENE DE BRANSAMENTE GAZE DIN TEAVA TRASA VOPSITA IN INTERIORUL CLADIRII 1Eu = 4,43 LEI
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM U/M SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/ml) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
ELEMENT materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/ml) INDIRECTE(2) lei /ml Euro / ml
TRASEU TEAVA 1/2" ml TNGAZV1/2 13,0 23,3 0,1 36,30 1,4988 54,41 1,085 59,0 13,3
BRANSAM. TRASEU TEAVA3/4" ml TNGAZV3/4 16,2 23,3 0,1 39,50 1,4988 59,20 1,085 64,2 14,5
GAZE TRASEU TEAVA 1" ml TNGAZV1 20,6 23,3 0,1 44,00 1,4988 65,95 1,085 71,6 16,2
ACCESORII BRANSAMENT GAZE
ELEMENT KIT SENZOR GAZE BUC KITGAZE 158,7 24,8 0,9 184,4 1,5098 278,3 1,085 302,0 68,2
FIRIDA GAZE BUC FIRIDA60X60 85,9 19,4
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 129
Construcţii speciale

Costul traseelor reţelelor de distribuţie montate subteran, la adâncimea de 90 cm faţă de cota terenului natural este prezentat ca un cost/ml, iar costul aferent
răsuflătorilor şi colierelor de ramificaţie la un cost/bucată.

TRASEE SUBTERANE PENTRU GAZE CU TEAVA PEHD - SDR11 IN EXTERIORUL CLADIRII 1Eu = 4,43 LEI
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM DIAMETRU SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/ml) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
ELEMENT TRASEU materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/ml) INDIRECTE(2) lei /ml Euro / ml
PEHD-SDR11. Ø40 PEHDØ40 6,42 1,47 1,1 9,0 1,4988 13,47 1,085 14,62 3,3
PEHD-SDR11. Ø50 PEHDØ50 9 1,47 1,1 11,6 1,4988 17,34 1,085 18,82 4,2
TRASEE PEHD-SDR11. Ø63 PEHDØ63 13,88 1,47 1,2 16,6 1,4988 24,81 1,085 26,91 6,0
CONDUCTE PEHD-SDR11. Ø75 PEHDØ75 19,03 2,6 1,92 23,6 1,4988 35,30 1,085 38,30 8,6
PEHD PEHD-SDR11. Ø90 PEHDØ90 27,11 4,7 1,92 33,7 1,4988 50,55 1,085 54,85 12,3
PEHD-SDR11. Ø110 PEHDØ110 39,75 6,7 4,8 51,3 1,4988 76,81 1,085 83,34 18,7
PEHD-SDR11. Ø125 PEHDØ125 50,25 8,2 4,8 63,3 1,4988 94,80 1,085 102,86 23,1
PEHD-SDR11. Ø140 PEHDØ140 62,47 8,2 12,4 83,1 1,4988 124,51 1,085 135,09 30,4
PEHD-SDR11. Ø160 PEHDØ160 81,45 9,2 16,3 107,0 1,4988 160,30 1,085 173,92 39,1
PEHD-SDR11. Ø180 PEHDØ180 102,97 9,8 17,3 130,1 1,4988 194,95 1,085 211,52 47,5
PEHD-SDR11. Ø200 PEHDØ200 126,73 10,3 18 155,0 1,4988 232,36 1,085 252,11 56,7
ACCESORII TRASEE SUBTERANE CU PRET PE BUCATA
ACCESORII RASUFLATORI CU CAPAC RASUFGAZE 24,70 16,80 1,30 42,8 1,4988 64,1 1,085 69,6 15,7
GAZE CONEX.BRANSAMENT CONEXGAZE 43,20 22,90 1,30 67,4 1,4988 101,0 1,085 109,6 24,7
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

TRASEE SUBTERANE PENTRU GAZE CU TEAVA OTEL TRASA FARA SUDURA IN EXTERIORUL CLADIRII 1Eu = 4,43 LEI
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM DIAMETRU SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/ml) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
ELEMENT TRASEU materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/ml) INDIRECTE(2) lei /ml Euro / ml
TRASEE T.TR.FARA SUDURA Ø48 TGFS50 35,7 10,2 8,0 53,9 1,4988 80,79 1,085 87,65 19,8
CONDUCTE T.TR.FARA SUDURA Ø60 TGFS60 45,1 10,2 8,0 63,3 1,4988 94,87 1,085 102,94 23,2
TEAVA TRASA T.TR.FARA SUDURA Ø76 TGFS76 52,5 10,2 8,0 70,7 1,4988 105,97 1,085 114,97 26,0
FARA T.TR.FARA SUDURA Ø89 TGFS89 66,4 11,7 9,6 87,7 1,4988 131,44 1,085 142,62 32,2
SUDURA T.TR.FARA SUDURA Ø114 TGFS114 101 11,7 9,6 122,3 1,4988 183,30 1,085 198,88 44,9
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 130
Capitolul 6

ANEXA I

Costul unitar al finisajelor de faţadă

Tabelul din anexa I prezintă costul/mp al finisajului unei faţade, cost actualizat pentru anul 2014-2015 şi TVA de 24%.
COSTUL DE EXECUTIE A FINISAJELOR DE FATADA TVA 24%
Defalcare costuri Total cheltuieli Coeficient Total cost Coeficient Cost total
Denumire faţadă/ Material Manoperă Trans.+utilaje directe recapitulaţie deviz analitic cheltuieli lei/mp Euro/mp Descriere
Simbol lei/mp lei/mp lei/mp lei/mp deviz analitic lei/mp indirecte
A B C D=A+B+C E F=DX E G H=FXG I=H:4,43
FSIMIP3 Similipiatră Finisajul este realizat cu nisip de granit sau marmoră
cu asize 3 cm 45,8 188,9 21,7 256,4 1,475 378,2 1,085 410,3 92,6 şi 20,5 kg ciment. Faţadele au grosime de 5 cm şi
grosime rosturi(asize) de 3 cm grosime
FSIMIP1 Similipiatră Finisajul este realizat cu nisip de granit sau marmoră
cu asize 1 cm 31,8 100,4 12,7 144,9 1,476 213,9 1,085 232,1 52,4 şi 20,5 kg ciment. Faţadele au grosime de 3,5 cm şi
grosime rosturi(asize) de 1 cm grosime
FBRATCA Placare 76,1 151,6 19,6 247,3 1,475 364,8 1,085 395,8 89,3 Placare cu cărămidă ceramică glazurată fixată cu
cărămidă ceramică mortar M-100 pe plasa STM cu rabiţ
FTERMO5 Faţadă Polistiren expandat de 5 cm grosime fixat cu mortar
cu termosist.polist. 33,1 66,4 1,8 101,3 1,471 149,0 1,085 161,7 36,5 Murexim şi dibluri cu plasă fixată cu mortar Murexim
expndat 5 cm gros. şi finisaj Caparol de exterior de tip strop
FPOLIST10 Faţadă Polistiren expandat de 10 cm grosime fixat cu mortar
cu termosist.polist. 46,2 109,4 1,9 157,5 1,472 231,9 1,085 251,6 56,8 Murexim şi dibluri cu plasă fixată cu mortar Murexim
expandat 10 cm gros. şi finisaj Caparol de exterior de tip strop
FTERMOEXTRUD 69,6 134,8 1,7 206,1 1,472 303,3 1,085 329,1 74,3 Polistiren extrudat de 10 cm grosime fixat la soclul
10 cm gros.-soclu clădirii fixat cu dibluri şi finisat tip strop
FVINAR Faţadă cu 24,3 58,5 2,4 85,2 1,477 125,8 1,085 136,5 30,8 Finisajul este realizat cu vopsea din răşină siliconică
finisaj vinarom de exterior peste tencuială M-50-T
FSTROP Tencuială tip 26,4 111,6 3,7 141,7 1,478 209,5 1,085 227,3 51,3 Tencuială faţă văzută din praf piatră cu ciment alb
strop cu ciment alb peste tencuială de faţadă cu mortar M50-T
FPRAFP Tencuială tip 26,9 97,2 3,7 127,8 1,481 189,3 1,085 205,4 46,4 Tencuială faţă văzută din praf piatră cu ciment alb
praf piatră riflat tip riflată peste tencuială de faţadă cu mortar M50-T
FTERASIT Finisaj cu 55,4 73,7 3,8 132,9 1,467 194,9 1,085 211,5 47,7 Amestec de nisip quarţos cu mică şi cimenturi color
terasit pe mortar M-50 peste tencuială de faţadă cu mortar M50-T
FALUCOB Placaj cu Placaj din tablă aluminiu de 4 mm tip sandwich fixată
foi aluminiu eloxat 212,5 75,7 1,3 289,5 1,456 421,6 1,085 457,4 103,3 pe structuri zincate de faţadă, cu termoizolaţie din
cu termosist.vată m. vată mineraşă de 10 cm grosime
FPERETEM1 Perete 342,1 208,8 35,0 585,9 1,506 882,3 1,085 957,3 216,1 Perete cortină cu structură metalică şi panouri geam
cortina standard M1 duplex reflectorizant la H clădire < 20 m
FPERETEM3 Perete 849,2 243,2 57,1 1.149,5 1,499 1.723,1 1,085 1.869,6 422,0 Perete cortină cu structură metalică şi panouri geam
cortina standard M3 duplex reflectorizant la H clădire > 20 m

pag. 131
Construcţii speciale

ANEXA II
Gradul de intensitate seismică pe localităţi. Coeficienţii de corecţie pentru distanţa de transport şi nivelul treptei de salarizare

Tabelele următoare prezintă gradul de intensitate seismică a localităţilor importante din România, în varianta: înainte de anul 1978 şi după anul 1978 (după
cutremurul din 4 martie 1977 s-a elaborat noul normativ de calcul P100/1978).

n r. G R A D S E I S M I C C o e fic ie n t Co e f icie n t n r. G RA D S E I S M IC C o e fic ie n t Co e f icie n t n r. G RA D S E I S M IC C o e fi cie n t C o e fic ie n t


c r. Ju d e ţ /L o c alit a te î na in t e după c o re cţ ie c o re cţ ie cr. Ju d e ţ / L o ca lit a te î n a in te du p ă c o re c ţie c ore c ţ ie c r. J u d e ţ /L o c a lita t e în a in t e după co re c ţi e co re c ţie
1978 1978 m a n o p e ră t ra n s p o rt 1978 19 7 8 m a n o p e ră t ra nsp o rt 1978 1978 m a n o p e ră tra n s p o rt
A LB A BR A Ş O V C O NS TA NŢ A
A lb a I ul i a VI VI 1 ,0 1 8 1 ,0 0 3 B ra ş o v VI I VI I 1 , 0 36 1 ,0 0 6 C on s ta nţa V II V II 1,036 1 ,0 0 6
1 A iu d VI VI 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 C o d le a VI I VI I 1 , 0 00 1 ,0 0 0 15 C e rn a vo d ă V II V I II 1,000 1 ,0 0 0
B la j VI VII 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 8 F ăg ă ra ş VI VI I 1 , 0 00 1 ,0 0 0 H â rşo v a V II V II 1,000 1 ,0 0 0
Cu g ir VI VI 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 P re d e al VI I VI I 1 , 0 00 1 ,0 0 0 M a m a ia V II V II 1,000 1 ,0 0 0
Sebeş VI VI 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 R â şn o v VI I VI I 1 , 0 00 1 ,0 0 0 M a n g a lia V II V II 1,000 1 ,0 0 0
AR A D Z ărn e şt i VI I VI I 1 , 0 00 1 ,0 0 0 M e d g id ia V II V II 1,000 1 ,0 0 0
A ra d VI VII 1 ,0 3 6 1 ,0 0 6 B RĂ I LA D Â M B O V I ŢA
2 In e u VI VI 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 B ră i la V II I V I II 1 , 0 18 1 ,0 0 3 T â rg ovi ş te V I II V I II 1,018 1 ,0 0 3
L ip o v a VI VII 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 9 Fă u re i V II I V I II 1 , 0 00 1 ,0 0 0 16 F ie n i V I II V I II 1,000 1 ,0 0 0
A RG E Ş Ia n c a V II I V I II 1 , 0 00 1 ,0 0 0 G ă e ş ti V II V I II 1,000 1 ,0 0 0
P i te ş ti VII VII 1 ,0 3 6 1 ,0 0 6 B UC UR E Ş TI VI I V I II 1 , 0 54 1 ,0 0 6 Tit u V II V I II 1,000 1 ,0 0 0
3 C o st e şt i VII V I II 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 B UZ Ă U D O LJ
C â m p u lu n g VII VII 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 B uz ă u V II I V I II 1 , 0 18 1 ,0 0 3 17 C ra i ova VI V I II 1,036 1 ,0 0 6
Cu rt e a d e A rg e ş VII VII 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 10 N e h o iu V II I V I II 1 , 0 00 1 ,0 0 0 Ca la f a t VI V I II 1,000 1 ,0 0 0
BA C Ă U R m .S ăra t V II I V I II 1 , 0 00 1 ,0 0 0 Filia ş i VI V II 1,000 1 ,0 0 0
Bacău VII VII 1 ,0 1 8 1 ,0 0 6 CA R A Ş S E V E R IN G A LA ŢI
4 B uhuş i VII VII 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 R e ş iţa VI VI I 1 , 0 00 1 ,0 0 3 18 G ala ţ i V I II V I II 1,036 1 ,0 0 6
Co m ă n eş ti VII VII 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 11 C a ra n se b e ş VI VI I 1 , 0 00 1 ,0 0 0 Te c u ci V I II V I II 1,000 1 ,0 0 0
Oneş t i V I II V I II 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 M o ld o v a N o u ă VI I VI I 1 , 0 00 1 ,0 0 0 G IU RG I U
T â rg u -O c n a VII VII 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 O ra v iţa VI I VI I 1 , 0 00 1 ,0 0 0 19 G i ur gi u V II V I II 1,018 1 ,0 0 3
B IH O R CĂ LĂ R A Ş I C ă lu g ă re n i V II V I II 1,000 1 ,0 0 0
O r a de a VI VII 1 ,0 1 8 1 ,0 0 3 12 C ă lă r a ş i VI I V I II 1 , 0 18 1 ,0 0 3 GOR J
5 A le ş d VI VI 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 O lt e n iţa VI I VI I 1 , 0 00 1 ,0 0 0 20 Tg . J iu VI V II 1,018 1 ,0 0 3
B ie iuş VI VI 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 CL UJ M o t ru VI V II 1,000 1 ,0 0 0
S a lo nt a VI VI 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 13 Cl uj N a po c a VI VI I 1 , 0 36 1 ,0 0 6 H UN E DO A R A
BI S TR IŢ A De j VI VI 1 , 0 00 1 ,0 0 0 D eva VI VI 1,018 1 ,0 0 3
6 B i s tr iţa VI VI 1 ,0 1 8 1 ,0 0 3 Tu rd a VI VI 1 , 0 00 1 ,0 0 0 B rad VI VI 1,000 1 ,0 0 0
B e c le a n VI VI 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 C O V A SN A 21 H aţe g VI VI 1,000 1 ,0 0 0
Nă s ă u d VI VI 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 S f. G h e o rg he VI I VI I 1 , 0 00 1 ,0 0 3 Hu n e d o a ra VI VI 1,000 1 ,0 0 0
B O TO Ş A N I 14 B a ra o lt VI VI I 1 , 0 00 1 ,0 0 0 Lupeni VI VI 1,000 1 ,0 0 0
7 B oto ş a ni VI VII 1 ,0 1 8 1 ,0 0 3 Co v a sn a VI I V I II 1 , 0 00 1 ,0 0 0 P e t ro şa n i VI VI 1,000 1 ,0 0 0
Do ro h o i VI VII 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 Înt o rsu ra B u z ă u VI I V I II 1 , 0 00 1 ,0 0 0

pag. 132
Capitolul 6

ANEXA II

nr. GR AD SEISMIC C oeficient Coeficient nr. GRAD SEISM IC C oeficient Coeficient nr. GRAD SEISM IC C oefi cient C oeficient
c r. Judeţ/Localitate înainte după corecţie corecţie cr. Judeţ/Localitate înainte după corecţie c orecţie cr. Judeţ/Localitate înainte după corecţi e corecţie
1978 1978 m anoperă trans port 1978 1978 manoperă transport 1978 1978 m anoperă transport
H AR GITA P RAH OVA TULCEA
M iercurea Ciuc VI VII 1,018 1,003 Plo ieşti VIII VIII 1,036 1,006 37 Tu lcea V II VIII 1,018 1 ,003
22 Gheorghieni VI VII 1,000 1,000 30 Câm pina VIII VIII 1,000 1,000 Măcin V II VIII 1,000 1 ,000
Odorhei-Secuiesc VI VII 1,000 1,000 Mizil VIII VIII 1,000 1,000 VASLUI
T opliţa VI VI 1,000 1,000 Sinaia VII VII 1,000 1,000 38 Vaslu i VIII VIII 1,018 1 ,003
I ALOMI ŢA Vălenii de M unte VIII VIII 1,000 1,000 Bârlad VIII VIII 1,000 1 ,000
Sloboz ia VII VIII 1,018 1,003 SATU MA RE VÂLCEA
23 Feteşti VII VIII 1,000 1,000 31 Satu Mare VI VII 1,018 1,003 39 Rm . Vâlcea V II VIII 1,018 1 ,003
Ţândărei VII VIII 1,000 1,000 Carei VIII VIII 1,000 1,000 Drăgăşani V II VIII 1,000 1 ,000
U rziceni VII VIII 1,000 1,000 N egreş ti-Oaş VIII VIII 1,000 1,000 Horez u VI VIII 1,000 1 ,000
IA ŞI SĂLAJ VR ANC EA
Iaşi VII VIII 1,036 1,006 32 Zalău VI VI 1,018 1,003 Focşan i IX IX 1,018 1 ,003
24 H ârlău VII VIII 1,000 1,000 Jibou VI VI 1,000 1,000 40 Adjud IX IX 1,000 1 ,000
P aşcani VII VII 1,000 1,000 SIB IU Mărăş eşti IX IX 1,000 1 ,000
MARAM UR EŞ 33 Sib iu VI VII 1,036 1,003 Odobeşti IX IX 1,000 1 ,000
25 B aia Mare VI VII 1,018 1,003 Cisnădie VI VII 1,000 1,000 Panciu IX IX 1,000 1 ,000
Borşa VI VI 1,018 1,006 M ediaş VI VII 1,000 1,000
Sighetul M armaţiei VI VII 1,000 1,000 SU CEAVA
MEH EDI N ŢI Su ceava VI VII 1,018 1,003
Drob eta T.S everin VI VII 1,000 1,003 C.L.M oldovenesc VI VII 1,000 1,000
26 Orş ova VI VII 1,000 1,000 34 Fălticeni VI VII 1,000 1,000
Strehaia VI VII 1,000 Gura H umorului VI VII 1,000 1,000
M UR EŞ Vatra Dornei VI VI 1,000 1,000
27 Tg. Mureş VI VII 1,036 1,003 TELEOR MAN
Sighişoara VI VII 1,000 1,000 Alexan d ria VII VIII 1,018 1,003
T ârnăveni VI VII 1,000 1,000 35 Roşiorii de Vede VII VIII 1,000 1,000
NEAM Ţ Turnu Măgurele VII VIII 1,000 1,000
28 Piatra Neamţ VI VII 1,018 1,003 Videle VII VIII 1,000 1,000
B icaz VI VII 1,000 1,000 TIMI Ş
Rom an VII VII 1,000 1,000 Timişoara VI VII 1,000 1,003
OLT 36 Jim bolia VII VII 1,000 1,000
29 Slatina VII VIII 1,018 1,003 Lugoj VI VIII 1,000 1,000
Caracal VI VIII 1,000 1,000 Sânicolau Mare VI VIII 1,000 1,000

pag. 133
Construcţii speciale

ANEXA II

Tabelele următoare prezintă nivelul salariului net lunar pe ramura construcţii, la nivelul a 8 ore de lucru zilnic, 176 ore lunar, pentru localităţile precizate în anexa II,
salarii diferenţiate pe salariu minim al muncitorilor necalificaţi şi salariul maxim pentru muncitorii calificaţi.
Pentru coeficienţii de corecţie a distanţelor de transport s-au prezentat coeficienţii pentru distanţe medii de 5, 10 şi 20 km, coeficienţii obţinuţi din rulajul devizelor
analitice pentru aceste distanţe.

TABELUL CU COEFICIENTII DE CORECTIE PENTRU MANOPERA EXEMPLU DE UTILIZARE A COEFICIENTILOR DE CORECTIE

Nivelul de Interval de salarizare(1) coef. de Calculele costurilor unitare din catalogul I, II şi III s-au efectuat pentru nivelul III de salarizare
salarizare lei net/lună corecţie şi distanţa de transport de 10 km.
minim maxim
I 807,0 1.324,0 1,000 Corecţia costului clădirii funcţie de nivelul de salarizare
II 942,0 1.545,0 1,018 Nivelul I de salarizare : coeficientul de corecţie faţa de nivelul III va fi:1,000 /1,036 = 0,965
III 1.077,0 1.766,0 1,036 Nivelul II de salarizare : coeficientul de corecţie faţa de nivelul III va fi:1,018/1,036 = 0,983
IV 1.211,0 1.987,0 1,054 Nivelul III de salarizare : coeficientul de corecţie faţa de nivelul III va fi:1,036/1,036 = 1,000
Nota:(1) Nivelul de salarizare este dat de forţa de muncă utilizată, Nivelul IV de salarizare : coeficientul de corecţie faţa de nivelul III va fi:1,054/1,036 = 1,017
respectiv minim pentru muncitorii necalificaţi şi maxim pentru muncitorii calificaţi

TABELUL CU COEFICIENŢII DE CORECŢIE FUNCŢIE DE DISTANŢA DE TRANSPORT Corecţia costului clădirii în funcţie de distanţa de transport de 10 km
Pentru o clădire la care distanţa medie de transport este de 5 km coeficientul de corecţie faţă de

coeficient de
distanţa de
corecţie
transport de 10 km Corecţiile pentru distanţa de transport au fost distanţa de transport de 10 km va fi: 1,000/1,0003 = 0,997
stabilite pe baza aprecierii distanţei de la Pentru o clădire la care distanţa medie de transport este de 10 km coeficientul de corecţie faţă de
5 km 1,000 depozitele de materiale sau staţii de betoane distanţa de transport de 10 km va fi: 1,003/1,0003 =1,000
10km 1,003 la punctul de lucru. Pentru o clădire la care distanţa medie de transport este de 20 km coeficientul de corecţie faţă de
20km 1,006 distanţa de transport de 10 km va fi: 1,006/1,0003 =1,003

pag. 134
Capitolul 6

ANEXA III
Costuri unitare ale subsistemelor: învelitori, terase, finisaj şi instalaţii funcţionale - clădiri rezidenţiale

cost/mp 1€ = 4,43 lei


TIP SUBSISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONFORM DEVIZ(lei) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST TOTAL CHE. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CLADIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE REACAPIT(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei/mp €/mp
FINISAJ OBISNUIT 6-9 FOBFS 258,7 320,5 25,6 604,8 1,4390 870,3 1,085 944,3 213,2
FINISAJE FINISAJ SUPERIOR 6-9 SUPFS 286,8 419,3 23 729,1 1,4380 1.048,4 1,085 1.137,6 256,8
FINISAJ MANSARDA 6-9 FOMANS 160,3 246,5 6,2 413,0 1,4420 595,5 1,085 646,2 145,9
INV.TABLA ZINCATA 6-9 INVTZ 92,2 63,5 3,6 159,3 1,4350 228,6 1,085 248,0 56,0
ÎNVELITORI INVELIT.TABL.LINDAB 6-9 INVTL 176,5 45,1 2,4 224,0 1,4270 319,6 1,085 346,8 78,3
SI INVELITORI TIGLA 6-9 INVTIG 149,1 92,2 7,6 248,9 1,4340 356,9 1,085 387,3 87,4
TERASE TERASA NECIRCUL. 6-9 TERNE 128,2 141,5 21 290,7 1,4650 425,9 1,085 462,1 104,3
TERASA CIRCULABILA 6-9 TERCIRC 320,6 274,3 20,4 615,3 1,4630 900,2 1,085 976,7 220,5
INSTAL.FUNCT. ILUM+PRIZE+C.SLABI 6-9 ELINGR 15,4 38,3 0,3 54,0 1,4480 78,2 1,085 84,8 19,2
ELECTRICE CONVECTORADIAT. 6-9 INVCONV 21,7 47 1,9 70,6 1,4470 102,2 1,085 110,8 25,0
INCALZIRE FONTA /BIMETAL 6-9 INCELFS 54 44,3 2,7 101,0 1,4380 145,2 1,085 157,6 35,6
cost/buc
SC.TREPTE MOZAIC 6-9 SCAMOZ 525,3 1576,3 71,4 2.173,0 1,5190 3.300,8 1,085 3.581,4 808,4
SCARI SC.TREPTE GRESIE 6-9 SCAGRES 498,7 1.627,0 272,0 2.397,7 1,5200 3.644,5 1,085 3.954,3 892,6
INTERIOARE SC.TREPTE STEJAR 6-9 SCASTEJA 3.780,1 3.954,2 25,1 7.759,4 1,5110 11.724,5 1,085 12.721,0 2.871,6
SC.TREPTE MARMORA 6-9 SCAMARM 5.640,5 1.223,5 31,3 6.895,3 1,4980 10.329,2 1,085 11.207,1 2.529,8
CH.FONTA+BAT.AMES. 6-9 CHFOBO 444,6 248,0 0,2 692,8 1,4590 1.010,8 1,085 1.096,7 247,6
INSTALATII CH.INOX+BAT.AMES. 6-9 CHINOX 718,0 243,6 0,3 961,9 1,4560 1.400,5 1,085 1.519,6 343,0
SANITARE LA+WC OBISNUIT 6-9 LAVWC 566,7 340,2 0,8 907,7 1,4640 1.328,9 1,085 1.441,8 325,5
FUNCTIONALE LA+WC IMPORT 6-9 LAWCSU 2.670,6 384,2 0,6 3.055,4 1,4510 4.433,4 1,085 4.810,2 1.085,8
OBIECTE DUS+LA+WC.OBISN. 6-9 DUSLAWC 826,2 753,3 1,5 1.581,0 1,4640 2.314,6 1,085 2.511,3 566,9
SANITARE DUS+LA+WC.SUPER. 6-9 DUSLAWCS 3.016,1 1.009,5 1,1 4.026,7 1,4550 5.858,8 1,085 6.356,9 1.435,0
CADA+LA+WC.OBISN. 6-9 CALAWC 1.770,2 1.329,3 2,9 3.102,4 1,4620 4.535,7 1,085 4.921,2 1.110,9
CADA+LA+WC.SUPER. 6-9 CAJALAWC 6.542,8 1.661,1 2,4 8.206,3 1,4530 11.923,8 1,085 12.937,3 2.920,4
NOTA * Costurile unitare prezentate in tabelul de mai sus sunt calculate la nivelul anilor 2014- august 2015
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 135
Construcţii speciale

ANEXA IV
Costurile unitare ale construcţiilor speciale din interiorul halelor industriale

cost/ml 1€ = 4,43 lei


C-TII SPECIALE TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONFORM DEVIZ(lei) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST TOTAL CHE. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
INTER.HALA SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE REACAPIT(1) DEVIZ(lei/ml) INDIRECTE(2) lei/ml €/ml
CONDUCTE 2"NEIZ. 6-9 2T2INFIZO 41,2 60,8 0,0 102,0 1,5150 154,5 1,085 167,7 37,8
CONDUCTE 2"IZOL. 6-9 2T2INCIZO 89,6 49,3 0,0 138,9 1,5050 209,0 1,085 226,8 51,2
CONDUCTE CONDUCTE 3"NEIZ. 6-9 2T3INFIZO 83,2 65,6 0,0 148,8 1,5090 224,5 1,085 243,6 55,0
TEHNOLOGICE CONDUCTE 3"IZOL. 6-9 2T3INCIZO 101,2 53,3 0,0 154,5 1,5050 232,5 1,085 252,3 56,9
CONDUCTE 4"NEIZ. 6-9 2T4INFIZO 126,9 73,4 0,0 200,3 1,5060 301,7 1,085 327,3 73,9
CONDUCTE 4"IZOL 6-9 2T4INCIZO 153,6 65,1 0,0 218,7 1,5030 328,7 1,085 356,6 80,5
CANALE IN CANAL 50X50 6-9 CPB 50X50 100,4 199,2 14,8 314,4 1,5160 476,6 1,085 517,1 116,7
PARDOSEALA CANAL 50X70 6-9 CPB50X70 133,6 233,3 32,7 399,6 1,5140 605,0 1,085 656,4 148,2
PL.BETON CANAL 50X90 6-9 CPB50X90 185,5 273,1 39,4 498,0 1,5130 753,5 1,085 817,5 184,5
CANALE IN CANAL 50X50 6-9 CPTS50X50 94,5 187,6 6,8 288,9 1,5160 438,0 1,085 475,2 107,3
PARDOSEALA CANAL 50X70 6-9 CPTS50X70 124,3 217,4 21,4 363,1 1,5140 549,7 1,085 596,5 134,6
TABLA STRIATA CANAL 50X90 6-9 CPTS50X90 166,3 244,8 35,4 446,5 1,5130 675,6 1,085 733,0 165,5
cost/mp
C-TII SPECIALE TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONFORM DEVIZ(lei) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST TOTAL CHE. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
INTER.HALA SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE REACAPIT(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei/mp €/mp
CUVA CUVA CU FINISAJ 6-9 CUVAAUTO 673,2 1.045,5 91,6 1.810,3 1,5140 2.740,8 1,085 2.973,8 671,3
AUTO CUVA NEFINISATA 6-9 CUVAREP 482,6 682,0 87,4 1.252,0 1,5130 1.894,3 1,085 2.055,3 463,9
cost/mc
C-TII SPECIALE TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONFORM DEVIZ(lei) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST TOTAL CHE. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
INTER.HALA SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE REACAPIT(1) DEVIZ(lei/mc) INDIRECTE(2) lei/mc €/mc
FUND.UTILAJ FUND.AF.UTILAJE 6-9 FSUTILAJ 308,3 176,5 26,6 511,4 1,4600 746,6 1,085 810,1 182,9
cost/buc
C-TII SPECIALE TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONFORM DEVIZ(lei) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST TOTAL CHE. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
INTER.HALA SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE REACAPIT(1) DEVIZ(lei/buc) INDIRECTE(2) lei/buc €/buc
POD SUPORT CONDUCTE 6-9 SUPMET 11,0 6,4 0,2 17,6 1,5150 26,7 1,085 28,9 6,5
RULANT TAMPON POD.RUL. 6-9 SCAUNTA 265,0 39,6 10,5 315,1 1,4960 471,4 1,085 511,5 115,5
NOTA * Costurile unitare prezentate in tabelul de mai sus sunt calculate la nivelul anilor 2014- august 2015
(1) Coeficientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

pag. 136
Capitolul 6

CABLAJE ELECTRICE DE FORTA IN INTERIORUL HALEI INDUSTRIALE


CABLAJE INSTALATII FORTA 1€ = 4,43 lei CABLAJE INSTALATII FORTA 1€ = 4,43 lei
DENUMIRE DIMENSIUNI CABLAJ COST DENUMIRE DIMENSIUNI CYABY CYY CYYF
TIP CABLU ELECTRIC lei/m l €/m l CABLU lei/m l €/m l lei/m l €/m l lei/m l €/m l
3X4 0,6/kV 11,9 2,7 CABLU ELECTR. 3X25+16 64,1 14,5 57,7 13,0 60,5 13,7
4X4 0,6/kV 14,6 3,3 CUPRU 3X35+16 82,4 18,6 74,0 16,7 77,2 17,4
CABLU 2X6 0,6/kV 12,1 2,7 INCLUSIV 3X50+25 113,0 25,5 118,2 26,7 90,5 20,4
CYABY 3X6 0,6/kV 16,1 3,6 MANOPERA 3X70+35 161,1 36,4 140,3 31,7 145,1 32,8
INCLUSIV 4X6 0,6/kV 20,2 4,6 DE MONTAJ CU 3X95+50 220,0 49,7 210,6 47,5 173,4 39,1
MANOPERA 2X10 0,6/kV 17,6 4,0 RECAPITULATIE 3X120+70 279,0 63,0 281,9 63,6 221,2 49,9
DE MONTAJ 3X10 0,6/kV 23,9 5,4
CU 4X10 0,6/kV 30,7 6,9 POD DE CABLURI ELECTRICE ZINCATE(inclusiv m anopera de m ontaj+recapitulatiile) 1€ = 4,43 lei
RECAPITULATIE 2X16 0,6/kV 28,1 6,3 COST /ML DIMENSIUNI POD CABLURI
3X16 0,6/kV 39,5 8,9 50x110x75 100x110x75 200x110x75 300x110x75 400x110x75 500x110x75 600x110x75
4X16 0,6/kV 51,0 11,5 LEI 82,4 87,3 101,9 125,3 147,3 163,4 179,6
3X25 0,6/kV 59,6 13,5 EURO 18,6 19,7 23,0 28,3 33,3 36,9 40,5
4X25 0,6/kV 78,0 17,6
4X35 0,6/kV 105,1 23,7
NOTA * Costurile unitare prezentate in tabelul de m ai sus sunt calculate la nivelul anilor 2014- august 2015
(1) Coef icientul de recapitulaţie din devizul analitic se aplică pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariaţilor indirect productivi şi benef iciu
(2) Coef icientul cheltuielilor indirecte se aplică pentru a se lua în calcul cheltuielile de proiectare, organizare de şantier, taxe pentru autorizaţii, branşamente, verificări
(3) Calculele s-au ef ectuat pentru distanţa de transport de 10 km şi nivelul III de salarizare

| }

Cablajele electrice aferente instalaţiilor electrice de forţă pot fi montate pe console metalice fixate pe pereţii halelor industriale, pe bare metalice suspendate, sau pe
poduri de cabluri zincate suspendate. Podurile de cabluri zincate pot fi susţinute de fermele halelor, por fi pozate pe console fixate pe pereţii sau pe stâlpii halelor.
De asemenea, cablajele electrice pot fi montate în canalele din pardoseală, pe suporţi metalici fixaţi pe pereţii canalului.

pag. 137
Construcţii speciale

` ANEXA V

Analiza deprecierii fizice prin metoda vârstă – durată de viaţă utilă

Conform Glosarului IVS 2014, deprecierea fizică reprezintă „o pierdere de utilitate cauzată de deteriorările fizice ale activului sau ale componentelor sale, ca efect al
vechimii sale şi al utilizării în condiţii normale, care se concretizează într-o pierdere de valoare”.
Atunci când se utilizează metoda vârstă - durată de viaţă, pentru estimarea deprecierii fizice, formula este:

Deprecierea fizică = Vef : DVU × costul de nou

Vârsta efectivă (Vef ) reprezintă „vârsta indicată de starea tehnică şi de utilitatea unei construcţii şi se bazează pe raţionamentul şi interpretarea evaluatorului asupra
percepţiilor pieţei”11. Primul element analizat în estimarea vârstei efective este vârsta cronologică.
Vârsta cronologică reprezintă „numărul de ani care au trecut de la finalizarea construirii clădirii”1. Aceasta este fundamentală pentru analiza vârstă - durată de viaţă,
aplicată pentru estimarea deteriorării fizice a componentelor cu durată de viaţă scurtă şi a componentelor cu durată de viaţă lungă ale unei clădiri.

Durata de viaţă utilă (DVU) este „perioada de timp în care o construcţie sau o componentă a unei construcţii poate fi în mod rezonabil considerată că îndeplineşte funcţia
pentru care a fost proiectată”1. Conform Glosarului IVS 2014, durata de viaţă utilă reprezintă „perioada în care un activ este preconizat a fi disponibil pentru utilizare de către
o entitate.”
Durata de viaţă utilă este diferită de durata normală de funcţionare, utilizată pentru determinarea amortizării mijloacelor fixe, indicată de HG 2139/2004 Catalogul privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
În România, INCERC (Institutul de Cercetări în Construcţii) a elaborat Normativul P135/1999 – Ghid cuprinzând coeficienţii de uzură fizică normală la mijloacele fixe din
grupa I-a – Construcţii.
De asemenea, în vederea determinării corecte a uzurii fizice a clădirilor ce urmau să fie demolate, INCERC a elaborat un ghid tehnic care a fost legiferat prin HCM 860/
1973. În anexele acestui ghid au fost precizate ponderile costurilor elementelor constructive ale fiecărui subsistem component al unei clădiri, duratele de viaţă utilă a
elementelor de construcţii şi instalaţii (tabel prezentat în anexa 3 a cărţii Metoda costurilor segregate, Şchiopu C., 2012).Aceste informaţii au permis aprecierea unei durate
de viaţă utilă pentru fiecare dintre subsistemele componente a unei clădiri.
De asemenea, bazându-ne pe principiul deprecierii liniare, vârsta efectivă a fiecărui subsistem constructiv se poate determina pe baza costurilor de întreţinere, reparaţii şi
amenajări efectuate.
Utilizând aceste informaţii, consider că metoda de estimare a deprecierii fizice, vârstă efectivă - durată de viaţă utilă, se poate aplica şi la costul de nou al fiecărui subsistem
constructiv.
Pentru determinarea uzurii fizice a construcţiilor speciale se recomandă utilizarea Normativului P135/1999. Un număr restrâns de construcţii speciale sunt alcătuite din 2-3
subsisteme constructive (de exemplu, rezervoare beton, piscine, poduri basculă etc.)
În tabelul următor sunt propuse durate de viaţă utilă pentru subsistemele existente la clădiri. Aceste durate de viaţă utilă au fost analizate pe baza informaţiilor din anexele
HCM 860/1973 şi din indicaţiile pentru uzurile fizice ale normativului P135/1999.
De asemenea, s-a ţinut cont de obligaţiile legate de întreţinere permanentă a clădirii. Această procedură este semnificativă în cazul în care deprecierea recuperabilă nu se
regăseşte în datele preluate la inspecţie.

1
Appraisal Institute, Evaluarea proprietăţii imobiliare. Ediţia a 13-a. Ediţia în limba română, ANEVAR, 2011.
pag. 138
Capitolul 6

TABEL CU PROPUNERI PRIVIND DURATELE DE VIATA UTILĂ PE SUBSISTEME


NR. SISTEM SUBSISTEMELE UNEI CLADIRI
CR. CONSTRUCTIV STRUCTURA FINISAJ TERASE SARPANTE+ INVELITORI INSTALATII FUNCTIONALE
INFRASTR. SUPRASTR. INTERIOR FATADE* HIDROIZOL** STR.SUPORT TIGLA LINDAB TABL.Zn AZBOCIM. Tb.CUT/O ELECTRICE SANITARE INC./VENT.***
1 BETON-CARAMIDA 100 100 80 60-100 15 60 80 50 40 20 25 35 45 35-60
2 BETON-BETON 100 100 70 60-100* 15 60 80 50 40 20 25 35 45 35-60
3 BETON-METAL 100 100 70 60-100* 15 60 80 50 40 20 25 35 45 35-60
4 BETON LEMN 100 60 50 50 15 60 80 50 40 20 25 35 45 35-60
* Duratele de viata utila a fatadelor: 100 ani pentru similipiatra, placaje marmora, 80 ani placaje placi ceramice, 60 ani finisaje curente cu mortar M50-T, 50 ani -termosistem
** Costul hidroizolatiei aferente teraselor necirculabile reprezinta 28 % din costul subsistemului si 22% in cazul teraselor circulabile. Terasa circulabilă sau necirculabilă a unei clădiri este un
subsistem compus din 2 elemente unul dintre ele cu durată de viaţă scurtă (hidroizolaţiile) şi altul cu durată de viaţă lungă (betonul de pantă, şapa de egalizare, termoizolaţia). Deoarece eliminarea
infiltraţiilor de apă se face prin refacerea hidroizolaţiilor am analizat şi determinat cota parte a hidroizolaţiei din total subsistemul terase. Acest procent este de 28% pentru terase necirculabile şi 22%
în cazul teraselor circulabile.

*** Durata de viata utila pentru instalatia de incalzire cu convectoradiatoare este de 35 ani, iar pentru instala'ia de incalzire cu calorifere din fonta 60 ani

Pentru a ilustra modul de determinare a deprecierii fizice a fiecărui subsistem constructiv , prin metoda vârstă efectivă - durată de viaţă utilă, vă prezentăm, în continuare, un
tabel de calcul.

TABEL DE CALCUL AL DEPRECIERII FIZICE PRIN METODA VARSTA EFECTIVA/ DURATA DE VIATA UTILA
NR. DENUMIRE SUBSISTEM AN AN REAL COSTUL DUR. DE VIATA UZ.FIZIC. LINIARA COST.CU RENOV./ NR.ANI VARSTA DEPRECIERE
CR. EVAL. PIF DE NOU (lei) UTILA (ani) ANUALA ( lei ) AMENAJARI* (lei) ECHIV. CRONOLOGICĂ EFECTIVA LEI %
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SISTEM CALCUL COLOANE CAL.FISE.EV. NORMATIVE 6=4:5 INSPECTIE 8=7:6 9=2-3 10=9-8 11=10x4/5 12=11:4
1 INFRASTRUCTURA 2014 1976 68.960,0 100 689,6 0,0 0,0 38,0 38,0 26.204,8 38,0%
2 SUPRASTRUCTURA 2014 1976 122.320,0 100 1.223,2 0,0 0,0 38,0 38,0 46.481,6 38,0%
3 FINISAJ INTERIOR 2014 1976 176.850,0 80 2.210,6 22.430,0 10,1 38,0 27,9 61.573,8 34,8%
4 FINISAJ FATADA 2014 1976 44.320,0 60 738,7 4.439,0 6,0 38,0 32,0 23.630,3 53,3%
5 TOTAL TERASE 25.335,0 12.876,9 50,8%
NUMAI HIDROIZOLATIA 28% 2014 2007 7.093,8 15 472,9 5.785,0 12,2 15,0 2,8 1.324,2 18,7%
SUPORT HIDR.+BCA+BETON 2014 1976 18.241,2 60 304,0 0,0 0,0 38,0 38,0 11.552,8 63,3%
6 INSTAL. ELECTRICE FUNCT 2014 1976 12.450,0 35 355,7 2.096,0 5,9 38,0 32,1 11.421,1 91,7%
7 INSTAL.SANITARE FUNCT. 2014 1976 8.890,0 45 197,6 4.432,0 22,4 38,0 15,6 3.075,1 34,6%
8 INSTAL. INCALZ./VENT 2014 1976 17.889,0 60 298,2 4.450,0 14,9 38,0 23,1 6.879,7 38,5%
TOTAL 477.014,0 43.632,0 192.143,4 40,3%
* Costul amenajărilor efectuate anterior datei evaluării, vor fi actualizate la cursul de schimb € sau $.

Deasupra rândului 1 sub fiecare dintre coloane sunt menţionate activităţile de preluare şi prelucrare a datelor culese ca urmare a inspecţiei construcţiei. La inspecţia din
teren se vor colecta datele din coloanele 3 şi 7, iar pe baza rezultatelor calculelor efectuate pe baza cataloagelor se vor completa rândurile din coloana 4. Duratele de viaţă
utilă ce se vor înscrie în coloana 5 se vor prelua din tabelul situat la partea de sus a acestei pagini.
Pentru uşurinţa prelucrării datelor evaluatorii pot construi în excel acest tabel, cu formule de calcul specifice fiecărei coloane.

pag. 139
Construcţii speciale

BIBLIOGRAFIE

1. Indicatoarele republicane de deviz C, Ts, E, S, I, V, Iz, G, W1, W2,


2. Agremente de utilizare şi de consum aferente sistemelor constructive noi,
3. Normativ de calcul al structurilor pe zidărie portantă, P2-1985 şi CR-6-2006,
4. STAS 4908-1985 Clădiri civile, industriale şi agricole. Arii şi volume convenţionale,
5. Normativ NP007-1997 Cod de proiectare pentru structuri pe cadre de beton armat,
6. Normativ P100-2004 Cod de proiectare seismică,
7. NEUFERT Manualul Arhitectului,
8. BS EN 15288-1:2008 Bazine de înot. Cerinţe pentru proiectare şi construire,
9. Metoda Costurilor Segregate – Corneliu Şchiopu, editura IROVAL 2012,
10. Evaluarea proprietăţii imobiliare. Ediţia a 13-a. Ediţia în limba română − Appraisal Institute, ANEVAR, 2011,
11. Eurocod5 - Proiectarea sistemelor din lemn în sistem MiTek-multicui,
12. Inspecţia proprietăţilor în scopul evaluării – Corneliu Şchiopu, editura IROVAL, 2010,
13. Standardele de evaluare ANEVAR – ANEVAR, 2014,
14. HG 2139/2004 Clasificarea şi duratele normale de funcţionare ale mijloacelor fixe.

pag. 140

S-ar putea să vă placă și