Sunteți pe pagina 1din 7

Operator economic

SC Armeanca Prest Com SRL

Abordarea din punct de vedere proces tehnologic

( metodologia de executie ) pentru realizarea lucrarilor

Autoritate contractanta : Comuna Rosia de Amaradia .

Obiectul achizitiei : Construire pod pe drum comunal DC 29 .

Descriere investitie : Podul are rolul de a conecta in siguranta locuitorii din


Rosia de Amaradia cu reteaua de drumuri judetene si nationale prin DJ 675 C .

Suprastructura : Grinzi tip “T” .

Sistemul rutier (calea) : Beton asfaltic .

Infrastructura (culei) : Culee de greutate , fundate direct , elevatii massive


armate la partea superioara , ziduri intoarse de 2 [m] , rosturi de dilatatie intre
suprastructura si culei 50[mm] .

Racordari cu terasamentele : placi de racordare scurte 3,00[m] .

Albie : indepartare vegetatie , amenajare si reprofilare albie .

Documente suport : Studiu geotehnic , studio topographic , studiu de


fezabilitate , certificat de urbanism .

Descriere activitati :

Elaborare documentatii tehnico-economice

Prestatorul are obligatia de a elabora toate documentele tehnico-economice


aferente obiectivului de investitii (Proiect Tehnic , Caiet de sarcini , Detalii de executie ,
Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de constructive ).
Avize , acorduri , autorizatii

Prestatorul are obligatia sa intocmeasca documentatiile pentru obtinere


avizelor (fara costuri suplimentare pentru beneficiar) , sa obtina in numele beneficiarului
si sa anexeze documentelor proiectate toate avizele si acordurile necesare pentru
realizarea tuturor fazelor de proiectare , necesare pentru obtinerea autorizatiei de
constructie . Contravaloarea avizelor se va suporta de catre beneficiar pe baza de
documente justificative .

Infrastructuri si suprasatructuri din beton armat

Cofraje

Cofrajele pentru suprastructurile din beton armat sau parti ale acestora vor
respecta conditiile de calitate precizate in planse . in principiu acestea pot fi : - cofraje si
elemente de sustinere pentru placi si stalpi ; - cintre , esafodaje si elemente de
sustinere .
La realizarea cofrajelor pentru suprastructurile din beton armat se va tine
seama de prevederile Codului de practica pentru executie lucrarilor din beton , si a
lucrarilor din beton armat indicativ NE 012-2010 , precum si de cele cuprinse in capitolul
“Cofraje” .
Cofrajele pentru suprastructurile din beton armat , sau parti ale acestora , vor
respecta conditiile de calitate precizate in planse . in principiu acestea pot fi de 3 tipuri :

- Cofraje obijnuite utilizate la suprafete nevazute ;


- Cofraje de fata vazuta , utilizate la suprafete expuse vederii ;
- Cofraje cu tratare speciala , utilizate la elementele de suprastructura .

Materiale de constructie

Agregate

Agregatele vor corespunde prevederilor conditiilor de livrare si procurare ,


alegerea dimensiunii maxime , conditiile de transport si depozitare si controlul calitatii .
Nisipul utilizat sort 0-4 ,trebuie sa fie conform caracteristicilor generale de
granulozitate stabilite in tabelul 2 din SR EN 12620+A1-2008 , corespunzator claselor
de agregate .
Pietrisul care se va folosii va fi pietris de rau sau criblura , sorturile 8-16 si 16-
31 [mm] care se vor inscrie in zona favorabila a curbei granulometrice .
In functie de clasa betonului , acesta se poate realiza din 3 sau 4 sorturi de
agregate si anume : 0-4 ; 4-8 ; 8-16 ; 16-31,5 [mm] .
Amestecul format din cele 3 sau 4 sorturi se va inscrie in zona foarte buna a
limitelor granulometrice .
Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite , spalate si sortate .
Antreprenorul va lua masuri necesare pe santier pentru a evita depuneri de
praf pe agregate .

Ciment

Cimentul va corespunde SR EN 197-1/2011/A3:2007 Ciment , Partea 1 :


“Compozitie , specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale” si SR 7055-
96.
Nu se admite amestecarea cimenturilor diferite.
Pentru fiecare marca de ciment se va asigura un siloz separat.
Cimentul se va aproviziona in cantitati astfel incat stocul rezultat sa fie
consumat in maxim 2 luni . Nu se admite amestecarea cimenturilor diferite si utilizarea
acestor amestecuri.

Armaturi

Armaturile trebuie sa respecte planurile de executie din proiect . Domeniu de


utilizare , dispozitiile constructive si modul de fasonare al armaturilor vor corespunde
prevederilor din “Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton , beton
armat si beton precomprimat “ indicative NE 012-2010 .
Inainte de fasonarea armaturilor , otelul beton se curata de praf si noroi , de
eventualele urme de rugina sau ulei si de alte impuritati.
Inlocuirea unor bare din proiect , de un anumit diametru , cu bare de alt
diametru dar cu aceeasi sectiune totala se va face numai cu acordul proiectantului .

Betoane

Betoanele se prepara in statii de beton atestate intern si verificate .


Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face in functie
de greutate . Abaterile limita se vor incadra in prevederile din codul de practica pentru
producerea betonului indicative CP 012/1/2010.
Folosirea plastifiantilor , antrenorilor de aer , etc. se admite numai cu
aprobarea inginerului tinand cont de prevederile din prezentul caiet de sarcini .
Umiditatea agregatelor se verifica zilnic , precum si dupa fiecare schimbare de
stare atmosferica .
In timpul betonarii trebuie asigurat ca betonul sa umple comnplet formele in
care este turnat . Betonul preparat cu o temperature de 5-30 C trebuie turnat in maxim
90 min .
Betonul adus in vederea turnarii nu trebuie sa prezinte segregare .
La turnarea betonului trebuie respectate regulile din NE012/2007 NE
013/2002.
Jgheaburile , autoagitatoarele de transport beton etc. vor trebui pastrate curate
si spalate dupa fiecare intrerupere de lucru . La compactarea betonului se vor folosi
mijloace mecanice de compactare ca : mese vibrante , vibratoare de cofraj si vibratoare
de adancime , iar in timpul compactarii betonului proaspat se va avea grija sa nu se
produca deplasari sau degradari ale armaturilor si cofrajelor.
La adoptarea retetei la statia de betoane , se va tine seama de capacitatea si
tipul betonierei , de umiditatea agregatelor , iar pe timp friguros se va tine seama de
temperatura materialelor componente si a betonului .
Betonul trebuie turnat in cofraje in mai putin de 1 ora in cazul folosiri
cimenturilor obijnuite , si in mai putin de o jumatate de ora cand se folosesc cimenturi cu
priza rapida . In situatia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30 C se iau masuri
suplimentare , cum este si utilizarea de aditivi intarzietori , conform codurilor NE 012 si
codului NE 013-2 . In perioada dintre preparare si turnare , se interzice adaugarea de
apa in beton .

Elemente prefabricate . Montaj si monolitizare

In cazul structurilor din grinzi si placi prefabricate , atat grinzile cat si placile
prefabricate vor fi numerotate , iar pe ele se va inscrie cu vopsea data fabricarii si tipul
de placa sau grinda , prin care se precizeaza astfel pozitia acesteia in lucrare .
Montarea elementelor prefabricate , va fi condusa de seful punctului de lucru
un inginer specializat in acest domeniu si supravegheata permanent de maistri cu
experienta dobandita in lucrari similare .
Operatia de montaj trebuie sa fie precedata de lucrari pregatitoare specifice
operatiei respective si care depinde de la caz la caz , de tipul elementului care se
monteaza , sau de modul de alcatuire a structurii.
Pentru montarea elementelor prefabricate se vor folosi utilaje care sa asigure
montajul in conditii de securitate .
La asezarea pe reazeme se va urmari pozitionarea corecta conform proiectului
, atat in ceea ce priveste asigurarea amplasamentului cat si a lungimi de rezemare , si a
contactului cu suprafetele de rezemare . Elementele vor fi eliberate din dispozitivul de
prindere numai dupa realizarea corecta a rezemarii . Este obligatoriu a se asigura
echilibrul stabil al tuturor elementelor montate sau care reazema pe acestea .
Imbinarile definitive trebuie sa fie executate in cel mai scurt timp de la montaj .
Fetele elementelor care urmeaza a veni in contact cu betonul de monolitizare
sau mortarul de poza , vor fi bine curatate cu o perie de sarma si apoi spalate cu apa
sub presiune sau suflate cu jet de aer .
Verificarea montarii elementelor si incadrarea in tolerante , se va face conform
“Normativului pentru producerea si executarea lucrarilor din beton , beton armat si
beton precomprimat” indicativ NE 012/2:2010.
La corectarea eventualelor defecte de montaj nu se vor folosi procedee care
pot duce la deteriorarea elementelor .
Grinzile si placile se vor monolitiza intre ele conform detaliilor din proiect.
Clasa betonului pentru monolitizare este indicata in proiect c35/45 . Reteta
betonului de monolitizare se va stabili experimental pe baza de incercari .

Verificarea elementelor geometrice

Grosimea stratului de fundatie va fi verificata oriunde se considera necesar dar


in cel putin 3 puncte la 2000 m^2 de strat executat ; toleranta este de ±2 [cm] .
Latimea stratului se masoara oriunde se considera necesar , dar cel putin in
fiecare profil transversal proiectat ; toleranta pentru latimea stratului , masurata din ax ,
este de +5 [cm] .
Panta transversala a stratului de fundatie este aceeasi cu cea a fundatiei .
Toleranta este de ±0,4% .
Cotele stratului se masoara in punctele caracteristice ale profilelor din proiect ,
toleranta fata de cota proiectata este de ±1[cm] .

Aparate de reazem

Aparatele de reazem sunt dispozitive de legatura dintre pile si culei , destinate


transmiterii sarcinilor de la suprastructura la infrastructura si care permit deformatiile
inerente din temperatura , contractie si curgere lenta ale tablierului .
Podul a fost prevazut cu aparate de reazem tip “3” – fixe , si tip “4” – mobile ,
si 4 dispozitive antiseismice .

Hidroizolatii

Executarea lucrarilor va fi incredintata numai agentilor economici care pot


asigura nivelul de calitate corespunzator caietelor de sarcini , prin responsabili atestati .
Investitorii au obligatia sa verifice executarea corecta a tuturor fazelor distincte
a lucrarilor de hidroizolatie prin diriginti de santier atestati sau agenti economici de
consultanta specializati .
Administratorul podului are urmatoarele obligatii:

- Sa asigure permanent un control al calitatii executiei .


- Sa efectueze la timp lucrarile de intretinere si reparatii ( repararea
degradarii din imbracamintea caii , etansarea corespunzatoare a acesteia);
- Sa asigure urmarirea comportarii in timp si sa intervina in cazul declansarii
degradarilor.
In alcatuirea hidroizolatiei la poduri se disting urmatoarele straturi :

a) Strat de amorsare ;
b) Strat de lipire;
c) Strat hidroizolator ;
d) Strat de protectie .

Stratul de amorsare asigura impregnarea suportului elementului de


constructie, in vederea etansarii acestuia si/sau pregatirea pentru aplicarea stratului de
lipire .
Stratul de lipire asigura aderenta materialelor hidroizolante de suprafata
suportului si stratului de protectie , precum si intre ele .
Stratul hidroizolator ( sistem hidroizolator ) asigura etanseitatea impotriva
patrunderii apei in elementele constructiei , preluarea solicitarilor si incarcaturilor si
transmiterea lor la structura de rezistenta a podului .
Stratul de protectie asigura stratul de baza hidroizolator la actiunea
autovehiculelor si utilajelor cu care se executa imbracamintea caii pe pod .
Stratul hidroizolant poate fi :

- Strat hidroizolant din materiale bituminoase sau plastice aplicate la rece;


- Strat hidroizolant din materiale bituminoase aplicate la cald .

Stratul hidroizolant la podurile din beton poate fi alcatuit din :

- Folii prefabricate , in unu sau mai multe straturi ;


- Filme subtiri , aderente la stratul suport , realizate prin intarirea
(polimerizarea ) unor substante chimice in stare lichida .

Executia lucrarii

Executantul are obligatia intocmirii caietului de sarcini pentru executia


lucrarilor dupa elaborarea Proiectului Tehnic si detaliilor de executie . Caietul de sarcini
pentru executia lucrarilor se aproba in prealabil de Beneficiar.
Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile actelor
normative , reglementarilor tehnico economice din domeniu si Proiectului tehnic
aprobat.
Atat tehnologia propusa pentru solutiile cuprinse in Caietul de sarcini , cat si
detalierea din punct de vedere descriptiv si tehnic a modului de elaborare a acestora ,
se vor raporta cel putin (cerinta minima) la prevederile actelor normative,
Reglementarile tehnico-economice din domeniu si a Proiectului tehnic aprobat .
La realizarea lucrarilor , se vor utiliza numai materiale agrementate , conform
reglementarilor nationale in vigoare , precum si a legislatiei si standardelor nationale ,
armonizate cu legislatia U.E.

Operator economic
SC ARMEANCA PREST COM SRL

S-ar putea să vă placă și