Sunteți pe pagina 1din 6

o grămadă de, mulţi, multe, numeroşi,

1 a lot of numeroase
2 a, an un, o
3 at la, spre
4 big mare
5 bush tufiş, boschet
6 but iar, dar
7 door uşă
8 fence gard
9 flat apartament
10 flower floare
11 flower garden gradina de flori
12 flower pot ghiveci de flori
13 front door uşa din faţă
14 garden grădină
15 has no nu are
16 house casă
17 I eu
18 I see eu văd
19 in (prep.) în
20 it el, ea
21 many multe, mulţi
22 my (adj. posesiv) meu, mea, mei, mele
of (prep.: formează genitivul: the
23 fence of the house - gardul casei) de
24 room cameră
25 shrub arbust
26 to have a avea
27 to like a plăcea
28 to see a vedea
29 too de asemenea
30 tree copac
31 two doi
32 wall zid
33 window fereastră
34 with cu
35 yard curte, ogradă
1 a lot of

2 a, an

3 at

4 big

5 bush

6 but

7 door

8 fence

9 flat

10 flower

11 flower garden

12 flower pot

13 front door

14 garden

15 has no

16 house

17 I

18 I see

19 in (prep.)

20 it

21 many

22 my (adj. posesiv)
of (prep.: formează genitivul: the
23 fence of the house - gardul casei)

24 room

25 shrub

26 to have

27 to like

28 to see
29 too

30 tree

31 two

32 wall

33 window

34 with

35 yard
o grămadă de, mulţi, multe, numeroşi,
1 numeroase

2 un, o

3 la, spre

4 mare

5 tufiş, boschet

6 iar, dar

7 uşă

8 gard

9 apartament

10 floare

11 gradina de flori

12 ghiveci de flori

13 uşa din faţă

14 grădină

15 nu are

16 casă

17 eu

18 eu văd

19 în

20 el, ea

21 multe, mulţi

22 meu, mea, mei, mele


23 de

24 cameră

25 arbust

26 a avea

27 a plăcea

28 a vedea

29 de asemenea
30 copac

31 doi

32 zid

33 fereastră

34 cu

35 curte, ogradă