Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNV.

GÂLGĂU IOSIF" PĂGAIA


LOC. PĂGAIA, NR. 61 ,JUD. BIHOR
PROF.ÎNV.PRIMAR GOMAN CLAUDIA

SCHEMA ORARĂ
Conform OMEN nr.3371 din 12.03.2013
CLASA a IV-a
ANUL ŞCOLAR 2017– 2018

Nr. ARIA DISCIPLINA Nr. ore Nr.ore


Crt. CURRICULARĂ conform total
planului
cadru

1 Limbă şi Limba şi literatura 5 5


comunicare română
Limba engleza 2 2
2 Matematică şi Matematică 4 4
ştiinţe ale naturii Ştiinţe ale naturii 1 1
3 Om şi societate Istorie 1 1
Geografie 1 1
Educaţie civică 1 1
Religie 1 1
4 Educaţie fizică, Educaţie fizică 2 2
sport şi sănătate Joc şi mişcare 1 1

5 Arte Muzică şi mişcare 1 1

6 Tehnologii Arte vizuale şi abilităţi 1 1


practice
7 Consiliere şi Dezvoltare personală - -
orientare
Număr total de ore trunchi comun 21 21
Curriculum la decizia şcolii(CDŞ) –discipline 0-1 0
opţionale
Număr minim de ore pe săptămână 21 21
Număr maxim de ore pe săptămână 22 21