Sunteți pe pagina 1din 4

Numele: _____________________ Data: __________________

TEST DE EVALUARE Calificativ:

1. Calculează:
37 + 8 = ____ 56 + 18 = ____ 80 – 6 = ____ 73 – 39 = ____
9 + 25 = ____ 47 + 16 = ____ 62 – 8 = ____ 36 – 18 = ____
57 + 13 = ____ 22 + 29 = ____ 41 – 5 = ____ 83 – 47 = ____
48 + 32 = ____ 79 + 11 = ____ 70 – 14 = ____ 57 – 29 = ____
75 + 6 = ____ 34 + 27 = ____ 90 – 27 = ____ 85 – 27 = ____

2. Colorează caseta cu rezultatul corect:

65 + 17 83 82 72 81 44 – 28 15 25 16 14

39 + 59 98 99 88 97 31 – 16 13 15 25 16
3. Află termenul necunoscut:
a + 18 = 42 32 + b = 90 84 – c = 36 d – 25 = 48
a = __________ b = ____________ c = ___________ d = ____________
a = __________ b = ____________ c = ___________ d = ____________

4. Află :
a) suma, apoi diferenţa numerelor 28 şi 17;
___________________ __________________

b) cu cât este mai mare suma decât diferenţa?


__________________

5. Din suma numerelor 14 şi 68 scade diferenţa numerelor 41 şi 25.


______________________________________________________________________

6. Completează casetele apoi rezolvă:

La un magazin s-au vândut într-o zi 57 de cornuri simple şi cu 19 mai puţine


cornuri cu ciocolată.
Câte cornuri s-au vândut în total, în acea zi?
Rezolvare
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
R: ______________

7. Maria are 16 colegi şi 5 colege.


Câţi elevi sunt în clasa Mariei?
__________________________________ R: _____________
8. Numerotează fragmentele de mai jos în ordinea necesară pentru a obţine o problemă, apoi rezolv-o:

cu 8 mai puţine lăzi cu castraveţi,


Bunicul a dus la piaţă
25 de lăzi cu roşii,
Câte lăzi cu legume a dus bunicul la piaţă?
iar ardei cât roşii şi castraveţi la un loc.
Rezolvare

9.

Adaugă întrebarea potrivită pentru ca fiecare problemă să se rezolve prin operaţia (operaţiile) scrise:
a) La o grădină zoologică sunt 15 maimuţe şi 8 tigri.
__________________________________________________________________

15 – 8 = 7

b) Oana are 7 mărgele, iar Nadia cu 6 mărgele mai multe.


__________________________________________________________________

7 + 6 = 13 7 + 13 = 20

10*. Într-o pungă sunt 54 de bile, iar în altă pungă sunt 38 de bile. Câte bile trebuie să
punem din prima pungă în a doua, pentru ca în cele două pungi să fie număr egal de bile?
Rezolvare

* Într-un parc sunt cel mult 9 fete şi mai puţin de 15 băieţi. Care este cel mai mare număr
posibil de copii din parc?

Capacitatea: 1. Adunări şi scăderi cu trecere peste ordin, în concentrul 0 – 100 ;


2. Probleme
Obiective operaţionale:
O1: - să rezolve operaţii de adunare şi scădere cu trecere peste ordin;
O2: - să identifice rezultatul corect al adunărilor şi scăderilor;
O3: - să afle un termen necunoscut la adunare şi la scădere;
O4: - să opereze corect cu terminologia matematică;;
O5: - să identifice operaţiile conform limbajului matematic din textul
problemei;
O6: - să identifice datele şi cerinţa unei probleme;
O7: - să rezolve o problemă simplă;
O8: - să ordoneze fragmentele unei probleme, să stabilească operaţiile, apoi să
rezolve problema cu plan de rezolvare;
O9: - să formuleze întrebarea unei probleme la care se dă exerciţiul de
rezolvare;
O10: - să rezolve probleme mai dificile, elevii capabili de performanţe;

Descriptori de performanţă :

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


I.1. Rezolvă correct toate I.1. Rezolvă correct 15 I.1.Rezolvă correct 10 exerciţii;
adunările şi scăderile; exerciţii;
I. 2. Identifică 4 rezultate I. 2. Identifică 3 rezultate I. 2. Identifică 2 rezultate
corecte; corecte ; corecte;
I. 3. Află termenul necunoscut I. 3. Află termenul necunoscut I. 3. Află termenul necunoscut
– 4 situaţii; – 3 situaţii; – 2 situaţii;
I.4. Află suma, diferenţa, apoi I.4. Află suma şi diferenţa; I.4. Află numai suma;
cu cât este mai mare suma
decât diferenţa;
I.5. Identifică şi rezolvă corect I.5. Identifică şi rezolvă corect I.5 . Identifică şi rezolvă corect o
3 operaţii; 2 operaţii; operaţie;
I.6. Identifică datele şi cerinţa I.6. Identifică datele şi cerinţa I.6. Identifică datele şi cerinţa
problemei şi rezolvă problema problemei şi rezolvă problema problemei, dar nu rezolvă
cu 2 judecăţi; cu 1 judecată; problema;
I.7. Află numărul de elevi I.7. Află numărul de elevi fără I.7. Nu o ia pe Maria în calcul şi
luând-o şi pe Maria în calcul; s-o ia şi pe Maria în calcul; greşeşte şi rezultatul adunării;
I.8. . Ordonează corect 5 I.8. Ordonează corect I.8. Grşeşte la ordonarea
fragmente şi rezolvă corect fragmentele problemei şi fragmentelor şi rezolvă problema
problema – 3 judecăţi; rezolvă problema – 2 judecăţi; numai cu o judecată.;
I.9. Formulează correct I.9. Formulează întrebările cu I.9. Formulează întrebarea numai
întrebarea pentru fiecare omisiuni; la una din probleme;
problemă;
I.10. – nu se notează. ________________ __________________

Realizarea obiectivelor:
NR. O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9
OBIECTIV
F.B.
Nr. elevi B.
care l-au
S.
realizat
I.

Aprecierea cu calificative:

CALIFICATIV F.B. B. S. I.

Nr. elevi

Greşeli frecvente:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Măsuri ameliorative:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ai terminat testul? Cum te simţi?