Sunteți pe pagina 1din 2

ANRE

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei


Str. Constantin Nacu 3, 020995 Bucureşti 37, România
ANRE Tel:+(4021) 311 22 44, Fax: +(4021) 312 43 65, http:// www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro

ORDINUL Nr. 55 din 22-12-2005


pentru aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor care proiectează, execută, verifică şi
exploatează instalaţii electrice
din sistemul electroenergetic
În temeiul art. 9, alin. (2), (6) şi (7), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi n) din Legea energiei electrice nr.
318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul Infrastructură şi Autorizare,

în conformitate cu prevederile procesului – verbal al şedinţei Comitetului de Reglementare al ANRE din data de
21-12-2005,

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei emite următorul:

ORDIN
Art. 1 Se aprobă „Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi
exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic”, prezentat în Anexa 1 care face parte
integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul preşedintelui ANRE nr. 7/16.02.2005,
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 152 din 21 februarie 2005.

Art. 3 Titularii de licenţe acordate de ANRE şi societăţile comerciale care desfăşoară activităţi în sectorul
energiei electrice vor respecta prevederile „Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care
proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic”.

Art. 4 Departamentele de specialitate din ANRE vor aduce la îndeplinire şi vor urmări respectarea de către
agenţii economici a prevederilor cuprinse în “Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care
proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic“.

Art. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei,

Nicolae Opriş
Director general Şef Serviciul Atestări
Maria Mânicuţă Mihaela Popescu
1
Conţinutul Anexei se publică în format electronic pe pagina web a ANRE (www.anre.ro).