Sunteți pe pagina 1din 1

(RO)

Domeniu de utilizare: Date generale ale detectoarelor


Detectoare automate de fum, respectiv termice punctuale cu Tensiune de lucru : 8 la 42V c.c.
izolator integrat (cf. prEN54-17) pentru conectarea pe bucla Tip senzor Termo
*1
Fum
*2

esserbus® (27,5 V) sau esserbus®-PLus (42 V) a sistemelor de 2 2


Suprafaþa supravegheatã : max. 30 m max. 110 m
detecþie a incendiilor din seriile 8000 ºi IQ8Control.
Înãlþimea de instalare : max. 7,5 m max. 12 m
Indicator alarmã : LED roºu, intermitent
Viteza aerului : 0 la 25,4 m/s
Surse de alarme false pentru detectoare de fum
Temperatura de stocare : -25 oC la +75 oC
Aerosoli cu particule vizibile, proveniþi de ex. de la motoare cu
combustie, fum de þigarã, vapori de apã sau acumulãri de praf. Umiditatea mediului : < 95% (fãrã condens)
Clasã de protecþie : IP 43 (cu soclu+opþiune)
Material : ABS
Instrucþiuni de utilizare Surse de alarme false pentru detectoare de temperaturã Culoare : alb (similar RAL 9010)
Creºteri rapide, pronunþate ale temperaturii mediului, sisteme de Masã : cca. 110 g
Detectoare IQ8Quad climatizare ºi ventilaþie. Dimensiuni (cu soclu) : Ø117 mm, H = 62 mm
Art. nr. 802XXX
Montaj / soclu Date specifice ale detectoarelor
798930.RO Ne rezervãm dreptul la modificãri ! Detectoarele vor fi montate direct în socluri corespunzãtoare.
RO
05.2008 © Honeywell International Inc. Soclu standard Art. nr. 805590 Detector termomaximal 802171 *1 802177 *1
Soclu cu ieºire de releu Art. nr. 805591 Crt. în repaus la 19 V c.c. : 40 µA
Protecþie IP43 opþionalã Art. nr. 805570, 805572 sau 805573 Crt. în repaus la 12 Vacum : 0,16 mA la 27,5 V/ 0,22 mA la 42 V
: -20 oC la +50 oC -20 C la +65 C
o o
Temperatura de utilizare
Specificaþie detector : EN 54-5 A1S EN 54-5 BS
Punere în funcþiune Certificare VdS : G 204058 G 204057
Detectoarele de incendiu constituie dispozitive de siguranþã. Ele Certificat CE : 0786-CPD-20102 0786-CPD-20411
trebuie instalate ºi puse în funcþiune doar de cãtre tehnicieni
calificaþi, familiarizaþi cu sistemele de detecþie a incendiilor.
Intervenþiile neautorizate la detector au ca rezultat pierderea
garanþiei de funcþionare acordate echipamentului. Detector termodiferenþial 802271 *1
Crt. în repaus la 19 V c.c. : 40 µA
Crt. în repaus la 12 Vacum : 0,16 mA la 27,5 V / 0,22 mA la 42 V
Informaþii detaliate ºi actuale Temperatura de utilizare : -20 oC la +50 oC
Specificaþie detector : EN 54-5 A1R
Caracteristicile ºi datele tehnice aleprodusului descris în Certificare VdS : G 204059
prezenta documentaþie corespund stadiului actual la data
Certificat CE : 0786 - CPD - 20103
editãrii. Ele pot fi modificate datoritã unor îmbunãtãþiri
aduse produsului sau din cauza unor schimbãri ale
normelor ºi reglementãrilor. Detector optic de fum 802371 *2
Versiunile actuale ale documentaþiilor referitoare Crt. în repaus la 19 V c.c. : 50 µA
la proiectarea, instalarea ºi punerea în funcþiune a unor Crt. în repaus la 12 Vacum : 0,20 mA la 27,5V / 0,28 mA la 42 V
astfel de produse pot fi gãsite la www.esser-systems.de.
® ® Temperatura de utilizare : -20 oC la +72 oC
Novar GmbH a Honeywell Company esserbus ºi essernet sunt mãrci înregistrate în
Germania. Specificaþie detector : EN 54-7
Dieselstraße 2, D-41469 Neuss Certificare VdS : G 204060
Internet: www.esser-systems.de Certificat CE : 0786 - CPD - 20104
E-Mail: info@esser-systems.de Întreþinere
Toate funcþiile ºi stãrile detectorului sunt verificate periodic cu Detector multisenzorial OT 802373 *2
ajutorul unor rutine integrate, necesitatea efectuãrii unei operaþii Tensiune de lucru : 9 V c.c. la 42 V c.c.
d eîntreþinere fiind solicitatã automat. Pe parcursul regimului de Crt. în repaus la 19 V c.c. : 50 µA
test al sistemului, datele sunt transmise la centralã ºi afiºate în Crt. în repaus la 12 Vacum : 0,20 mA la 27,5 V / 0,28 mA la 42 V
cazul în care existã defecte (vor fi luate în considerare codurile
de eroare indicate pe afiºajul centralei).. Temperatura de utilizare : -20 oC la +50 oC
Specificaþie detector : EN 54-7/5 A2,CEA 4021
Detectoarele de incendiu vor fi puse în funcþiune, Certificare VdS : G 205070
testate sau întreþinute doar cu ajutorul programului de Certificat CE : 0786-CPD-20111 /112
configurare tools 8000 !
Detectoarele de fum vor fi verificate doar cu ajutorul Detector multisenzorial O2T 802374 *2
testorului 805582 / 769870.10 / 769870.20 ºi a gazului Crt. în repaus la 19 V c.c. : 60 µA
de verificare 060430.10 / 769070!
Crt. în repaus la 12 Vacum : 0,23 mA la 27,5 V / 0,33 mA la 42 V
Detectoarele de temperaturã vor fi verificate doar cu
ajutorul testorului specializat 060429 ! Temperatura de utilizare : -20 oC la +65 oC
Specificaþie detector : EN 54-7/5 B, CEA 4021
Certificare VdS : G 204061
Certificat CE : 0786-CPD-20105/106

Detector multisenzorial OTblue 802375 *2


Tensiune de lucru : 9 V c.c. la 42 V c.c.
Crt. în repaus la 19 V c.c. : 50 µA
Crt. în repaus la 12 Vacum : 0,20 mA la 27,5 V / 0,28 mA la 42 V
Temperatura de utilizare : -20 oC la +50 oC
Specificaþie detector : EN 54-7/5 A2,CEA 4021
Certificare VdS : G 205071
Certificat CE : 0786-CPD-20113 /114

Detector multisenzorial OTblue pentru canale de ventilaþie


(LKM) 802379 *2
Tensiune de lucru : 9 V c.c. la 42 V c.c.
Crt. în repaus la 19 V c.c. : 50 µA
Crt.în repaus la 12 Vacum : 0,20 mA la 27,5 V / 0,28 mA la 42 V
Viteza aerului : 1 la 20 m/s
Temperatura mediului : -20 oC la +50 oC
Specificaþie detector : EN 54-7, CEA 4021
Certificare VdS : G 207128

Pentru determinarea capacitãþii necesare pentru


acumulatorul centralei de detecþie a incendiilor,
vor fi adunate valorile curentului în repaus prescrise
la 12Vacum..

Atenþie (RO)
Detectoarele de incendiu servesc la protecþia persoanelor ºi
bunurilor împotriva incendiilor. Dupã instalare, toate
componentele trebuie verificate atent, în vederea asigurãrii
funcþionãrii corecte.
Funcþionarea corespunzãtoare nu poate fi garantatã în
condiþiile unei instalãri incorecte! Honeywell Life Safety România S.R.L.
Vor fi strict respectate prescripþiile, normativele ºi Str. Salcâmilor 2 bis
reglementãrile naþionale! RO-305500