Sunteți pe pagina 1din 1

Summit-ul celor Trei Mări 2018

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a transmis președinte-


lui Klaus Iohannis, în calitate de gazdă a Summitului „Iniţiativa celor Trei Mări”,
un mesaj adresat participanţilor la Summitul de la București, în care a salutat aceas-
tă iniţiativă și a subliniat că SUA este mândră să rămână partener în această inţia-
tivă, într-o regiune de importanţă strategică. Donald Trump a transmis mulţumirile
sale și Secretarului pentru Energie, Rick Perry, pentru conducerea delegaţiei americane.
„Aștept cu interes să aflu despre progresul nostru comun în noi proiecte de investiţii și
parteneriate de afaceri. Statele Unite se angajează să rămână un puternic aliat și partener în
această Iniţiativă pe măsură ce continuăm să ne concentrăm asupra dobândirii unei bogăţii
și securităţi sporite în secolul al XXI-lea. Vă doresc un forum productiv și încununat de suc-
ces!”, a conchis mesajul șeful statului american.

marți, 18 septembrie 2018 • anul XXIX, nr. 8447 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2 lei

Soluţia pentru reamenajarea


Filiala Transilvania a Ordinului
Sărăcia noastră cea de Arhitecților din România
și Primăria Cluj-Napoca au
toate zilele anunțat, ieri, câștigătorul
concursului de soluții pentru
reamenajarea zonei străzii
Kogălniceanu. Strada are o
zonei străzii Kogălniceanu
importanţă deosebită, deoarece
Viorel aici funcţionează mai multe concursuri de arhitectură organi-
DĂDULESCU instituţii şi se găsesc o serie de
zate de Ordinul Arhitecților din
monumente cu valoare istorică
România alături de Primăria Mu-
nicipiului Cluj-Napoca, în calitate
şi simbolică deosebită: grupul de promotor, serie care a debutat
statuar Școala Ardeleană,

c
în noiembrie 2016 cu concursul
el mai recent studiu “Condiţiile de statuia Sfântul Gheorghe Turnul Celor Trei Vârste, urmat
viaţă ale populaţiei din România” ucigând balaurul și bustul apoi în 2017 de concursul Rethin-
al Institutului Naţional de Statistică speologului Emil Racoviță. king Someș, respectiv concursul
arată încă o dată situaţia precară în care În proiectul de reamenajare a zo- pentru amenajarea Parcului Fero-
se zbate o tot mai mare parte a societă- nei, pe lângă strada Kogălniceanu, viarilor în primăvara anului 2018.
ţii românești, marcată parcă de o sărăcie mai sunt incluse străzile Em. de În plus, acestor două concursuri li
congenitală. Martonne, János Bolyai, Her- se alătură și Concursul Ethno Park
Conform studiului, 38,9% dintre gos- mann Oberth, Kovács Dezsö, Gaál Cluj organizat în primăvara anu-
podării suportă “cu dificultate” sau “cu Gábor, Baba Novac și Piața Cipariu lui trecut de OAR, de această dată
mare dificultate” cheltuielile vieţii de zi – tronson Turnul Croitorilor. alături de Consiliul Județean Cluj.
cu zi, iar un procent de 42,7% dintre fa- Competiția pentru revitalizarea Cosmin PURIȘ
milii au “o oarecare dificultate” în acope- acestei zone se alătură unei serii de continuare în pagina a 10-a
rirea cheltuielilor curente, ceea ce duce la
un îngijorător procent de 81,6% din tota-
lul gospodăriilor care au necazuri la acest
capitol. Gospodăriile cele mai afectate de
Se încinge disputa pe tema alocărilor de fonduri „Ziua dăruirii”
sărăcie sunt cele conduse de femei (48% pentru unităţile administrativ teritoriale va fi marcată pe
din această categorie) și de persoane cu
vârsta de 65 ani și peste (45,8%). Necazuri Continuă „PSD sabotează alocările finan- minciuna se 25 septembrie
mari au și 56,9% dintre familiile compuse disputa din- ciare către localitățile din județul vor întoarce Senatul a adoptat în ședinţa
din doi adulţi cu trei sau mai mulţi copii tre Alin Cluj prin votul dat, sau, mai exact, împotriva plenului de luni propunerea
în întreţinere, 66,4% dintre gospodăriile Tișe (foto prin nevotare a proiectelor de sus- lui. Judeţul legislativă privind instituirea
conduse de șomeri, dar și 53,6% dintre stânga) și ținere financiară a UAT-urilor’’, a Cluj trebu- ‘’Zilei dăruirii’’ pe 25 sep-
gospodăriile conduse de un agricultor. PSD Cluj pe precizat Alin Tișe. ie condus cu tembrie, iniţiată de senatorul
Cele mai frecvente cazuri de restanţe tema alocă- În replică, liderul PSD Cluj, î nţelepciu- PSD Niculae Bădălău, menită
la plată au fost la energia electrică (51% rii sumelor din Horia Nasra (foto dreapta) spune ne, moderaţie, “să încurajeze generozitatea și
din gospodăriile cu restanţe), întreţine- impo- zitul pe venit pentru că PSD Cluj nu va fi niciodată de corectitudine și mai ales cu implicarea socială”.
rea locuinţei (50%) și abonament tele- unitățile administrativ-teritoriale. acord cu alocarea fondurilor ju- respect pentru toate comunităţile, “Dăruirea este, înainte de
fonic (36,3%). Același studiu relevă că Șeful Consiliului Judeţean Cluj, deţene pe criteriul carnetului de nu după împărţeala de mahala de- toate, un act profund și per-
împrumuturile sunt folosite de 8% dintre Alin Tișe acuză PSD că mimează partid. cisă de Păunel” a declarat deputa- sonal, izvorât dintr-o nevoie
continuare în pagina a 12-a guvernarea și administrația, atât la „Îl avertizez pe dl. Păunel (Alin tul Horia Nasra, președintele PSD umană, aceea de a fi bun, ge-
nivel local, cât și la nivel național. Tișe-n.n), că obrăznicia, prostia și Cluj. C.P. neros, de a oferi celuilalt, de a
te simţi împlinit, de a-i conta-
Iohannis: La București se deschide o pagină foarte importantă în mina pe alţii de bucuria vieţii.
A dărui din inimă, a participa
istoria Iniţiativei celor Trei Mări Forumului
Președintele Klaus Iohannis a afirmat luni, la deschiderea oficială a
de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, că prin reuniunea
la ceva anume, a ajuta pe cine-
va, a face un bine cuiva poate
însemna și a simţi că faci par-
de la București se deschide o pagină foarte importantă în istoria acestei te dintr-o comunitate pe care
structuri, menţionând, totodată, că o idee care anul trecut, la Varșovia, vrei să o faci un loc mai bun
„era doar un concept asumat” a prins contur pe parcursul ultimului an, și mai frumos, a contribui la
devenind realitate. o activitate nobilă, valoroasă.
„Putem spune, fără echivoc, că astăzi, la București, deschidem o pa- (...) Scopul promovării acestei
gină foarte importantă în istoria Iniţiativei celor Trei Mări. Mă bucu- iniţiative legislative este acela
ră, în mod special, să constat că o idee care anul trecut, la Varșovia, era de a crește responsabilitatea
doar un concept asumat a prins contur pe parcursul ultimului an și cetăţenilor de toate vârstele, de
acum devine realitate. Un astfel de eveniment este cu atât mai oportun a servi toate segmentele socie-
cu cât, în lumea în care trăim, cele mai importante obiective de politică tăţii, de a contribui la o moș-
externă ale statelor, și chiar obiectivele de securitate naţională, sunt le- tenire culturală care trebuie
gate de promovarea intereselor economice și a aspiraţiilor de bunăstare amplificată, de a încuraja ge-
ale cetăţenilor noștri. Astfel, după o perioadă de explorare și apoi de nerozitatea și implicarea soci-
cristalizare conceptuală, derulată la nivel politic, este necesar ca Iniţi- ală prin instituirea unei Zile a
ativa celor Trei Mări să treacă la etapa proiectelor economice concrete dăruirii”, se arată în expunerea
și a rezultatelor pragmatice. Am încredere că acest deziderat își începe de motive a actului normativ.
continuare în pagina a 4-a continuare în pagina a 4-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324