Sunteți pe pagina 1din 1
Stimaþi cititori/ abonaþi FÃCLIA Faceþi-vã abonamente! Economisiþi peste 25%! S-a redus numãrul chioºcurilor din
Stimaþi cititori/ abonaþi FÃCLIA
Faceþi-vã abonamente! Economisiþi peste 25%!
S-a redus numãrul chioºcurilor din oraº
ºi din judeþ care vând ziare.
În acest sens, vã rugãm sã luaþi în considerare contractarea de abonamente, prin:
- încasatorii firmei DONATH MEDIA - Tel. 0741-627075
- serviciul Difuzare al ziarului (str. Clinicilor nr. 33)
- Poºta Românã (factori poºtali sau Oficiu Poºtal).
Preþul abonamentului rãmâne neschimbat:
- 25 lei/ lunã + taxa difuzare pentru persoane fizice,
- 35 lei/ lunã + taxa difuzare pentru persoane juridice.

vineri, 24 august 2018 • anul XXIX, nr. 8426 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei

ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei Puþinã decenþã! RADU VIDA C onstatam,
ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei Puþinã decenþã! RADU VIDA C onstatam,

Puþinã decenþã!

Puþinã decenþã! RADU VIDA C onstatam, zilele trecute, într-o conversaþie cu un coleg, cã toatã lumea

RADU VIDA

C onstatam, zilele trecute, într-o conversaþie cu un coleg, cã toatã lumea face ºi desface ºi, mai ales,

nu uitã sã punã totul sub patronajul celor

100 de ani de când s-a înfãptuit unitatea

românilor. Acþiunea e dusã în derizoriu, fie

ºi

pentru cã personajele care încropesc câte

o

acþiune (de regulã, culturalã) se bat doar

cu pumnul în piept, fãrã sã aibã argumente sustenabile pentru a demonstra cã - iatã! - momentul lor (artistic) este la înãlþimea genericului invocat. Fãrã sã dãm exemple concrete, trebuie sã fim de acord cã nu tot ceea ce se produce în domeniul literar, nu orice sculpturã sau picturã, nu orice peliculã cinematogrficã sau CD, nu orice clip sau producþie tv se preteazã a fi închinat Centenarului Unirii. ªi calitatea umanã conteazã: poate la fel de mult ca acþiunea în sine. Spun asta pentru cã nu orice terchea-berchea care a reuºit sã-ºi facã o agenþie de impresariat are dreptul (moral, din pãcate!) sã atenteze la acest sfânt eveniment. Oameni fãr’ de Dumnezeu, cu familii dezorganizate, mai vestiþi ca principali consumatori de alcool, decât ca artiºti, mâzgãlesc ceva, interpreteazã altceva ºi, pentru o mai mare credibilitate, dedicã totul Cã dã bine?! Sã nu credeþi! Oamenii au gusturi, chiar dacã nu sunt formaþi la te miri ce ºcoli de picturã abstractã sau n-au cultura cine ºtie

continuare în pagina a 12-a

sau n-au cultura cine ºtie continuare în pagina a 12-a Eugen Tomac acuzã guvernul PSD+ALDE de

Eugen Tomac acuzã guvernul PSD+ALDE de trãdare naþionalã

Prezent ieri la Cluj-Napoca la o reuniune de lucru cu liderii din zona de Nord-Vest a Partidului Miºcarea Popularã, Eugen Tomac ºi-a exprimat regretul cã Guvernul României nu a organizat niciun fel de manifestãri care sã punã în evidenþã momentul 23 august 1939 când Basarabia a fost cedatã URSS- ului. ‘’Printr-o înþelegere criminalã, Hitler ºi Stalin au decis de fapt sã rupã o parte din teritoriul naþional al României, o înþelegere care rãmâne ºi astãzi în vigoare deºi oficial pe plan mondial atât Hitler

cât ºi Stalin sunt consideraþi criminali. La 23 august 1939, prin celebrul pact semnat de cei doi miniºtri de externe Ribbentrop ºi Molotov au decis ca Basarabia sã fie anexatã la URSS. Noi, ca partid care militãm pentru reunirea Basarabiei cu România, considerãm cã este un lucru grav faptul cã instituþiile statului român trec cu atâta neglijenþã ºi nepãsare peste aceastã zi despre care ar trebui sã vorbim mai mult’’, a precizat Eugen Tomac. Liderul PMP a dat asigurãri cã formaþiunea pe care o conduce va

milita în continuare pentru realizarea unirii Basarabiei cu România. ‘’Dealtfel, cred cã existã o realitate pe care nu o mai poate nega nimeni: în Republica Moldova avem astãzi peste un milion de cetãþeni români. Sunt convins cã acest proces de reromânizare a unui teritoriu luat printr-o înþelegere criminalã poate fi fãcut doar prin asumare politicã’’, susþine Tomac. Liderul PMP a atras atenþia cã România trebuie sã rãmânã cât mai implicatã în Republica Moldova. ‘’Basarabia rãmâne pãmânt românesc, dar cine poate schimba lucrurile acolo altcineva decât C.P.

continuare în pagina a 5-a

Cioloº: ar trebui sã ajungem la anticipate Fondatorul Miºcãrii România Împreunã, Dacian Cioloº, a declarat

Cioloº: ar trebui sã ajungem la anticipate

Fondatorul Miºcãrii România Împreunã, Dacian Cioloº, a declarat joi, într-o conferinþã susþinutã la Cluj-Napoca alãturi de fostul ministru Anca Dragu, cã actualul guvern trebuie sã demisioneze ºi sã fie gãsitã o altã soluþie înainte de sfârºitul anului, inclusiv alegeri anticipate. “Eu am vãzut cã inclusiv lideri de la PSD ºi chiar domnul Dragnea se plângeau cã domnul Iohannis nu-ºi joacã rolul de mediator. Dar hai sã-l lase PSD pe domnul Iohannis sã-ºi joace rolul de mediator, rolul care e prevãzut în Constituþie, sã trimitã la plimbare pseudoguvernul pe care îl avem acum ºi sã înceapã discuþii cu forþele politice din Parlament. Cred cã ar fi utile discuþii ºi consultãri inclusiv cu organizaþiile, cu societatea civilã, care de un an ºi jumãtate protesteazã în stradã, ca sã vedem care sunt cele mai bune soluþii pe care politicienii aleºi de cetãþenii României sã ºi le asume în Parlament. Eu cred cã sunt

mai multe soluþii, ºi aº îndrãzni sã spun cã aproape orice soluþie e mai bunã decât cea pe care o avem în momentul de faþã”, a spus Dacian Cioloº. Întrebat care ar fi, din punctul sãu de vedere, soluþiile mai potrivite, Dacian Cioloº s-a referit inclusiv la alegeri anticipate. “Nu e cazul sã dau eu acum soluþii, când va fi momentul o sã explic. Din punctul meu de vedere, pe termen scurt-mediu ar trebui sã ajungem la alegeri anticipate. Dacã vrem sã fim oneºti faþã de cetãþenii României, dacã vrem sã gãsim soluþii durabile la problemele care se acumuleazã de un an ºi jumãtate, ar trebui o majoritate politicã relegitimatã prin vot. Sunt mai multe variante, cu avantaje ºi dezavantaje, important este sã începem sã discutãm despre lucrurile astea ºi sã gãsim o soluþie înainte de sfârºitul anului, din mai multe motive”, a mai spus fostul premier. C.P.

Lucrãrile la podul de peste Someº, care face legãtura între tronsonul de autostradã Turda-Gilãu ºi Gilãu-Nãdãºelu, se apropie de finalizare. Potrivit directorului Direcþiei Regionale de Drumuri ºi Poduri Cluj, Radu Bãruþã, în prezent se lucreazã la finisaje ºi, potrivit estimãrilor, în perioada 20 septembrie-1 octombrie ar urma sã se facã recepþia podului ºi deschiderea circulaþiei.

Ziarul Fãclia vã prezintã în exclusivitate imagini cu stadiul lucrãrilor la cel mai important proiect de infrastructurã rutierã ce se deruleazã la ora actualã din judeþul Cluj. Un reporter al cotidianului nostru a ajuns joi pe ºantierul din aval de localitatea Gilãu pentru a vedea în ce fazã se aflã proiectul. În acest context, C.P.

continuare în pagina a 5-a

Semnal tras de cercetãtorul clujean Radu Silaghi Dumitrescu:

Fãrã lozinci politicianiste în finanþarea cercetãrii ºtiinþifice

Liderul ALDE Cluj-Napoca, Radu Silaghi Dumitrescu respinge acuzaþiile potrivit cãrora proiectul de ordonanþã pentru reglementarea activitãþii de cercetare ar duce la politizarea cercetãrii. Radu Silaghi Dumitrescu aratã cã prevederile proiectului lansat în dezbatere de Ministerul Cercetãrii ºi Inovãrii (MCI) sunt în mare parte reformulãri ale unor prevederi care deja funcþioneazã sau au mai funcþionat în România, recent. ‘’Majoritatea prevederilor proiectului MCI existã ºi azi ca literã de lege/regulament, sau au operat cândva în ultimii 10 ani, de la intrarea României în UE. Dacã este justificatã întotdeauna preocuparea despre cine ºi cu câtã pricepere gestioneazã banul public în cercetare, este totuºi nepotrivitã încercarea de a crea emoþie publicã/politicã prin eludarea realitãþii citate mai sus. Criticii afirmã cã prin proiectul MCI se desfiinþeazã autoritatea cvasi-independentã UEFISCDI - care pânã acum sub C.P.

continuare în pagina a 5-a

- care pânã acum sub C.P. continuare în pagina a 5-a Redacþia ziarului „Fãclia de Cluj”

Redacþia ziarului „Fãclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (staþiile Agronomia - str. Moþilor) Micã ºi mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminicã orele 15-18 • Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324

Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324