Sunteți pe pagina 1din 1

Fig. 1. Modelul general de structură a unui antigen.

Cea mai mare parte a oricărei molecule antigenice este


reprezentată de gruparea carrier (purtător), pe care sunt localizaţi epitopii cu diferite conformaţii spaţiale,
stimulatori ai reactivităţii imunitare. Unii epitopi pot fi unici, iar alţii sunt multipli. Uneori, epitopii stimulează
sinteza anticorpilor cu afinităţi diferite.

Proprietăţile definitorii ale antigenelor