Sunteți pe pagina 1din 23

COMENZI ACAD

Aperture Controleaza marimea


cursorului selector,
caracteristic modului obiect
snap
Traseaza un arc de orice A Unghin inclus
dimensiune. Metoda implicita
Arc consta in specificarea arcului C Centrul cercului
prin trei puncte
D Directia de start

E Punct final

L Lungimea corzii subintinse

R Raza cercului

ENTER (ca raspuns la start point) seteaza


punctul de start ]i directia de trasare
in punctul final al ultimului segment de
dreapta sau arc construit ]i tangenta la
acestea
Area Calculeaza aria unui poligon, A Seteaza modul Add
polilinii sau cerc
S Seteaza modul substract

E Calculeaza aria cercului sau poliliniei


selectate
Array Realizeaza copii multiple ale P Domeniu polar
entitatilor grafice
selectate,dispunindule R Domeniu rectangular
rectangular sau polar
Attdef Creaza o definitie de atribut I Conttroleaza vizibilitatea atribut
care poate fi asociat unui bloc
C Stabileste tipul atributului

V Stabileste modul verificare

P Predefineste valoarea atributului


Attdisp Controleaza global starea de ON Seteaza starea ,,vizibil" pentru toate
vizibilitate atributelor atributele

OFF Seteaza starea ,,invizibil" pentru toate


atributele

N Mentine starea de vizibilitate stabilita


prin Attdef pentru fiecare atribut
Attedit Asigura editarea atributelor,
independent de blocurile
carora le apartin
Audit Deetermina diagnosticarea Y Corecteaza erorile din fisierul desen
fisierului desen curent, cu sau
fara conectarea erorilor N Semnaleaza dar nu corecteaza erorile
identificate. In plus, se din fisierul desen.
genereaza un fisier ASCII care
descrie erorile detectate si
actiunile interprinse.
Attext Extrage atributele blocurilor C Fisierul rezultat va avea formatul CDF
intr-un fisier text.
D Fisierul rezultat va avea formatul DXF

S Fisierul rezultat va avea formatul SDF

E Extrage atributele numai pentru


entitatile selectate, in oricare din formatele
de mai sus.
Axis Afiseaza in zona grafica un ON/OFF Seteaza/reseteaza afisarea
sistem de coordonate (cu axe sistemului de axe
gradate), avind originea in
coltul din stinga jos al zonei S Seteaza marimea pasului de marcare la
grafice. rezolutia modului Snap.
Base Stabileste punctul de inserare
pentru desenul curent, in
vederea inserarii ulterioare
aacestuia.
Blipmode Guverneaza afisarea ON/OFF Seteaza/reseteaza afisarea
markerilor prin care se markerilor de punct
reprezinta punctele, la
selectarea lor.
Block Permite definirea unei entitati ? Listeaza numele blocurilor definite de
20220w221u de tip bloc utilizator
Break Permite stergerea partiala sau F Stabileste primul punct al portiunii de
partajarea unei entitati grafice sters
Chamfer Permite realizarea tasiturulor D Stabileste distantele de tesire

P Determina aplicarea comenzii asupra


poliliniilor
Change Asigura modificarea unor P Asigura modificarera proprietatilor de
caracteristici (localizare, culoare, tip de linie, inaltime si strat de
marime, culoare, tip linie, etc.) desenare
ale entitatilor grafice selectate
de utilizator C Modifica atributul de culoare

LA Modifica layer-ul
LT Modifica tipul de linie

T Modifica inaltimea
Chprop Modifica proprietatile C Modifica atributul de culoare
obiectelor grafice selectate
LA Modifica layer-ul

LT Modifica tipul de linie

T Modifica inaltimea
Circle Permite trasarea cercurilor. 2P Prin doua puncte diametral opuse
Metoda implicita de trasare se
bazeaza pe specifficarea 3D Prin trei puncte
centrului si a razei cercului
D prin specificarea diamatrului

TTR Prin specificarea razei si a doua


entitati la care cercul va fi tangent
Color Stabileste atributul de culoare numar Numarul de culoare asociat
pentru entitatile grafice care
urmeaza afi construite nume Numele standard de culoare

BYBLOCK Asociaza culoarea asignata


blocului la inserarea sa

BYLAYER Asociaza culoarea asignata


layer-ului
Copy Realizeaza copii ale obiectelor M Permite realizarea de copii multiple
selectate
Dblist Listeaza informatiile stocate in
baza de date Auto-CAD pentru
toate entitatile din fisierul
desen
Ddatte Permite editarea atributelor
printr-o fereastra de tip dialog
Ddedit Permite editarea textelor si a
definitiilor de atribute printr-o
fereastra de tip dialog
Ddemodes Seteaza layer-ul, tipul de linie,
elevatia si stilul de text
curente, prin intermediul unei
ferestre de dialog
Ddlmodes Permite stabilirea propritatilor
layer-elor, prin intermediul
unei ferestre de dialog
Ddrmodes Permite setarea modurilor
Auto-CAD (snap, grid, ortho,
etc.), prin intermediul unei
ferestre de dialog
Dducs Permite definirea si
manipularea sistemelor de
coordonate utilizator, pe baza
unei ferestre de dialog
Delay Temporizeaza executia
comenzii urmatoare, pe un
interval de timp specificat. Se
utilizeaza impreuna cu
comanda nScript.
Dim Asigura intrarea in modul de
cotare, in care se pot apela
subcomenzile de cotare.

Dim 1 Permite apelarea unei singure


subcomenzi de cotare, dupa
care se revine in modul
comanda.
Dist Determina distanta intre doua
puncte specificate de utilizator
Divide Asigura marcarea obiectelor B Utilizeaza ca marcatori blocuri definite
grafice cu un numar precizat de utilizator, cu posibilitatea alinierii
de puncte, situate la distante acestora cu obiectul grafic.
egale.
Donut sau Permite constructia
Doughnut suprafetelor sau inelelor
circulare.
Dtext Controleaza specificarea
dinamica a textelor in fisierele
desen.
Dragmode Controleaza modul drag, de ON/OFF Activeaza/dezactiveaza modul
specificare drag
dinamica aentitatilor grafice.
A Permite specificarea dinamica in toate
cazurile cind aceasta este posibila, in mod
automat.
Dview Defineste, in mod dinamic, CA Specifica pozitia camerei relativ la
proiectia paralela sau tinta
perspectiva de
vizualizare a obiectelor 3D. CL Defineste si activeaza planele de
sectiune

D Seteaza distanta camera-tinta,


activind directia perspectiva

H Sterge liniile ascunse

OFF Dezactiveaza directia perspectiva


PA Asigura deplasarea ferestrei de
afisare

PO Specifica pozitia camerei si a tintei


prin coordonate

TA Asigura specificarea pozitiei tintei

TW Permite rotirea vederii in jurul


directiei de vedere

U Anuleaza ultima optiune Dview

X Incheie comanda Dview

Z Asigura facilitati de zoom


Dxbin Asigura importul de fisiere de
tip DXB
Dxfin Importa fisierele DXF
Dxfout Creaza un fisier DXF B Creaza fisiere DXF binare

E Exporta doar datele relative la entitatile


selectate
Elev Seteaza elevatia si inaltimea
pentru entitatile grafice care
urmeaza a fi construite
Edgesurf Permite construirea unei retele
poligonale, care aproximeaza o
suprafata bicubica de
interpolare intre patru curbe
adiacente.

Elipse Asigura constructia elipselor si C Prin specificarea centrului elipsei


a cercurilor izometrice.
R Prin specificarea axei majore si a
rotatiei unui cerc in jurul acesteia

I Asigura constructia cercurilor


izometrice, in planul izometric curent
End Permite incheierea (normala) a
lucrului cu editorul de
desenare, cu salvarea
desenului.
Erase Asigura stergerea obiectelor
grafice selectate.
Explode Descompune entitati grafice
compuse (blocuri, cote,
polilinii, retele poligonale ) in
entitati elementare.
Extend Prelungeste entitatile selectate
pina la intersectarea unor
granite definite de alte entitati
grafice.
Files Gestioneaza lucrul cu fisierele
disc (listare, copiere,
redenumire, etc. )
Fill Asigura "umplerea" entitatilor ONN Seteaza modul fill
grafice cu grosime.
OFF Dezactiveaza modul fill
(reprezentarile vor fi de tip wireframe )
Fillet Permite realizarea racordarilor. P Racordeaza o polilinie 2D

R Stabileste raza arcului de racordare


Filmroll Creaza fisiere FLM
prelucrabile cu AutoSHADE.
Graphscr Comuta ecranul din modul text
in modul grafic.
Grid Afiseaza o retea de puncte, cu ONN/OFF Activeaza/dezactivraza
o rezolutie specificata. afisarea retelei

S Seteaza densitatea retelei la rezolutia


modului snap

A Specifica densitatea retelei diferita pe


cele doua axe

numar Specifica distanta intre puncte 0


=egala cu a modului snap

numar X Specifica distanta intre puncte ca


multiplu de rezolutia modului snap
Handles Asigneaza un unic si ONN Asigneaza numere de identificare
permanent numar de tuturor entitatilor din desen si seteaza
identificare pentru fiecare variabila de sistem Handles
entitate din desen
DESTROY Videaza lista codurilor de
identificare
Hatch Permite hasurarea suprafetelor. nume Utilizeaza un model de hasura
predefinit

U Permite definirea unui model


simplu de hasura

? Listeaza toate modelele de hasura


definite in ACAD.PAT
I Hasureaza intreaga arie delimitata de
conturul exterior fara a tine seama de alte
contururi

N Hasureaza aria cuprinsa intre conturul


exterior, intre al doilea si al treilea, etc.

O Hasureaza aria cuprinsa intre conturul


exterior si primul contur interior , lasind
restul ariilor nehasurate
Help sau ? Afiseaza lista tuturor
comenzilor si variabilelor
AutoCad si AME , precum si
optiunile de introducere a
datelor si selectare a entitatilor
sau furnizeaza informatii
despre o anumita comanda sau
optiune
Hide Regenereaza un desen 3D,
stergind liniile ascunse.
Id Afiseaza coordonatele unui
punct specificat de utilizator.
Igesin Importa fisiere de tip
IGES (avind extensia IGS )
Igesout Exporta intr-un fisier IGES
informatii referitoare la
desenul curent.
Insert Insereaza in desenul curent nume Refera blocul cu numele specificat
blocuri sau alte fisiere desen.
nume =nume fis desen Refera ca bloc
fisierul desen specificat

*nume Refera blocul cu numele


specificat, mentinind entitatile elementare
care il compun

C Specifica simultan factorii de scala pe


x si y

XYZ Permite specificarea factorilor de


scala pe x, y si z

Afiseaza numele tuturor blocurilor definite


Isoplane Selecteaza planul izometric L Selecteaza planul izometric LEFT
curent
R Selecteaza planul izometric RIGHT

T Selecteaza planul izometric TOP Enter


selecteaza urmatorul plan izometric
Layer Creaza layer-e, asigurin-d C Asigneaza atributul de culoare
specificarea proprietatilor lor.
F Seteaza starea "inghetat"

Lt Asigneaza tipul de linie

M Creaza un nou layer , care devine


curent

N Creaza un nou layer , fara a-l face


curent

ONN Seteaza starea "vizibil"

OFF Seteaza starea "invizibil"

S Seteaza un alt layer curent

T Seteaza starea "dezghetat"

? Afiseaza numele tuturor layer-elor


definite, precum si atributele lor
Limits Stabileste limitele de desenare, 2 puncte Seteaza coltul stinga-jos si
permitind verificarea dreapta-sus ale spatiului alocat
respectarii lor
ONN/OFF Activeaza/dezactiveaza
mecanismul de verificare a limitelor de
desenare
Line Traseaza linii din segmente de <Enter> Forteaza punctul de start in
dreapta punctul final al celei mai recent trasate
entitati de tip linie sau arc

C Inchide linia poligonala cu un segment


de dreapta

U Sterge ultimul segment de dreapta


desenat
List Listeaza baza de date pentru
entitatile grafice selectate
Load Incarca fisiere SHX create de ? Listeaza numele fisierelor SHX incarcate
utilizator pentru definirea
shape-urilor
Linetype Defineste tipul de linie , ? Listeaza tipurile de linie din biblioteca
permitind in plus, in plus, specificata
incarcarea tiparelor de linie din
biblioteci si setarea tipului de C Permite definirera si savarea intr-un
linie curent fisier a unui nou tip de linie

L Incarca tipul de linie specificat


S Seteaza tipul de linie curent prin:

nume Steaza numele tipului de linie

BYBLOCK Asigneaza tipul de linie


asociat blocului

BYLAYER Asigneaza tipul de linie


asociat layer-ului

? Listeaza tipurile de linie incarcate


Ltscale Steaza factorul de scala pentru
toate tipurile delinii din desen
Measure Marcheaza entitatile grafice B Utilizeaza ca marcatori blocuri definite
selectate de utilizator la de utilizator
intervale de lungime precizata
Menu Incarca fisiere de deschidere a
meniurilor (.MNU), asgurind
compilarea acestora (.MNX)
Mirror Permite realizarrea imaginii in
oglinda a entitatilor selectate,
cu sau fara pastrarea
originalului
Minsert Permite inserarea multipla nume Incarca blocul cu numele specificat
aunui bloc, dispunindu-l linear
sau matriceal numeb = nume.dwg Apeleaza ca bloc un
fisier desen

? Listeaza numele blocurilor definite

C Specifica factorii de scala prin


intermediul a doua puncte

XYZ Specifica factorii de scala pe


directiile x,y si z

~ Afiseaza o fereastra de dialog


Move Deplaseaza entitatile selectate
intr-o locatie (pozitie)
Mslide Asigura crearea unui
diapozitiv (slide). Acesta va
contine imaginea ecranului
grafic din momentul apelarii
comenzii
Mspace Asigura ntrecerea din spatiul
hirtie in spatiul model
Multiple Impune ca urmatoarea
comanda sa se execute repetat,
pina la abandonarea ei
prin CRTL-C
Mview Creaza entitati de ON Activeaza ferestrele indicate,
tip viewport in spatiul hirtie. regenerind desenul

OFF dezactiveaza ferstrele indicate

H Impune declansarea unei proceduri de


ascundere a liniilor la tiparirea unui
viwport din spatiul hirtie

F Creaza un singur viwport de


dimensiunea spatiului hirtie

2/3/4 Creaza 2/3/4 viwport-uri intr-un


spatiu specificat sau in intreg spatiul hirtie

R Transforma o configuratie de viwport-


uri, salvata pe baza comenzii Vports in
viwport-uri in spatiul hirtie

point Creaza un nou viwport, intr-o arie


specificata prin doua puncte
Offset Permite trasarea echidistanta a numar Specifica distanta de offset
unei noi entitati grafice, de
acelas tip cu cea selectata ca T Specifica punctul prin care sa treaca
referinta noua entitate
Oops Asigura recuperarea
(refacerea) ultimului grup de
obiecte grafice sterse
Ortho Forteaza deplasarea cursorului ON/OFF Activeaza/Dezactiveaza modul
dupa directii ortogonale ortho
(relativ la reteaua snap)
Osnap CEN Selecteaza centrul unui cerc sau arc

END Selecteaaza cel mai apropiat punct


Permite localizarea precisa a
extrem al unei linii sau a unui arc
unor puncte de referinta ale
obiectelor
INS Selecteaza punctul de inserare a unui
bloc /text /shape

INT Selecteaza punctul de intersectie a


unor linii /arce /cercuri

MID Selecteaza mijlocul unei linii /arc

NEA Selecteaza punctul apartinind unei


linii /arc /cerc cel mai apropiat de punctul
selector
NOD Selecteaza o entitate de tip point

NON Dezactiveaza modurile object snap

PER Selecteaza punctul apartind unei


linii /arc /cerc aflat pe perpendiculara
coborita din punctul curent la entitatea
respectiva

OUA Selecteaza punctele unui cerc /arc


situate la 0 ,90, 180, 270

QUI Activeaza o procedura de selectie


rapida a punctelor

TAN Selecteaza punctul apartinind unui


arc /cerc care determina, impreuna cu
punctul curent, tangenta la respectiva
Pan Deplaseaza fereastra de afisare
in cadrul spatiului alocat
Plan Stabileste vederi plane fie in C Realizeaza o vedere plana a UCS-ului
UCS-ul curent, fie intr-un UCS curent
specificat (salvat anterior), fie
in WCS U Realizeaza o vedere plana a UCS-ului
specificat

W Realizeaza o vedere plana a WCS


Pedit Permite editarea poliliniilor in C Inchide o polilinie deschisa
2D/3D
Pedit D Recupereaza polilinii din curbele de
Permite editarea poliliniilor in interpolare
2D/3D
E Permite editarea vertex-urilor poliliniei

F Calculaza si traseaza o curba de


interpolare care va trece prin toate
nodurile poliliniei (numai 2D)

J Concateneaza linii/arce/polilinii la
polilinia initiala (numai 2D)

O Sterge segmentul de inchidere al


poliliniei

S Realizeazainterpolare spline

U Anuleaza cea mai recenta operatie de


editare
W Specifica o grosimeconstanta pentru
intreaaga polilinie (numai 2D)

X Incheie comanda Pedit

Suboptiuni de editare a vertex-urilor

B Seteaza primul nod pentru stergerea


partiala a poliliniei

G Declanseaza suboptiunile B sau S

I Insereaza un nou vertex

M Deplaseaza nodul curent intr-o alta


locatie

N Seteaza urmatorul nod ca nod curent

P Seteaza nodul anterior ca nod curent

R Regenereaza polilinia

S Stabileste primul nod pentru operatia de


indreptare

T Seteaza directia tangenta pentru nodul


curent

W Permite modificarea grosimii pentru


segmentul urmator al poliliniei (numai2D)

X Incheie sesiunea de editare sau


suboptiunile B sau S
Pface Defineste o retea poligonala
tridi-

mensionala, de o topologie
arbitrara
Pedit Permite editarea retelelor D Recupereaza reteaua poligonala din
poligonale 3D suprafetele de interpolare
(Mesh)
E Permite editarea retelei

M Deschide/inchide reteaua pe directia M

N Deschide/inchide reteaua pe directia N


S Genereaza o suprafata de interpolare,
tinind cont de SURFTYPE

U Anuleaza ultima operatie de editare

X Incheie comanda Pedit

Suboptiuni de editare vertex-uri

D/U Seteaza anteriorul/urmatorul nod ca


nod curent, pe directia M

L/R U Seteaza anteriorul/urmatorul nod ca


nod curent, pe directia N

M Deplaseaza nodul curent intr-o alta


locatie

N/P Seteaza anteriorul/urmatorul nod ca


nod curent

RE Reafiseaza reteaua poligonala

X Incheie sesiunea de editare


Pline Asigura constructia poliliniilor H Seteaza semilatimea urmatorului
2D, ca o secventa delinii si segment (linie sau arc) al poliliniei
arce interconectate
U Sterge ultimul segment trasat (linie sau
arc)

W Seteaza grosimea ultimului segment


(linie sau arc) al poliliniei

<enter> Incheie comanda Pline

Modul linie

A Comuta in modul arc

C Incheie polilinia printr-oun segment de


dreapta

L Specifica lungimea urmatorului segment


de dreapta (trasat in prelungirea celui
curent)

Modul arc

A Unghu inclus
CE Centrul cercului

D Directia de start

L Lungimea corzii subintinse sau comuta


in modul linie

R Raza cercului

S Specifica al doilea punct al arcului, la


trasarea prin trei puncte
Plot Permite tiparirea desenului la
ploter
Point Permite reprezentarea
puncteelor in desen, conform
setarii PDMODE
Prplot Permite tiparirea desenului la
imprimanta
Pspace Asigura trecerea din spatiul
model in spatiul hirtie
Polygon Permite construirea de E Specifica latura poligonului
poligoane regulate, cu numarul
specificat de laturi C Circumscrie poligonul unui cerc de raza
data

I Inscrie poligonul intr-un cerc de raza


data
Purge Sterge definitii de blocuri, A Sterge toate entitatile grafice cu nume,
stiluri de text, tipuri de linie, definite dar neutilizate
stiluri de cotare, care nu au
fost utilizate B Elimina blocurile neutilizate

D Sterge definitiile de stiluri de cotare


neutilizate

LA Sterge definitiile de layer-e neutilizate

LT Sterge definitiile de tipare de linie


neutilizate

SH Sterge definitiile de shape-uri


neutilizate

ST Sterge definitiile de stiluri de text


neutilizate
Qtext Permite reprezentarea ON Seteaza modul Qtext
entitatilor de tip text prin
dreptunghiul minim de OFF Reseteaza modul Qtext
incadrare
Quit Incheie sesiunea de lucru cu
editorul de desenare, cu
abandonarea fisierului desen
Redefine Reactiveaza o comanda
inglobata ("built-in") a
sistemului, dezactivata prin
Undefine
Redo Anuleaza ultima comanda,
daca aceasta a fost U sau Undo

Redraw Reactualizeaza (redeseneaza)


imaginea din viewport-ul
curent
Redrawall Reactualizeaza (redeseneaza)
imaginea din toate viewport-
urile
Regen Regenereaza viewport-ul
curent
Regenall Regenereaza toate
viewporturile
Regenauto Guverneaza regenerarea ON/OFF Seteaza /reseteaza regenerarea
automata pentru toate automata
comenzile care o efectueaza
implicit
Rename Permite modificarea numerelor B Redenumeste un bloc
de identificare pentru toate
entitatile AutoCAD, care D Redenumeste un stil de cotare
dispun de un astfel de atribut.
LA Redenumeste un layer

LT Redenumeste un tipar de linie

S Redenumeste un stil de text

U Redenumeste un UCS

VI Redenumeste o vedere

VP Redenumeste o configuratie de
viewport-uri
Resume Permite continuarea unei
comenzi Script intrerupte.
Revsurf Creaza o retea poligonala care
aproximeaza o suprafata de
revolutie.
Rotate Asigura modificarea orientarii R Specifica unghiul de referinta
entitatilor grafice selectate,
prin rotirea lor
Rscript Asigura reluarea executiei unui
script (diapozitiv ), fara a apela
comanda Script.
Relesurf Construieste o retea
poligonala, care aproximeaza o
suprafata riglata detetrminata
intre doua curbe
Save Determina salvarea desenului
intr-un fisier disc,
faraa abandona editorul de
desenare.
Scale Permite alterarea R Specifica un factor de scala relativ
dimensiunilor unor entitati
graficeselectate, prin aplicarea
unor factori de scala.
Script Permite executia unei secvente
de comenzi AutoCAD,
continuta intr-un fisier script
(cu extensia SCR )
Select Creaza o multime de selectie,
utilizabila de diferite comenzi
de editare.
Setvar Afiseaza valorile curente ale ? Afisaza lista variabilelor de sistem si
variabilelorde sistem, valorile acestora
permitind modificarea lor.
Sh Asigura accesul, din interiorul
AutoCAD, la comenzile
sistemului de operare.
Shade Permite umbrirea desenului
din viewport-ul curent.
Shape Asigura constuirea ? Listeaza numele tuturor formelor deja
unor forme (shape-uri) definite
definite de utilizator.
Shell Permite executia altor sisteme
de programe, din interiorul
sistemului AutoCAD.
Permite desenarea cu ajutorul C Continua trasarea din ultimul punct,
mouse-ului. daca distanta pina in punctul curent este
Sketch masi mica decit incrementul

E Sterge liniile temporare

P Ridica/coboara penita

Q Incheie comanda, stergind liniile


temporare
R Inregistreaza liniile temporare, fara a
abandona comanda

X Inregistreaza liniile temporare, trasind


pina in punctul curent si incheie comanda
Solid Permite constructia
suprafetelor 2D, de topologie
triunghiulara sau rectangulara.
Snap Permite deplasarea controlata a numar Seteaza densitatea retelei snap
cursorului in zona grafica.
ON/OFF Activeaza/dezactiveaza modul
snap

A Seteaza densitati diferite pe x si y

R Roteste reteaua snap

S Selecteaza formatul retelei standard sau


izometric
Status Listeaza informatii privind
setarile curente ale modurilor
de lucru si statistice, relativ la
desenul curent.
Stretch Asigura deplasarea unei zone a
desenului, conservind
conexiunile cu aceasta.
Style Permite crearea si modificarea ? Listeaza numele stilurilor disponibile
stilului de (anterior definite )
reprezentare a entitatilor Text.
Tablet Configureaza tableta ON/OFF Activeaza/dezactiveaza modul
digitizoare. tablet

CAL Permite calibrarea tabletei


digitizoare

CFG Permite configurarea meniului


pentru tableta digitizoare
Tabsurf Permite construirea unei retele
poligonale care aproximeaza o
suprafata stimta.
Textscr Comuta ecranul din modul
grafic in modul text.
Time Afiseaza informatii de timp. D Afiseaza timpul/data curente

ON/OFF Porneste/opreste ceasul utilizator

R Reseteaza ceasul utilizator


Trace Permite trasarea unei linii de
grosime specificata de
utilizator.
Text Guverneaza modul de J Specifica modul de aliniere a textului
introducere si prezentare a
Text textelor. S Stabileste stilul de reprezentare

A Incadreaza textul intre doua puncte


specificate, cu inaltimea caracterelor srtata
prin stil

C Centreaza textul pe orizontala

F Incadreaza textul intre doua puncte


specificate, caracterele avind inaltimea
precizata de utilizator

M Centreaza textul pe orizontala si


verticala

R Aliniaza textul la dreapta

BL/BC/BR Aliniaza textul la


stinga/centru/dreapta relativ la cota bottom

ML/MC/MR Idem, relativ la cota middle

TL/TC/TR Idem, relativ la cota top


Trim Permite stergerea U Anuleaza ultima operatie efectuata in
partiala a entitatilor grafice, cadrul comenzii
punctele de intrerupere fiind
date de intersectiile cu alte
obiecte.
U Anuleaza efectul ultimei
comenzi apelate.
Ucs Permite definirea, D Permite stergerea UCS-urilor salvate
salvarea,stergerea si
restaurarea sistemelor de E Defineste un UCS aliniat cu o entitate
coordonate utilizator. grafica specificata

O Defineste un UCS
prin translatareaUCS-ULUI curent

P Seteaza ultimul UCS ca UCS curent

R Seteaza orice UCS , salvat anterior de


utilizator, ca UCS curent
S Salveaza UCS-ul curent sub un nume
specificat de utilizator

V Defineste un UCS, care are planul x-y


perpendicular pe directia de vedere

W Seteaza ca UCS curent WCS-ul

X/Y/Z Defineste un UCS prin rotirea


UCS-ului curent in jurul axei specificate

ZA Defineste un UCS prin specificarea


originii si a directiei pozitive a axei z

3 Defineste un UCS prin specificarea


originii si a directiilor pozitive ale axelor x
si y

? Listeaza toate UCS-urile salvate


Ucsicon Controleaza vizibilitatea si A Asigura activarea/inhibarea afisarii
localizarea simbolului pentru simbolului UCS in toate ferestrele de lucru
marcarea sistemului de active
coordonate.
N Afisaza simbolul UCS in coltul din
stinga jos al ferestrei de lucru curente

OR Afiseaza simbolul UCS in originea


sistemului de coordonate curent

ON/OFF Asigura activarea /inhibarea


afisarii simbolului UCS

Underfine Sterge definitia unei comenzi


inglobate a sistemului
AutoCAD
Units Permite selectarea unitatilor si
conventiilor de masurare ce
vor fi utilizate in elaborarea
desenului.
Undo Anuleaza efectul comenzilor numar Anuleaza numarul specificat de
AutoCAD comenzi anterioare
Undo
A Trateaza cazul comenzilor din meniul
de comenzi care dispun de subcomenzi

B Asigura revenirea la ultimul marcaj


stabilit in istoria comenzilor
C Guverneaza modul de actiune al
comenzilor U si Undo

G/E Delimiteaza un grup de comenzi


care vor fi tratate de Undo ca unica
operatie

M Marcheaza momentul curent in


istoria comenzilor
View Salveaza vederea curenta a D Sterge orice vedere salvata sub un
desenului si restaureaza orice anumit nume
vedere salvata anterior
R Recupereaza orice vedere salvata
anterior

S Salveaza vederea curenta sub un nume


specificat de utilizator

W Salveaza vederea dintr-o fereastra


specificata

? Listeaza toate vederile salvate


Viewports Asigura controlul numarului D Determina stergerea unei configuratii
sau vports de viewport-uri active, precum de viewport-uri, specificata de utilizator
si salvarea/restaurarea unei prin nume
configuratii de viewport-uri
J Concateneaza doua viewport-uri
adiacente

R Restaureaza o configuratie de
viewport-uri salvata anterior

S Salveazaconfiguratia curenta de
viewport-uri

SI Determina afisarea unui singur


viewport

2/3/4 Determina divizarea viewport-ului


curent in 2/3/4 ferestre

? Afiseaza lista tuturor configuratiilor


salvate
Viewres Controleaza precizia si viteza
de trasare a cercurilor si
arcelor
Vplayer Controleaza starea layer-elor ? Listeaza numele layer-elor inghetate
in fiecare viewport, in mod intr-un anumit viewport
independent
Freeze Ingheatalayer-ele specificate in
viewport-urile selectate

Thaw Realizeaza operatia complementara


optiunii F

Reset Restabileste vizibilitatea implicita


a layer-elor din viewport-urile selectate

Newfrz Creeaza noi layer-e care au


atribut "inghetat" in toate ferestrele de
afisare

Vpvisdflt Stabileste vizibilitatea implicita


pentru ferestrele de afisare din orice layer
Vpoint Seteaza punctul de vedere R Selecteaza un punct de vedere prin
pentru fereastra de afisare intermediul a doua unghiuri
curenta.
Enter Selecteaza un punct de vedere prin
intermediul unui compas si a unui reper
XYZ

x,y,z Specifica prin coordonate noul punct


de vedere
Vslide Permite vizualizarea unui nume fisier Vizualizeaza slide-ul din
slide. fisierul specificat

*nume fisier Preincarca fisierul slide


Wblock Permite salvarea unui bloc ca nume Specifica numele blocului care se
fisier desen pe disc salveaza
Wblock
Numele blocului este identic cu numele
fisierului disc

. Salveaza intregul desen

Enter Salveaza doar entitatile selectate


Xref Asigura definirea si A Ataseaza un fisier desen ca
manipularea referintelor referinta externa in desenul curent
externe.
B Integreaza fisierele desen specificate, in
desenul curent

D Elimina referintele externe specificate

P Permite vizualizarea si editarea caii de


acces pentru referintele externe
R Actualizeaza referintele externe, fara a
parasi editorul de desenare

? Listeaza numele referintelor externe


Xbind Permite inserarea permanenta B Adauga un bloc
in desenul curent a unor parti
ale referintelor externe D Adauga un stil de cotare

LA Adauga un layer

LT Adauga un tip de linie

S Adauga un stil de text


Zoom Permite marirea sau numar Specifica un factor de zoom relativ
micsorarea portiunii vizibile la limitele desenului
adesenului , prin modificarea
limitelor spatiului afisat. numar X Specifica un factor de zoom
relativ la factorul de zoom curent

numar XP Specifica un factor de zoom


relativ la spatiul hirtie

A Desenul ocupa tot spatiul de afisare

C Desenul este centrat in spatiul de


afisare

D Stabileste dinamic spatiul de afisare

E Spatiul de afisare reflecta spatiul alocat

L Spatiul de afisare este localizat in coltul


stinga-jos precizat de utilizator

P Restaureaza suprafata de afisare


anterioara

V Stabileste suprafata de afisare la


dimensiunile maxime pentru care nu e
necesara o regenerare

W Specifica suprafata de afisare prin


intermediul unei ferestre
3Dface Asigura construirea obiectelor I Face urmatoarea muchie invizibila
3D prin generarea de suprafete
3D
3Dmesh Permite definirea unei retele
poligonale 3D prin
specificarea dimensiunilor
retelei si localizarii fiecarui
nod.
3Dpoly Permite construirea de polilinii C Inchide polilinia
3D, formate numai din
segmente de dreapta U Sterge ultimul segment trasat, fara a
abandona comanda

Enter Incheie comanda 3Dpoly