Sunteți pe pagina 1din 2

CASH-FLOW LUNA

Luna L1 L2 L3 L4 L5
Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19

INCASARI
Subventii nerambursabile - - - - -
Vanzari din activitatea de baza - - - - -
Alte vanzari - - - - -
Dobanzi - - - - -
TOTAL INCASARI - lei - lei - lei - lei - lei

PLATI
Cheltuieli cu salariile - - - - -
Investitii in mijloace fixe - - - - -
Investitii in obiecte de inventar - - - - -
Materiale consumabile - - - - -
Cheltuieli cu brevete, licențe,
- - - - -
mărci și alte active necorporale
Activitati externalizate - cheltuieli
- - - - -
cu servicii
Chirie - - - - -
Utilitati - - - - -
Reparatii & Mentenanta - - - - -
Cheltuieli de marketing și
- - - - -
promovare
Dobanzi & Comisioane - - - - -
Autorizatii si alte taxe - - - - -
Impozit pe cifra de afaceri - - - - -
TOTAL PLATI - lei - lei - lei - lei - lei

Cash Short / Extra ### ### ### ### ###


H-FLOW LUNAR
L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 TOTAL / AN
Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20

- - - - - - - - lei
- - - - - - - - lei
- - - - - - - - lei
- - - - - - - - lei
- lei - lei - lei - lei - lei - lei - lei - lei

- - - - - - - - lei
- - - - - - - - lei
- - - - - - - - lei
- - - - - - - - lei
- - - - - - - - lei

- - - - - - - - lei
- - - - - - - - lei
- - - - - - - - lei
- - - - - - - - lei
- - - - - - - - lei
- - - - - - - - lei
- - - - - - - - lei
- - - - - - - - lei
- lei - lei - lei - lei - lei - lei - lei - lei
### ### ### ### ### ### ### - lei