Sunteți pe pagina 1din 183
Neacu M. Dyuvara s-a nascut la Bucuresti in 1916, intr-o familie de mai indepartata origine aromani, care a dat Tarii mai multi oameni politici, diplomagi, profesori si oameni de stiinfa. Tatal autorului, Marcel Dju- vara, cap de promofie la Politehnica din Berlin-Charlottenburg in 1906, a murit cipitan de Geniu in armata romAnd in cursul marii epidemii de grip spaniola din 1918. Mama autorului, Tinca Gradisteanu, apartinea ultimei generafii dintr-un neam de mari boieri munteni (in secolul al XVIl-lea, Bunea Vistierul Gradisteanu a fost ctitorul mai multor biserici sau mindstini, printre care viitoarea Mitropolie din Bucuresti, unde a fost inmormintat). Neagu Djuvara gi-a facut studiile la Paris: licent4 in litere (istorie), 1937; doctorat in drept, 1940; doctorat de stat in litere (filozofie a istoriei), 1972; diploma a Institutului de Limbi $i Civilizatii Orientale (IN-A.L.C.O)), 1988. in 1941 participa cu Regimentul 6 Dorobanti de Garda ,, Mihai Viteazul” Ja campania din Basarabia si Transnistria. fn 1943 intra prin concurs la Ministerul de Externe. La 23 august 1944 e trimis de Mihai Antonescu curier diplomatic la Stockholm pentru relua- rea negocierilor de pace cu URSS. Guvernul de dupa 23 august 1944 il numeste Secretar de Legatie in Suedia, unde std pind la preluarea defini- tiv a puterii de cdtre comunisti in toamna 1947, cind hotaraste sé nu se intoarcd in tard. Din 1948 pind in 1961 si din 1984 in 1989 a activat in sinul exilului romanesc (Comitetul de asistent& pentru romanii refugiati, Radio Europa Libera, Fundatia Carol I, Casa Romaneasc etc.). intre 1961 si 1984 a stat in Africa sub-sahariand, in calitate de consilier di- plomatic $ijuridic la Ministerul de Externe al Republicii Niger. in virtutea acestei functii a cal&torit mult in Africa, Europa si America. in 1990 s-a intors in ard, find, din 1991 in 1997, profesor-asociat la Uni- versitatea din Bucuresti. E membru de onoare al Institutului de Istorie AD. Xenopol" din Iasi si al Institutului de Istorie ,,Nicolae orga” din Bucuresti. Cartea Civilisations et lois historiques, Mouton et Cie, Paris, 1975 (versiunea romAneasca: Civilizafii si tipare istorice, Humanitas, Bucuresti, 1999) a fost premiat& in 1976 de Academia Franceza. N. Djuvara a publicat diverse lucriri istorice consacrate spatiului romanesc, din care refinem doar: Demetrius Cantemir, philosophe de I'Histoire“ (analiza a scrierii Mo- narchiarum Physica Examinatio), in Revue des Etudes Roumaines, vol. XII-XIV, Paris, 1974; — ,,Les grands boiars ont-ils constitué dans les Principautés Roumains une véritable oligarchie institutionnelle et héréditaire?”, in * Sitdost-Forschungen, vol. XLVI, Miinchen, 1987; — Le pays roumain entre Orient et Occident, Publications Orientalistes de France, 1989 (ed. rom: fntre Orient si Occident. Tétrile Romane la inceputul epocii moderne (1800-1848), Humanitas, 1995); — Les Aroumains (opera colectiva), Publications ‘Langues’O, Paris, 1989 (ed. rom.: Aroménii. Istorie, limb, destin, Fundatia Culturali Romana, 1996); — ,,Sur un passage controversé de Ké- kauménos. De l'origine des Valaques de Gréce", in Revue Roumaine d'Histoire, vol. XXX, 1-2, 1991, Bucuresti: — , Souvenirs de I’exil de 1948”, in Revue Roumaine d'Histoire, vol. XXXIV, 1-2, 1995. NEAGU DJUVARA Insemniarile lui Gheorghe Milescu Roman HUMANITAS BUCURESTI Coperta IOANA DRAGOMIRESCU MARDARE Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romniei DJUVARA, NEAGU insemnirile lui Gheorghe Milescu/ Neagu Djuvara. - Bucuresti: Humanitas, 2004 ISBN 973-50-0666-9 821.135.1-31 © HUMANITAS, 2004 EDITURA HUMANITAS Piata Presei Libere 1, 013701 Bucuresti, Roménia tel. 021/222 85 46, fax 021/224 36 32 www.humanitas.r0 Comenzi CARTE PRIN POSTA: tel. 021/223 15 01, fax 021/222 90 61, wwwlibrariilebumanitas.r0 ISBN 973-50-0666-9