Sunteți pe pagina 1din 2

Sinteza unui material

nanostructurat cu aplicații în tratamentul cancerului

Fe3O42- -magnetita

1. Ecuația reacției chimice


· 7 H2 O 1g

FeSO4 + 2 FeCl3 + 8NH3 + 4H2O → Fe3O4 + (NH4)SO4 + 6NH4Cl


278 2·162.5 8·17 232

MFeSO4*7H2O=AFe+AS+4AO+14AH+7AO=56+32+4*16+14+7*16=278
MFeCl3=AFe+3ACl=56+3*35.5=162.5
MNH3=AN+3AH=14+3=17
MFe3O4=3AFe+4AO=3*56+4*16=232
278
mFeSO4*7H2O= =1.1983 g(sulfat feros hepta hidratat)
232
2∗162.5
mFeCl3= =1.4009 g(clorura de fier)
232
8∗17
mNH3= =0.5862 g(amoniac)≈20mL
232

· 7 H2 O 1g

FeSO4 + 2 FeCl3 + 8NaOH → Fe3O4 + 6NaCl + Na2SO4 + 4H2O


2·162.5 8·40 232

8∗40
mNaOH= =1.379 g ≈ 1.5 gn NaOH
232
2. Mod de lucru

Se prepară doua soluții:

 Soluția 1:
- 200 mL apă distilată;
- 1.1983 g FeSO4*7H2O;
- 1,4009 g FeCl3;
 Soluția 2:
- 200 mL apă distlată;
- 20 mL amoniac / 1.5 g NaOH
Soluția 2 se pune la agitare magnetică peste care se toarnă în picătură
soluția 1(2 h). Apoi se așează soluția rezultată peste un magnet pentru
decantare accelerată. Cu magnetul lipit de pahar se va scurge reziduul,
se va îndepărta magnetul, se va adăuga apă distilată(200-300mL) și se va
repune la agitat.
Se va repeta operația anteriară de minim 5 ori.
În vederea verificării purificării se verifică pH-ul soluției și se testează
soluția cu o soluție de Ag NO3.