Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

DISCIPLINA: EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ


CLASA: a X-a
Profesor: ILIES MARCELA ELENA
Data:
COLEGIUL TEHNIC”VALERIU BRANISTE”Lugoj
SUBIECTUL: C alitati si competente ale intreprinzatorului de succes
TIPUL LECŢIEI: de comunicare de noi cunoştinţe

COMPETENTE:
Competenţă generală: Însuşirea limbajului educatiei antreprenoriale şi utilizaresa adecvată a conceptelor specifice în acţiuni economice.
Competente operaţionale: C1:Descoperirea atitudinilor si comportamentelor care favorizeaza succesul intreprinzatorului
C2: Delimitarea intre diferite tipuri de calitati
C3:Analizarea unui model de afacere de succes
STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE:
expunerea, explicaţia didacticǎ, conversaţia, problematizarea, observaţia sistematicǎ şi independentǎ, ., prezentare power
point, lucrul pe echipe
 MIJLOACE ŞI MATERIALE:
fişe de lucru, , manuale de educatie antreprenoriala, calculatorul,

BIBLIOGRAFIE:
Educaţie antreprenorială, manual clasa a X-a, Elena Lupşa şi Victor Bratu, editura Corvin Deva
Educaţie antreprenorială, manual clasa a X-a, Florina Oţet, Alexandru Oţet, editura CD Press
Educaţie antreprenorială, manual clasa a X-a, XXX, editura Sigma

DESFASURAREA LECTIEI
Elemente esenţiale de conţinut Strategii didactice
Secvenţele lecţiei T Ob. Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace

1
1. Captarea -verificarea prezenţei elevilor -identifică elevii
atenţiei 3' şi a lectiei anterioare absenţi -conversaţia observarea
Elevii isi citesc tema pentru -manual de sistematicǎ
acasa si vor fi notati cei care ed.antreprenoriala a elevilor;
au respectat cerintele. - participǎ la
discuţii,
Pun intrebari din lectia
anterioara : Individul ca
intreprinzator

Notem titlul lectiei : Calitati si


2. competente ale
Comunicarea 7’ intreprinzatorului de succes
subiectului şi a Notam competentele lectiei
obiectivelor Pentru captarea atentiei pun
lecţiei urmatoarele intrebari : De ce - internetul, observarea
nu ati incercat propria voastra manual de sistematicǎ
afacere ? antreprenoriala a elevilor;
In general oamenii sunt
dispusi sa dea vina pe :
-lipsa banilor
-faptul ca Guvernul nu ne -conversaţia,
sprijine. explicatia
- manual de
antreprenoriala

C1

2
3. Dirijarea Cati suntem dispusi sa - expunerea
învǎţǎrii 20’ recunoastem ca ne lipsesc -explicaţia
calitatile,competentele didacticǎ ;
Ceea ce stim
Ceea ce putem
Ceea ce vrem -ascultǎ cu
Aceste lucruri au importanta atenţie
maxima in reusita noastra in obiectivele
afac eri lecţiei ;
Pun un elev sa citeasca de la - notează titlul Observarea
pagina 24 despre 2 modele de lectiei şi etapele , sistematicǎ
intreprinzatori acesteia a elevilor;
Spiritul antreprenorial se
bazeaza pe :
dinamism,mobilitate,capacitat
e de adaptare,curaj,acceptarea
riscului,perseverenta,atitudine
a fat de munca, -problematiza-
Flexibilitatea,dispozitia pentru rea ; manualul
program prelungit

Discutam impreuna cu elevii - explicatia


fiecare capacitate si didactica
exemplificam prin exemple - elevii scriu la
din viata de zi cu zi. tablă, participă la manualul de
discuţii, apoi antreprenoriala
C2 completează Fişa de lucru 2
schema pe caiete

Fisa de lucru Manual de

3
Elevii sunt rugati sa participe antreprenoriala
4.Obţinerea 10 la un vot secret sa noteze pe un - elevii notează -lucrul pe
performanţei ; biletel pe care il impacheteaza definiţia echipe, fişa de
asigurarea bine numele unui coleg care lucru 3
feed-back-ului cred ei ca are calitatile
enumerate mai sus se numara -elevii participă
voturile si se discuta dac exista la discuţie
cineva din clasa acre s-a impus
prin cat mai multe calitati. -manualul de
- conversatia antreprenoriala
C3 -participǎ la
discuţii, notează
5.Intensificarea 5’ Recapitularea lectiei intrebari
retenţiei şi , - elevii solicită
transferului explicaţii
suplimentare

6. Evaluarea Tema :Raspundeti in cateva


performanţei 5’ randuri la urmatoarele
intrebari :
1Care este caracteristica - elevii noteaza,
definitorie ,aceea care face solicita explicatii
diferenta intre intreprinzator si suplimentare
om obisnuit
2.Ce caracterizeaza spiritul
antreprenorial

4
5