Sunteți pe pagina 1din 1

Planul de Control – Rigoare necesară pentru a livra calitate excelentă

Un Plan de Control este un rezumat scris care descrie ceea ce este necesar pentru a menține un proces
îmbunătățit la nivelul lui actual.

El include cerințele de resurse umane și training, acțiunile ce trebuie întreprinse dacă


masurătorile/indicatorii ies din domeniul specificat și
acțiunile necesare pentru a ne asigura ca proprietarii
de proces mențin câștigurile obținute în urma
îmbunătățirii procesului.

Planul de Control este parte a fazei de Control din


cadrul metodologiei DMAIC Six Sigma (Definește-
Masoară-Analizează-Îmbunătățește-Controlează),
totuși, el poate face parte și din alte metodologii
similare de îmbunătățire a proceselor.

Un plan de control:
 Descrie procesul pe scurt și îl reprezintă grafic (utilizând o hartă de proces simplificată numită
SIPOC)
 Prezintă departamentele/persoanele responsabile cu inițierea sau execuția pașilor din
proces
 Descrie toate elementele procesului care necesită verificări, indicând frecvența acestora și
persoanele responsabile, precum și planurile pentru situații neprevăzute, dacă e necesar
 Conține diagramele de control pentru punctele de control selectate, indicând limitele de
control și acțiunile corective pentru cazurile când indicatorii alunecă în afara limitelor specificate
 Adesea conțin un tablou de bord care ilustrează toți parametrii relevanți ai procesului
controlat

Respectarea riguroasă a planului de control garantează


durabilitatea performanțelor procesului și calitatea produselor
livrate de acesta.

Planul de control se utilizează și la predarea procesului către un


alt proprietar de proces; fara planuri de control, majoritatea
proceselor alunecă înspre o stare de degradare, datorită
fluctuației personalului, pierderilor de cunoștințe și priorităților
de producție pe termen scurt.

EFFECTIVE FLUX SRL Pagina: 1 / (1)

S-ar putea să vă placă și