Sunteți pe pagina 1din 3

Profilul tău de personalitate

Preluat din cartea „Personalitate Puzzle” - Florence Littauer & Marita Littauer

Puncte forte

1 __ Cutezător __ Adaptabil __ Animat __ Analitic


2 __ Perseverent __ Voios __ Răzbătător __ Paşnic
3 __ Docil __ Altruist __ Sociabil __ Dârz
4 __ Amabil __ Autocontrolat __ Combatant __ Convingător
5 __ Stimulator __ Respectuos __ Rezervat __ Capabil
6 __ Nepretenţios __ Sensibil __ Sigur pe sine __ Vivace
7 __ Prevăzător __ Răbdător __ Pozitiv __ Iniţiator
8 __ Ferm __ Spontan __ Organizat __ Timid
9 __ Ordonat __ Flexibil __ Sincer __ Optimist
10 __ Prietenos __ Statornic __ Amuzant __ Puternic
11 __ Temerar __ Încântător __ Diplomat __ Meticulos
12 __ Vesel __ Consecvent __ Cultivat __ Încrezător
13 __ Idealist __ Independent __ Inofensiv __ Antrenant
14 __ Expansiv __ Decis __ Spiritual __ Profund
15 __ Pacificator __ Iubitor de muzică __ Activ __ Ataşabil
16 __ Manierat __ Tenace __ Volubil __ Tolerant
17 __ Bun ascultător __ Loial __ Lider __ Energic
18 __ Mulţumit __ Conducător __ Riguros __ Agreabil
19 __ Perfecţionist __ Plăcut __ Productiv __ Popular
20 __ Entuziast __ Îndrăzneţ __ Decent __ Echilibrat

Puncte slabe

21 __ Inexpresiv __ Sfios __ Obraznic __ Despotic


22 __ Indisciplinat __ Nepăsător __ Apatic __ Neînduplecat
23 __ Reticent __ Ranchiunos __ Potrivnic __ Obositor
24 __ Scabros __ Fricos __ Neatent __ Franc
25 __ Intolerant __ Temător __ Nehotărât __ Care întrerupe
26 __ Tipicar __ Neimplicat __ Imprevizibil __ Interiorizat
27 __ Încăpăţânat __ Imprudent __ Pretenţios __ Ezitant
28 __ Anost __ Pesimist __ Trufaş __ Indulgent
29 __ Necumpătat __ Placid __ Certăreţ __ Stingher
30 __ Naiv __ Negativist __ Înfipt __ Nonşalant
31 __ Neliniştit __ Închistat __ Dependent de muncă __ Doreşte încredere
32 __ Susceptibil __ Lipsit de tact __ Laş __ Flecar
33 __ Sceptic __ Dezorganizat __ Poruncitor __ Depresiv
34 __ Capricios __ Introvertit __ Inflexibil __ Indiferent
35 __ Dezordonat __ Irascibil __ Bombănitor __ Manipulator
36 __ Mocăit __ Încăpăţânat __ Încrezut __ Suspicios
37 __ Singuratic __ Dominator __ Leneş __ Gălăgios
38 __ Trândav __ Neîncrezător __ Arţăgos __ Absent
39 __ Răzbunător __ Nestatornic __ Impasibil __ Pripit
40 __ Împăciuitorist __ Critic __ Viclean __ Instabil

Instrucţiuni: Pe fiecare din rândurile de mai sus, care conţin câte patru attribute, marcaţi cu un X
unul singur, acela care vi se potriveşte cel mai adesea. Dacă nu sunteţi sigur care atribut vi se
potriveşte cel mai bine, întrebaţi un prieten.

1
Profilul tău de personalitate
Preluat din cartea „Personalitate Puzzle” - Florence Littauer & Marita Littauer
Puncte forte
A B C D
1 __ Animat __ Cutezător __ Analitic __ Adaptabil
2 __ Voios __ Răzbătător __ Perseverent __ Paşnic
3 __ Sociabil __ Dârz __ Altruist __ Docil
4 __ Convingător __ Combatant __ Amabil __ Autocontrolat
5 __ Stimulator __ Capabil __ Respectuos __ Rezervat
6 __ Vivace __ Sigur pe sine __ Sensibil __ Nepretenţios
7 __ Iniţiator __ Pozitiv __ Prevăzător __ Răbdător
8 __ Spontan __ Ferm __ Organizat __ Timid
9 __ Optimist __ Sincer __ Ordonat __ Flexibil
10 __ Amuzant __ Puternic __ Statornic __ Prietenos
11 __ Încântător __ Temerar __ Meticulos __ Diplomat
12 __ Vesel __ Încrezător __ Cultivat __ Consecvent
13 __ Antrenant __ Independent __ Idealist __ Inofensiv
14 __ Expansiv __ Decis __ Profund __ Spiritual
15 __ Ataşabil __ Activ __Iubitor de muzică __ Pacificator
16 __ Volubil __ Tenace __ Manierat __ Tolerant
17 __ Energic __ Lider __ Loial __ Bun ascultător
18 __ Agreabil __ Conducător __ Riguros __ Mulţumit
19 __ Popular __ Productiv __ Perfecţionist __ Plăcut
20 __ Entuziast __ Îndrăzneţ __ Decent __ Echilibrat
Total-
puncte __ A __ B __ C __ D
forte
Puncte slabe
A B C D
21 __ Obraznic __ Despotic __ Sfios __ Inexpresiv
22 __ Indisciplinat __ Nepăsător __ Neînduplecat __ Apatic
23 __ Obositor __ Ranchiunos __ Potrivnic __ Reticent
24 __ Neatent __ Franc __ Scabros __ Fricos
25 __Care întrerupe __ Intolerant __ Temător __ Nehotărât
26 __ Imprevizibil __ Interiorizat __ Tipicar __ Neimplicat
27 __ Imprudent __ Încăpăţânat __ Pretenţios __ Ezitant
28 __ Indulgent __ Trufaş __ Pesimist __ Anost
29 __ Necumpătat __ Certăreţ __ Stingher __ Placid
30 __ Naiv __ Înfipt __ Negativist __ Nonşalant
31 __Doreşte încredere __ Dependent de muncă __ Închistat __ Neliniştit
32 __ Flecar __ Lipsit de tact __ Susceptibil __ Laş
33 __ Dezorganizat __ Poruncitor __ Depresiv __ Sceptic
34 __ Capricios __ Inflexibil __ Introvertit __ Indiferent
35 __ Dezordonat __ Manipulator __ Irascibil __ Bombănitor
36 __ Încrezut __ Încăpăţânat __ Suspicios __ Mocăit
37 __ Gălăgios __ Dominator __ Singuratic __ Leneş
38 __ Trândav __ Arţăgos __ Neîncrezător __ Absent
39 __ Nestatornic __ Pripit __ Răzbunător __ Impasibil
40 __ Instabil __ Viclean __ Critic __ Împăciuitorist
Total-
puncte __ A __ B __ C __ D
slabe
Totalurile cumulate

____ A ____ B ____ C ____ D


2
Profilul tău de personalitate
Preluat din cartea „Personalitate Puzzle” - Florence Littauer & Marita Littauer

Răspunsuri :

A - sangvinicul popular
B – colericul puternic
C – Melancolicul perfect
D – Flegmaticul liniştit