Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

1. Naàji A., „Application of Computer Graphics in Biomechanics”,


Vasile Goldis Universitatea de Vest, Arad.
2. Radu C., “Contribuţii la structurarea optimă a tehnologiilor de
Prototipare Rapidă în vederea realizării elementelor specifice de
protezare”, Universitatea Transilvania din Brasov, Romania
2005.
3. Watt A., „3D Computer Graphics”, Addison Wesley, Anglia,
1995.
4. http://www.materialise.com.