Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Facutatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice - Drobeta Turnu Severin.


Specialitatea : Ingineria Sudării.
Disciplina :Tehnologii neconvenţionale de sudare.

CURS 1.

SUDAREA PRIN DIFUZIE (45).

Sudarea prin difuzie face parte din categoria procedeelor de sudare prin presiune, fără
metal de adaos, la care îmbinarea se realizează prin difuzia reciprocă a atomilor pieselor în
contact, încălzite în vid, în atmosferă protectoare sau în lichid, sub acţiunea unei forţe de
presare.
Deci, în anumite condiţii de presiune şi temperatură se produce interacţiunea la nivel
atomic între cele două metale de sudat şi difuzia prin suprafaţa de separaţie.
Îmbinarea prin difuzie se poate executa principial în două moduri :

 Difuzia în fază solidă la care procesul de îmbinare se produce la o temperatură inferioară


temperaturii de apariţie a fazei lichide.
 Difuzia eutectică la care procesul de îmbinare se produce la o temperatură egală sau
chiar mai mare decât temperatura eutectică din diagrama sistemului considerat, fapt ce
determină ca între piese, la limita de separaţie, să apară un strat subţire lichid cu
concentraţie eutectică ce accelerează difuzia.

Un procedeu nou de sudare prin difuzie este reprezentat de sudarea prin difuzie
activată, la care procesul este accelerat prin folosirea unui strat intermediar aşezat între cele
două componente de îmbinat.
Instalaţiile la care se realizează sudarea prin difuzie trebuie să asigure parametrii
tehnologici necesari efectuării îmbinării sudate. În figura 1 se prezintă schema unei instalaţii de
sudare prin difuzie.

Fig. 1 Schema unei instalaţii de sudare prin difuzie.

Dr. Ing. EWE Pisc Marian George. 2010. 1


UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Facutatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice - Drobeta Turnu Severin.
Specialitatea : Ingineria Sudării.
Disciplina :Tehnologii neconvenţionale de sudare.
Sudarea prin difuzie se foloseşte la îmbinarea materialelor metalice de aceleşi tip sau de
tipuri deosebite. Se aplică in tehnica aerospaţială, nucleară, şi în alte domenii la care îmbinarea
prin procedee convenţionale este greu sau imposibil de realizat. În figura 2 sunt prezentate
combinaţiile posibile ale materialelor sudabile prin procedeul de sudare prin difuzie.

Fig. 2. Combinaţii de materiale sudabile prin procedeul de sudare prin difuzie.

În principiu este preferată îmbinarea cap la cap, iar încălzirea metalelor în vederea
sudării se realizează de regulă prin încălzirea zonei sudurii prin rezistenţă cu stabilirea unui
curent prin ansamblul pieselor, sau cu CIF prin inducţie.
Cei mai importanţi parametrii de sudare sunt :
 Temperatura de sudare
 Presiunea exercitată asupra îmbinării
 Timpul de sudare
 Deformarea la sudare
 Calitatea suprafeţei
 Atmosfera protectoare

Temperatura de sudare se află sub linia solidus (Ts) şi deasupra temperaturii de recristalizare
(Tr) :

Tr  Tsud  Ts (1).

Aceasta favorizează difuzia atomilor şi favorizează curăţirea suprafeţelor sudate. Domeniile de


temperatură orientative pentru sudare prin difuzie sunt prezentate în figura 3.

Presiunea de sudare este situată în domeniul 1 – 30 N/mm 2, şi în combinaţie cu temperatura


produce o deformaţie plastică a vârfurilor asperităţilor, iar contactul mărit dintre suprafeţe
favorizează legăturile atomice dintre materiale, în cel mai simplu caz prin recristalizare.

Dr. Ing. EWE Pisc Marian George. 2010. 2


UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Facutatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice - Drobeta Turnu Severin.
Specialitatea : Ingineria Sudării.
Disciplina :Tehnologii neconvenţionale de sudare.

Timpul de sudare este cuprins în domeniul 10 min – 2 ore. Acesta este direct dependent de
temperatura şi presiunea introduse în proces. Prin ridicarea temperaturii şi/sau presiunii scade
timpul de sudare şi invers.

Deformarea la sudare reprezintă un parametru necesar procesului deoarece, prin presiunea


aplicată apare o deformare mică, în domeniul de rugozitate (m) prin orientarea favorabilă a
atomilor şi ionilor din zona de contact a pieselor.

Calitatea suprafeţei este un parametru important deoarece rugozitatea pieselor în zona de


difuzie trebuie să fie în domeniul 1 – 6 m. Acesta este un dezavantaj major al aplicaţiei datorat
timpului necesar pregătirii de sudare. În fig. 4,5,6, R a = 0,025 m, respectiv Ra = 0,20 m.

Atmosfera protectoare necesară procesului este de regulă vid la 10 -3 – 10-6 Tori, dar procesul de
difuzie se poate desfăşura şi in atmosfera de gaz protector Ar sau He.

Fig. 3. Domenii uzuale de temperatură pentru sudarea prin difuzie a materialelor metalice.

Dr. Ing. EWE Pisc Marian George. 2010. 3


UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Facutatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice - Drobeta Turnu Severin.
Specialitatea : Ingineria Sudării.
Disciplina :Tehnologii neconvenţionale de sudare.

Fig. 4 Dependenţa parametrilor  şi  de temperatură.

Fig. 5 Dependenţa parametrilor  şi  de presiune.

Fig. 6 Dependenţa parametrilor  şi  de timpul de sudare.

Fig. 7. Microstructura îmbinării sudate prin difuzie.

Dr. Ing. EWE Pisc Marian George. 2010. 4