Sunteți pe pagina 1din 10

Data

Grădiniţa cu Program Normal Lechinţa


Grupa:mijlocie„Florile”
Nivel de studiu:3-5 ani
Institutor: Mîndrean Daniela
Tema anuală:Cum este ,a fost şi va fi aici pe pământ?
Tema activităţii integrate:,,Vine,vine Moş Crăciun!’’
Tipul activităţii:Consolidare şi sistematizare de cunoştinţe,priceperi şi deprinderi
Forma de realizare: Activitate integrată(ADP+ADE+ALA)
Categorii de activităţi abordate:
1.Activităţi pe domenii experenţiale(ADE)
 Domeniul Ştiinţă(DŞ):,,Forme şi culori’’-joc exerciţiu
 Domeniul Om şi Societate(DOS):,,Să-l ajutăm pe Moş Crăciun ’’ (brazi,oameni
de zăpadă,cutii de cadouri)-activitate practică(aplicaţie)
2.Jocuri şi activităţi didactice alese(ALA)
 Stiinţă:,,Alege şi grupează ’’-joc de masă(formare de mulţimi)
 Bibliotecă:,,Vine Moş Crăciun’’-citire de imagini
 Constructii:,,Căsuţa moşului’’
 Joc cu text şi cânt :,,Renul lui Moş Crăciun’’
3.Activităţi de dezvoltare personală(ADP)
 Intâlnirea de dimineaţă:,,Bună dimineaţa crăciunei şi crăciuniţe’’
 Rutine : :,,Îmi place sa ofer ajutorul meu’’(deprinderea de a oferi ajutor in
in orice imprejurare)
 Tranziţii:,,Mi-a şoptit un vânt uşor’’,,Fulgi de nea’’, ,,Ne jucăm cu
degeţelele’’,,Bat din palme’’ -jocuri cu text şi cânt

Obiectiv general:
Consolidarea şi verificarea capacităţii de recunoaştere, denumire şi utilizare a
formelor geometrice;
Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
Stimularea curiozităţii,a interesului de cunoaştere faţă de tradiţiile de iarnă la români.

Obiective operaţionale:
DŞ-Activitate matematică
- să recunoască figurile geometrice învăţate( cerc, patrat,triunghi) ;
– să descrie figurile geometrice:formă,culoare,mărime;
– să manipuleze materialele puse la dispoziţie;
– să verbalizeze acţiunea folosind un limbaj matematic;
DOS-Activitate practică
– să realizeze brazi,oameni de zăpadă ,cutii de cadouri folosind formele
geometrice;
-- să -şi folosească creativitatea pentru realizarea lucrărilor;
-- să găsească utilitate obiectelor realizate în cadrul activităţii practice.

ALA:

BIBLIOTECĂ:

--să citescă imagini specifice temei ;


-să formuleze propoziţii scurte întocmite corect din punct de vedere gramatical ;
- să colaboreze în cadrul grupului.

CONSTRUCŢII:
-să construiască căsuţa moşului cu ajutorul cuburilor de lemn şi a vitocombului ;
-să colaboreze pentru a realiza tema dată.

ŞTIINŢĂ :
-să identifice şi să denumească obiectele de pe jetoane ;
-să precizeze caracteristicile obiectelor referitoare la :formă, mărime şi culoare;
-să grupeze imagini de obiecte după criteriile cerute;

JOC DE MIŞCARE :
-să execute mişcări ritmice specifice dansului;
-să participe la joc respectând regulile acestuia;

Strategii didactice:
Metode şi procedee: surpriza brainstormingul,conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul,
problematizarea, demonstraţia, observaţia,turul galeriei.

Resurse materiale: CD cu înregistrarea Moşului,ren de pluş, sac, plicuri colorate cu


figuri geometrice de carton, harta cu drumul spre casa moşului, roată cu figuri
geometrice, figuri geometrice decupate,coşuleţe, lipici,imagini cu Moş Crăciun,
jetoane cu imagini specifice temei,cuburi de lemn,vitocomb, coarne de ren,
ecusoane.

Forme de organizare:frontală,individuală,pe grupuri mici.

Forme de evaluare:finală

Metode de evaluare:observare curentă,verificare orală,aprecieri verbale

Resurse temporale:o zi

Material bibliografic:
1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar(3-6/7 ani)”;
2. Aurelia Ana, Smaranda Cioflică, “Proiecte tematice orientative”, Ed. Tehno – Art, 2003
3. Magdalena Dumitrana, “ACTIVITĂŢILE MATEMATICE ÎN GRĂDINIŢĂ” – Ghid practic
însoţit de 105 sugestii de activităţi, Ed. COMPANIA, Bucureşti 2002.

Scenariu didactic
Întâlnirea de dimineaţă debutează cu Salutul între copii , care se va realiza prin tehnica
comunicării rotative:porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii, de la stânga la
dreapta, folosind apelativ numele acestora. (Bună dimineaţa,eu sunt crăciuniţa...).
,,Astăzi este o nouă zi
Bine aţi venit,copii!
Sunteţi veseli sănătoşi
Şi la fel de curioşi.
Prezenţa:Se va realiza verbal, prin stabilirea copiilor absenţi.
,,După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit?
Calendarul naturii se va stabili anotimpul în care ne aflăm, ziua din săptămână, şi
fenomenele naturii specifice zilei respective.
Noutatea zilei: Constă în prezentarea musafirilor şi prezentarea surprizei trimise de Moş
Crăciun(un CD,un sac cu materiale surpriză,un ren).Copiii ascultă înregistrarea cu mesajul trimis
de Moş Crăciun.
Bună ziua,
Dragi copii din grupa mijlocie,
Am primit de la voi şi de la doamna voastră educatoare o mulţime de scrisori.Am aflat
că sunteţi cuminţi şi astăzi o să aveţi musafiri la voi la grădiniţă.Ca să fie mulţumiţi de activităţile
pe care voi trebuie să le desfăşuraţi ,m-am gândit să vă trimit pe unul din renii mei să vă aducă
un saculeţ cu materialele necesare.Renul o să stea toată ziua cu voi,iar la sfârşitul zilei cine a
lucrat frumos şi a fost cuminte o sa aibă surprize plăcute.
Ehei,dragii moşului,cred că o să fie pe placul vostru!
Ce ziceţi? Vreţi să vedeţi ce surprize aveţi în sac?
Eu vă doresc să petreceţi o zi minunată şi vă urez spor la lucru.
Vă las cu doamna educatoare să descoperiţi surprizele,dar să nu uitaţi, peste câteva zile o
să mă vedeţi în realitate deoarece, o să ajung la serbarea voastră cu alte cadouri pentru voi.
La revedere ,dragi copii!!!!!!!!!

Are loc o scurtă discuţie despre sărbătorea care se apropie şi despre filmuleţul vizionat.
Mai avem câteva zile.
Ce sărbătoare se apropie?
Ce sărbătorim noi de Crăciun? (naşterea lui Iisus Hristos,sosirea lui Moş Crăciun)
Cum ne pregătim pentru această sărbătoare? (învăţăm colinde, împodobim bradul...).
Se anunţă copiii că vor avea de descoperit foarte multe surprize din săculeţ şi totodată vor trebui
să rezolve mai multe sarcini:
să se joace un joc matematic;
să realizeze brazi şi oameni de zăpadă;
să lucreze pe centre de interes;
în final să danseze.
Prin tranziţie copiii se îndreaptă la măsuţe unde vor desfăşura activitatea matematică ,,Forme şi
culori -joc exerciţiu.Materialele pentru activitatea matematică sunt distribuite în plicuri colorate
(roşii,galbene,albastre).Copiii lucrează individual la măsuţe.
„Piese geometrice,
Pe hartă s-au aşezat
Şi-aşteaptă să povestim,
Tot ce despre ele ştim”.
Dăm de roată-n încetişor
Ca să găsim locul lor.
Jocul exerciţiu are următoarele sarcini:
,,Formează mulţimi după formă’’
,,Formează mulţimi după culoare’’
,,Formează mulţimi după mărime’’
,, Învărte roata şi caută căsuţa potrivită’’
Pentru ultima sarcină a jocului avem pregătită o hartă şi o roată.Pe rând căte un copil învârte
roata ,recunoaşte figura geometrică,o descrie,caută o figura geometrică la fel cu cea descrisă şi o
duce la căsuţa potrivită de pe hartă.Jocul se încheie când toţi copiii au învârtit roata. Activitatea
se desfăşoară frontal,fiind solicitaţi toţi copiii,insistându-se pe exprimarea într-un limbaj
matematic adecvat.
Prin tranziţie„Mi-a şoptit un vânt uşor” copiii trec la activitatea practică,grupându-se
în trei grupe în funcţie de culoarea plicului de la activitatea matematică (grupa plicurilor
rosii,grupa plicurilor galbene,grupa plicurilor albastre).
Cu materialele de la activitatea matematică copiii vor realiza (brăduleţi,oameni de zăpadă,cutii
pentru cadouri).
Educatoarea explică şi demonstrează modul de lucru pentru fiecare grup .
Se face încălzirea mâinilor şi se trece la executarea temei de către copii. Dirijez activitatea,voi
interveni ajutându-i pe copii atunci când este cazul şi îi încurajez pe cei mai puţin abili. La finalul
activitatii prin metoda turul galeriei se vor analiza produsele finite.
Fiecare grup îşi va plasa pe hartă elementele realizate(oamenii de zăpadă şi brazii), iar cutiile de
cadouri vor fi puse sub bradul impodobit.
Tranzitie:,,Bat din palme’’. Deoarece mai avem materiale în saculeţul moşului va trebui să mai
realizăm altă sarcină şi anume să lucrăm la sectoare.
Copiii se grupează la măsuţe după cum au lucrat anterior.
La BIBLIOTECA copiii citesc imagini cu Moş Crăciun;
La CONSTRUCŢII copiii construiesc din cuburi de lemn şi vitocomb căsuţa moşului;
La ŞTIINŢĂ copiii identifică şi denumesc imaginea de pe jeton formează mulţimi după
diverse criterii.
„Acum să lucrăm frumos
Moşul să ne vadă.
În brad să ne-aducă,
Jucăria dragă!”

La finalul zilei copiii vor desfăşura jocul cu text şi cânt,,Renul lui Moş Crăciun’’.
Secvenţele Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare
activităţii didactice

Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea


1.Moment activităţii.
organizatoric În cadrul Întâlnirii de dimineaţă se realizează : Aprecieri
 salutul verbale
 prezenţa copiilor; Conversaţia
 completarea calendarului naturii;
 discuţii referitoare la mult aşteptatul Moş
Crăciun şi la ce daruri aşteaptă de la acesta.

Constă în prezentarea musafirilor şi prezentarea Conversaţia Observarea


2.Captarea surprizei (un CD,un sac cu materiale surpriză,un Brainstorming Comporta
atenţiei ren).Copiii ascultă înregistrarea cu mesajul trimis de Expunerea -mentului
Moş Crăciun. Are loc o scurtă discuţie pe baza copiilor
filmuleţului vizionat.

3.Anunţarea Cu ajutorul materialelor din săculeţul trimis de


temei şi Moş Crăciun,astăzi vom desfăşura o activitate Conversaţia Observarea
enunţarea matematică,o activitate practică unde vom realiza Explicaţia comporta
obiectivelor brăduţi , oameni de zăpadă,cutii pentru cadouri, vom -mentului
lucra la centre,iar la sfârşit ne vom juca un joc cu text copiilor
şi cânt.
Tema zilei de astăzi se numeşte,,Vine,vine Moş
Crăciun’’
Prin procedeul mâna oarbă copiii işi aleg un plic
colorat din sacul moşului.
Prin tranzţie copiii se îndreaptă la măsuţe pentru a
desfăşura activitatea matematică.
Copiii intuiesc materialul din plicuri( figuri
4.Prezentarea geometrice).
conţinutului Ce activitate vom desfăşura cu aceste materiale? Observaţia Observarea
şi dirijarea Jocul de astăzi se numeşte,,Forme şi culori’’joc Conversaţia comportamen-
învăţării exerciţiu tului copiilor
Copiii lucrează individual la măsuţe respectând
cerinţele educatoarei.
Sarcini :,,Formează mulţimi după formă’’
,,Formează mulţimi după culoare’’ Explicaţia
,,Formează mulţimi după mărime’’
,, Învărte roata şi caută căsuţa potrivită’’

Pentru ultima sarcină a jocului avem pregătită o


hartă cu drumul spre căsuţa moşului şi o roată.Pentru
ca renul să poată ajunge înapoi de unde a venit,va Problematiza
trebui să-i reconstituim drumul care este alcătuit din -rea
conturul figurilor geometrice în diverse culori. Pe
rând căte un copil învârte roata ,recunoaşte figura
geometrică,o descrie,caută o figura geometrică la fel
cu cea descrisă şi o duce la căsuţa potrivită de pe
hartă.Jocul se încheie când toţi copiii au învârtit Jocul
roata.
„Piese geometrice,
Pe hartă s-au aşezat
Şi-aşteaptă să povestim,
Tot ce despre ele ştim”. Observarea
Dăm de roată-n încetişor comportamen-
Ca să găsim locul lor. tului copiilor
Activitatea se desfăşoară frontal,fiind solicitaţi toţi Explicaţia
copiii,insistându-se pe exprimarea într-un limbaj
matematic adecvat. Chestionare
Prin tranziţie copiii trec la realizarea activităţii orală
practice. Pentru această activitate copiii vor fi grupati
în trei grupe în funcţie de culoarea plicului de la
activitatea matematică .
Cu materialele de la activitatea matematică copiii vor
realiza(brăduleţi,oameni de zăpadă,cutii pentru
cadouri).
Educatoarea explică şi demonstrează modul de lucru
pentru fiecare grup în parte. Explicaţia Observarea
Se face încălzirea mâinilor şi se trece la efectuarea Demonstraţia comportamen-
lucrărilor de către copii. Dirijez activitatea,voi tului copiilor
interveni ajutându-i pe copii atunci când este cazul şi
îi încurajez pe cei mai puţin abili. La finalul activitatii
vor trece unii pe la alţii şi vor analiza produsele finite. Exerciţiul
Fiecare grup îşi va plasa pe hartă elementele realizate
(oamenii de zăpadă şi brazii), iar cutiile de cadouri vor
fi puse sub bradul impodobit. Autoevaluare
Aprecieri
verbale
Prin tranziţia: „Bat din palme”se realizează trecerea la
următoarea activitate.Deoarece mai avem materiale în Conversaţia
5.Obţinerea saculeţul moşului va trebui să mai realizăm altă
performanţei sarcină şi anume să lucrăm la centre.
Copiii se grupează la măsuţe după cum au lucrat
anterior.
Biblioteca:,,Vine Moş Crăciun’’-citire de imagini
Construcţii:,,Căsuţa moşului’’
Ştiinţă:,,Alege şi potriveşte’’
Se intuiesc materialele, se anuntă sarcinile de lucru Explicaţia
pentru fiecare grup .Se vor realiza câteva exerciţii Conversaţia
pentru încălzirea musculaturii mâinii ,apoi copiii Exerciţiul
încep să lucreze.
„Acum să lucrăm frumos Munca
Moşul să ne vadă. independentă
În brad să ne-aducă,
Jucăria dragă!”
Voi indruma activitatea de la centre şi se va
interveni cu mici explicaţii dacă ei vor solicita
ajutorul.
Pe tot parcursul activităţii alese sa va utiliza CD-ul ,
cu ajutorul căruia se va realiza un fond muzical Evaluare orală
propice climatului instructiv-educativ.
La sfarsit se vor analiza lucrările prin turul Conversaţia
galeriei iar apoi se vor expune la centrul tematic.Voi Analiza
face aprecieri asupra modului de lucru,asupra Turul galeriei produselor
calităţilor estetice şi aprecieri referitore la respectarea activităţii
sarcinilor date.
La finalul activităţii integrate ne vom juca jocul cu
text şi cânt,,Renul lui Moş Crăciun’’

Evaluarea se realizează pe tot parcursul zilei, în funcţie


7.Evaluarea de obiectivele stabilite pentru fiecare activitate. Ca şi
activităţii forme de evaluare se va face atât o evaluare frontală, Aprecieri
cât şi o evaluare individuală, prin obeservarea verbale
comportamentului, a produselor activităţii sau a Observarea
răspunsurilor date. Evaluarea se face de către Conversaţia comporta-
educatoare, dar şi de către copii prin aprecieri verbale, mentului
aplauze şi recompense.

- Cum v-aţi simţit astăzi la activitate ?


8.Incheierea În încheierea activităţii copiii vor aranja grupa cu
activitatii materialele pe care le-au realizat pe parcursul întregii
zile, fiind nerabdatori sa vadă dacă Moş Crăciun le va
împlini dorinţele.
Se fac aprecieri generale şi individuale referitoare Aprecieri
la comportamentul copiilor (relaţionare,colaborare) Conversaţia generale şi
şi la activitatea acestora (modul de lucru ,produsele individuale
realizate).Copiii vor primi recompense dulci pentru
munca lor.