Sunteți pe pagina 1din 5

REGULAMENT

Toate secțiunile au ca temă principală un motiv religios din sfera Sărbătorilor de


Paște,cât și traditii și obiceiuri legate de Sărbătorile Pascale.
Sectiuni
I.Cadre didactice: sesiune de referate și comunicări ale cadrelor didactice(simpozion) având
ca temă tradiții și obiceiuri legate de Miracolul Invierii.
II.Elevi 1.Pictura/colaj
2.Felicitări și decorațiuni de Paște
3.Creație literară în versuri sau în proză.

Pentru simpozion (data limită:18 MARTIE 2018 ,-înscriere pe mail,26


MARTIE-trimiterea materialelor prin poștă)
Materialele vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:
În format A4, Times New Roman 12, cu diacritice, la un rând, margini egale de 2 cm, text
aliniat “Justify”; titlul va fi scris cu majuscule (bold, centrat, Times New Roman 14); la un
rând de titlu, în partea dreaptă, se va scrie autorul şi denumirea instituţiei (Times New Roman
12); la un rând de numele autorului se va începe scrierea textului .
Lucrarea nu trebuie să depăşească 3 pagini, iar rezumatul de o pagină va fi publicat în revista
școlii(ISSN). Paginile nu vor fi numerotate.Se recomandă ca fişierele ataşate să poarte
numele autorului, respectiv autorilor.
Conţinutul referatelor şi creaţiilor literare trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes
ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe
personale.
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării.
Toti participanţii vor primi diploma de participare.
Lucrările care nu respectă condiţiile de redactare a materialului şi tematica nu vor fi
publicate.
Fiecare participant îşi asumă corectitudinea utilizării materialului bibliografic.
Pentru publicarea materialului în revistă este necesară achitarea sumei de 20
lei,contravaloarea revistei.Banii se trimit în plicul cu materialele.
Lucrarea,rezumatul acesteia, împreună cu fișa de înscriere la simpozion vor fi trimise în
format electronic pe adresa de mail simpozion.antoniemogos@yahoo.com până la data de 18
MARTIE 2018.
Fișa de înscriere,referatul listat,precum și creațiile copiilor vor fi trimise până la data de 26
MARTIE 2018 la adresa mai jos menționată.
În plicul cu referatul veți pune un plic autoadresat si timbrat pentru trimiterea materialelor.
Organizatorii nu sunt răspunzători pentru plicurile netimbrate corespunzător sau cu adrese
scrise greșit.
Pentru concurs(data limită: 18 MARTIE 2018 ,-înscriere pe mail,26 MARTIE 2018-
trimiterea materialelor prin poștă)
- lucrările elaborate trebuie să aibă ca temă tradiții și obiceiuri legate de sărbătorile
de Paște.
-sunt acceptate toate tehnicile de lucru (hârtie, carton, etc.);
-creaţiile literare (elevi) vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font Times
New Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm. şi să nu depăşescă 1-3
pagini;titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;la două rânduri
de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman, 12, Bold);la două rânduri sub
numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);
Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi
judeţul, numele cadrului didactic coordonator; lucrările se listează A4 şi se pun în plic.
- este necesar ca pe fiecare lucrare de la secţiunile 1-2, elevi, (în partea din dreapta jos, pe
verso) să fie o etichetă în care se va specifica: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului,
clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic coordonator, secţiunea.
Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs 3 lucrări ale elevilor, indiferent de secţiune; un
elev poate participa la mai multe secţiuni.
Fișa de înscriere la concurs ,creațiile literare ale elevilor vor fi trimise până la data de 18
MARTIE 2018 pe adresa de mail simpozion.antoniemogos@yahoo.com .

Cadrele didactice participante și la concurs și la simpozion vor trimite referatul și fișele de


înscriere în același mail.

Plicul cu referatul,rezumatul ,lucrările elevilor vor fi trimise în același plic sau colet la adresa:

BALICA CORINA sau CÎRSTEA DANIELA

LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTONIE MOGOȘ”


-STRUCTURA CORNEȘTI
SAT CORNEȘTI,COMUNA BĂLEȘTI,JUDEȚUL GORJ

Simpozionul se va desfășura la Școala Gimnazială„Antonie Mogoș”- Structura


Cornești,la data de 29 MARTIE 2018.
Cadrele didactice interesate vor participa indirect la simpozion și concurs prin
trimiterea materialelor.
Lucrările înscrise în concurs vor fi jurizate la data de 29 martie 2018 de către
organizatorii și partenerii concursului.
Nu se admit contestații.Materialele trimise nu vor fi returnate.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta pe adresa de mail
simpozion.antoniemogos@yahoo.com
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZION

„TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE”

Numele şi prenumele cadrului didactic


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..
Specialitatea:
…………………………………………………………..............................................................
.

Unitatea de învăţământ:
…………………………………………………………………..................................................
.

Titlul lucrării:
...................................................................................................................................................

Adresa cadrului didactic participant (unde se vor trimite materialele):

Strada: ……………………. Nr. ……… Bl................. sc. ................ ap. ...............


Localitatea: ……………………………. Judeţul: …………………………...
Codul: …………………………….......... Telefon:
……………………………………………………………………………………

Adresa de e-mail:
………………………………………………………………………...

Participare

INDIRECTĂ

Doresc publicarea materialului în revistă DA


NU
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS REGIONAL

„FANTEZII PASCALE”

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător


..................................................................................................................................................

…………………………………..............................................................................................

Specialitatea:
…………………………………………………………............................................................

Unitatea de învăţământ:
…………………………………………………………………................................................

Adresa cadrului didactic participant(unde se vor trimite diplomele):

Strada: ………………………… Nr. ……… Bl................. sc. ................ ap………..


Localitatea: ……………………………. Judeţul: …………………………...
Codul: ……………………………..........

Telefon:
……………………………………………………………………………………

Adresa de e-mail:
………………………………………………………………………...

Elevi participanţi:

Nr. Numele şi prenumele Clasa Titlul lucrării Secţiunea


crt.
1.
2.
3.