Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele______________________________________ Data_______________

Evaluare sumativă - adunarea numerelor de al 0 la 1000

1. Calculează:

a 465 253 375 a 123 362 423


b 329 514 194
b 347 253 95
a+b
c 51 109 279

a+b+c

2. Află suma dintre succesorul și răsturnatul numerelor: 176, 385, 461 și 652.

3. La suma numerelor 457 și 382 adaugă cel mai mic număr impar de trei cifre.
4. În vacanța de vară, Ana a citit în prima zi 146 de pagini, iar în a doua zi a citit cu
119 pagini mai mult. Câte pagini a citit Ana în cele două zile?

5.

5. Primul termen este 159, al doilea este cu 75 mai mare, iar al treilea termen este
egal cu suma primilor doi termeni. Află suma celor trei termeni?

6. Scrie A (adevărat) sau F (fals), în dreptul următoarelor enunțuri:

Poluarea nu dăunează mediului înconjurător. ____


Despădurire înseamnă tăierea abuzivă a pădurilor. ____
Putem folosi apa și lemnul fără măsură. ____
Rezervațiile naturale protejează anumite specii de plante și de animale. ____