Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA PROIECTULUI

la disciplina STRUCTURI DIN BETON ARMAT ŞI PRECOMPRIMAT


Anul IV CCIA

Se cere calculul şi alcătuirea unei structuri în cadre etajate din beton armat monolit.
 Datele iniţiale pentru proiect:
- localitatea: ...............................................................................................
- tipul de cadru: ...............................................................................................
- destinaţia clădirii: ...............................................................................................
- L1 = .........m; L2 = .........m; L3 = .........m;
- B = .........m
- Înălţimea parterului/etajelor:
HP = .........m; HE = .........m;
- Număr de niveluri : ...........................

 Proiectul va cuprinde:
- partea de calcul:
a. scurt memoriu tehnic
b. predimensionarea elementelor componente ale structurii
c. calculul încărcărilor pentru un cadru transversal curent
d. calculul static al cadrului transversal curent (program automat)
e. dimensionarea grinzii (de la nivelul I)
f. dimensionarea stâlpului intermediar, pe toată înălţimea
g. dimensionarea nodului de intersecţie grindă - stâlp
- partea grafică:
a. secţiune verticală transversală şi orizontală, scara 1:50
b. plan cofraj şi armare grindă, scara 1:20 şi 1:10
c. plan cofraj şi armare stâlp, scara 1:20 şi 1:10.

 Etape de verificare cu termene:


săptămâna 3 – evaluarea încărcărilor;
săptămâna 6 – calculul static cu programul de calcul ales;
săptămâna 9 – dimensionarea grinzii şi schiţa de armare;
săptămâna 11 – dimensionarea stâlpului şi schiţa de armare;
săptămâna 12 – dimensionarea nodului
săptămâna 13 – definitivarea proiectului.
Dacă termenele pentru etape nu sunt respectate, proiectul nu va fi promovat.

 Proiectul se va preda în săptămâna a 13-a pentru verificare şi se va susţine cel târziu în


săptămâna a 14-a, pe baza unui test (cu toţi studenţii care au predat proiectul).

Conducător proiect Student


Ș.l. dr.ing. Sorin-Codruţ FLORUŢ