Sunteți pe pagina 1din 27
— . Taxa postalé plitit. in numerat conform aprobarli Dir. G-le P. T. T. Nr 30.520/1930 ——— Anul VI, Nr. 9 lanuarie 1943 ROMANIA EROICA Director : ION COLFESCU-Delaturda Redactia si Administrajia: Bucuresti, Strada Antim, 19 7 x SISSS: farmajia Zilei" Str. Aeademiei 17. Bucuresti, monte joriele tn pti ©. s+ + « Romania Eroic& Brod (terstiri)« - ee eee s Petre A. Butucea Ruge pentru Razboiul cel sfant ... 55 Ton Pajura Primatul Sdngelui .-.- +s ese rere Italicus DRLOTIG coves yes es ts Alexandrina Gr. Cantacuzino Cititorilor (versuri)... 16 ,» + Verona Brates Dela Pangermanism fa Panvasism .«. . I. Colfescu-Delatu7da Armonizarea Europei «.. 6.26. 008 . + Flavius Folelorul din Viata Satului........ Jon Crisan Ravag la inceput de Drum... Nic. N. Popa-Saliste Si readucem femeea la Cimin I. Colfescu-Delaturda Asezdri Roménesti : lanuarie 1943 —————————— — ae ROMANIA EROICA REVISTA PENTRU PROMOVAREA ROMANIS Reaactia gt Adminis Bucuresti St ee im, 19 Director: | APARE LUNAR | lon Co fescu-Delaturda Toate Fortele in Lupta Z 8 Romania continua $4 pluteased pe primul plan in viata -internationala- Ultima vizita a Conducdtorulat Ja ge Pibrerului e o dovada stralucita. oo i sj poporului roman, se impun cu i si dusmanii, isi dau seama despre rolul con= r popor va trebui si-l ib’ jn viitoarea” f r ce ne priveste pe noi, se con” 4, cd am redeve- 208 ROMANIA EROIG, _ 3 méniei Eroice“, avem constiimpa c’ ne-am indeplini 5 nai ice", plinit cu pri sinté datoria, in asentimentul si cu concursul i ee torilor nostri. — Noi am crezut cu tire si am scris inconti ‘ 1 v x s inuu di i in aceste randuri: Europa a Europen.lor gi Raradate ee nilor de rast; purificarea noastré imterna gi purificarea pe grala = Europei de elementele intruse pripisite depe ste eae cers: cari ii paralizeazi misc&rile si cari constite Si nu pot SA nu constitwiascd, o cauzi de turburare, de “a lizare si regres, ‘ “ & pies in centrul evenimentelor. Trebue si fim si in as Purifickrilor. Trebue s4 ne impunem punctul aaa Pe : Be a tarie in aceasta privinta. E unul din prinaipa- ; nete de program al i ie i ici Bee oie es ee victoriei noastre, ale victoriei co- Pentru purifiicarea Bi a Ba a Fae au sigh ek ea interns suntem pe deptin edi- Pecans | le onbruse trebuese eliminate: 04 at. aes insine in toati splendoarea purifi- Tctii romani ajunsi : junsi ees res Bread ae ae — deplinatatea constiintei de neam . oe Pee Bes a statului.roman, si in lupta ie ee ia are nafionala, in toate cele pati me Punctul principal sti in recucerirea tut pentru patria si neamul eae. e lor, pentru rol ap viitor, in unificarea fortelor si nidi- 299 * ROMANIA EROICA Nu putem sustine 0 lupta de amploarea $1 marefia aceleia entru lumea care se naste. durile noastre $i in Buropa de dizolutiei, in contra ca unoscuta in istorie. aduce cu sine © eventual n! ea Nu putem tolera ca in ran maine sa vileze agenti ai 2 reia ducem astdzi cea mai mare lupta ct Suntem in pragul anului 1943, an care va evenimente ale onror unmari se vOT repercuta peste indelungate. : , i Sa fim tot timpul la jnaltimea acestora. SA ne oC jn sange necesitatea purificarii noastre, a Pp iri | EUPODED de toate elementele intruse, de necesitatea arianizaril . ei totale. ‘ Si ne dim seama in pragul neului an, si acum cand ne asteapta alte lupte eroice si alte grele sacrificii, ca necesitatea acuta de a pune tcate forfele in lupta nu se poate realiza, fara o puriificare totald interna si internafionala. Pentru Europa si pentru tot globul Toate fortele in lupta {nsemneaz’, pentru azi> pentru maine si pentru totdeauna: * Purificarea de toate elementele eterogene, liberarea energiilor genuine si punerea lor im aie pretutindeni, selectionarea “elementelor optime ale popoarelor, stdrpirea celor parazitare, spiritualizarea tuturor prin munca constructivi, sacrificiu si eroism. ROMANIA EROICA Mere BOD ; Dinspre nord oamenti se scurgeau — mereu — Cu ochii tulburi, cu pumnii stransi. Femeile isi scuturau buclele pe fafa Ca sé nu li se vada zambetul trist. MLdnsi Oamenii treceau — intunecati — in necunoscut. Femeile isi inclestau buzele i Pentructt stirutul barbapilor de-aici nu era cald Ms Si pentrucd dincolo de zare — mureau lupland — : ay Cei dragis — cei ai lor... strani - Totut era insfingerat, totul era sc Dispre nord oamenii se