Sunteți pe pagina 1din 1

2.3 Calcularea momentelor de timp pentru evenimente.

2.3.1 Timpul minim de realizare. 2.3.2 Timpul maxim de realizare.

 t 47  87
max min

t1
min
0 t 47

 t 47  t T *  87  1  86
max max

t  t t
min
2
min
1
min
A
 0 1  1 t 46

 t 46  t S *  86  1  85
max max

t  t t
3
min min
2
min
B
 1 2  3 t 45

 t 45  f  85  0  85
max max

t  t t
min
4
min
2 C
 1 5  6 t 44

..... .....

2.4 Calcularea timpilor minim și maxim de început și de sfîrșit a activităților.

2.4.1 Timpul minim de început al activității. 2.4.2 Timpul minim de sfîrșit al activității.
A  t1  0 A  T min A  t A  0  1  1
înc min sf înc
T min T min

B  T min B  t B  1  2  3
sf înc
B  t2  1
înc min
T min
T min

..... .....

2.4.3 Timpul maxim de sfîrșit al activității. 2.4.4 Timpul maxim de început al activității.

A  t2  1
max
A  T max A  t A  1  1  0
sf înc sf
T max T max

B  t3  6 B  T max B  t B  6  2  4
sf max înc sf
T max T max

..... .....

2.5 Calcularea rezervei.

 T max A  T min  0
înc înc
R A

 T max A  T min  1  1  0
sf sf
R A

 T max B  T min  4  1  3
înc înc
R B

 T max B  T min  6  3  3
sf înc
R B

.....