Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Solicitarea de servicii CM

Trimis la MSC ca cerere de acces la rețea. MSC poate solicita MS să se autentifice sau MSC poate
permite SM să acceseze și să utilizeze resursele rețelei. În acest mesaj este atașată și identitatea
temporară de Abonat Mobil (TMSI).
2. Ciphering

Procesul care creează un tunel logic între MSC și MS.

3. Configurați mesajul

Conține numărul părții chemate și al apelantului.

4. MSC verificarea profilului VLR

Pentru a identifica serviciile autorizate pentru MS1. Dacă sunt permise apelurile de ieșire, MSC va
trimite un mesaj

solicitarea de alocare către BSC-ul corespunzător pentru a aloca un TCH pentru apel (CIC- Circuit

Cod de identificare).

5. Trimiteți informații de rutare (SRI)

Mesajul SRI constă din IMSI de MS1 și MSISDN ale MS2. HLR va căuta MS2 s

profilează și extrage VLR / MSC curent.

6. Furnizați numărul de roaming (PRN)

PRN constă în MSI IMSI și apoi va fi transmis MS2 MSC (MSC2).

7. MSC2 va aloca un număr MSRN din grupul MSRN la IMSI al MS2.

8. Răspunsul PRN

Conține MSRN-ul MS2 alocat de MSC2.

9. Răspunsul SRI

Conține numărul MSRN.

10. Mesaj inițial de adresă

După ce MSC1 primește MSRN, va verifica tabela de rutare pentru a rezolva calea de rutare pentru

acest număr. După rezolvarea căii de rutare, MSC1 va fi instruit să comunice cu

MSC2. IAM conține MSRN, numit numit partid, CIC.

11. După primirea mesajului IAM MSC2 va executa următoarele,

Verificați tabelul MSRN și rezolvați IMSI pentru MS2

Verificați profilul MSL VLR

Rezolvați LAC MS2 și verificați tabelul LAC

Rezolvați BSC-urile din interiorul LAC

12. Așa cum este cerut de la MSC2, paginarea se face în toate BSC-urile din interiorul LAC care utilizează
TMSI de MS2

13. Răspunsul de tip paging

Atunci când MS2 primește solicitarea de paginare, va trimite un răspuns de paginare la MSC2.

14. Configurarea

MSC va identifica răspunsul și apoi va primi mesajul de configurare către MS2.

15. Configurarea alertelor

Acest mesaj este trimis către MSC2 iar MS2 va începe să sune.

16. MSC2 va trimite o solicitare de atribuire către BSC din MS2. Prin urmare, este un CIC

alocate pentru a continua apelul.

17. Adresă completă a mesajului

Acesta este trimis către MSC1 pentru a anunța că calea vocală este stabilită.

18. Alertarea

MS1 începe să audă tonul de apel al MS2.

19. Conectați

Când MS2 răspunde la apel, mesajul de conectare va fi trimis.

20. Mesaj de răspuns

MSC2 va conecta apelul la MS2 și în același timp va trimite mesajul de răspuns la

MSC1.

21. Deconectați

MS1 deconectează apelul (MS2 poate de asemenea să se deconecteze înainte de MS1).

22. Eliberați

Odată cu deconectarea, un mesaj de lansare va fi trimis la MSC2. Alocat CIC va fi eliberat.

23. Eliberarea este finalizată

O confirmare pentru mesajul de lansare.