Sunteți pe pagina 1din 10

Supravegherea funcţionării generatoarelor de abur

Conform normelor de registru, “căldările trebuie să fie dotate cu


sisteme de reglare automată care să asigure menţinerea nivelului apei, în
căldare, a presiunii aburului, a temperaturii şi presiunii combustibilului în
limitele prescrise în întreaga gamă de sarcini a căldării”
Pentru a corespunde normelor de registru, o căldare trebuie
dotată cu:
- un sistem automat de reglare a arderii (debit de combustibil,
aer şi tiraj) funcţie de sarcina căldării;
- un sistem de reglare automată a nivelului apei în căldare;
- un sistem automat de reglare a temperaturii aburului
supraîncălzit.

1. Sistemul de reglare automată a arderii trebuie să asigure la


orice nivel de sarcină (debit de abur) o combustie eficientă (corelarea
cantităţilor de combustibil şi de aer introduse în focar, cu un exces de aer
de 5%).

1.1. Sistemul de reglare automată a arderii cu o singură


mărime de intrare:

Elemente
componente:
1. traductor presiune abur;
2. element de comparaţie (se
introduce mărimea de
referinţă);
3. focar;
4. injector;
5. reglare aer;
6. controler raport
aer/combustibil;
7. valvulă reglare
combustibil;
8. mecanism acţionare clapet;
9. clapet (registru de tiraj);
10. colector superior;
11. supraîncălzitor.

Schema prezintă
dezavantajul unui timp de
răspuns mare, datorat inerţiei
termice a căldării (timpul
scurs între momentul modificării debitului de abur şi modificarea presiunii
acestuia).
1
Timpul mare de răspuns are ca urmare oscilaţia valorii presiunii
aburului între limite mari.
Când consumatorii de abur impun limite mai mici de variaţie a
presiunii, este necesară micşorarea timpului de răspuns prin introducerea
celei de-a doua mărimi de intrare: debitul de abur.

1.2. Sistemul de reglare automată a arderii cu două mărimi


de intrare

Elemente componente:
1. mecanism acţionare clapet; 9. injector;
2. clapet (registru de tiraj); 10. valvulă reglare debit
3. traductor debit gaze; combustibil;
4. colector superior; 11. combustibil de la pompă;
5. traductor debit abur; 12. traductor debit combustibil;
6. traductor presiune abur; 13. selector semnal;
7. abur consumatori; 14. controler debit aer (clapet).
8. controler combustibil;

Schema conţine două două circuite de reglare interconectate:

2
a. Circuitul de reglare a debitului de combustibil de către valvula 10
în funcţie de debitul de abur măsurat de traductorul 5. Traductorul de
presiune abur 6 introduce doar o corecţie în cazul variaţiilor de presiune
care apar la variaţiile mari de debit. Traductorul de debit combustibil 12
acţionează pe ramura de reacţie a sistemului (confirmă executarea comenzii
de modificare a debitului de combustibil). Valvula de reglare 10 fiind
acţionată de un amplificator (de regulă pneumatic sau hidraulic) are şi o
ramură de reacţie mecanică pentru amplificator.
b. Reglarea debitului de aer din controlerul 14 se poate comuta din
selectorul 13 în funcţie de debitul de combustibil măsurat de traductorul 12
(ţinând cont de excesul de aer necesar unei arderi normale) sau în funcţie
de debitul de gaze de evacuare măsurat de traductorul 3 (pentru
menţinerea depresiunii în focar).
Schema poate fi electrică având doar elementele de execuţie
acţionate pneumatic sau hidraulic sau în întregime pneumatică.
Schema electrică prezintă avantajul că poate fi interconectată cu
tabloul de semnalizare şi protecţii şi cu calculatorul de supraveghere
automată.
Schema pneumatică nu necesită protecţii deosebite la umezeală,
temperatură şi nu prezintă pericol de electrocutare, dar presupune
existenţa unei instalaţii de supraveghere, semnalizare şi protecţie cu
traductoare separate.
În cazul utilizării combustibilului greu, pentru a elimina influenţa
viscozităţii combustibilului asupra de bitului reglat se impune utilizarea
unui sistem de reglare automată a viscozităţii.

1.3. Reglarea automată a viscozităţii combustibilului se face


în principiu prin reglarea debitului de abur în preîncălzitor funcţie de
viscozitatea măsurată de traductor într-o schemă ca cea din figura
următoare:

Elemente componente:
1. tubulatură spre arzător;
2. viscozimetru;
3. traductor diferenţial de
presiune;
4. controler;
5. motor electric;
6. valvulă reglaj debit abur;
7. preîncălzitor combustibil.

3
2. Reglarea automată a nivelului apei în căldare
Sistemul de alimentare cu apă are rolul de a menţine constant
nivelul apei în colector indiferent de variaţiile debitului de abur şi presiunii
acestuia.
Se utilizează traductoare de nivel pneumatice şi electrice, cu flotor,
de presiune hidrodtatică sau de presiune diferenţială.
Există sisteme de reglare automată a nivelului:
- cu o singură mărime de intrare: nivelul;
- cu două mărimi de intrare: nivelul şi debitul de abur;
- cu trei mărimi de intrare (la generatoarele de abur cu debite
mari şi rezervă de apă mică): nivelul, debitul de abur şi debitul
de apă de alimentare.

2.1. Sistemul de reglare automată a nivelului cu o singură


mărime de intrare:
Această mărime este nivelul apei în colectorul superior, măsurarea ei
făcându-se cu traductoare cu flotor (2.1.1.) sau cu traductoare de presiune
diferenţială (2.1.2.)

3.

4
Sistem de reglare automată a nivelului cu două mărimi de intrare, cu
traductor de presiune diferenţială

5
6
7
8
9
10