Sunteți pe pagina 1din 24

CUPRINS

1. PROIECTAREA REȚELEI DE ACCES DE NOUA GENERAȚIE............................. 2

2. CALCULUL INTENSITĂȚII TRAFICULUI UTILIZATOR AL AGW ..................... 5

3. CALCULUL DEBITULUI DE TRANSMISIUNE .................................................... 10

4. CALCULUL CAPABILITĂȚILOR SOFTSWITCH-ULUI PENTRU CONTROLUL


FRAGMENTULUI NGN .................................................................................................. 12

5. CALCULUL CAPACITĂȚII DE COMUTAȚIE ȘI DE TRANSFER A AS .............. 15

6. INTERACȚIUNEA CU FRAGMENTUL PSTN EXISTENT.................................... 17

7. BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................... 24
1. PROIECTAREA REȚELEI DE ACCES DE NOUA GENERAȚIE
Se cere elaborarea unui proiect de modernizare a rețelei telefonice publice PSTn pe baza
echipamentului de acces a rețelei de noua generație NGN. Se presupune că o parte a rețelei PSTN va
fi înlocuită cu echipament modern. Pentru prelucrarea liniilor de abonat POTS și ISDN ale
centralelor TDM și a joncțiunilor de la PBX existente se vor prevedea media gateway-uri de acces
AGW selectate dintre echipamentele de acest tip utilizate în rețeaua publică din țară. Producătorul
de echipament se alege de către student de sine stătător dintre cei cu renume mondial produsele
căruia sunt real utilizate în reţeaua publică din ţară. Capacitatea fragmentului de reţea care va fi
înlocuit şi numărul AGW necesar se va determina reieşind din datele pentru proiectare pe variante,
repartizate prin caiet de sarcini fiecărui student individual. Pentru concentrarea traficului şi rutarea
lui spre reţeaua de transport pachete IP se va utiliza un comutator de acces AS la care vor fi
conectate toate AGW din proiect. Tot la AS se vor conecta şi telefoanele independente de locaţie
funcţionale după protocolul SIP.

De menţionat că la elaborarea proiectului se admite precum că reţeaua de transport


IP/MPLS şi Softswitch-ul sunt deja realizate. Interconectarea cu partea de PSTN rămasă se va
efectua prin intermediul media gateway-rilor de trunchiuri TGW şi de semnalizare SGW.

Date inițiale pentru efectuare proiectului: Z=4; U=5;

Capacitățile de linii de abonat a rețelei de acces proiectate pe categorii:

• Linii POTS Npots=648*4=2592 (linii);

• linii ISDN BRA Nisdn=64*5=320 (linii);

• linii ADSL2+ Nadsl2+=128*4= 512 (linii);

Numărul centralelor de instituție PBX m=3: numărul de linii cu acces la rețeaua PSTN de la
PBX este:
𝑁𝑃𝐵𝑥𝑖 = 128 ∗ (Z+ 𝑖), 𝑖 = 1,2,3; (1.1)
𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣
𝑁𝑃𝑏𝑥1 = 128 ∗ 5 = 640;

𝑁𝑃𝑏𝑥2 = 128 ∗ 6 = 764;

𝑁𝑃𝑏𝑥3 = 128 ∗ 7= 896;


• Linii telefoane SIP conectate prin l=10-U rețele LAN; l=10-5=5 rețele LAN;

Nlan_1=64*U=64*5=320; (1.2)
Nlan_2=320;
Nlan_3=320;
Nlan_4=320; Nlan_5=320;
NSIP_dir=32*U=32*5=160;
• Numărul de linii de abonați în partea PSTN ce va rămâne în exploatarea pe categorii:

Linii POTS: Npots_pstn=2000*4=8000; linii ISDN BRA Nisdn_pstn=256*5=1280;

I. Determinăm numărul de media gateway AGW reieșind din parametrii de capacitate al


echipamentului solicitat. Vom folosi echipamentele companiei Huawei însă în
configurație diferită ținând cont de necesitățile tehnice.

Pornim de la faptul că la echipamentele seriei MK5600T unitățile de interfață sunt


combatibile și toate suportă următoarele caracteristici pe unitate:

• 64 de porturi POTS per UI;


• 64 de porturi ADSL/ADSL2+ per UI;
• 32 de porturi ISDN per UI;
• 16 de porturi SHDSL per UI, acestea din rumă le vom folosi pentru PBX.

Încercăm să determină numărul total de UI-uri necesare în dependență de abonații din datele
inițiale. Așadar avem 2592 linii POTS, ceea ce constituie aproximativ 41 de unități de interfață,
512 linii ADSL2+, ceea ce constituie aproximativ 8 de unități de interfață, 320 linii ISDN, ceea ce
constituie aproximativ 10 de unități de interfață și încă o unitate de interfață pentru PBX, în total
59 de unități de interfață. Cea mai optimală metodă de repartiție o considerăm următoarea:

 Folosim 3 AGW-uri de tip MK5600T (care dispune de 16 UI-uri), echipat astfel:


POTS UI ISDN BRA UI ADSL2+ UI
10 3 2
Adică AGW 1 , AGW 2 și AGW 3 vor avea: 10 UI-uri POTS, 2 ADSL2+ și 3 ISDN

 AGW 4 de tip MK5600T (care dispune de 16 UI-uri)va fi folosit în felul următor:


POTS UI ISDN BRA UI ADSL2+ UI SHDSL
11 1 2 PBX
Adica AGW 4 va avea : 11 UI POTS , 1 ISDN, 2 ADSL2+ si 1 SHDSL pentru conectarea
PBX-urilor , si 1 slot ramin in rezerva.
Mai jos prezentăm schema conceptuală de conectare la AS.

Figura 1 Modul de conectare a AGW-urilor

După cum se observă și din schema de mai sus se vor efectua 2 tipuri de calcule pentru
fiecare configurare de AGW-uri în parte.
2. CALCULUL INTENSITĂȚII TRAFICULUI UTILIZATOR AL AGW

Calculul se efectuează pe baza datelor inițiale după varianta din caietul se sarcini pentru
fiecare gateway de acces AGW în parte.[1] Intensitatea traficului oferit se determină pentru fiecare
categorie de linii de abonat conectată la AGW după cum urmează:

AGW1-AGW3:

Intensitatea traficului de la abonații prin linie analogică POTS:

𝑌𝑝𝑜𝑡𝑠 = 𝑁𝑝𝑜𝑡𝑠 ∗ 𝑦𝑝𝑜𝑡𝑠 = 640 ∗ 0,1 𝐸𝑟𝑙 = 64 𝐸𝑟𝑙 (2.1)

unde:

N pots este numărul liniilor de abonat analogice POTS conectate la AGW;

y pots - intensitatea traficului pe linie POTS în ora de trafic maximal.

Intensitatea traficului de la abonații prin linie digital ISDN BRA:

𝑌𝑖𝑠𝑑𝑛 = 𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ 𝑦𝑖𝑠𝑑𝑛 (2.2)

𝑌𝑖𝑠𝑑𝑛 = 128 ∗ 0,2 𝐸𝑟𝑙 = 25.6 𝐸𝑟𝑙

unde:

N isdn este numărul liniilor de abonat ISDN conectate la AGW;

y isdn - intensitatea traficului pe linie ISDN BRA în ora de trafic maximal.

Intensitatea traficului de la abonații cu acces de bandă largă ADSL2+:

𝑌𝑎𝑑𝑠𝑙 = 𝑁𝑎𝑑𝑠𝑙 ∗ 𝑦𝑎𝑑𝑠𝑙 (2.3)

𝑌𝑎𝑑𝑠𝑙 = 96 ∗ 0,3 𝐸𝑟𝑙 = 28.8 𝐸𝑟𝑙

unde: N adsl este numărul liniilor de abonat ADSL2+ conectate la AGW;

y adsl - intensitatea traficului pe linie ADSL2+ în ora de trafic maximal.


𝑌AG𝑊1-3=𝑌𝑝𝑜𝑡𝑠+𝑌𝑖𝑠𝑑𝑛+𝑌𝑎𝑑𝑠𝑙=64+25.6+28,8=118,4𝐸𝑟𝑙 (2.4)

Echipamentul ales suportă:


G.711, G.723.1 și G.729 (A)
Tip codec Rata de biti a Lungimea Lungimea totala Coeficientul de
codecului,kbps cadrului a cadrului,byte reduanta
voce,byte
G.711 64 160 218 1.36
G.723.1 6.3 24 82 3.4
G.729a 8 20 78 3.9

0.1∗2∗5
k1= =0.14 c=3;
2+5

1−𝑘1 1−0.14
k2= 𝑐−1 =k3= =0.43;
3−1

Rata de transfer necesară pentru codecul i

Ycod _ i  k i  YGW , (2.5)


unde: k i este cota din traficul sumar care este prelucrată de codecul de tip i

𝑌𝑐𝑜𝑑1 = 𝑘1 ∗ 𝑌𝐺𝑊 = 0,14 ∗ 128 𝐸𝑟𝑙 = 35.84 𝐸𝑟l

𝑌𝑐𝑜𝑑2 = 𝑘2 ∗ 𝑌𝐺𝑊 = 0,43 ∗ 128 𝐸𝑟𝑙 = 55.04 𝐸𝑟𝑙

𝑌𝑐𝑜𝑑3 = 𝑘3 ∗ 𝑌𝐺𝑊 = 0,43 ∗ 128 𝐸𝑟𝑙 = 55.04𝐸𝑟𝑙

𝑛𝑐𝑜𝑑_1 = 28 ; 𝑛𝑐𝑜𝑑_2 = 69 ; 𝑛𝑐𝑜𝑑_3 = 69 ;

Rata de transfer Vcod _ i necesară pentru codecul de tip i se


determină reieşind din rata de biţi ai acestui codec R cod _ i :
Vcod _ i  k cod _ i  R cod _ i  n cod _ i (2.6)
unde: k cod _ i este coeficientul de redundanţă pentru codecul de tip i.
Pentru G.711:

𝑉𝑐𝑜𝑑1 = 𝑘𝑐𝑜𝑑1 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑1 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑1 = 1,36 ∗ 64𝑘𝑏𝑝𝑠 ∗ 28 = 2,43 𝑀𝑏𝑝𝑠

Pentru G.723.1 de 6.3 kbps:

𝑉𝑐𝑜𝑑2 = 𝑘𝑐𝑜𝑑2 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑2 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑2 = 3,4 ∗ 6,3 ∗ 69 = 1.47 𝑀𝑏𝑝𝑠

Pentru G.729A:

𝑉𝑐𝑜𝑑_3 = 𝑘𝑐𝑜𝑑_4 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑_4 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑4 = 3,9 ∗ 8 ∗ 69 = 2.15 𝑀𝑏𝑝𝑠

Pentru traficul sumar:

c
VGW _ UZER   Vcod _ i (2.7)
i 1

unde: c este numărul tipurilor de audiocodecuri utilizate de AGW.

𝑉𝐺𝑊_𝑈𝑆𝐸𝑅 = 𝑉𝑐𝑜𝑑1 + V𝑐𝑜𝑑2 + 𝑉𝑐𝑜𝑑_3 = 2.43 + 1.47 + 2.15 = 6.05 𝑀𝑏𝑝𝑠

Calculul intensității traficului pentru AGW4:

Intensitatea traficului de la abonații prin linie analogică POTS:

𝑌𝑝𝑜𝑡𝑠 = 𝑁𝑝𝑜𝑡𝑠 ∗ 𝑦𝑝𝑜𝑡𝑠 = 704 ∗ 0,1 𝐸𝑟𝑙 = 70.4 𝐸𝑟𝑙

Intensitatea traficului de la abonații prin linie digitală ISDN BRA:

𝑌𝑖𝑠𝑑𝑛 = 𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ 𝑦𝑖𝑠𝑑𝑛 = 32 ∗ 0,2 𝐸𝑟𝑙 = 6.4 𝐸𝑟𝑙

Intensitatea traficului de la abonații cu acces de bandă largă ADSL2+:

𝑌𝑎𝑑𝑠𝑙 = 𝑁𝑎𝑑𝑠𝑙 ∗ 𝑦𝑎𝑑𝑠𝑙 (2.8)

𝑌𝑎𝑑𝑠𝑙 = 128∗ 0,3 𝐸𝑟𝑙 = 38.4 𝐸𝑟𝑙

unde: N adsl este numărul liniilor de abonat ADSL2+ conectate la AGW;

y adsl - intensitatea traficului pe linie ADSL2+ în ora de trafic maximal.


𝑌AG𝑊1-3=𝑌𝑝𝑜𝑡𝑠+𝑌𝑖𝑠𝑑𝑛+𝑌𝑎𝑑𝑠𝑙=70.4+6.4+38.4=115.2 𝐸𝑟𝑙

Intensitatea traficului de la PBX-i spre rețeaua publice

Ypbx _ i  N pbx _ i  y in , (2.9)

unde: N pbx _ i este numărul liniilor de abonat la centrala PBX-i cu acces în reţeaua
publică;

y in - intensitatea traficului pe linie de instituţii spre reţeaua publică în ora de


trafic maximal.

𝑌𝑝𝑏𝑥1 = 𝑁𝑝𝑏𝑥1 ∗ 𝑦𝑖𝑛 = 640 ∗ 0,1 𝐸𝑟𝑙 = 64 𝐸𝑟𝑙

𝑌𝑝𝑏𝑥_2 = 𝑁𝑝𝑏𝑥_2 ∗ 𝑦𝑖𝑛 = 764 ∗ 0,1 𝐸𝑟𝑙 = 76.4 𝐸𝑟𝑙

𝑌𝑝𝑏𝑥_3 = 𝑁𝑝𝑏𝑥_3 ∗ 𝑦𝑖𝑛 = 896 ∗ 0,1 𝐸𝑟𝑙 = 89.6 𝐸𝑟𝑙

npbx_1=40;

npbx_2=48;

npbx_3=56;

Numărul interfețelor de conectarea PBX-ului la AGW

 
I PA _ pbx _ i  n pbx _ i / 30 (2.10)

unde: Paranteza pătrată inversată x semnifică că rezultatul este număr întreg,
primul mai mare ce urmează după rezultatul împărţirii din această paranteză
58
IPApbx1=]npbx1/30[ =30 = 2;

73
IPApbx2=]npbx1/30[ =30 = 3;
88
IPApbx3=]npbx1/30[ =30 = 3;

Numărul total de interfețe pentru conectarea PBX-ului:


m
N pbx  30 I PA _ pbx _ i , (2.10)
i 1

unde: : m este numărul de PBX conectate la AGW.

Npbx=30∑3𝑖=1 𝐼𝑃𝐴_𝑝𝑏𝑥_𝑖 = 30 ∗ 8 = 240;

Ypbx  y j _ pbx  N pbx . (2.11)

Ypbx= yj-pbx *Npbx=240*0.8 Erl =192 Erl;

𝑌𝐺𝑊_3=6.4+12.8+192= 211.2 𝐸𝑟𝑙

Echipamentul ales suportă: e G.711 (a-law/ µ-law), G.723.1 și G.729 (A/B),

0.1∗2∗5
k1= =0.14 c=3;
2+5

1−𝑘1 1−0.14
k2= 𝑐−1 =k3= =0.43;
3−1

Rata de transfer necesară pentru codecul i

𝑌𝑐𝑜𝑑1 = 𝑘1 ∗ 𝑌𝐺𝑊 = 0,14 ∗ 211.2 𝐸𝑟𝑙 = 29.56 𝐸𝑟𝑙

𝑌𝑐𝑜𝑑2 = 𝑘2 ∗ 𝑌𝐺𝑊 = 0,43 ∗ 211.2𝐸𝑟𝑙 = 90.81 𝐸𝑟𝑙

𝑌𝑐𝑜𝑑3 = 𝑘3 ∗ 𝑌𝐺𝑊 = 0,43 ∗ 211.2 𝐸𝑟𝑙 = 90.81 𝐸𝑟𝑙

𝑛𝑐𝑜𝑑_1 = 41 ; 𝑛𝑐𝑜𝑑_2 = 108 ; 𝑛𝑐𝑜𝑑_3 = 108;

Pentru G.711:

𝑉𝑐𝑜𝑑1 = 𝑘𝑐𝑜𝑑1 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑1 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑1 = 1,36 ∗ 64𝑘𝑏𝑝𝑠 ∗ 41 = 3.56 𝑀𝑏𝑝𝑠

Pentru G.723.1 de 6.3 kbps:

𝑉𝑐𝑜𝑑2 = 𝑘𝑐𝑜𝑑2 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑2 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑2 = 3,4 ∗ 6,3 ∗ 108 = 2,31 𝑀𝑏𝑝𝑠

Pentru G.729A:
𝑉𝑐𝑜𝑑_3 = 𝑘𝑐𝑜𝑑_4 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑_4 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑4 = 3,9 ∗ 8 ∗ 108 = 3,36 𝑀𝑏𝑝𝑠

Pentru traficul sumar:

𝑉𝐺𝑊_𝑈𝑆𝐸𝑅 = 3.56 + 2.31+3.36= 9.23 𝑀𝑏𝑝𝑠

3. CALCULUL DEBITULUI DE TRANSMISIUNE


Se efectuează calculul debitului de transmisiune necesar pentru organizarea canalelor logice
între AGW și SoftSwitch.

Pentru AGW1-AGW3:
VH .248  k sem  ( Ppots  N pots  Pisdn  N isdn  Padsl  N adsl  Ppbx  N pbx )  M H .248  LH .248 / 450
(3.1)

unde: k sem este coeficientul de utilizare a capacităţilor de transport la transmisiunea


traficului de semnalizare;

Ppots - numărul mediu de sosiri/apeluri de la un abonat conectat la linie POTS


în ora de trafic maximal;

Pisdn - numărul mediu de sosiri/apeluri de la un abonat conectat la linie ISDN


în ora de trafic maximal;

Padsl - numărul mediu de sosiri/apeluri de la un abonat conectat la linie


ADSL2+ în ora de trafic maximal;

Ppbx - numărul mediu de sosiri/apeluri raportat la un canal al interfeţei ISDN


PRA de la abonaţii conectaţi la PBX în ora de trafic maximal;

M H .248 - numărul mediu de mesaje H.248 la servirea unui apel;


L H .248 - lungimea medie a unui mesaj H.248 în octeţi.

VH.248=5*(5*640+10*128+15*128+35*240)*10*155/450=0.11 Mbps

Determinarea capacităților de transport pentru abonații ISDN BRA:

Visdn  k sem  Pisdn  N isdn  M IUA  LIUA / 450 ; (3.2)

unde: M IUA este numărul mediu de mesaje ale protoco-lului IUA la servirea unui
apel;

L IUA - lungimea medie a unui mesaj al protocolului IUA în octeti

Visdn=5*10*128*10*150/450=0.0213 Mbps

Debitul de transmisiune sumar: (3.3)

𝑉𝐺𝑊 = 𝑉𝐺𝑊𝑢𝑠𝑒𝑟 + 𝑉𝐻.248 + 𝑉𝑖𝑠𝑑𝑛 (3.3)

𝑉𝐺𝑊 = 6.05 𝑀𝑏𝑝𝑠 + 0,11 𝑀𝑏𝑝𝑠 + 0,0213 𝑀𝑏𝑝𝑠 = 6.18 𝑀𝑏𝑝𝑠

Se determină tipul și numărul de interfețe pentru conectarea AGW1-AGW3 la rețea:

I GW  VGW / Vint , (3.4)

unde: Vint este debitul de transmisiune al unei interfeţe.

𝑉 6.18 𝑀𝑏𝑝𝑠
IGW= 𝑉𝐺𝑊 = =0.618
𝑖𝑛 10 𝑀𝑏𝑝𝑠

Astfel vom avea nevoie de o interfață 10BASE-T FE pentru conectarea la AS. Pentru o
fiabilitate înaltă vom asigura conectarea cu 2 plăci 10BASE-T FE.

Pentru AGW4:

𝑉𝐻.248 = 𝑘𝑠𝑒𝑚𝑛 ∗ (𝑃𝑃𝑂𝑇𝑆 ∗ 𝑁𝑝𝑜𝑡𝑠 + 𝑃𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ 𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛 + 𝑃𝑎𝑑𝑠𝑙 ∗ 𝑁𝑎𝑑𝑠𝑙 + 𝑃𝑝𝑏𝑥 ∗ 𝑁𝑝𝑏𝑥) ∗ 𝑀𝐻.248
∗LH.248/450
VH.248=5*(5*64+10*64+35*240)*10*155/450=0.1612 Mbps;
Determinarea capacităților de transport pentru abonații ISDN BRA:

Visdn  k sem  Pisdn  N isdn  M IUA  LIUA / 450 ;

Visdn=5*10*64*10*150/450=0.0106 Mbps

Determinarea capacităților de transport pentru abonații PBX:

Vpbx  k sem  Ppbx  N pbx  M IUA  L IUA / 450 , (3.5)

Vpbx=5*35*240*10*150/450=0.14 Mbps;

Debitul de transmisiune sumar:

𝑉𝐺𝑊 = 𝑉𝐺𝑊𝑢𝑠𝑒𝑟 + 𝑉𝐻.248 + 𝑉𝑖𝑠𝑑𝑛 + 𝑉𝑝𝑏𝑥= 9.23 𝑀𝑏𝑝𝑠 + 0,1612 𝑀𝑏𝑝𝑠 +


0,01𝑀𝑏𝑝𝑠 + 0,14 𝑀𝑏𝑝𝑠 = 9.54 𝑀𝑏𝑝𝑠

Se determină tipul și numărul de interfețe pentru conectarea AGW4 la rețea:


𝑉 9.54 𝑀𝑏𝑝𝑠
IGW= 𝑉𝐺𝑊 = =0.095
𝑖𝑛 100 𝑀𝑏𝑝𝑠

Astfel vom avea nevoie de o interfață 100BASE-T pentru conectarea la AS. Pentru o
fiabilitate înaltă vom asigura conectarea cu 2 plăci 100BASE-T.

4. CALCULUL CAPABILITĂȚILOR SOFTSWITCH-ULUI PENTRU


CONTROLUL FRAGMENTULUI NGN

Numărul sumar al telefoanelor SIP conectate la AS

l
N SIP  N SIP _ dir   N LAN _ i (4.1)
i 1
unde: N SIP _ dir este numărul de telefoane SIP conectate direct la AS prin priza
Ethernet RJ45;

N LAN _ i - numărul de telefoane SIP în LAN_i;

l - numărul de LAN conectate la switch-ul de acces AS.

NSIP= 160+5*320 = 1760;

Intensitatea procesului de sosiri de la toți abonații fragmentului de rețea proiectat asupra


softswitch-ului în ora de trafic maximal
M M M M
Pcall  Ppots   N pots_ i  Pisdn   N isdn_ i  Padsl   N adsl _ i  Ppbx   N pbx _ i  PSIP  N SIP (4.2)
i 1 i 1 i 1 i 1

unde: M este numărul de media gateway AGW conectate la AS;

PSIP - numărul mediu de sosiri/apeluri de la un abonat conectat la linie SIP


în ora de trafic maximal.

𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒


Pcall=5 ∗1344+10 *320+15 ∗256+35 *240+15 ∗1760=
ℎ𝑡𝑚 ℎ𝑡𝑚 ℎ𝑡𝑚 ℎ𝑡𝑚 ℎ𝑡𝑚
𝑎𝑝𝑒𝑙
48560 ℎ𝑡𝑚 ;

Productivitatea minimă de servire a sosirilor


M M M
PSS  k pots  Ppots   N pots_ i  kisdn  Pisdn   N isdn_ i  k adsl  Padsl   N adsl _ i  k pbx 
i 1 i 1 i 1
M
Ppbx   N pbx _ i  k SIP  PSIP  N SIP ; (4.3)
i 1

unde: k x este coeficient, valoarea căruia determină complexitatea tratării de către


Softswitch a cererii de apel de tip x (pots, isdn, adsl, pbx, SIP) comparativ cu cel
”mai simplu” tip de apel.

𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑒𝑙


PSS=1.25*5 ℎ𝑡𝑚 *1344+1.75*10 ℎ𝑡𝑚 *320+1.25*15 ℎ𝑡𝑚 *256+1.75*35 ℎ𝑡𝑚 *240+1*15 ℎ𝑡𝑚 *1760=5990
𝑎𝑝𝑒𝑙
0 ℎ𝑡𝑚 ;

Debitul de transmisiune la semnalizarea de tip H.248 pentru apel de la abonații POTS și ADSL
M M
VSS _ H .248  k sem  LH .248  M H .248  ( Ppots   N pots_ i  Padsl   N adsl _ i ) ; (4.4)
i 1 i 1
𝑚𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑒𝑙
VSS_H.248=5*155octeti*10 *(5 ℎ𝑡𝑚 *1344+15 ℎ𝑡𝑚 *256)=81840000 octeti/htm;
ℎ𝑡𝑚

Debitul de transmisiune pentru un apel IUA de la abonații ISDN BRA și PBX

M M
VSS _ IUA  k sem  LIUA  M IUA  ( Pisdn   N isdn_ i Ppbx   N pbx _ i ) ; (4.5)
i 1 i 1

𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑒𝑙


VSS_IUA=5*150octeti * 10 ℎ𝑡𝑚 *(10 ℎ𝑡𝑚 *320+35 ℎ𝑡𝑚 ∗240)=87000000 octeti/htm;

Debitul de transmisiune pentru apel de la abonații SIP


VSS _ SIP  k sem  LSIP  M SIP  PSIP  N SIP ; (4.6)

unde: L SIP este lungimea medie a unui mesaj SIP în octeţi;


M SIP - numărul mediu de mesaje SIP la servirea unui apel.

𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖
VSS_SIP=5*145 octeti *10 ℎ𝑡𝑚 *15 *1760=191400000 octeti/htm;
ℎ𝑡𝑚

Debitul de transmisiune în baza semnalizării H.248 pentru control AGW


M M
VSS _ GW  k sem  LH .248  M H .248  ( Pisdn   N isdn_ i Ppbx   N pbx _ i ) ; (4.7)
i 1 i 1
𝑚𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖
VSS_gw=5*155octeti *10 *(10 *320+35 *240)=89900000 octeti/htm;
ℎ𝑡𝑚 ℎ𝑡𝑚 ℎ𝑡𝑚

Debitul de transmisiune a canalelor de conectare a fragmentului rețelei de acces planificate la


Softswitch

VSS  (VSS _ H .248  VSS _ IUA  VSS _ SIP  VSS _ GW ) / 450 ; (4.8)

VSS=(81840000+87000000+191400000+89900000)/450=1.0003 Mbps;
5. CALCULUL CAPACITĂȚII DE COMUTAȚIE ȘI DE TRANSFER A AS

Intensitatea traficului de la abonații telefoanelor SIP

𝑌𝑠𝑖𝑝 = 𝑦𝑠𝑖𝑝 ∗ 𝑁𝑠𝑖𝑝 (5.1)

unde: y SIP prezintă intensitatea traficului de la telefonul SIP în ora de trafic maximal.
𝑌𝑠𝑖𝑝 = 0,3 𝐸𝑟𝑙 ∗ 1760 = 528 𝐸𝑟𝑙

Capacitatea de comutație și transfer a AS pentru servirea traficului utilizatorilor și de semnalizare


spre rețeaua de transport nu trebuie să fie mai mică decît
M
PSW  [ (1  kGW _ i )  VGW _ i  VSIP  VSS ] / LIP ; (5.2)
i 1

PSW=[2*(1-0.12)*6.05 Mbps + (1-0.24)*9.23 Mbps +2100+1]/80*8= 3.31 Mpps(megapachete pe


secunda)
Cota traficului internet a AGW-ului
M
kGW _ i  YGW _UZER _ i /(  YGW _UZER _ j  YSIP ) ; (5.3)
j 1

unde: LIP este lungimea medie a pachetului IP la transmisiunea datelor utilizator şi


de semnalizare;

VSIP - debitul de transmisiune necesar pentru date utilizator telefon SIP;

k GW _ i - cota traficului de date utilizator în interiorul AGW_i al fragmentului


reţelei de acces planificate.

kGW_1,2=128/(2*128+259.2+528)=0.12;
kGW_3=259.2/(2*128+259.2+528)=0.24;

𝑉𝑠𝑖𝑝 = 𝑁𝑠𝑖𝑝_𝑑𝑖𝑟 ∗ 10𝑀𝑏𝑠 + 𝑁𝑙𝑎𝑛 ∗ 100𝑀𝑏𝑠 = 160 ∗ 10𝑀𝑏𝑠 + 5∗ 100𝑀𝑏𝑠 = 1600Mbs+

500𝑀𝑏𝑠 = 2100𝑀𝑏𝑠

Acces Switch-ul se va alege în dependență de capacitatea de comutare.[1] Ținând cont că


capacitatea de comutarea necesară să fie suportată este de 3.31 Mpps, vom alege un Switch care
are cel puțin această valoare sau mai mare.

Se alege switch-ul Cisco SF100-24, cu 3.6 Mpps [3], cu următoarele caracteristici:


Figura 2 Caracteristicele Cisco SF100-24 [3]

6. INTERACȚIUNEA CU FRAGMENTUL PSTN EXISTENT

Intensitatea traficului sumar de la abonații PSTN

𝑌𝑝𝑠𝑡𝑛 = 𝑦𝑝𝑜𝑡𝑠 ∗ 𝑁𝑝𝑜𝑡𝑠𝑝𝑠𝑡𝑛 + 𝑦𝑖𝑠𝑑𝑛 ∗ 𝑁𝑖𝑠𝑑𝑛𝑝𝑠𝑡𝑛 (6.1)

unde: y pots este intensitatea traficului pe linie de abonat analogică în ora de trafic
maximal;

y isdn - intensitatea traficului pe linie ISDN BRA în ora de trafic maximal;


N pots _ pstn - numărul sumar al linilor de abonat POTS în PSTN;

N isdn _ pstn - numărul sumar al liniilor de abonat ISDN BRA în PSTN.

𝑌𝑝𝑠𝑡𝑛 = 0,1𝐸𝑟𝑙 ∗ 4000 + 0,2𝐸𝑟𝑙 ∗ 1280 = 600 = 656 𝐸𝑟𝑙

Partea din traficul PSTN ce îi revine abonaților NGN (6.2)

𝑌𝑝𝑠𝑡𝑛_𝑛𝑔𝑛 = 𝑘𝑖𝑝 ∗ 𝑌𝑝𝑠𝑡𝑛 (6.2)

unde: k IP este cota traficului spre reţeaua cu comutare de pachete


din traficul sumar al PSTN

𝑌𝑝𝑠𝑡𝑛_𝑛𝑔𝑛 = 0,6 ∗ 656 = 393.6 𝐸𝑟𝑙

Traficul sumar al rețelei NGN planificate

M
YNGN   YGW _ i _ UZER  YSIP (6.3)
i 1

YNGN=2*128+259.2+528=1043 Erl

Cota traficului de la PSTN spre NGN

𝑘𝑖𝑝 = 𝑌𝑛𝑔𝑛⁄(𝑌𝑛𝑔𝑛 + 𝑌𝑝𝑠𝑡𝑛) (6.4)

𝑘𝑖𝑝 = 1043 /(1043 + 656) = 0,64

Numărul de canale digitale necesare între PSTN și TGW

𝑛𝑑𝑡𝑚 = 419

Numărul de interfețe digitale E1 la TGW va fi

I E1 _ TGW  n tdm / 30 = 419/30 = 14 (6.5)


unde:paranteza pătrată inversată x semnifică că rezultatul este număr întreg,
primul mai mare ce urmează după rezultatul împărțirii din această paranteză.
În calitate de TGW vom utiliza DINSTAR MTG2000. El poate conține următoarele
interfețe:

Figura 3 Interfețe Trunking DINSTAR MTG2000

Codecurile suportate se obțin din documentația tehnică, am prezentat informația despre codec-uri
mai jos:

Figura 4 Codec-urile suportate de DINSTAR MTG2000

Traficul sumar prezentat pentru fiecare codec

𝑘1 = 0.14; 𝑘2 = 0.43; 𝑘3 = 0.43;


Ycod _ i  k i  YPSTN _ NGN , ( 6.6)

unde: k i este cota din traficul sumar care este prelucrată de codecul de tip i.

𝑌𝑐𝑜𝑑1 = 𝑘1 ∗ 𝑌𝑝𝑠𝑡𝑛𝑛𝑔𝑛 = 0.14 ∗ 393.6 𝐸𝑟𝑙 = 55.104 𝐸𝑟𝑙

𝑌𝑐𝑜𝑑2 = 𝑘2 ∗ 𝑌𝑝𝑠𝑡𝑛𝑛𝑔𝑛 = 0.43 ∗ 393.6 𝐸𝑟𝑙 = 169.076 𝐸𝑟𝑙

𝑌𝑐𝑜𝑑3 = 𝑘3 ∗ 𝑌𝑝𝑠𝑡𝑛𝑛𝑔𝑛 = 0.43 ∗ 393.6 𝐸𝑟𝑙 = 169.076 𝐸𝑟𝑙

Numărul conexiunilor necesare pentru scurgerea traficului de la fiecare codec


n cod _ i  f Ycod _ i , p ,  (6.7)

𝑛𝑐𝑜𝑑1 = 69 ; 𝑛𝑐𝑜𝑑2 = 189 ; 𝑛𝑐𝑜𝑑3 = 189 ;

Rata de transfer necesară pentru codecul de tip i

Vcod _ i  k cod _ i  R cod _ i  n cod _ i (6.8)


unde: k cod _ i este coeficientul de redundanţă pentru codecul de tip i.

𝑉𝑐𝑜𝑑1 = 𝑘𝑐𝑜𝑑1 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑1 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑1 = 1,36 ∗ 64𝑘𝑏𝑝𝑠 ∗ 69 = 6.0 𝑀𝑏𝑝𝑠

𝑉𝑐𝑜𝑑_2 = 𝑘𝑐𝑜𝑑_2 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑2 ∗ 𝑛𝑐𝑜𝑑2 = 3.4 ∗6.3 𝑘𝑏𝑝𝑠 ∗ 189 = 4.04 𝑀𝑏𝑝𝑠

𝑉𝑐𝑜𝑑_3 = 𝑘𝑐𝑜𝑑_3 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑑3 ∗ 𝑛𝑐𝑜3 = 6.8 ∗ 8 𝑘𝑏𝑝𝑠 ∗ 189 = 10.28 𝑀𝑏𝑝𝑠

Rata de transfer sumară necesară pentru transmiterea datelor utilizator între TGW și rețeaua cu
comutații de pachete :

c
VTGW _ UZER   Vcod _ i (6.9)
i 1

unde: c este numărul tipurilor de audiocodecuri utilizate de TGW

VTGW_UZER=6.0+4.04+10.28=20.33 Mbps
Este necesar să fie prevăzute şi capacităţi pentru transferul mesajelor protocolului H.248 de control
a TGW:
VTGW _ H .248  k sem  LH .248  M H .248  PTGW / 450 (6.10)

unde: : PTGW prezintă intensitatea cererilor de apel sosite la TGW.

𝑚𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒
VTGW_H248=(5*155octeti *10 *17920/0/450=0.3Mbps
𝑎𝑝𝑒𝑙

Dacă notăm cu Pcan intensitatea procesului de sosire a cererilor de apel pe un canal 64


kbit/s atunci:
PTGW  32  I E1 _ TGW  Pcan (6.11)

𝑎𝑝𝑒𝑙
PTGW =32*14*40=17920 ℎ𝑡𝑚

Astfel viteza de transmisiune totală necesară pentru TGW va fi:

VTGW = VTGW_USER ∗ VTGWH.248 (6.12)

VTGW = 20.34 + 0.8= 20.65(Mbps); (6.12)

În final se determină numărul ITGW şi tipul interfeţelor utilizate la conectarea TGW la reţeaua
IP/MPLS MPLS urmând relaţia dintre viteza de transmisie VTGW şi rata de transfer a unei interfeţe
VINT :
Fie: LMxUA - lungimea medie a mesajului protocolului MxUA în octeţi; MMxUA - numărul mediu de

mesaje ale protocolului MxUA la servirea unui apel.

Atunci debitul de transmisiune al SGW va fi:

VSGW  ksem  LMxUA  M MxUA  PTGW / 450 (6.13)

𝑚𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒
VSGW =(5*170octeti *10 ∗ 17920)/450=0.33 Mbps
𝑎𝑝𝑒𝑙

Capacitatea de transmisiune a Softswitch-ului necesară pentru servirea apelurilor din reţeaua PSTN
va fi:
VSS = VSGW + VTGWH.248 (6.14)

VSS = 0.33 + 0.30 = 0.63(Mbps); (6.14)

𝑉 0.63 𝑀𝑏𝑝𝑠
IGW=𝑉 𝑆𝑆 = = 0.06 (6.15)
𝑖𝑛𝑡 10 𝑀𝑏𝑝𝑠

În final prezentăm schema rețelei proiectate finale:

Figura 5 Rețeaua finală


CONCLUZII

În aceast lucrare s-a realizat proiectarea rețelei de acces de noua generație. Inițial, am primit
mai multe date obtinute prin masurari. Cu ajutorul acestor date si a variantei respective au fost
calculate capacitățile liniilor de abonați POTS, ISDN, ADSL2+, numărul liniilor de acces la rețeaua
PSTN de la PBX, liniile telefoanelor SIP conectate direct și prin LAN, precum și numărul de
abonați din partea PSTN ce vor rămîne în exploatare.
Pe baza acestor date, am ales AGW-urile, în cazul dat acesta fiind de la producătorul Huawei
cu ehipamentele seriei MK5600T pentru eficientizarea procesului de distribuție optimă. Sa realizat
completarea cît mai rațională a plăcilor pentru conexiunea diferitor tipuri de abonați. S-a obținut 2
tipuri de configurări cu o repartizare aproape uniformă. Cunoscînd faptul că în cadrul AGW traficul
este prelucrat de mai multe tipuri de codecuri, în cazul dat acestea fiind cinci la număr am
determinat și rata de transfer pe tip de codec, după care rata sumară necesară pentru transmiterea
datelor utilizatorilor între AGW și AS. Calculele date au fost efectuate pentru fiecare
AGW în parte, dar ținând cont de faptul că am avut 2 tipuri de configurări, calculele respective au
fost realizate de 2 ori.
Deoarece controlul AGW-urilor este realizat de către SoftSwitch prin intermediul mesajelor
de semnalizare, a urmat calculul debitului de transmisie necesar pentru organizarea a asftfel de
canale logice. De asemenea s-a determinat și debitul de transmisie pe categorie de linie de abonat.
Aceste valori au fost sumate formînd debitul de transmisiune sumar ce a fost utilizat pentru
determinarea tipului și numărului de interfețe necesare pentru conectare AGW-ului la rețeaua de
comutare de pachete. Aceste calcule au fost executate pentru fiecare AGW în parte deoarece fiecare
are configurare distinctă.
Pentru a determina interacțiunea cu fragmentul PSTN esistent prin intermediul rețelei de
transmort IP/MPLS am utilizat un TGW, pentru conversia fluxului TDM provenit de la PSTN și
cele de transfer de pachete. De asemnea pentru conectarea fragmentului rămas PSTN direct la
SoftSwitch a fost utilizat un SGW ce asigură trecerea de la semnalizarea tip SS#7 la protocolul
SIGTRAN.
7. BIBLIOGRAFIE

1. ,,Proiectarea retelei de acces de noua generatie” ,Indrumar metodic pentru proiectul de


an .autor:Ion Nazaroi. UTM -2013

2. http://www.cas.mcmaster.ca/~qiao/publications/erlang/newerlang.html

3. ftp://ftp.zyxel.com/ES-2024A/datasheet/ES-2024A_4.pdf

4. https://www.manualowl.com/m/Cisco/2620XM/Manual/322903?page=77