Sunteți pe pagina 1din 74

INDICATORI SOCIALI

SUPORT PENTRU SEMINAR


MARTIE 2009
Conf. univ. dr. Sergiu Baltatescu
www.sergiubaltatescu.info
Definiţie
 Serii de timp statistice ―folosite pentru a monitoriza
sistemul social, ajutând la identificarea schimbărilor
şi la ghidarea intervenţiilor pentru a influenţa cursul
schimbării sociale‖ (Ferriss 1988, citat în: Land, K.C.,
Social indicators, Encyclopedia of Sociology. Second
Edition, E.F. Borgatta and R.V. Montgomery, Editors.
1983, Macmillan Press: New York).
Exemple de indicatori sociali
 Ratele şomajului
 Speranţa de viaţă
 Indici de sănătate precum numărul de zile ―de
sănătate‖ – zile fără limitarea activităţii
 Ratele participării şcolare
 Ratele participării la vot
 Satisfacţia cu viaţa
Funcţii principale:
1. Măsurarea şi monitorizarea bunăstării umane şi
a progresului social
 monitorizarea comparativă a schimbărilor în
calitatea vieţii, pentru a se vedea dacă:
 o societate/regiune/oraş oferă o condiţii de viaţă
mai bune sa mai rele decât celelalte societăţi.
 o societate/regiune/oraş oferă o condiţii de viaţă
oferă condiţii mai bune sau mai rele decât în trecut
Funcţii principale:
2. Monitorizarea schimbării sociale în general
 urmărirea comparativă a schimbărilor în structura

societăţii, pentru a se vedea:


 cum se schimbă structurile sociale de-a lungul timpului
 care sunt diferenţele structurale între societăţi
Alte funcţii (Mărginean, 2002 )
 mijloc de informare privind starea unui domeniu
social,
 mijloc de diagnoză socială;
 mijloc de analiză, evaluare şi interpretare a
diferitelor fenomene, relaţii, procese sociale şi
acţiuni sociale;
Alte funcţii (Mărginean, 2002 )
 mijloc de cercetare a obiectivelor de dezvoltare
într-un domeniu sau altul;
 instrument al planificării şi prognozei dezvoltării
sociale;
 mijloc de urmărire (măsurare) a schimbărilor
intervenite în evoluţia fenomenelor respective, de
evidenţiere a tendinţei şi a consecinţelor unei
anumite acţiuni întreprinse.
Rapoartele sociale
cea mai importantă aplicaţie a cercetării în domeniul
indicatorilor sociali
 combină monitorizarea cu analiza şi interpretarea

 combină date agregate (la nivel de societăţi) cu date

la nivel individual
 au toate avantajele şi dezavantajele specifice
abordărilor oficiale sau neoficiale
 presupun o pluralitate de abordări şi activităţi
Funcţiile sociale ale rapoartelor sociale

 a informa publicul 
elemente esenţiale ale
funcţionării democraţiei.
 a oferi cunoaştere la nivel
de expert pentru guverne,
elitele politice şi Public general
administrative
 a oferi informaţie pentru Guverne, elite
cercetare şi educaţie. Cercetători, politice şi
profesori administrative

Pe ansamblu: elaborarea şi
oferirea de informaţii
pentru ca societăţile să
reflecteze asupra lor însele.
De ce indicatori?
 ―În mod potential indicatorii au valoare mare în
indicarea problemelor sociale semnificative, si luat ca
un tot, un portofoliu de indicatori ne permite sa tragem
concluzii despre progresul social. Dar nu ne asteptam sa
fie o reprezentare completa a starii unei societati.
Indicatorii sunt pur si simplu un indiciu. Natura acestui
indiciu va depinde de alegerile luate în legatura cu
definitiile si datele folosite. Diferiti indicatori
sublinieaza diferite aspecte ale problemelor sociale, si
sugereaza diferite prioritati pentru interventia politica.‖
(Atkinson et all, pp. 19-20)
Clasificarea indicatorilor sociali

• De dezvoltare
După • Ecologici
domeniul de • De sărăcie
referinţă • Educaţionali
• …

După
întinderea
geografica
• Locali
• Nationali
• Regionali După modul de
• globali construcţie

• Pornind de la date
• Pornind de la politici
• Pornind de la
concepte
După modul de construcţie
• Date  Indicatori  Classificarea Indicatorilor
Pornind de la date • Ex: „Lista de Indicatori Sociali― a Eurostat
(Data Driven) • http://www.esds.ac.uk/international/support/use
r_guides/eurostat/cronos.asp

• Preocupări de politici  obiective de politici 


Pornind de la politici Indicatori  Date
• e.g. „Common Indicatori Relating to National Strategies
(Policy Driven) for Safe and Sustainable Pensions― by Indicators
Subgroup of the EU –Social Protection Committee

Pornind de la • Concept  dimensiuni de măsurare  Indicatori 


concepte (Concept Date
• e.g. Sistemul European de Indicatori Sociali (EUSI)
Driven)
Condiţii elementare pentru a construi un sistem de
indicatori sociali

Întrebări de cercetare:
• cum să alegi un număr limitat de subiecţi/dimensiuni de
măsurare dintr-un mare univers social?
• Cum să organizezi măsurarea şi procesul de monitorizare?
Elemente-cheie ale unui sistem de indicatori
• cadru pentru a identifica şi a justifica selectarea dimensiunilor
de măsurare
• arhitectura de sistem necesară pentru a stabili structura de
bază şi a defini procedeele de măsurat
Condiţii elementare pentru a construi un sistem
de indicatori sociali

Criterii formale menite a fi respectate pentru a


construi un sistem de indicatori sociali:
• comprehensivitate – să cuprindă toate aspectele vieţii
sociale
• consistenţă - indicatorii incluşi să nu fie contradictorii
• non-redundanţă – orice indicator să aducă informaţie
nouă faţă de celelalte
• parcimonie - un număr cât mai mic de indicatori pentru a
putea fi culeşi şi prelucraţi în mod eficient
Morse (2004)

criterii pentru indicatori sociali


• specifici, adică legaţi în mod clar de rezultatele căutate.
• măsurabili, adică să fie parametrici sau sub formă de
ranguri.
• utilizabili pentru ghidarea politicilor sociale.
• senzitivi, adică să se schimbe atunci când o fac şi
condiţiile sociale.
• disponibili: colectarea datelor pentru construirea
indicatorului trebuie să fie o sarcină relativ simplă, chiar
atunci când nu sunt public disponibili.
• eficienţi din punct de vedere ai costului.
Estes (2005)

Condiţii generale pentru construcţia indicilor:


• să fie reprezentativi pentru populaţia şi fenomenul
cercetat.
• să reflecteze perioada de timp care-l interesează pe
cercetător.
• să poată fi agregaţi sau dezagregaţi la diferite nivele
de analiză (pe ani, subgrupuri sociale, etc.)
• să poată fi uşor interpretaţi, mai ales când vor fi folosiţi
de practicanţii comunitari
• să existe un acord clar şi mutual asupra definiţiilor
acestora.
Morris (1980)

Cerinţe legate de problema diversităţii societăţilor


pe care indicatorii îşi propun să le compare
• nu trebuie să presupună că „dezvoltarea‖ are aceeaşi valoare
în toate societăţile.
• trebuie să măsoare mai degrabă outputuri (cât pot oamenii citi
şi scrie) decât inputuri (cât s-a cheltuit pe educaţie).
• trebuie să reflecte distribuţia beneficiilor sociale. De aceea nu
trebuie să folosească valori medii care pot deghiza importante
distribuţii inegale ale beneficiilor.
• trebuie să permită comparaţia atât între ţări cât şi între
regiunile ţărilor.
După întinderea geografica

Quality of Life for Critical Trends Report Quality of Life in


the Grand Traverse
Locali Social Health Index (Illinois, S.U.A.) Jacksonville:
Region http://www.dnr.state.
(Edmonton, Canada) (http://qualityindex. il.us/orep/ctap/index. Indicators For
nmc.edu/toc.html) htm Progress Florida)

indexul folosit
Sistemul german pentru evaluarea
Naţionali de indicatori
sociali
disparităţilor
regionale în
Ungaria

ESDS Index of Social


Regionali International
dataset (Eurostat)
Health (ISH),
introdus de
Miringoff

Indicele Dezvoltării
Globali Umane propus de
ONU
Index of Social
Progress (Estes)
Social Health Index
 Speranţa de viaţă.
 Morţi premature.
 Copii cu greutate redusă la naştere.
 Rata sarcinilor la adolescente.
 Rata sinuciderilor.
 Apeluri pentru sprijin în caz de crize (violenţă
familială, agresiuni sexuale, abuzuri asupra copiilor,
etc.)
Social Health Index
 Incidenţa bolilor cu transmitere sexuală.
 Cazuri procesate de ajutor social pentru copii.
 Numărul de ajutoare în hrană distribuite.
 Procentajul familiilor care trăiesc sub pragul sărăciei.
 Gospodării cu un singur părinte.
 Rata falimentului personal.
 Rata crimelor asupra proprietăţii.
 Rata crimelor cu violenţă.
 Cazuri raportate de violenţă conjugală (Edmonton
Social Planning Council, 2002).
Quality of Life in Jacksonville: Indicators
For Progress (Florida)
 Tendinţele în privinţa calităţii vieţii locale sunt
urmărite prin 89 indicatori măsurabili.
 Cei mai mulţi indicatori provin din surse de
date aflate la dispoziţia publicului, dar mai
multe date provin din anchete pe eşantioane
aleatoare
 Datele pentru cea mai mare parte a
indicatorilor sunt disponibile incepand cu 1983,
şi toţi indicatorii sunt actualizaţi anual.
 9 Domenii:
Achieving Educational Excellence

● Public high school graduation rate


● Public high school dropout rate
● High school dropout education outcomes
● High school dropout employment outcomes
● Tenth graders reading at grade level
● Tenth graders at grade level in math
● Public school attendance
● Public school first grade promotions
● Fourth graders writing at grade level
● Average public school teacher salary
Achieving Educational Excellence

● Teachers with advanced degrees


● Students attending racially balanced schools
● Magnet school enrollment
● High school graduates employed or in college
● High school graduates prepared for college
● Exceptional students completed high school
● Satisfaction with public education
● Higher education degrees and certificates
● Total participation in continuing education
● Expanding literacy: early literacy
● Expanding literacy: school-age literacy
● Expanding literacy: adult literacy
Growing a Vibrant Economy
● Net employment growth
● Average annual wage
● Unemployment rate
● Unemployment benefit claims
● Children in poverty (free lunch participation)
● Income available per person
● Recipients of public assistance
Growing a Vibrant Economy
● Requests for emergency assistance
● Affordability of a single-family home
● Typical monthly household Jacksonville Electric
Authority utilities costs
● New housing starts
● Total taxable value of real property
● Gross tonnage handled by marine terminals
● Tourism (as measured by bed-tax revenues)
Preserving the Natural Environment
● Days the air quality index is ―good‖
● Gallons of motor fuels sold per person
● St. Johns River compliance with oxygen standards
● St. Johns River bacteria standards compliance
● Average water consumption
● Water level in Floridan aquifer
● Tons per person of solid waste recycled
● New septic-tank permits issued
● Manatee deaths
● Conservation land
Promoting Social Well-Being and
Harmony
● Is racism a local problem?
● Have you personally experienced racism?
● Births to teen mothers per 1000 live births
● Subsequent births to teen mothers
● Foster children per 10,000 children
● Median length of stay in foster care
● Births to mothers with 12 years of education
● Children of parents becoming divorced
● Do you volunteer?
● Do you volunteer more than 7 hours a week?
● Philanthropy given to federated campaigns
● Homeless count per 100,000 people
Enjoying Arts, Culture, and Recreation
● Public performances/events at selected facilities
● Public and private support per person for the arts
● Public-park acreage per 1000 people
● Participants in sports activities at parks and pools
● Attendance at musical shows per 1000 people
● Attendance at sports facilities per 1000 people
● Attendance at selected events per 1000 people
● Library use (as measured by circulation per person)
● Recreation expenditures for activities/maintenance
● Boat ramps per 100,000 people
Sustaining a Healthy Community
● Racial disparity in infant deaths
● Infant death rate
● Newborns with healthy birth weights
● Early prenatal care
● Children receiving scheduled immunizations
● Alcohol use reported by youth
● People with no health insurance
● Jacksonville health care rated as high quality
● Deaths due to heart disease per 100,000 people
Sustaining a Healthy Community
● Cancer deaths per 100,000 people
● Lung cancer deaths per 100,000 people
● Packs of cigarettes sold per person
● Nursing-home patient days per person aged above 65
● People receiving home-delivered meals
● Newly diagnosed AIDS cases per 100,000 people
● Sexually transmitted disease reports
● HIV racial disparity
● HIV/AIDS-related deaths per 100,000 people
Maintaining Responsive Government
● Elected leadership rated as high quality
● School Board leadership rated as high quality
● Can you influence local government?
● Voter registration
● Percentage of registered voters who vote
● Satisfaction with public-safety services
● Keeping up with local government news
● Diversity of elected officials
● Satisfaction with basic city services
● Can you name two city council members?
● Households watching local early-evening news
Moving Around Efficiently
● Commute times of 25 minutes or less
● Average seats on airplane flights
● Destinations served by direct flights from Jacksonville
International Airport (JIA)
● Total passengers flying in or out of JIA
● Average weekday Jacksonville Transportation Authority
(JTA) bus ridership
● Average weekday miles of JTA bus service
● JTA bus headways within 30/60 minutes
● Average weekday skyway ridership
Keeping the Community Safe
● Index crimes per 100,000 people
● Juvenile delinquents per 1000 youth
● Serious student conduct violations
● Juvenile alcohol/drug arrests per 1000 youth
● People feel safe in their neighborhood at night
● People report being victims of a crime
● Rescue-call response times under 4 minutes
Keeping the Community Safe
● Fire-call response times under 4 minutes
● Police-call response times under 5 minutes
● Child abuse reports per 1000 children
● Domestic-violence-related crime reports
● Domestic-violence-related homicides
● Motor-vehicle accidents per 1000 people
● Violent deaths per 10,000 youth
Sistemul german de indicatori sociali
http://www.gesis.org/en/services/data/social-indicators/the-german-system-of-social-
indicators/introduction/

Creat în anii 70‗


Cuprinde 14 domenii de viaţă
Cuprinde aproximativ 400 de indicatori
Sunt disponibile 3000 de serii de timp
Porneşte din 1950, de când sunt disponibile date.
Este disponibil electronic
Population
 Resident Population
 Total Fertility Rate
 Percentage of the Population Under 15 Years of
Age
 Percentage of the Population over 65 Years of Age

 Percentage of Foreigners
 Total First-Marriage-Rate
Population
 Total Divorce Rate
 Percentage of One-Parent Families
 Net Migration
 Socio-Economic Status and Subjective Class
Identification
 Percentage of Private Households by Occupational
Position of the Reference Person
 Percentage of the Population with Employment as
Main Source of Income
 Classification of the Population According to
Subjective Class Identification
The Labour Market and Working
Conditions
Adjusted Labour Force Part-time Employment Occupational
Participation Rate Rate Qualification of Persons in
Gainful Employment
Share of Gainfully Employees Subject to Unemployment Rate
Employed Persons Social Insurance
Working in the Tertiary Contribution as a
Sector Percentage of all Gainfully
Employed Persons
Positive Subjective Rate of Long-term Average Working Week
Assessment of Labour- Unemployment (According to Collective
Market Opportunities: Agreements)
Employees
Index of Real Wages General Job Satisfaction
Income and Income Distribution
Per Capita Net National Ratio of Household Concentration of Net
Product Incomes in the Old and Income (EVS)
New Federal States
(Bundesländer) (GSOEP)
Poverty Rate (Relative Satisfaction with One's
Poverty Line, 50% of Mean Household Income (GSOEP)
Income) (EVS)
Consumption and Supply
Private Per Capita Costs of Welfare Rate of Savings of
Consumption in Expenditures Private Households
Constant Prices
Satisfaction With
One's Own Standard
of Living
Transportation
Proportion of Distance Time Needed to Travel to Percentage of Households
Travelled by Individual Work That Own a Car
Modes of Transportation

Access to the Public Transportation Risk Rate


Transportation System
Housing
Residential Space per Housing without Standard Average Rental Burden
Person Amenities

Households Owning Their Satisfaction with One's


Own Housing Housing Conditions
Health
Life Expectancy at Birth Perinatal Mortality Rate Persons With a Permanent
Illness or Disability as a
Percentage of the Total
Population
Index of Subjective Number of Physicians per Health Care Expenditures as
Evaluation of Personal Health 100,000 Inhabitants a Percentage of the GDP

Utilisation of Early Cancer Daily Alcohol Consumption Percentage of Smokers


Diagnosis Examinations

Percentage of Overweight
Persons
Education
Percentage of Children in Care: Place-Child-Relation School Attendance of 13-
Nursery School/ for Children younger than 3 Year-Olds by School Types
Kindergarten Years

Percentage of School Percentage of School Percentage of University


Leavers that do not Leavers Attaining an Students
Complete Basic Secondary Advanced Secondary
Education Degree (Abitur)
Overall Percentage of Percentage of 15-year-old Public Spending on Education
Participation in Extended Students with Deficient
Vocational Mathematical Literacy
Training/Continuing
Education
Education
Percentage of Children in Care: Place-Child-Relation School Attendance of 13-
Nursery School/ for Children younger than 3 Year-Olds by School Types
Kindergarten Years

Percentage of School Percentage of School Percentage of University


Leavers that do not Leavers Attaining an Students
Complete Basic Secondary Advanced Secondary
Education Degree (Abitur)
Overall Percentage of Percentage of 15-year-old Public Spending on Education
Participation in Extended Students with Deficient
Vocational Mathematical Literacy
Training/Continuing
Education
Participation
Voter Turnout at the Federal Percentage of Political Party Percentage of Those
Elections Members (According to the Strongly Interested in
Welfare Survey) Politics

Rate of Unionisation Percentage of Members of Percentage of Voluntary


Associations/Clubs Workers

Satisfaction with Democratic


Institutions
The Environment
Area Used For Settlement Carbon Dioxide Emissions Concern About
and Transportation per Inhabitant Environmental Protection

Household Waste Produced Expenditures on


Environmental Protection as a
Percentage of the GDP
Public Safety and Crime
General Crime Rate Violent Crime Rate Fear of Crime

Police Density Rate Percentage of Crime Cases Imprisonment Rate


Solved
Leisure and Media Consumption
Amount of Free Time Leisure-time Subjective
Expenditures as a Satisfaction with
Percentage of Leisure-Time
Disposable Income
Duration of Watching
TV, Daily Average
Global Welfare Measures
Per Capita GDP Human Social Security
Development Index Benefits as a
(HDI) Percentage of the
GDP
Isolation General Life Suicide Rate
Satisfaction
Indexul folosit pentru evaluarea disparităţilor regionale
în Ungaria (Quadrado, Heijman şi Folmer, 2001)

Foloseşte următorii indici:


 Locuinţe dotate cu instalaţie de apă (procentaje)

 Locuinţe dotate cu canalizare (procentaj).

 Elevi în învăţământul primar şi secundar (la 10.000

de locuitori)
Indexul folosit pentru evaluarea disparităţilor regionale
în Ungaria (Quadrado, Heijman şi Folmer, 2001)

 Nr. de doctori (primari şi pediatri) la 10.000 de


locuitori
 Paturi de spital la 10.000 de locuitori.
 PIB (procentaj).
 Rata şomajului (procent din forţa de muncă)
 Investiţii în economia naţională (pe cap de locuitor).
Index of Social Health (ISH)
 introdus de Miringoff şi colegii săi de la
Universitatea din Fordham.
 El cuprinde 15 domenii, agregate într-o variabilă
luând valori între 0 şi 100
Index of Social Health (ISH)
 Mortalitate infantilă.
 Rata copiilor abuzaţi.
 Copii săraci (procentul celor sub 18 ani sub pragul
sărăciei).
 Rata de sinucideri între 15 şi 19 ani.
 Abuzul de droguri între 12 şi 17 ani.
 Abandonul şcolar între 18 şi 24 de ani.
 Rata şomajului.
 Rata sărăciei capului de familie.
Index of Social Health (ISH)
 Procentajul populaţiei SUA sub 65 de ani fără asigurări de
sănătate.
 Procentajul şomerilor care nu primesc ajutor de şomaj.
 Procentajul populaţiei SUA peste 65 de ani sub pragul sărăciei
 Procentajul din venitul celor de 65 de ani cheltuit pe sănătate.
 Omucideri la 100.000 de locuitori.
 Accidente de circulaţie mortale cauzate de alcool.
 Proporţia populaţiei locuind sub nivelul de sărăcie care nu primeşte
ajutoare alimentare.
 Diferenţa dintre veniturile medii ale celei mai bogate şi celei mai
sărace cincimi din familiile cu copii.
 Costul locuirii ca procent din venit pentru cei care cumpără prima
oară o locuinţă
Index of Social Health (ISH)
 Calculând acest index începând din anii 70, Miringoff
constată un raport invers între dezvoltarea economică şi
dezvoltarea socială în Statele Unite,
 dezvăluirile sale au avut un puternic impact în rândul
publicului.
 Scorurile ISH au scăzut de la 77 în 1973 la 38 în 1993,
pentru a se ridica doar până la 46 în 1997.
 La această variaţie predominant negativă au contribuit
în special ratele sărăciei în creştere, ca şi ratele
criminalităţii şi ale sinuciderilor.
Indicele dezvoltării umane (IDU)
 măsoară realizările medii privind dezvoltarea umană în diverse ţări
 Are trei dimensiuni:
 O viaţă lungă şi sănătoasă – indicele speranţei de viaţă – se
determină în felul următor: (valoarea la momentul calculului în ţara x –
valoarea minimă)/valoarea maximă – valoarea minimă) – se consideră
valoarea minimă 25 ani;
 Nivelul cunoştinţelor – indicele educaţiei – calculat astfel: 2/3 x
procentul de alfabetizare al populaţiei adulte + 1/3 x procentul de
şcolarizare al populaţiei adulte;
 Standardul de viaţă – indicele produsului intern brut anual pe locuitor -
calculat la paritatea puterii de cumpărare conforma relaţiei următoare:
(valoarea PIB pe locuitor la momentul calculului în ţara x – valoarea
minimă)/valoarea maximă – valoarea minimă) – se consideră valoarea
minimă de 100 dolari
Indicele dezvoltării umane (IDU)
 IDU se calculează ca medie aritmetică simplă a celor trei
indici parţiali. În funcţie de valoarea IDU ţările/regiunile se
împart în trei categorii:
 ţări cu dezvoltare umană ridicată – IDU între 0,8-1 – circa
30,6 % din numărul ţărilor, cu pondere de 60,2% din PIB –
ul mondial şi 17,9 % din populaţia mondială;
 ţări cu dezvoltare umană medie – IDU între 0,5-0,799 –
circa 48,6% din numărul ţărilor, cu pondere de 37,4% din
PIB –ul mondial şi 68 % din populaţia mondială;
 ţări cu dezvoltare umană scăzută– IDU între 0-0,499 – circa
20,8% din numărul ţărilor, cu pondere de 2,4% din PIB –ul
mondial şi 14,1 % din populaţia mondială
Indicatori sociali OECD
General context indicators (GE)
GE1. National income

GE2. Age dependency ratio

GE3. Foreign and foreign-born population

GE4. Fertility rates

GE5. Divorce rates

GE6. Refugees and asylum-seekers

GE7. Lone parent families


Self-sufficiency indicators (SS)
SS1. Employment
SS2. Unemployment
SS3. Jobless households
SS4. Working mothers
SS5. Working disabled persons
SS6. Educational attainment
SS7. Student performances
SS8. Students with impairments
SS9. Resources of disabled adults
SS10. Replacement rates
Self-sufficiency indicators (SS)
SS11. Jobless youth
SS12. Retirement ages
SS13. Activation policies
SS14. Spending on education
SS15. Early childhood education and care
SS16. Literacy
SS17. Tax wedge
Equity indicators (EQ)
EQ1. Old age income
EQ2. Child poverty
EQ3. Public social expenditure
EQ4. Net social expenditure
EQ5. Benefit recipiency
EQ6. Disability benefits
EQ7. Relative poverty
EQ8. Income inequality
EQ9. Low paid employment
EQ10. Gender wage gap
EQ11. Minimum wages
EQ12. Private social expenditure
Health indicators (HE)
HE1. Potential years of life lost
HE2. Low birth weight
HE3. Health adjusted life expectancy
HE4. Health care expenditure
HE5. Responsibility for financing health care
HE6. Life expectancy
HE7. Infant mortality
HE8. Disability-free life expectancy
HE9. Accidents
HE10. Older people in institutions
HE11. Health infrastructure
Social cohesion indicators (CO)
CO1. Strikes
CO2. Suicide
CO3. Crime
CO4. Juvenile crime
CO5. Teenage births
CO6. Prisoners
CO7. Drug use and related deaths
CO8. Group membership
CO9. Voting
Index of Social Progress (ISP; WISP),
 introdus de Estes începând cu 1986
 cuprinde, în forma actuală, 45 de indicatori grupaţi în 10
domenii:
 educaţie,
 sănătate,
 statusul femeii,
 efortul de apărare,
 economie,
 demografie,
 geografie,
 haos politic,
 diversitate culturală şi efort social,
 agregaţi pe o scară de la 0 la 100.
Index of Social Progress (ISP; WISP),

 Cele mai dezvoltate, după această clasificare sunt


regiunile
 Australiei şi Noii Zeelande (cu 84 de puncte),
 Europei (82 de puncte) şi
 Americii de Nord (79 de puncte).
 România, cu 77 de puncte, ocupă locurile 27-28 din
36 de ţări, la egalitate cu Letonia (Estes, 2004).
Index of Social Progress (ISP; WISP),
 EDUCATION SUBINDEX (N=3)
 1. Adult Literacy Rate, 2000 (+)
 2. Primary School Completion Rate, 1992-2000 (+)
 3. Average Years of Schooling, 2000 (+)
 HEALTH STATUS SUBINDEX (N=7)
 4. Life Expectation at Birth 1, 2000 (+)
 5. Infant Mortality Rate, 2000 (-)
 6. Under-Five Child Mortality Rate, 2000 (-)
 7. Physician Per 100,000 Population, 1990-99 (+)
 8. Percent of Children Immunized Against DPT at Age 1, 1999 (+)
 9. Percentage of Population Using Proved Water Sources, 2000 (+)
 10. Percent of Population Undernourished, 1996-98 (-)
Index of Social Progress (ISP; WISP),
 WOMEN STATUS SUBINDEX (N=5)
 11. Female Adult Literacy as % of Males, 2000 (+)
 12. Contraceptive Prevalence Among Married Women, 1990-2000 (+)
 13. Maternal Mortality Ratio, 1990-98 (-)
 14. Female Secondary School Enrollment as % of Males, 1995-97 (+)
 15. Seats in Parliament Held By Women as Percent of Total, 1991-2000 (+)
 DEFENSE EFFORT SUBINDEX (N=1)
 16. Military Expenditures as % of GDP, 2000 (-)
 ECONOMIC SUBINDEX (N=5)
 17. Per Capita Gross National Income (as meas-ured by PPP), 2000 (+)
 18. Percent Growth in Gross Domestic Product (GDP), 1999-2000 (+)
 19. Unemployment Rate, 1998-2000
 20. Total External Debt Service As Percentage of Exports of Goods and
Services, 2000 (-)
 21. GINI Index Score, varied (-)
Index of Social Progress (ISP; WISP),
 DEMOGRAPHY SUBINDEX (N=3)
 22. Average Annual Population Growth Rate, 1990-2000 (-)
 23. Percent of Population Aged 14 Years and Younger,
2000 (-)
 24. Percent of Population Aged 65 Years and Older, 2000
(+)
 ENVIRONMENTAL SUBINDEX (N=3)
 25. Nationally Protected Areas, 1999 (+)
 26. Average Annual Disaster-Related Deaths Per Million
Population, 1990-2000 (-)
 27. Per Capita Metric Tons of Carbon Dioxide Emissions,
1998 (-)
Index of Social Progress (ISP; WISP),

 SOCIAL CHAOS SUBINDEX (N=5)


 28. Strength of Political Rights, 2000 (+)
 29. Strength of Civil Liberties, 2000 (+)

 30. Total Deaths in Major Armed Conflicts Since


Inception, 2000 (-)
 31. Number of Externally Displaced Persons Per
100,000 Population, 1999 (-)
 32. Perceived Corruption Index, 2000 (-)
Index of Social Progress (ISP; WISP),
 CULTURAL DIVERSITY SUBINDEX (N=3)
 33. Largest Percentage of Population Sharing the Same or Similar
Racial/Ethnic Origins, 2000
 (+)
 34. Largest Percentage of Population Sharing the Same or Similar
Religious Beliefs, 2000 (+)
 35. Largest Share of Population Sharing the Same Mother Tongue, 2000
(+)
 WELFARE EFFORT SUBINDEX (N=5)
 36. Age First National Law—Old Age, Invalidity & Death, 1999 (+)
 37. Age First National Law—Sickness & Maternity, 1999 (+)
 38. Age First National Law—Work Injury, 1999 (+)
 39. Age First National Law—Unemployment, 1999 (+)
 40. Age First National Law—Family Allowance, 1999 (+)