Sunteți pe pagina 1din 1

teavă", locaţii unde nu se solicită informaţii despre unor proprietari sau care interzic dezvăluirea

astfel de informaţii.

™ ^-P'ofcioniştilor. Avocaţii, notarii, contabilii şi alţi liber-profesionişti realizează


un număr semnificativ de activităţi în sprijinul clienţilor lor, organizând şi administrându-le
afacerile financiare şi comerciale. înainte de toate, ei acordă asistenţă persoanelor fizice şi juridice
în domenii precum investiţiile, înfiinţări de companii, administrare, management, optimizarea
situaţiei lor fiscale şi alte operaţiuni legale. în plus, consultanţii legali pregătesc şi, dacă este
necesar, strâng documentaţia necesară pentru înfiinţarea de societăţi comerciale. în multe situaţii,
pentru beneficii materiale substanţiale, astfel de profesionişti pot fi direct implicaţi în desfăşurarea
de tipuri specifice de tranzacţii financiare, de exemplu, păstrarea fondurilor sau plata preţului de
achiziţionare sau vânzarea de bunuri imobiliare. Unii din aceşti liber-profesionişti ajung să se
specializeze în identificarea unor societăţi comerciale sau locaţii offshore pentru utilizarea lor în
scheme de spălare a banilor, producând toată documentaţia de specialitate necesară, ce oferă o
aparenţă de legalitate afacerilor.
în esenţă, liber-profesioniştii folosiţi ca intermediari deţin cunoştinţe şi competenţe ce pot
fi utilizate de infractori pentru transformarea profiturilor ilegale în venituri legale.
Sistemele alternative de transmitere a banilor.
Sistemele alternative de transmitere rapidă a banilor (SAT) permit ca banii să circule în
jurul lumii fără a utiliza sistemul bancar convenţional. SAT poate fi utilizat în scopuri legale şi
ilegale şi poate exista în forme diverse. De obicei sunt păstrate evidenţe ale tuturor tranzacţiilor, dar
acestea pot fi făcute în dialect, prescurtate sau printr-un limbaj nefamiliar investigatorilor şi de
aceea poate fi dificil sau imposibil de interpretat.
Din motive evidente, SAT este un sistem atractiv şi folosit pe scară largă de către reţelele
crimei organizate şi infractorii periculoşi. SAT este utilizat nu numai pentru a spăla veniturile
obţinute din infracţiuni, dar şi pentru a evita taxele fiscale şi obligaţiile vamale. Există şi o
îngrijorare la nivel internaţional asupra faptului că SAT poate fi folosit uşor in finanţarea
terorismului. Se estimează faptul că există în Europa mii de bancheri SAT, majoritatea aparţinând
comunităţilor asiatice, iar clienţii lor sunt persoane fizice obişnuite şi nu infractori.
Deşi este o afacere discretă, bancherii din economia subterană sunt probabil cunoscuţi în

cadrul comunităţii şi respectaţi pentru serviciile pe care le oferă în transmiterea banilor care au fos,
câştigaţi în străinătate către familiile de acasă, adesea la o rală de schimb mtu bună şi cu un
comision mai scăzut decât cel aplicat de bănci sau de sistemele ofic.ale de transmitere