Sunteți pe pagina 1din 1

e) instituţiile financiare şi de credit trebuie să examineze cu atenţie deosebită orice

tranzacţie pe care o consideră a fi, prin natura sa, în legătură cu fenomenul de spălare a banilor,
asigurând, în acelaşi timp, integritatea sistemului financiar;
spălare a Z^Z * “■*« * ■"—< *
E
"“” I»* ™ - »1 ««. k aceasta «k» * g> arc reclamă o
reală coordonare şi cooperare internaţională
d) interzicerea activităţilor de spălare a banilor prin legislaţia tuturor statelor este o
condiţie absolut necesară pentru combaterea acestui fenomen;
f) prevenirea folosirii sistemului financiar în procesul de spălare a banilor este o
sarcină care nu poate fi realizată de autorităţile responsabile pentru combaterea acestui fenomen tară
cooperarea instituţiilor financiare şi de credit şi a autorităţilor de supraveghere;
g) este absolut necesară o clauză de protecţie specială pentru a proteja instituţiile
financiare şi de credit, angajaţii şi directorii lor faţă de răspunderea pentru încălcarea restricţiilor
privind divulgarea infonnaţiilor;

h) toate informaţiile primite de autorităţile de supraveghere vor fi folosite numai în


legătură cu acţiunea de combatere a procesului de spălare a banilor, statul urmând să verifice faptul
că aceste informaţii nu vor fi folosite în alte scopuri;
i) întrucât activitatea de combatere a fenomenului de spălare a banilor nu poate fi
realizată numai prin intermediul instituţiilor financiare şi de credit, ci şi de către alte tipuri de
profesii sau categorii de întreprinderi, statele membre trebuie să extindă prevederile acestei Directive
în sensul de a include acele profesii şi întreprinderi ale căror activităţi ar putea fi folosite în scopul
spălării banilor;
j) fenomenul de spălare a banilor trebuie considerat ca atare chiar dacă activităţile
care au generat profitul ce urmează a fi spălat s-au săvârşit pe teritoriul altor state.
Directiva 91/308 CEE a fost modificată prin Directha 2001/97/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului, din 4 decembrie 2001, care avea drept scop de a actualiza unele prevederi. Ca urmare,
aceste amendamente privesc lărgirea interdicţiei spălării nu doar a veniturilor obţinute din trafic de
droguri, dar în mod egal din toate delictele grave (inclusiv fraude asupra bugetului comunitar),
inclusiv din criminalitatea organizată sau în urma actelor de terorism internaţional. în rest, unele
prevederi ale Directivei se răsfrâng şi asupra activităţilor şi profesiunilor non-financiare (cum ar fi
cea de notar, avocat, asupra cazinounlor

ctc )• • ••
în ceea ce priveşte stabilirea cadrului infracţiunilor primare din care rezultă veniturile
ilegale care ulterior pot fi supuse spMrii. un rol deosebi. 1-au avut re^auMe Grupul *

Acţiune Financiara IntemaiionaUL în cadru, celor 40 de recomandă asupra spâlân,

40