Sunteți pe pagina 1din 4

Expertiză

Caracteristici generale privind expertiza principalelor produse animale


1. Organizația Mondială a Comerțului (OMC) are multiple semnificații în ceea ce privește
crearea unui cadru instituțional, caracterizat prin stabilitate, condiții previzibile și libere de
desfășurare a comerțului internațional cu produse alimentare și, de asemenea, crearea unei
noi organizații caracterizate prin universalitate și conturarea unui cadru de principii și reguli.
2. A luat ființă un acord cu privire la agricultură. Acesta reprezintă un cadru de reformă pe
termen lung a comperțului cu produse alimentare.
3. Acordul cu privire la măsurile sanitare și fitosanitare. Acesta vizează igiena produselor
agroalimentare destinate consumului uman și animal.
Ceea ce este foarte important în acest context, este faptul că acest acord cuprinde în anexă un
cod practic pentru a elaborarea standerdelor de către organismele cu activitate normativă, adică se
referă la Acordul cu privire la inspecția înainte de expedierea prouselor alimentare, acordul cu privire
la proceduri în materie de licență laa import și acordul privind subvențilile de expert și taxele
compensatorii.
Strcutura gnerală a unui Codex (Standard) pentru produsele alimentare este formată din:
-denumirea standardului
- câmpul la aplicare
- descrierea cuprinde: definiția produselor alimentare, structura materiei prime folosite, modul
de prezentare al produselor alimentare, ambalaj folosit;
- factorii esențiali ai compoziției și calității
- aditivii alimentari
-igiena
- etichetarea: denumirea produsului alimentar, lista ingredientelor, masa netă, numele și
adresa fabricantului, șara de origine a produsului, termenul limită pentru consum, elemente de
identificare a lotului
Metoda de lucru și eșantionarea
Grupul de lucru privind standardizarea p.a. perisabile:
- Densumirea standardului
- Definiția produslui: fiecare p.a. trebuie definit prin intermediul speciei sau soiului căruia îi
aparține , prin starea în care se comercializează;
- Dispoziții privind calitatea p.a. ( extra, clasa I, clasa a II a)
- Dispoziții privind calibrul ( circumferință, lungime)
- Dispoziții privind toleranțele ( 5% să nu depășească toleranța de calitate; toleranțele de
calibru să nu depășească 10 % );
- Dispoziții privind prezentarea ( omogenitatea de soi, varietatea, tipul comercial)
- Dispoziții privind prezența într-un ambalaj care este suficient de rezistent, iar etichetarea
să nu fie impregnată cu substanțe chimice.
Dispoziții privind marcarea
Fiecare ambalaj trebuie să poarte informașii lizibile și vizibile. În industria agro-alimentară, exista un
puct de vedere complet și foarte bine documentat în domeniul termenilor privind controlul și
expertiza produselor alimentare care include un număr de factori și anume:
1. Securitatea- realizarea standardelor pentru riscuri toxicologice și microbiologice și instruirea
procedurilor și practicilor pentru a fi siguri de respectarea acestor standarde.
2. Nutriția – menținerea nivelului nutrienților în ingredientele alimentare.
3. Calitatea – furnizează tuturor p.a. caracteristicile senzoriale și fizico-chimice în stare perefctă
fără abateri de la valoriale prescrise în documentele normative
4. Funcționalitatea – furnizează caracteristicile p.a. pentru utilitatea și avantajul economic al
consumatorilor.
Pentru ca un produs alimentar să fie admis pe piața unică europeaă este obligatoriu certificarea
conformității cu directivele europene, adică respectarea cerințelor esențiale cu privire la
protecția sănătății publice și necesitatea informării consumatorului.
Structura standardelor de firmă pentru p.a se referă la:
1. Definirea p.a.
2. Condiții pentru materiile prime și aditivii utilizați
3. Caracteristicile de calitate prescrise
4. Reguli pentru certificarea calității
5. Metodele de analiză
6. Ambalarea
7. Marcarea
8. Depozitarea
9. Transportul
10. Documentele ce însoțesc lotu sunt prescrise în standardele de firmă, fie împreună sau
grupat, fie separat.
În consecință, este necesară alinierea și armonizarea standardelor naționale cu cele internaționale
reflectată și în standardele de firmă care asigură avantajele certe pe plan promoțional și managerial.
Metodologia expertizării produselor falsificate, contaminate și recondiționate !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Falsificarea este operația de obținere a unui produs agroalimentar asemănător cu altul, operație
efectuată în scop de înșelăciune și de obținere a unor venituri ilicite. Ea constă dintr-o limitare,
contrafacere, denaturare, substituire sau prezentare a produselor respectiv altfel decât sunt în
realitate.
Ținând cont de amploarea și pericolul pe care îl prezintă falsificarea, au fost luate o serie de măsuri
de prevenire și sancționare a eventualelor falsificări, în special în domeniul produselor
agroalimentare.
Încă din 1990, Legea nr. 12 privind protejarea populației împotriva unor activități ilicite stipulează că
falsificarea are substituirea de produse agroalimentare sau orice fel de altfel de produse precum și
expunerea spre comercializare, sau comerț cunoscând că sunt falsificate sau substituite, constituie
activități comerciale ilicite și trag răspunderea contravențională sau penală. De asemenea, în
Ordonanța nr. 39 a guvernului din august 1995 privind producția de p.a. se menționează că
falsificarea sau substituirea în domeniul calității constituie orice înșelăciune privind natura,
caracteristicile calitative, compoziția, conținutul în substanțe utile, înlocuirea în componența
produsului a unor substanțe cu altele vătămătoare sănătății precum și falsificarea de denumiri,
descrieri sau alte declarații false privind originea, cantitatea sau identitatea mărfurilor sau serviciilor
care contribuie la stabilirea valorii p.a.
Există unii factori ai falsificării p.a. printre care:
1. Ușurința tehnică a executării falsului
2. Dorința și posibilitatea de câștiguri ilicite
3. Dificultățile tehnice în evidențierea falsurilor
4. Slaba organizare
5. Lipsa de control în diferite compartimente de muncă
6. Organe de control interfazic sau final care desfășoară o activitate ineficientă.

Expertiza în materie de contaminanți


Produsele agroalimentare puse la dispoziția consumatorilor nu trebuie să constituie sub nicio formă
surse posibile de conraminare. Pentru aceasra, legislația sanitară se pronunță strict asupra gradului
de sănătate a p.a , asupra obligativității controlului sau rigurozitate a eventualilor contaminanți a
neadmiterii sau a limitărilor în doze inofensive a prezenței lor în unele produse.
!!!!!!!!!! În confirmitate cu Normele de igienă și sănătate publică privind p.a. intrate în vigoare în
1995 sunt interzise de la comercializare sau utilizare pentru consumul uman anumite produse care
conțin diferiți contaminanți: pesticide, insecticide anorganice, ulieuri sau emulsii, fungicide, etc.
Produsele chimice industriale (dioxina, difenil policrorura, alte produse chimice; recipientele și
materialele de ambalaj, metale grele, micotoxine, etc.)
În funcție de natura lor, contaminații sunt de 3 feluri:
- Fizici
- Chimici
- Biologici
Contaminanții fizici – se pun