Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrare semestrială la limba și literatura română pe semestrul I

Anul școlar 2015-2016

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

Subiectul I (42 de puncte)


Citește, cu atenție, textul următor:

S-a dus zăpada albă de pe întinsul țării, Un fir de iarbă verde, o rază-ncălzitoare,
S-au dus zilele Babei și nopțile vegherii. Un gândăcel, un flutur, un clopoțel în floare,
Câmpia scoate aburi; pe umedul pământ După o iarnă lungă ș-un dor nemărginit,
Se-ntind cărări uscate de-al primăverii vânt. Aprind un soare dulce în sufletul uimit!
(Vasile Alecsandri, Sfârșitul iernii)
Lumina e mai caldă și-n inimă pătrunde;
Prin râpi adânci zăpada de soare se
ascunde.
Pâraiele umflate curg iute șopotind,
Și mugurii pe creangă se văd îmbobocind.
.............................................................
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.

1. Rescrie, din prima strofă, două cuvinte care să conțină câte un diftong și un cuvânt care să
conțină vocale în hiat. 6 puncte

2. Explică rolul virgulei în structura: Un fir de iarbă verde, o rază-ncălzitoare,/ Un gândăcel, un


flutur, un clopoțel în floare. 6 puncte
3. Transcrie două figuri de stil diferite din ultima strofă. 6 puncte
4. Numește modul de expunere din fragmentul dat. 6 puncte
5. Explică, în 30-50 de cuvinte semnificația titlului: Sfârșitul iernii. 6 puncte

B.
Redactează o compunere, de 150-250 de cuvinte, în care să argumentezi că textul citat aparține
speciei pastel.
În compunerea ta, trebuie:
- să definești pastelul ca specie a genului liric; 4 puncte
- să ilustrezi două trăsături ale speciei cu exemple adecvate, selectate din fragmentul dat; 4
puncte
- să ai un conținut adecvat cerinței formulate; 2 puncte
- să respecți limita minimă de spațiu indicată. 2 puncte

Subiectul al II-lea (36 de puncte)


Citește, cu atenție, textul următor:
Peisajul înghețat al Antarcticii emană o frumusețe fascinantă, fatală. Frigul extrem și
uscăciunea, înălțimile de necuprins, întunericul iernii și furtunile extraordinar de puternice nu
pot fi suportate nici de animale, nici de plante. Antarctica este un continent neprimitor. Aflându-
se la mare distanță față de celelalte continente și cu țărmurile blocate de gheață compactă,
Antarctica a fost nelocuită timp de milioane de ani. Nu se găsește nimic de mâncare, iar turiștii
și oamenii de știință sunt nevoiți să-și aducă toate cele necesare șederii aici.
Privată de viață și nelocuită, Antarctica este opusul Arcticii. Antarctica este înconjurată
din toate părțile de apele oceanelor, spre deosebire de ținutul arctic care este cuprins între
întinderi de pământ acoperite de vegetație și locuite de peste 2 milioane de oameni. În interiorul
Antarcticii este considerabil mai frig decât în Arctica, atât vara, cât și iarna. Vara, temperaturile
se ridică doar puțin peste limita de îngheț pe coasta peninsulei Antarctica, iar cantitatea de
precipitații sub formă de zăpadă este extrem de scăzută.
(Antarctica, în Statele lumii de la A la Z, ediția a VIII-a de Horia C. Matei, Silviu
Neguț, Ion Nicolae)
A.
Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.
1. Formulează câte un enunț în care să indici următoarele elemente referitoare la textul dat:
- tema textului; 2 puncte
- numărul populației din ținutul arctic. 2 puncte
2. Menționează două trăsături ale continentului Antarctica. 4 puncte
3. Extrage din text un subiect multiplu și un predicat nominal. 4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a următoarelor cuvinte subliniate din secvența: Peisajul înghețat
al Antarcticii emană o frumusețe fascinantă, fatală. 4 puncte
5. Se dă următoarea frază: Nu se găsește nimic de mâncare, iar turiștii și oamenii de știință sunt
nevoiți să-și aducă toate cele necesare șederii aici.
- subliniază predicatele; 1 punct
- încercuiește și numește fiecare element de relație; 1 punct
- delimitează fraza în propoziții; 1 punct
- precizează tipul fiecărei propoziții. 1 punct
6. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din următorul enunț: Vara,
temperaturile se ridică doar puțin peste limita de îngheț pe coasta peninsulei Antarctica, iar
cantitatea de precipitații sub formă de zăpadă este extrem de scăzută.

B. Redactează o compunere, de 80-150 de cuvinte, în care să prezinți imaginea unui tablou din
natură, utilizând trei dintre următoarele cuvinte și construcții: frumusețe fascinantă; înălțimile de
cuprins; întunericul iernii; întinderi de pământ.
În compunerea ta, trebuie:
- să dai un titlu adecvat compunerii; 4 puncte
- să realizezi imaginea peisajului ales folosind descrierea literară; 4 puncte
- să ai un conținuț adecvat tipului de compunere; 2 puncte
- să respecți limita minimă de spațiu indicat; 2 puncte
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 1p; coerența
textului – 2p; registru de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2p; ortografia
– 3p; punctuația – 2p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2p).

S-ar putea să vă placă și