Sunteți pe pagina 1din 2

Particularități psihologice ale copilului la vârsta de 7-8 ani

Caracteristici generale:
 stadiul operațiilor concrete
 vârstă marcată de sârguinţă, eficienţă versus inferioritate

prezența unor sentimente de nesiguranță și temeri, uneori nejustificate

 capabil să lege prietenii adevărate


Gândirea:
Ca și procese congnitive, rămânem încă în stadiul operațiilor concrete, caracterizate de
dependența de materialul concret. Gândirea la vârsta de 7-8 ani se caracterizează prin apariţia
grupărilor operaţionale, cu alte cuvinte copilul este capabil să facă diverse conceptualizări și să
lucreze cu concepte (nu foarte abstracte încă). Copilul poate concepe că fiecărei acţiuni îi
corespunde o acţiune inversă, care permite revenirea la starea anterioară.
Din punct de vedere intelectual, copilul se află la început de drum în ceea ce privește
achizițiile intelectuale sau cognitive. Gândirea progresează sistematic de la concret-intuitiv, la
general și categorial. Operaţiile gândirii devin mobile ca urmare a achiziţiei reversibilităţii.
Şcolarul poate elabora raţionamente de felul: ,,Dacă temperatura scade la zero grade, atunci apa
îngheaţă.” Creşte capacitatea de a rezolva probleme prin strategii variate, datorită procesului de
învăţare.
Copilul începe să fie din ce in ce mai interesat de cauzele sau motivele pentru care se
întâmplă anumite lucruri. În cadrul activităților școlare, are ocazia să învețe o mulțime de lucruri
noi, care-i stimulează inteligența și îi dezvoltă cultura generală.
Se dezvoltă operaţiile gândirii: analiza, sinteza, comparaţia, generalizarea, abstractizarea,
clasificarea. Capacitatea de gândire creşte considerabil, iar strategiile de rezolvare a problemelor sunt
mai creative.

Memoria:
Memoria este un proces psihic foarte important în procesul de învățare. Copilul dispune
de o experiență concretă, intuitivă, cuprinsă în scheme și simboluri. Astfel situațiile de învățare
folosesc anumite date stocate de memorie pentru a pregăti terenul favorabil insușirii unor noi
cunoștințe și realizării legăturilor dintre cele vechi și cele noi.
Se îmbogăţeşte prin dezvoltarea trăiniciei şi rapidităţii. Se dezvoltă, de asemenea,
formulele imediate, logice; se axează mai mult pe sensuri logice. Apare tendinţa de a recurge
exclusiv, la memorarea mecanică. Memoria de scurtă durata este foarte activă dupa 7-8 ani, iar
cea de lungă durată devine mai consistentă. În formarea memoriei voluntare școala adaptează
conținuturile la posibilitățile reale ale copilului ținând cont de particularitațile vârstei. Materialele
didactice viu colorate, expresive, răspund nevoii de gândire concretă și permit memoriei să rețină
activ idei, operații, concepte. Acestea dezvoltă inteligența și capacitatea de învățare.
Atenția:
Volumul și intensitatea atenției sunt relativ reduse la școlarul de clasa I. El urmărește
excesiv persoana învățătoarei, dar nu e la fel de atent la ceea ce face sau ce spune aceasta.
Distribuirea atentiei este dificilă, micul școlar nu poate să cuprindă și să rezolve în același timp
mai multe activități.
Limbajul:
Copilul este capabil de stăpânirea practică a regulilor de folosire corectă a cuvintelor. Se
dezvoltă limbajul oral şi scris, care este influenţat de formarea deprinderii de citit-scris. Are loc
un contact sistematic cu regulile gramaticale. La această vîrstă este capabil să facă diferența între
timpurile verbale și să le folosească la modul corect în propoziții. Începe să îi placă să spună
glume și ghicitori. De asemena tot în perioada această se dezoltă plăcerea pentru citit.
Particularități socio-emoționale:
Are asteptări înalte de la propria persoana și trece prin perioada în care autocritica este la
cote maxime. I se pare ca nu face nimic bine și chiar spune adesea acest lucru: nu sunt bun la
nimic, nu fac nimic bine etc. I se pare ca are dreptate în absolut orice și ca totul i se cuvine. Îi
este greu să facă alegeri, deoarece vrea totul pentru el. Vârstă încă dominată de nesiguranță și
temeri, uneori nejustificate. Are tendința de a fi rigid și negativist în gândire, iar accesele de furie
își mai pot face simțită prezența în comportamentul lui.
Este în perioada în care își exprima din plin afecțiunea, își oferă ajutorul, este vesel și
jovial, dar la fel de bine are momente în care este obraznic, egoist, are pretenții nejustificate și
vrea să fie autoritar în relația cu ceilalți.
Se poate observa îmbunătățiri majore la capitolul socializare și abilitatea de a interacționa
cu ceilalți. Dore ște mult să apartină unui grup și să se integreze, aspect foarte important pentru
încrederea în sine.
La aceasta vârsta, copiii își aleg partenerii de joacă în funcție de gen, se 0poate observa
tendinta împărțirii în tabere băieți versus fete.

Desi copiii de 6-7 ani iubesc să petreacă timp în compania altor copii, abia pe la vârsta de 8
ani devin capabili să se puna în locul celorlalți și să închege prietenii adevarate.