Sunteți pe pagina 1din 2

Ghid de interviu apreciativ – client minor1

Q1: Te rog să-mi spui, care este cea mai frumoasă zi din viaţa ta de până acum?

Q2: Poţi să-mi spui ce anume te face să o numeşti aşa?

Q3: Descrie-mi ce simţi acum despre aceasta.

Q4: Spune-mi, te rog, dacă au mai existat şi alte evenimente asemănătoare?

Q5: Ce persoane au mai participat la realizarea acestui eveniment fericit?

Q6: Când te-ai simţit cel mai bine, în relaţia cu aceste persoane?

Q7: Care este cel mai important lucru cu care ai contribuit la relaţia voastră?

Q8: Ce anume îţi place cel mai mult la aceste persoane?

Te rog să apreciezi pentru fiecare persoană în parte: .......

Q9: Ce anume crezi că apreciază ele la tine?

Q10: Ce anume apreciezi tu la tine, ca persoană?

Q11: Când te simţi cel mai bine?

Q12: Cum contribui tu la crearea acestei stări?

Q13: Ce anume faci ca să prelungeşti starea ta de bine?

Q14: Cine crezi că ar mai putea contribui la prelungirea ei?

Q15: Ce simţi acum, când vorbim despre toate aceste lucruri?

Q16: Cum ar arăta o zi pe care ai putea s-o creezi tu?

Q17: Ce persoane ai „invita” să facă parte din ziua aceasta, nou creată?

Q18: Care sunt în momentul de faţă dorinţele tale cele mai mari?

Q19: Ce crezi că ai putea face ca ele să devină realitate?

Q20: Ce simţi acum, când vorbim despre toate acestea?

1
Modoranu, Iulia-Claudia, 2010, Reintegrarea socială a copiilor victime ale traficului de fiinţe umane – teză de
doctorat, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”, Iaşi.
Ghid de interviu – Cadru didactic2

Q1: Vă rog să-mi spuneţi dacă în activitatea dvs., ca profesor psiho-pedagog, aţi întâlnit cazuri de
copii victime ale ..................................................................................................
 Dacă DA: În ce a constat experienţa aceasta?

Q2: Care ar fi, în opinia dvs., „profilul” social şi moral al familiei (de origine şi cea extinsă) din
care provin aceşti copii?

Q3: Care credeţi că sunt factorii care cresc vulnerabilitatea copiilor la această situaţie de criză?

Q4: Ce părere aveţi despre parteneriatul Şcoală - Instituţii de asistenţă socială (publice sau ONG-
uri) - Comunitate, vizând reintegrarea socială a minorilor victime?

Q5: Care ar fi rolul Şcolii în cadrul acestui parteneriat?

Q6: Cum credeţi că pot sprijini specialiştii din cadrul Şcopii intervenţia la nivelul familiei copilului
şi al comunităţii?

Q7: Din experienţa dvs., cum se implică Şcoala - ca instituţie publică de instrucţie şi educaţie - în
prevenirea fenomenului de ..........................................................................?

Q8: Au fost desfăşurate în instituţia în care lucraţi astfel de activităţi de prevenire?


 Dacă DA, cine le-a desfăşurat şi care a fost ecoul în rândul copiilor şi al cadrelor didactice?

Q9: Care ar fi, în opinia dvs., perioada de timp optimă în care un copil care a trecut printr-o
experienţă traumatică poate fi recuperat pe termen lung, din punct de vedere fizic, psihic şi afectiv?

Q10: Ce schimbări de viziune şi percepţie consideraţi că sunt necesare în interiorul spaţiului şcolar
(personal didactic), astfel încât prevenirea abuzului, neglijării, a exploatării copiilor să devină parte
din procesul instructiv-educativ?

2
Modoranu, Iulia-Claudia, 2010, Reintegrarea socială a copiilor victime ale traficului de fiinţe umane – teză de
doctorat, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”, Iaşi.

S-ar putea să vă placă și