Sunteți pe pagina 1din 4

CAET

L1 - Traductoare de viteza si pozitie Fisa date studentNume Grupa Data
1. Caracteristica circuitului de conditionarea a semnalului cu tahogenerator
Contact 1 [V] Terminal 13 [V]
-9.00
-6.00
-3.00
0.00
3.00
6.00
9.00
Tabel 1 - Tensiunea de iesire pentru circuitul cu tahogenerator

Cerinta 1: Desenati graficul caracteristicii semnalului de iesire a circuitului de contionare cu


tahogenerator (terminal 13) in functie de viteza de rotatie a motorului (contact 1).
Cerinta 2: Cum poate fi caracterizata tensiunea de iesire in functie de viteza de rotatie a
motorului?
a. liniara
b. logaritmica
c. hiperbolica
d. exponentiala
Cerinta 3: Ce eroare a fost identificata in urma actionarii comutatorului S11?
a. tensiunea tahogeneratorului este egala cu 0V
b. tensiunea punctului de referinta este egala cu 0V
c. tensiunea masurata la terminalul 13 este egala cu 0V
d. motorul este oprit
2. Caracteristica circuitului de conditionarea a semnalului cu reactie pe armatura
Contact 1 [V] Terminal 16 [V]
-9.00
-6.00
-3.00
0.00
3.00
6.00
9.00
Tabel 2 - Tensiunea de iesire pentru circuitul cu reactie pe armatura

Cerinta 4: Desenati graficul caracteristicii semnalului de iesire a circuitului de contionare cu


reactie pe armatura (terminal 16) in functie de viteza de rotatie a motorului (contact 1).

1

CAET L1 - Traductoare de viteza si pozitie Fisa date student

Cerinta 5: Cum poate fi caracterizata tensiunea de iesire in functie de viteza de rotatie a
motorului?
a. liniara
b. oscilanta
c. invers proportionala
d. exponentiala
Cerinta 6: Ce eroare a fost identificata in urma actionarii comutatorului S6?
a. tensiunea +Vref este egala cu 0V
b. tensiunea punctului de referinta este egala cu 0V
c. tensiunea masurata la terminalul 16 este intotdeauna mai mica de 1V
d. motorul este oprit
3. Caracteristica circuitului de conditionarea a semnalului cu potentiometru
Disc (°) Terminal 15 [V]
0
45
90
135
180
225
270
315
360
Tabel 3 - Tensiunea de iesire pentru circuitul cu potentiometru

Cerinta 7: Desenati graficul caracteristicii semnalului de iesire a circuitului de contionare cu


potentiometru (terminal 15) in functie de pozitia discului gradat.
Cerinta 8: Cum poate fi caracterizata tensiunea de iesire in functie de pozitia discului gradat?
a. liniara
b. oscilanta
c. exponentiala
d. invers proprotionala
Cerinta 9: Ce eroare a fost identificata in urma actionarii comutatorului S9?
a. tensiunea +Vref este egala cu 0V
b. tensiunea masurata la terminalul 14 este egala cu 0V
c. tensiunea masurata la terminalul 15 este egala cu 8V
d. discul nu se roteste


2

CAET L1 - Traductoare de viteza si pozitie Fisa date student

Cerinta 10: Care dintre cele doua traductoare de viteza genereaza un semnal de iesire de
amplitudine mai mare?
a. traductorul cu reactie pe armatura
b. tahogeneratorul
c. depinde de tensiunea de alimentare
d. depinde de pozitia motorului
Cerinta 11: Cum poate fi caracterizat traductorul cu potentiometru utilizat in acest modul?
a. este un traductor inductiv
b. este un traductor de viteza unghiulara
c. este un traductor de pozitie liniara
d. este un traductor de pozitie unghiulara
Cerinta 12: Ce este un tahogenerator?
a. este un generator de impulsuri
b. este un generator de curent continuu
c. este un encoder incremental
d. este un generator digital
4. Caracteristica amplificatorului de eroare IC1A
Cerinta 13: Care este amplificarea teoretica a amplificatorului de eroare ERROR AMPLIFIER 1
(IC1A) daca rezistentele R7, R8, R9 si R10 sunt egale intre ele?
a. 0,1
b. 1
c. 10
d. 100
Cerinta 14: Care este amplificarea amplificatorului de eroare ERROR AMPLIFIER 1 (IC1A)
rezultata din masuratorile efectuate?
a. aproximativ 100
b. aproximativ 10
c. aproximativ 1
d. aproximativ 0,1
Cerinta 15: Care este defazajul intre semnalul de intrare (terminalul 4) si semnalul de iesire
(terminalul 5) al amplificatorului de eroare ERROR AMPLIFIER 1 (IC1A)?
a. 90°
b. 0°
c. 180°
d. 270°

3

CAET L1 - Traductoare de viteza si pozitie Fisa date student

Cerinta 16: Ce eroare a fost identificata in urma actionarii comutatorului S3?
a. tensiunea masurata la terminalul 4 s-a modificat
b. tensiunea masurata la terminalul 15 s-a modificat
c. amplificarea lui IC1A s-a modificat
d. tensiunea masurata la terminalul 4 este egala cu +8V
5. Caracteristica amplificatorului de eroare IC1B
Cerinta 17: Care este amplificarea teoretica a amplificatorului de eroare ERROR AMPLIFIER 2
(IC1B) daca rezistentele R11, R12, R13 si R14 sunt egale intre ele?
a. 0,1
b. 1
c. 10
d. 100
Cerinta 18: Care este amplificarea amplificatorului de eroare ERROR AMPLIFIER 2 (IC1B)
rezultata din masuratorile efectuate?
a. aproximativ 100
b. aproximativ 10
c. aproximativ 1
d. aproximativ 0,1
Cerinta 19: Care este defazajul intre semnalul de intrare (terminalul 4) si semnalul de iesire
(terminalul 6) al amplificatorului de eroare ERROR AMPLIFIER 2 (IC1B)?
a. 90°
b. 0°
c. 180°
d. 270°
Cerinta 20: De ce a fost folosita o punte H in amplificatorul de putere?
a. pentru a alimenta motorul cu o tensiune continua
b. pentru a alimenta motorul cu un curent continuu
c. pentru a aplica o tensiune sinusoidala motorului
d. pentru a putea alterna sensul tensiunii si a curentului continuu aplicate motorului
Cerinta 21: Cati tranzistori de putere sunt necesari pentru a crea o punte H?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4