Sunteți pe pagina 1din 1

Test CO

1. Să se reducă dacă este posibil pe baza relațiilor de dominare ale strategiilor matricea
jocului matriceal dat prin matricea de mai jos. În caz afirmativ, să se scrie matricea jocului
redus.

3 4 6
5 1 7 
 
 2 4 2 

2. Să se analizeze dacă jocul matriceal de mai jos are puncr de echilibru în strategii pure. În
caz afirmativ care este valoarea jocului ?

5 4 6 3
2 1 0 5
 
3 2 4 3

3. Se consideră jocul matriceral dat prin matricea de mai jos:

3 2 4
6 8 5
 
4 0 3
 4 6
5
Să se scrie cuplul celor două probleme de programare liniară corespunzătoare teoriei
lui Neumann, care stau la baza rezolvării analitice a jocului.