Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

CATEDRA ADMINISTRAREA AFACERILOR

Lucrul individual

la disciplina: Activitatea bancară

la tema: Analiza băncii comerciale „Moldova Agroindbank”

Conducător științific: Gîrlea Mihail

Autor: Budeanu (Costiş) Alina, gr. BA-1551

CHIȘINĂU, 2018
BC Moldova Agroindbank SA a fost fondată pe 8 mai 1991. În acest timp, MAIB a pus accentul
pe deschidere,
credibilitate reciprocă şi onestitate în relaţiile cu clienţii, pe calitatea produselor, serviciilor şi a
sistemului de deservire.
Astăzi, Moldova Agroindbank este privită ca un pilon al sistemului bancar din Republica
Moldova,
lăsând amprente vizibile în evoluţia acestuia şi deţinând poziţiile de top după volumul de active,
credite şi depozite ale persoanelor fizice.

1991-
1996

În anul în care Republica Moldova şi-a declarat independenţa a fost creată banca cu numele BC
Moldova Agroindbank SA, la baza căreia a stat reorganizarea Reprezentanţei din Moldova a
Băncii Agroindustriale a URSS. Banca obţine licenţa pentru desfăşurarea operaţiilor bancare,
inclusiv în valută străină. După ce în 1993 Republica Moldova a trecut la valuta naţională, MAIB
şi-a recalculat toate activele şi pasivele, pornind de la raportul 1 leu = 1.000 ruble. La acel
moment, capitalul statutar constituia 9,7 mlrd. ruble. În acelaşi an, banca devine fondator al
Bursei de Valori din Moldova. MAIB, fiind orientată, în special, spre businessul agroindustrial şi-
a lărgit gama de servicii prestate şi obţine treptat statutul de bancă universală. Moldova
Agroindbank devine şi membru-fondator al fondurilor de privatizare „Agrofond”, „Dividend” şi al
corporaţiei „Vininvest”. Totodată, în anul 1994, banca a evaluat independent portofoliul de
credite, în conformitate cu standardele bancare internaţionale, efectuând primele defalcări în
fondul de risc în volum de 30 mil. lei. În următorul an, MAIB a continuat evoluţia în domeniul
proceselor bancare prin aplicarea bilanţului zilnic, a contului corespondent unic şi a poştei
electronice, ceea ce permite efectuarea decontărilor în termen de o singură zi bancară. Banca a
fost conectată la sistemele informaţionale REUTER şi SWIFT. Moldova Agroindbank a semnat
şi primul acord cu BERD privind valorificarea unei linii de credit în sumă de 20 mil. dolari,
destinată susţinerii businessului mic şi mijlociu. În anul 1996, Moldova Agroindbank deja era
declarată lider în sistemul bancar din Republica Moldova după mărimea capitalului normativ,
operaţiile de credit şi volumul total al decontărilor efectuate în interiorul ţării, precum şi după
volumul, dar şi calitatea tranzacţiilor internaţionale. În cadrul băncii s-a creat „Comitetul pentru
gestionarea activelor şi pasivelor”.

1997-
2001

BC Moldova Agroindbank SA pune temelia dezvoltării pieţei interbancare de credite din ţară,
devenind un participant activ al pieţei investiţiilor corporative. În anul 1997, banca şi-a înregistrat
primul logo oficial la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, care a reprezentat-o pe
parcursul a aproape 17 ani, până la rebranding-ul din 2015. Anul 1998 a fost marcat de criza
financiară, care zguduise ţările CSI, însă Moldova Agroindbank reuşeşte să înregistreze o
creştere a indicatorilor financiari. Banca a început să efectueze operaţii forward de tipul
overnight şi swap cu băncile din străinătate. Au fost puse bazele structurării segmentului
corporativ de clienţi, iar în cadrul unui parteneriat strategic MAIB a început colaborarea cu
concernul Sudzucker (Germania). Pe 5 ianuarie 1999 banca a înregistrat domenul şi site-ul
oficial: www.maib.md. Portofoliul de credite, la acea perioadă, deţinea o pondere de 30% pe
întreg sistemul bancar al Republicii Moldova. Baza de clienţi sporise cu 10%, atingând cifra de
84 mii de persoane fizice şi juridice. În anul 2000 au fost puse bazele companiei de procesare a
cardurilor bancare, fiind desfăşurată activitatea de lansare a plăţilor prin intermediul cardului.
Adunarea generală a acţionarilor, în acelaşi an, confirmă BERD şi Western NIS Entreprise Fund
în calitate de potenţiali investitori străini ai băncii, iar un an mai târziu instituţiile financiare au
investit în capitalul statutar al acesteia, obţinând 9.8% şi, respectiv, 9.9% din acţiuni. Moldova
Agroindbank obţine şi prima distincţie de „Cea mai bună bancă din Moldova” din partea revistei
„Euromoney”. Totodată, banca desfăşoară o intensă activitate de caritate, ceea ce în condiţiile
unei ţări în curs de dezvoltare, a jucat un rol social important.

2002-
2006

BC Moldova Agroindbank SA a fost prima bancă din Republica Moldova, care a înfiinţat o
companie de leasing, preşedinte al acesteia fiind ales vicepreşedintele băncii, Serghei Cebotari.
În anul 2002 a fost creat şi Centrul de business, care a adoptat filosofia deservirii individuale a
clienţilor corporativi, inclusiv atragerea depozitelor, gestionarea lichidităţii, operaţiilor valutare
etc. Moldova Agroindbank devine membru al sistemului VISA Internaţional şi îşi extinde gama
produselor în baza cardurilor bancare. În anul 2004, numărul total al clienţilor atinge cifra de 200
mii de persoane fizice şi juridice. Baza de depozite a sporit cu 47% în comparaţie cu anul 2003,
în primul rând pe segmentul retail, iar depozitele persoanelor juridice s-au majorat cu 60%. În
următorul an, banca îşi concentrează eforturile asupra dezvoltării reţelelor electronice de
vânzare a produselor bancare. Spre sfârşitul anului, MAIB îngloba 92 de puncte fizice de
vânzare a produselor bancare şi 383 de puncte electronice. În 2006, BERD şi Western NIS ies
din capitalul băncii, vânzându-şi acţiunile.

2007-
2011

Începând cu anul 2007, persoanele fizice pot gestiona conturile de depozit în orice filială a
băncii pe întreg teritoriul ţării, iar în calitate de proiect-pilot este demarat serviciul Internet-
Banking. Totodată, în premieră, Moldova Agroindbank lansează carduri cu cip VISA şi
MasterCard. Pentru prima oară pe piaţa bancară este aplicată soluţia serviciului Cash-In cu
posibilitatea de achitare a creditelor, suplimentare a conturilor curente şi depozite prin terminale
de plată. Se dezvoltă sistemul de deservire a clienţilor prin telefon, fiind create serviciile
InfoCentru şi InfoTel. În perioada 2007-2011, banca a încheiat mai multe acorduri de finanţare
cu Fondul European pentru Europa de Sud-Est, Banca Mării Negre pentru Comerţ şi
Dezvoltare, Corporaţia Financiară Internaţională şi BERD pentru creditarea businessului mic şi
mijlociu. La fel, Moldova Agroindbank a obţinut dreptul de a gestiona conturile Fondului
”Provocările Mileniului” în cadrul programului Compact în volum de 262 mil. dolari.
2012-
2016

Demarează proiectul ”Filiala virtuală” - MAIB - Online, care a îmbinat toate serviciile oferite de
bancă la distanţă. Moldova Agroindbank obţine statutul de membru al Asociaţiei Europene de
Business. În 2013, preşedinte al Comitetului de Conducere este ales Serghei Cebotari, iar
banca devine unul din cei mai mari angajatori din Moldova, oferind peste 1500 de locuri de
muncă. În 2014 a fost semnat acordul de parteneriat cu compania americană American
Express, Moldova Agroindbank devenind reprezentant exclusiv în Moldova cu dreptul de
acceptare şi emitere a cardurilor bancare cu marca American Express. Banca lansează un nou
produs – Bancassurance. În următorul an, MAIB îşi schimbă logoul şi începe campania de
rebranding. Moldova Agroindbank obţine prin licitaţie dreptul de deservire a trezoreriilor
teritoriale, instituţiilor vamale şi începe deservirea unui nou segment de clienţi – beneficiari de
plăţi sociale. Reţeaua fizică a băncii atinge cifra de 104 filiale şi 67 de agenţii, 214 bancomate,
3025 de POS - terminale, 5 centre non-stop de autoservire bancară şi 37 de zone de
autoservire. Banca îşi fortifică poziţiile, deţinând cota de 26.3% la active, 28.7% - la credite,
27.8% - la depozite. În 2016, Moldova Agroindbank a lansat un proces amplu de transformare
într-o bancă modernă, orientat spre optimizarea, centralizarea şi automatizarea proceselor de
afaceri, sporirea eficienţei şi calităţii deservirii clienţilor. MAIB este lider incontestabil pe piaţa
bancară, ocupând poziţia de top în clasamentul eficienţei bancare. O atenţie sporită a fost
acordată şi proiectelor de caritate, în ultimii 5 ani fiind extinsă gama acestora: ”Burse de Merit”
şi ”Burse de merit pentru tinerii din familii defavorizate”. Banca sponsorizează festivalurile
”Maria Bieşu”, ”Două inimi gemene”, Comitetul Naţional Olimpic etc.

Conducerea băncii

Lista membrilor Consiliului băncii, Comitetului de Conducere al băncii,


comisiei de cenzori al BC"Moldova Agroindbank"S.A.
la situaţia 5 iulie 2017

Nr. d/o Numele, prenumele Funcţia ocupată în bancă, inclusiv cea de angajat al băncii

Consiliul băncii

1. Miculeţ Victor Preşedinte al Consiliului băncii


2. Vrabie Natalia Vicepreşedinte al Consiliului băncii

3. Badrajan Valentina Membru al Consiliului băncii (membru independent)

4. Carauş Vasile Membru al Consiliului băncii

5. Ţurcanu Anatolie Membru al Consiliului băncii (membru independent)

6. Bostan Ion Membru al Consiliului băncii (membru independent)

7. Belostecinic Grigore Membru al Consiliului băncii (membru independent)

Comitetul de Conducere al băncii

1. Cebotari Serghei Preşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

2. Teleucă Marcel Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

3. Bejenari Leonid Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

4. Paingu Oleg Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

5. Iuraş Victor Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

Membru al Comitetului de Conducere al băncii,


6. Josan Eugeniu
şef al Departamentului Resurse Umane şi Organizare,
Comisia de cenzori

1. Pleşcan Ion Preşedinte al Comisiei de cenzori

2. Guţuleac Petru Membru al Comisiei de cenzori

3. Munteanu Elena Membru al Comisiei de cenzori

Persoane Fizice
Depozite
 Condiţii actuale
 Arhiva

Condiţiile de primire, perfectare şi restituire a depozitelor destinate persoanelor fizice care vor
intra în vigoare din 11.12.2017

CAPITAL+
Planuri de economii

pînă la 8,25%
anual în MDL
✔Suma minimă: 1000 MDL / 100 USD/EUR

✔Rata dobînzii: flotantă

✔Termenul depozitului: pînă la 3650 zile


Detalii

JuniorInvest
Planuri de economii

pînă la 8,00%
anual în MDL
✔Suma minimă: 100 MDL / 50 USD/EUR

✔Rata dobînzii: flotantă


Detalii
✔Termenul depozitului: pînă la 1825 zile

CLASIC
Depozit la termen

pînă la 7,50%
anual în MDL
✔Suma minimă: 1000 MDL / 100 USD/EUR

✔Rata dobînzii: flotantă


Detalii
✔Termenul depozitului: pînă la 1095 zile
-

Senior Clasic
Depozit la termen

pînă la 7,25%
anual în MDL
✔Suma minimă: 1000 MDL / 100 USD/EUR

✔Plata dobînzii: lunar


Detalii
✔Termenul depozitului: pînă la 740 zile

Profitabil Senior
Depozit de economii On-line

pînă la 6,50%
anual în MDL
✔Suma minimă: 100 MDL

✔Rata dobînzii: flotantă

Detalii
✔Termenul depozitului: pînă la 365 zile

Multiopţional
Depozit la termen
4,25%
-

pînă la

✔Suma minimă: 1000 / 20 000 MDL / anual în MDL


100 USD/EUR / 1000 USD/EUR

✔Retrageri din cont: se admit

Detalii
✔Termenul depozitului: pînă la 365 zile

CLASIC+
Depozit la termen

pînă la 4,5%
anual în MDL
✔Suma minimă: 5000/100000 MDL /
500 USD/EUR / 10 000 USD/EUR

✔Retrageri din cont: se admit


Detalii

✔Termenul depozitului: pînă la 180 zile

În funcţie de monedă, depozitele pot fi: în lei sau în valută străină: EURO sau dolarul SUA.

Lunar, sau cu altă periodicitate, în dependenţă de tipul depozitului, dobînda este transferată într-un
cont curent sau în contul de card care poate fi ridicată la dorinţa Dvs.

În funcţie de dobândă depozitele sunt cu:

dobândă variabilă: banca poate modifica rata dobânzii pe perioada depozitului, în funcţie de evoluţia
pieţei. Banca are dreptul să diminueze (micşoreze) sau să majoreze dobânda în mod unilateral, de
la data stabilită conform deciziei sale, în raport cu evoluţia pieţei, informând despre aceasta
Deponentul prin afişarea anunţului respectiv în sediul Băncii, pe pagina web a Băncii www.maib.md
sau prin intermediul mijloacelor mass-media, cu cel puţin 15 zile înainte de modificare dobândă fixă:
rată a dobânzii ce rămâne neschimbată pentru toată perioada declarată cu rată fixă.

Avantajele depozitelor Moldova Agroindbank:

✔ Acces la cont oriunde te-ai afla: indiferent unde aţi deschis depozitul, aveţi acces la sumele
depuse la oricare dintre cele 66 de filiale şi 120 agenţii Moldova Agroindbank din întreaga tara.
✔ abonîndu-vă la serviciul Internet Banking puteţi afla informatii privind conturile de depozit oriunde
exista acoperire internet
✔ Asistenţă la alegerea depozitului, care vă convine cel mai mult.

Pentru a deschide un cont de depozit persoanele fizice prezintă următoarele documente:

a) cererea de deschidere a contului


b) originalul şi copia actului de identitate al titularului de cont

Multiopţional
Fie că ai nevoie de mobilier, de electrocasnice sau de reparaţie în locuinţă, fie că nu-ţi ajung
bani pentru a procura un automobil, sau pur şi simplu, vrei să pleci în vacanţă, Moldova
Agroindbank îţi acordă finanţarea potrivită pentru toate proiectele tale!

Creditul „MULTIOPŢIONAL” de la Moldova Agroindbank mai mult decît ai aşteptat şi mai


simplu decît crezi!

Care sunt avantajele?

 Creditul „Multiopţional” de la Moldova Agroindbank este soluţia optimă pentru finanţarea


tuturor cheltuielilor de consum.

 Cu Moldova Agroindbank nu va mai trebui să justifici utilizarea sumei împrumutate. Mai


simplu decît ai crezut!

 Poţi obţine creditul „Multiopţional” fără prea multe formalităţi şi opta pentru oricare din
filialele băncii pentru achitarea ratelor de credit.

Care sunt condiţiile de creditare?

Creditul se acordă:
 fără gaj;
 de la 2,000 pînă la 100,000 MDL;
 pentru o perioadă de credit adaptată capacităţii de rambursare a clientului :
min 3 luni - max 60 luni,

Rata dobânzii aferentă creditului:


- 10% (rata flotantă) - pentru clienţi cu istoria creditara pozitivă, participanţi la proiectele
salariale, în cadrul contractelor de colaborare, persoanele care primesc pensia la contul de card
deschis la MAIB;
- 11% (rata flotanta) - pentru alte categorii de clienţi.

În perioada Promoţiei din 21.08.2017 - 19.01.2018 : creditele se acordă cu aplicarea ratei


dobînzii 0% (rata fixă), pentru primele 6 luni de viaţă a creditului, după expirarea a 6 luni,
dobânda flotantă va fi stabilitită în mărime de 10% anual.

Criteriile de acordare ale creditului „MULTIOPŢIONAL”:

Creditul este destinat tuturor persoanelor fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova, care
corespund următoarelor criterii:

 vîrsta cuprinsă între 21 şi 65 de ani,

 au loc de muncă stabil sau dispun de pensie pentru limita de vârsta,

 vechimea în muncă la locul prezent este de minimum 6 luni (cu excepţia pensionarilor),

 salariul lunar brut/ venit net nu este mai mic de 1900 lei.

Actele necesare pentru obţinerea creditului „MULTIOPŢIONAL”:

 buletinul de identitate (original şi copie);

 certificatul de salariu / venituri (formularul băncii), (cu excepţia participanţilor la


proiectele salariale prin BC”Moldova-Agroindbank”S.A. sau ceritficatul/adeverinţa cu
privire la mărimea pensiei (cu excepţia persoanelor, care primesc pensia la contul de
card deschis în cadrul BC”Moldova-Agroindbank”S.A.);

 copia carnetului de muncă (filele completate de angajator) cu viza şi ştampila udă a


angajatorului sau contractul de muncă (original şi copie), (cu excepţia participanţilor la
proiectele salariale prin BC”Moldova-Agroindbank”S.A) sau carnetul/legitimaţia de
pensionar.

Carduri de credit
Cardul de credit cu perioada de graţie - un respiro de la Moldova Agroindbank!

Moldova Agroindbank oferă o soluţie avantajoasă, simplă şi rapidă pentru consolidarea situaţiei
financiare a familiei tale!

Soluţia propusă:

 Pentru suplinirea bugetului personal – ia un card de credit cu perioadă de graţie.

Suma creditului:

Card de credit Basic - de la 5 000 lei, până la 100 000 lei

Card de credit Basic Plus

a. Suma minimală: 100,001 lei


b. Suma maximală: 300,000 lei

500,000 lei – credit acordat la Cardul American Express Gold

Termenul creditului:

 Termenul creditului – 3 ani cu posibilitatea de reînnoire automatizată a limitei de credit

Comisioane ZERO pentru:

 Emiterea cardului de credit

 Achitarea cumpărăturilor la comercianţi


 Rambursarea anticipată a sumelor de credit

Rata dobânzii:

- 13% (rata flotantă) - pentru clienţi cu istoria creditara pozitivă, participanţi la proiectele
salariale, în cadrul contractelor de colaborare, persoanele care primesc pensia la contul de card
deschis la MAIB

- 14% (rata flotanta) - pentru alte categorii de clienţi.

 0 % - pentru perioadă de graţie până la 60 de zile.

Beneficiari:

 Beneficiar al cardului de credit poate fi orice persoană fizică, angajată în câmpul muncii
de cel puţin 6 luni

 Salariul brut / venit net trebuie să constituie cel puţin 1900 lei lunar.

Rezultatul:

 Deţii un card de credit care iţi poate servi drept sursă suplimentară de bani, atunci când
vrei să cumperi ceva pentru tine sau pentru cei dragi.

Facilităţi:

Îl foloseşti oriunde, în ţară sau peste hotare;

 Achiţi în magazine, retragi numerar din bancomate în orice moment - 24 din 24 de ore;

 Achiţi dobânda doar pentru suma real folosită şi doar pentru perioada în care ai utilizat
creditul
 Poţi restitui oricând, parţial sau în totalitate suma creditului utilizat, şi mai mult, îl poţi
reutiliza atunci când vei avea nevoie de bani.

Cardul de credit cu perioada de graţie de la Moldova Agroindbank – o soluţie financiară


potrivită pentru orice surpriză a vieţii!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE:

Ce este cardul de credit de la MAIB?

Cardul de credit de la MAIB este un instrument de plată, prin care ai acces la o linie de credit pe
care o poţi folosi pentru achitarea cumpărăturilor la comercianţi/ Internet sau pentru retrageri de
numerar din contul creditului oferit de bancă în limita stabilită, inclusiv de la bancomate, atât în
ţară cât şi în străinătate.

Ce tipuri de carduri de credit emite MAIB?

Cardurile de credit emise de Moldova Agroindbank pentru persoanele fizice sunt: VISA
Classic/Visa Gold, MasterCard Gold, American Express Green/American Express Gold

Cum pot solicita emiterea unui card de credit MAIB?

✔ Poţi solicita emiterea unui card de credit MAIB vizitând filiala băncii.

✔ Apelaţi serviciul Call Center la (022) 26 89 99

Pentru a obţine cardul de credit trebuie să am cont curent deschis la bancă sau să fiu
beneficiar al proiectelor salariale prin Moldova Agroindbank?

Pentru a obţine cardul de credit nu este obligatoriu să fii clientul actual al băncii sau să primeşti
salariul în cont la bancă. La obţinerea cardului de credit devii instant client al băncii.

Care este rata dobânzii?

Rata dobânzii este de 13 -14% anual. La primirea cardului de credit poţi beneficia de perioada
de graţie până la 60 de zile în care rata dobânzii este 0%.

Cum funcţioneaza perioada de graţie?

Perioada de graţie înseamnă că dobânda pentru creditul folosit va fi 0% în cazul achitării


integrale până în penultima zi lucrătoare a lunii curente a datoriei înregistrate la finele lunii
precedente. Perioada de graţie se aplică pentru achitări la comercianţi, cât şi pentru retrageri de
numerar.
Overdraft
O rezervă de bani la momentul potrivit

Pentru a-ţi rezolva rapid şi uşor dificultăţile financiare provizorii, Moldova Agroindbank pune la
dispoziţie creditul Overdraft la cont de card salarial. Este o soluţie eficientă şi una din cele mai
accesibile, avînd rate şi condiţii avantajoase şi fiind disponibilă pentru orice persoană fizică -
deţinătoare de card salarial MAIB.

Foloseşti cît ai nevoie!

Cu Overdraft, Moldova Agroindbank te asigură cu suma de bani de care ai nevoie pentru


efectuarea achiziţiei necesare, pentru acoperirea cheltuielilor curente planificate sau
neprevăzute. Operativ şi eficient obţineţi banii în volumul dorit şi pe măsura aşteptărilor
Dumneavoastră.

Valuta creditului: Lei moldoveneşti

Suma creditului (Limita datoriei): Pînă la 6 intrări medii salariale pe contul de card.

▸Minimum 1 000 lei


▸Maximum 60 000 lei
▸Termenul Overdraftului: pînă la 36 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Rambursarea? Avem noi grijă!

Simplu şi uşor. Rambursarea datoriei la Overdraft se efectuează în mod automat pe măsura


suplimentării contului de card. Orice intrare în cont va micşora suma Overdraftului. Iar limita
aprobată a datoriei la overdraft se micşorează în părţi egale pe parcursul ultimelor 2 - 12 luni.
Important: lunar, în mod obligatoriu, se rambursează minimum 5% din soldul datoriei efective
înregistrate la ultima zi lucrătoare a lunii precedente cu dreptul de reînnoire a sumei rambursate
în mărimea limitei aprobate a datoriei la overdraft.

Dobînda la Overdraft

Rata dobînzii atractivă, competitivă pe piaţa de creditare din Moldova, este un argument în plus
în favoarea Overdraftului de la Moldova Agroindbank.
Rata dobînzii: Flotantă - 13% anual

Asigurare

Overdraft se acordă fără gaj

Avantaje
Banca nu percepe taxe sau comisioane pentru:

 neutilizarea limitei la Overdraft

 retragerea banilor în numerar din bancomatele/în diviziunile Moldova Agroindbank,

 Dobînda se aplică numai pentru sumele utilizate,

 Ai la îndemînă o sumă de bani în plus faţă de salariu,

 Poţi prelungi termenul la Overdtaft pe noi perioade.

Tarife şi comisioane

▸Taxa administrativă – 25/50 lei, pentru limita mai mare de 3000 lei;
▸Comisionul unic – 2%, pentru limita mai mare de 3000 lei.

Beneficiaţi de asistenţă financiară de la Moldova Agroindbank şi savuraţi din plin


plăcerea cheltuielilor!

Finanţarea cheltuielilor personale


Dacă ceea ce îţi doreşti se poate cumpăra - cumpără!

Dacă nu ai suma de bani necesară - ia credit de la Moldova Agroindbank!

Moldova Agroindbank îţi oferă finanţare pentru orice cheltuieli personale, planificate sau
neprevăzute, ale tale sau ale celor dragi, sau refinanţarea creditelor acordate în alte bănci /
instituţii financiare.
Dacă ai nevoie de o sumă de bani pe care să o foloseşti cum vrei tu, "Creditul pentru nevoi
personale" de la Moldova Agroindbank este soluţia de finanţare care îţi oferă toată libertatea.

Creditul pentru nevoi personale înseamnă:

 un împrumut în lei moldoveneşti


 între 10,000 şi 1,500,000 lei
 pe o perioadă de creditare care poate ajunge pînă la 10 ani
 rata dobânzii flotantă: 11% anual
 achitarea creditului şi dobânzii în rate egale

În perioada Promoţiei din 21.08.2017 - 19.01.2018 : creditele se acordă cu aplicarea ratei


dobînzii 0% (rata fixă), pentru primele 6 luni de viaţă a creditului, după expirarea a 6 luni,
dobânda flotantă va fi stabilitită în mărime de 11% anual.

Asigurarea creditului:

 ipoteca asupra bunurilor imobile sau


 amanetul mijloacelor băneşti din contul de depozit

Creditul pentru finantarea cheltuielilor personale - mai multă flexibilitate.

Mai mult decât ai aşteptat:

 nu ai nevoie de avans
 ai posibilitatea de a împrumuta sume mai mari de bani cu o dobândă atractivă
 nu trebuie să justifici băncii utilizarea sumei împrumutate
 poţi utiliza banii împrumutaţi prin transfer pentru mărfuri/servicii sau în numerar

Mai simplu decît crezi:

 poţi achita ratele de credit în orice filială a băncii sau


 prin intermediul serviciului Internet Banking

Documente necesare obţinerii creditului:

 buletinul de identitate (original şi copie),


 certificatul de salariu (formularul băncii),
 copia carnetului de muncă (filele completate de angajator) cu viza şi ştampila umedă a
angajatorului sau contractul de muncă (original şi copie),
 două facturi de plată ale serviciilor comunale (telefon, gaz sau energie electrică),
 documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile

Creditul pentru nevoi personale:

✔ cheltuieli planificate
✔ cheltuieli neprevăzute
✔ vacanţe
✔ studii
✔ tratament medical
✔ alte scopuri de consum

Credit imobiliar
Descoperă bucuria de a locui în propria casă!

Puţine familii au posibilitatea să achite deodată întreg costul unui apartament sau case, însă toţi
îşi doresc cu aceeaşi ardoare propria locuinţă.

Moldova Agroindbank îţi oferă cea mai bună soluţie pentru credite imobiliare, ca tu să savurezi
plăcerea de a amenaja, construi sau cumpăra propria locuinţă.

Creditul Imobiliar de la Moldova Agroindbank se acordă pentru:

 cumpărarea unei noi locuinţe,


 modernizarea locuinţei existente (reparaţie capitală, finisare, extindere),
 construcţia unei case,
 procurarea unui teren pentru casă.
 refinanţarea creditelor/împrumuturilor imobiliare cu destinaţie locativă.

La Moldova Agroindbank poţi obţine un credit imobiliar care se acordă pe o perioadă de până
la 20 de ani, la o rată a dobânzii flotantă - 10% anual,
flotanta.

În perioada Promoţiei din 21.08.2017 - 19.01.2018 : creditele se acordă cu aplicarea ratei


dobînzii 0% (rata fixă), pentru primele 6 luni de viaţă a creditului, după expirarea a 6 luni,
dobânda flotantă va fi stabilitită în mărime de 10% anual.

Pentru a beneficia de acest credit, trebuie să dispui de un salariu/venit minim de 1900 lei, iar
rata lunară de plată nu trebuie să depăşească 70% din venitul lunar net. Creditul imobiliar se
acordă în condiţiile în care solicitantul participă cu mijloace proprii, în mărime de cel
puţin 30%, sau, în cazul procurarii locuintei şi dispunerii de asigurarea suficientă conform
cerinţelor băncii, şi fără mijloacele proprii din partea Dvs.

Avantaje:

 Acum, la primirea creditului poţi perfecta în ipotecă doar locuinţa procurată;


 Pentru achitarea creditului banca va accepta toate sursele de venit de care dispuneţi
(salarii, venituri din transferuri de peste hotare, venituri din chirii, venituri din activităţi de
întreprinzător);

 Banca vă poate finanţa 100% din valoarea imobilului la primirea creditului, dacă
dispuneţi de asigurareasuficientă conform cerinţelor băncii.

 Acordarea şi rambursarea creditelor în MDL.

Imobiliar Avanti
Puterea unei familii vine din dragoste, iar pentru a fi cu adevărat fericită ea are nevoie de
confort, linişte şi siguranţă, deci - de propria casă. Căminul unei familii este o ancoră – simbol al
stabilităţii, fidelităţii şi speranţei. Pentru a transpune în viaţă această speranţă, familiile tinere au
nevoie de sprijin, care le este oferit de Moldova Agroindbank.

Conştientizând necesităţile şi dificultăţile cu care se confruntă tinerii, mai ales familiile tinere la
început de cale, în premieră pentru piaţa bancară din Moldova, MAIB a lansat un proiect social
destinat persoanelor tinere care au nevoie de locuinţă. Banca le oferă această posibilitate prin
intermediul unui produs special - „Creditul Imobiliar AVANTI”, care este acordat în scopul
procurării, construcţiei, extinderii locuinţei, sau refinanţării creditului imobiliar, acordat de altă
instituţie bancară sau financiară nebancară, în condiţii mai avantajoase faţă de celelalte credite
imobiliare. Prin privilegiile şi condiţiile speciale oferite tinerilor la creditare, MAIB îi încurajează
să beneficieze de posibilitatea reală de a-şi realiza speranţa pentru propria locuinţă şi le susţine
avântul către o viaţă împlinită, alături de cei dragi.

Creditul AVANTI se acordă persoanelor cu vârsta cuprinsă între 21 şi 35 de ani, indiferent de


faptul dacă acestea activează pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, precum şi
beneficiarilor de remitenţe.

Valoarea creditului constituie până la 100% din valoarea proiectului creditat.

Creditele Imobiliare AVANTI se acordă pe un termen de până la 30 de ani. Banca a stabilit


pentru aceste credite o rată specială a dobânzii în mărime de 9,5% anual.

În perioada Promoţiei din 21.08.2017 - 19.01.2018 : creditele se acordă cu aplicarea ratei


dobînzii 0% (rata fixă), pentru primele 6 luni de viaţă a creditului, după expirarea a 6 luni,
dobânda flotantă va fi stabilitită în mărime de 10% annual.

Credit imobiliar
Credit Imobiliar – este cel mai scurt drum către noua ta casă.

BC „Moldova Agroindbank” SA a lansat o ofertă bancară specială destinată concetăţenilor noştri


care muncesc peste hotare - „Credit imobiliar pentru lucrătorii migranţi”.
Beneficiari ai acestui produs sunt atât lucrătorii migranţi, cât şi soţ/soţia, rudele lor de gradul I,
care primesc remitenţe pe teritoriul Republicii Moldova.

Creditul este destinat:

 procurării sau construcţiei imobilului cu destinaţie locativă,


 consolidării, extinderii, reconstrucţiei, finisării sau reparaţiei capitale a locuinţei.
 refinanţării creditului imobiliar, acordat de altă instituţie bancară sau financiară
nebancară,

Creditul se acordă în lei moldoveneşti pe o perioadă de la 6 luni până la 20 de ani.

Suma minimă este de 30,000 lei, iar maximă – până la 100% din valoarea investiţiei propuse.

Creditul se acordă la o rată flotantă a dobânzii în mărime de 9,5% anual.

În perioada Promoţiei din 21.08.2017 - 19.01.2018 : creditele se acordă cu aplicarea ratei


dobînzii 0% (rata fixă), pentru primele 6 luni de viaţă a creditului, după expirarea a 6 luni,
dobânda flotantă va fi stabilitită în mărime de 10% anual.

MAIB a stabilit condiţii speciale pentru beneficiarii acestui produs bancar, divizate în două
categorii – condiţiile înaintate lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe.

Pentru lucrători migranţi sunt stabilite următoarele condiţii:

 minimum şase luni primesc venituri, în mod legalizat, din străinătate,


 deţin venit lunar personal obţinut în străinătate nu mai mic de echivalentul a 900 Euro;
 dispun de actul de identitate emis de către statul strain, sau a permisul de şedere/
muncă pe teritoriul statului străin unde activează,
 pot să prezinte o persoană fizică cu reşedinţă permanentă în Republica Moldova,
împuternicită prin procură să-l reprezinte în relaţia cu Banca.

Pentru beneficiarii de remitenţe sunt stabilite următoarele condiţii:

 sunt soţ/soţie, sau rudă de gradul întâi (părinte sau copil) al lucrătorului migrant,
 dispun de un venit net din remitenţe nu mai mic de echivalentul a 200 Euro lunar, chiar
dacă nu dispun de salariu/venit oficial din munca prestată pe teritoriul Republicii
Moldovei,
 pot confirma că sunt beneficiari de remitenţe efectuate în mod regulat, lunar, cel puţin
pentru ultimele trei luni, iar transferurile financiare sînt efectuate de la aceeaşi persoană.
 Suma maximă lunară de plată a creditului şi a dobânzilor nu poate depăşi 70% din
venitul mediu total net lunar.

Persoane juridice

Depozite
Succesul unui business depinde direct de gestionarea corectă a mijloacelor băneşti
disponibile.

Pentru gestionarea eficientă a mijloacelor băneşti, BC”Moldova Agroindbank”SA vine în


întîmpinarea clienţilor săi cu o ofertă de depozite, însoţite de dobînzi atractive.

Depozitele pot fi constituite în monedă naţională şi monedă străină ( EUR şi dolari SUA) pentru
diverse termene şi sume disponibile.

BC ”Moldova Agroindbank” SA acordă clienţilor săi consultaţii profesionale, privind constituirea


depozitelor şi posibilitatea obţinerii veniturilor din dobînzi la conturile de depozit.

Convingeţi-vă de avantajele depozitelor oferite de Moldova Agroindnbank!

Clasic

Depozit CLASIC (rată flotantă)

7,25% Termenul de

anual plată: lunar

în MDL Depuneri

suplimentare: nu se

admit
Retrageri din cont: nu

se efectuează

* Soldul minim MDL: 25 000 / 50 000


* Soldul minim USD/EUR: 2000 / 5000

Clasic+

Depozit CLASIC (rată flotantă)

3,50% Termenul de

anual plată: lunar

în MDL Depuneri

suplimentare: se admit

Retrageri din

cont: se efectuează

* Soldul minim: 200 000 MDL

Credite
Produsele de credit create de BC ”Moldova Agroindbank” SA, dau valoare afacerii
dumneavoastră, asigurîndu-vă succesul dorit pe termen lung!

Aceste produse sunt destinate creditării activităţii curente, a investiţiilor oferind şi diverse
facilităţi.

Avantajele creditării de către Moldova Agroindbank:


1. creditare operativă, flexibilă şi adaptabilă cerinţelor clientului;

2. rapiditate în perfectarea documentelor;

3. suportul experţilor de creditare la perfectarea documentelor necesare;

4. poziţie flexibilă în asigurarea creditului;

5. scheme de rambursare favorabile;

6. acoperirea unei sfere largi a cerinţelor clientului.

Creditorul are dreptul să modifice în mod unilateral, rata dobânzii pentru utilizarea Creditului, în
funcţie de rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei, de rata inflaţiei şi de evoluţia pieţei,
ţinându-se cont de regulile echităţii, anunţând în scris despre aceasta Debitorul cu 30 zile
calendaristice înainte de data intrării în vigoare a ratei modificate, cu anexarea informaţiei
privind modificarea corespunzătoare a sumelor datorate. Mărimea ratei noi a dobînzii se va
aplica la soldul creditului existent la data modificării.

În cazul dezacordului cu noua rată a dobânzii, Debitorul se obligă să informeze în scris


Creditorul despre dezacord în termen de 7 zile de la data primirii înştiinţării de la Creditor şi să
restituie anticipat Creditul, să achite dobânda şi alte plăţi.

În cazul neprimirii de la Debitor a înştiinţării scrise despre dezacordul cu noua rată a dobânzii în
termenul sus-menţionat, noua rată a dobânzii se consideră acceptată de către Debitor.

Credite pentru agricultură


Creditul Multiopţional - Agro

Beneficiarii potenţiali: întreprinderi individuale, gospodării tărăneşti, precum şi persoane fizice


care îşi desfăşoară activitatea în agricultură, în mod individual şi dispun de o experienţă în
domeniu de minim 12 luni.

Scopul: Finanţarea pe termen scurt a achiziţiei de materii prime/materiale necesare


înfiinţării/întretinerii de culturi agricole, recoltare,etc., precum şi în scopuri de consum.

Suma: 5.000 - 50.000 lei. (pentru clienţii noi până la 30.000 lei).

Termenul: se stabileşte în conformitate cu termenele de producţie şi comercializare a


producţiei agrigole, dar nu poate depăşi mai mult de 24 luni.

Moneda: lei moldoveneşti.

Avantaje:
* resursele din contul creditului pot fi utilizate atât pentru crearea şi dezvoltarea afacerii, cât şi
pentru cheltuielile curente ale gospodăriilor agricole deja create;

* creditul se acordă fără gaj şi fără garanţii reale.

Costuri: rata dobânzii variază de la 13% până la 13,75% în dependenţă de termenul creditului,
iar taxele şi comisioanele aferente creditului se încasează în conformitate cu tarifele şi
comisioanele în vigoare, aplicate de către bancă.

Creditul Universal - Agro Plus

Beneficiarii potenţiali: Societăţi Comerciale, Cooperative Agricole de Producţie, Întreprinderi


Individuale, Gospodarii Ţărăneşti, precum şi persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în
agricultură în mod individual, care dispun de o experienţă în domeniu de minim 12 luni.

Scopuri:

- Formarea şi finanţarea capitalului circulant, inclusiv: pregătirea solului, seminţelor, furajului,


întreţinerea roadei, creşterea şi îngrăşarea animalelor, păsărilor, recoltarea roadei, primirea şi
prelucrarea producţiei, efectuarea marketingului, etc.;

- investiţii în procurarea mecanismelor, mijloacelor de transport, echipamentelor şi altor active


legate de afacere, construcţia, procurarea sau reparaţia spaţiilor aferente afacerii.

Suma: variază de la 10 mii lei pina la 700 mii lei.

Termenul de rambursare: diferenţiat în funcţie de scopul creditului; acesta poate ajunge până
la 60 luni (în cazul creditelor acordate pentru scopuri investiţionale) şi 36 luni (pentru finanţarea
capital circulant şi/sau cheltuielilor de consum).

Moneda: lei moldoveneşti.

Garanţii: mix de garanţii: bunuri imobiliare şi/sau mobiliare.

Avantaje: Resursele Creditului Universal Agro Plus pot fi folosite atât pentru întreţinerea,
pregătirea şi prelucrarea solului, pentru recoltarea roadei, pentru procurarea echipamentelor şi
utilajelor agricole, pentru achiziţia mijloacelor de transport, cât şi pentru construcţia, procurarea
sau reparaţia spaţiilor aferente şi pentru finanţarea cheltuielilor de consum ale afacerii Dvs.

Costuri: rata dobânzii variază de la 10.5% până la 12% în dependenţă de termenul creditului,
iar taxele şi comisioanele aferente creditului se încasează în conformitate cu tarifele şi
comisioanele în vigoare, aplicate de către bancă.

Credite pentru întreprinderi mici şi micro


BC „Moldova Agroindbank” S.A. este banca care vă oferă asistenţă în demararea afacerii Dvs.,
punându-vă la dispoziţie servicii potrivite care sunt necesare micului business.
Conform Legii nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii, întreprinderea din business-ul mic corespunde următoarelor criterii:

 număr mediu scriptic anual de salariaţi de cel mult 49 de persoane;

 suma anuală a veniturilor din vânzări de cel mult 25 milioane de lei;

 valoare totală anuală de bilanţ a activelor ce nu depăşeşte 25 milioane de lei.

MAIB şi-a focusat atenţia asupra elaborării produselor destinate, în special întreprinderilor din
business-ul mic ţinând cont de specificul activităţii acestora.
În funcţie de activitatea întreprinderii Dvs, puteţi utiliza credite prin care să finanţaţi necesarul de
capital de lucru, să faceţi investiţii noi utilizând diverse instrumente bancare.

MAIB vă propunem următoarele soluţii:

 credite întreprinderilor nou create;

 credite pentru capital circulant;

 credite pentru scopuri investiţionale;

 overdraft;

 garanţii bancare;

 acreditive;

 finanţarea ordinelor de procurare;

 linii de credit revolving;

 factoring.

Microîntreprinderi
În momentul când afacerea Dvs. este mică şi are nevoie de investiţii pentru a se dezvolta, BC
„Moldova Agroindbank” SA este alături oricând aveţi nevoie, oferind susţinere afacerii Dvs.

Conform Legii nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici,
mijlocii şi a celor micro, MAIB are posibilitatea de a susţine afacerile care corespund
următoarelor criterii:

 număr mediu scriptic anual de salariaţi de cel mult 9 persoane,


 suma anuală a veniturilor din vânzări de cel mult 3 milioane de lei,
 valoare totală anuală de bilanţ a activelor ce nu depăşeşte 3 milioane de lei.
În funcţie de specificul activităţii întreprinderii Dvs., puteţi utiliza credite pentru investiţii,
creşterea capitalului circulant, precum şi alte produse de credit adaptate cerinţelor Dvs.

Serviciile noastre sunt în mod tradiţional bazate pe încredere. BC „Moldova Agroindbank” SA vă


propune soluţii concrete pentru creşterea business-ului Dvs:

 credite pentru capital circulant,


 credite pentru scopuri investiţionale,
 credite întreprinderilor nou create,
 garanţii,
 acreditive.

Microcredite
MICROCREDITE pentru afacerea Dumneavoastră!

✓ Sunteţi abia la începutul afacerii şi aveţi nevoie de finanţare pentru cheltuielile curente ale
întreprinderii?

✓ Aveţi o mică afacere pe care doriţi să o extindeţi, însă nu dispuneţi de resurse financiare
suficiente?

✓ Doriţi să reamenajaţi biroul Dumneavoastră, să vă procuraţi o locuinţă sau un automobil, dar


nu vă ajung bani?

E bine să ştiţi că oricare ar fi necesităţile Dvs. sau ale afacerii pe care o conduceţi, în gama
variată de Microcredite oferite de MAIB veţi găsi soluţia de finanţare potrivită.

Am conceput aceste credite în mod special pentru persoanele juridice şi persoanele fizice care
practică activitate de întreprinzător sau activitate profesională.

Astfel, fie că sunteţi fondator de întreprindere, asociat, notari, avocat, executor


judecătoresc, interpret, traducător sau practicaţi altă activitate profesională autorizată
sau în baza de licenţă, acum puteţi beneficia pe deplin de avantajele microcreditelor.

Suma creditelor, rata dobânzii şi termenul de rambursare depind de scopurile şi de necesităţile


Dvs. de finanţare, inclusiv de istoria de credit pe care o deţineţi. La BC „Moldova
Agroindbank” SA clienţii cu istorie de credit pozitivă beneficiază de rate ale dobânzii
deosebit de avantajoase.

Microcreditele de la MAIB se acordă atât pentru finanţarea afacerii Dumneavoastră:

▸ formarea şi completarea capitalului circulant,


▸ investiţii,
▸ procurarea utilajelor şi autovehiculelor,
▸ achitarea plăţilor sau a furnizorilor,

Cât şi pentru finanţarea proiectelor personale:


▸ procurarea autoturismelor,
▸ construcţia, reparaţia sau procurarea locuinţei ,
▸ alte cheltuieli etc.

Obţinute în condiţii avantajoase şi transparente, Microcreditele vă oferă libertate deplină în


utilizarea mijloacelor băneşti obţinute.

Mai mult ca atât, specialiştii noştri financiari garantează rapiditate şi profesionalism în


examinarea cererii de credit, în acordarea resurselor financiare şi bineînţeles asistenţă gratuită
în oricare din filialele băncii, pe tot parcursul duratei de viaţă a creditului.