Sunteți pe pagina 1din 2

VIAŢA NOASTRĂ Nr.

12(13), decembrie 2018

FOAIE PAROHIALĂ DE INFORMAŢIE ŞI VIAŢĂ DUHOVNICEASCĂ


Publicată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

La mulţi ani ROMÂNIA!


Ce frumos cuvânt, ce puternică emoție, ce unele îndreptări la Blaj în 1792 și retipărită la
zâmbete scăldate în lacrimi este România! Buzău în 1854. Mai înainte de a avea vreun
Noi, comentatorii de pe margine, proiectăm document al unirii, am avut, dincolo și dincoace de
idei despre Centenar, uitând că istoria e născută cu munți, aceeași liturghie românească a Bisericii
eforturi și cu jertfe, de minți luminate și de eroi. Ortodoxe, săvârșită așadar în limba poporului.
Dinainte de România au fost românii, și mai Dacă privim mai atent regăsim în toate
bine zis limba română. Ea a unit locuitorii tuturor teritoriile aceleaşi sărbători, cinstirea aceloraşi
teritoriilor care au fost cuprinse între anii 1918 și sfinţi, aproximativ aceleaşi tradiţii, fiindcă prin
1923 într-o singură ţară. limba română s-au vorbit
Spunem 1923 fiindcă şi comerţul şi alianţele
atunci a fost promulgată o strategice şi credinţa în
Constituție, de către Dumnezeu.
Regele Ferdinand I, Iată cum data de 31
apreciată ca una dintre cele august a fiecărui an devine
mai democratice legi mult mai importantă. Ziua
fundamentale statale din Limbii Române se
Europa, și în același an sărbătorește la aceeași dată
primeam în trupul patriei cu “Limba Noastră”, o
insula Ada Kaleh (astăzi sărbătoare similară
sub apele Dunării). celebrată în Republica
1940 a fost anul în Moldova din 1990, care
care am pierdut, datorită Regiuni istorice în care se vorbeşte are scopul de a onora
jocurilor geopolitice, limba română (Sursa hărţii: wikipedia.org) limba de stat. Nimic
teritorii importante precum întâmplător!
Basarabia, Herța și nordul Bucovinei, preluate de Ne bucurăm nespus de acest 1 Decembrie, din
Uniunea Sovietică. Moldova rămânea așadar 2018, fiindcă în spatele zilei stau oameni mari,
ciunțită. Dar România a fost nevoită să cedeze și idealuri împlinite, istorii reunite și binecuvântarea
alte teritorii Ungariei (nord-estul Transilvaniei) și lui Dumnezeu. Poate unii dintre dumneavoastră
Bulgariei (Cadrilaterul). Abia în 1947 recuperam încă vă amintiţi evocările părinţilor sau ale
nordul Transilvaniei. bunicilor care au fost în războaie. Puţini dintre ei
Etnonimul român apare prima dată în prefața mai sunt astăzi prin satele girovene, încărcaţi de ani
unei cărți din Transilvania, Palia de la Orăștie, din şi de amintiri. Respectaţi-i! Iubiţi-i! Hrăniţi-vă
1582, iar referitor la țară, Constituţia de la 1866 a sufletele de prezenţa lor!
fost cea care a consacrat numele de România, deci Întru unire ne-a lăsat
după Unirea Mică din 1859, în timpul Regelui Dumnezeu, într-o ţară
Carol I. frumoasă, într-o limbă
Unitatea națională a fost promovată în idealul bogată şi întru moştenirea
comun de unitatea limbii. “Cazania” de la Împărăţiei Cerurilor!
1643 (Carte românească de învățătură), era
adresată de Mitroplitul Varlaam “cătră toată La mulţi ani Români!
semințiia romenească”, deci nu doar Moldovei, La mulţi ani România!
dovadă fiind circulația ulterioară a cărții în Țările
Române. Cu respect şi admiraţie,
Cartea de căpătâi a oricărui creştin, Biblia a Preot paroh
fost tipărită la București în 1688, apoi reluată cu ŞTEFAN Zaharia.
Câte o carte din BIBILIE Postul bucuriei
A șaptea carte din Biblie Postul este rânduit de Biserică pentru
este JUDECĂTORI! echilibrarea dintre trebuințele sufletului și nevoia
de hrană a trupului. În lumea medicală este
Denumirea cărţii recomandat pentru odihna stomacului și a
provine de la persoanele aparatului digestiv și pentru apărarea sănătății.
ridicate de Dumnezeu la
Postul nu este un scop în sine, ci numai un
anumite intervale de timp, mijloc de a tinde la desăvârşirea morală, este un
numite judecători exercițiu spre virtute. Din acest motiv abstinența se
(şopetim). însoțește cu rugăciune, spovedanie, umilință
Ei guvernau poporul (înțeleasă ca părere de rău pentru păcate și pornirea
în vreme de restrişte şi de pe un nou drum), milostenie și progres în modul de
invadare de către neamuri a trăi credința.
străine, deci erau mai mult Postul Bucuriei sau Postul Nașterii
conducători în lupte pentru Domnului, numit adesea și Postul Crăciunului, este
apărare decât judecători în perioada dintre 15 noiembrie (sau 14 noiembrie,
sensul juridic al cuvântului. Stăpânirea neamurilor când această zi este miercuri sau vineri) și 24
nu era continuă, ci întreruptă pe timp mai lung sau decembrie inclusiv. El preînchipuie timpul
mai scurt, de pace şi linişte. Vechiului Testament, amintindu-ne de patriarhii și
Cartea cuprinde o perioadă de 360-400 de ani, drepții care au trăit în post și rugăciune și au
de la Iosua, respectiv de la ,,timpul bătrânilor” până adormit în nădejdea venirii Mântuitorului Iisus
la introducerea regimului monarhic (cca 1050 î.Hr), Hristos. El amintește îndeosebi de postul lui Moise
deci perioada mai puțin cunoscută a istoriei lui de 40 de zile, ținut pe Muntele Sinai înainte de
Israel. Deși s-au succedat doisprezece judecători, primirea Legii. Durata lui a fost stabilită în 1166 la
textul se ocupă mai mult de cinci: Iehud, Debora, Sinodul de la Constantinopol, sub patriarhul Luca
Ghedeon, Iefta și Samson, deoarece prin Hrisoverghi.
întreprinderile lor militare au fost consideraţi Acest post nu este prea aspru fiindcă în
judecători mari. zilele de marţi și joi se face dezlegare la untdelemn
Autorul necunoscut al cărţii prezintă şi vin. Mai mult, în sâmbetele şi duminicile până
evenimentele istorice în mod concertat pentru a pe 20 decembrie inclusiv şi în zilele de peste
arăta că necredincioşia lui Israel şi înclinarea spre săptămână însemnate în calendar, cu semnul
închinarea la idoli este cauza dificultăţilor, iar specific al unui peşte, se pot consuma alimente cu
eliberarea este lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu untdelemn, peşte şi vin. 24 decembrie este zi de
care se îndură continuu de poporul Său. ajunare, adică nu se mănâncă nimic până seara, iar
Bibliografie: Pr. Petre Semen, Aşteptând mântuirea, slujitorii Bisericii vestesc, prin mersul cu icoana
Editura MMB, Iaşi, 2000. prin casele credincioșilor, bucuria Praznicului.
Indiferent de vârstă, creştinii vestesc şi ei Naşterea
Domnului prin colinde.
Cartea lunii decembrie 2018
Așadar acest post este unul al bucuriei pentru
din Proiectul “Carte pentru că el ne pregătește de întâlnirea cu Pruncul Iisus.
departe” este Amintiri din Este un post al bucuriei pentru că el izvorăşte
copilărie a prestigiosului din dragostea lui Dumnezeu pentru oameni.
scriitor Ion Creangă!
Spor la citit dragi copii şi o Bibliografie: Pr. Prof. Ene Braniște, Liturgica
vacanţă de iarnă cât mai plină teoretică, Editura IBMBOR, București, 2002
de experienţe frumoase!

Parohia Conțești
Strada Bisericii 662, Girov, Neamţ, 617118
mail: contesti.girov@gmail.com
facebook: Parohia Conțești
site: contesti.mmb.ro
blog: contesti-girov.blogspot.com
romfilatelia.ro