Sunteți pe pagina 1din 7

Tarif standard de

comisioane BCR pentru


persoane care desfășoară
activități independente
Conturi curente Lei Valută

Deschidere 0 0
Administrare lunară cont curent activ 7 RON 7 RON
Administrare lunară cont de consemnare 0 -
Administrare cont de TVA în LEI 0 7 LEI sau echiv./cont/lună
Închidere cont la cererea clientului 0 0
Închidere cont la iniţiativa băncii pentru neîndeplinirea condiţiilor de funcţionare 10 RON 10 RON
Eliberare extrase de cont la ghişeele băncii la fiecare 30 de zile, 1 extras de cont gratuit
pentru ultimele 30 de zile 2 RON 2 RON
pe o perioadă mai mare de 30 de zile 5 RON 5 RON
duplicat, pentru ultimele 30 de zile 5 RON 5 RON
duplicat, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile 10 RON 10 RON
Oferire istoric tranzacţii canale alternative
0 0
(Click 24 Banking BCR, Alo 24 Banking BCR)
Stare financiară, la ghişeele băncii 0,5 RON 0,5 RON
Oferire informaţii despre conturi prin canale alternative
0 0
(Click 24 Banking BCR, Alo 24 Banking BCR)
Operaţiuni bancare derulate prin conturile cu caracter umanitar/de sponsorizări 0 0
Eliberare extras de cont pentru alte tipuri de conturi decât cont curent la ghişeele
0 0
băncii, la cerere (ex: depozit la termen/cont de economii etc.)
Comision pentru obținere online de către Banca a certificatului RECOM al Solicitantului 30 LEI/Interogare

Operaţiuni cu Numerar - Depuneri Lei Valută

Depuneri in cont moneda metalica (sume ≥ 10 LEI) 1,5% -


Depuneri de numerar în conturi proprii
la ghişeele BCR 1 RON 0
prin Maşini Multifuncţionale BCR 0 -
Depuneri numerar în conturile altor clienţi
≤ 1.500 RON 4 RON 3 EUR
1.500 - 20.000 RON 7 RON 3 EUR
> 20.000 RON
Operaţiuni cu 10 RON 3 EUR

Numerar - Retrageri
carduri de debit în carduri de debit în carduri de credit în
RON EUR/USD RON/USD
Retrageri de numerar din conturi în lei 0,4% min 6 RON 0,4% min 1 RON - 2% min 4,5 RON
Retrageri de numerar din conturi în valută
≤ 100.000 EUR 0,5% min 3 EUR - 1,75% min 5 EUR/
6%
> 100.000 EUR 2,5% - 1,75% min 5 USD

Operaţiuni de schimb între bancnote şi monede


1,8% - - -
în lei
Transformarea dintr-o valută efectivă în altă valută
3% min 5 EUR - - -
efectivă

Plăţi Facturi

Plăţi facturi către furnizorii cu care BCR a încheiat convenţii de încasare facturi,
Conform Convenţiei 0
produse ce prevăd condiţii speciale de preţ
Plăţi facturi către furnizorii cu care BCR nu a încheiat convenţii de încasare
1,5% min 5 RON 0
facturi, produse ce prevăd condiţii speciale de preţ
Servicii solicitate a fi prestate de bancă pentru nonclienţi (încasări de impozite
1% min 5 EUR
şi taxe, taxe şcolare, solicitări de transferuri, cauţiuni, abonamente, cotizaţii, amenzi, -
max 1.500 EUR
onorarii, etc.) - valută

Operaţiuni fără Numerar


Încasări
Încasări prin BCR comision BNR
Restituirea unei încasări în valută deja executată (se deduce din suma de restituit
25 EUR
ordonatorului)
Încasări – conturi de depozit colateral gratuit
ri
Operaţiuni fără
Numerar - Plăţi

Plăţi intrabancare în lei


≤ 1.500 RON 3 RON 1,5 RON 0,75 RON
1.500 - 20.000 RON 6 RON 3 RON 1,5 RON
> 20.000 RON 9 RON 4,5 RON 2,25 RON
Plăţi intrabancare în lei din cont de TVA
≤ 1.500 RON 3 RON 0 0
1.500 - 20.000 RON 6 RON 0 0
> 20.000 RON 9 RON 0 0
Plăţi intrabancare în valută
5 EUR 2,5 EUR 1,25 EUR
Plăţi interbancare în lei
≤ 1.500 RON*** 4 RON 2 RON 1 RON
1.500 - 20.000 RON, inclusiv*** 7 RON 3,5 RON 1,75 RON
20.000 - 50.000 RON, exclusiv*** 10 RON 5 RON 2,5 RON
≥ 50.000 RON, inclusiv 0,07% max 2.500 RON 0,035% max 1250 RON 0,0175% max 625 RON
REGIS 0,07% max 2.500 RON nu este cazul nu este cazul
Plăți Interbancare în lei din cont de TVA
≤ 1.500 RON*** 4 RON*** 0 0
1.500 - 20.000 RON, inclusiv*** 7 RON*** 0 0
20.000 - 50.000 RON, exclusiv*** 10 RON*** 0 0
≥ 50.000 RON, inclusiv 0,07% max 2.500 RON 0 0
Plăţi interbancare în valută
0,20% min 30 EUR, max 1.000 EUR, 0,10% min 15 EUR, 0,05% min 7,5 EUR,
max 1.000 EUR max 500 EUR max 250 EUR
Plăţi interbancare în valută (our)
≤12.500 EUR 15 EUR 7,5 EUR 3,75 EUR
12.500 - 50.000 EUR 30 EUR 15 EUR 7,5 EUR
> 50.000 EUR 100 EUR - 25 EUR
Plăţi externe în lei
comisionul pentru plăţi interbancare comisionul pentru plăţi interbancare comisionul pentru plăţi interbancare
< 250.000 Lei cu destinaţia în ţările (în Lei) în funcţie de tranşă + comision (în Lei) în funcţie de tranşă + comision (în Lei) în funcţie de tranşă + comision
Comunităţii Europene OUR sau de urgenţă (în valută) OUR sau de urgenţă (în valută) OUR sau de urgenţă (în valută)
0,2% minim 30 EUR, maxim 1.000 0,1 % minim 15 EUR, maxim 500 EUR 0,05% minim 7,5 EUR, maxim 250
< 250.000 Lei cu destinaţia în ţările din EUR + comisionul OUR sau de urgenţă + comisionul OUR sau de urgenţă EUR + comisionul OUR sau de urgenţă
afara Comunităţii Europene (în valută) (în valută) (în valută)
0,2% minim 30 EUR, maxim 1.000 EUR 0,1 % minim 15 EUR, maxim 500 EUR 0,05% minim 7,5 EUR, maxim 250
> 250.000 Lei indiferent de destinaţie sau echivalent Lei + comisionul OUR sau + comisionul OUR sau de urgenţă EUR + comisionul OUR sau de urgenţă
de urgenţă (în valută) (în valută) (în valută)
Modificarea/anularea unui ordin de plată deja executat-valută
25 EUR - -
Investigaţii la ordine de plată primite -valută
≤ 100 EUR 0 - -
101 - 500 EUR 30 EUR - -
> 500 EUR 30 EUR + speze SWIFT - -
Investigaţii referitoare la executarea ordinelor de plată
până la 6 luni 30 EUR - -
peste 6 luni 50 EUR - -

Ordine de Plată Documentare În Valută

Avizare 0,10% min 40 EUR, max 750 EUR


Emitere 0,10% min 40 EUR, max 750 EUR
Prelucrarea unor modificări/stornare/investigaţii 15 EUR
Plată 0,15% min 50 EUR
*Prin Alo 24 Banking BCR pot fi efectuate tranzacţii în limita a 50.000 EUR echivalent pe trazacţie
** Prin Click 24 Banking BCR pot fi efectuate tranzacţii în limita a 100.000 EUR echivalent pe tranzacţie
*** Se adaugă comision TransFond - 0,51 LEI.
Operaţiuni cu Cecuri Lei

Certificare cecuri 10 RON/cec certificat


Remiterea prin bancă la încasare a cecurilor, biletelor la ordin şi cambiilor 1 RON/document

Direct Debit/Standing Order - 100% reducere faţă de plăţile standard

Lei Valută
≤ 1.500 RON 1.500 - 20.000 RON ≥ 20.000 RON ≤ 12.500 EUR > 12.500 EUR
Direct Debit intrabancar
Activare 0 0 0 0 0
Transfer 0 0 0 0 0
Modificare 0 0 0 0 0
Anulare 0 0 0 0 0
IDD* refuzată din lipsă de disponibil 0 0 0 0 0
Direct Debit interbancar
Activare 0 0 0 - -
Transfer 0 0 0 - -
Modificare 0 0 0 - -
Anulare 0 0 0 - -
IDD* refuzată din lipsă de disponibil + comision BNR + comision BNR + comision BNR - -
Standing Order intrabancar
Activare 0 0 0 - -
Transfer 0 0 0 - -
Modificare 0 0 0 - -
Anulare 0 0 0 - -
Standing Order interbancar
Activare 0 0 0 - -
Transfer 0 0 0 - -
Modificare 0 0 0 - -
Anulare 0 0 0 - -
*IDD - instrucţiune de debitare directă a contului

Carduri de Debit în Lei BCR MasterCard Business Gold BCR Visa Business** BCR MasterCard Busines

Emitere iniţială 20 RON 15 RON 15 RON


Reînnoire 20 RON 15 RON 15 RON
Emitere suplimentară 20 RON 15 RON 15 RON
Blocare card pierdut/furat 0 0 0
Refacere card furat/pierdut/schimbare nume/deteriorat/
20 RON 15 RON 15 RON
la cerere
Refacere PIN la cererea clientului 5 RON 5 RON 5 RON
Schimbare PIN la ATM 0 0 0
Suma minimă pentru deschidere cont de card 0 0 0
Mentenanţă anuală card 40 RON 40 RON 40 RON
Aria de utilizare a cardului naţională şi internaţională naţională şi internaţională naţională şi internaţională

Tranzacţii Naţionale

Utilizarea ATM-uri BCR pentru numerar 0,40% min 1 RON/tranzacţie 0,40% min 1 RON/tranzacţie 0,40% min 1 RON/tranzacţie
Utilizare POS-uri de la ghişeele BCR pentru numerar 0,50% min 5 RON/tranzacţie 0,50% min 5 RON/tranzacţie 0,50% min 5RON/tranzacţie
Utilizare ATM/POS de la alte bănci pentru numerar 1% + 5,50 RON/tranzacţie 1% + 5,50 RON/tranzacţie 1% + 5,50 RON/tranzacţie
Interogare sold la ATM-urile BCR 0,20 RON/tranzacţie 0,20 RON/tranzacţie 0,20 RON/tranzacţie
Tranzacţii la comercianţi 0 0 0
Contestare nejustificată a unei tranzacţii 30 RON 30 RON 50 RON

Tranzacţii Internaţionale

Utilizare ATM-uri Erste Group* 0,40% min 1 RON 0,40% min 1 RON 0,40% min 1 RON/tranzacție
Utilizare ATM/POS de la alte bănci pentru numerar 1% + 5,5 RON 1% + 5,5 RON 1% + 5,5 RON/tranzacție
Conversie valutară 2% 2% 2%
Tranzacţii la comercianţi 0 0 0
Contestare nejustificată a unei tranzacţii 30 RON 30 RON 30 RON
*Austria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Serbia, Slovacia şi Ucraina
** suspendat temporar de la vânzare
Carduri de Debit în Valută BCR Visa Business BCR MasterCard Business
(USD) (EUR)
Emitere iniţială 10 USD 5 EUR
Reînnoire 10 USD 5 EUR
Emitere suplimentară 10 USD 5 EUR
Blocare card pierdut/furat 0 0
Refacere card furat/pierdut/schimbare nume/deteriorat/la cerere 10 USD 10 EUR
Refacere PIN la cererea clientului 2 USD 2 EUR
Schimbare PIN la ATM 0 0
Suma minimă pentru deschidere cont de card 0 0
Mentenanţă anuală card 30 USD 30 EUR
Aria de utilizare a cardului naţională şi internaţională naţională şi internaţională

Tranzacţii Naţionale

Utilizarea ATM-uri BCR pentru numerar 1,75% min 5 USD 1,75% min 5 EUR
Utilizare POS-uri de la ghişeele BCR pentru numerar operaţiune nepermisă operaţiune nepermisă
Utilizare ATM/POS de la alte bănci pentru numerar 1,75% min 5 USD 1,75% min 5 EUR
Interogare sold la ATM-urile BCR 0,1 USD 0,1 EUR
Conversie valutară 2% 2%
Tranzacţii la comercianţi 0 0
Contestare nejustificată a unei tranzacţii 10 USD 10 EUR

Tranzacţii Internaţionale

Utilizare ATM-uri Erste Group* pentru numerar 1,75% min 5 USD 1,75% min 5 EUR
Utilizare ATM/POS de la alte bănci pentru numerar 1,75% min 5 USD 1,75% min 5 EUR
Conversie valutară 2% 2%
Tranzacţii la comercianţi 0 0
Contestare nejustificată a unei tranzacţii 10 USD 10 EUR
*Austria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Serbia, Slovacia şi Ucraina

Produse de Economisire

Depozit la termen Cont de economii MAXICONT PFA BCR


În Lei În Valută În Lei În EUR
Constituire 0 0 0 0
Administrare lunară 0 0 4 RON 1 EUR
Lichidare 0 0 0 0
Depunere numerar 0 0 0 0
Retrageri de numerar la ghişeele BCR din conturi în lei 0,4% min 6 RON - 0,4% min 6 RON -
Retrageri de numerar la ghişeele BCR din conturi în valută
≤ 100.000 EUR - 0,5% min 3 EUR - 0,5% min 3 EUR
> 100.000 EUR - 2,5% - 2,5%
Retrageri de numerar la ghişeele BCR din conturi în lei sau valută, aferente
0 0 - -
depozitelor cu maturitate mai mare sau egală cu 12 luni, la prima scadenţă sau după

Depozite colaterale

Nivel comision
Deschidere depozit colateral pentru garantarea obligațiilor față de terți (ex. garanții de bună execuție) 50 RON
Deschidere depozit colateral pentru consemnare garanție materială (gestionar) 5 RON
Serviciul de Efectuare Operaţiuni prin Canale Alternative BCR

Comunicarea informaţiilor personalizate 0


Utilizarea serviciului de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR 12 RON/lună
Contravaloarea TOKEN percepută în cazul înlocuirii dispozitivului 10 EUR

Pachete de cont curent PFA XPERT BCR XPERT PLUS BCR

Administrare lunară pachet de produse şi servicii ataşate 7 RON 35 RON


Pachete de cont curent (retrase de la vânzare) PACHET PFA STANDARD PACHET PFA PLUS
Administrare lunară pachet de produse şi servicii ataşate 20 RON 30 RON
Taxa de urgenţă pentru plăţi în valută este de 35 EUR, iar cea pentru plăţi în lei de
0,07% maxim 2.500 RON
Comisioanele aferente operaţiunilor acceptate de către bancă ce nu sunt incluse în acest tarif au valoarea fixă de 10 RON, respectiv 10 EUR, în funcţie de moneda în care sunt
efectuate, cu excepţia celor care prevăd tarife separate (tarife care sunt disponibile în orice sucursală BCR).

Simbolul N/A semnifică faptul că respectivul comision nu se aplică acelui tip de card.

NOTĂ: Toate comisioanele din prezentul tarif nu includ taxele percepute de BNR, bănci corespondente sau taxe poştale.
Pentru mai multe informaţii, vă invităm să vă adresaţi consilierilor din orice sucursală BCR sau puteţi contacta serviciul InfoBCR prin telefon sau prin e-mail (contact.center@bcr.ro).
15 Ianuarie 2019

InfoBCR (serviciu disponibil non-stop): 0800.801.BCR


(0800.801.227), apelabil gratuit din orice reţea naţională
sau +4021.407.42.00, apelabil la tarif normal din străinătate.

www.bcr.ro