Sunteți pe pagina 1din 3

barcă - bardă - barză rece - lege - rege ţap - top - dop cer - ger ciont - glonţ

f) Diferenţierea sunetelor cu punct de articulare apropiat.

Diferenţierea sunetului cu punct de articulare apropiat


s -ş z-j ţ-ce-ci r-l
soc - şoc zob - job aţe - ace ramă - lamă
sold-şold zor-jor ţine-cine cremă-clemă
las - laş ţel - cel rege - lege
peste - peşte înţeapă - înceapă radă - ladă
muscă - muşcă ţeapă - ceapă roz - loz