Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului

Inspectoratul colar al Municipiului BucuretiCENTRUL MUNICIPIULUI BUCURETI DE RESURSE I ASISTEN EDUCAIONAL
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURETI DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC
CENTRUL LOGOPEDIC INTERCOLAR - BUCURETI


a

www.cmbrae.ro
office.cmbrae@rdsmail.ro
Str. Heliade intre Vii, nr.36
Bucureti, sectorul 2
Tel./Fax : 021.23.23.071; 021.23.23.011
Tel.: 031..805.31.90

FIA POSTULUI

pentru Profesori n
Centre i Cabinete de Asisten Psihopedagogic

Anul colar 2011 - 2012

n temeiul Legii Educaiei Naionale Nr. 1/2011, cu modificrile i completarile ulterioare, n temeiul contractului
individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden a salariatilor cu nr. i al OMECTS nr.
5555/07.10.2011 se ncheie astzi, 16.12.2011 prezenta fi a postului.

Numele i prenumele: --------------------------------------------------------------------------
Unitatea de nvmnt/ Sectorul : CMBRAE/----------------------------------------------------------
Denumirea postului: profesor consilier colar
Decizia de numire: -------------------------------------------------------------------------------
ncadrarea: titular/ suplinitor/ cadru didactic asociat
Numr ore de asisten psihopedagogic: 18 ore
Numr ore sarcini de serviciu (activiti de documentare, de pregatire metodico-tiintific i complementar): 22 ore

Cerinele postului:
Studii (anul absolvirii, anul obinerii licenei): .
Studii specifice postului:..
Specializarea: .
Vechime n munc...................................................................................
Vechime n nvmnt .......
Vechime n domeniul consilierii colare: ...
Grad didactic (anul obinerii): .

Obiectivul postului:
Asigurarea informrii, cunoaterii i consilierii psihopedagogice a precolarilor/elevilor, prinilor i
cadrelor didactice prin activiti specifice realizate la nivel individual i/sau de grup, aciuni de colaborare
cu comunitile locale, instituii care desfoar activiti n domeniul educaional n scopul orientrii
colare, profesionale i a carierei elevilor (conform OMECTS nr. 5555/07.10.2011, Anexa 1 -
Regulamentul de Organizare i Funcionare a Centrelor i a Cabinetelor de Asisten Psihopedagogic).

Relaii profesionale:
- Ierarhice de subordonare:
a) organizatoric: fa de directorul CMBRAE, coordonatorul CMBAP, directorul unitii de nvmnt,
responsabilul comisiei metodice;
b) financiar i administrativ: fa de directorul CMBRAE;
c) metodologic: fa de coordonatorul CMBAP, profesorul metodist/ responsabilul comisiei metodice.
- De colaborare:
a) cu profesorii consilieri i logopezi din reeaua CMBRAE;
b) cu toate cadrele didactice, prinii i elevii din unitile colare n care funcioneaz;
c) cu mediatorii colari i asistenii sociali ai CMBAP i CMBRAE;
d) cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul nedidactic al CMBRAE/CMBAP.
- De reprezentare a unitii colare la activiti/concursuri/festivaluri/trguri de ofert educaional
la care particip ca delegat.Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Inspectoratul colar al Municipiului Bucureti

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURETI DE RESURSE I ASISTEN EDUCAIONAL
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURETI DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC
CENTRUL LOGOPEDIC INTERCOLAR - BUCURETI


a

www.cmbrae.ro
office.cmbrae@rdsmail.ro
Str. Heliade intre Vii, nr.36
Bucureti, sectorul 2
Tel./Fax : 021.23.23.071; 021.23.23.011
Tel.: 031..805.31.90
Norma didactic/ timpul de lucru:
Norma didactic aferent postului de profesor consilier colar din cabinetele de asisten psihopedagogic se
stabileste n baza prevederilor art. 262 din Legea nr. 1/2011 i art. 14 (1), (2) din Anexa 1 la OMECTS
5555/07.10.2011.
Norma didactic aferent postului de profesor consilier colar din cabinetele de asisten psihopedagogic
cuprinde un numr de 40 de ore/saptmn, repartizate astfel:
a) 18 ore/saptmn care constau n: activiti de asisten psihopedagogic, desfurate individual i colectiv
cu precolarii/elevii, orientare, reorientare colar i profesional, activiti de consiliere a precolarilor, elevilor,
prinilor, cadrelor didactice, activiti/ore n cadrul curriculumului la decizia colii, n funcie de solicitrile
unitii de nvtmnt i n acord cu planul-cadru;
b) 22 de ore/sptmn care constau n: activiti de pregtire metodico-tiinific i complementar, stabilirea
msurilor i ntocmirea programelor de prevenire i intervenie psihoeducaional, activiti metodico-tiinifice,
colaborarea cu comunitile locale, participarea la edinte i lectorate cu prinii, la comisiile metodice i
consiliile profesorale cu tematic specific.


I. ATRIBUII
(cf. Cap. III, Sec. a 2-a, Art. 16, Art. 17 si Art. 18, din Anexa nr 1 la OMECTS nr 5555/ 07.10.2011, Regulament-cadru
privind organizarea i funcionarea centrelor judetene/al Municipiului Bucureti i a cabinetelor de asisten
psihopedagogic)

1. PROIECTAREA ACTIVITII DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC:
1.1 Realizeaz analiza de nevoi a beneficiarilor din unitatea de nvmnt;
1.2 Elaboreaz documentele manageriale n concordan cu rezultatele analizei de nevoi i cu specificul activitii
(plan managerial, registru de activiti, orar, planificare pentru activitile opionale i alte documente);
1.3 Propune i organizeaz programe de orientare colar, profesional i a carierei elevilor n unitile de
nvmnt unde i desfoar activitatea;
1.4 Propune n cadrul curriculumului la decizia colii cursuri opionale viznd dezvoltarea personal a elevilor;
1.5 Elaboreaz studii psihosociologice privind opiunile elevilor claselor terminale viznd calificrile
profesionale prin nvmntul profesional i liceal, precum i tipurile de uniti de nvmnt din cadrul
reelei i alte tipuri de studii n funcie de nevoile identificate.

2. REALIZAREA ACTIVITILOR DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC:
2.1 Asigur informarea i consilierea precolarilor/elevilor, prinilor i a cadrelor didactice pe diferite
problematici: cunoatere si autocunoatere, adaptarea elevilor la mediul colar, adaptarea colii la nevoile
elevilor, optimizarea relaiilor coal-familie;
2.2 Asigur, prin intermediul metodelor, procedeelor i tehnicilor specifice, prevenirea i diminuarea factorilor
care determin tulburri comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
2.3 Realizeaz investigarea psihopedagogic a copiilor i elevilor la solicitarea parintilor/tutorilor legali;
2.4 Asigur servicii de consiliere i asisten psihopedagogic pentru copiii cu cerine educaionale speciale;
2.5 Recomand prinilor consultarea altor instituii pentru problemele care nu sunt de competenta lor - centre
logopedice, comisii de expertiz, cabinete medicale, cabinete psihologice;
2.6 Organizeaz lectorate pentru prini cu tematic specific;
2.7 Sprijin i asigur asistena i consilierea metodologic a cadrelor didactice;
2.8 Ofer servicii de consiliere i cursuri pentru prini i cadre didactice.

3. REALIZAREA ACTIVITILOR DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC N ALTE CONTEXTE
EDUCATIVE (FORMATIVE):
3.1 Eficientizeaz relaia coal familie;
3.2 Organizeaz, coordoneaz i/sau implementeaz activitile extracurriculare;
3.3 Implic partenerii educaionali n realizarea de parteneriate.

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Inspectoratul colar al Municipiului Bucureti

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURETI DE RESURSE I ASISTEN EDUCAIONAL
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURETI DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC
CENTRUL LOGOPEDIC INTERCOLAR - BUCURETI


a

www.cmbrae.ro
office.cmbrae@rdsmail.ro
Str. Heliade intre Vii, nr.36
Bucureti, sectorul 2
Tel./Fax : 021.23.23.071; 021.23.23.011
Tel.: 031..805.31.90

4. EVALUAREA I PREZENTAREA REZULTATELOR ACTIVITII DE ASISTEN
PSIHOPEDAGOGIC:
4.1 Elaboreaz chestionarele de satisfacie a beneficiarilor;
4.2 Administreaz chestionarele de satisfacie a beneficiarilor;
4.3 Interpreteaz rezultatele chestionarelor de satisfacie a beneficiarilor;
4.4 Prezint n consiliul profesoral al unitii de nvmnt un raport de activitate semestrial care s cuprind
informaii privind: numrul de copii/elevi, prini, cadre didactice care au beneficiat de servicii de consiliere i
asisten psihopedagogic, msurile ameliorative propuse pentru situaiile de criz, situaiile speciale i msurile
ntreprinse pentru rezolvarea/ameliorarea acestora, alte informaii solicitate de unitatea de nvmnt;
4.5 Prezint n cadrul comisiilor metodice i in cadrul consiliul profesoral al unitii de nvmnt rezultatele
studiilor/cercetrilor realizate;
4.6 Completeaz anual fia de evaluare i o transmite spre analiza responsabilului comisiei metodice i consiliului
de administratie al CMBRAE.

5. MANAGEMENTUL CLIMATULUI COLAR:
5.1 Gestioneaz situaiile conflictuale n relaiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-profesor, profesor-familie,
copil-familie;
5.2 Abordeaz difereniat elevii, n funcie de nevoile lor specifice;
5.3Optimizeaz comunicarea profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-profesor, profesor-familie, copil-familie,
utiliznd feed-back-ul bidirectional n comunicare.

6. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PERSONALE:
6.1 Particip i se implic n activitile propuse n cadrul edinelor metodice desfurate la nivel de sector i
municipiu;
6.2 Particip la stagii de formare/ cursuri de perfectionare/ grade didactice/ manifestri tiintifice i altele;
6.3Valorificarea cunostinelor/abilitilor/competenelor dobndite n cadrul activitilor de formare/perfectionare.

7. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII
CMBRAE I A UNITII COLARE:
7.1 Se implic n realizarea ofertei educaionale;
7.2 Iniiaz i deruleaz proiecte i parteneriate;
7.3 Particip la consiliile profesorale, sedinele cu prinii i, dupa caz, la alte aciuni organizate de unitatea de
nvmnt;
7.4 Particip, la solicitarea unitii de nvmnt i/sau a CMBRAE/CMBAP, la diverse proiecte i programe
educationale;
7.5 Colaboreaz cu diverse instituii i organizatii neguvernamentale care ofer servicii i desfsoar activiti n
sfera educaional;
7.6 Colaboreaz cu cabinetele logopedice;
7.7 Colaboreaz cu cadrele didactice itinerante i de sprijin;
7.8 Colaboreaz cu mediatorii colari.
II. ALTE ATRIBUII
n funcie de nevoile specifice ale CMBRAE/unitii de nvmnt, salariatul este obligat s ndeplineasca i alte
sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de sntate i securitate a muncii, de
PSI i ISU, n condiiile legii:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Inspectoratul colar al Municipiului Bucureti

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURETI DE RESURSE I ASISTEN EDUCAIONAL
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURETI DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC
CENTRUL LOGOPEDIC INTERCOLAR - BUCURETI


a

www.cmbrae.ro
office.cmbrae@rdsmail.ro
Str. Heliade intre Vii, nr.36
Bucureti, sectorul 2
Tel./Fax : 021.23.23.071; 021.23.23.011
Tel.: 031..805.31.90
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Atribuiile funciei de diriginte, ale responsabililor de comisie metodic i ale altor comisii funcionale din cadrul
CMBRAE/unitatea de nvmnt sunt prevzute n prezenta fi (dac este cazul).
Raspunderea disciplinar:
Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunztor atrage dup sine diminuarea
calificativului i/sau sancionarea disciplinar, conform prevederilor legii.


Director unitate de nvmnt, Coordonator CMBAP,


Profesor consilier colar, Director CMBRAE,
.