Sunteți pe pagina 1din 5

CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ

Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere

Editura: Asociatia de Stiinte Cognitive din Romania


Anul aparitiei: 2009
Colectia: Consiliere scolara
ISBN: 978-973-7973-65-8
Categorii: Invatamant / Educatie, Ghiduri profesori, Metodica si ghiduri pentru profesori
Numar de pagini: 308
Limba: Romana
Dimensiuni: 17/24 cm

Autorul este Adriana Baban Cartea în limba româna a fost editată la ASOCIATIA DE STIINTE
COGNITIVE DIN ROMANIA ; categorie din care face parte este ,, Pedagogie Metodica”; a apărut în
anul 2009. Are un format de: 17/24 cm şi308 pagini.

Cuprinsul: Cartea cuprinde 16 capitole

Capitolul 1: Rolul consilierii educaţionale în procesul formativ


1.1. învăţământ tradiţional vs. învăţământ modern
1.2. Nevoia de consiliere educaţională

Capitolul 2: Consiliere psihologică şi consiliere educaţională

2.1. Delimitări conceptuale


2.2. Caracteristicile consilierii
2.3. Obiectivele consilierii

Capitolul 3: Principii şi metode de consiliere


3.1. Pregătirea consilierului
3.2. Atitudinile consilierului
3.3. Abilităţile consilierului
3.4. Proiectarea activităţilor de consiliere
3.5. Metode de lucru în consiliere

Capitolul 4: Elemente de psihologia dezvoltării

4.1. Conceptul de dezvoltare


4.2 Deficit vs. diferenţă în dezvoltare
4.3 Etapele de dezvoltare

Capitolul 5: Personalitatea copilului şi adolescentului

5.1. Dinamica dezvoltării personalităţii


5.2. Nivelele de abordare a personalităţii
5.3. Nivelul cognitiv
5.4. Nivelul emoţional
5.5. Nivelul comportamental
5.6. Interacţiunea nivelelor

Capitolul 6: Autocunoaştere şi dezvoltare personală

6.1. Principiile psihologiei centrate pe persoană


6.2. Cunoaşterea de sine şi imaginea de sine
6.3. Metode de autocunoaştere
6.4. Autocunoaştere şi intercunoaştere
6.5. Stima de sine
6.6. Abuzul emoţional şi fizic: obstacol major în formarea stimei de sine

Capitolul 7: Comunicare şi conflict

7.1. Rolul comunicării


7.2. Modalităţi de ameliorare a comunicării
7.3. Conflictul şi managementul conflictului
7.4. Deficitul de comunicare şi riscul pentru suicid la copii şi adolescenţi

Capitolul 8: Rezolvarea de probleme

8.1. Conceptul de problemă


8.2. Procesul rezolutiv

Capitolul 9:Stilul de viaţă

9.1. Stil de viaţă sanogen şi stil de viaţă patogen


9.2. Rolul programelor de prevenţie a îmbolnăvirilor şi a educaţiei pentru sănătate
9.3 Fumatul şi dependenţa de nicotină
9.4. Alcoolul şi dependenţa de alcool
Drogurile şi dependenţa de droguri
Capitolul 10: Psihosexualitatea

10.1. Sexualitatea dimensiune complexă a fiinţei umane


10.2. Scopul educaţiei sexuale
10.3. Tematica orelor de educaţie sexuală
10.4. Prevenţia abuzului sexual
10.5. Obstacole în realizarea educaţiei sexuale

Capitolul 11: Strategii de învăţare

11.1. Ce sunt strategiile de învăţare?


11.2. Modalităţi de selectare a strategiilor de învăţare
11.3. Deprinderi eficiente de studiu
11.4. Ce ne motivează pentru studiu?

Capitolul 12: Stresul şi controlul stresului

12.1. Ce este stresul?


12.2. Componentele stresului
12.3. Modalităţi de management al stresului

Capitolul 13: Creativitatea şi stimularea comportamentului creativ

13.1. Noţiuni introductive


13.2. Mituri despre creativitate
13.3. Abordarea creativităţii
13.4. Şcoala şi creativitatea
13.5. Metode de stimulare a creativităţii

Capitolul 14: Managementul clasei

14.1. Strategiile preventive


14.2. Strategii de modificare comportamentală

Capitolul 15: Orientarea pentru carieră

15.1. Specificul activităţilor de orientare


15.2. Construcţia identităţii vocaţionale
15.3. Investigarea caracteristicilor personale relevante pentru carieră
15.4. Comportamentul explorator
15.5. Decizia de carieră

Capitolul 16: Model de programă pentru orele de consiliere şi orientare sau dirigenţie (Adriana
Băban, Domnica Petrovai, Gabriela Lemeni)

16.1. Obiective cadru, de referinţă şi operaţionale pentru clasele I II; conţinuturi şi sugestii
metodologice
16.2. Obiective cadru, de referinţă şi operaţionale pentru clasele III VI; conţinuturi şi sugestii
metodologice
16.3. Obiective cadru, de referinţă şi operaţionale pentru clasele VII IX; conţinuturi şi sugestii
metodologice
16.4. Obiective cadru, de referinţă şi operaţionale pentru clasele X XII; conţinuturi şi sugestii
metodologice

Scurt bios al autorului:

Profesor specializat în Psihologia Sănătății, Medicină Comportamentală & Psihosomatică și


Metode de Cercetare Calitativă.. A publicat ca și autor principal și co-autor peste 160 de cărți, capitole,
articole la edituri și reviste internaționale și naționale. Este coordonatorul Laboratului de cercetare în
Psihologia Sănătății participând ca responsabil sau membru în peste 40 de proiecte internaționale și
naționale. În 2014 a primit din partea Societății Europene de Psihologia Sănătății distincția de Fellow
pentru contribuții excepționale aduse la dezvoltarea Psihologie Sănătății in Europa.

Importanţa lucrării:

Ghidul se adresează în primul rând profesorilor care doresc să desfăşoare la clasă activităţi de
consiliere şi orientare. Totodată, este un instrument teoretic şi practic deosebit de util pentru orice
profesor, pedagog, diriginte, consilier sau psiholog. Ghidul oferă o informaţie bogată şi actuală, metode
concrete de lucru, programă şcolară detaliată pentru cele patru cicluri de dezvoltare, fişe şi chestionare
pentru elevi.

Primele trei capitole delimiteaza teoretic activităţile de consiliere educaţională fata de alte
tipuri de consiliere, sunt stabilite obiectivele corelate cu idealul pedagogic promovat si sunt clarificate
pricipiile şi metodele de lucru.
Capitolul I - evidentiaza importanta si rolul reformarii învăţământului în România, trecerea de la
invatamantul traditional la cel modern, care subliniază importanţa comutării accentului de pe latura
informativă a procesului educativ spre cea formativă.
Un alt aspect tratat in acest capitol este nevoia de consiliere in scopul reducerii abandonului scolar, a
reglarii comportamentului si tulburarilor emotionale.
Capitolul II - stabileste tipurile de consiliere si specialistii care sunt abilitati sa faca un anumit tip de
consiliere. Practic, consilierea educationala se adreseaza acelui tip de persoane care sunt sanatoase din
punct de vedere psihic, neiind un tip de cosiliere clinic si curativ.
scopul fundamental al consilierii educaţionale este funcţionarea psihosocială optimă a
persoanei/grupului. acesta fiind posibil de realizat prin promovarea sănătăţii şi a stării de bine,
dezvoltare personală s i prevenţie. Tot in acest capitol se face clar diferenta dintre consilierul educativ
si psiholog..
Capitolul III - trateaza importanta cunostintelor, din mai multe domenii, ale consilierului, dar si
relatia dintre consilier şi elevi, relaţie bazată pe responsabilitate, confidenţialitate, încredere şi respect.
Alte aspecte fac referire la atitudinile consilierului si acceptarea neconditionata a persoanei, la
empatizarea cu cei consiliati, precum si la unele principii si metode de consiliere.
Capitolul IV- trateaza conceptual de dezvoltare pe etape de varsta.
In Capitolul V - accentul cade pe dinamica dezvoltării personalităţii, pe diferenţele interindividuale,
ce tin de temperament si mediu. Alte aspecte fac referire la nivelurile de abordare a personalităţii.
Subiectul uman fiind studiat şi înţeles din punct de vedere cognitiv, emoţional, comportamental şi
biologic.
Capitolul VI - ia in discutie rolul si importanta autocunoaşterii şi dezvoltarii personale. Aceasta
trateaza vari în menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale. Familia şi şcoala devin astfel locul predilect
unde elevul începe să se descopere pe sine, să îşi contureze o imagine despre propria persoană, să îşi
dezvolte încrederea în sine.Alte aspecte: încurajarea diversitatii, cunoaşterea de sine şi imaginea de
sine, a eului personal.
Cu alte cuvinte, aceste ultime trei capitole sunt suport teoretic edificator pentru înţelegerea
conceptului de dezvoltare, personalitate şi a modului în care autocunoaşterea devine, în condiţii
determinate, corolar al dezvoltării personalităţii; pentru elev şi pentru consilier.
Capitolul VII - Comunicare şi conflict, trateaza formele comunicarii in paralel cu aspecte de conflict,
care pot lua forma sau pot fi estompate prin diferite metode. Totodata, ofera solutii si modele.
Capitolul VIII - se axeaza pe rezolvarea de probleme.
Capitolul IX se refera la stilul de viata si de influenta acestuia in favoarea sau defavoarea sanatatii. Se
pune accent pe formarea uui stil de viata sanatos, fiind insotit de recomandari si exemple in acest sens.
Capitolul X - Psihosexualitatea. Un alt aspect important in definirea propriei persoane in raport cu
ceilalti sau cu sine, il reprezinta in acest capitol,sexualitatea - dimensiune complexă a fiinţei umane. La
copii şi adolescenţi contribuie la formarea unei personalităţi armonioase şi în relaţie echilibrată cu sine
şi ceilalţi, fiind exclusa relatia sexuala. Scopul fiind promovarea sănătăţii sexuale şi implicit a sănătăţii
psihice, fizice, emoţionale, sociale şi spirituale, cu alte cuvinte, a stării generale de bine. In acest sens,
capitolul X vine cu o tematica pentru orele de consiliere, cu exemple si preventie.
Capitolul XI - Strategii de învăţare- se refera la necesitatea dobandirii unor strategii de invatare, care
pot fi invatate si deprinse in orele de consiliere şi orientare. Totodata sunt oferite metode si tehnici de
insusire a unor modalitati de studiu si de lucru in functie de stilul fiecaruia de invatare.
Capitolul XII,-Stresul şi controlul stresului- trateaza fenomenul din toate punctele de vedere, oferind
explicatii asupra cauzelor si implicatiilor pe care acesta le are, totodata, oferind solutii pentru
gestionarea momentelor de stres intens.
Capitolul XIII- Creativitatea şi stimularea comportamentului creativ- este o tema frumoasa si
interesanta, care trateaza importanta acesteia in orice domeniu de activitate. Pe parcursul capitolului
sunt explicate: modul intelegere si de abordare a creativitatii, relatia dintre inteligenta si creativitate si,
totodata, sunt oferite metode de stimulare si recompensare a creativitatii.
Capitolul XIV- Managementul clasei- trateaza aspectele formarii comportamentului la elevi prin
diverse mijloace si metode.
Capitolul XV-Orientarea pentru carieră- trateaza cu multa atentie rolul consilierii elevului/persoanei
in alegerea viitoarei cariere. In reaizarea acestui demers, consilierul trebuie sa aiba in vedere toate
aspectele ce tin de tipul de personalitate, inclinatie si dorinte a celui consiliat.
Capitolul XVI - prezinta un model de programa pentru orele de consiliere şi orientare sau dirigentie.

Concluzia:
Consilierea în învăţământul de masă este o necesitate stringentă. Volumul ,,Consiliere
educaţională” reprezintă un suport temeinic, bine elaborat, util şi necesar cadrelor didactice.

Master SDCIE, anul I, semestrul al II-ea


Psihologia grupurilor scolare
Masterand: Popescu (Marin) Carmen

S-ar putea să vă placă și