Sunteți pe pagina 1din 10

PARTENERI IN PROIECT:

Casa Corpului Didactic Buzau Palatul Copiilor Buzau


Director: Prof. Vasile Ion Director: Prof. Andronache Gheorghe

Liceul de Arta “Margareta Sterian”


Director: Prof. Mioara Sângeorzan

APLICANȚI

Scoala cu clasele I-VIII ,, ION CREANGA,, G.P.N “Casuta Piticilor”


Buzau
G.P.N. NR. 13 - Buzӑu Director: Prof. Minoiu Filofteia
Director : Prof. GHEORGHE RADITA

G.P.P.NR. 6 – G.P.N. NR.14 G.P.P NR 3 Buzau


Director. Prof. FUSTEI MARIA Director: Prof. Mihalceanu
COORDONATORI PROIECT G.P.P NR 10 BUZAU
Director Prof. Pop a Georgeta

Prof. Rizea Aurora


Prof. Teodorescu Daniela
Prof. Marin Georgiana

PARTENERI IN PROIECT:
APLICANTI:
COORDONATORI LA NIVEL DE INSPECTORAT ȘCOLAR JUDEȚEAN:
Prof. ENE DUMITRU – Inspector General ISJ Buzӑu
Prof. SILVIA MOCANU – Inspector învӑțӑmânt preșcolar
Prof. DANIELA PALCAU – Inspector învӑțӑmânt primar
Prof. PAULA MIHAI – Inspector pentru educație permanentӑ

COORDONATORI DE PROIECT:
G.P.P.NR. 10 – G.P.N. PINOCHIO
Director. Prof. POPA GEORGETA
Prof. RIZEA AURORA
Prof. TEODORESCU DANIELA
Prof. MARIN GEORGIANA

ECHIPA DE PROIECT:

Educ. Nicolae Emilia - G.P.N NR 5 Buzau


Educ. Ene Florica– G.P.P. NR.14 Buzӑu
Educ. Nastase Vasilica – G.P.P.NR.14 Buzӑu
Educ. Clinciu Florica – G.P.P.NR.14 Buzӑu
Educ. Filip Florentina – G.P.N. ,, Nicu Constantin,, - Buzӑu
Educ. Mihalcea Cristina- G.P.N “Casuta Piticilor”
Educ. Patrascu Mihaela- G.P.N “Casuta Piticilor”
Educ. Ghinea Silvia - G.P.N “Casuta Piticilor”
Educ . Vasile Daniela- G.P.P NR. 3 Buzau
Educ. Coman Marinela- G.P.P NR . 3 Buzau
Educ. Ionel Daniela –G.P.P NR. 3 Buzau
Educ. Fatu Corina- G.P.P NR. 10 Buzau
Educ. Tutunea Madalina- G.P.P NR. 10 Buzau
Educ. Zaplaic Ligia- G.P.P NR . 10 Buzau
Educ. Zota Florentina- G.P.P NR. 10 Buzau
Educ. Ionascu Aurelia-G.P.P NR 1 Buzau
Educ. Comanescu Elena- G.P.P NR 1 Buzau
Educ. Untea Rozalia - G.P.P NR 1 Buzau
Educ. Stefan Alina Elena - G.P.P NR 1 Buzau
Educ. Rosioru Catalina Elena - G.P.P NR 1 Buzau
Inv . Coseru Ana- Vasilica –Scoala I-VIII Blajani
Educ. Craciun Ileana –G.P.N Stancesti - Vadu Pasii
ARGUMENT

MOTTO: ,, Mama este cel dintâi dascăl al nostru; de la dânsa începem a lua
cele dintâi cunoştinţe, în braţele ei începem a judeca binele din rău; în braţele ei petrecem
toată pruncia şi copilăria noastră; în faptele ei începem şi noi a ne închipui cum trebuie a
trăi în viaţa viitoare; într-un cuvânt, drumul pe care ni-l apucăm în această viaţă îşi are
începutul în cele dintâi şi fragede pasuri pe care mama ne îndreaptă şi care, ghemul
cuvântării şi al judecăţii noastre, mama începe a ni-l desfăşura’’.
I.HELIADE RĂDULESCU

Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întreg Mapamondul ca sărbătoarea internațională a


femeii. Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte şi razele
soarelui începe să ne mângaie uşor. Pură coincidentă sau nu, în acestă lună se sărbatoreşte
pe lângă mărțişor şi ziua femeii, a mamelor. Femeia este cea mai importantă ființă din
lume, mamă şi iubită, elemente fără de care întregul univers nu ar exista.
Proiectul educaţional ,,PENTRU TINE, MAMA MEA!’’, se se va desfăşura în data de 8
martie şi urmăreste dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul celor mai mici dintre
noi, a copiilor, faţă de fiinţa cea care le-a dat viaţă, cel mai drag element al orânduirii
lumeşti ,,MAMA’’.

SCOPUL: Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul


activitӑţilor artistico-plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor
pentru manifestarile ce exprima ziua mamei.

OBIECTIVE:
1. Promovarea, cunoaşterea şi pӑstrarea semnificaţiei mărţişorului si Zilei Internaţionale
a Femeii;
2. Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşolarilor şi elevilor din ciclu primar;
3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători
ai semnificatiei mărţişorului si Zilei Internationale a Femeii;
4. Realizarea unui schimb de experienţӑ între unitӑțile de învӑţӑmânt primar şi preşcolar
din ţarӑ şi judeţ.

GRUP ȚINTA:
- 300 de preșcolari;
- 200 de elevi clasele I – IV;
- 50 de cadre didactice;
- pӑrinţi;
- autoritӑţile locale.

DURATA PROIECTULUI: februarie 2013 – 15 iunie 2013


RESURSE:
a) umane: cadre didactice, copii participanți la acest concurs.
b) de timp:
Activitatea nr. 1:
- înscrierea şi trimiterea lucrӑrilor 25.02.2013 – 04.03.2013;
- realizarea expoziţiei 05.03.2013 – 06.03.2013
- jurizarea lucrӑrilor 07.03.2013;
- expedierea diplomelor pana pe 15.06.2013.

Activitatea nr. 2
- înscrierea participanţilor 25.02.2013 – 05.03.2013;
- desfӑșurarea festivalului şi decernarea de premii 07.03.2013.
c) materiale: diplome (premii) şi adeverinţe de participare pentru toţi copii şi cadrele
didactice, cadouri copiilor participanţi la activitӑţile proiectului.

PROGRAM DE ACTIVITĂȚI
ACTIVITATEA NR.1: “ DAR PENTRU MAMA!”
Tema: EXPOZIȚIE -CONCURS JUDEȚEAN
Perioada: 07 martie 2013
Loc de desfӑșurare: Galleria Mall Buzӑu
Participanți: preșcolari, elevii claselor I-IV, cadre didactice
Descrierea activitӑții: aceastӑ activitate are ca obiectiv realizarea unei expoziţii cu
lucrӑrile copiilor. Prin abordarea acestei teme am urmarit dobândirea de cunoştinţe
legate de semnificaţia mărţişorului si educarea copiilor în spiritul preţuirii acestei
semnificatii. Se vor acorda premiile I,II,III şi Menţiune pentru fiecare secţiune şi
adeverinţe de participare cadrelor didactice îndrumӑtoare.
Responsabil: Prof. Teodorescu Daniela, prof. Rizea Aurora, prof. Marin Georgiana
Beneficiari: preşcolarii, şcolarii mici, cadrele didactice, pӑrinţii, reprezentanţii locali.
Evaluare: concurs (se acordӑ diplome, adeverinţe de participare , atât copiilor, cât şi
cadrelor didactice)

ACTIVITATEA NR.2 : “E ZIUA TA, MAMICO!”


Tema: FESTIVAL-CONCURS JUDEȚEAN
Perioada: 07 martie 2013
Loc de desfӑșurare: Galleria Mall Buzӑu
Participanți: preşcolari 3/ 5 ani și elevii claselor I-IV,
Descrierea activitӑții: Acest festival-concurs are ca obiectiv stimularea curiozitătii si
interesului copiilor pentru manifestarile ce exprimă ziua mamei, sensibilizarea acestora in
sensul păstrarii acestui eveniment.
Acest festival – concurs se desfӑşoarӑ pe trei secţiuni: dans, muzica si joc cu text si
cant .Se vor acorda premii I, II, III, menţiuni şi premii speciale.Toți copiii participanţi
vor primi cadouri din partea partenerilor implicaţi.
Responsabil: prof. Teodorescu Daniela, prof. Rizea Aurora, prof. Popa Georgeta, prof.
Marin Georgiana
Beneficiari: preşcolarii, cadrele didactice, autoritӑţile locale, pӑrinţii.
Evaluare: concurs

DISEMINARE
Organizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor la Galleria Mall Buzӑu. Promovarea
proiectului pe www.didactic.ro, www.ccd.buzau.ro
Mediatizarea pe posturile locale de televiziune TV SAT BUZAU emisiunea ,,Peştişorul
de aur,, emisiune în direct - sâmbӑta orele 11.00-13.00.

REGULAMENT DE PARTICIPARE
ACTIVITATEA NR. 2 :
FESTIVAL-CONCURS JUDEŢEAN - “E ZIUA TA, MAMICO!”

Scop: valorizarea aptitudinilor artistice ale preşcolarilor şi şcolarilor mici, prin asigurarea
unui cadru adecvat de manifestare.
Obiective:
 cultivarea sensibilităţii artistice;
 promovarea valorilor culturale prin artă dramatică şi muzică;
 stimularea creativităţii în realizarea design-ului vestimentar prin caracterul
competitiv al activităţii;
 intensificarea colaborării între unităţile de învăţământ, familie şi alte instituţii,
menite să influenţeze pozitiv educarea copiilor prin intermediul artei.
Festval – concurs ce e adresează preşcolarilor şi şcolarilor mici ;
1. Secţiuni:
a) – dans modern/ popular;
b) -muzica usoara / populara: solist vocal, solist instrumental, grup vocal;
c) – joc cu text si cant
2. Înscrierea copiilor la concurs se va face în perioada 25.02.2013 – 05.03.2013 (pe
baza fişei de înscriere ANEXA 2 completată şi ştampilată de directorul unităţii), la
G.P.N. ,,PINOCHIO”, strada TRANSILVANIEI, NR.71, Buzău – persoană de contact
RIZEA AURORA - tel. 0745008518 , TEODORESCU DANIELA - tel 0745008690.
3. Durata: - dans modern/ popular – max. 5 minute;
- solist vocal, instrumental, grup vocal – max. 5 minute;
– joc cu text si cant
4. Componenţa formaţiilor:
- dans modern/ popular – 10 / 14 copii;
- grup vocal – 4 - 10 copii;
– joc cu text si cant-maxim 10 copii.
5. Numărul formaţiilor înscrise/unitate preşcolară:
- o formaţie dans;
- max. 3 cantece;
– 1 joc cu text si cant;
(Excepţie fac grădiniţele şi şcolile învӑțӑmânt primar cu peste 200 de copii care
pot participa cu 2 trupe de dans şi 4 numere cantece).
6. Juriul va fi format din specialişti de la Palatul Copiilor Buzău, inspectori de
specialitate, profesori de la liceul de artӑ ,,Margareta Sterian,, directorul unitӑții
organizatoare, educatoare.
7. Negativul melodiilor va fi înregistrat la capăt de CD şi prezentat înainte de
concurs.
Taxa de participare este de 10 RON – solist vocal, 20 RON formaţie dans/ grup vocal
taxa ce se achita odată cu fişa de înscriere.
8.Program de desfăşurare:
Ora: 16.00 – Deschiderea festivă a Festivalului
16.30 – 18.30 – Prima parte a concursului
18.30 – 19.00 – Pauză
19.00 – 19.30 – Decernarea premiilor
Notă: În perioada 06.03.2013 – 07.03.2013, cei interesaţi vor afla informaţii despre
programarea în concurs de la RIZEA AURORA la telefon 0745008518,
TEODORESCU DANIELA 0745008690, MARIN GEORGIANA 0764308563.
Formaţiile în concurs au obligaţia de a se prezenta în sală cu o ora înainte de ora
planificată. Nerespectarea cerinţelor din prezentul regulament atrage după sine
descalificarea din concurs.

ANEXA 2

Fişă de înscriere
FESTIVAL-CONCURS JUDEȚEAN
“E ZIUA TA, MAMICO!”
Ediţia I
Martie 2013

Numele și prenumele cadrului didactic………………………...……………..


…………………………………………………………………………………
Unitatea de învӑțӑmânt………………………………………………………..
Nr. tel.educatoare / adresa email………………………………………………
Formaţia de muzică/teatru (denumire)…………………………………..........
Nr. copii formaţie………
Denumire moment si durata………………………………………………….
Nume şi prenume copii participanţi, vârsta:
1……………………………………………………………………………...
2……………………………………………………………………………...
3……………………………………………………………………………...
4……………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………...
6……………………………………………………………………………...
7……………………………………………………………………………...
8……………………………………………………………………………...
9……………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………….....
11……………………………………………………………………………...
12……………………………………………………………………………...
13……………………………………………………………………………...
14……………………………………………………………………………...
15……………………………………………………………………………...
16……………………………………………………………………………...
17……………………………………………………………………………...
18……………………………………………………………………………...
19……………………………………………………………………………...
20………………………………………………………………………….....

Director ,