Sunteți pe pagina 1din 345

STUDIU DE FEZABILITATE

VOLUMUL I - Capitolul 4
ANALIZA SITUATIEI CURENTE SI PROGNOZE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
1
STUDIU DE FEZABILITATE

CUPRINS CAPITOL 4.2

4.3 INFORMATII DESPRE SISTEMELE DE CANALIZARE ............................................ 26


CLUSTER GLINA.......................................................................................................................................... 27
4.3.1.1 STATIE DE EPURARE ............................................................................................................... 27
4.3.1.2 AGLOMERAREA GLINA ........................................................................................................... 29
4.3.1.2.1 Infrastructura existenta de apa uzata ............................................................................... 29
4.3.1.2.1.1 Retele de canalizare .................................................................................................. 30
4.3.1.2.1.2 Statii de pompare apa uzata ...................................................................................... 30
4.3.1.2.1.3 Statii de epurare........................................................................................................ 31
4.3.1.2.2 Debite si incarcari ale apei uzate....................................................................................... 31
4.3.1.2.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ................................................................ 31
4.3.1.2.2.2 Apa uzata non – casnica............................................................................................. 31
4.3.1.2.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata............................................................... 31
4.3.1.2.2.4 Apa din infiltratii........................................................................................................ 32
4.3.1.2.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate ........................................................ 34
4.3.1.2.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ............................................................. 36
4.3.1.2.4 Bilantul ciclului apei.......................................................................................................... 37
4.3.1.2.5 Emisar .............................................................................................................................. 38
4.3.1.3 AGLOMERAREA BUCURESTI - CATELU..................................................................................... 39
4.3.1.3.1 Infrastructura existenta de apa uzata ............................................................................... 39
4.3.1.3.1.1 Retele de canalizare .................................................................................................. 40
4.3.1.3.1.2 Statii de pompare apa uzata ...................................................................................... 40
4.3.1.3.1.3 Statie de epurare....................................................................................................... 41
4.3.1.3.2 Debite si incarcari ale apei uzate....................................................................................... 41
4.3.1.3.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ................................................................ 41
4.3.1.3.2.2 Apa uzata non – casnica............................................................................................. 42
4.3.1.3.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata............................................................... 42
4.3.1.3.2.4 Apa din infiltratii........................................................................................................ 43
4.3.1.3.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate ........................................................ 45
4.3.1.3.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ............................................................. 47
4.3.1.3.4 Bilantul ciclului apei.......................................................................................................... 48
4.3.1.3.5 Emisar .............................................................................................................................. 49
4.3.1.4 AGLOMERAREA CERNICA ....................................................................................................... 50
4.3.1.4.1 Infrastructura existenta de apa uzata ............................................................................... 50
4.3.1.4.1.1 Retele de canalizare .................................................................................................. 51
4.3.1.4.1.2 Statii de pompare apa uzata ...................................................................................... 51
4.3.1.4.1.3 Statie de epurare....................................................................................................... 54
4.3.1.4.2 Debite si incarcari ale apei uzate....................................................................................... 54
4.3.1.4.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ................................................................ 54
4.3.1.4.2.2 Apa uzata non – casnica............................................................................................. 54
4.3.1.4.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata............................................................... 55
4.3.1.4.2.4 Apa din infiltratii........................................................................................................ 55
4.3.1.4.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate ........................................................ 56
4.3.1.4.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ............................................................. 59
4.3.1.4.4 Bilantul ciclului apei.......................................................................................................... 59
4.3.1.4.5 Emisar .............................................................................................................................. 60
4.3.1.5 AGLOMERAREA BUCURESTI - PANTELIMON............................................................................ 61
4.3.1.5.1 Infrastructura existenta de apa uzata ............................................................................... 61
4.3.1.5.1.1 Retele de canalizare .................................................................................................. 62
4.3.1.5.1.2 Statii de pompare apa uzata ...................................................................................... 63
4.3.1.5.1.3 Statie de epurare....................................................................................................... 64
4.3.1.5.2 Debite si incarcari ale apei uzate....................................................................................... 64

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
2
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.5.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ................................................................ 65


4.3.1.5.2.2 Apa uzata non – casnica............................................................................................. 65
4.3.1.5.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata............................................................... 65
4.3.1.5.2.4 Apa din infiltratii........................................................................................................ 66
4.3.1.5.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate ........................................................ 68
4.3.1.5.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ............................................................. 70
4.3.1.5.4 Bilantul ciclului apei.......................................................................................................... 71
4.3.1.5.5 Emisar .............................................................................................................................. 72
4.3.1.6 AGLOMERAREA BUCURESTI - MOGOSOAIA ............................................................................ 73
4.3.1.6.1 Infrastructura existenta de apa uzata ............................................................................... 73
4.3.1.6.1.1 Retele de canalizare menajera ................................................................................... 74
4.3.1.6.1.2 Statii de pompare apa uzata ...................................................................................... 74
4.3.1.6.1.3 Statie de epurare....................................................................................................... 75
4.3.1.6.2 Debite si incarcari ale apei uzate....................................................................................... 75
4.3.1.6.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ................................................................ 75
4.3.1.6.2.2 Apa uzata non – casnica............................................................................................. 75
4.3.1.6.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata............................................................... 75
4.3.1.6.2.4 Apa din infiltratii........................................................................................................ 76
4.3.1.6.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate ........................................................ 79
4.3.1.6.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ............................................................. 82
4.3.1.6.4 Bilantul ciclului apei.......................................................................................................... 82
4.3.1.6.5 Emisar .............................................................................................................................. 83
AGLOMERARI CARE BENEFICIAZA DE SISTEME DE CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE PROPRIE ............... 84
4.3.1.7 AGLOMERAREA BALACEANCA ................................................................................................ 85
4.3.1.7.1 Infrastructura existenta de apa uzata ............................................................................... 85
4.3.1.7.1.1 Retele de canalizare .................................................................................................. 86
4.3.1.7.1.2 Statii de pompare apa uzata ...................................................................................... 86
4.3.1.7.1.3 Statie de epurare....................................................................................................... 89
4.3.1.7.2 Debite si incarcari ale apei uzate....................................................................................... 91
4.3.1.7.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ................................................................ 91
4.3.1.7.2.2 Apa uzata non – casnica............................................................................................. 91
4.3.1.7.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata............................................................... 91
4.3.1.7.2.4 Apa din infiltratii........................................................................................................ 92
4.3.1.7.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate ........................................................ 93
4.3.1.7.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ............................................................. 95
4.3.1.7.4 Bilantul ciclului apei.......................................................................................................... 96
4.3.1.7.5 Emisar .............................................................................................................................. 97
4.3.1.8 AGLOMERAREA BUCURESTI - BRAGADIRU - CORNETU ............................................................ 98
4.3.1.8.1 Infrastructura existenta de apa uzata ............................................................................... 98
4.3.1.8.1.1 Retele de canalizare .................................................................................................. 99
4.3.1.8.1.2 Statii de pompare apa uzata .................................................................................... 100
4.3.1.8.1.3 Statie de epurare..................................................................................................... 104
4.3.1.8.2 Debite si incarcari ale apei uzate..................................................................................... 106
4.3.1.8.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic .............................................................. 106
4.3.1.8.2.2 Apa uzata non – casnica........................................................................................... 106
4.3.1.8.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata............................................................. 107
4.3.1.8.2.4 Apa din infiltratii...................................................................................................... 108
4.3.1.8.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate ...................................................... 109
4.3.1.8.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ........................................................... 114
4.3.1.8.4 Bilantul ciclului apei........................................................................................................ 114
4.3.1.8.5 Emisar ............................................................................................................................ 115
4.3.1.9 AGLOMERAREA BUCURESTI - DOMNESTI-CIOROGARLA ........................................................ 116
4.3.1.9.1 Infrastructura existenta de apa uzata ............................................................................. 116
4.3.1.9.1.1 Retele de canalizare ................................................................................................ 117
4.3.1.9.1.2 Statii de pompare apa uzata .................................................................................... 118

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
3
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.9.1.3 Statie de epurare..................................................................................................... 120


4.3.1.9.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE ............................................................................. 122
4.3.1.9.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic .............................................................. 122
4.3.1.9.2.2 Apa uzata non – casnica........................................................................................... 122
4.3.1.9.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata............................................................. 122
4.3.1.9.2.4 Apa din infiltratii...................................................................................................... 124
4.3.1.9.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate ...................................................... 125
4.3.1.9.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ........................................................... 129
4.3.1.9.4 Bilantul ciclului apei........................................................................................................ 130
4.3.1.9.5 Emisar ............................................................................................................................ 131
4.3.1.10 AGLOMERAREA BUCURESTI - CLINCENI ............................................................................ 132
4.3.1.10.1 Infrastructura existenta de apa uzata............................................................................ 132
4.3.1.10.1.1 Retele de canalizare............................................................................................... 133
4.3.1.10.1.2 Statii de pompare apa uzata .................................................................................. 133
4.3.1.10.1.3 Statie de epurare ................................................................................................... 135
4.3.1.10.2 Debite si incarcari ale apei uzate................................................................................... 138
4.3.1.10.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ............................................................ 138
4.3.1.10.2.2 Apa uzata non-casnica ........................................................................................... 138
4.3.1.10.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata........................................................... 139
4.3.1.10.2.4 Apa din infiltratii .................................................................................................... 140
4.3.1.10.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate .................................................... 140
4.3.1.10.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ......................................................... 145
4.3.1.10.4 Bilantul ciclului apei...................................................................................................... 146
4.3.1.10.5 Emisar .......................................................................................................................... 147
4.3.1.11 AGLOMERAREA BUCURESTI - MAGURELE ......................................................................... 148
4.3.1.11.1 Infrastructura existenta de apa uzata............................................................................ 148
4.3.1.11.1.1 Retele de canalizare............................................................................................... 149
4.3.1.11.1.2 Statii de pompare apa uzata .................................................................................. 150
4.3.1.11.1.3 Statie de epurare ................................................................................................... 151
4.3.1.11.2 Debite si incarcari ale apei uzate................................................................................... 156
4.3.1.11.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ............................................................ 156
4.3.1.11.2.2 Apa uzata non – casnica......................................................................................... 156
4.3.1.11.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata........................................................... 156
4.3.1.11.2.4 Apa din infiltratii .................................................................................................... 157
4.3.1.11.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate .................................................... 158
4.3.1.11.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ......................................................... 162
4.3.1.11.4 Bilantul ciclului apei...................................................................................................... 162
4.3.1.11.5 Emisar .......................................................................................................................... 163
4.3.1.12 AGLOMERAREA BUCURESTI - JILAVA ................................................................................ 164
4.3.1.12.1 Infrastructura existenta de apa uzata............................................................................ 164
4.3.1.12.1.1 Retele de canalizare............................................................................................... 165
4.3.1.12.1.2 Statii de pompare apa uzata .................................................................................. 166
4.3.1.12.1.3 Statie de epurare ................................................................................................... 166
4.3.1.12.2 Debite si incarcari ale apei uzate................................................................................... 172
4.3.1.12.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ............................................................ 172
4.3.1.12.2.2 Apa uzata non – casnica......................................................................................... 172
4.3.1.12.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata........................................................... 172
4.3.1.12.2.4 Apa din infiltratii .................................................................................................... 173
4.3.1.12.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate .................................................... 174
4.3.1.12.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ......................................................... 177
4.3.1.12.4 Bilantul ciclului apei...................................................................................................... 178
4.3.1.12.5 Emisar .......................................................................................................................... 179
4.3.1.13 AGLOMERAREA BALOTESTI .............................................................................................. 180
4.3.1.13.1 Infrastructura existenta de apa uzata............................................................................ 180
4.3.1.13.1.1 Retele de canalizare............................................................................................... 181

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
4
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.13.1.2 Statii de pompare apa uzata .................................................................................. 181


4.3.1.13.1.3 Statii de epurare .................................................................................................... 184
4.3.1.13.2 Debite si incarcari ale apei uzate................................................................................... 191
4.3.1.13.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ............................................................ 191
4.3.1.13.2.2 Apa uzata non – casnica......................................................................................... 191
4.3.1.13.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata........................................................... 192
4.3.1.13.2.4 Apa din infiltratii .................................................................................................... 193
4.3.1.13.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate .................................................... 195
4.3.1.13.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ......................................................... 199
4.3.1.13.4 Bilantul ciclului apei...................................................................................................... 200
4.3.1.13.5 Emisar .......................................................................................................................... 200
4.3.1.14 AGLOMERAREA BUCURE TI - TUNARI............................................................................... 201
4.3.1.14.1 Infrastructura existenta de apa uzata............................................................................ 201
4.3.1.14.1.1 Retele de canalizare............................................................................................... 202
4.3.1.14.1.2 Statii de pompare apa uzata .................................................................................. 202
4.3.1.14.1.3 Statie de epurare ................................................................................................... 203
4.3.1.14.2 Debite si incarcari ale apei uzate................................................................................... 206
4.3.1.14.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ............................................................ 206
4.3.1.14.2.2 Apa uzata non – casnica......................................................................................... 206
4.3.1.14.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata........................................................... 206
4.3.1.14.2.4 Apa de infiltratii ..................................................................................................... 207
4.3.1.14.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate .................................................... 208
4.3.1.14.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ......................................................... 212
4.3.1.14.4 Bilantul ciclului apei...................................................................................................... 213
4.3.1.14.5 Emisar .......................................................................................................................... 213
4.3.1.15 AGLOMERAREA BRANESTI ................................................................................................ 214
4.3.1.15.1 Infrastructura existenta de apa uzata............................................................................ 214
4.3.1.15.1.1 Retele de canalizare............................................................................................... 215
4.3.1.15.1.2 Statii de pompare apa uzata .................................................................................. 216
4.3.1.15.1.3 Statie de epurare ................................................................................................... 218
4.3.1.15.2 Debite si incarcari ale apei uzate................................................................................... 222
4.3.1.15.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ............................................................ 222
4.3.1.15.2.2 Apa uzata non – casnica......................................................................................... 222
4.3.1.15.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata........................................................... 223
4.3.1.15.2.4 Apa de infiltratii ..................................................................................................... 224
4.3.1.15.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate .................................................... 225
4.3.1.15.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ......................................................... 229
4.3.1.15.4 Bilantul ciclului apei...................................................................................................... 229
4.3.1.15.5 Emisar .......................................................................................................................... 230
4.3.1.16 AGLOMERAREA MOARA VLASIEI ...................................................................................... 231
4.3.1.16.1 Infrastructura existenta de apa uzata............................................................................ 231
4.3.1.16.1.1 Retele de canalizare............................................................................................... 232
4.3.1.16.1.2 Statii de pompare apa uzata .................................................................................. 232
4.3.1.16.1.3 Statie de epurare ................................................................................................... 234
4.3.1.16.2 Debite si incarcari ale apei uzate................................................................................... 238
4.3.1.16.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ............................................................ 239
4.3.1.16.2.2 Apa uzata non – casnica......................................................................................... 239
4.3.1.16.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata........................................................... 239
4.3.1.16.2.4 Apa din infiltratii .................................................................................................... 240
4.3.1.16.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate .................................................... 242
4.3.1.16.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ......................................................... 247
4.3.1.16.4 Bilantul ciclului apei...................................................................................................... 248
4.3.1.16.5 Emisar .......................................................................................................................... 249
4.3.1.17 AGLOMERAREA AFUMATI ................................................................................................ 250
4.3.1.17.1 Infrastructura existenta de apa uzata............................................................................ 250

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
5
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.17.1.1 Retele de canalizare............................................................................................... 250


4.3.1.17.1.2 Statii de pompare apa uzata .................................................................................. 251
4.3.1.17.1.3 Statie de epurare ................................................................................................... 255
4.3.1.17.2 Debite si incarcari ale apei uzate................................................................................... 259
4.3.1.17.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ............................................................ 259
4.3.1.17.2.2 Apa uzata non – casnica......................................................................................... 259
4.3.1.17.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata........................................................... 259
4.3.1.17.2.4 Apa din infiltratii .................................................................................................... 260
4.3.1.17.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate .................................................... 263
4.3.1.17.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ......................................................... 267
4.3.1.17.4 Bilantul ciclului apei...................................................................................................... 267
4.3.1.17.5 Emisar .......................................................................................................................... 268
4.3.1.18 AGLOMERAREA PERIS ...................................................................................................... 268
4.3.1.18.1 Infrastructura existenta de apa uzata............................................................................ 269
4.3.1.18.1.1 Retele de canalizare............................................................................................... 269
4.3.1.18.1.2 Statii de pompare apa uzata .................................................................................. 270
4.3.1.18.1.3 Statie de epurare ................................................................................................... 271
4.3.1.18.2 Debite si incarcari ale apei uzate................................................................................... 273
4.3.1.18.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ............................................................ 273
4.3.1.18.2.2 Apa uzata non – casnica......................................................................................... 273
4.3.1.18.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata........................................................... 273
4.3.1.18.2.4 Apa din infiltratii .................................................................................................... 274
4.3.1.18.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate .................................................... 275
4.3.1.18.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ......................................................... 279
4.3.1.18.4 Bilantul ciclului apei...................................................................................................... 280
4.3.1.18.5 Emisar .......................................................................................................................... 281
AGLOMERARI CARE NU BENEFICIAZA IN PREZENT DE SISTEME DE CANALIZARE ........................................ 282
4.3.1.19 AGLOMERAREA TANGANU ............................................................................................... 282
4.3.1.19.1 Infrastructura existenta de apa uzata............................................................................ 283
4.3.1.19.1.1 Retele de canalizare............................................................................................... 283
4.3.1.19.1.2 Statii de pompare apa uzata .................................................................................. 283
4.3.1.19.1.3 Statie de epurare ................................................................................................... 283
4.3.1.19.2 Debite si incarcari ale apei uzate................................................................................... 283
4.3.1.19.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ............................................................ 283
4.3.1.19.2.2 Apa uzata non – casnica......................................................................................... 283
4.3.1.19.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata........................................................... 284
4.3.1.19.2.4 Apa din infiltratii .................................................................................................... 285
4.3.1.19.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate .................................................... 285
4.3.1.19.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ......................................................... 288
4.3.1.19.4 Bilantul ciclului apei...................................................................................................... 288
4.3.1.19.5 Emisar .......................................................................................................................... 289
4.3.1.20 AGLOMERAREA GANEASA ................................................................................................ 289
4.3.1.20.1 Infrastructura existenta de apa uzata............................................................................ 290
4.3.1.20.1.1 Retele de canalizare............................................................................................... 290
4.3.1.20.1.2 Statii de pompare apa uzata .................................................................................. 290
4.3.1.20.1.3 Statie de epurare ................................................................................................... 290
4.3.1.20.2 Debite si incarcari ale apei uzate................................................................................... 291
4.3.1.20.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ............................................................ 291
4.3.1.20.2.2 Apa uzata non – casnica......................................................................................... 291
4.3.1.20.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata........................................................... 291
4.3.1.20.2.4 Apa din infiltratii .................................................................................................... 292
4.3.1.20.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate .................................................... 293
4.3.1.20.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ......................................................... 298
4.3.1.20.4 Bilantul ciclului apei...................................................................................................... 298
4.3.1.20.5 Emisar .......................................................................................................................... 299

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
6
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.21 AGLOMERAREA GRUIU..................................................................................................... 299


4.3.1.21.1 Infrastructura existenta de apa uzata............................................................................ 299
4.3.1.21.1.1 Retele de canalizare............................................................................................... 300
4.3.1.21.1.2 Statii de pompare apa uzata .................................................................................. 300
4.3.1.21.1.3 Statie de epurare ................................................................................................... 300
4.3.1.21.2 Debite si incarcari ale apei uzate................................................................................... 300
4.3.1.21.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ............................................................ 300
4.3.1.21.2.2 Apa uzata non – casnica......................................................................................... 300
4.3.1.21.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata........................................................... 300
4.3.1.21.2.4 Apa din infiltratii .................................................................................................... 302
4.3.1.21.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate .................................................... 302
4.3.1.21.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ......................................................... 307
4.3.1.21.4 Bilantul ciclului apei...................................................................................................... 307
4.3.1.21.5 Emisar .......................................................................................................................... 308
4.3.1.22 AGLOMERAREA SILISTEA SNAGOVULUI ............................................................................ 308
4.3.1.22.1 Infrastructura existenta de apa uzata............................................................................ 309
4.3.1.22.1.1 Retele de canalizare............................................................................................... 309
4.3.1.22.1.2 Statie de pompare apa uzata ................................................................................. 309
4.3.1.22.1.3 Statie de epurare ................................................................................................... 309
4.3.1.22.2 Debite si incarcari ale apei uzate................................................................................... 310
4.3.1.22.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ............................................................ 310
4.3.1.22.2.2 Apa uzata non – casnica......................................................................................... 310
4.3.1.22.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata........................................................... 310
4.3.1.22.2.4 Apa din infiltratii .................................................................................................... 311
4.3.1.22.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate .................................................... 312
4.3.1.22.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ......................................................... 316
4.3.1.22.4 Bilantul ciclului apei...................................................................................................... 316
4.3.1.22.5 Emisar .......................................................................................................................... 317
4.3.1.23 AGLOMERAREA CIOLPANI ................................................................................................ 318
4.3.1.23.1 Infrastructura existenta de apa uzata............................................................................ 318
4.3.1.23.1.1 Retele de canalizare............................................................................................... 318
4.3.1.23.1.2 Statii de pompare apa uzata .................................................................................. 319
4.3.1.23.1.3 Statie de epurare ................................................................................................... 319
4.3.1.23.2 Debite si incarcari ale apei uzate................................................................................... 319
4.3.1.23.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ............................................................ 319
4.3.1.23.2.2 Apa uzata non – casnica......................................................................................... 319
4.3.1.23.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata........................................................... 319
4.3.1.23.2.4 Apa din infiltratii .................................................................................................... 320
4.3.1.23.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate .................................................... 321
4.3.1.23.3 DEFICIENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE ............................................ 325
4.3.1.23.4 Bilantul ciclului apei...................................................................................................... 326
4.3.1.23.5 Emisar .......................................................................................................................... 327
4.3.1.24 AGLOMERAREA GRADISTEA ............................................................................................. 327
4.3.1.24.1 Infrastructura de canalizare existenta ........................................................................... 327
4.3.1.24.1.1 Retele de canalizare............................................................................................... 328
4.3.1.24.1.2 Statii de pompare apa uzata .................................................................................. 328
4.3.1.24.1.3 Statie de epurare ................................................................................................... 328
4.3.1.24.2 Debite si incarcari ale apei uzate................................................................................... 328
4.3.1.24.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ............................................................ 328
4.3.1.24.2.2 Apa uzata non – casnica......................................................................................... 328
4.3.1.24.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata........................................................... 328
4.3.1.24.2.4 Apa din infiltratii .................................................................................................... 329
4.3.1.24.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate .................................................... 330
4.3.1.24.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ......................................................... 335
4.3.1.24.4 Bilantul ciclului apei...................................................................................................... 335

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
7
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.24.5 Emisar .......................................................................................................................... 336


4.3.1.25 AGLOMERAREA PETRACHIOAIA ........................................................................................ 337
4.3.1.25.1 Infrastructura existenta de apa uzata............................................................................ 337
4.3.1.25.1.1 Retele de canalizare............................................................................................... 337
4.3.1.25.1.2 Statie de pompare apa uzata ................................................................................. 338
4.3.1.25.1.3 Statie de epurare ................................................................................................... 338
4.3.1.25.2 Debite si incarcari ale apei uzate................................................................................... 338
4.3.1.25.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic ............................................................ 338
4.3.1.25.2.2 Apa uzata non – casnica......................................................................................... 338
4.3.1.25.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata........................................................... 338
4.3.1.25.2.4 Apa din infiltratii .................................................................................................... 339
4.3.1.25.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate .................................................... 340
4.3.1.25.3 Deficiente principale ale sistemului de canalizare ......................................................... 344
4.3.1.25.4 Bilantul ciclului apei...................................................................................................... 345
4.3.1.25.5 Emisar .......................................................................................................................... 345

CUPRINS TABELE

Tabel 4.3.1.2-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Glina ...................................................................... 29

Tabel 4.3.1.2-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare in Aglomerarea Glina ..................................... 30

Tabel 4.3.1.2-3 - Retea de canalizare menajera Glina ................................................................................ 30

Tabel 4.3.1.2-4 - Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Glina, an 2014...................... 31

Tabel 4.3.1.2-5 - Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Glina, an 2014 ............... 31

Tabel 4.3.1.2-6 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Glina ....................................................... 32

Tabel 4.3.1.2-7 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Glina ................................................. 32

Tabel 4.3.1.2-8 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Glina .............................................................. 32

Tabel 4.3.1.2-9 - Masuratori de noapte SPAU Glina .................................................................................... 33

Tabel 4.3.1.2-10 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Glina ................................................. 34

Tabel 4.3.1.2-11 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Glina ................................. 34

Tabel 4.3.1.2-12 Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Glina ................................................ 34

Tabel 4.3.1.2-13 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata - Aglomerarea Glina ........................................ 35

Tabel 4.3.1.2-14 - Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate Glina ......................................... 35

Tabel 4.3.1.2-15 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – Aglomerarea Glina ................. 36

Tabel 4.3.1.2-16- Principalele deficiente din sistemul de canalizare: ............................................................. 36

Tabel 4.3.1.2-17 Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Glina .............................................................. 37

Figura 4.3.1.3-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Bucuresti - Catelu ............................................................ 39

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
8
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.3-2 Populatie echivalenta in aglomerarea Bucuresti - Catelu ....................................................... 39

Tabel 4.3.1.3-3 - Populatie conectata la sistemul de canalizare in Aglomerarea Bucuresti – Catelu ................... 39

Tabel 4.3.1.3-4- Retea de canalizare menajera Catelu ................................................................................ 40

Tabel 4.3.1.3-5-Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Bucuresti - Catelu, an 2014 ..... 42

Tabel 4.3.1.3-6- Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Bucuresti - Catelu, an 2014
.................................................................................................................................................... 42

Tabel 4.3.1.3-7 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Catelu ..................................... 42

Tabel 4.3.1.3-8 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Catelu ............................... 43

Tabel 4.3.1.3-9 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Catelu ............................................ 43

Tabel 4.3.1.3-10 - Masuratori de noapte la SPAU Catelu ............................................................................ 43

Tabel 4.3.1.3-11 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Catelu ............................................... 44

Tabel 4.3.1.3-12 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucuresti - Catelu .............. 44

Tabel 4.3.1.3-13 Centralizarea volumelor de apa uzata – Aglomerarea Bucuresti - Catelu ............................... 45

Tabel 4.3.1.3-14 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata in Aglomerarea Bucuresti - Catelu .................... 45

Tabel 4.3.1.3-15 - Indicatori privind colectarea apei uzate – Aglomerarea Bucuresti - Catelu .......................... 46

Tabel 4.3.1.3-16 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – Aglomerarea Bucuresti - Catelu47

Tabel 4.3.1.3-17 - Principalele deficiente din sistemul de canalizare Catelu ................................................... 47

Tabel 4.3.1.3-18 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Bucuresti - Catelu .......................................... 48

Tabel 4.3.1.4-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Cernica ................................................................... 50

Tabel 4.3.1.4-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Cernica ........................................................ 50

Tabel 4.3.1.4-3 - Retea de canalizare Cernica ........................................................................................... 51

Tabel 4.3.1.4-4 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Cernica .................................................... 55

Tabel 4.3.1.4-5 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Cernica .............................................. 55

Tabel 4.3.1.4-6- Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Cernica ............................................................ 55

Tabel 4.3.1.4-7 - Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Cernica ................................................ 56

Tabel 4.3.1.4-8 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Cernica .............................. 56

Tabel 4.3.1.4-9 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Cernica ............................................ 56

Tabel 4.3.1.4-10 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata in Aglomerarea Cernica ................................... 57

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
9
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.4-11 - Indicatori privind colectarea apei uzate - Aglomerarea Cernica.......................................... 58

Tabel 4.3.1.4-12 - Incarcari ale apei uzate - valori actuale si proiectii in timp – Aglomerarea Cernica ............... 58

Tabel 4.3.1.4-13 Principalele deficiente din sistemul de canalizare Cernica ................................................... 59

Tabel 4.3.1.4-14 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Cernica ........................................................ 59

Tabel 4.3.1.5-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Bucuresti - Pantelimon ............................................. 61

Tabel 4.3.1.5-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Pantelimon ................................................... 62

Tabel 4.3.1.5-3 - Retea de canalizare Pantelimon ...................................................................................... 62

Tabel 4.3.1.5-4 - Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Bucuresti - Pantelimon, an 2014
.................................................................................................................................................... 65

Tabel 4.3.1.5-5 - Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Bucuresti - Pantelimon, an
2014 ............................................................................................................................................. 65

Tabel 4.3.1.5-6 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Pantelimon ............................... 65

Tabel 4.3.1.5-7 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Pantelimon ......................... 66

Tabel 4.3.1.5-8 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarile aglomerarea Bucuresti - Pantelimon ................... 66

Tabel 4.3.1.5-9 - Masuratori de noapte in SPAU1ex Metalul ........................................................................ 67

Tabel 4.3.1.5-10 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Pantelimon ........................................ 67

Tabel 4.3.1.5-11 - Evolutia volumului de apa (m3/an) rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucuresti - Pantelimon
.................................................................................................................................................... 68

Tabel 4.3.1.5-12 - Centralizarea volumelor de apa uzata – Aglomerarea Bucuresti - Pantelimon ...................... 68

Tabel 4.3.1.5-13 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata in Aglomerarea Bucuresti - Pantelimon .............. 69

Tabel 4.3.1.5-14 - Indicatori privind colectarea apei uzate – Aglomerarea Bucuresti - Pantelimon .................... 69

Tabel 4.3.1.5-15 - Incarcari ale apei uzate - valori actuale si proiectii in timp – Aglomerarea Bucuresti -
Pantelimon..................................................................................................................................... 70

Tabel 4.3.1.5-16 - Principalele deficiente din sistemul de canalizare Pantelimon ............................................ 70

Tabel 4.3.1.5-17 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Bucuresti - Pantelimon.................................... 71

Tabel 4.3.1.6-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia ............................................... 73

Tabel 4.3.1.6-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare in Aglomerarea Bucuresti – Mogosoaia ............. 73

Tabel 4.3.1.6-3 - Retea de canalizare menajera Mogosoaia ......................................................................... 74

Tabel 4.3.1.6-4 Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Bucuresti -Mogosoaia, an 2014 75

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
10
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.6-5 Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia, an
2014 ............................................................................................................................................. 75

Tabel 4.3.1.6-6 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia................................ 76

Tabel 4.3.1.6-7 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia .......................... 76

Tabel 4.3.1.6-8 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia ...................................... 76

Tabel 4.3.1.6-9 - Masuratori de noapte statia de pompare apa uzata SPAU1ex .............................................. 77

Tabel 4.3.1.6-10 - Masuratori de noapte la statia de pompare apa uzata la SPAU2ex ..................................... 77

Tabel 4.3.1.6-11 - Masuratori in camin vizitare Strada 1 Mai ....................................................................... 78

Tabel 4.3.1.6-12 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Mogosoaia ........................................ 79

Tabel 4.3.1.6-13 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia ........ 79

Tabel 4.3.1.6-14 - Centralizarea volumelor de apa uzata – Aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia ....................... 79

Tabel 4.3.1.6-15 Centralizarea debitelor de calcul apa uzata in Aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia ................ 80

Tabel 4.3.1.6-16 - Indicatori de performanta pentru colectarea apei uzate – Aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia
.................................................................................................................................................... 80

Tabel 4.3.1.6-17 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – Aglomerarea Bucuresti -
Mogosoaia ..................................................................................................................................... 81

Tabel 4.3.1.6-18 - Principale deficiente din sistemul de canalizare Mogosoaia ................................................ 82

Tabel 4.3.1.6-19 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia .................................... 82

Tabel 4.3.1.7-1- Populatie echivalenta in aglomerarea Blaceanca................................................................. 85

Tabel 4.3.1.7-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Balaceanca ................................................... 85

Tabel 4.3.1.7-3- Retea de canalizare localitatea Balaceanca ....................................................................... 86

Tabel 4.3.1.7-4- Retea de canalizare localitatea Posta ................................................................................ 86

Tabel 4.3.1.7-5- Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Balaceanca ................................................ 91

Tabel 4.3.1.7-6- Debit specific public si comercial de apa uzata, aglomerarea Balaceanca ............................... 92

Tabel 4.3.1.7-7- Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Balaceanca ....................................................... 92

Tabel 4.3.1.7-8– Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Balaceanca ........................................... 93

Tabel 4.3.1.7-9- Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Balaceanca ........................... 93

Tabel 4.3.1.7-10- Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Balaceanca ....................................... 93

Tabel 4.3.1.7-11- Centralizarea debitelor de calcul apa uzata in aglomerarea Balaceanca ............................... 94

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
11
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.7-12- Indicatori privind colectarea apei uzate – aglomerarea Balaceanca ..................................... 94

Tabel 4.3.1.7-13- Incarcari ale apei uzate - valori actuale si proiectii in timp - Balaceanca .............................. 95

Tabel 4.3.1.7-14- Principalele deficiente din sistemul de canalizare – Balaceanca........................................... 95

Tabel 4.3.1.7-15- Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Balaceanca ..................................................... 96

Tabel 4.3.1.8-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Bucuresti - Bragadiru-Cornetu ................................... 98

Tabel 4.3.1.8-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Bragadiru-Cornetu......................................... 99

Tabel 4.3.1.8-3 - Retea de canalizare localitatea Bragadiru ......................................................................... 99

Tabel 4.3.1.8-4 - Retea de canalizare localitatea Cornetu .........................................................................100

Tabel 4.3.1.8-5 - Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Bucuresti - Bragadiru – Cornetu
...................................................................................................................................................106

Tabel 4.3.1.8-6 - Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Bucuresti - Bragadiru -
Cornetu ........................................................................................................................................107

Tabel 4.3.1.8-7 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Bragadiru - Cornetu .................107

Tabel 4.3.1.8-8 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Bragadiru – Cornetu ...........107

Tabel 4.3.1.8-9 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Bragadiru – Cornetu ........................108

Tabel 4.3.1.8-10 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucuresti - Bragadiru - Cornetu
...................................................................................................................................................108

Tabel 4.3.1.8-11 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Bucuresti - Bragadiru – Cornetu ........109

Tabel 4.3.1.8-12 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata ....................................................................110

Tabel 4.3.1.8-13 - Indicatori privind colectarea apei uzate – aglomerarea Bucuresti - Bragadiru-Cornetu.........110

Tabel 4.3.1.8-14 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate aglomerarea Bucuresti - Bragadiru-
Cornetu ........................................................................................................................................111

Tabel 4.3.1.8-15 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – aglomerarea Bucuresti -
Bragadiru-Cornetu .........................................................................................................................113

Tabel 4.3.1.8-16 - Deficientele sistemului de canalizare – Bragadiru-Cornetu ...............................................114

Tabel 4.3.1.8-17- Bilantul ciclului apei aglomerarea Bucuresti – Bragadiru - Cornetu.....................................115

Tabel 4.3.1.9-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Bucuresti - Domnesti - Ciorogarla .............................116

Tabel 4.3.1.9-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Domnesti-Ciorogarla .....................................117

Tabel 4.3.1.9-3 Retea de canalizare Ciorogarla .........................................................................................117

Tabel 4.3.1.9-4 - Retea de canalizare Domnesti........................................................................................117

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
12
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.9-5 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucuresti – Domnesti - Ciorogarla ..............123

Tabel 4.3.1.9-6 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Domnesti-Ciorogarla ..........123

Tabel 4.3.1.9-7 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti – Domnesti - Ciorogarla ....................123

Tabel 4.3.1.9-8 Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucuresti - Domnesti-Ciorogarla
...................................................................................................................................................124

Tabel 4.3.1.9-9 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Bucuresti - Domnesti-Ciorogarla ..........125

Tabel 4.3.1.9-10- Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Domnesti-Ciorogarla ..126

Tabel 4.3.1.9-11 - Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate Domnesti-Ciorogarla ..................126

Tabel 4.3.1.9-12 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Domnesti-Ciorogarla ....................127

Tabel 4.3.1.9-13- Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – aglomerarea Bucuresti –
Domnesti – Ciorogarla ....................................................................................................................129

Tabel 4.3.1.9-14 - Deficiente sistemului de canalizare –Domnesti-Ciorogarla ...............................................129

Tabel 4.3.1.9-15 - Bilantul ciclului apei - aglomerarea Bucuresti – Domnesti – Ciorogarla ..............................130

Tabel 4.3.1.10-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Bucuresti - Clinceni ...............................................132

Tabel 4.3.1.10-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Clinceni .....................................................133

Tabel 4.3.1.10-3 - Retea de canalizare aglomerarea Bucuresti - Clinceni .....................................................133

Tabel 4.3.1.10-4 - Evaluarea starii fizice a echipamentului electro-mecanic si structurilor civile din statia de
epurare Clinceni ............................................................................................................................136

Tabel 4.3.1.10-5 - Evaluarea eficientei epurarii in statia de epurare existenta Clinceni ..................................137

Tabel 4.3.1.10-6 Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Bucuresti - Clinceni, an 2014 138

Tabel 4.3.1.10-7 - Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Bucuresti - Clinceni ......138

Tabel 4.3.1.10-8 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Clinceni .................................139

Tabel 4.3.1.10-9- Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Clinceni ............................139

Tabel 4.3.1.10-10 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Clinceni ......................................140

Tabel 4.3.1.10-11 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucuresti - Clinceni ..........140

Tabel 4.3.1.10-12 - Centralizarea volumelor de apa uzata – Aglomerarea Bucuresti - Clinceni ........................140

Tabel 4.3.1.10-13 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Clinceni ..................141

Tabel 4.3.1.10-14 - Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate Clinceni ..................................142

Tabel 4.3.1.10-15 Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Clinceni .....................................142

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
13
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.10-16- Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp in aglomerarea Bucuresti - Clinceni
...................................................................................................................................................144

Tabel 4.3.1.10-17 - Deficiente din sistemul de canalizare Clinceni ...............................................................145

Tabel 4.3.1.10-18 - Bilantul ciclului apei Clinceni ......................................................................................146

Tabel 4.3.1.11-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Bucuresti - Magurele ..............................................148

Tabel 4.3.1.11-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Magurele ...................................................149

Tabel 4.3.1.11-3 - Retea de canalizare aglomerarea Bucuresti - Magurele ...................................................149

Tabel 4.3.1.11-4 - Retea de canalizare aglomerarea Varteju ......................................................................149

Tabel 4.3.1.11-5 - Evaluarea starii fizice a echipamentului electro-mecanic si structurilor civile din statia de
epurare Magurele ..........................................................................................................................152

Tabel 4.3.1.11-6 - Evaluarea eficientei epurarii apelor uzata influente in statia de epurare Magurele ...............153

Tabel 4.3.1.11-7 - Apa uzata provenita de la consumul casnic, aglomerarea Bucuresti - Magurele: .................156

Tabel 4.3.1.11-8 -Apa uzata provenita de la consumatorii non-casnici .........................................................156

Tabel 4.3.1.11-9- Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Magurele: ..............................156

Tabel 4.3.1.11-10- Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Magurele .......................157

Tabel 4.3.1.11-11- Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Magurele .....................................157

Tabel 4.3.1.11-12 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Magurele .......................................158

Tabel 4.3.1.11-13 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucuresti - Magurele .......158

Tabel 4.3.1.11-14 - Centralizarea volumelor anuale ale apei uzate – aglomerarea Bucuresti - Magurele ..........158

Tabel 4.3.1.11-15 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Magurele ................159

Tabel 4.3.1.11-16- Indicatori privind colectarea apei uzate – aglomerarea Bucuresti - Magurele .....................159

Tabel 4.3.1.11-17 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate aglomerarea Bucuresti -Magurele 160

Tabel 4.3.1.11-18 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp aglomerare Bucure ti-Magurele161

Tabel 4.3.1.11-19 - Principalele deficiente din sistemul de canalizare Magurele ............................................162

Tabel 4.3.1.11-20 - Bilantul ciclului de apa Magurele................................................................................163

Tabel 4.3.1.12-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Bucuresti - Jilava ..................................................164

Tabel 4.3.1.12-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Jilava ........................................................165

Tabel 4.3.1.12-3 - Retea de canalizare Jilava ...........................................................................................165

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
14
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.12-4 - Evaluarea starii fizice a echipamentului electro-mecanic si structurilor civile din statia de
epurare ........................................................................................................................................167

Tabel 4.3.1.12-5 - Evaluarea eficientei epurarii apelor uzata influente in statia de epurare tip Resetilovs ........168

Tabel 4.3.1.12-6 - Evaluarea eficientei epurarii apelor uzata influente in statia de epurare Arteca ..................169

Tabel 4.3.1.12-7 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Jilava ....................................172

Tabel 4.3.1.12-8 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Jilava ..............................172

Tabel 4.3.1.12-9 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea bucuresti - Jilava ...........................................173

Tabel 4.3.1.12-10 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Jilava ............................................173

Tabel 4.3.1.12-11 Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucuresti - Jilava ..............174

Tabel 4.3.1.12-12 - Centralizarea volumelor de apa uzata – Aglomerarea Bucuresti - Jilava ..........................174

Tabel 4.3.1.12-13 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Jilava......................175

Tabel 4.3.1.12-14 - Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate Jilava .....................................175

Tabel 4.3.1.12-15 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Jilava .......................................175

Tabel 4.3.1.12-16 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp aglomerare Jilava ...................177

Tabel 4.3.1.12-17 - Principalele deficiente din sistemul de canalizare Jilava .................................................178

Tabel 4.3.1.12-18 - Bilantul ciclului de apa Jilava.....................................................................................178

Tabel 4.3.1.13-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Balotesti ..............................................................180

Tabel 4.3.1.13-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Balotesti ....................................................181

Tabel 4.3.1.13-3- Retea de canalizare Balotesti – Dumbraveni - Saftica......................................................181

Tabel 4.3.1.13-4 - Evaluarea eficientei epurarii apelor uzata influente in statia de epurare 5.000 l.e. Balotesti 190

Tabel 4.3.1.13-5 - Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Balotesti, an 2014 ..............191

Tabel 4.3.1.13-6 - Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Balotesti, an 2014 .......191

Tabel 4.3.1.13-7 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Balotesti ................................................192

Tabel 4.3.1.13-8 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Balotesti ..........................................192

Tabel 4.3.1.13-9 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Balotesti ......................................................193

Tabel 4.3.1.13-10 - Masuratori de noapte la SPAU1ex Balotesti ..................................................................193

Tabel 4.3.1.13-11 - Masuratori de noapte SEAU Balotesti ..........................................................................194

Tabel 4.3.1.13-12 – Evolutia ratei de infiltratii in aglomerarea Balotesti .....................................................194

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
15
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.13-13 -Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Balotesti .........................195

Tabel 4.3.1.13-14- Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Balotesti ........................................195

Tabel 4.3.1.13-15- Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, sistem canalizare Balotesti ............................196

Tabel 4.3.1.13-16 - Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate Balotesti .................................196

Tabel 4.3.1.13-17 Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Balotesti ....................................197

Tabel 4.3.1.13-18 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – Balotesti.............................198

Tabel 4.3.1.13-19 - Deficiente din sistemul de canalizare Balotesti: ...........................................................199

Tabel 4.3.1.13-20 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Balotesti.....................................................200

Tabel 4.3.1.14-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Bucure ti-Tunari ...................................................201

Tabel 4.3.1.14-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Tunari .......................................................201

Tabel 4.3.1.14-3 - Retea de canalizare Tunari ..........................................................................................202

Tabel 4.3.1.14-4 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucure ti-Tunari .....................................206

Tabel 4.3.1.14-5 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucure ti-Tunari ...............................207

Tabel 4.3.1.14-6 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Bucure ti-Tunari ...........................................207

Tabel 4.3.1.14-7 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Tunari ..............................................208

Tabel 4.3.1.14-8 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucure ti-Tunari ................208

Tabel 4.3.1.14-9 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Bucure ti-Tunari ..............................208

Tabel 4.3.1.14-10 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Bucure ti-Tunari ......................209

Tabel 4.3.1.14-11 - Indicatori de performanta pentru colectarea apei uzate Tunari .......................................209

Tabel 4.3.1.14-12 Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Tunari .......................................210

Tabel 4.3.1.14-13 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – aglomerarea Bucure ti-Tunari
...................................................................................................................................................211

Tabel 4.3.1.14-14 - Deficientele principale ale sistemului de canalizare din aglomerarea Bucure ti-Tunari sunt
prezentate in tabelul de mai jos: .....................................................................................................212

Tabel 4.3.1.14-15 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Bucure ti-Tunari .........................................213

Tabel 4.3.1.15-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Branesti ..............................................................214

Tabel 4.3.1.15-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Branesti ....................................................215

Tabel 4.3.1.15-3 - Retea de canalizare localitatea Branesti ........................................................................215

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
16
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.15-4 - Retea de canalizare localitatea Islaz ............................................................................215

Tabel 4.3.1.15-5 - Retea de canalizare localitatea Pasarea ........................................................................216

Tabel 4.3.1.15-6 - Evaluarea starii fizice a echipamentului electro-mecanic si structurilor civile din statia de
epurare Branesti ............................................................................................................................221

Tabel 4.3.1.15-7 - Evaluarea eficientei epurarii apelor uzata influente in statia de epurare Branesti ................221

Tabel 4.3.1.15-8 - Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Branesti ............................222

Tabel 4.3.1.15-9 - Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Branesti .....................222

Tabel 4.3.1.15-10 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Branesti ..............................................223

Tabel 4.3.1.15-11 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Branesti.........................................223

Tabel 4.3.1.15-12 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Branesti .....................................................224

Tabel 4.3.1.15-13 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Branesti .........................................224

Tabel 4.3.1.15-14 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Branesti..........................225

Tabel 4.3.1.15-15 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Branesti ........................................225

Tabel 4.3.1.15-16 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Branesti ..................................226

Tabel 4.3.1.15-17- Indicatori de performanta pentru colectarea apei uzate Branesti .....................................226

Tabel 4.3.1.15-18 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Branesti ...................................227

Tabel 4.3.1.15-19 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp aglomerare Branesti ...............228

Tabel 4.3.1.15-20 - Principalele deficiente din sistem Branesti...................................................................229

Tabel 4.3.1.15-21 - Balanta ciclului de apa pentru Branesti ........................................................................229

Tabel 4.3.1.16-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Moara Vlasiei ........................................................231

Tabel 4.3.1.16-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Moara Vlasiei .............................................232

Tabel 4.3.1.16-3- Retea de canalizare Moara Vlasiei..................................................................................232

Tabel 4.3.1.16-4- Evaluarea starii fizice a echipamentului electro-mecanic si structurilor civile din statia de
epurare Moara Vlasiei .....................................................................................................................236

Tabel 4.3.1.16-5- Evaluarea eficientei epurarii apelor uzata influente in statia de epurare Moara Vlasiei ..........237

Tabel 4.3.1.16-6 - Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Moara Vlasiei .....................239

Tabel 4.3.1.16-7 - Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Moara Vlasiei ..............239

Tabel 4.3.1.16-8- Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Moara Vlasiei ..........................................239

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
17
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.16-9- Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Moara Vlasiei ....................................240

Tabel 4.3.1.16-10- Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Moara Vlasiei ...............................................240

Tabel 4.3.1.16-11- Masuratori de noapte in sistemul de canalizare Moara Vlasiei, la SPAU1ex ........................241

Tabel 4.3.1.16-12 - Masuratori la SEAU Moara Vlasiei ...............................................................................241

Tabel 4.3.1.16-13– Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Moara Vlasiei ....................................242

Tabel 4.3.1.16-14-Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Moara Vlasiei.....................242

Tabel 4.3.1.16-15- Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Moara Vlasiei ..................................243

Tabel 4.3.1.16-16 Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Moara Vlasiei .............................243

Tabel 4.3.1.16-17- Indicatori de performanta pentru colectarea apei uzate Moara Vlasiei ..............................244

Tabel 4.3.1.16-18 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Moara Vlasiei ............................244

Tabel 4.3.1.16-19 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – aglomerarea Moara Vlasiei ...247

Tabel 4.3.1.16-20 - Principalele deficiente din sistemul de canalizare Moara Vlasiei .......................................247

Tabel 4.3.1.16-21 - Balanta ciclului de apa pentru Moara Vlasiei.................................................................248

Tabel 4.3.1.17-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Afumati ................................................................250

Tabel 4.3.1.17-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Afumati .....................................................250

Tabel 4.3.1.17-3- Retea de canalizare Afumati ........................................................................................251

Tabel 4.3.1.17-4 - Evaluarea starii fizice a echipamentului electro-mecanic si structurilor civile din statia de
epurare Afumati ............................................................................................................................256

Tabel 4.3.1.17-5 - Evaluarea eficientei epurarii apelor uzata influente in statia de epurare Afumati ................257

Tabel 4.3.1.17-6 -*Valori superioare limitelor maxime admise de NTPA-001/2005 ........................................258

Tabel 4.3.1.17-7 - Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Afumati ............................259

Tabel 4.3.1.17-8 - Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Afumati ......................259

Tabel 4.3.1.17-9 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Afumati .................................................260

Tabel 4.3.1.17-10 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Afumati .........................................260

Tabel 4.3.1.17-11 Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Afumati ........................................................260

TabeL 4.3.1.17-12 - Masuratori de noapte in sistemul de canalizare Afumati, la SPAU1ex ..............................261

Tabel 4.3.1.17-13 - Masuratori de noapte in sistemul de canalizare Afumati, la SPAU3ex ...............................261

Tabel 4.3.1.17-14 Masuratori la SEAU Afumati .........................................................................................262

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
18
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.17-15– Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Afumati ...........................................263

Tabel 4.3.1.17-16-Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Afumati ............................263

Tabel 4.3.1.17-17 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Afumati ........................................263

Tabel 4.3.1.17-18 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Afumati ...................................264

Tabel 4.3.1.17-19- Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate – aglomerarea Afumati ..............264

Tabel 4.3.1.17-20- Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate – aglomerarea Afumati ................265

Tabel 4.3.1.17-21 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – aglomerarea Afumati ...........266

Tabel 4.3.1.17-22 - Principalele deficiente din sistemul de canalizare Afumati: .............................................267

Tabel 4.3.1.17-23 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Afumati ......................................................268

Tabel 4.3.1.18-1- Populatie echivalenta in aglomerarea Peris .....................................................................269

Tabel 4.3.1.18-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Peris .........................................................269

Tabel 4.3.1.18-3 - Retea de canalizare Peris ............................................................................................270

Tabel 4.3.1.18-4- Conducte de refulare SPAU Peris ...................................................................................270

Tabel 4.3.1.18-5 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Peris ....................................................273

Tabel 4.3.1.18-6 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Peris ...............................................273

Tabel 4.3.1.18-7 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Peris ............................................................274

Tabel 4.3.1.18-8 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Peris ................................................274

Tabel 4.3.1.18-9- Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Peris .................................274

Tabel 4.3.1.18-10- Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Peris..............................................275

Tabel 4.3.1.18-11- Centralizarea debitelor de calcul apa uzata aglomerarea Peris .........................................275

Tabel 4.3.1.18-12- Indicatori privind colectarea apei uzate – aglomerarea Peris ...........................................276

Tabel 4.3.1.18-13 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Peris ........................................277

Tabel 4.3.1.18-14- Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – Peris ...................................278

Tabel 4.3.1.18-15 – Principale deficiente din sistemul de canalizare Peris ....................................................279

Tabel 4.3.1.18-16 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Peris ..........................................................280

Tabel 4.3.1.19-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Tanganu ...............................................................282

Tabel 4.3.1.19-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Tanganu ....................................................283

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
19
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.19-3 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Tanganu ................................................284

Tabel 4.3.1.19-4 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Tanganu ..........................................284

Tabel 4.3.1.19-5 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarile Tanganu .......................................................285

Tabel 4.3.1.19-6 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Tanganu ...........................................285

Tabel 4.3.1.19-7 -Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Tanganu ............................285

Tabel 4.3.1.19-8 - Centralizarea volumelor de apa uzata la nivelul anului 2045 - Aglomerarea Tanganu ..........286

Tabel 4.3.1.19-9 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Tanganu ...................................286

Tabel 4.3.1.19-10 - Indicatori privind colectarea apei uzate – Aglomerarea Tanganu.....................................287

Tabel 4.3.1.19-11 - Incarcari ale apei uzate - valori actuale si proiectii in timp – aglomerarea Tanganu...........287

Tabel 4.3.1.19-12 - Principale deficiente din sistemul de canalizare Tanganu................................................288

Tabel 4.3.1.19-13 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Tanganu.....................................................289

Tabel 4.3.1.20-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Ganeasa ...............................................................290

Tabel 4.3.1.20-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare in Aglomerarea Ganeasa .............................290

Tabel 4.3.1.20-3 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Ganeasa ................................................291

Tabel 4.3.1.20-4 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Ganeasa ..........................................292

Tabel 4.3.1.20-5 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Ganeasa.......................................................292

Tabel 4.3.1.20-6 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Ganeasa ...........................................293

Tabel 4.3.1.20-7 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Ganeasa ...........................293

Tabel 4.3.1.20-8 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Ganeasa .........................................293

Tabel 4.3.1.20-9 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Ganeasa ...................................294

Tabel 4.3.1.20-10 - Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate Ganeasa .................................294

Tabel 4.3.1.20-11 - Indicatori de performanta pentru epurare a apelor uzate – Aglomerarea Ganeasa ............295

Tabel 4.3.1.20-12 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – Ganeasa .............................297

Tabel 4.3.1.20-13 - Principalele deficiente din sistemul de canalizare Ganeasa .............................................298

Tabel 4.3.1.20-14 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Ganeasa.....................................................298

Tabel 4.3.1.21-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Gruiu ...................................................................299

Tabel 4.3.1.21-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Gruiu ........................................................300

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
20
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.21-3 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Gruiu ....................................................301

Tabel 4.3.1.21-4 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Gruiu ..............................................301

Tabel 4.3.1.21-5 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Gruiu ...........................................................301

Tabel 4.3.1.21-6 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Gruiu ...............................................302

Tabel 4.3.1.21-7 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Gruiu ...............................302

Tabel 4.3.1.21-8 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Gruiu .............................................303

Tabel 4.3.1.21-9 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Gruiu ........................................303

Tabel 4.3.1.21-10 - Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate Gruiu .....................................304

Tabel 4.3.1.21-11 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate – Aglomerarea Gruiu ..................304

Tabel 4.3.1.21-12 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – Gruiu .................................306

Tabel 4.3.1.21-13 - Principalele deficiente din sistemul de canalizare Gruiu..................................................307

Tabel 4.3.1.21-14 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Gruiu .........................................................307

Tabel 4.3.1.22-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Silistea Snagovului ...............................................309

Tabel 4.3.1.22-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare in Aglomerarea Silistea Snagovului ...............309

Tabel 4.3.1.22-3 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Silistea Snagovului .................................310

Tabel 4.3.1.22-4 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Silistea Snagovului ...........................310

Tabel 4.3.1.22-5 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Silistea Snagovului ........................................311

Tabel 4.3.1.22-6 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Silistea Snagovului .............................311

Tabel 4.3.1.22-7 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Silistea Snagovului ............312

Tabel 4.3.1.22-8 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Silistea Snagovului ...........................312

Tabel 4.3.1.22-9 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Silistea Snagovului .....................313

Tabel 4.3.1.22-10 - Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate Silistea Snagovului ...................313

Tabel 4.3.1.22-11 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate – Aglomerarea Silistea Snagovului
...................................................................................................................................................314

Tabel 4.3.1.22-12 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp - Silistea Snagovului. ..............315

Tabel 4.3.1.22-13 – Principalele deficiente din sistemul de canalizare ..........................................................316

Tabel 4.3.1.22-14 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Silistea Snagovului ......................................317

Tabel 4.3.1.23-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Ciolpani ................................................................318

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
21
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.23-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare in Aglomerarea Ciolpani ..............................318

Tabel 4.3.1.23-3 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Ciolpani ................................................319

Tabel 4.3.1.23-4 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Ciolpani ...........................................320

TabeL 4.3.1.23-5 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Ciolpani .......................................................320

Tabel 4.3.1.23-6 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Ciolpani ............................................321

Tabel 4.3.1.23-7 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Ciolpani ............................321

Tabel 4.3.1.23-8 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Ciolpani ..........................................321

Tabel 4.3.1.23-9 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Ciolpani ....................................322

Tabel 4.3.1.23-10- Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate Ciolpani ...................................322

Tabel 4.3.1.23-11- Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Ciolpani .....................................323

Tabel 4.3.1.23-12 Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – Ciolpani ................................325

Tabel 4.3.1.23-13 - Principalele deficiente din sistemul de canalizare Ciolpani ..............................................325

Tabel 4.3.1.23-14 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Ciolpani......................................................326

Tabel 4.3.1.24-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Gradistea .............................................................327

Tabel 4.3.1.24-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare in Aglomerarea Gradistea ............................327

Tabel 4.3.1.24-3 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Gradistea ..............................................329

Tabel 4.3.1.24-4 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Gradistea ........................................329

Tabel 4.3.1.24-5 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Gradistea .....................................................329

Tabel 4.3.1.24-6 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Gradistea ..........................................330

Tabel 4.3.1.24-7 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Gradistea .........................330

Tabel 4.3.1.24-8 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Gradistea ........................................330

Tabel 4.3.1.24-9 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Gradistea ..................................331

Tabel 4.3.1.24-10 - Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate - Gradistea .............................332

Tabel 4.3.1.24-11 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate – Gradistea ...............................332

Tabel 4.3.1.24-12 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – Gradistea ...........................334

Tabel 4.3.1.24-13 – Principalele deficiente din sistemul de canalizare Gradistea ...........................................335

Tabel 4.3.1.24-14 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Gradistea ...................................................335

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
22
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.25-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Petrachioaia .................................................................337

Tabel 4.3.1.25-2 - Populatie echivalenta in aglomerarea Petrachioaia ..........................................................337

Tabel 4.3.1.25-3 - Populatie conectata la sistemul de canalizare in Aglomerarea Petrachioaia ........................337

Tabel 4.3.1.25-4- Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Petrachioaia ............................................338

Tabel 4.3.1.25-5 - Debit specific public si comercial de apa uzata, aglomerarea Petrachioaia ..........................339

Tabel 4.3.1.25-6 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Petrachioaia..................................................339

Tabel 4.3.1.25-7 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Petrachioaia ......................................340

Tabel 4.3.1.25-8 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Petrachioaia ......................340

Tabel 4.3.1.25-9 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Petrachioaia ....................................340

Tabel 4.3.1.25-10 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Petrachioaia ............................341

Tabel 4.3.1.25-11 - Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate Petrachioaia ............................341

Tabel 4.3.1.25-12 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Petrachioaia ..............................342

Tabel 4.3.1.25-13 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp aglomerarea Petrachioaia ........344

Tabel 4.3.1.25-14 - Principalele deficiente din sistemul de canalizare Petrachioaia ........................................344

Tabel 4.3.1.25-15 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Petrachioaia................................................345

CUPRINS FIGURI

Figura 4.3.1.2-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Glina.............................................................................. 29

Figura 4.3.1.4-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Cernica .......................................................................... 50

Figura 4.3.1.4-2 Statie de pompare apa uzata SPAU 1 ............................................................................... 52

Figura 4.3.1.4-3 Statie de pompare apa uzata SPAU 10 .............................................................................. 54

Figura 4.3.1.5-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Bucuresti - Pantelimon ..................................................... 61

Figura 4.3.1.5-2 Statia de pompare apa uzata Metalul ................................................................................ 63

Figura 4.3.1.6-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Mogosoaia ...................................................................... 73

Figura 4.3.1.7-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Balaceanca ..................................................................... 85

Figura 4.3.1.7-2 - Schema bloc a proceselor de tratare: ............................................................................. 90

Figura 4.3.1.8-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Bucuresti - Bragadiru – Cornetu ........................................ 98

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
23
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.8-2 - Schema bloc a proceselor de tratare: ............................................................................105

Figura 4.3.1.9-1- Incadrarea in zona a aglomerarii Bucuresti - Domnesti- Ciorogarla ....................................116

Figura 4.3.1.9-2 - Schema bloc a proceselor de tratare: ............................................................................121

Figura 4.3.1.10-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Bucuresti - Clinceni .......................................................132

Figura 4.3.1.10-2 - Schema bloc a proceselor de tratare: ..........................................................................136

Figura 4.3.1.11-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Bucuresti - Magurele .....................................................148

Figura 4.3.1.11-2 - .Statie de pompare apa uzata Magurele .......................................................................151

Figura 4.3.1.11-3 - Schema bloc a proceselor de tratare: ..........................................................................152

Figura 4.3.1.11-4 - Schema bloc a proceselor de tratare SEAU Varteju: ......................................................155

Figura 4.3.1.12-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Bucuresti - Jilava .........................................................164

Figura 4.3.1.12-2 - Schema bloc a proceselor de tratare: ..........................................................................167

Figura 4.3.1.12-3 - Schema bloc a proceselului tehnologic: ........................................................................170

Figura 4.3.1.13-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Balotesti ......................................................................180

Figura 4.3.1.13-2 Statie de pompare apa uzata SPAU1ex .........................................................................182

Figura 4.3.1.13-3 Statia de pompare apa uzata SP 2 Balotesti...................................................................182

Figura 4.3.1.13-4 - Schema bloc a proceselor tehnologice – statie de epurare existenta in functiune, 5.000 l.e.:
...................................................................................................................................................184

Figura 4.3.1.13-5 - Schema bloc a proceselor tehnologice – statie de epurare, 6.500 l.e.: .............................186

Figura 4.3.1.13-6 - Schema bloc a proceselor tehnologice - statie de epurare existenta noua, nefinalizata, 1.500
l.e.: .............................................................................................................................................189

Figura 4.3.1.14-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Bucure ti-Tunari ...........................................................201

Figura 4.3.1.14-2 - Schema bloc a proceselor tehnologice: ........................................................................205

Figura 4.3.1.15-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Branesti ......................................................................214

Figura 4.3.1.15-2 - Schema bloc a proceselor de tratare: ..........................................................................219

Figura 4.3.1.16-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Moara Vlasiei ...............................................................231

Figura 4.3.1.16-2 Statia de pompare SPAU1ex .........................................................................................233

Figura 4.3.1.16-3 Statia de pompare SPAU2ex .........................................................................................233

Figura 4.3.1.16-4 - Schema bloc a proceselor de tratare: ..........................................................................235

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
24
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.17-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Afumati .......................................................................250

Figura 4.3.1.17-2 Statia de pompare SPAU1ex .........................................................................................252

Figura 4.3.1.17-3 Statia de pompare SPAU2ex .........................................................................................252

Figura 4.3.1.17-4 Statia de pompare SPAU3ex .........................................................................................253

Figura 4.3.1.17-5 Statia de pompare SPAU4ex .........................................................................................254

Figura 4.3.1.17-6 Statia de pompare SPAU5ex .........................................................................................254

Figura 4.3.1.17-7 Statia de pompare SPAU6ex .........................................................................................254

Figura 4.3.1.17-8 Statia de pompare SPAU7ex .........................................................................................255

Figura 4.3.1.17-9 - Schema bloc a proceselor de epurare: .........................................................................256

Figura 4.3.1.18-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Peris ...........................................................................269

Figura 4.3.1.18-2 - Schema bloc a proceselor de epurare: .........................................................................272

Figura 4.3.1.19-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Tanganu ......................................................................282

Figura 4.3.1.20-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Ganeasa ......................................................................290

Figura 4.3.1.21-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Gruiu ..........................................................................299

Figura 4.3.1.22-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Silistea Snagovului .......................................................308

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
25
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3 INFORMATII DESPRE SISTEMELE DE CANALIZARE


In judetul Ilfov sistemele de canalizare – epurare sunt dezvoltate in aglomerari urbane si in marea
parte in zonele rurale.

In aria proiectului au fost identificate 24 aglomerari cu o populatie echivalenta (p.e) mai mare de
2.000 locuitori.

Aglomerarile sunt definite in acord cu prevederile Directivei UE nr. 91/271/CEE, Articolul 2(4).

Avand in vedere situatia existenta in infrastructura de apa uzata (configuratia sistemelor de canaliza-
re si existenta statiilor de epurare), aglomerarile identificate conform Listei de Investitii Prioritare din
Master Planul actualizat, incluse in prezentul Proiect, au fost grupate astfel:

I. Cluster Glina. Un numar de 5 aglomerari din aria proiectului sunt incluse in clusterul Glina.
Aglomerarile care dispun in prezent de sisteme de canalizare si descarca apele uzate in
Statia de epurare Glina sunt: Glina, Catelu, Pantelimon, Mogosoaia, Cernica.

II. Aglomerari care dispun de sisteme de canalizare si statie de epurare proprie. In aria proiec-
tului un numar de 11 aglomerari dispun de sisteme de canalizare si statii de epurare proprii.
Aceste aglomerari sunt: Balaceanca, Bragadiru – Cornetu, Domnesti – Ciorogarla, Clinceni,
Magurele, Jilava, Balotesti, Tunari, Branesti, Moara Vlasiei, Afumati.

III. Aglomerari care nu dispun in prezent de sisteme de canalizare. In aria proiectului au fost
identificate 8 aglomerari, cu peste 2000 locuitori echivalenti, care nu beneficiaza de sisteme
de colectare/epurare a apelor uzate menajere. Aceste aglomerari sunt: Tanganu, Ganeasa,
Gruiu, Silistea Snagovului, Peris, Ciolpani, Gradistea si Petrachioaia.

Situatia actuala a fiecaruia dintre sistemele de canalizare-epurare din aglomerarile care fac obiectul
prezentei documentatii, este detaliata in cele ce urmeaza.

Pentru conformarea cu Directiva 91/271/CEE, sunt propuse investitii la nivelul ariei proiectului a a
cum a rezultat în urma analizei de op iuni, rezultat care a dus la gruparea aglomerarilor in functie de
modul de colectare si descarcare a apelor uzate, astfel:

I. Clusterul Glina – include 5 aglomerari din aria proiectului: Glina (acopera localitatea Gli-
na), Bucuresti1 partial (acopera localitatile Catelu, Pantelimon, Mogosoaia, partial Bragadi-
ru), Cernica (acopera localitatea Cernica), Tanganu (acopera localitatea Tanganu) si
Balaceanca (acopera localitatile Posta si Balaceanca): apele uzate sunt preluate de statia de
epurare existenta Glina, prin intermediul sistemului de canalizare Bucuresti si in SE
Balaceanca.
II. Cluster Ganeasa – include 2 aglomerari:Ganeasa (acopera localitatile Ganeasa, Moara
Domneasca si Cozieni) si Afumati (acopera localitatea Afumati): apele uzate sunt preluate
de statia de epurare Ganeasa si statia de epurare existenta Afumati

1
Conform analizei efectuate in prezentul proiect si in concordanta cu Master Plan revizuit pentru judetul Ilfov si Master Plan pentru municipiul
Bucuresti, Aglomerarea Bucuresti are in componenta urmatoarele localitati situate in aria proiectului: Catelu, Pantelimon, Mogosoaia, Tunari,
Bragadiru, Cornetu, Buda, Domnesti, Teghes, Ciorogarla, Darvani, Clinceni, Olteni, Ordoreanu, Magurele, Alunis, Dumitrana, Pruni, Vârteju si Jilava.
Aceste localitati au fost grupate dupa analiza de optiuni in urmatoarele subgrupuri denumite in continuare: Aglomerarea Bucuresti-Catelu (cuprinde
localitatea Catelu), Aglomerarea Bucuresti-Pantelimon (cuprinde localitatea Pantelimon), Aglomerarea Bucuresti Mogosoaia (cuprinde localitatea
Mogosoaia), Aglomerarea Bucuresti – Tunari (cuprinde localitatea Tunari), Aglomerarea Bucuresti-Bragadiru Cornetu (cuprinde localitatile
Bragadiru si Cornetu, Buda), Aglomerarea Bucuresti –Domnesti Ciorogarla (cuprinde localitatile Domesti, Ciorogarla, Ordoreanu, Teghes, Darva-
ri), Aglomerarea Bucuresti-Clinceni (cuprinde localitatile Clinceni, Olteni), Aglomeraea Bucuresti-Magurele (cuprinde localitatile Magurele, Varte-
ju, Dumitrana, Pruni, Alunis), Aglomerarea Bucuresti – Jilava (cuprinde localitatea Jilava)

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
26
STUDIU DE FEZABILITATE

III. Clusterul Gruiu include 2 aglomerari: Gruiu (acopera localtatile Gruiu, Lipia si Santu
Floresti) si Silistea Snagovului (acopera calitatea Silistea Snagovului): apele uzate sunt
preluate de statia de epurare Gruiu.
IV. Aglomerari care dispun de sisteme de canalizare cu statie de epurare proprie, in
aceasta categorie sunt incluse 8 aglomerari: Bucuresti-partial (acopera localitatile
Domnesti, Teghes,Ciorogarla, Darvari, Cornetu, Buda, Clinceni, Olteni, Ordoreanu, Magurele,
Varteju, Aluni , Dumitrana, Pruni, Jilava, Tunari), Balotesti (acopera localitatile Balotesti,
Saftica si Dumbraveni), Branesti (acopera localitatile Branesti, Izlaz, Pasarea), Moara
Vlasiei (acopera localitatile Moara Vlasiei si Caciulati), Peris (acopera localitatea Peris),
Ciolpani (acopera localitatile Ciolpani, Izvorani, Lupariaa, Piscu), Gradistea (acopera
localitatile Gradistea si Sitaru) si Petrachioaia (acopera localitatile Petrachioaia si Surlari)

CLUSTER GLINA
Clusterul Glina are in componenta 11 aglomerari (aglomerarea Bucuresti si alte 10 aglomerari limi-
trofe Bucurestiului) si este deservit de statia de epurare Glina.
Aglomerarile care fac obiectul prezentei documentatii, incluse in clusterul Glina sunt: Glina, Bucure ti
- Catelu, Bucure ti - Pantelimon, Cernica, si Bucure ti - Mogosoaia.
Apele uzate din aceste aglomerari sunt dirijate:
Direct in Statia de epurare Glina:

Aglomerarile Glina si Bucure ti - Catelu deverseaza apele uzate, prin intermediul unor ca-
nale colectoare in statia de pompare ape uzate amplasata in incinta SEAU Glina.
Aglomerarea Cernica deverseaza apele uzate, prin intermediul unei conducte de refulare,
in SE Glina.
Indirect, prin sistemul de canalizare al municipiului Bucuresti (aglomerarile Bucure ti - Pan-
telimon si Bucure ti - Mogosoaia)

Aglomerarile Bucure ti - Pantelimon si Bucure ti - Mogosoaia descarca apele uzate in sis-


temul de canalizare al municipiului Bucuresti, care este deservit de SEAU Glina.

4.3.1.1 STATIE DE EPURARE


In prezent, statia de epurare Glina cu capacitatea de 1.223.750 L.E., deserveste municipiul Bucuresti
si urmatoarele aglomerari din judetul Ilfov: Glina, Bucure ti - Popesti – Leordeni, Bucure ti - Chiaj-
na, Bucure ti - Chitila, Bucure ti - Mogosoaia, Bucure ti - Voluntari, Bucure ti - Dobroesti, Bucure ti
- Pantelimon, Cernica si aeroportul Henri Coanda din Otopeni.
Emisarul statiei de epurare este raul Dambovita.
Pentru Statia de epurare Glina si sistemul de colectare ape uzate a fost elaborat un proiect, in vede-
rea accesarii de fonduri UE, pentru care, in acord cu Memorandumul de Finantare, investitiile s-au
etapizat, astfel:
Etapa I – cu finantare ISPA (lucrari incepute in anul 2007 si finalizate in anul 2011). Investitiile au
constat in lucrari la statia de epurare pentru cca 55% din debitele de apa uzata (pe vreme uscata);
Etapa II – cu finantare POS/POIM (in derulare, face obiectul unei Aplicatii de Finantare POIM, benefi-
ciar Primaria Municipiului Bucuresti). Investitiile propuse constau in:
extinderea capacitatii de epurare pana la 2.416.700 l.e;
constructia incineratorului de namolul;
reabilitare Caseta si sistem de drenaj;
reabilitare colectoare si retele de canalizare.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
27
STUDIU DE FEZABILITATE

Statia de epurare Glina, dupa finalizarea Etapei II, va avea o capacitate de 2.416.700 l.e. si poate
epura un debit de apa uzata menajera de Quzzimax = 12 m3/s, capacitate care va asigura epurarea
apelor uzate atat din Municipiul Bucuresti cat si din zonelele limitrofe acestuia.
Principiul de epurare se bazeaza pe tehnologia cu namol activat, cu eliminarea azotului si fosforului.
Schema de Epurare existenta cuprinde:
Linia apei:

Gratare rare si dese


Deznisipator-separator de grasimi
Decantoare primare
Bazine cu namol activat
Decantoare secundare
Linia namolului:

Ingrosare namol primar


Ingrosare namol biologic in exces
Bazine stocare namol primar si biologic in exces
Facilitati de fermentare namol
Deshidratare namol fermentat
Facilitati de tratare a aerului viciat.
Dupa finalizarea investitiilor aferente Etapei II, Statia de epurare Glina va avea capacitatea suficienta
de a prelua apele uzate menajere din aglomerarile incluse in prezentul proiect (Glina, Bucure ti -
Catelu, Bucure ti - Pantelimon, Cernica, Tânganu, Bucure ti - Mogosoaia, Balaceanca – partial si Bu-
cure ti - Bragadiru-Cornetu - partial,).

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
28
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.2 AGLOMERAREA GLINA


Aglomerarea Glina este fomata din localitatea Glina, are un numar de 6.575 l.e. si este inclusa in
Clusterul Glina

Figura 4.3.1.2-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Glina

Tabel 4.3.1.2-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Glina

Populatie
Localitati com-
Aglomerare UAT echivalenta
ponente
(2014)

Glina Glina Glina 6.575

Total - 6.575

4.3.1.2.1 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA


Sistemul de canalizare existent in aglomerarea Glina este de tip divizor si cuprinde urmatoarele ob-
iecte:
retea de canalizare;
statie de pompare ape uzate si conducta de refulare.
Epurarea apelor uzate se realizeaza in Statia de epurare existenta Glina.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
29
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.2-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare in Aglomerarea Glina

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)
Locuitori echivalenti l.e. 6.575 6.851 7.493
Populatia totala locuitor 5.977 6.508 7.131
Populatia racordata locuitor 1.190 5.765 6.955
Rata de racordare % 19,91 88,58 97,53

4.3.1.2.1.1 Retele de canalizare


Reteaua de canalizare menajera a aglomerarii Glina este alcatuita din 3 subsisteme de canalizare ce
functioneaza gravitational, fiecare subsistem descarcand apele uzate intr-o statie de pompare, am-
plasata in incinta Statiei de Epurare Glina.
Reteaua de canalizare are o lungime totala de 16.274 m. Caminele de canalizare sunt din beton iar
capacele sunt din fonta.
Tabel 4.3.1.2-3 - Retea de canalizare menajera Glina

Diametru Lungime
Nr. crt. Material Observatii
(mm) (m)

1 PVC 200 8.799

2 PVC 250 5.126 Realizata in

3 PVC 315 2.349 anul 2008

Total 16.274

Numarul de racorduri aferent retelei de canalizare este de 1.269 bucati din care, 478 bucati existen-
te si 791 bucati se afla in curs de executie.
Deficiente
In zonele noi rezidentiale, extinse ca urmare a cresterii populatiei, nu exista infrastructura de canali-
zare.

4.3.1.2.1.2 Statii de pompare apa uzata


Statia de pompare este amplasata in incinta Statiei de Epurare Glina. Structura statiei de pompare
este din beton armat, ingropata. Dimensiunile in plan ale statiei sunt 5,80 x 8,90 x 6,00 m. In
amontele statiei exista un gratar de retinere a materialelor grosiere, curatarea acestuia realizandu-
se manual. Descarcarea apelor uzate se realizeaza prin intermediul conductei de refulare in caseta
colectoare din amplasamentul statiei de epurare, pe malul drept al raului Dambovita.
Statia de pompare apa uzata existenta (SPAUex) este utilata cu 1+1 pompe tip KSB cu urmatoarele
caracteristici:
Q = 215 m3/h;
H = 13,06 m;
P = 16 kW.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
30
STUDIU DE FEZABILITATE

Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din conducte PEID cu diametru
De315 mm si lungimea de 1.050 m.
Deficiente
Nu este cazul.

4.3.1.2.1.3 Statii de epurare


Epurarea apelor uzate se realizeaza in Statia de epurare existenta, Glina.
Deficiente
Nu este cazul.

4.3.1.2.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE

4.3.1.2.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic


Debitele de apa uzata casnica actuale sunt influentate de rata de conectare a consumatorilor la sis-
temul de canalizare si valoarea consumului casnic specific inregistrat.
In prezent, rata de conectare a consumatorilor casnici la sistemul de canalizare Glina este de cca.
19,91%, fiind racordati un numar de 1.190 locuitori, din totalul de 5.977 locuitori.
Tabel 4.3.1.2-4 - Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Glina, an 2014

u.m. Consum casnic

m3/an 40.894

m3/zi 112,04

Sursa: Operatorul Regional APA Canal Ilfov

4.3.1.2.2.2 Apa uzata non – casnica


Volumele de apa uzata non-casnica provin de la consumatorii publici si de la agentii industri-
ali/comerciali.
Tabel 4.3.1.2-5 - Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Glina, an 2014

u.m. Consum non - casnic

m3/an 1.220

m3/zi 3,34

Sursa: Operatorul Regional APA Canal Ilfiv

4.3.1.2.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata


La stabilirea volumelor de apa uzata, s-au avut in vedere considerentele prezentate in subcapitolul
4.1.4.
Principiile si algoritmii de calcul sunt prezentati in Capitolul 7, respectiv in Volumul II – Anexe -
Anexa 4.3.1 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare - Aglomerarea Glina.
Se presupune ca imediat dupa perioada de implementare a proiectului, valoarea consumului casnic
specific se va reduce/va creste in functie de elasticitatea cererii de apa, dupa introducerea
contorizarii si a tarifelor care sa recupereze costurile.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
31
STUDIU DE FEZABILITATE

Evolutia debitului specific de apa uzata casnica, luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensi-
onare a sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.2-6 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Glina

Anul/q spec (l/om,zi)


Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Glina 94,1 90 90 95 100 100 105

Pentru etapa de perspectiva, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali a
fost estimat, tinand cont de tipurile de consumatori: scoli, gradinite, magazine, restaurante, centre
comerciale, primarii, hoteluri, etc.
Evolutia debitului de apa uzata, public si comercial, luat in considerare la stabilirea debitelor de di-
mensionare a sistemului de canalizare, a fost considerat egal cu consumul de apa, public si comercial
si are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.2-7 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Glina

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Glina 3,34 25,48 26,36 29,93 32,09 34,10 35,92

Evolutia debitului industrial de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensionare a
sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.2-8 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Glina

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Glina 0,00 28,76 30,63 36,15 43,38 52,92 65,62

4.3.1.2.2.4 Apa din infiltratii


Premizele de evolutie a infiltratiilor

Elemente privind metodologia de apreciere a infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare precum si


nivelul de performanta al sistemului, pot fi consultate in studiul de balanta apa uzata pentru Aglome-
rarea Glina, anexat prezentei documentatii in Volumul II - Anexe - Anexa 9.6.2.1 – Studiu
balanta apa uzata Glina.
Pentru sistemul de canalizare Glina, s-au avut in vedere urmatoarele considerente:
Reteaua de canalizare este de tip gravitational;
Colectoarele au diametre cuprinse intre 200 – 315 mm realizate din PVC;
Nu au fost obtinute informatii referitoare la numarul de avarii inregistrate in anul 2014 pe
reteaua de canalizare a aglomerarii Glina
Masuratori debite de noapte

Pentru estimarea infiltratiilor in retelele de canalizare din aglomerarea Glina s-a folosit metoda debi-
tului minim nocturn.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
32
STUDIU DE FEZABILITATE

Masuratorile s-au efectuat in lunile martie – aprilie 2015, in zile cu ploaie, imediat dupa ploaie dar si
in zile de timp uscat.
Volumele de apa uzata au fost masurate intre orele 3 - 4 la SPAUex Glina
Tabel 4.3.1.2-9 - Masuratori de noapte SPAU Glina
Debit masurat Infiltratii
Data 3
(m /h) (m3/h)

Pe timp de ploaie
14.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 5,45 4,60
15.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 5,25 4,71
Dupa ploaie
19.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 4,15 3,50
20.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 3,99 3,24
Pe timp uscat
18.04.2015 (ora 3.00 – 4.00) 2,70 1,85
19.04.2015 (ora 3.00 – 4.00) 2,60 1,75

Amonte de SPAUex, lungimea retelei de canalizare masoara 16,27 km iar diametrul mediu este de
22,1 cm. Rata de infiltratii, calculata in functie de valoarea maxima a debitului de infiltratii, 4,71
m3/h, reprezinta aproximativ 0,31 m3/zi/cm_dia/km. Debitul zilnic masurat variaza in domeniul 212
– 280 m3/zi.
Se considera ca rata de infiltratii pentru sistemul existent are valoarea 0,31 m3/zi/cm_dia/km. In
acest context, debitul maxim de infiltratie in reteaua de canalizare din aglomerare Glina va fi:
0,31 x 16,27 km x 22,1 cm = 111,47 m3/zi.
Debitul mediu zilnic descarcat la statia de epurare in 2014 a fost de cca. 226,96 m3/zi. Raportat la
acesta, debitul de infiltratie reprezinta cca. 48,60%. Infiltratiile rezultate din informatiile Operatorului
se ridica la 49,60% din debitul zilnic mediu descarcat. Se deduce ca diferenta apartine racordurilor
ilegale si/sau erorilor de apreciere a volumului de apa uzata descarcat – componenta comerciala.
Prognoza apa de infiltratii

Ca urmare a analizei prezentate in cadrul Volumul II - Anexe - Anexa 9.6.2.1 – Studiu balanta
apa uzata Glina, Consultantul a considerat ca o rata medie de infiltratii (inclusiv componenta co-
merciala) de maximum 30% din debitul mediu zilnic de timp uscat sau max. 0,5 m3/zi/cm_dia/km
pentru este acceptabila din punct de vedere economic pentru proiectarea sistemelor de canalizare in
perspectiva de 30 de ani.
Conform estimarilor Consultantului, pentru sistemul Glina, in perioada imediat urmatoare 2014 -
2023, perioada de implementare a proiectului, se va inregistra o crestere a ratei medii de infiltratii,
respectiv a volumului de apa rezultat din infiltratii. Ulterior implementarii proiectului, in perioada
2023 – 2025 se va inregistra o scadere a ratei medii de infiltratii, determinata de masurile pentru li-
mitarea si prevenirea infiltratiilor, puse in aplicare de catre Operator, atat pentru tronsoanele nou
executate, propuse prin actualul proiect, dar mai ales pentru tronsoanele existente. Incepand cu anul
2025 datorita invechirii retelelor, volumul infiltratiilor incepe sa creasca, ajungand in anul 2045 ca
ponderea infiltratiilor din debitul total de apa uzata sa aiba valoarea estimata de 21,3%.
Ca urmare, evolutia prognozata a debitelor de infiltratii pentru aglomerarea Glina este cuprinsa intre
0,42 m3/zi/cm_dia/km (an 2023) si 0,50m3/zi/cm_dia/km (an 2045). Debitul de infiltratii va creste
de asemenea, odata cu extinderea retelei de canalizare in localitate in urmatorii 30 de ani.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
33
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.2-10 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Glina

Anul/m3/zi/cm_dia/km
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Glina 0,32 0,42 0,24 0,32 0,41 0,46 0,50

Tabel 4.3.1.2-11 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Glina

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an 41.457 59.988 37.911 55.910 77.922 93.411 109.590


Volum
m3/zi 113,58 164,35 103,87 153,18 213,48 255,92 300,25
infiltratii
% 49,6 19,10 12,59 15,68 18,66 20,45 21,34

4.3.1.2.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate


Conform proiectiilor prezentate mai sus, tabelul urmator prezinta volumele de apa uzata, pe tipuri de
consumatori, pentru etapa de perspectiva, anul 2045.
Tabel 4.3.1.2-12 Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Glina

Categoria de apa uzata u.m. Valoare

(an 2045)

m3/an 366.885
Consumatori casnici
m3/zi 1.005,17

m3/an 23.951
Industrie
m3/zi 65,62

m3/an 13.111
Comert si servicii publice
m3/zi 35,92

m3/an 403.948
Debit total de apa uzata (casnic+non-casnic)
m3/zi 1.106,71

m3/an 109.589
Infiltratii in sistemul de canalizare
m3/zi 300,25

m3/an 513.537
Debit total de apa uzata, inclusiv infiltratiile
m3/zi 1.406,95

Estimare debite caracteristice

Determinarea debitelor de calcul pentru apa uzata in aglomerarea Glina, se gaseste in Volumul II -
Anexe - Anexa 4.3.1 Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Glina.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
34
STUDIU DE FEZABILITATE

La dimensionarea sistemului de canalizare, s-au luat in considerare debitele prezentate in tabelul


urmator:
Tabel 4.3.1.2-13 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata - Aglomerarea Glina

Categoria de apa uzata u.m. Valoare

(an 2045)

Debit mediu zilnic (Qzi med) m3/zi 1.406,95

Debit maxim zilnic (Qzi max) m3/zi 1.738,96

Debit maxim orar (Qor max) m3/zi 138,39

Debit mediu anual m3/an 513.537

Perioada de calcul m3/zi 30

Indicatori tinta privind colectarea si epurarea apei uzate

Indicatorii din tabelul de mai jos prezinta comparativ situatia actuala cu cea de dupa implementarea
proiectului POIM, odata cu racordarea in totalitate a consumatorilor la retea si reducerea procentului
de infiltratii din volumul total de apa uzata.
Tabel 4.3.1.2-14 - Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate Glina

Aglomerarea Glina

Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator u.m.
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

3.1.1. Populatia totala in aglomerare Pers. 5.977 7.131 9.574

Populatie conectata la sistemul Pers.


3.1.3 1.190 7.131 9.574
de canalizare

Incarcare conectata la sistemull.e.


3.4.5. 1.790 7.493 9.904
de canalizare

Total volum apa uzata colecta- m3/zi


3.2.1. 227 860 1.407
ta (flux mediu apa uzata)

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II – Anexe – Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
35
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.2-15 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – Aglomerarea Glina

Aglomerarea Glina

Valori Valori Valori


Nr. crt.* Indicator u.m.
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Incarcare biologica totala kg


3.4.1 107 450 594
(CBO5) CBO5/zi

Procentul pentru consuma- % din


3.4.1.4 99 95 91
tori casnici 3.4.1

% din
3.4.1.5 Procent pentru industrie 0 1,7 4,6
3.4.1

Procent pentru comert si % din


3.4.1.6 1 3,3 4,4
servicii publice 3.4.1

3.4.2.1 Concentratie CBO5 mg/l 473 523 422

3.4.2.2 Concentratie CCO mg/l 946 1.045 845

3.4.2.3 Suspensii solide mg/l 552 610 493

3.4.2.4 Concentratie azot total mg/l 87 96 77

3.4.2.5 Concentratie fosfor total mg/l 14 16 13

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II – Anexe – Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.

4.3.1.2.3 DEFICIENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE


Principalele deficiente constatate in urma analizei situatiei existente din aglomerarea Glina, sunt pre-
zentate in tabelul de mai jos.
Tabel 4.3.1.2-16- Principalele deficiente din sistemul de canalizare:

Nr.
Componenta Deficiente principale
Crt.

Zonele noi rezidentiala care s-au dezvoltat ca urmare a cresterii


populatiei nu benefciaza de retele de canalizare.

1 Retea de canalizare Gradul de racordare la reteaua de canalizare existenta este de doar


43.07%, fiind necesare realizarea de racorduri la reteaua de canalizare
existenta.

Statie de pompare apa


2 Nu s-au constatat deficiente.
uzata

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
36
STUDIU DE FEZABILITATE

Nr.
Componenta Deficiente principale
Crt.

Apa uzata colectata este deversata in Statia de epurare Glina. Nu s-au


3 Statie de epurare
constatat deficiente.

Investitiile propuse pentru remedierea deficientelor mai sus enumerate, sunt descrise in Volumul I -
Capitolul 9, subcapitol 9.3.1. – Aglomerarea Glina.

4.3.1.2.4 BILANTUL CICLULUI APEI


Tabelul de mai jos prezinta debitele curente de productie, consumul de apa si pierderile din sistem
(atat componenta tehnica/reala cat si componenta comerciala a pierderilor), ratele de colectare a
apei uzate si infiltratiile (atat componenta tehnica/reala si componenta comerciala) in sistem.
De asemenea, tabelul mai prezinta si tintele viitoare aplicabile, dupa finalizarea Proiectului POIM,
precum si tintele pe termen lung (perspectiva) pentru Aglomerarea Glina (ce are in componenta doar
localitatea Glina).
Componentele balantei de apa includ valorile productiei de apa, distributiei si alimentarii cu apa pen-
tru sistemul de alimentare cu apa Glina format din localitatile Glina, Catelu si Manolache.
Informatii privind colectarea apei uzate din aglomerarea Catelu sunt prezentate in subcapitolul
4.2.1.3. iar Aglomerarea Manolache cu 352 l.e. nu face obiectul prezentului proiect.
Tabel 4.3.1.2-17 Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Glina
2014 2023 2045
Componentele balantei apei
m3/zi % m3/zi % m3/zi %
Productia de apa
apa subterana 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
apa de suprafata 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Alte surse (import) 441,28 100% 1261,53 100% 2016,50 100%
Sub- total productie 441,28 100% 1261,53 100% 2016,50 100%

Distributia apei
Pierderile de apa 261,82 59,33% 189,23 15% 322,64 16%
Componenta tehnica/reala 66,59 15% 136,99 11% 276,15 14%
Componenta comerciala 195,22 44% 52,24 4% 46,49 2%
Sub-total pierderi cu apa 261,82 59,33% 189,23 15% 322,64 16%

Alimentarea cu apa 179,46 40,67% 1072,30 85,00% 1693,86 84%


Consumatori casnici 175,24 39,71% 1003,68 79,56% 1572,06 78%
Consumatori publici si comerciali 4,22 0,96% 39,85 3,16% 56,18 3%
Consumatori industriali 0,00 0,00% 28,76 2,28% 65,62 3%
Sub-total alimentare cu apa 179,46 40,67% 1072,30 85,00% 1693,86 84%

Sub-total distributie 441,28 100% 1261,53 100% 2016,50 100%


Colectarea apei uzate sistem Glina

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
37
STUDIU DE FEZABILITATE

2014 2023 2045


Componentele balantei apei 3 3 3
m /zi % m /zi % m /zi %

Canalizare
115,38 50,39 696,04 80,90% 1106,71 78,66%
Consumatori casnici
112,04 48,93 641,79 74,59% 1005,17 71,44%
Consumatori publici si comerciali
3,34 1,46 25,48 2,96% 35,92 2,55%
Consumatori industriali
0,00 0,0% 28,76 3,34% 65,62 4,66%
Infiltratii
113,58 49,61 164,35 19,1% 300,25 21,34%
Intrari SEAU
228,96 100% 860,39 100% 1406,95 100%

4.3.1.2.5 EMISAR
Apa uzata colectata de reteaua de canalizare a Aglomerarii Glina se descarca in statia de epurare
Glina.
Emisarul statiei de epurare este raul Dambovita.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
38
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.3 AGLOMERAREA BUCURESTI - CATELU

Aglomerarea Bucuresti - Catelu este fomata din localitatea Catelu (UAT Glina), are un numar de
3.278 l.e. si este inclusa din clusterul Glina.

Figura 4.3.1.3-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Bucuresti - Catelu

Tabel 4.3.1.3-2 Populatie echivalenta in aglomerarea Bucuresti - Catelu

Populatie
Localitati
Aglomerare UAT echivalenta
componente
(2014)

Bucuresti - Glina
Catelu 3.278
Catelu

Total 3.278

4.3.1.3.1 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA


Sistemul de canalizare existent in Aglomerarea Bucuresti - Catelu este de tip divizor si cuprinde
urmatoarele obiecte:
retea de canalizare;
statii de pompare ape uzate si conducte de refulare.
Epurarea apelor uzate se realizeaza in Statia de epurare existenta Glina.
Tabel 4.3.1.3-3 - Populatie conectata la sistemul de canalizare in Aglomerarea Bucuresti – Catelu

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)
Locuitori echivalenti l.e. 3.278 3.542 3.766
Populatia totala locuitor 3.035 0 3.621
Populatia racordata locuitor 674 0 674
Rata de racordare % 22,21 0 18,61

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
39
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.3.1.1 Retele de canalizare


Reteaua de canalizare are o lungimea de 8.233 m, este realizata din tuburi din PVC avand diametre
cuprinse intre 200 si 315 mm. Caminele de canalizare sunt din beton iar capacele sunt din fonta.
Datorita configuratiei terenului, reteaua de canalizare menajera a localitatii Catelu functioneaza atat
gravitational cat si prin pompare, apele uzate fiind descarcate zonal in statii de pompare.
Tabel 4.3.1.3-4- Retea de canalizare menajera Catelu

Diametru Lungime
Nr. crt. Material Observatii
(mm) (m)

1 PVC 200 5.408

2 PVC 250 1.830 Realizata in

3 PVC 315 985 anul 2008

Total 8.233

Numarul de racorduri aferent retelei de canalizare este de 235 bucati.


Deficiente
Gradul de racordare la reteaua de canalizare existenta este de doar 22.21%, fiind necesare realiza-
rea de racorduri la reteaua de canalizare existenta.
Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala, fiind necesare extinderi in zonele noi
rezidentiale construite ca urmare a cresterii numarului de locuitori.

4.3.1.3.1.2 Statii de pompare apa uzata


Sistemul de canalizare Catelu include 7 statii de pompare (SPAUex) din care 6 statii sunt de dimen-
siuni mici cu pompe avand puterea de max 1,5 kw si o statie principala - ce colecteaza toata apa
uzata si o transporta catre statia de epurare.
Cele 6 statii de pompare sunt amplasate pe urmatoarele strazi: Intrarea Scolii (SPAUex 01), Magurei
(SPAUex 02), Independentei (SPAUex 20), Libertatii 60 (SPAUex 37), Scolii 17 (SPAUex 40) si
Libertatii (SPAUex 36).
Pentru statiile de pompare SPAUex 02, SPAUex 20, SPAUex 37 nu se cunosc caracteristicile hidrauli-
ce.
Statia de pompare SPAUex 01 este o constructie de dimensiune mica, ingropata si are urmatoarele
caracteristici:
Q = 10,8 m3/h;
H = 13 m;
P = 1,5 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De90 mm si
lungimea 427 m.
Statia de pompare SPAUex 40 este o constructie de dimensiune mica, ingropata si are urmatoarele
caracteristici:
Q = 10,8 m3/h;
H = 9 m;
P = 1,5 kW.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
40
STUDIU DE FEZABILITATE

Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De90 mm si
lungimea 247 m.
Statia de pompare SPAUex 36 este o constructie de dimensiune mica, ingropata si are urmatoarele
caracteristici:
Q = 10,8 m3/h;
H = 15 m;
P = 1,5 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De90 mm si
lungimea 166 m.
Statia de pompare principala este o structura din beton armat, ingropata. Dimensiunile in plan ale
statiei sunt: 3,50 m x 7,75 m x 5,0 m. In amontele statiei a fost prevazut un gratar de retinere a
materialelor grosiere, curatarea acestuia facandu-se manual. Descarcarea apelor uzate se realizeaza
prin conducta de refulare in caseta colectoare din amplasamentul statiei de epurare Glina. Deversa-
rea in caseta se face printr-un camin prevazut cu o vana cutit.
Statia de pompare principala este utilata cu 1+1 pompe tip KSB cu urmatoarele caracteristici:
Q = 167 m3/h;
H = 8,14 m;
P = 7,5 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare principale este realizata din PEID cu diametru
De250 mm si lungimea de 454 m.
Deficiente
Statiile de pompare apa uzata SPAUex 01 (intrarea Scolii), SPAUex 36 (strada Libertatii) si SPAUex
40 (strada Scolii) prezinta deficiente in operare, Operatorul raportand numeroase defectiuni la pom-
pele submersibile.
Cele 3 statii de pompare nu dispun de facilitati pentru transmitere date (SCADA).
Conductele de refulare aferente celor 3 statii de pompare sunt inoperabile, datorita tasarii terenului
acestea s-au spart/deformat.

4.3.1.3.1.3 Statie de epurare


Nu dispune de statie de epurare. Evacuarea apelor uzate din reteaua existenta de canalizare se face
in statia de epurare Glina.
Deficiente
Nu este cazul.

4.3.1.3.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE

4.3.1.3.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic


Debitele de apa uzata casnica actuale sunt influentate de rata de conectare a consumatorilor la sis-
temul de canalizare si valoarea consumului casnic specific inregistrat.
In prezent, rata de conectare a consumatorilor casnici la sistemul de canalizare Catelu este de
22.21%, fiind racordati un numar de 674 de locuitori.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
41
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.3-5-Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Bucuresti - Catelu, an
2014

u.m. Consum casnic

m3/an 23.162

m3/zi 63,46

Sursa: Operatorul Regional APA Canal Ilfov

4.3.1.3.2.2 Apa uzata non – casnica


Volumele de apa uzata non-casnica provin de la consumatorii publici si de la agentii industri-
ali/comerciali.
Tabel 4.3.1.3-6- Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Bucuresti - Catelu,
an 2014

u.m. Consum non - casnic

m3/an 321,20

m3/zi 0,88

Sursa: Operatorul Regional APA Canal Ilfov

4.3.1.3.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata


La stabilirea volumelor de apa uzata, s-au avut in vedere considerentele generale prezentate in sub-
capitolul 4.1.4.
Principiile si algoritmii de calcul sunt prezentati in Capitolul 7, respectiv in Volumul II – Anexe -
Anexa 4.3.2- Breviar de calcul si cerinte de proiectare - Aglomerarea Bucuresti - Catelu.
Se presupune ca imediat dupa perioada de implementare a proiectului, valoarea consumului casnic
specific se va reduce/va creste in functie de elasticitatea cererii de apa, dupa introducerea
contorizarii si a tarifelor care sa recupereze costurile.
Evolutia debitului specific de apa uzata casnica, luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensi-
onare a sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.3-7 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Catelu

Anul/q spec (l/om,zi)


Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti -
94 90 90 95 100 100 105
Catelu

Pentru etapa de perspectiva, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali a
fost estimat, tinand cont de tipurile de consumatori: scoli, gradinite, magazine, restaurante, centre
comerciale, primarii, hoteluri, etc.
Evolutia debitului de apa uzata, public si comercial, luat in considerare la stabilirea debitelor de di-
mensionare a sistemului de canalizare, a fost considerat egal cu consumul de apa, public si comerci-
al, si are urmatoarele valori:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
42
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.3-8 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Catelu

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Catelu 0,88 12,94 13,39 15,20 16,30 17,31 18,24

Evolutia debitului industrial de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensionare a
sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.3-9 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Catelu

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Catelu 0,00 28,76 30,63 36,15 43,38 52,92 65,62

4.3.1.3.2.4 Apa din infiltratii


Premizele de evolutie a infiltratiilor

Elemente privind metodologia de apreciere a infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare precum si


nivelul de performanta al sistemului, pot fi consultate in studiul de balanta apa uzata pentru aglome-
rarea Bucuresti - Catelu, anexat prezentei documentatii in Volumul II - Anexe - Anexa 9.6.2.1 –
Studiu balanta apa uzata Catelu.
Pentru sistemul de canalizare Catelu s-a avut in vedere urmatoarele considerente:
Reteaua de canalizare este de tip gravitational;
Colectoarele au diametre cuprinse in domeniul 250 – 315 mm fiind executate din PVC;
Nu au fost obtinute informatii referitoare la numarul de avarii inregistrate in anul 2014 pe
reteaua de canalizare a aglomerarii Bucure ti – Catelu.
Masuratori debite de noapte

Pentru estimarea infiltratiilor in retelele de canalizare din aglomerarea Bucuresti - Catelu s-a folosit
metoda debitului minim nocturn. S-au efectuat masuratori la statia de pompare SPAU principala
Catelu, statia in care are loc descarcarea retelelor de canalizare.
Masuratorile s-au efectuat in lunile martie – aprilie 2015, in zile cu ploaie, imediat dupa ploaie dar si
in zile de timp uscat.
Volumele de apa uzata au fost masurate intre orele 3-5 la SPAUex principala Catelu.
Tabel 4.3.1.3-10 - Masuratori de noapte la SPAU Catelu
Debit masurat Infiltratii
Data 3
(m /h) (m3/h)

Pe timp de ploaie
14.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 2,52 2,24
15.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 2,66 2,21
Dupa ploaie
19.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 1,75 1,34
20.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 1,58 1,24

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
43
STUDIU DE FEZABILITATE

Debit masurat Infiltratii


Data 3
(m /h) (m3/h)
Pe timp uscat
18.04.2015 (ora 3.00 – 4.00) 1,16 0,74
19.04.2015 (ora 3.00 – 4.00) 1,00 0,65

Amonte de punctul de masura lungimea retelei masoara cca.8,3 km diametrul mediu este de
22,1cm. Rata de infiltratii, calculata in functie de valoarea maxima a debitului de infiltratii 2,24
m3/h, reprezinta cca 0,296 m3/zi/cm_dia/km. Debitul zilnic masurat variaza in domeniul 85 – 143
m3/zi.
Se considera ca rata de infiltratii pentru sistemul existent valoarea 0,30 m3/zi/cm_dia/km. In acest
context debitul maxim de infiltratie in reteaua de canalizare din aglomerarea Bucuresti - Catelu va fi:
0,30 x 8,3 km x 22,1 cm = 55,02 m3/zi.
Debitul mediu zilnic descarcat la statia de epurare in 2014 a fost de cca. 124,56 m3/zi. Raportat la
acesta, debitul de infiltratie reprezinta cca. 44,17%. Infiltratiile rezultate din informatiile Operatorului
se ridica la 48,34% din debitul zilnic mediu descarcat. Se deduce ca diferenta apartine racordurilor
ilegale si/sau erorilor de apreciere a volumului de apa uzata descarcat – componenta comerciala.
Prognoza apa din infiltratii

Ca urmare a analizei prezentate in cadrul Volumul II - Anexe - Anexa 9.6.2.1 – Studiu balanta
apa uzata Catelu, Consultantul a considerat ca o rata medie de infiltratii (inclusiv componenta co-
merciala) de maximum 30% din debitul mediu zilnic de timp uscat sau max. 0,5 m3/zi/cm_dia/km
pentru este acceptabila din punct de vedere economic pentru proiectarea sistemelor de canalizare in
perspectiva de 30 de ani.
Conform estimarilor Consultantului, pentru sistemul de canalizare Catelu, in perioada imediat
urmatoare 2014 - 2023, perioada de implementare a proiectului, se va inregistra o crestere a ratei
medii de infiltratii, respectiv a volumului de apa rezultat din infiltratii. Ulterior implementarii proiec-
tului, in perioada 2023 – 2025 se va inregistra o scadere a ratei medii de infiltratii, determinata de
masurile pentru limitarea si prevenirea infiltratiilor puse in aplicare de catre Operator atat pentru
tronsoanele nou executate propuse prin actualul proiect, dar mai ales pentru tronsoanele existente.
Incepand cu anul 2025 datorita invechirii retelelor, volumul infiltratiilor va incepe sa creasca,
ajungand in anul 2045 ca ponderea infiltratiilor din debitul total de apa uzata sa aiba valorarea esti-
mata de 28.3%.
Evolutia prognozata a debitelor de infiltratii pentru aglomerarea Bucuresti - Catelu este cuprinsa in-
tre 0,42 m3/zi/cm_dia/km (an 2023) si 0,49 m3/zi/cm_dia/km (an 2045). Debitul de infiltratii va
creste de asemenea, odata cu extinderea retelei de canalizare in localitate, in urmatorii 30 de ani.
Tabel 4.3.1.3-11 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Catelu

Anul/m3/zi/cm_dia/km
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Catelu 0,33 0,42 0,32 0,33 0,38 0,44 0,49

Tabel 4.3.1.3-12 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucuresti - Catelu

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Volum m3/an 21.980 44.267 32.219 44.344 57.728 72.157 85.520

infiltratii m3/zi 60,22 121,28 88,27 121,49 158,16 197,69 234,30

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
44
STUDIU DE FEZABILITATE

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

% 48,30 24,80 18,80 21,79 24,25 27,11 28,28

4.3.1.3.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate


Conform evolutiilor prezentate, tabelul urmator prezinta volumele de apa uzata pe tipuri de consu-
matori, pentru etapa de perspectiva, anul 2045.
Tabel 4.3.1.3-13 Centralizarea volumelor de apa uzata – Aglomerarea Bucuresti - Catelu

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

m3/an 186.230
Consumatori casnici
m3/zi 510.41

m3/an 23.951
Industrie
m3/zi 65,62

m3/an 6.658
Comert si servicii publice
m3/zi 18,24

m3/an 216.909
Debit total de apa uzata (casnic+non-casnic)
m3/zi 594,27

m3/an 85.520
Infiltratii in sistemul de canalizare
m3/zi 234,3

m3/an 302.429
Debit total de apa uzata, inclusiv infiltratiile
m3/zi 828,57

Estimare debite caracteristice

Determinarea debitelor de calcul pentru apa uzata pentru aglomerarea Bucuresti - Catelu, se gaseste
in Volumul II – Anexe - Anexa 4.3.2 Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomera-
rea Bucuresti - Catelu.
La dimensionarea sistemului de canalizare, s-au luat in considerare debitele prezentate in tabelul
urmator:
Tabel 4.3.1.3-14 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata in Aglomerarea Bucuresti - Catelu

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

Debit mediu zilnic (Qzi med) m3/zi 828,57

Debit maxim zilnic (Qzi max) m3/zi 1.006,85

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
45
STUDIU DE FEZABILITATE

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

Debit maxim orar (Qor max) m3/zi 92,56

Debit mediu anual m3/an 302.426

Perioada de calcul m3/zi 30

Indicatori tinta privind colectarea si epurarea apei uzate

Indicatorii din tabelul de mai jos prezinta comparativ situatia actuala cu cea de dupa implementarea
proiectului POIM, odata cu racordarea in totalitate a consumatorilor la retea si reducerea procentului
de infiltratii din volumul total de apa uzata.
Tabel 4.3.1.3-15 - Indicatori privind colectarea apei uzate – Aglomerarea Bucuresti - Catelu

Aglomerarea Bucuresti - Catelu

Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator u.m.
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Populatie totala in
3.1.1 pers. 3.035 3.621 4.861
aglomerare

Populatie conecta-
3.1.3 ta la sistemul de pers. 674 3.621 4.861
canalizare

Incarcare conecta-
3.4.5 ta la sistemul de l.e. 1.758 3.766 5.191
canalizare

Total volum apa


uzata colectata
3.2.1 m3/zi 126 489 829
(flux mediu apa
uzata)

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
46
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.3-16 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – Aglomerarea
Bucuresti - Catelu

Aglomerarea Bucuresti - Catelu

Valori Valori Valori


Nr. crt.* Indicator u.m.
curente prognozate prognozate
(2014) (2020) (2045)

Incarcare biologi- kg
3.4.1 104 217 311
ca totala (CBO5) CBO5/zi

Procentul pentru
% din
3.4.1.4 consumatori cas- 99 96 86
3.4.1
nici

Procent pentru % din


3.4.1.5 0 3,5 9
industrie 3.4.1

Procent pentru
% din
3.4.1.6 comert si servicii 1 0,4 4,5
3.4.1
publice

Concentratie
3.4.2.1 mg/l 834 462 376
CBO5

3.4.2.2 Concentratie CCO mg/l 1.667 924 752

3.4.2.3 Suspensii solide mg/l 972 539 439

Concentratie azot
3.4.2.4 mg/l 153 85 69
total

Concentratie fos-
3.4.2.5 mg/l 25 14 11
for total

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
prezentati in Volumul II, Anexe – Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine
din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.

4.3.1.3.3 DEFICIENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE


Principalele deficiente constatate in urma analizei situatiei existente din aglomerarea Bucuresti -
Catelu, sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Tabel 4.3.1.3-17 - Principalele deficiente din sistemul de canalizare Catelu

Nr.
Componenta Deficiente principale
crt

1. Retea de canalizare Zonele noi, rezidentiale, care s-au dezvoltat ca urmare a cresterii

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
47
STUDIU DE FEZABILITATE

Nr.
Componenta Deficiente principale
crt
populatiei, nu dispun de retele de canalizare.

Gradul de racordare la reteaua de canalizare existenta este de doar


22.21%, fiind necesare realizarea de racorduri la reteaua de canalizare
existenta.

Statiile de pompare apa uzata SPAUex 01, SPAUex 36 si SPAUex 40


prezinta deficiente in operare prin numeroase defectiuni ale pompelor
submersibile.
Statie de pompare apa
2 Lipsa facilitatilor de transmitere a informatiilor de natura tehnica in sis-
uzata
temul SCADA

Conductele de refulare sunt inoperabile datorita defectiunilor aparute ca


urmare a tasarii terenului.

Nu s-au constatat deficiente. Apa uzata colectata este deversata in Statia


3 Statie de epurare
de epurare Glina.

Investitiile propuse pentru remedierea deficientelor identificate sunt descrise in Volumul I - Capi-
tolul 9, subcapitolul 9.3.2 – Aglomerarea Bucuresti - Catelu.

4.3.1.3.4 BILANTUL CICLULUI APEI


Tabelul de mai jos prezinta debitele curente de productie, consumul de apa si pierderile din sistem
(atat componenta tehnica/reala cat si componenta comerciala a pierderilor), precum si ratele de co-
lectare a apei uzate si infiltratiile (atat componenta tehnica/reala si componenta comerciala) in sis-
tem.
De asemenea, tabelul mai prezinta si tintele viitoare aplicabile dupa finalizarea Proiectului POIM, pre-
cum si tintele pe termen lung (perspectiva) pentru Aglomerarea Bucuresti - Catelu (ce are in compo-
nenta doar localitatea Catelu).
Componentele balantei de apa includ valorile productiei de apa, distributiei si alimentarii cu apa pen-
tru sistemul de alimentare cu apa Glina format din localitatile Glina, Catelu si Manolache.
Informatii privind colectarea apei uzate din aglomerarea Glina sunt prezentate in subcapitolul
4.2.1.2. iar Aglomerarea Manolache cu 352 l.e. nu face obiectul prezentului proiect.
Tabel 4.3.1.3-18 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Bucuresti - Catelu
2014 2023 2045
Componentele balantei apei 3 3 3
m /zi % m /zi % m /zi %
Productia de apa
apa subterana 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
apa de suprafata 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Alte surse (import) 441,28 100% 1261,53 100% 2016,50 100%
Sub- total productie 441,28 100% 1261,53 100% 2016,50 100%

Distributia apei

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
48
STUDIU DE FEZABILITATE

2014 2023 2045


Componentele balantei apei 3 3 3
m /zi % m /zi % m /zi %
Pierderile de apa 261,82 59,33% 189,23 15% 322,64 16%
Componenta tehnica/reala 66,59 15% 136,99 11% 276,15 14%
Componenta comerciala 195,22 44% 52,24 4% 46,49 2%
Sub-total pierderi cu apa 261,82 59,33% 189,23 15% 322,64 16%

Alimentarea cu apa 179,46 40,67% 1072,30 85,00% 1693,86 84%


Consumatori casnici 175,24 39,71% 1003,68 79,56% 1572,06 78%
Consumatori publici si comerciali 4,22 0,96% 39,85 3,16% 56,18 3%
Consumatori industriali 0,00 0,00% 28,76 2,28% 65,62 3%
Sub-total alimentare cu apa 179,46 40,67% 1072,30 85,00% 1693,86 84%

Sub-total distributie 441,28 100% 1261,53 100% 2016,50 100%


Colectarea apei uzate sistem Catelu
Canalizare 64,34 51,65% 367,69 75,20% 594,26 71,72%
Consumatori casnici 63,46 50,95% 325,98 66,67% 510,41 61,60%
Consumatori publici si comerciali 0,88 0,71% 12,94 2,65% 18,24 2,20%
Consumatori industriali 0,00 0,0% 28,76 5,88% 65,62 7,92%
Infiltratii 60,22 48,35 121,25 24,80 234,30 28,28%
Intrari SEAU 124,55 100% 488,88 100% 828,57 100%

4.3.1.3.5 EMISAR
Apa uzata colectata de reteaua de canalizare a Aglomerarii Bucure ti - Catelu se descarca in statia
de epurare Glina.
Emisarul statiei de epurare este raul Dambovita.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
49
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.4 AGLOMERAREA CERNICA

Aglomerarea este fomata din localitatea Cernica, are un numar de 3.448 l.e. si este inclusa in cluste-
rul Glina.

Figura 4.3.1.4-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Cernica


Tabel 4.3.1.4-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Cernica

Populatie
Localitati
Aglomerare UAT echivalenta
componente
(2014)

Cernica Cernica Cernica 3.448

Total 3.448

4.3.1.4.1 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA


Aglomerarea Cernica dispune de un sistem de canalizare propus prin POS Mediu si cuprinde
urmatoarele obiecte:
retea de canalizare;
statii de pompare ape uzate si conducte de refulare.
Epurarea apelor uzate se va realiza in Statia de epurare existenta Glina.
La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, lucrarile la sistemul de ca-
nalizare nu erau finalizate.
Tabel 4.3.1.4-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Cernica

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)

Locuitori echivalenti l.e. 3.448 3.790 4.224


Populatia totala locuitor 3.193 3.614 4.036
Populatia racordata locuitor 0 2.743 2.743
Rata de racordare % 0 75,90 67,96

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
50
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.4.1.1 Retele de canalizare


Toate obiectele sistemului de canalizare au fost dimensionate pentru a putea prelua ulterior si debitul
de apa uzata menajera provenit din aglomerarile Caldararu si Tanganu.
Reteaua de canalizare menajera din aglomerarea Cernica are o lungime totala de 13.414 m.
Tabel 4.3.1.4-3 - Retea de canalizare Cernica

Diametru Lungime
Nr. crt. Material Observatii
(mm) (m)

1 PVC 250 11.761


Realizata
2 PVC 315 825 prin POS

3 PVC 400 828 Mediu,


anul 2014
Total 13.414

Numarul de racorduri aferent retelei de canalizare este de 1.284 bucati.


Deficiente
In zonele noi rezidentiale, extinse ca urmare a cresterii populatiei, nu exista infrastructura de canali-
zare.

4.3.1.4.1.2 Statii de pompare apa uzata


In cadrul sistemului de canalizare au fost prevazute 10 statii de pompare apa uzata menajera, astfel:
Statia de pompare SPAU1ex este utilata cu 2+1 cu urmatoarele caracteristici:
Q = 79 m3/h;
H = 7 m;
P = 10 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare principale este realizata din PEID cu diametru
De225 mm si lungimea de 114 m.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
51
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.4-2 Statie de pompare apa uzata SPAU 1

Statia de pompare SPAU2ex este utilata cu 2+1 cu urmatoarele caracteristici:


Q = 100 m3/h;
H = 30 m;
P = 50 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare principale este realizata din PEID cu diametru
De280 mm si lungimea de 5.185 m.
Statia de pompare SPAU3ex este utilata cu 1+0 cu urmatoarele caracteristici:
Q = 7,2 m3/h;
H = 11 m;
P = 1,4 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare principale este realizata din PEID cu diametru De63
mm si lungimea de 318 m.
Statia de pompare SPAU4ex este utilata cu 1+0 cu urmatoarele caracteristici:
Q = 7,2 m3/h;
H = 18 m;
P = 2,7 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare principale este realizata din PEID cu diametru De63
mm si lungimea de 330 m.
Statia de pompare SPAU5ex este utilata cu 1+0 cu urmatoarele caracteristici:
Q = 7,2 m3/h;
H = 19 m;
P = 2,7 kW.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
52
STUDIU DE FEZABILITATE

Conducta de refulare aferenta statiei de pompare principale este realizata din PEID cu diametru De63
mm si lungimea de 403 m.
Statia de pompare SPAU6ex este utilata cu 1+0 cu urmatoarele caracteristici:
Q = 7,2 m3/h;
H = 19 m;
P = 2,7 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare principale este realizata din PEID cu diametru De63
mm si lungimea de 435 m.
Statia de pompare SPAU7ex este utilata cu 1+0 cu urmatoarele caracteristici:
Q = 7,2 m3/h;
H = 18 m;
P = 2,7 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare principale este realizata din PEID cu diametru De63
mm si lungimea de 436 m.
Statia de pompare SPAU8ex este utilata cu 1+0 cu urmatoarele caracteristici:
Q = 7,2 m3/h;
H = 10 m;
P = 1,4 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare principale este realizata din PEID cu diametru De63
mm si lungimea de 316 m.
Statia de pompare SPAU9ex este utilata cu 1+0 cu urmatoarele caracteristici:
Q = 5,4 m3/h;
H = 11 m;
P = 2,7 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare principale este realizata din PEID cu diametru De63
mm si lungimea de 140 m.
Statia de pompare SPAU10ex este utilata cu 2+1 cu urmatoarele caracteristici:
Q = 27 m3/h;
H = 9 m;
P = 8 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare principale este realizata din PEID cu diametru
De225 mm si lungimea de 135 m.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
53
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.4-3 Statie de pompare apa uzata SPAU 10

Statiile sunt de tip cheson, ingropate si prevazute cu pompe cu turatie variabila, clapet de retinere si
vane pe conductele de refulare precum si un panou de control si automatizare pentru o functionare
optima a echipamentelor aferente. Amonte statiilor de pompare, in camine vizitabile s-au prevazut
echipamente tocatoare pe conductele de canalizare.
Deficiente
Nu este cazul.

4.3.1.4.1.3 Statie de epurare


Aglomerarea Cernica nu dispune de statie de epurare. Dupa finalizarea lucrarilor apele uzate colecta-
te in reteaua de canalizare vor descarca intr-un colector ce apartine de Apa Nova si mai departe, in
statia de epurare Glina.
Deficiente
Nu este cazul.

4.3.1.4.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE


La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, nu sunt disponibile
informatii privind volumele de apa uzata casnica, intrucat lucrarile la sistemul de canalizare nu sunt
finalizate.

4.3.1.4.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic


Nu sunt disponibile informatii privind consumul casnic de apa.

4.3.1.4.2.2 Apa uzata non – casnica


Nu sunt disponibile informatii privind volumele de apa uzata non-casnica.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
54
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.4.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata


La stabilirea volumelor de apa uzata, s-au avut in vedere considerentele generale prezentate in sub-
capitolul 4.1.4.
Principiile si algoritmii de calcul sunt prezentati Capitolul 7 respectiv in Volumul II - Anexe -
Anexa 4.3.4 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Cernica.
Se presupune ca imediat dupa perioada de implementare a proiectului, valoarea consumului casnic
specific se va reduce/va creste in functie de elasticitatea cererii de apa, dupa introducerea
contorizarii si a tarifelor care sa recupereze costurile.
Evolutia debitului specific de apa uzata casnic, luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensio-
nare a sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.4-4 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Cernica

Anul/q spec (l/om,zi)


Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Cernica - 90 90 95 100 100 105

Pentru etapa de perspectiva, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali a
fost estimat tinand cont de tipurile de consumatori: scoli, gradinite, magazine, restaurante, centre
comerciale, primarii, hoteluri, etc.
Evolutia debitului de apa uzata, public si comercial, luat in considerare la stabilirea debitelor de di-
mensionare a sistemului de canalizare, a fost considerat egal cu consumul de apa, public si comerci-
al, si are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.4-5 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Cernica

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Cernica - 76,51 79,13 89,86 96,34 102,36 107,84

Evolutia debitului industrial de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensionare a
sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.4-6- Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Cernica

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Cernica - 13,07 13,92 16,43 19,72 24,05 29,83

4.3.1.4.2.4 Apa din infiltratii


Premizele de evolutie a infiltratiilor

Elemente privind metodologia de apreciere a infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare precum si


nivelul de performanta al sistemului, pot fi consultate in studiul de balanta apa uzata pentru aglome-
rarea Cernica, anexat prezentei documentatii in Volumul II - Anexe - Anexa 9.6.2.3 – Studiu
balanta apa uzata Cernica.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
55
STUDIU DE FEZABILITATE

Intrucat lucrarile la sistemul de canalizare nu sunt finalizate, nu s-au efectuat masuratori pentru es-
timarea ratei de infiltratii.
Pentru sistemul de canalizare Cernica s-a avut in vedere urmatoarele considerente:

Reteaua de canalizare este de tip gravitational;


Colectoarele au diametre cuprinse in domeniul 250 – 400 mm fiind executate din PVC;
In prezent reteaua de canalizare nu este pusa in functiune.
Prognoza apa din infiltratii

Ca urmare a analizei prezentate in cadrul Studiului de Balanta a apei uzate, anexat in Volumul II,
Anexe - Anexa 9.6.2.3 – Studiu de balan a apei uzate Cernica, Consultantul considera ca o ra-
ta medie de infiltratii (inclusiv componenta comerciala) de maximum 30% din debitul mediu zilnic de
timp uscat sau max. 0,5 m3/zi/cm_dia/km este acceptabila din punct de vedere economic pentru
proiectarea sistemelor de canalizare in perspectiva de 30 de ani.
Conform estimarilor Consultantului, pentru sistemul Cernica unde se vor realiza scurte extinderi ale
retelelor de canalizare si va deveni functional sistemul existent, in perioada 2014 – 2023 se va
inregistra o evolutie a ratei medii de infiltratii de la 10,6% la 12,4%. Incepand cu anul 2030, datorita
invechirii retelelor, volumul infiltratiilor incepe sa creasca, ajungand in anul 2045 ca ponderea
infiltratiilor din debitul total de apa uzata sa aiba valorarea estimata de 22,08%.
Ca urmare, evolutia prognozata a debitelor de infiltratii pentru aglomerarea Cernica este cuprinsa in-
tre 0,14 m3/zi/cm_dia/km (an 2023) si 0,40 m3/zi/cm_dia/km (an 2045). Debitul de infiltratii va
creste de asemenea, odata cu extinderea retelei de canalizare in localitate in urmatorii 30 de ani.
Tabel 4.3.1.4-7 - Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Cernica

Anul/m3/zi/cm_dia/km
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Cernica - 0,14 0,18 0,25 0,30 0,35 0,40

Tabel 4.3.1.4-8 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Cernica

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an - 19.341 25.335 38.055 48.957 60.689 73.073


Volum
m3/zi - 52,99 69,41 104,26 134,13 166,27 200,20
infiltratii
% - 10,50 12,90 16,30 18,27 20,60 22,08

4.3.1.4.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate


Conform proiectiilor prezentate mai sus, tabelul urmator prezinta volumele de apa uzata pe tipuri de
consumatori, pentru etapa de perspectiva, anul 2045.
Tabel 4.3.1.4-9 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Cernica

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

m3/an 207.645
Consumatori casnici
m3/zi 568,89

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
56
STUDIU DE FEZABILITATE

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

m3/an 10.888
Industrie
m3/zi 29,83

m3/an 39.362
Comert si servicii publice
m3/zi 107,84

m3/an 257.895
Debit total de apa uzata (casnic+non-casnic)
m3/zi 706,56

m3/an 73.073
Infiltratii in sistemul de canalizare
m3/zi 200,20

m3/an 330.970
Debit total de apa uzata, inclusiv infiltratiile
m3/zi 906,76

Estimare debite caracteristice

Determinarea debitelor de calcul pentru apa uzata in aglomerarea Cernica, se gaseste in Volumul II
- Anexe - Anexa 4.3.4 Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Cernica.
La dimensionarea sistemului de canalizare, s-au luat in considerare debitele prezentate in tabelul
urmator:
Tabel 4.3.1.4-10 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata in Aglomerarea Cernica

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

Debit mediu zilnic (Qzi med) m3/zi 906,76

Debit maxim zilnic (Qzi max) m3/zi 1.118,74

Debit maxim orar (Qor max) m3/zi 103,47

Debit mediu anual m3/an 330.970

Perioada de calcul m3/zi 30

Indicatori tinta privind colectarea si epurarea apei uzate

Indicatorii prezentati in tabelul de mai jos prezinta comparativ situatia actuala cu cea de dupa im-
plementarea proiectului POIM, odata cu racordarea in totalitate a consumatorilor la retea si reduce-
rea procentului de infiltratii din volumul total de apa uzata.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
57
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.4-11 - Indicatori privind colectarea apei uzate - Aglomerarea Cernica

Aglomerarea Cernica

Nr. Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.* curente prognozate prognozate

(2014) (2023) (2045)

3.1.1. Populatia totala in aglomerare Pers. 3.193 4.036 5.418

Populatie conectata la sistemul de


3.1.3 Pers. 0 4.036 5.418
canalizare

Incarcare conectata la sistemul de


3.4.5. l.e. 92 100 100
canalizare

Total volum apa uzata colectata


3.2.1. m3/zi 0 505,82 906,76
(flux mediu apa uzata)

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II – Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.
Tabel 4.3.1.4-12 - Incarcari ale apei uzate - valori actuale si proiectii in timp – Aglomerarea Cernica

Aglomerarea Cernica

Valori Valori Valori


Nr. crt.* Indicator u.m.
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Incarcare biologica totala kg


3.4.1 0 253 334
(CBO5) CBO5/zi

Procentul pentru consuma- % din 0


3.4.1.4 96 93,6
tori casnici 3.4.1

% din 0
3.4.1.5 Procent pentru industrie 1,5 3
3.4.1

Procent pentru comert si % din 0


3.4.1.6 2,5 3,4
servicii publice 3.4.1

3.4.2.1 Concentratie CBO5 mg/l 0 501 368

3.4.2.2 Concentratie CCO mg/l 0 1.002 737

3.4.2.3 Suspensii solide mg/l 0 585 430

3.4.2.4 Concentratie azot total mg/l 0 92 68

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
58
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Cernica

Valori Valori Valori


Nr. crt.* Indicator u.m.
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

3.4.2.5 Concentratie fosfor total mg/l 0 15 11

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II – Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.

4.3.1.4.3 DEFICIENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE


Principalele deficiente constatate in urma analizei situatiei existente din aglomerarea Cernica, sunt
prezentate in tabelul de mai jos.
Tabel 4.3.1.4-13 Principalele deficiente din sistemul de canalizare Cernica

Nr.
Componenta Deficiente principale
crt

Zonele noi, rezidentiale care s-au dezvoltat ca urmare a cresterii


1. Retea de canalizare
populatiei nu beneficiaza de retele de canalizare.

Statii de pompare Lipsa facilitatilor de transmitere a informatiilor de natura tehnica in


2.
apa uzata sistemul SCADA la statiile de pompare prevazute prin POS Mediu.

Nu se constata deficiente. Apa uzata colectata este deversata in


3. Statie de epurare
Statia de epurare Glina.

Investitiile prevazute pentru remedierea mai sus mentionate sunt descrise in Volumul I - Capitolul 9
– Prezentarea proiectului – subcapitolul 9.3.5.

4.3.1.4.4 BILANTUL CICLULUI APEI


Tabelul de mai jos prezinta debitele curente de productie, consumul de apa si pierderile din sistem
(atat componenta tehnica/reala cat si componenta comerciala a pierderilor), precum si ratele de co-
lectare a apei uzate si infiltratiile (atat componenta tehnica/reala si componenta comerciala) in sis-
tem.
De asemenea, tabelul mai prezinta si tintele viitoare aplicabile dupa finalizarea Proiectului POIM, pre-
cum si tintele pe termen lung (perspectiva).
Tabel 4.3.1.4-14 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Cernica

2014 2023 2045


Componentele balantei apei 3 3 3
m /zi % m /zi % m /zi %

Productia de apa
apa subterana 0,00 0% 519,64 0% 832,31 0%

apa de suprafata 0,00 0% 0,00 100% 0,00 100%

Sub- total productie 0,00 0% 519,64 100% 832,31 100%

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
59
STUDIU DE FEZABILITATE

2014 2023 2045


Componentele balantei apei 3 3 3
m /zi % m /zi % m /zi %

Distributia apei
Pierderile de apa 0,00 0,00% 74,23 14,29% 142,68 17,14%
Componenta tehnica/reala 0,00 0,00% 31,56 6,07% 77,24 9,28%
Componenta comerciala 0,00 0,00% 42,67 8,21% 65,44 7,86%
Sub - total pierderi de apa 0,00 0,00% 74,23 14,29% 142,68 17,14%

Alimentarea cu apa 0,00 0,00% 445,40 85,71% 689,63 82,86%

Consumatori casnici 0,00 0,00% 363,24 69,90% 568,89 68,35%


Consumatori publici si comerciali 0,00 0,00% 76,51 14,72% 107,85 12,96%
Consumatori industriali 0,00 0,00% 5,65 1,09% 12,89 1,55%

Sub-total alimentare cu apa 0,00 0,00% 445,40 85,71% 689,63 82,86%

Sub-total distributie 0,00 0,00% 519,64 100% 832,31 100%

Colectarea apei uzate


Canalizare 0,00 0,00% 452,83 89,52% 706,57 77,92%
Consumatori casnici 0,00 0,00% 363,24 71,81% 568,89 62,74%

Consumatori publici si comerciali 0,00 0,00% 76,51 15,13% 107,85 11,89%


Consumatori industriali 0,00 0,00% 13,07 2,58% 29,83 3,29%
Infiltratii 0,00 0,00% 52,99 10,48% 200,20 22,08%
Intrari WWTP 0,00 0,00% 505,82 100% 906,77 100%

4.3.1.4.5 EMISAR
Apa uzata colectata de reteaua de canalizare a Aglomerarii Cernica se descarca in statia de epurare
Glina.
Emisarul statiei de epurare este raul Dambovita.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
60
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.5 AGLOMERAREA BUCURESTI - PANTELIMON


Aglomerarea Bucuresti - Pantelimon este fomata din localitatea Pantelimom, are un numar de
31.266 l.e. si face parte din clusterul Glina.

Figura 4.3.1.5-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Bucuresti - Pantelimon


Tabel 4.3.1.5-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Bucuresti - Pantelimon

Populatie
Localitati
Aglomerare UAT echivalenta
componente
(2014)

Bucuresti - Pantelimon Pantelimon


31.266
Pantelimon

Total 31.266

4.3.1.5.1 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA


Sistemul de canalizare existent in aglomerarea Bucuresti - Pantelimon este de tip divizor si cuprinde
urmatoarele obiecte:
retea de canalizare cu lungimea de 40.800 m;
3 statii de pompare si conducte de refulare aferente.
Prin POS Mediu, sistemul de canalizare existent in aglomerarea Bucuresti - Pantelimon a fost extins
astfel:
retea de canalizare cu lungimea de 21.330 m;
3 statii de pompare ape uzate si conducte de refulare aferente;
reabilitarea unei statii de pompare existente;
La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, lucrarile la sistemul de ca-
nalizare prevazute prin POS Mediu, nu erau finalizate.
Epurarea apelor uzate este prevazuta a se realiza in Statia de epurare existenta Glina.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
61
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.5-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Pantelimon

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)
Locuitori echivalenti l.e. 31.266 47.126 50.403
Populatia totala locuitor 28.424 32.262 36.911
Populatia racordata locuitor 12.745 18.676 31.421
Rata de racordare % 44,84 57,89 85,12

4.3.1.5.1.1 Retele de canalizare


In aglomerarea Bucuresti - Pantelimon reteaua de canalizare are o lungime totala de cca. 62.130 m.
In cadrul sistemului de canalizare, exista trei colectoare principale, cu lungimea totala de 7.432 m,
ce deverseaza apa uzata in colectorul B7- Apa Nova, astfel:
Dn 1500 mm din beton – colector care urmareste traseul strazilor Biruintei, Marginei, Drumul
Garii, Trifoiului, Viilor, Visinilor. Acest colector deverseaza pe teritoriul comunei Dobroesti in
colectorul B7 al companiei APANOVA Bucuresti;
Dn 400 mm din beton - colector care urmareste traseul strazilor Tudor Vladimirescu si B-dul
Biruintei;
Dn 500 mm din beton – colector care urmareste traseul strazilor Cernica si B-dul Biruintei.
Cele doua colectoare, Dn 400 si Dn 500 mm se unesc intr-un singur colector Dn 800 mm, intre sos
Cernica si SPAU1ex Metalul, statie in care descarca apele uzate.
De aici, apele uzate sunt transportate printr-o conducta de refulare la colectorul B7 ce apartine de
APANOVA Bucuresti.
Tabel 4.3.1.5-3 - Retea de canalizare Pantelimon

Diametru Lungime
Nr. crt. Material Observatii
(mm) (m)

1 Beton 400-1.500 7.400 Realizati de


RGAB/ApaNova
2 PVC
250-500 33.400
in 1999

3 PVC realizati prin


250-315 21.330 POS Mediu,
anul 2014

TOTAL 62.130

Numarul de racorduri aferent retelei de canalizare este de 6.117 bucati din care, 3.978 bucati exis-
tente si 2.139 bucati se afla in curs de executie, facand parte din lucrarile propuse prin POS Mediu.
Deficiente

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala, fiind necesare extinderi in zone noi,
rezidentiale construite ca urmare a cresterii populatiei.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
62
STUDIU DE FEZABILITATE

Lipsa contorizarii debitului de apa uzata descarcat in colectorul Apa Nova.

4.3.1.5.1.2 Statii de pompare apa uzata


Sistemul de canalizare Pantelimon are in componenta 6 statii de pompare ape uzate, astfel:
Statia de pompare Metalul (SPAU1ex Metalul) amplasata in strada Pantelimon dispune de un bazin
colector cu diametrul de 8 m si intaltimea totala de 8 m. Prin lucrarile propuse pe POS Mediu, statia
de pompare a fost reechipate cu pompe submersibile (4A +2R) avand caracteristicile urmatoare:
- Grup 4 pompe:

Q = 237 m3/h;
H = 17 m;
P = 17 kW.
- Grup 2 pompe

Q = 198 m3/h;
H = 20 m;
P = 7,50 kW.
Transportul apei uzate catre reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti, se realizeaza printr-o
conducta de refulare din Azbo Dn400 mm cu lungimea de 400 m. Pe traseu, conducta de refulare
traverseaza lacul Pantelimon printr-un tronson de conducta din fonta cu Dn500 mm, montat pe
suporti de beton.

Figura 4.3.1.5-2 Statia de pompare apa uzata Metalul

Statia de pompare SPAU2ex – este amplasata pe soseaua Cernica. Este o constructie ingropata din
beton armat cu urmatoarele caracteristici:
Q = 45 m3/h;
H = 21,4 m;
P = 3.8 kW.
Statia de pompare SPAU3ex – este amplasata pe strada Walter Maracineanu. Este o constructie
ingropata din beton armat pentru care nu se cunosc caracteristicile hidraulice. Conform Operatorului,
functioneaza o singura pompa avand o putere de 1.1 kW.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
63
STUDIU DE FEZABILITATE

Statia de pompare SPAU4ex – realizata prin POS Mediu, are o structura cheson ingropat cu diametrul
de 2,5 m si inaltime de 3,7 m, prevazuta cu pompe cu turatie variabila si echipament de tip tocator
pentru maruntirea corpurilor solide cu urmatoarele caracteristici:
Q = 14,04 m3/h;
H = 6,2 m;
P = 1 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De110 mm si
lungimea de 280 m.
Statia de pompare SPAU5ex – realizata prin POS Mediu, are o structura cheson ingropat cu diametrul
de 2,5 m si inaltime de 4 m, prevazuta cu pompe cu turatie variabila si echipament de tip tocator
pentru maruntirea corpurilor solide cu urmatoarele caracteristici:
Q = 23,4 m3/h;
H = 12,8 m;
P = 1,5 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De110 mm si
lungimea de 250 m.
Statia de pompare SPAU6ex – realizata prin POS Mediu, are o structura cheson ingropat cu diametrul
de 2,5 m si inaltime de 3,7 m, prevazuta cu pompe cu turatie variabila si echipament de tip tocator
pentru maruntirea corpurilor solide cu urmatoarele caracteristici:
Q = 22,32 m3/h;
H = 13,8 m;
P = 1,5 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De110 mm si
lungimea de 860 m.
Deficiente
Statia de pompare SPAU1ex Metalul, desi s-a reabilitat prin POS Mediu schimbandu-se instalatiile
hidraulice, aceasta nu este a fost integrata in sistemul SCADA existent.
La statiile de pompare SPAU2ex si SPAU3ex, conform Expertizelor Tehnice, in interiorul statiilor de
pompare sunt vizibile degradari la nivelul finisajelor iar la nivelul placii superioare sunt urme de
infiltratii. Nu s-au observat degradari structurale care sa evidentieze tasari diferentiale ale fundatiei
si nici fisuri in pereti.
Cele 2 statii nu sunt integrate in sistemul SCADA existent.

4.3.1.5.1.3 Statie de epurare


Aglomerarea Bucuresti - Pantelimon nu dispune de statie de epurare. Apele uzate colectate de
reteaua de canalizare a aglomerarii descarca in colectorul ce apartine de Apa Nova si mai departe in
statia de epurare Glina.
Deficiente
Nu este cazul.

4.3.1.5.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE


La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, sunt disponibile doar
informatii cu privire la volumele de apa uzata casnica provenite din reteaua existenta. Intrucat

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
64
STUDIU DE FEZABILITATE

lucrarile la sistemul de canalizare propus prin POS Mediu nu sunt finalizate, pentru aceste volume nu
sunt disponibile informatii.

4.3.1.5.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic


Debitele de apa uzata casnica actuale sunt influentate de rata de conectare a consumatorilor la sis-
temul de canalizare si valoarea consumului casnic specific inregistrat.
In prezent, rata de conectare a consumatorilor casnici la sistemul de canalizare Pantelimon este de
44.84% fiind racordati un numar de 12.745 locuitori.
Tabel 4.3.1.5-4 - Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Bucuresti - Panteli-
mon, an 2014

u.m. Consum casnic

m3/an 452.333

m3/zi 1.239,27
Sursa: Operatorul Regional APA Canal Ilfov

4.3.1.5.2.2 Apa uzata non – casnica


Volumele de apa uzata non-casnica provin de la consumatorii publici si de la agentii industri-
ali/comerciali.
Tabel 4.3.1.5-5 - Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Bucuresti - Pan-
telimon, an 2014

u.m. Consum non - casnic

m3/an 21.201

m3/zi 58,08
Sursa: Operatorul Regional APA Canal Ilfov

4.3.1.5.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata


La stabilirea volumelor de apa uzata, s-au avut in vedere considerentele generale prezentate in sub-
capitolul 4.1.4.
Principiile si algoritmii de calcul sunt prezentati in Capitolul 7, respectiv in Volumul II - Anexe -
Anexa 4.3.3 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Bucuresti - Panteli-
mon.
Se presupune ca imediat dupa perioada de implementare a proiectului, valoarea consumului casnic
specific se va reduce/va creste in functie de elasticitatea cererii de apa, dupa introducerea
contorizarii si a tarifelor care sa recupereze costurile.
Evolutia debitului specific de apa uzata casnica, luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensi-
onare a sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.5-6 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Pantelimon

Anul/q spec (l/om,zi)


Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti - 97 103 105 105 110 115 120

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
65
STUDIU DE FEZABILITATE

Pantelimon

Pentru etapa de perspectiva, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali a
fost estimat, tinand cont de tipurile de consumatori: scoli, gradinite, magazine, restaurante, centre
comerciale, primarii, hoteluri, etc.
Evolutia debitului de apa uzata, pentru nevoi publice si comerciale, luat in considerare la stabilirea
debitelor de dimensionare a sistemului de canalizare a fost considerat egal cu consumul de apa, pu-
blic si comercial, si are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.5-7 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Pantelimon

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti-
48,93 131,03 137,49 153,31 209,02 227,06 252,18
Pantelimon

Evolutia debitului industrial de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensionare a
sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.5-8 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarile aglomerarea Bucuresti - Pantelimon

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti - 9,15 2.698,3 2.837,7 3.050,5 3.248,8 3.427,4 3.598,8


Pantelimon

4.3.1.5.2.4 Apa din infiltratii


Premizele de evolutie a infiltratiilor

Elemente privind metodologia de apreciere a infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare precum si


nivelul de performanta al sistemului, pot fi consultate in studiul de balanta apa uzata pentru aglome-
rarea Bucuresti - Pantelimon, anexat prezentei documentatii in Volumul II - Anexe - Anexa
9.6.2.2 – Studiu balanta apa uzata Pantelimon.
Pentru sistemul de canalizare Pantelimon s-a avut in vedere urmatoarele considerente:
Reteaua de canalizare este functioneaza atat gravitational cat si prin pompare;
Colectoarele au diametre cuprinse in domeniul 250 – 500 mm fiind executate din PVC;
Nu au fost obtinute informatii referitoare la numarul de avarii inregistrate in anul 2014 pe
reteaua de canalizare a aglomerarii Pantelimon
Masuratori debite de noapte

S-au efectuat masuratori la statia de pompare SPAU1ex Metalul, aceasta deservind o portiune impor-
tanta de retea amplasata in zona de lunca. Pentru evaluarea volumelor pompate, s-a utilizat metoda
orelor de functionare, aceasta nefiind echipata cu contoare de debit si functionand cu turatie con-
stanta. Masuratoarea de noapte s-a desfasurat intre orele 3-5 dimineata. Pe timp ploios, in orele de
noapte se remarca functionarea unei pompe dintre cele 4 unitati, deducand de aici ca reteaua de ca-
nalizare existenta are un aport de apa din infiltratii.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
66
STUDIU DE FEZABILITATE

Masuratorile s-au efectuat in luna aprilie 2015, pe timp ploios dar si in zile de timp uscat. Date pri-
vind volumele masurate intre orele se regasesc in studiul de balanta al apei uzate prezentat in Vo-
lumul II – Anexa 9 – Sectiunea 9.6.2.2. – Studiu de balanta pentru apa uzata Pantelimon.
Tabel 4.3.1.5-9 - Masuratori de noapte in SPAU1ex Metalul
Debit masurat Infiltratii
Data 3
(m /h) (m3/h)
Timp ploios
06.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 9,45 5,20
07.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 8,2 4,95
Pe timp uscat
19.04.2015 (ora 3.00 – 4.00) 7,37 4,23
20.04.2015 (ora 3.00 – 4.00) 8,37 4,13

Amonte de statia de pompare apa uzata, lungimea retelei de canalizare masoara aproximativ 14,7
km, diametrul mediu fiind de 31,25 cm. Rata de infiltratii, calculata in functie de valoarea maxima a
debitului de infiltratii de 6,51 m3/h, reprezinta cca. 0,27 m3/zi/cm_dia/km. Debitul zilnic masurat
variaza in domeniul 729 -974 m3/zi.
Debitul mediu zilnic descarcat la statia de epurare in anul 2014 a fost de aproximativ 1.792,00 m3/h.
Raportat la acesta, debitul de infiltratie reprezinta cca. 26,60%. Infiltratiile rezultate din informatiile
Operatorului se ridica la 27,60% din debitul zilnic mediu de timp uscat. Se deduce ca diferenta poate
fi atribuita racordurilor ilegale si/sau erorilor de apreciere a volumului de apa uzata evacuat – com-
ponenta comerciala. Componenta comerciala a infiltratiilor atinge cca. 1,00% din debitul mediu de
timp uscat.
Prognoza apa din infiltratii

Ca urmare a analizei prezentate in Studiul de Balanta apa uzata Pantelimon, Consultantul considera
ca o rata medie de infiltratii (inclusiv componenta comerciala) de maximum 30% din debitul mediu
zilnic pe timp uscat sau max. 0,5 m3/zi/cm_dia/km, este acceptabila din punct de vedere economic
pentru proiectarea sistemelor de canalizare in perspectiva de 30 de ani.
Conform estimarilor Consultantului, pentru sistemul Pantelimon, in perioada imediat urmatoare 2014
- 2023, perioada de implementare a proiectului, se va inregistra o crestere a ratei medii de infiltratii,
respectiv a volumului de apa rezultat din infiltratii. Ulterior implementarii proiectului, in perioada
2023 – 2025 se va inregistra o scadere a ratei medii de infiltratii, determinata de masurile pentru li-
mitarea si prevenirea infiltratiilor puse in aplicare de catre Operator atat pentru tronsoanele nou
executate propuse prin actualul proiect, dar mai ales pentru tronsoanele existente. Incepand cu anul
2025 datorita invechirii retelelor, volumul infiltratiilor incepe sa creasca, ajungand in anul 2045 ca
ponderea infiltratiilor din debitul total de apa uzata sa aiba valoarea estimata de 11,7%.
Ca urmare, evolutia prognozata a debitelor de infiltratii pentru aglomerarea Bucuresti - Pantelimon
este cuprinsa intre 0,30 m3/zi/cm_dia/km (an 2023) si 0,38 m3/zi/cm_dia/km (an 2045). Debitul de
infiltratii va creste de asemenea, odata cu extinderea retelei de canalizare in localitate in urmatorii
30 de ani.
Tabel 4.3.1.5-10 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Pantelimon

Anul/m3/zi/cm_dia/km
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti - 0,33 0,30 0,22 0,25 0,28 0,31 0,38


Pantelimon

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
67
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.5-11 - Evolutia volumului de apa (m3/an) rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucuresti -
Pantelimon

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an 180.518 285.416 231.108 275.224 334.811 398.588 508.004


Volum
m3/zi 494,57 781,96 633,17 754,04 917,29 1.092,02 1.391,79
infiltratii
% 27,6 10,55 8,25 8,88 9,55 10,22 11,70

4.3.1.5.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate


Conform proiectiilor prezentate mai sus, tabelul urmator prezinta volumele de apa uzata pe tipuri de
consumatori, pentru etapa de perspectiva, anul 2045.
Tabel 4.3.1.5-12 - Centralizarea volumelor de apa uzata – Aglomerarea Bucuresti - Pantelimon

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

m3/an 2.427.571
Consumatori casnici
m3/zi 6.650,88

m3/an 1.313.577
Industrie
m3/zi 3.598,84

m3an 92.046
Comert si servicii publice
m3/zi 252,18

m3/an 3.833.194
Debit total de apa uzata (casnic+non-casnic)
m3/zi 10.502

m3/an 508.003
Infiltratii in sistemul de canalizare
m3/zi 1.391,79

m3/an 4.341.197
Debit total de apa uzata, inclusiv infiltratiile
m3/zi 11.893,69

Estimare debite caracteristice

Determinarea debitelor de calcul pentru apa uzata in aglomerarea Bucuresti - Pantelimon, se gaseste
in Volumul II – Anexe - Anexa 4.3.3 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare - Aglomera-
rea Bucuresti - Pantelimon.
La dimensionarea sistemului de canalizare, s-au luat in considerare debitele prezentate in tabelul
urmator:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
68
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.5-13 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata in Aglomerarea Bucuresti - Pantelimon

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

Debit mediu zilnic (Qzi med) m3/zi 11.893,69

Debit maxim zilnic (Qzi max) m3/zi 15.044,26

Debit maxim orar (Qor max) m3/zi 1.046,07

Debit mediu anual m3/an 4.341.197

Perioada de calcul m3/zi 30

Indicatori tinta privind colectarea si epurarea apei uzate

Indicatorii tinta prezinta comparativ situatia actuala cu cea de dupa implementarea proiectului POIM,
odata cu racordarea in totalitate a consumatorilor la retea si reducerea procentului de infiltratii din
volumul total de apa uzata.
Tabel 4.3.1.5-14 - Indicatori privind colectarea apei uzate – Aglomerarea Bucuresti - Pantelimon

Aglomerarea Bucuresti - Pantelimon

Nr. Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.*
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

3.1.1. Populatia totala in aglomerare Pers. 28.424 36.911 55.424

Populatie conectata la sistemul de Pers.


3.1.3 12.745 36.911 55.424
canalizare

Incarcare conectata la sistemul de l.e.


3.4.5. 12.750 50.403 73.424
canalizare

Total volum apa uzata colectata m3/zi


3.2.1. 1.792 7.413 11.894
(flux mediu apa uzata)

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II – Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
69
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.5-15 - Incarcari ale apei uzate - valori actuale si proiectii in timp – Aglomerarea
Bucuresti - Pantelimon

Aglomerarea Bucuresti - Pantelimon

Nr. Valori Valori Valori


Indicator U.M.
crt.*
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Incarcare biologica totala kg


3.4.1 766 3.024 4.405
(CBO5) CBO5/zi

Procentul pentru consuma- % din


3.4.1.4 96 61 66
tori casnici 3.4.1

% din
3.4.1.5 Procent pentru industrie 0,4 26 30
3.4.1

Procent pentru comert si % din


3.4.1.6 3 13 44
servicii publice 3.4.1

3.4.2.1 Concentratie CBO5 mg/l 427 408 370

3.4.2.2 Concentratie CCO mg/l 854 816 741

3.4.2.3 Suspensii solide mg/l 498 476 432

3.4.2.4 Concentratie azot total mg/l 78 75 68

3.4.2.5 Concentratie fosfor total mg/l 13 12 11

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II – Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.

4.3.1.5.3 DEFICIENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE


Principalele deficiente constatate in urma analizei situatiei existente din aglomerarea Bucuresti -
Pantelimon, sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Tabel 4.3.1.5-16 - Principalele deficiente din sistemul de canalizare Pantelimon

Nr.
Componenta Deficiente principale
Crt.

Zonele noi, rezidentiale ce s-au dezvoltat ca urmare a cresterii


populatiei nu beneficiaza de retele de canalizare.
1 Retea de canalizare
Lipsa monitorizarii debitului si calitatii apei uzate descarcate in colec-
torul Apa Nova.

2 Statie de pompare Statiile de pompare SPAUex02 (Str. Walter Maracineanu) si

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
70
STUDIU DE FEZABILITATE

Nr.
Componenta Deficiente principale
Crt.
apa uzata SPAUex03 (bd. Biruintei) prezinta degradari la finisajele interioa-
re/exterioare si la elementele metalice precum si infiltratii la nivelul
placii superioare.

Cele 2 statii de pompare SPAUex02 si SPAUex03 cat si SPAUex Meta-


lul, nu sunt integrate in sistemul SCADA.

Nu se constata deficiente. Apa uzata colectata este deversata in


3 Statie de epurare
Statia de epurare Glina.

Investitiile prevazute pentru remedierea deficientelor mai sus mentionate sunt descrise in Volumul I
- Capitolul 9 – Prezentarea proiectului – subcapitolul 9.3.4 – Aglomerare Bucure ti - Pan-
telimon.

4.3.1.5.4 BILANTUL CICLULUI APEI


Tabelul de mai jos prezinta debitele curente de productie, consumul de apa si pierderile din sistem
(atat componenta tehnica/reala cat si componenta comerciala a pierderilor), precum si ratele de co-
lectare a apei uzate si infiltratiile (atat componenta tehnica/reala si componenta comerciala) in sis-
tem.
De asemenea tabelul mai prezinta si tintele viitoare aplicabile dupa finalizarea Proiectului POIM, pre-
cum si tintele pe termen lung (perspectiva).
Tabel 4.3.1.5-17 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Bucuresti - Pantelimon

2014 2023 2045


Componentele balantei apei 3 3 3
m /zi % m /zi % m /zi %
Productia de apa
apa subterana 457,55 34,62% 4432,32 76,41% 4432,32 40,47%
apa de suprafata 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
alta sursa (import) 864,00 65,37% 1368,74 23,59% 6519,25 59,52%
Sub- total productie 1321,55 100% 5801,06 100% 10951,57 100%

Distributia apei
Pierderile de apa 369,60 27,97% 1104,96 19,05% 2607,52 23,81%
Componenta tehnica/reala 206,12 15,60% 517,30 8,92% 1741,16 15,90%
Componenta comerciala 163,47 12,37% 587,67 10,13% 866,35 7,91%
Sub - total pierderi de apa 369,60 27,96% 1104,96 19,05% 2607,52 23,81%

Alimentarea cu apa 952,05 72,04% 4696,10 80,95% 8344,05 76,19%


Consumatori casnici 899,33 68,05% 3801,83 65,54% 6650,88 60,73%
Consumatori publici si comerciali 48,93 3,70% 758,52 13,08% 1332,95 12,17%
Consumatori industriali 3,78 0,29% 135,74 2,34% 360,22 3,29%
Sub-total alimentare cu apa 952,05 72,04% 4696,10 80,95% 8344,05 76,19%

Sub-total distributie 1321,64 100% 5801,06 100% 10951,57 100%

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
71
STUDIU DE FEZABILITATE

2014 2023 2045


Componentele balantei apei 3 3 3
m /zi % m /zi % m /zi %

Colectarea apei uzate


Canalizare 1297,35 72,40% 6631,17 89,45% 10501,90 88,30%
Consumatori casnici 1239,27 69,16% 3801,83 51,29% 6650,88 55,92%
Consumatori publici si comerciali 48,93 2,73% 131,03 1,77% 252,18 2,12%
Consumatori industriali 9,15 0,51% 2698,30 36,40% 3598,84 30,26%
Infiltratii 494,57 27,60% 781,96 10,55% 1391,79 11,70%
Intrari WWTP 1791,92 100% 7413,13 100% 11893,69 100%

4.3.1.5.5 EMISAR
Apa uzata colectata de reteaua de canalizare a Aglomerarii Bucure ti - Pantelimon se descarca in
statia de epurare Glina.
Emisarul statiei de epurare este raul Dambovita.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
72
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.6 AGLOMERAREA BUCURESTI - MOGOSOAIA

Aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia este fomata din localitatea Mogosoaia, are un numar de 8.963
l.e. si face parte din clusterul Glina.
Localitatea Mogosoaia este situata in partea de nord-vest a Municipiului Bucuresti, in imediata apro-
piere a acestuia.

Figura 4.3.1.6-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Mogosoaia


Tabel 4.3.1.6-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia

Populatie
Localitati com-
Aglomerare UAT echivalenta
ponente
(2014)

Bucuresti - Mogosoaia
Mogosoaia 8.963
Mogosoaia

Total - 8.963

4.3.1.6.1 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA


Aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia dispune in prezent de un sistem de canalizare, realizat din fon-
duri proprii, apele uzate menajere fiind descarcate in reteaua de canalizare a municipiului Bucuresti.
Sistemul existent cuprinde urmatoarele obiecte:
retea de canalizare;
statii de pompare ape uzate si conducte de refulare
Epurarea apelor uzate se realizeaza in Statia de epurare existenta Glina.
Tabel 4.3.1.6-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare in Aglomerarea Bucuresti – Mogosoaia

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)
Locuitori echivalenti l.e. 8.963 10.020 10.586
Populatia totala locuitor 8.148 8.865 9.723
Populatia racordata locuitor 3.800 0 3.800

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
73
STUDIU DE FEZABILITATE

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)
Rata de racordare % 46,64 0 39,08

4.3.1.6.1.1 Retele de canalizare menajera


Sistemul de canalizare din Aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia este realizat atat in sistem divizor cat
si in sistem unitar. Sistemul unitar de canalizare are o pondere de aproximativ 10% din lungimea to-
tala a retelei de canalizare.
Reteaua de canalizare din conducte PVC are diametre cuprinse intre De250 mm si De315 mm,
insumand o lungime de aproximativ 27.800 m.
Apa uzata colectata din aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia se descarca in colectorul principal din be-
ton Dn1000-1200mm, care traverseaza localitatea Mogosoaia, dinspre Buftea spre municipiul
Bucuresti.
Tabel 4.3.1.6-3 - Retea de canalizare menajera Mogosoaia

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

1 Beton 1.000 1.353


Realizati in
2 Beton 1.200 3.401
anul 2012
3 PVC 250÷315 23.046

TOTAL Lungime 27.800

Pe reteaua de canalizare sunt existente un numar de 1.666 racorduri.


Deficiente
Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala, fiind necesara extinderea retelei de cana-
lizare.
Lipsa contorizarii/monitorizarii debitului de apa uzata descarcat in colectorul Apa Nova.

4.3.1.6.1.2 Statii de pompare apa uzata


Sistemul de canalizare Mogosoaia dispune de 2 statii de pompare ape uzate avand structura din be-
ton armat, ingropate, echipate cu pompe submersibile, amplasate pe strada Zamfirei - SPAU1ex,
respectiv pe strada Lupu - SPAU2ex.
Conductele de refulare aferente celor doua statii de pompare sunt din conducte PEID De110 mm cu o
lungimea totala de 597 m.
Deficiente
Conform Expertizelor Tehnice atasate prezentei documentatii, statiile de pompare existente prezinta
degradari vizibile la finisajele interioare si exterioare, la trotuare iar elementele metalice prezinte
urme de rugina.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
74
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.6.1.3 Statie de epurare


Aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia nu dispune de statie de epurare a apelor uzate. Apele uzate me-
najare sunt deversate in reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti.
Deficiente
Nu este cazul.

4.3.1.6.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE

4.3.1.6.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic


Debitele de apa uzata casnica actuale sunt influentate de rata de conectare a consumatorilor la sis-
temul de canalizare si valoarea consumului casnic specific inregistrat.
In prezent, rata de conectare a consumatorilor casnici la sistemul de canalizare Mogosoaia este de
46.64% fiind racordati un numar de 3800 locuitori.
Tabel 4.3.1.6-4 Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Bucuresti -
Mogosoaia, an 2014

u.m. Consum casnic

m3/an 135.149

m3/zi 370,27

Sursa: Operatorul Local

4.3.1.6.2.2 Apa uzata non – casnica


Volumele de apa uzata non-casnica provin de la consumatorii publici si de la agentii industri-
ali/comerciali.
Tabel 4.3.1.6-5 Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Bucuresti -
Mogosoaia, an 2014

u.m. Consum non - casnic

m3/an 64

m3/zi 0,18

Sursa: Operatorul Local

4.3.1.6.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata


La stabilirea volumelor de apa uzata, s-au avut in vedere considerentele generale prezentate in sub-
capitolul 4.1.4.
Principiile si algoritmii de calcul sunt prezentati in Capitolul 7, respectiv in Volumul II - Anexe -
Anexa 4.3.7- Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Bucuresti -
Mogosoaia.
Se presupune ca imediat dupa perioada de implementare a proiectului, valoarea consumului casnic
specific se va reduce/va creste in functie de elasticitatea cererii de apa, dupa introducerea
contorizarii si a tarifelor care sa recupereze costurile.
Evolutia debitului specific de apa uzata casnica, luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensi-
onare a sistemului de canalizare are urmatoarele valori:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
75
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.6-6 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia

Anul/q spec (l/om,zi)


Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti -
97 95 95 100 100 105 110
Mogosoaia

Pentru etapa de perspectiva, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali a
fost estimat, tinand cont de tipurile de consumatori: scoli, gradinite, magazine, restaurante, centre
comerciale, primarii, hoteluri, etc.
Evolutia debitului de apa uzata, public si comercial, luat in considerare la stabilirea debitelor de di-
mensionare a sistemului de canalizare, a fost considerat egal cu consumul de apa, public si comerci-
al, si are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.6-7 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti -
0,18 86,70 89,68 96,98 109,17 116,00 122,21
Mogosoaia

Evolutia debitului industrial de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensionare a
sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.6-8 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti -
- 172,58 183,80 216,88 260,25 317,51 332,75
Mogosoaia

4.3.1.6.2.4 Apa din infiltratii


Premizele de evolutie a infiltratiilor

Elemente privind metodologia de apreciere a infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare precum si


nivelul de performanta al sistemului, pot fi consultate in studiul de balanta apa uzata pentru aglome-
rarea Bucuresti - Mogosoaia, anexat prezentei documentatii in Volumul II - Anexe - Anexa
9.6.2.6 – Studiu balanta apa uzata Mogosoaia.
Pentru sistemul de canalizare Mogosoaia s-a avut in vedere urmatoarele considerente:
Reteaua de canalizare functioneaza atat gravitational cat si prin pompare;
Colectoarele au diametre cuprinse intre 250 – 315 mm fiind executate din PVC;
Colectorul principal este din beton armat Dn 1000-1200 mm.
Din declaratiile operatorului nu au fost inregistrate avarii pe colectoarele de canalizare sau la statiile
de pompare apa uzata.
Masuratori debite de noapte
Pentru estimarea infiltratiilor in reteaua de canalizare s-a utilizat metoda debitului minim nocturn.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
76
STUDIU DE FEZABILITATE

Pe colectorul principal Buftea – Bucuresti nu se pot face masuratori relevante pentru sistemul de ca-
nalizare Mogosoaia, deoarece acesta preia in prezent si localitatea Buftea.
La statiile de pompare (SPAU1ex si SPAU2ex) s-au efectuat masuratori folosindu-se metoda volume-
trica si/sau metoda orelor de functionare, acestea nefiind echipate cu contoare de debit si
functionand cu turatie constanta. Pentru orele de noapte, s-au golit bazinele de aspiratie pana la ni-
velul minim. Se remarca faptul ca intre orele 2-3 nu s-a atins nivelul maxim pompele nefunctionand
deloc. Pentru evaluarea volumului zilnic s-au contorizat orele de functionare prin metoda energiei
consumate dupa ce, in prealabil, s-a verificat capacitatea pompei active si energia consumata in uni-
tatea de timp.
Masuratorile s-au efectuat in lunile Martie – Aprilie 2015, in zile cu ploaie, imediat dupa ploaie dar si
in zile de timp uscat. Debitul de noapte minim masurat s-a obtinut prin impartirea la 2 a volumului
masurat pe intervalele aminte. Debitul de apa uzata evacuat in fiecare ora a intervalului nocturn a
fost considerat 12% din debitul de apa uzata mediu orar al zilei de masuratori.
Tabel 4.3.1.6-9 - Masuratori de noapte statia de pompare apa uzata SPAU1ex

Debit masurat Infiltratii


Data 3
(m /h) (m3/h)

Pe timp de ploaie
15.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,16 0,15
16.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,17 0,16
Dupa ploaie
19.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,13 0,12
20.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,11 0,10
Pe timp uscat
19.04.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,08 0,07
20.04.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,06 0,05

Amonte de statia de pompare apa uzata SPAU1ex lungimea retelei masoara cca.0,500 km diametrul
mediu este de 25 cm. Rata de infiltratii, calculata in functie de valoarea maxima a debitului de
infiltratii 0,16 m3/h, reprezinta cca 0,307 m3/zi/cm_dia/km. Debitul zilnic masurat variaza in dome-
niul 3,8 -6,2 m3/zi.
Tabel 4.3.1.6-10 - Masuratori de noapte la statia de pompare apa uzata la SPAU2ex

Debit masurat Infiltratii


Data 3
(m /h) (m3/h)

Pe timp de ploaie
15.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,13 0,12
16.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,12 0,11
Dupa ploaie
19.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,09 0,08
20.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,08 0,07
Pe timp uscat
19.04.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,06 0,05
20.04.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,06 0,05

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
77
STUDIU DE FEZABILITATE

Amonte de statia de pompare apa uzata SPAU2ex lungimea retelei masoara cca.0,480 km diametrul
mediu este de 25 cm. Rata de infiltratii, calculata in functie de valoarea maxima a debitului de
infiltratii 0,12 m3/h, reprezinta cca 0,240 m3/zi/cm_dia/km. Debitul zilnic masurat variaza in dome-
niul 3,6 -5,6 m3/zi.
Tabel 4.3.1.6-11 - Masuratori in camin vizitare Strada 1 Mai

Debit masurat Infiltratii


Data 3
(m /h) (m3/h)

Pe timp de ploaie
15.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,58 0,55
16.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,52 0,50
Dupa ploaie
19.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,38 0,35
20.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,41 0,38
Pe timp uscat
19.04.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,19 0,16
20.04.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,17 0,15

Amonte de caminul de vizitare amplasat in strada 1 Mai lungimea retelei masoara cca.2,0 km diame-
trul mediu este de 25 cm. Rata de infiltratii, calculata in functie de valoarea maxima a debitului de
infiltratii 0,55 m3/h, reprezinta cca 0,260 m3/zi/cm_dia/km. Debitul zilnic masurat variaza in dome-
niul 8,6 -19,6 m3/zi.
Se considera ca rata de infiltratii pentru sistemul existent valoarea 0,30 m3/zi/cm_dia/km. In acest
context debitul maxim de infiltratie pentru toata reteaua (inclusiv colectorul principal) care prezinta
un diametru mediu de 34 cm va fi:
0,3 x 27,8 km x 33,5 cm = 280 m3/zi
Debitul de 280 m3/zi este superior debitului obtinut prin metoda chimica.
Debitul mediu zilnic descarcat la statia de epurare in 2014 a fost de cca. 1.194,94 m3/h. Raportat la
acesta, debitul de infiltratie reprezinta cca. 23,43%. Infiltratiile rezultate din informatiile Operatorului
se ridica la 69,00% din debitul zilnic mediu de timp uscat. Se deduce ca diferenta apartine racorduri-
lor ilegale si/sau erorilor de apreciere a volumului de apa uzata descarcat – componenta comerciala.
Componenta comerciala a infiltratiilor atinge cca. 45,57 % din debitul mediu de timp uscat.
Prognoza apa de infiltratii

Ca urmare a analizei prezentate in cadrul Studiului de Balanta a apei uzate, atasat in Volumul II –
Anexe – Anexa 9.6.2.6 – Studiu de balan a apei uzate Mogo oaia, Consultantul considera ca o
rata medie de infiltratii (inclusiv componenta comerciala) de maximum 35% din debitul mediu zilnic
de timp uscat sau max. 0,5 m3/zi/cm_dia/km pentru componenta reala, este acceptabila din punct
de vedere economic pentru proiectarea sistemelor de canalizare in perspectiva de 30 de ani.
Conform estimarilor Consultantului, pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Bucuresti -
Mogosoaia, in perioada imediat urmatoare 2014 - 2023, perioada de implementare a proiectului, se
va inregistra o crestere a ratei medii de infiltratii, respectiv a volumului de apa rezultat din infiltratii.
Ulterior implementarii proiectului, in perioada 2023 – 2025 se va inregistra o scadere a ratei medii
de infiltratii, determinata de masurile pentru limitarea si prevenirea infiltratiilor, puse in aplicare de
catre Operator, atat pentru tronsoanele nou executate prin actualul proiect, dar mai ales pentru
tronsoanele existente. Incepand cu anul 2025 datorita invechirii retelelor, volumul infiltratiilor incepe
sa creasca, ajungand in anul 2045 ca ponderea infiltratiilor din debitul total de apa uzata sa aiba va-
loarea estimata de 31,1%.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
78
STUDIU DE FEZABILITATE

Evolutia prognozata a debitelor de infiltratii pentru aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia este cuprinsa
intre 0,24 m3/zi/cm_dia/km (an 2023) si 0,31 m3/zi/cm_dia/km (an 2045). Debitul de infiltratii va
creste de asemenea, odata cu extinderea retelei de canalizare in localitate in urmatorii 30 de ani.
Tabel 4.3.1.6-12 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Mogosoaia

Anul/m3/zi/cm_dia/km
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti -
0,82 0,24 0,15 0,19 0,23 0,27 0,31
Mogosoaia

Tabel 4.3.1.6-13 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucuresti -
Mogosoaia

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an 300.958 186.683 117.024 178.504 227.216 269.229 310.812


Volum
m3/zi 824,54 511,46 320,61 489,05 622,51 737,61 851,54
infiltratii
% 69,00 30,18 20,69 25,9 28,8 29,8 31,1

4.3.1.6.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate


Conform evolutiilor prezentate, tabelul urmator prezinta volumele de apa uzata pe tipuri de consu-
matori, pentru etapa de perspectiva, anul 2045.
Tabel 4.3.1.6-14 - Centralizarea volumelor de apa uzata – Aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

m3/an 524.038
Consumatori casnici
m3/zi 1.435,72

m3/an 121.454
Industrie
m3/zi 332,75

m3an 44.607
Comert si servicii publice
m3/zi 122,21

m3/an 690.099
Debit total de apa uzata (casnic+non-casnic)
m3/zi 1.890,68

m3/an 310.812
Infiltratii in sistemul de canalizare
m3/zi 851,54

Debit total de apa uzata, inclusiv infiltratiile m3/an 1.000.911

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
79
STUDIU DE FEZABILITATE

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

m3/zi 2.742,22

Estimare debite caracteristice

Determinarea debitelor de calcul apa uzata pentru aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia se gaseste in
Volumul II, Anexa 4.3.7 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea
Bucuresti - Mogosoaia.
La dimensionarea sistemului de canalizare, s-au luat in considerare debitele prezentate in tabelul
urmator:
Tabel 4.3.1.6-15 Centralizarea debitelor de calcul apa uzata in Aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

Debit mediu zilnic (Qzi med) m3/zi 2.742,22

Debit maxim zilnic (Qzi max) m3/zi 3.309,42

Debit maxim orar (Qor max) m3/zi 213,26

Debit mediu anual m3/an 1.000.911

Perioada de calcul m3/zi 30

Indicatori tinta privind colectarea si epurarea apei uzate

Indicatorii din tabelul de mai jos prezinta comparativ situatia actuala cu cea de dupa implementarea
proiectului POIM, odata cu racordarea in totalitate a consumatorilor la retea si reducerea procentului
de infiltratii din volumul total de apa uzata.
Tabel 4.3.1.6-16 - Indicatori de performanta pentru colectarea apei uzate – Aglomerarea Bucuresti -
Mogosoaia

Aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia

Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator u.m.
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Populatie totala in
3.1.1 pers. 8.148 9.723 13.052
aglomerare

Populatie conecta-
3.1.3 ta la sistemul de pers. 3.800 9.723 13.052
canalizare

Incarcare conecta-
3.4.5 l.e. 8.255 10.586 14.716
ta la sistemul de

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
80
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia

Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator u.m.
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)
canalizare

Total volum apa


uzata colectata
3.2.1 m3/zi 1.195 1.694 2.742
(flux mediu apa
uzata)

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.
Tabel 4.3.1.6-17 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – Aglomerarea Bucuresti
- Mogosoaia

Aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia

Valori Valori Valori


Nr. crt.* Indicator U.M.
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Incarcare biologica kg
3.4.1 494 635 883
totala (CBO5) CBO5/zi

Procentul pentru
% din
3.4.1.4 consumatori cas- 100 92 93
3.4.1
nici

Procent pentru in- % din


3.4.1.5 0 7 5,5
dustrie 3.4.1

Procent pentru
% din
3.4.1.6 comert si servicii 0 1 1,5
3.4.1
publice

3.4.2.1 Concentratie CBO5 mg/l 414 375 322

3.4.2.2 Concentratie CCO mg/l 829 750 644

3.4.2.3 Suspensii solide mg/l 484 437 376

Concentratie azot
3.4.2.4 mg/l 76 69 59
total

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
81
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia

Valori Valori Valori


Nr. crt.* Indicator U.M.
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Concentratie fosfor
3.4.2.5 mg/l 12 11 10
total

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.

4.3.1.6.3 DEFICIENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE


Principalele deficiente constatate in urma analizei situatiei existente din aglomerarea Bucuresti -
Mogosoaia, sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Tabel 4.3.1.6-18 - Principale deficiente din sistemul de canalizare Mogosoaia

Nr.
Componenta Deficiente principale
Crt.

1 Retea de canalizare Gradul de racordare este de doar 46.64%, fiind necesare


realizarea de racorduri la reteaua de canalizare existenta.

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama strada-


la, fiind necesara extinderea acesteia.

Lipsa contorizarii/monitorizarii debitului de apa uzata


descarcat in colectorul Apa Nova.

2 Statie de pompare apa uzata Cele doua statii de pompare existente prezinta vizibile
degradari ale finisajelor exterioare/interioare si ale trotu-
arului iar elementele metalice prezinta urme de rugina

3 Statie de epurare Nu se constata deficiente. Apa uzata colectata este de-


versata in Statia de epurare Glina.

Investitiile propuse pentru remedierea deficientelor identificate sunt descrise in Volumul I - Capito-
lul 9, subcapitolul 9.3.5 – Aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia

4.3.1.6.4 BILANTUL CICLULUI APEI


Tabelul de mai jos prezinta debitele curente de productie, consumul de apa si pierderile din sistem
(atat componenta tehnica/reala cat si componenta comerciala a pierderilor), precum si ratele de co-
lectare a apei uzate si infiltratiile (atat componenta tehnica/reala si componenta comerciala) in sis-
tem.
De asemenea tabelul mai prezinta si tintele viitoare aplicabile dupa finalizarea Proiectului POIM, pre-
cum si tintele pe termen lung (perspectiva) pentru Aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia.
Tabel 4.3.1.6-19 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
82
STUDIU DE FEZABILITATE

2014 2023 2045


Componentele balantei apei 3 3 3
m /zi % m /zi % m /zi %
Productia de apa
apa subterana 1636,88 100,00% 1303,11 100,00% 1635,36 77,00%
apa de suprafata 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
alta sursa (import) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 488,48 23,00%
Sub- total productie 1636,88 100% 1303,11 100% 2123,84 100%

Distributia apei
Pierderile de apa 1248,20 76,25% 206,43 15,84% 399,53 18,81%
Componenta tehnica/reala 198,14 12,10% 177,92 13,65% 320,70 15,10%
Componenta comerciala 1050,06 64,15% 28,51 2,19% 78,83 3,71%
Sub - total pierderi de apa 1248,19 76,25% 206,43 15,84% 399,53 18,81%

Alimentarea cu apa 388,69 23,75% 1096,68 84,16% 1724,30 81,19%


Consumatori casnici 388,39 23,73% 923,69 70,88% 1435,72 67,60%
Consumatori publici si comerciali 0,29 0,02% 86,70 6,65% 122,21 5,75%
Consumatori industriali 0,00 0,00% 86,29 6,62% 166,38 7,83%
Sub-total alimentare cu apa 388,69 23,75% 1096,68 84,16% 1724,30 81,19%

Sub-total distributie 1636,88 100% 1303,11 100% 2123,84 100%

Colectarea apei uzate


Canalizare 370,45 31,00% 1182,97 69,82% 1890,68 68,95%
Consumatori casnici 370,27 30,99% 923,69 54,51% 1435,72 52,36%
Consumatori publici si comerciali 0,18 0,01% 86,70 5,12% 122,21 4,46%
Consumatori industriali 0,00 0,00% 172,58 10,19% 332,75 12,13%
Infiltratii 824,54 69,00% 511,46 30,18% 851,54 31,05%
Intrari WWTP 1194,99 100% 1694,43 100% 2742,22 100%

4.3.1.6.5 EMISAR
Apa uzata colectata de reteaua de canalizare a Aglomerarii Bucure ti - Mogosoaia se descarca in
statia de epurare Glina.
Emisarul statiei de epurare este raul Dambovita.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
83
STUDIU DE FEZABILITATE

AGLOMERARI CARE BENEFICIAZA DE SISTEME DE CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE


PROPRIE
In prezent, in judetul Ifov, un numar de 7 aglomerari cu mai mult de 2000 de locuitori echivalenti,
dispun sau au in curs de executie sisteme de canalizare si statii de epurare locale.
Aceste aglomerari sunt:
Balaceanca;
Bucure ti - Bragadiru-Cornetu;
Bucure ti - Domnesti-Ciorogarla;
Bucure ti - Clinceni,
Bucure ti - Magurele;
Bucure ti - Jilava;
Balotesti;
Bucure ti - Tunari;
Branesti;
Moara Vlasiei;
Afumati;
Peris.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
84
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.7 AGLOMERAREA BALACEANCA

Aglomerarea Balaceanca este formata din localitatiile Balaceanca si Posta, are un numar de 4.012
l.e. si face parte din UAT Cernica.

Figura 4.3.1.7-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Balaceanca


Tabel 4.3.1.7-1- Populatie echivalenta in aglomerarea Blaceanca

Populatie
Localitati
Aglomerare UAT echivalenta
componente
(2014)

Balaceanca
Balaceanca Cernica 4.012
Posta

Total 4.012

4.3.1.7.1 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA


In Aglomerarea Balaceanca exista un sistem de canalizare de tip divizor, realizat prin fonduri PNDR
M322 ce cuprinde urmatoarele obiecte:
retea de canalizare;
statii de pompare ape uzate si conducte de refulare;
statie de epurare;
La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, erau finalizate lucrarile la
sistemul de canalizare insa statia de epurare nu era pusa in functiune.
Tabel 4.3.1.7-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Balaceanca

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)
Locuitori echivalenti l.e. 4.012 4.280 4.524
Populatia totala locuitor 3.820 4.090 4.459

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
85
STUDIU DE FEZABILITATE

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)

Populatia racordata locuitor 0 3.082 3.082


Rata de racordare % 0 75,35 69,11

4.3.1.7.1.1 Retele de canalizare


Reteaua de canalizare din aglomerarea Balaceanca are o lungime totala de 10.419 m, din care 6.029
m in localitatea Balaceanca si 4.390 m in localitatea Posta, cu urmatoarele caracteristici:
Tabel 4.3.1.7-3- Retea de canalizare localitatea Balaceanca

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

1 PVC 200 2.497


Realizati in
2 PVC 250 2.004
anul 2010
3 PVC 315 1.528

TOTAL Lungime 6.029

Tabel 4.3.1.7-4- Retea de canalizare localitatea Posta

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

1 PVC 200 1.866 Realizati in


anul 2010
2 PVC 250 2.524

TOTAL Lungime 4.390

Numarul de racorduri aferent retelei de canalizare (atat pentru Posta cat si pentru Balaceanca) este
de 1.031 bucati.
Deficiente:
Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala, fiind necesare extinderi ale acesteia.

4.3.1.7.1.2 Statii de pompare apa uzata


Pentru transportul apelor uzate la statia de epurare, a fost necesara prevederea a 9 statii de pompa-
re a apelor uzate, din care 4 statii de pompare pentru a deservi reteaua de canalizare Balaceanca iar
5 statii de pompare apa uzata pentru a deservi reteaua de canalizare Posta.
Statiile de pompare aferente retelei de canalizare Balaceanca:
Statia de pompare SPAU 1ex este o constructie monobloc, tip camin prefabricat din polipropilena, cu
diametrul 1,0 m, complet echipat cu 2 (1A+1R) electropompe submersibile cu set accesorii de mon-
taj, manevra si instalatia hidromecanica cu armaturi de inchidere si de retinere Dn 50.
Caracteristicile pompelor sunt:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
86
STUDIU DE FEZABILITATE

Qstatie = 2,1 mc/h;


Qp = 2,1 mc/h;
Hp = 13,5 mCA;
P = 2,0 kW;
Din statia de pompare SPAU 1ex apa uzata este pompata, printr-o conducta PEID De 110 mm, avand
o lungime de 337 m, in caminul de vizitare CV12B.
Statia de pompare SPAU 2ex este o constructie monobloc, tip camin prefabricat din polipropilena, cu
diametrul 1,0 m, complet echipat cu 3 (2A + 1RR) electropompe submersibile cu rotor tocator semi-
deschis, cu set accesorii de montaj, manevra si instalatia hidromecanica cu armaturi de inchidere si
de retinere Dn 50.
Caracteristicile pompelor sunt:
Qstatie = 27,1 mc/h;
Qp = 13,6 mc/h;
Hp = 6,5 mCA;
P = 1,3 kW;
Din statia de pompare SPAU 2ex apa uzata este pompata, printr-o conducta PEID De 125 mm, avand
o lungime de 4 m, in caminul CV124B
Statia de pompare SPAU 3ex este o constructie monobloc, tip camin prefabricat din PEID, cu diame-
trul 1,5 m, complet echipat cu 4 (3A + 1RR) electropompe submersibile cu rotor tocator semides-
chis, cu set accesorii de montaj, manevra si instalatia hidromecanica cu armaturi de inchidere si de
retinere Dn 50.
Caracteristicile pompelor sunt:
Qstatie = 47,5 mc/h;
Qp = 16 mc/h;
Hp = 6,5 mCA;
P = 1,3 kW;
Din SPAU 3ex apa uzata este pompata printr-o conducta PEID De 160 mm, avand o lungime de 13
m, in caminul CV 137B.
Statia de pompare SPAU 9ex este o constructie monobloc, tip camin prefabricat din PEID, cu diame-
trul 1,5 m, complet echipat cu 4 (3A + 1RR) electropompe submersibile cu rotor tocator semides-
chis, cu set accesorii de montaj, manevra si instalatia hidromecanica cu armaturi de inchidere si de
retinere Dn 50.
Caracteristicile pompelor sunt:
Qstatie = 54,3 mc/h;
Qp = 18,1 mc/h;
Hp = 5,5 mCA;
P = 1,3 kW;
Din SPAU 9ex apa uzata este pompata printr-o conducta PEID PE 80 De 180 mm, avand o lungime
de 25 m direct in statia de epurare.
Statiile de pompare aferente retelei de canalizare Posta:
Statia de pompare SPAU 4ex este o constructie monobloc, tip camin prefabricat din polipropilena, cu
diametrul 1,0 m, complet echipat cu 2 (1A + 1R) electropompe submersibile cu rotor tocator semi-

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
87
STUDIU DE FEZABILITATE

deschis, cu set accesorii de montaj, manevra si instalatia hidromecanica cu armaturi de inchidere si


de retinere Dn 50.
Caracteristicile pompelor sunt:
Qstatie = 2,0 mc/h;
Qp = 2,0 mc/h;
Hp = 4,5 mCA;
P = 1,3 kW;
Din statia de pompare SPAU 4ex apa uzata este pompata, pe o lungime de 24 m printr-o conducta
PEID PE 80 De 110 mm, avand o lungime de 24 m, in caminul CV13P.
Statia de pompare SPAU 5ex este o constructie monobloc, tip camin prefabricat din polipropilena, cu
diametrul 1,0 m, complet echipat cu 2 (1A + 1R) electropompe submersibile cu rotor tocator semi-
deschis, cu set accesorii de montaj, manevra si instalatia hidromecanica cu armaturi de inchidere si
de retinere Dn 50.
Caracteristicile pompelor sunt:
Qstatie = 2,7 mc/h;
Qp = 2,7 mc/h;
Hp = 4,0 mCA;
P = 1,3 kW;
Din statia de pompare SPAU 5ex apa uzata este pompata, printr-o conducta PEID PE 80 De 110 mm,
pe o lungime de 64 m, in caminul CV23P.
Conducta de refulare din PEID, Pn 6, De 110 mm, subtraverseaza Sos. Postei (DJ 301A) prin foraj
orizontal, pe o lungime de 7m, montata intr-o conducta de protectie OL Dn 200 mm.
Statia de pompare SPAU 6ex este o constructie monobloc, tip camin prefabricat din polipropilena, cu
diametrul 1,0 m, complet echipat cu 2 (1A + 1R) electropompe submersibile cu rotor tocator semi-
deschis, cu set accesorii de montaj, manevra si instalatia hidromecanica cu armaturi de inchidere si
de retinere Dn 50.
Caracteristicile pompelor sunt:
Qstatie = 9,0 mc/h;
Qp = 9,0 mc/h;
Hp = 5,5 mCA;
P = 1,3 kW;
Din statia de pompare SPAU 6ex apa uzata este pompata printr-o conducta PEID PE 100 De 110
mm, pe o lungime de 20 m, in caminul CV78P.
Statia de pompare SPAU 7ex este o constructie monobloc, tip camin prefabricat din polipropilena, cu
diametrul 1,0 m, complet echipat cu 2 (1A + 1R) electropompe submersibile cu rotor tocator semi-
deschis, cu set accesorii de montaj, manevra si instalatia hidromecanica cu armaturi de inchidere si
de retinere Dn 50.
Caracteristicile pompelor sunt:
Qstatie = 12,6 mc/h;
Qp = 12,6 mc/h;
Hp = 6,5 mCA;
P = 1,3 kW;

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
88
STUDIU DE FEZABILITATE

Din statia de pompare SPAU 7ex apa uzata este pompata printr-o conducta PEID PE 100 De 110
mm, avand lungimea de 10 m, in caminul CV110P.
Statia de pompare SPAU 8ex este o constructie monobloc, tip camin prefabricat din polipropilena, cu
diametrul 1,0 m, complet echipat cu 3 (2A + 1RR) electropompe submersibile cu rotor tocator semi-
deschis, cu set accesorii de montaj, manevra si instalatia hidromecanica cu armaturi de inchidere si
de retinere Dn 50.
Caracteristicile pompelor sunt:
Qstatie = 15,2 mc/h;
Qp = 7,6 mc/h;
Hp = 6,5 mCA;
P = 1,3 kW;
Din statia de pompare SPAU 8ex apa uzata este pompata printr-o conducta PEID PE 80 De 110 mm,
avand o lungime de 15 m, in caminul CV122P.
Deficiente:
Nu s-au constatat deficiente

4.3.1.7.1.3 Statie de epurare


Amplasamentul statiei de epurare se afla in localitatea Balaceanca.
Emisarul statiei de epurare este raul Dambovita.
Statia de epurare nu este pusa in functiune deoarece lucrarile nu sunt finalizate.

Descrierea infrastructurii actuale

Din fonduri PNDR Masura 322, s-a prevazut o statie de epurare cu capacitatea de 4.983 l.e. si o
incarcare de 299 kgCBO5/zi, care sa deserveasca localitatile Balaceanca si Posta.
Debitele de dimensionare ale statiei de epurare sunt urmatoarele:
Qu zi max = 810,5 m3/zi,
Qu zi med = 610 m3/zi,
Qu or max = 47 m3/h.
Procedeul de epurare al statiei este mecano-biologic cu discuri imersate.
Conform documentatiei de executie, statia de epurare cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:
Linia apei:
Treapta mecanica

Sita de colectare si presa material colectat;


Bazin egalizare si omogenizare debite – 2 buc.x 80m3/buc;
Bazin de denitrificare (bazin anoxic) – 2 buc.x 45m3/buc;
Decantor primar – 2 buc x 45m3/buc.
Treapta biologica

Modul de epurare biologica, cu discuri imersibile (biodiscuri), cu una bucata platforma din be-
ton armat, ingropata necesara pozarii modulului biologic, cu dimensiunile de 14,9 m x 2,5 m
si cu grosimea de 0,3 m, inclusiv decantor secundar cu lamele inglobat in modul;

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
89
STUDIU DE FEZABILITATE

Camin unitate dezinfectie U.V., robinet prelevare probe, si debitmetru electromagnetic;


Canal de evacuare a apei epurate in emisar;
Gura de varsare in emisar;
Linia namolului:

Instalatie de deshidratare cu saci, cu unitate proprie automata pentru preparare si dozare


polimer;
Depozit de namol deshidratat (platforma acoperita tip sopron pentru namol deshidratat in
saci);
Statie de pompare a supernatantului (apa de namol), provenit de la deshidratare si de la
platforma de depozitare namol deshidratat.
Statia de epurarea nu a fost prevazuta cu facilitati pentru conditionarea namolului deshidratat. Dupa
punerea in functiune a statiei, namolul va fi preluat si tratat la statia de epurare Branesti
Pentru asigurarea fluxului tehnologic in cazul unor situatii accidentale si remedierea defectiunilor, s-a
asigurat by-pass-area obiectelor tehnologice ale statiei de epurare.
Figura 4.3.1.7-2 - Schema bloc a proceselor de tratare:

APA UZATA
INFLUENTA

Qu zi med = 588 m3/zi


Qu or max = 42,21 m3/h

TRATARE PRIMARA
(gratare rare, statie de
pompare, gratare dese,
desnisipator - separator de
grasimi)

TRATARE
BIOLOGICA PRELUCRARE PLATFORME
(Module de epurare cu NAMOL
biodiscuri)
DEPOZITARE NAMOL
Ingrosare/deshidratare
Perioada de depozitare - 1
namol biologic in exces
luna
(25%SU)

DEZINFECTIE
CU UV

CBO5 < 25mg/l


EFLUENT
CCO-Cr < 125mg/l
EPURAT MTS < 35mg/l
Nt < 10mg/l
Pt < 1mg/l

Toate structurile statiei de epurare sunt in stare buna iar echipamentele pot fi puse in functiune.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
90
STUDIU DE FEZABILITATE

Deficiente:
Statia de epurare nu are capacitatea necesara preluarii debitelor de apa uzata colectate din reteaua
de canalizare ce va fi extinsa prin actualul proiect.

Exploatare si intretinere

Monitorizarea calitatii efluentului


Deoarece reteaua de canalizare existenta deserveste doar o parte din populatia totala a Aglomerarii
Balaceanca, apele uzate menajere descarcate necontrolat la nivelul solului au un impact major asu-
pra apelor subterane. Ca urmare, apa din fantanile forate in primul strat acvifer nu mai este potabila.
Sursele de poluare ale apei freatice sunt scurgerile din fosele septice, infiltratiile de ape uzate din
canalizare, depozitarea necorespunzatoare a deseurilor.
Dezvoltarea Aglomerarii Balaceanca, atat din punct de vedere economic, cat si social, dar si necesi-
tatea respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului inconjurator, impun facilitati de preluare a
apelor uzate menajere prin extinderea retelei de canalizare si tratarea acesteia, astfel incat sa se
asigure respectarea cerintelor de calitate pentru apele deversate in raul Dambovita.
Performanta epurarii curente
Statia existenta nu este pusa in functiune, deci nu se poate aprecia performanta epurarii.

4.3.1.7.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE


Conform celor precizate anterior, sistemul de canalizare nu este pus in functiune.

4.3.1.7.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic


Deoarece sistemul de canalizare nu este pus in functiune nu exista informatii referitoare la consumul
casnic.

4.3.1.7.2.2 Apa uzata non – casnica


Deoarece sistemul de canalizare nu este pus in functiune nu exista informatii referitoare la consumul
non-casnic..

4.3.1.7.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata


La stabilirea volumelor de apa uzata, s-au avut in vedere considerentele generale prezentate in sub-
capitolul 4.1.4.
Principiile si algoritmii de calcul sunt prezentati in Capitolul 7 respectiv in Volumul II - Anexe -
Anexa 4.3.5 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Balaceanca.
Se presupune ca imediat dupa perioada de implementare a proiectului, valoarea consumului casnic
specific va creste in functie de cererea de apa, dupa introducerea contorizarii si a tarifelor care sa re-
cupereze costurile.
Evolutia debitului specific de apa uzata casnic, luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensio-
nare a sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.7-5- Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Balaceanca

Anul/q spec (l/om,zi)


Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Balaceanca - 90 90 95 100 100 105

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
91
STUDIU DE FEZABILITATE

Pentru etapa de perspectiva, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali a
fost estimat, tinand cont de tipurile de consumatori: scoli, gradinite, magazine, restaurante, centre
comerciale, primarii, hoteluri, etc..
Evolutia debitului de apa uzata, public si comercial, luat in considerare la stabilirea debitelor de di-
mensionare a sistemului de canalizare, a fost considerat egal cu consumul de apa, public si comerci-
al, si are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.7-6- Debit specific public si comercial de apa uzata, aglomerarea Balaceanca

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Balaceanca - 84,53 87,43 99,27 106,44 113,09 119,16

Evolutia debitului industrial de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensionare a
sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.7-7- Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Balaceanca

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Balaceanca - 13,07 13,92 16,43 19,72 24,05 29,83

4.3.1.7.2.4 Apa din infiltratii


Premizele de evolutie a infiltratiilor

Elemente privind metodologia de apreciere a infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare precum si


nivelul de performanta al sistemului, pot fi consultate in studiul de balanta apa uzata pentru aglome-
rarea Balaceanca, anexat prezentei documentatii in Volumul II - Anexe - Anexa 9.6.2.4 – Studiu
balanta apa uzata Balaceanca.
Intrucat sistemul de canalizare nu este pus in functiune, nu s-au efectuat masuratori pentru estima-
rea ratei de infiltratii.
Pentru sistemul de canalizare Balaceanca s-a avut in vedere urmatoarele considerente:
Reteaua de canalizare este de tip gravitational;
Colectoarele au diametre cuprinse in domeniul 200 – 315 mm fiind executate din PVC;
In prezent reteaua de canalizare nu este pusa in functiune.
Prognoza apa de infiltratii

Ca urmare analizei prezentate in cadrul Studiului de Balanta a apei uzate pentru aglomerarea
Balaceanca, Consultantul considera ca o rata medie de infiltratii (inclusiv componenta comerciala) de
maximum 30% din debitul mediu zilnic de timp uscat sau max. 0,5 m3/zi/cm_dia/km, este accepta-
bila din punct de vedere economic pentru proiectarea sistemelor de canalizare in perspectiva de 30
de ani.
Conform estimarilor, pentru sistemul de canalizare Balaceanca, in perioada imediat urmatoare 2014
- 2023, perioada de implementare a proiectului, se va inregistra o crestere a ratei medii de infiltratii,
respectiv a volumului de apa rezultat din infiltratii. Ulterior implementarii proiectului, in perioada
2023 – 2025 se va inregistra o scadere a ratei medii de infiltratii, determinata de masurile pentru li-
mitarea si prevenirea infiltratiilor puse in aplicare de catre Operator atat pentru tronsoanele nou

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
92
STUDIU DE FEZABILITATE

executate propuse prin actualul proiect, dar mai ales pentru tronsoanele existente. Incepand cu anul
2025 datorita invechirii retelelor, volumul infiltratiilor incepe sa creasca, ajungand in anul 2045 ca
ponderea infiltratiilor din debitul total de apa uzata sa aiba valoarea estimata de 26,14%.
Evolutia prognozata a debitelor de infiltratii pentru aglomerarea Balaceanca este cuprinsa intre 0,18
m3/zi/cm_dia/km (an 2023) si 0,42 m3/zi/cm_dia/km (an 2045). Debitul de infiltratii va creste de
asemenea, odata cu extinderea retelei de canalizare in localitate in urmatorii 30 de ani.
Tabel 4.3.1.7-8– Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Balaceanca

Anul/m3/zi/cm_dia/km
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Balaceanca - 0,18 0,15 0,21 0,29 0,35 0,42

Tabel 4.3.1.7-9- Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Balaceanca

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an - 33.763 27.641 43.837 64.093 79.446 100.453


Volum
m3/zi - 92,50 75,73 120,10 175,60 217,66 275,21
infiltratii
% - 18,8 12,8 16,93 20,99 23,58 26,14

4.3.1.7.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate


Conform proiectiilor prezentate, tabelul urmator prezinta volumele de apa uzata pe tipuri de consu-
matori, pentru etapa de perspectiva, anul 2045.
Tabel 4.3.1.7-10- Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Balaceanca

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

m3/an 229.413
Consumatori casnici
m3/zi 628,53

m3/an 10.887
Industrie
m3/zi 29,83

m3an 43.492
Comert si servicii publice
m3/zi 119,16

m3/an 283.792
Debit total de apa uzata (casnic+non-casnic)
m3/zi 777,51

m3/an 100.454
Infiltratii in sistemul de canalizare
m3/zi 275,22

Debit total de apa uzata, inclusiv infiltratiile m3/an 384.246

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
93
STUDIU DE FEZABILITATE

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

m3/zi 1.052,73

Estimare debite caracteristice

Determinarea debitelor de calcul apa uzata pentru aglomerarea Balaceanca se gaseste in Volumul
II - Anexe - Anexa 4.3.5 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea
Balaceanca.
La dimensionarea sistemului de canalizare, s-au luat in considerare debitele prezentate in tabelul
urmator:
Tabel 4.3.1.7-11- Centralizarea debitelor de calcul apa uzata in aglomerarea Balaceanca

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

Debit mediu zilnic (Qzi med) m3/zi 1.052,73

Debit maxim zilnic (Qzi max) m3/zi 1.285,98

Debit maxim orar (Qor max) m3/zi 113,73

Debit mediu anual m3/an 384.246

Perioada de calcul m3/zi 30

Indicatori tinta privind colectarea si epurarea apei uzate

Indicatorii prezentati in tabelul de mai jos prezinta comparativ situatia actuala cu cea de dupa im-
plementarea proiectului POIM, odata cu racordarea in totalitate a consumatorilor la retea si reduce-
rea procentului de infiltratii din volumul total de apa uzata.
Tabel 4.3.1.7-12- Indicatori privind colectarea apei uzate – aglomerarea Balaceanca

Aglomerarea Balaceanca

Nr. Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.*
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

3.1.1. Populatia totala in aglomerare Pers. 3.820 4.459 5.986

Populatie conectata la sistemul


3.1.3 Pers. 0 4.459 5.986
de canalizare

Incarcare conectata la sistemul


3.4.5. l.e. 0 4.524 6.136
de canalizare

Total volum apa uzata colectata


3.2.1. m3/zi 0 591,42** 1.052,73**
(flux mediu apa uzata)

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
94
STUDIU DE FEZABILITATE

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.
**Dupa anul 2023, cand se va atinge capacitatea proiectata a SE Balaceanca, surplusul de ape uzate
va fi preluat de SE Glina
Tabel 4.3.1.7-13- Incarcari ale apei uzate - valori actuale si proiectii in timp - Balaceanca

Aglomerarea Balaceanca

Valori Valori Valori


Nr. crt.* Indicator U.M.
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Incarcare biologica totala kg


3.4.1 0 271 368
(CBO5) CBO5/zi

Procentul pentru consuma- % din 0


3.4.1.4 98,6 94
tori casnici 3.4.1

% din 0
3.4.1.5 Procent pentru industrie 1,1 4
3.4.1

Procent pentru comert si % din 0


3.4.1.6 0,3 2
servicii publice 3.4.1

3.4.2.1 Concentratie CBO5 mg/l 0 459 350

3.4.2.2 Concentratie CCO mg/l 0 918 699

3.4.2.3 Suspensii solide mg/l 0 536 408

3.4.2.4 Concentratie azot total mg/l 0 84 64

3.4.2.5 Concentratie fosfor total mg/l 0 14 10

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.

4.3.1.7.3 DEFICIENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE


Principalele deficiente constatate in urma analizei situatiei existente din aglomerarea Balaceanca,
sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Tabel 4.3.1.7-14- Principalele deficiente din sistemul de canalizare – Balaceanca

Nr.
Componenta Deficiente principale
crt

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala, fiind ne-


1. Retea de canalizare
cesare extinderi ale acesteia.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
95
STUDIU DE FEZABILITATE

Nr.
Componenta Deficiente principale
crt

Statii de pompare
2. Nu s-au constatat deficiente
apa uzata

Statia de epurare nu are capacitate necesara de a prelua debitele de


3. Statie de epurare
apa uzata colectate din extinderile retelelor de canalizare.

Investitiile prevazute pentru remedierea deficientelor mai sus mentionate sunt descrise in Volumul I
- Capitolul 9 – Prezentarea proiectului – subcapitolul 9.3.6 – Aglomerarea B ceanca.

4.3.1.7.4 BILANTUL CICLULUI APEI


Tabelul de mai jos prezinta debitele curente de productie, consumul de apa si pierderile din sistem
(atat componenta tehnica/reala cat si componenta comerciala a pierderilor), precum si ratele de co-
lectare a apei uzate si infiltratiile (atat componenta tehnica/reala si componenta comerciala) in sis-
tem.
De asemenea tabelul mai prezinta si tintele viitoare aplicabile dupa finalizarea Proiectului POIM, pre-
cum si tintele pe termen lung (perspectiva).
Tabel 4.3.1.7-15- Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Balaceanca

2014 2023 2045


Componentele balantei apei
m3/zi % m3/zi % m3/zi %

Productia de apa
apa subterana 0,00 0% 558,56 0% 899,48 0%
apa de suprafata 0,00 0% 0,00 100% 0,00 100%

Sub- total productie 0,00 0% 558,56 100% 899,48 100%

Distributia apei
Pierderile de apa 0,00 0,00% 60,83 10,89% 124,680 13,86%
Componenta tehnica/reala 0,00 0,00% 42,51 7,61% 92,67 10,30%
Componenta comerciala 0,00 0,00% 18,32 3,28% 32,01 3,56%
Sub - total pierderi de apa 0,00 0,00% 60,83 10,89% 124,680 13,86%

Alimentarea cu apa 0,00 0,00% 497,73 89,11% 774,80 86,14%

Consumatori casnici 0,00 0,00% 401,31 71,85% 628,53 69,88%


Consumatori publici si comerciali 0,00 0,00% 84,53 15,13% 119,16 13,25%
Consumatori industriali 0,00 0,00% 11,88 2,13% 27,11 3,01%

Sub-total alimentare cu apa 0,00 0,00% 497,73 89,11% 774,80 86,14%

Sub-total distributie 0,00 0,00% 558,56 100% 899,48 100%

Colectarea apei uzate


Canalizare 0,00 0,00% 498,92 84,36% 777,51 73,86%

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
96
STUDIU DE FEZABILITATE

2014 2023 2045


Componentele balantei apei 3 3 3
m /zi % m /zi % m /zi %
Consumatori casnici 0,00 0,00% 401,31 67,86% 628,53 59,70%

Consumatori publici si comerciali 0,00 0,00% 84,53 14,29% 119,16 11,32%


Consumatori industriali 0,00 0,00% 13,07 2,21% 29,83 2,83%
Infiltratii 0,00 0,00% 92,50 15,64% 275,21 26,14%
Intrari WWTP** 0,00 0,00% 591,42 100% 1052,73 100%

**Dupa anul 2023, cand se va atinge capacitatea proiectata a SE Balaceanca, surplusul de ape uzate
va fi preluat de SE Glina

4.3.1.7.5 EMISAR
Apa uzata colectata de reteaua de canalizare a Aglomerarii Balaceanca se descarca in statia de epu-
rare Balaceanca.
Emisarul statiei de epurare este raul Dambovita.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
97
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.8 AGLOMERAREA BUCURESTI - BRAGADIRU - CORNETU

Aglomerarea Bucuresti - Bragadiru-Cornetu cuprinde localitatile Bragadiru, Cornetu si Buda si


totalizeaza un numar de 25.756 l.e.

Figura 4.3.1.8-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Bucuresti - Bragadiru – Cornetu


Tabel 4.3.1.8-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Bucuresti - Bragadiru-Cornetu

Populatie
Localitati
Aglomerare UAT echivalenta
componente
(2014)

Bragadiru Bragadiru
Bucuresti -
Bragadiru- Cornetu 25.756
Cornetu Cornetu
Buda

Total 25.756

4.3.1.8.1 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA


In prezent, in aglomerarea Bragadiu-Cornetu exista in functiune o retea de canalizare, care
deverseaza apele uzate menejere direct in emisar, fara o epurare prealabila.
Prin programul POS Mediu s-au prevazut lucrari de extindere a sistemului de canalizare Bragadiru-
Cornetu, care constau in:
Statie de epurare;
Colectoare de canalizare gravitationale;
Statii de pompare;
Conducte de refulare;
Lucrari speciale;
Racorduri;
La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, lucrarile la statia de epura-
re, nu erau finalizate.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
98
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.8-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Bragadiru-Cornetu

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)
Locuitori echivalenti l.e. 25.756 27.681 30.973
Populatia totala locuitor 24.041 26.961 30.488
Populatia racordata locuitor 8.403 15.548 23.951
Rata de racordare % 34,95 57,66 78,55

4.3.1.8.1.1 Retele de canalizare


In aglomerarea Bucuresti - Bragadiru-Cornetu reteaua de canalizare este realizata din conducte PVC
cu diametre cuprinse intre 250 si 500 mm si are lungimea totala de 77.479 m.
Reteaua de canalizare realizata prin programul POS Mediu nu a fost inca pusa in functiune, deoarece
lucrarile la statia de epurare nu au fost finalizate.
Localitatea Bragadiru

Reteaua de canalizare din localitatea Bragadiru are o lungime de 50.232 m, (din care prin programul
POS Mediu s-au prevazuti 46.609 m) si are urmatoarele caracteristici.
Tabel 4.3.1.8-3 - Retea de canalizare localitatea Bragadiru

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

1 PVC SN8 250 48.481 3.823 m


realizati in anul
2 PVC SN8 315 973
2005 si 46.609
m realizati in
3 PVC SN8 500 778 cadrul POS Me-
diu, anul 2014

TOTAL Lungime 50.232

Racorduri
Numarul de racorduri aferent retelei de canalizare este de 2.709 bucati din care, 344 bucati existen-
te iar 2.365 bucati urmeaza a se finaliza in cadrul programului POS Mediu.
Racordurile au fost prevazute din conducte PVC SN 8, De 160 mm, cu camine amplasate la limita de
proprietate.
Localitatea Cornetu

Reteaua de canalizare din localitatea Cornetu are o lungime de 27.247 m, (din care prin programul
POS Mediu s-au prevazuti 23.447 m) si are urmatoarele caracteristici.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
99
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.8-4 - Retea de canalizare localitatea Cornetu

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

3.800 m realizati
in anul 2005 si
1 PVC SN8 250 27.247 23.447 m
propusi prin POS
Mediu

TOTAL Lungime 27.247

Racorduri
Numarul de racorduri aferent retelei de canalizare este de 2.178 bucati din care, 188 bucati existen-
te iar 1.990 bucati urmeaza a se finaliza in cadrul programului POS Mediu.
Racordurile au fost prevazute din conducte PVC SN 8, De 160 mm, cu camine amplasate la limita de
proprietate.
Deficiente
Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala din aglomerare, fiind necesare extinderi
ale acesteia.

4.3.1.8.1.2 Statii de pompare apa uzata


Sistemul de canalizare din aglomerarea Bucuresti - Bragadiru-Cornetu dispune de 24 de statii de
pompare ape uzate, astfel:
In localitatea Bragadiru sunt 10 statii de pompare apa uzata menajera.
Statiile de pompare sunt tip cheson cu electropompe submersibile astfel:
Statia de pompare apa uzata (SPAU1ex) este utilata cu 2+1 pompe cu caracteristicile:
Q = 162 m3/h;
H = 12,5 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De225 mm si
are o lungimea de 448 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU2ex) este utilata cu 1+0 pompe cu caracteristicile:
Q = 7,2 m3/h;
H = 16 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De63 mm si
are o lungimea de 460 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU3ex) este utilata cu 1+0 pompe cu caracteristicile:
Q = 7,2 m3/h;
H = 16 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De63 mm si
are o lungimea de 359 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU4ex) este utilata cu 1+1 pompe cu caracteristicile:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
100
STUDIU DE FEZABILITATE

Q = 36 m3/h;
H = 12 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De125 mm si
are o lungimea de 466 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU5ex) este utilata cu 1+1 pompe cu caracteristicile:
Q = 57,6 m3/h;
H = 19 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De160 mm si
are o lungimea de 764 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU6ex) este utilata cu 1+0 pompe cu caracteristicile:
Q = 12,6 m3/h;
H = 11 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De75 mm si
are o lungimea de 120 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU7ex) este utilata cu 1+1 pompe cu caracteristicile:
Q = 61,2 m3/h;
H = 27 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De180 mm si
are o lungimea de 2.662 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU8ex) este utilata cu 1+1 pompe cu caracteristicile:
Q = 7,2 m3/h;
H = 16 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De63 mm si
are o lungimea de 263 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU9ex) este utilata cu 1+0 pompe cu caracteristicile:
Q = 7,2 m3/h;
H = 19 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De63 mm si
are o lungimea de 301 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU10ex) este utilata cu 1+1 pompe cu caracteristicile:
Q = 18 m3/h;
H = 12 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De90 mm si
are o lungimea de 109 m.
In localitatea Cornetu sunt 14 statii de pompare ape uzate.
Statiile de pompare sunt prevazute cu electropompe submersibile astfel:
Statia de pompare apa uzata (SPAU1ex) amplasata pe strada Nucului, este utilata cu 1+1 pompe cu
caracteristicile:
Q = 7,2 m3/h;
H = 5,5 m;

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
101
STUDIU DE FEZABILITATE

Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De90 mm si
are o lungimea de 162 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU2ex) amplasata pe DN6 este utilata cu 1+1 pompe cu caracteris-
ticile:
Q = 18 m3/h;
H = 6 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De110 mm si
are o lungimea de 46 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU3ex) amplasata pe strada Constructorului este utilata cu 1+1
pompe cu caracteristicile:
Q = 3,6 m3/h;
H = 2,5 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De90 mm si
are o lungimea de 256 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU4ex) amplasata pe strada Stejarului este utilata cu 1+1 pompe
cu caracteristicile:
Q = 7,2 m3/h;
H = 7,5 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De90 mm si
are o lungimea de 902 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU5ex) amplasata pe strada Cornilor este utilata cu 1+1 pompe cu
caracteristicile:
Q = 3,6 m3/h;
H = 4 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De90 mm si
are o lungimea de 223 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU6ex) amplasata pe strada Barajului este utilata cu 1+1 pompe cu
caracteristicile:
Q = 3,6 m3/h;
H = 3 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De90 mm si
are o lungimea de 103 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU7ex) amplasata pe DN6 este utilata cu 1+1 pompe cu caracteris-
ticile:
Q = 19,8 m3/h;
H = 11 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De110 mm si
are o lungimea de 588 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU8ex) amplasata pe strada Flacara este utilata cu 1+1 pompe cu
caracteristicile:
Q = 3,6 m3/h;
H = 4 m;

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
102
STUDIU DE FEZABILITATE

Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De90 mm si
are o lungimea de 224 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU9ex) amplasata pe strada Crizantemelor este utilata cu 1+1
pompe cu caracteristicile:
Q = 3,6 m3/h;
H = 5 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De90 mm si
are o lungimea de 543 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU10ex) amplasata pe strada gladiolelor este utilata cu 1+1 pompe
cu caracteristicile:
Q = 79,2 m3/h;
H = 10 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De180 mm si
are o lungimea de 589 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU11ex) amplasata pe strada Cornilor este utilata cu 1+1 pompe cu
caracteristicile:
Q = 7,2 m3/h;
H = 6 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De90 mm si
are o lungimea de 485 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU12ex) amplasata pe strada Trandafirilor este utilata cu 1+1
pompe cu caracteristicile:
Q = 25,2 m3/h;
H = 14 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De125 mm si
are o lungimea de 1.220 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU13ex) amplasata pe DN6 este utilata cu 1+1 pompe cu caracte-
risticile:
Q = 115,2 m3/h;
H = 15 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De200 mm si
are o lungimea de 1.710 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU14ex) amplasata pe strada Scolii este utilata cu 1+1 pompe cu
caracteristicile:
Q = 9 m3/h;
H = 11 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De90 mm si
are o lungimea de 391 m.
Deficiente
Nu este cazul.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
103
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.8.1.3 Statie de epurare


Amplasamentul statiei de epurare se afla in localitatea Bragadiru, pe Drumul SE, pe malul raului Sa-
bar.
Emisarul statiei de epurare este raul Sabar.
Descrierea infrastructurii actuale
Statia de epurare propusa prin POS Mediu pentru aglomerarea Bucuresti – Bragadiru - Cornetu are o
capacitate de 16.223 l.e. si o incarcare de 1.009 kgCBO5/zi.
La momentul intocmirii prezentei documentatii, lucrarile la statia de epurare Bragadiru nu erau finali-
zate.
Solutia adoptata pentru epurarea apelor uzate este bazat pe tehnologia ICEAS (nitrificare-
denitrificare si eliminarea biologica si chimica a fosforului).
Procesul ICEAS (sistem de aerare extinsa cu ciclu intermitent) este o varianta a sistemului SBR (re-
actor cu functionare secventiala) care permite ca intregul proces de epurare sa aiba loc intr-un sin-
gur bazin, inclusiv fazele de sedimentare si decantare ale ciclului. Acest proces este un sistem com-
plet automatizat care raspunde la variatiile de debit si incarcari influente in statia de epurare, este
usor de extins si produce efluent de calitate superioara. Procesul ICEAS necesita o suprafata mai mi-
ca de teren si mai putin echipament decat in procesul clasic cu reactoare biologice, decantoare se-
cundare si recircularea namolului.
Conform documentatiei de executie, statia de epurare Bragadiru are o capacitate de 16.223 l.e., res-
pectiv 1.009 kgCBO5/zi.
Debitele de dimensionare ale statiei de epurare sunt urmatoarele:
Qu zi max = 3.362m3/zi;
Q u zi med = 2.586 m3/zi;
Q u or max = 302 m3/h.
Statia de epurare are urmatoarea configuratie:
Linia apei:
Camin de intrare cu descarcare pe by-pass, in cazuri de avarie
Canale gratare rare
Statie de pompare ape uzate
Debitmetru influent
Instalatie compacta: gratare dese, desnisipator, separator de grasimi
Camera distributie reactoare biologice ICEAS
Reactoare biologice – ICEAS
Statie suflante pentru reactoarele biologice ICEAS
Statie pompare apa tehnologica
Canal dezinfectie UV si prelevare probe
Debitmetru efluent
Linia namolului:
Bazin stocare namol in exces
Statie pompare namol in exces la deshidratare
Reactor vertical pentru floculare namol

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
104
STUDIU DE FEZABILITATE

Instalatie tehnologica combinata ingrosare-deshidratare namol


Instalatie pentru prepararea si dozarea solutiei de polielectrolit
Bazin de primire namol deshidratat de la SEAU Domnesti si SEAU Branesti
Instalatie pentru tratarea cu var a namolului deshidratat
Depozit temporar namol deshidratat 25%
Statia de epurare nefiind in functiune nu produce namol.
Figura 4.3.1.8-2 - Schema bloc a proceselor de tratare:

APA UZATA
INFLUENTA

3
Qu zi med = 2.586 m /zi
3
Qu or max = 302 m /h

TRATARE PRIMARA
(gratare rare, statie de
pompare, gratare dese,
desnisipator - separator de
grasimi)

TRATARE
BIOLOGICA PRELUCRARE CONDITIONARE
(Bazine SBR cu NAMOL NAMOL
alimentare continua) Ingrosare/deshidratare Conditionare cu var a
namol biologic in exces namolului deshidratat
(25%SU) (35%SU)

DEZINFECTIE
CU UV PLATFORME
DEPOZITARE NAMOL
Perioada de depozitare - 1
luna

CBO5 < 25mg/l


EFLUENT
CCO-Cr < 125mg/l
EPURAT MTS < 35mg/l
Nt < 10mg/l
Pt < 1mg/l

Deficiente
Statia de epurare in curs finalizare prin POS Mediu, nu are capacitatea de a prelua apele uzate din
intreaga aglomerare.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
105
STUDIU DE FEZABILITATE

Exploatare si intretinere

Monitorizarea calitatii efluentului

Deoarece reteaua de canalizare existenta deserveste doar o parte din populatia totala a Aglomerarii
Bucure ti - Bragadiru-Cornetu, apele uzate menajere descarcate necontrolat la nivelul solului au un
impact major asupra apelor subterane
Ca urmare, apa din fantanile forate in primul strat acvifer nu mai este potabila. Sursele de poluare
ale apei freatice sunt scurgerile din fosele septice, infiltratiile de ape uzate din canalizare, depozita-
rea necorespunzatoare a deseurilor.
Apele uzate ne-epurate sunt deversate direct in emisar, afectand calitatea acestuia. Aceste ape
contin poluanti de tipul: substante organice, substante extractibile cu solvent organic, nutrienti –
compusi de azot si fosfor – suspensii solide, etc.
Dezvoltarea aglomerarii Bucure ti - Bragadiru - Cornetu atat din punct de vedere economic, cat si
social, dar si necesitatea respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului inconjurator, impun
facilitati de preluare a apelor uzate menajere prin extinderea retelei de canalizare si tratarea aceste-
ia, astfel incat sa se asigure respectarea cerintelor de calitate pentru apele deversate in raul Sabar.
Performanta epurarii curente
Intrucat lucrarile la statia de epurare nu sunt finalizate, nu se poate aprecia performanta epurarii.

4.3.1.8.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE


La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, sunt disponibile doar
informatii cu privire la volumele de apa uzata casnica provenite din reteaua existenta. Intrucat
lucrarile la sistemul de canalizare propuse prin POS Mediu nu sunt finalizate, pentru aceste volume
nu sunt disponibile informatii.

4.3.1.8.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic


Debitele de apa uzata casnica actuale sunt influentate de rata de conectare a consumatorilor la sis-
temul de canalizare si valoarea consumului casnic specific inregistrat.
In prezent, rata de conectare a consumatorilor casnici la sistemul de canalizare Bragadiru - Cornetu
este de 34,90%, numarul de locuitori racordati fiind de 8.391.
Tabel 4.3.1.8-5 - Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Bucuresti - Bragadiru –
Cornetu

Total casnic
u.m.
Bragadiru-Cornetu

m3/an 337.720

m3/zi 925,26

Sursa: Operatorul Regional APA Canal Ilfov

4.3.1.8.2.2 Apa uzata non – casnica


Volumele de apa uzata non-casnica provin de la consumatorii publici si de la agentii industriali.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
106
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.8-6 - Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Bucuresti - Braga-
diru - Cornetu

Total non - casnic


u.m.
Bragadiru-Cornetu

m3/an 51.739

m3/zi 141,75

Sursa: Operatorul Regional APA Canal Ilfov

4.3.1.8.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata


La stabilirea volumelor de apa uzata, s-au avut in vedere considerentele generale prezentate in sub-
capitolul 4.1.4.
Principiile si algoritmii de calcul sunt prezentati in Capitolul 7, respectiv in Volumul II - Anexe -
Anexa 4.3.11 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Bucuresti - Braga-
diru - Cornetu.
Se presupune ca imediat dupa perioada de implementare a proiectului, valoarea consumului casnic
specific se va reduce/va creste in functie de cererea de apa, dupa introducerea contorizarii si a tari-
felor care sa recupereze costurile.
Evolutia debitului specific de apa uzata casnica, luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensi-
onare a sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.8-7 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Bragadiru - Cornetu

Anul/q spec (l/om,zi)


Localitate
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bragadiru 113 95 100 100 105 110 115

Cornetu 102 95 95 95 100 100 105

Pentru etapa de perspectiva, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali a
fost estimat, tinand cont de tipurile de consumatori: scoli, gradinite, magazine, restaurante, centre
comerciale, primarii, hoteluri, etc.
Evolutia debitului de apa uzata, pentru nevoi publice si comerciale, luat in considerare la stabilirea
debitelor de dimensionare a sistemului de canalizare a fost considerat egal cu consumul de apa, pu-
blic si comercial, si are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.8-8 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Bragadiru – Corne-
tu

Anul/Qzimed (m3/zi)
Localitate
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bragadiru* 130,96 71.44 72.14 73.58 76.52 84.17 88.38

Cornetu 10,96 32.93 33.26 33.92 35.28 38.81 40.75

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
107
STUDIU DE FEZABILITATE

Anul/Qzimed (m3/zi)
Localitate
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Total 141,75 104,37 105,40 107,50 111,80 122,98 129,13

*Debitele de apa uzata din Bragadiru reprezinta:


- Zona A: apele uzate publice si comerciale ce descarca in statia de epurare prevazute prin POS Me-
diu
- Zonele I, II si III: apele uzate publice si comerciale ce descarca in colectoarele ANB.
Evolutia debitului industrial de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensionare a
sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.8-9 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Bragadiru – Cornetu

Anul/Qzimed (m3/zi)
Localitate
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bragadiru* 130,96 71.44 72.14 73.58 76.52 84.17 88.38

Cornetu 10,96 32.93 33.26 33.92 35.28 38.81 40.75

Total 141,75 104,37 105,40 107,50 111,80 122,98 129,13

*Debitele de apa uzata din Bragadiru reprezinta:


- Zona A: apele uzate industriale ce descarca in statia de epurare prevazute prin POS Mediu
- Zonele I, II si III: apele uzate industriale ce descarca in colectoarele ANB.

4.3.1.8.2.4 Apa din infiltratii


Premizele de evolutie a infiltratiilor
Elemente privind metodologia de apreciere a infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare precum si
alte considerente privind nivelul de performanta al sistemului, sunt prezente mai jos.
Pentru sistemul de canalizare Bragadiru-Cornetu s-a avut in vedere urmatoarele considerente:
Reteaua de canalizare functioneaza atat gravitational cat si prin pompare;
Colectoarele au diametre cuprinse in domeniul 250 – 400 500 mm fiind executate din PVC;
Nu au fost obtinute informatii referitoare la numarul de avarii inregistrate in anul 2014 pe
reteaua de canalizare a aglomerarii Bragadiru-Cornetu
Prognoza apa de infiltratii

Tabel 4.3.1.8-10 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucuresti - Braga-
diru - Cornetu

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an 81.344 105.814 125.367 149.245 205.834 259.577 363.276


Volum*
infiltratii m3/zi 222,86 289,90 343,47 408,89 563,93 711,17 995,28
Bragadiru
% 21 13 14 15 18 20 25

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
108
STUDIU DE FEZABILITATE

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an 20.579 41.172 45.851 52.954 71.182 83.968 115.530


Volum
infiltratii m3/zi 56,38 112,80 125,62 145,08 195,02 230,05 316,52
Cornetu
% 17 13 14 15 18 20 25

Total m3/an 101.923 146.986 171.218 202.199 277.016 343.545 478.806

aglome-
m3/zi 279,24 402,70 469,09 553,97 758,95 941,22 1.311,80
rare

*Volumele de apa uzata din Bragadiru reprezinta:


- Zona A: apele rezultate din infiltratii ce descarca in statia de epurare prevazuta prin POS Mediu
- Zonele I, II si III: apele rezultate din infiltratii ce descarca in colectoarele ANB.

4.3.1.8.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate


Avand in vedere ca nu se intervine in zona de proiect derulat prin POS Mediu (zona A) debitele cen-
tralizate reprezinta doar debitele de calcul din aria de proiect POIM.
Conform proiectiilor prezentate mai sus, tabelul urmator prezinta volumele de apa uzata pe tipuri de
consumatori, pentru etapa de perspectiva:
anul 2030 pentru statiei de epurare;
anul 2045 pentru retele canalizare.
Tabel 4.3.1.8-11 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Bucuresti - Bragadiru – Cornetu

Valoare Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2030) (an 2045)

m3/an 1.269.477 1.825.573


Consumatori casnici
m3/zi 3.478,02 5.001,58

m3/an 39.290 42.517


Industrie
m3/zi 107,65 116,48

m3an 39.237 47.132


Comert si servicii publice
m3/zi 107,50 129,13

m3/an 1.348.005 1.915.222


Debit total de apa uzata (casnic+non-casnic)
m3/zi 3.693,17 5.247,18

m3/an 202.201 478.805


Infiltratii in sistemul de canalizare
m3/zi 553,97 1.311,80

Debit total de apa uzata, inclusiv infiltratiile m3/an 1.550.206 2.394.026

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
109
STUDIU DE FEZABILITATE

Valoare Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2030) (an 2045)

m3/zi 4.247,14 6.559,98

Estimare debite caracteristice

Determinarea debitelor de calcul pentru apa uzata in aglomerarea Bucuresti - Bragadiru - Cornetu,
se gaseste in Volumul II - Anexe - Anexa 4.3.11 Breviar de calcul si cerinte de proiectare –
Aglomerarea Bucuresti - Bragadiru - Cornetu.
La dimensionarea retelelor de canalizare menajera, s-a luat in considerare debitele prezentate in ta-
belul urmator:
Tabel 4.3.1.8-12 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata

Valoare Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2030) (an 2045)

Debit mediu zilnic (Qzimed) m3/zi 4.247 6.559

Debit maxim zilnic (Qzimax) m3/zi 5.355 8.133

Debit maxim orar (Qormax) m3/h 382 541

Debit mediu anual m3/an 1.550.275 2.394.026

Perioada de calcul m3/zi 15 30

Indicatori tinta privind colectarea si epurarea apei uzate

Indicatorii prezentati in tabelul de mai jos prezinta comparativ situatia actuala cu cea de dupa im-
plementarea proiectului POIM, odata cu racordarea in totalitate a consumatorilor la retea si reduce-
rea procentului de infiltratii din volumul total de apa uzata.
Tabel 4.3.1.8-13 - Indicatori privind colectarea apei uzate – aglomerarea Bucuresti - Bragadiru-
Cornetu

Aglomerarea Bucuresti - Bragadiru-Cornetu

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Populatie totala in
3.1.1 pers. 24.042 30.487 35.244 44.460
aglomerare

Populatie conectata
3.1.3 la sistemul de cana- pers. 8.391 30.487 35.244 44.460
lizare

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
110
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucuresti - Bragadiru-Cornetu

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Incarcare conectata
3.4.5 la sistemul de cana- l.e. 8.978 30.973 35.786 45.042
lizare

Total volum apa


uzata colectata (flux
3.2.1 m3/zi 1.346 3.500 4.248 6.559
mediu apa uzata)
****

*Nota:Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset al tabelului cu indicatorii de performanta


din Volumul II – Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta.
**Anul 2030 reprezinta anul de perspectiva pentru dimensionare a statiei de epurare
***Anul 2045 reprezinta anul perspectiva pentru dimensionarea retelelor de canalizare
**** Dupa finalizarea investitiilor propuse prin actualul proiect, apele uzate colectate vor fi preluate
partial de SE Bragadiru (existenta), SE Cornetu (propusa) si SE Glina
Tabel 4.3.1.8-14 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate aglomerarea Bucuresti -
Bragadiru-Cornetu

Aglomerarea Bucuresti - Bragadiru-Cornetu

Nr. Crt.* Indicator u.m. Valori Valori pro- Valori Valori pro-
curente gnozate prognozate gnozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Capacitate hidraulica
3.7.2 proiectata a statiei m3/zi 0 4.531 4.531 5.000
de epurare (Qzi max)

Capacitate biologica
3.7.3 kgCBO5/zi 0 1.489 1.489 1.573
proiectata

Procent utilizat din


capacitatea biologica
3.7.5 % 0 100 100 100
proiectata
(3.4.1/3.7.3)

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
111
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucuresti - Bragadiru-Cornetu

Nr. Crt.* Indicator u.m. Valori Valori pro- Valori Valori pro-
curente gnozate prognozate gnozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Capacitatea statiei de
3.7.7 epurare in locuitori l.e. 16.223** 24.228*** 24.228*** 25.628****
echivalenti

Volum total de apa


uzata tratata in
statiile de epurare
3.7.8 (mediu anual la bor- m3/zi 0 3.500 3.513 3.906
na de iesire a statiei
de tratare a apei
uzate)

Volumul de apa uzata


tratata cu o calitate a
3.7.8.10 efluentului conform m3/zi 0 3.500 3.513 3.906
cu EC UWWTD
91/271/EEC

Procent din volumul


de apa uzata epurata
cu o calitate a eflu-
% din
3.7.8.11 entului conform cu 0 100 100 100
3.2.1
EC UWWTD
91/271/EEC Articol
4(5)

Total CBO5 tra-


3.7.8.12 kgCBO5/zi 0/0 1.489/1.364 1.489/1.364 1.573/1.440
tat/eliminat

Total CCO-Cr tra- kgCCO-


3.7.8.13 0/0 2.978/2.459 2.978/2.459 3.075/2.587
tat/eliminat Cr/zi

Total azot tra-


3.7.8.14 kgN/zi 0/0 267/231 267/231 282/243
tat/eliminat

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
112
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucuresti - Bragadiru-Cornetu

Nr. Crt.* Indicator u.m. Valori Valori pro- Valori Valori pro-
curente gnozate prognozate gnozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Total fosfor tra-


3.7.8.15 kgP/zi 0/0 43,6/40 43,6/40 46/42
tat/eliminat

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset al tabelului cu indicatorii de performanta
din Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta.
**Nota: Statia de epurare Bragadiru este in constructie.
***Nota: Apa uzata din Aglomerarea Bucuresti - Bragadiru – Cornetu se va descarca in 3 puncte:
statia de epurare Bragadiru (in constructie), Statia de epurare Cornetu (nou proiectata) si colectorul
ANB.
****Nota: Extindere 2045 pentru SEAU Cornetu

Tabel 4.3.1.8-15 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – aglomerarea Bucuresti -
Bragadiru-Cornetu

Aglomerarea Bucuresti - Bragadiru-Cornetu

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator u.m.
crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Incarcare biologica kg
3.4.1 539 1.859 2.147 2.703
totala (CBO5) CBO5/zi

Procentul pentru % din


3.4.1.4 93 98,4 98 98
consumatori casnici 3.4.1

Procent pentru in- % din


3.4.1.5 0 1,1 1,5 1,3
dustrie 3.4.1

Procent pentru
% din
3.4.1.6 comert si servicii 7 0,5 0,5 0,7
3.4.1
publice

3.4.2.1 Concentratie CBO5 mg/l 400 531 506 412

3.4.2.2 Concentratie CCO mg/l 801 1.062 1.011 824

3.4.2.3 Suspensii solide mg/l 467 619 590 481

Concentratie azot
3.4.2.4 mg/l 73 97 93 76
total

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
113
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucuresti - Bragadiru-Cornetu

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator u.m.
crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Concentratie fosfor
3.4.2.5 mg/l 12 16 15 12
total

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.

4.3.1.8.3 DEFICIENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE


Principalele deficiente constatate in urma analizei situatiei existente din aglomerarea Bucuresti -
Bragadiru-Cornetu, sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Tabel 4.3.1.8-16 - Deficientele sistemului de canalizare – Bragadiru-Cornetu

Nr.
Componenta Deficiente principale
crt

In prezent, reteaua de canalizare nu acopera intreaga


1. Retea de canalizare trama stradala fiind necesare extinderi ale sistemului de
canalizare.

Statii de pompare apa uza-


2. Nu se constata deficiente.
ta

Statia de epurare, propusa prin POS Mediu si aflata in


curs finalizare, nu are capacitatea de a prelua apele uza-
3. Statie de epurare
te din intreaga aglomerare, avand in vedere extiderea
retelelor de canalizare

Investitiile prevazute pentru remedierea deficientelor mai sus mentionate sunt descrise in Volumul I
- Capitolul 9 – Prezentarea proiectului – subcapitolul 9.3.8 – Aglomerarea Bucure ti – Bra-
gadiru - Cornetu.

4.3.1.8.4 BILANTUL CICLULUI APEI


In aglomerarea Bucuresti - Bragadiru – Cornetu, alimentarea cu apa se realizeaza prin doua sisteme
independente: sistem de alimentare cu apa Bragadiru si sistem de alimentare cu apa Cornetu.
In aceasta situatie, pentru a prezenta o imagine relevanta asupra debitelor de apa si apa uzata,
bilantul ciclului apei se va prezenta pentru fiecare din localitatile componente aglomerarii.
Balanta de apa a rezultat pe baza debitelor de apa stabilite pentru fiecare aglomerare, pentru fiecare
categorie de consumatori: populatie, industrie (incluzand principalele companii industriale, companii
mici si mijlocii si institutiile publice), considerand un procent variabil pentru pierderile de apa, res-
pectiv pentru infiltratii.
Metodologia de calcul, atat pentru apa potabila cat si pentru apa uzata, este prezentata in breviarul
de calcul, anexat in Volumul II – Anexe – Anexa 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, respectiv Anexa 4.3.11.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
114
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.8-17- Bilantul ciclului apei aglomerarea Bucuresti – Bragadiru - Cornetu

2014 2023 2045


Componentele balantei apei 3 3 3
m /zi % m /zi % m /zi %
Productia de apa
apa subterana 1.682,00 100,00% 1.682,19 51,26% 1.682,19 28,53%
apa de suprafata 0 0% 0 0,00% 0 0%
alte surse (ANB) 0,00 0% 1.599,17 48,73% 4.213,95 71,47%
Sub- total productie 1.682,19 100,00% 3.281,37 100,00% 5.896,14 100,00%

Distributia apei
Pierderile de apa 615,18 36,57% 183,76 5,60% 648,58 11,00%
Componenta tehnica/reala 562,46 91,43% 144,81 78,80% 550,17 84,83%

Componenta comerciala 52,71 8,57% 38,94 21,19% 98,4 15,17%


Sub - total pierderi de apa 615,18 36,57% 183,76 5,60% 648,58 11,00%

Alimentarea cu apa 1067,01 63,43% 3097,61 94,40% 5247,56 89,00%


Consumatori casnici 925,26 86,72% 2896,31 93,50% 5001,56 95,31%
Consumatori publici si comer-
141,75 13,28% 104,37 3,37% 129,52 2,47%
ciali
Consumatori industriali 0 0,00% 96,93 3,13% 116,48 2,22%

Sub-total alimentare cu apa 1067,01 63,43% 3097,61 94,40% 5247,56 89,00%

Sub-total distributie 1.682,19 100,00% 3.281,37 100,00% 5.896,14 100,00%

Colectarea apei uzate


Canalizare 1067,01 79,29% 3097,61 88,50% 5247,17 80,00%
Consumatori casnici 925,26 86,72% 2896 93,49% 5002 95,33%
Consumatori publici si comer-
141,75 13,28% 104,37 3,37% 129,13 2,46%
ciali
Consumatori industriali 0 0,00% 96,93 3,13% 116,48 2,22%
Infiltratii 278,74 20,71% 402,69 11,50% 1311,89 20,00%
Intrari WWTP* 1.345,75 100,00% 3.500,3 100,00% 6.559,06 100,00%

* Dupa finalizarea investitiilor propuse prin actualul proiect, apele uzate colectate vor fi preluate
partial de SE Bragadiru (existenta), SE Cornetu (propusa) si SE Glina

4.3.1.8.5 EMISAR
Apa uzata colectata de reteaua de canalizare a Aglomerarii Bucure ti-Bragadiru-Cornetu se descarca
in statia de epurare Bragadiru.
Emisarul statiei de epurare este raul Sabar.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
115
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.9 AGLOMERAREA BUCURESTI - DOMNESTI-CIOROGARLA

Aglomerarea Bucuresti - Domnesti - Ciorogarla are in componenta localitatile Ciorogarla, Darvari,


Domnesti, Teghes si Ordoreanu si totalizeaza un numar de 17.787 l.e.
Localitatile Ciorogarla si Darvari fac parte din UAT Ciorogarla, localitatile Teghes si Domnesti fac par-
te din UAT Domnesti, iar localitatea Ordoreanu face parte din UAT Clinceni.

Figura 4.3.1.9-1- Incadrarea in zona a aglomerarii Bucuresti - Domnesti- Ciorogarla


Tabel 4.3.1.9-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Bucuresti - Domnesti - Ciorogarla

Populatie
Localitati
Aglomerare UAT echivalenta
componente
(2014)

Domnesti Domnesti
Bucuresti - Ciorogarla
Domnesti- Ciorogarla 17.787
Ciorogarla Darvari

Clinceni Ordoreanu

Total 17.787

4.3.1.9.1 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA


Pentru aglomerarea Bucuresti - Domnesti - Ciorogarla prin programul POS Mediu s-au prevazut
investitii in sectorul apa uzata, astfel:
Retele de canalizare;
Statii de pompare ape uzate;
Conducte de refulare;
Racorduri;
Statie de epurare.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
116
STUDIU DE FEZABILITATE

La nivelul anului 2014, an de referinta pentru lucrarile desfasurate prin POIM, lucrarile prevazute
prin POS Mediu nu erau finalizate.
Tabel 4.3.1.9-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Domnesti-Ciorogarla

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)
Locuitori echivalenti l.e. 17.787 18.877 20.110
Populatia totala locuitor 16.057 17.470 19.159
Populatia racordata locuitor 0 13.515 13.515
Rata de racordare % 0 77,36 70,54

4.3.1.9.1.1 Retele de canalizare


In aglomerarea Bucure ti-Ciorogarla-Domnesti, reteaua de canalizare are o lungime totala de 47.001
m, realizata din conducte PVC cu diametre cuprinse intre 250 si 500 mm.
Reteaua de canalizare realizata prin programul POS Mediu nu a fost inca pusa in functiune, deoarece
lucrarile nu au fost finalizate.
Localitatea Ciorogarla

Reteaua de canalizare din localitatile Ciorogarla si Darvari are o lungime de 17.962 m, cu


urmatoarele caracteristici:
Tabel 4.3.1.9-3 Retea de canalizare Ciorogarla

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

1 PVC SN8 250 15.263 realizati


prin POS
2 PVC Sn8
315 2.699 Mediu,
anul 2014

TOTAL Lungime 17.962

Racorduri
Numarul de racorduri aferent retelei de canalizare este de 366 bucati, racorduri prevazute in cadrul
programului POS Mediu din conducte PVC, De 160 mm, fiecare cu camin amplasat la limita de pro-
prietate.
Localitatea Domnesti
Reteaua de canalizare din localitatea Domnesti are o lungime de 29.039 m, cu urmatoarele caracte-
ristici:
Tabel 4.3.1.9-4 - Retea de canalizare Domnesti

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
117
STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

1 PVC SN8 250 23.546

2 PVC SN8 315 2.925 Realizata


prin POS
3 PVC SN8 400 777
Mediu,
4 PVC SN8 500 1.791 anul 2014

TOTAL Lungime 29.039

Racorduri
Numarul de racorduri aferent retelei de canalizare este de 2.153 bucati, racorduri prevazute in cadrul
programului POS Mediu din conducte PVC, De 160 mm, fiecare cu camin amplasat la limita de pro-
prietate.
Deficiente:
Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala in localitatile Domnesti si Ciorogarla, fiind
necesare extinderi ale acesteia.
In localitatile Teghes si Ordoreanu nu exista retea de canalizare.

4.3.1.9.1.2 Statii de pompare apa uzata


Sistemul de canalizare din aglomerarea Ciorogarla-Domnesti dispune de 17 statii de pompare ape
uzate, distribuite astfel:
Pe reteaua de canalizare Ciorogarla-Darvari sunt amplasate 5 statii de pompare cu urmatoarele ca-
racteristici:
Statia de pompare apa uzata (SPAU1ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 63 m3/h;
H = 8,5 m;
Statia de pompare apa uzata (SPAU2ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 7,2 m3/h;
H = 9,5 m;
Statia de pompare apa uzata (SPAU3ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 39,82 m3/h;
H = 8 m;
Statia de pompare apa uzata (SPAU4ex) este utilata cu 1+1:
Q = 27,79 m3/h;
H = 10,5 m;
Statia de pompare apa uzata (SPAU5ex) este utilata cu 1+1:
Q = 1,54 m3/h;
H = 5 m;

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
118
STUDIU DE FEZABILITATE

Conductele de refulare de la cele 5 statii de pompare sunt realizate din PEID, cu diametre cuprinse
intre 90 si 200 mm, in lungime totala de 1.881 m.
Pe reteaua de canalizare Domnesti sunt amplasate 12 statii de pompare cu urmatoarele caracteris-
tici:
Statia de pompare apa uzata (SPAU1ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 2,41 m3/h;
H = 1,5 m;
Statia de pompare apa uzata (SPAU2ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 6,44 m3/h;
H = 1,5 m;
Statia de pompare apa uzata (SPAU3ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 15,01 m3/h;
H = 3 m;
Statia de pompare apa uzata (SPAU4ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 22,25 m3/h;
H = 5,5 m;
Statia de pompare apa uzata (SPAU5ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 56,05 m3/h;
H = 11 m;
Statia de pompare apa uzata (SPAU6ex) este utilata cu 1+1:
Q = 7,2 m3/h;
H = 1,5 m;
Statia de pompare apa uzata (SPAU7ex) este utilata cu 1+1:
Q = 5,11 m3/h;
H = 1,5 m;
Statia de pompare apa uzata (SPAU8ex) este utilata cu 1+1:
Q = 229,75 m3/h;
H = 30 m;
Statia de pompare apa uzata (SPAU9ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 5,11 m3/h;
H = 1,5 m;
Statia de pompare apa uzata (SPAU10ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 18 m3/h;
H = 11,4 m;
Statia de pompare apa uzata (SPAU11ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 5,33 m3/h;
H = 11,6 m;
Statia de pompare apa uzata (SPAU12ex) este utilata cu 1+1 pompe:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
119
STUDIU DE FEZABILITATE

Q = 5,33 m3/h;
H = 11,6 m;
Conductele de refulare de la cele 12 statii de pompare sunt realizate din PEID, cu diametre cuprinse
intre 90 si 315 mm.
Deficiente
Nu este cazul

4.3.1.9.1.3 Statie de epurare


Amplasamentul statiei de epurare se afla in localitatea Teghes, pe malul raului Arges.
Emisarul statiei de epurare este raul Arges.
Descrierea infrastructurii actuale
Statia de epurare propusa prin POS Mediu pentru aglomerarea Bucure ti-Ciorogarla-Domnesti are o
capacitate de 13.049 l.e. si o incarcare 710 kgCBO5/zi.
La momentul intocmirii prezentei documentatii, lucrarile la statia de epurare nu erau finalizate.
Statia de epurare este dimensionata pentru epurarea apelor uzate din localitatile Domnesti si
Ciorogarla si conformarea cu standardele europene si romanesti in vigoare. Solutia adoptata pentru
epurarea apelor uzate este bazata pe tehnologia ICEAS (nitrificare-denitrificare si eliminarea biologi-
ca si chimica a fosforului).
Debitele de dimensionare ale statiei de epurare sunt urmatoarele;
Qu zi max = 2.385m3/zi;
Qu zi med = 1.851 m3/zi;
Qu or max = 231 m3/h.
Statia de epurare are urmatoarea configuratie:
Linia apei:
Camin de intrare
Canale gratare rare
Statie de pompare ape uzate
Debitmetru influent
Instalatie compacta: gratare dese, desnisipator, separator de grasimi
Camera distributie reactoare biologice ICEAS
Reactoare biologice – ICEAS
Statie suflante pentru reactoarele biologice ICEAS
Statie pompare apa tehnologica
Canal dezinfectie UV si prelevare probe
Debitmetru efluent
Linia namolului:

Bazin stocare namol in exces


Statie pompare namol in exces la deshidratare
Reactor vertical pentru floculare namol

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
120
STUDIU DE FEZABILITATE

Instalatie tehnologica combinata ingrosare-deshidratare namol


Instalatie pentru prepararea si dozarea solutiei de polielectrolit
Depozit temporar namol deshidratat 25%
Statia de epurare nefiind in functiune nu produce namol.
Figura 4.3.1.9-2 - Schema bloc a proceselor de tratare:

APA UZATA
INFLUENTA

3
Qu zi med = 1.851 m /zi
3
Qu or max = 231 m /h

TRATARE PRIMARA
(gratare rare, statie de
pompare, gratare dese,
desnisipator - separator de
grasimi)

TRATARE
BIOLOGICA PRELUCRARE CONDITIONARE
(Bazine SBR cu NAMOL NAMOL
alimentare continua) Ingrosare/deshidratare Conditionare cu var a
namol biologic in exces namolului deshidratat
(25%SU) (35%SU)

DEZINFECTIE
CU UV PLATFORME
DEPOZITARE NAMOL
Perioada de depozitare - 1
luna

CBO5 < 25mg/l


EFLUENT
CCO-Cr < 125mg/l
EPURAT MTS < 35mg/l
Nt < 10mg/l
Pt < 1mg/l

Facilitati existente de exploatare statie de epurare

Pentru exploatarea statiei de epurare este prevazuta o constructie destinata pentru personalul ad-
ministrativ, dispecer si laborator de analize fizico-chimice si bacteriologice.
Cladirea este dotata cu vestiare si grupuri sanitare. Incaperile sunt dotate cu sisteme de incalzire,
ventilatie si protectie adecvate fiecarei functiuni, pentru asigurarea desfasurarii activitatii in conditii
conform normelor in vigoare.
Pentru laborator se asigura toate dotarile necesare pentru prelevarea, conservarea si realizarea ana-
lizelor fizico-chimice si bacteriologice specifice necesare.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
121
STUDIU DE FEZABILITATE

Dotarile de laborator sunt in conformitate cu tipul de probe si frecventa de prelevare, cu normele de


prelevare, conservare si analize specifice, cu alte norme si standarde romanesti in vigoare (NTPA-
011, SR ISO 5667, SR EN ISO/CEI 17025:2005, etc...).
Deficiente:
Statia de epurare nu are capacitate suficienta de a prelua extinderile retelei de canalizare, consecinta
a cresterii numarului de locuitori.
Exploatare si intretinere

Monitorizarea calitatii efluentului

Deoarece reteaua de canalizare deserveste doar o parte din populatia totala a celor doua unitati ad-
ministrativ-teritoriale, apele uzate menajere descarcate necontrolat la nivelul solului au un impact
major asupra apelor subterane.
Ca urmare, apa din fantanile forate in primul strat acvifer nu mai este potabila. Sursele de poluare
ale apei freatice sunt scurgerile din fosele septice, infiltratiile de ape uzate din canalizare, depozita-
rea necorespunzatoare a deseurilor.
Apele uzate ne-epurate sunt deversate direct in emisar, afectand calitatea acestuia. Aceste ape
contin poluanti de tipul: substante organice, substante extractibile cu solvent organic, nutrienti –
compusi de azot si fosfor – suspensii solide etc.
Dezvoltarea aglomerarii Bucure ti-Domnesti-Ciorogarla, atat din punct de vedere economic, cat si
social, dar si necesitatea respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului inconjurator, impun
facilitati de preluare a apelor uzate menajere prin extinderea retelei de canalizare si tratarea aceste-
ia, astfel incat, sa se asigure respectarea cerintelor de calitate pentru apele deversate in raul Arges.
Performanta epurarii curente
Intrucat lucrarile la statia de epurare nu sunt finalizate, nu se poate aprecia performanta epurarii.

4.3.1.9.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE


La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, nu sunt disponibile
informatii cu privire la volumele de apa uzata casnica intrucat lucrarile la sistemul de canalizare pro-
puse prin POS Mediu nu sunt finalizate.

4.3.1.9.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic


Nu sunt disponibile informatii cu privire la apa uzata provenita din consumul casnic.

4.3.1.9.2.2 Apa uzata non – casnica


Nu sunt disponibile informatii cu privire la apa uzata provenita din consumul non-casnic.

4.3.1.9.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata


La stabilirea volumelor de apa uzata, s-au avut in vedere considerentele generale prezentate in sub-
capitolul 4.1.4.
Principiile si algoritmii de calcul sunt prezentati Capitolul 7, respectiv in Volumul II - Anexe -
Anexa 4.3.12 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Bucuresti -
Domnesti-Ciorogarla.
Se presupune ca imediat dupa perioada de implementare a proiectului, valoarea consumului casnic
specific se va reduce/va creste in functie de cererea de apa, dupa introducerea contorizarii si a tari-
felor care sa recupereze costurile.
Evolutia debitului specific de apa uzata casnic, luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensio-
nare a sistemului de canalizare are urmatoarele valori:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
122
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.9-5 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucuresti – Domnesti - Ciorogarla

Anul/q spec (l/om,zi)


Localit i
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045
Darvari si
- 90 90 90 95 95 100
Ciorogarla
Domnesti si
- 95 100 100 105 110 115
Teghes
Ordoreanu - 80 80 80 90 100 105

Pentru etapa de perspectiva, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali a
fost estimat, tinand cont de tipurile de consumatori: scoli, gradinite, magazine, restaurante, centre
comerciale, primarii, hoteluri, etc.
Evolutia debitului de apa uzata, public si comercial, luat in considerare la stabilirea debitelor de di-
mensionare a sistemului de canalizare a fost considerat egal cu consumul de apa public si comercial,
are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.9-6 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Domnesti-Ciorogarla

Anul/Qzimed (m3/zi)
Localit i
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Darvari si
- 72,28 73,70 75,17 78,18 86,00 90,30
Ciorogarla

Domnesti si
- 136,29 137,63 140,38 143,19 146,05 147,51
Teghes

Ordoreanu - 3,52 3,55 3,62 3,70 3,77 3,81

Total 212,09 214,88 219,17 225,07 234,82 241,62

Evolutia debitului industrial de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensionare a
sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.9-7 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti – Domnesti - Ciorogarla

Anul/Qzimed (m3/zi)
Localit i
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Darvari si
- 28,14 29,48 31,25 32,19 32,83 33,82
Ciorogarla

Domnesti si
- 53,16 55,69 59,03 60,80 62,02 63,88
Teghes

Ordoreanu - 0 0 0 0 0 0

Total - 81,30 85,17 91,28 92,99 94,85 97,70

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
123
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.9.2.4 Apa din infiltratii


Premizele de evolutie a infiltratiilor
Elemente privind metodologia de apreciere a infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare precum si
alte considerente privind nivelul de performanta al sistemului, sunt prezentate mai jos.
Pentru urmatorii 30 de ani, rata medie de infiltratii nu trebuie sa depaseasca 35% din debitul de
timp uscat sau 0,5 m3/zi/cm_dia/km tinand cont de urmatoarele:
Majoritatea retelelor se extind cu minimum 40% fata de prezent;
Cele care nu sufera mari extinderi sunt deja reabilitate sau in curs de reabilitare;
Materialele retelelor sunt preponderent din PVC si PAFSIN;
Nivelul apei subterane este sub cota radierului colectoarelor pentru cel putin 60% din retea;
Operatorul regional va sustine strategii performante de reducere a pierderilor respectiv
infiltratiilor.
Masuratori debite de noapte
Nu este cazul, lucrarile la sistemul de canalizare se afla in curs de finalizare.
Prognoza apa de infiltratii
Conform estimarilor Consultantului, pentru sistemele existente unde se vor realiza extinderi ale
retelelor de canalizare, in perioada 2015 – 2025 se va inregistra o scadere a ratei medii de infiltratii,
determinata pe de o parte de innoirea sistemului dar si de masurile pentru limitarea si prevenirea
infiltratiilor puse in aplicare de catre Operator. Incepand cu anul 2030, datorita invechirii retelelor,
volumul infiltratiilor incepe sa creasca, ajungand in anul 2045 ca ponderea infiltratiilor din debitul to-
tal de apa uzata sa aiba valori apropiate de 35%.
Pentru sistemele noi, ponderea infiltratiilor s-a considerat aproximativ 10% din debitul total de apa
uzata pentru anul 2023, ajungand in anul 2045 la valori de aproximativ 25% din debitul total de apa
uzata.
Tabel 4.3.1.9-8 Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucuresti - Domnesti-
Ciorogarla

An u.m. 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an 38.959 43.362 49.962 67.182 79.432 109.410


Volum infiltratii
Ciorogarla si m3/zi 106,74 118,80 136,88 184,06 217,62 299,75
Darvari
% 13 14 15 18 20 25

m3/an 59.260 68.827 79.218 105.669 129.303 176.402


Volum infiltratii
Domnesti si m3/zi 162,36 188,57 217,04 289,51 354,26 483,29
Teghes
% 13 14 15 18 20 25

m3/an 0 2.430 2.805 4.016 5.225 7.189


Volum infiltratii
m3/zi 0,00 6,66 7,68 11,00 14,32 19,70
Ordoreanu
% 0 14 15 18 20 25

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
124
STUDIU DE FEZABILITATE

An u.m. 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an 98.219 114.619 131.985 176.867 213.960 293.001


Total
m3/zi 269,1 314,03 361,6 484,57 586,2 802,74

4.3.1.9.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate


Conform proiectiilor prezentate mai sus, tabelul urmator prezinta volumele de apa uzata pe tipuri de
consumatori, pentru etapa de perspectiva:
anul 2030 pentru statiei de epurare;
anul 2045 pentru retele canalizare.
Tabel 4.3.1.9-9 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Bucuresti - Domnesti-Ciorogarla

Categoria de Valoare Valoare


u.m.
apa uzata (an 2030) (an 2045)

m3/an 766.949 1.048.153


Consumatori casnici
m3/zi 2.101,23 2.871,65

m3/an 32.953 35.660


Industrie
m3/zi 90,28 97,70

m3an 80.001 88.192


Comert si servicii publice
m3/zi 219,18 241,62

m3/an 879.904 1.172.004


Debit total de apa uzata (casnic+non-casnic)
m3/zi 2.410,69 3.210,97

m3/an 131.985 293.001


Infiltratii in sistemul de canalizare
m3/zi 361,60 802,74

m3/an 1.011.888 1.465.004


Debit total de apa uzata, inclusiv infiltratiile
m3/zi 2.772,30 4.013,71

Estimare debite caracteristice

Determinarea debitelor de calcul pentru apa uzata in aglomerarea Bucuresti – Domnesti - C


iorogarla-Ordoreanu, se gaseste in Volumul II - Anexe - Anexa 4.3.12 Breviar de calcul si
cerinte de proiectare – Aglomerarea Bucuresti – Domnesti – Ciorogarla.
La dimensionarea retelelor de canalizare de canalizare, s-au luat in considerare debitele prezentate
in tabelul urmator:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
125
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.9-10- Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Domnesti-
Ciorogarla

Categoria de Valoare Valoare


u.m.
apa uzata (an 2030)* (an 2045)**

Debit mediu zilnic (Qzimed) m3/zi 2.772,30 4.013,71

Debit maxim zilnic (Qzimax) m3/zi 3.495,50 4.976,99

Debit maxim orar (Qormax) m3/zi 329,58 421,04

Debit mediu anual m3/an 1.011.888 1.465.004

Perioada de calcul m3/zi 15 30

*Anul 2030 reprezinta anul de perspectiva pentru dimensionare a statiei de epurare


**Anul 2045 reprezinta anul perspectiva pentru dimensionarea retelelor de canalizare
Indicatori tinta privind colectarea si epurarea apei uzate

Indicatorii prezentati in tabelul de mai jos prezinta comparativ situatia actuala cu cea de dupa im-
plementarea proiectului POIM, odata cu racordarea in totalitate a consumatorilor la retea si reduce-
rea procentului de infiltratii din volumul total de apa uzata.
Tabel 4.3.1.9-11 - Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate Domnesti-Ciorogarla

Aglomerarea Bucuresti - Domnesti – Ciorogarla

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Populatie conectata
3.1.1 la sistemul de canali- pers. 0 19.691 21.432 26.435
zare

Populatie conectata
3.1.3 la sistemul de canali- pers. 0 19.691 21.432 26.435
zare

Incarcare conectata
3.4.5 la sistemul de canali- l.e. 0 20.110 22.654 26.960
zare

Total volum apa uza-


3.2.1 m3/zi 0 2.391 2.772 4.014
ta colectata (flux

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
126
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucuresti - Domnesti – Ciorogarla

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)
mediu apa uzata)

*Nota:Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset al tabelului cu indicatorii de performanta


din Volumul II – Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta.
**Anul 2030 reprezinta anul de perspectiva pentru dimensionare a statiei de epurare
***Anul 2045 reprezinta anul perspectiva pentru dimensionarea retelelor de canalizare
Tabel 4.3.1.9-12 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Domnesti-Ciorogarla

Aglomerarea Bucuresti - Domnesti – Ciorogarla

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Capacitate hidraulica
3.7.2 proiectata a statiei de m3/zi 0 3.673 3.673 4.954
epurare (Qzi max)

Capacitate biologica
3.7.3 kgCBO5/zi 0 1.286 1.286 1.617
proiectata

Procent utilizat din ca-


3.7.5 pacitatea biologica pro- % 0 94 100 100
iectata (3.4.1/3.7.3)

Capacitatea statiei de
3.7.7 epurare in locuitori l.e. 13.049** 22.654 22.654 26.960***
echivalenti

Volum total de apa


uzata tratata in statiile
de epurare (mediu
3.7.8 m3/zi 0 2.391 2.772 4.014
anual la borna de iesire
a statiei de tratare a
apei uzate)

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
127
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucuresti - Domnesti – Ciorogarla

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Volumul de apa uzata


tratata cu o calitate a
3.7.8.10 efluentului conform cu m3/zi 0 2.391 2.772 4.014
EC UWWTD
91/271/EEC

Procent din volumul de


apa uzata epurata cu o
calitate a efluentului % din
3.7.8.11 0 100 100 100
conform cu EC UWWTD 3.2.1
91/271/EEC Articol
4(5)

Total CBO5 tra-


3.7.8.12 kgCBO5/zi 0/0 1.207/1.144 1.286/1.237 1.618/1.519
tat/eliminat

Total CCO-Cr tra- kgCCO-


3.7.8.13 0/0 2.413/2.102 2.719/2.355 3.235/2.740
tat/eliminat Cr/zi

Total azot tra-


3.7.8.14 kgN/zi 0/0 221/196 249/220 297/257
tat/eliminat

Total fosfor tra-


3.7.8.15 kgP/zi 0/0 36/33 40,7/37,8 48,5/44,5
tat/eliminat

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset al tabelului cu indicatorii de performanta
din Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta.
**Nota: Statia de epurare Domnesti este in constructie
***Nota: Extindere pentru 2045.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
128
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.9-13- Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – aglomerarea Bucuresti –
Domnesti – Ciorogarla

Aglomerarea Bucuresti - Domnesti – Ciorogarla

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator U.M.
crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Incarcare biologica tota- kg 1.286


3.4.1 0 1.207 1.618
la (CBO5) CBO5/zi

Procentul pentru con- % din 94,6


3.4.1.4 0 97,9 92
sumatori casnici 3.4.1

% din 3,4
3.4.1.5 Procent pentru industrie 0 2 4
3.4.1

Procent pentru comert % din


3.4.1.6 0 0,1 4
si servicii publice 3.4.1 2

3.4.2.1 Concentratie CBO5 mg/l 0 505 490 403

3.4.2.2 Concentratie CCO mg/l 0 1.009 981 806

3.4.2.3 Suspensii solide mg/l 0 589 572 470

3.4.2.4 Concentratie azot total mg/l 0 93 90 74

3.4.2.5 Concentratie fosfor total mg/l 0 15 15 12

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1– Indicatori de performanta. Numerele de ordi-
ne din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de fisier Ex-
cel a tabelului de indicatori.

4.3.1.9.3 DEFICIENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE


Tabel 4.3.1.9-14 - Deficiente sistemului de canalizare –Domnesti-Ciorogarla

Nr. crt. Componenta Deficiente principale

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stra-


1. Retea de canalizare
dala, fiind necesare extinderi ale acesteia.

Statii de pompare apa


2. Nu se constata deficiente.
uzata

Statia de epurare nu are capacitate suficienta de a pre-


3. Statie de epurare
lua debitele provenite din extinderile retelei de canaliza-

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
129
STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. crt. Componenta Deficiente principale


re, ca urmare a cresterii populatiei.

Investitiile prevazute pentru remedierea deficientelor enumerate mai sus, sunt indicate in Volumul I
- Capitolul 9 , subcapitolul 9.3.9 – Aglomerare Bucure ti-Domne ti-Ciorogârla.

4.3.1.9.4 BILANTUL CICLULUI APEI


Pentru localitatile din aglomerarea Bucure ti-Domnesti-Ciorogarla, alimentarea cu apa se realizeaza
prin sisteme diferite, astfel: sistem de alimentare cu apa Ciorogarla (include Ciorogarla si Darvari) si
sistem de alimentare cu apa Domnesti (include Domnesti si Teghes).
Pentru localitatea Ordoreanu (componenta a aglomerarii Ciorogarla-Domnesti) alimentarea cu apa
este asigurata din sistemul Clinceni.
In aceasta situatie, pentru a prezenta o imagine relevanta asupra debitelor de apa si apa uzata,
bilantul ciclului apei se va prezenta prin raportare la sistemele de alimentare cu apa care deservesc
localitatile din componenta aglomerarii.
Balanta de apa a rezultat pe baza debitelor de apa stabilite pentru fiecare aglomerare, pentru fiecare
categorie de consumatori: populatie, industrie (incluzand principalele companii industriale, companii
mici si mijlocii si institutiile publice), considerand un procent variabil pentru pierderile de apa, res-
pectiv pentru infiltratii.
Metodologia de calcul, atat pentru apa potabila cat si pentru apa uzata, este prezentata in breviarul
de calcul, anexat in Volumul II – Anexe – Anexa 3.3.10, 3.3.11, respectiv Anexa 4.3.12.
Tabel 4.3.1.9-15 - Bilantul ciclului apei - aglomerarea Bucuresti – Domnesti – Ciorogarla

Componente- 2014 2023 2045


le balantei 3 3 3
apei m /zi % m /zi % m /zi %
Productia de
131,23 100% 2.194,18 100% 3.519,27 100%
apa
apa subterana 131,23 100% 955,13 43,53% 955,13 27,14%
apa de
0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
suprafata
alte surse
0,00 0% 1.239,05 56,47% 2.564,14 72,86%
(ANB)
Sub- total
131,23 100% 2.194,18 100% 3.519,27 100%
productie

Distributia apei
Pierderile de
55,95 100% 122,88 100% 387,12 100%
apa
Componenta
49,28 88,08% 89,02 72,44% 307,63 79,47%
tehnica/reala
Componenta
6,67 11,92% 33,86 27,56% 79,48 20,53%
comerciala
Sub - total
55,95 42,64% 122,88 5,60% 387,11 11,00%
pierderi de apa

Alimentarea cu
75,29 57,37% 2.071,29 94,40% 3.132,15 89,00%
apa
Consumatori
59,65 79,23% 1.780,11 85,94% 2.796,64 89,29%
casnici
Consumatori
publici si co- 15,64 20,77% 209,23 10,10% 237,81 7,59%
merciali

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
130
STUDIU DE FEZABILITATE

Componente- 2014 2023 2045


le balantei 3 3 3
apei m /zi % m /zi % m /zi %
Consumatori
0,00 0,00% 81,96 3,96% 97,70 3,12%
industriali
Sub-total ali-
75,29 100% 2.071,29 100% 3.132,15 100%
mentare cu apa

Sub-total
131,24 100 % 2.194,17 100% 3.519,26 100%
distributie

Colectarea apei uzate


Canalizare - -
Consumatori
0,00 0,00% 1.823,00 86,14% 2.872,00 89,43%
casnici
Consumatori
publici si co- 0,00 0,00% 212,09 10,02% 241,62 7,52%
merciali
Consumatori
0,00 0,00% 81,30 3,84% 97,70 3,04%
industriali
Infiltratii 0,00 0,00% 275,26 11,50% 802,74 20,00%
Intrari WWTP 0,00 0,00% 2.392,59 100,00% 4.014,05 100,00%

Datele privind debitele de apa sunt incluse in bilantul ciclului apei pentru sistemele de alimentare cu
apa Domnesti, Ciorogarla si Ordoreanu.

4.3.1.9.5 EMISAR
Apa uzata colectata de reteaua de canalizare a Aglomerarii Bucure ti-Domnesti-Ciorogarla se
descarca in statia de epurare Domnesti.
Emisarul statiei de epurare este raul Arges.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
131
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.10 AGLOMERAREA BUCURESTI - CLINCENI


Aglomerarea Bucuresti - Clinceni este formata localitatile Clinceni si Olteni si totalizeaza un numar de
7.765 l.e. si fac parte din UAT Clinceni.
Localitatea Ordoreanu, desi face parte din UAT Clinceni, aceasta este integrat in Aglomerarea
Bucuresti – Domnesti – Ciorogarla.

Figura 4.3.1.10-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Bucuresti - Clinceni


Tabel 4.3.1.10-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Bucuresti - Clinceni

Populatie
Localitati
Aglomerare UAT echivalenta
componente
(2014)

Bucuresti - Clinceni
Clinceni 7.765
Clinceni Olteni

Total 7.765

4.3.1.10.1 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA


In aglomerarea Bucuresti - Clinceni exista un sistem de canalizare cu realizat prin OG7/2006.
Prin programul de dezvoltare PNDL, s-au alocat fonduri pentru extinderea sistemului existent prin
realizarea urmatoarelor investitii:
Retea de canalizare;
Statii de pompare ape uzate;
Conducte de refulare;
Racorduri;
Statie de epurare
La nivelul anului 2014, an de referinta pentru lucrarile derulate prin POIM, lucrarile de extindere a
sistemului de canalizare existent (finantate prin PNDL), nu erau finalizate.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
132
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.10-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Clinceni

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)

Locuitori echivalenti l.e. 7.765 8.310 8.781


Populatia totala locuitor 7.190 8.083 8.330
Populatia racordata locuitor 230 3.322 3.552
Rata de racordare % 3,2 41,10 42,64

4.3.1.10.1.1 Retele de canalizare


Reteaua de canalizare din aglomerarea Bucuresti - Clinceni are o lungime totala 49.000 m, realizata
astfel:
prin programul OG7/2006, s-au realizat retele de canalizare cu o lungime de 5.000 m;
prin programul de dezvoltare PNDL, s-a prevazut extinderea retelei de canalizare o lungime
de 44.000 m (lucrari nefinalizate).
Tabel 4.3.1.10-3 - Retea de canalizare aglomerarea Bucuresti - Clinceni

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

1 PVC 250 47.985 Realizati la


nivelul
2 PVC 315 789
anului
3 PAFSIN 530 226 2010

TOTAL Lungime 49.000

Racorduri
Numarul de racorduri aferent retelei de canalizare este de 258 bucati din care, 78 bucati existente
iar 180 bucati urmeaza a se finaliza in cadrul programului PNDL.
Deficiente
Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala, fiind necesare extinderi ale acesteia.

4.3.1.10.1.2 Statii de pompare apa uzata


Sistemul de canalizare din aglomerarea Bucuresti - Clinceni dispune de 10 statii de pompare apa
uzata, realizate astfel:
1 statie de pompare apa uzata realizata prin programul OG 7/2006, in functiune;
9 statii de pompare apa uzata prevazute prin programul PNDL, in curs de executie.
Statia de pompare apa uzata (SPAU1ex) amplasata pe strada Prelungirea Primaverii este utilata cu
1+1 pompe cu caracteristicile:
Q = 7,2 m3/h;
H = 1,5 m;

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
133
STUDIU DE FEZABILITATE

Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De125 mm si
lungimea de 20 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU2ex) amplasata pe strada Ciorogarlei este utilata cu 1+1 pompe
cu caracteristicile:
Q = 54 m3/h;
H = 2 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De125 mm si
lungimea de 35 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU3ex) amplasata pe strada Ciorogarlei este utilata cu 1+1 pompe
cu caracteristicile:
Q = 7,2 m3/h;
H = 3 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De125 mm si
lungimea de 30 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU4ex) amplasata pe strada Ciorogarlei este utilata cu 1+1 pompe
cu caracteristicile:
Q = 111,6 m3/h;
H = 3,5 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De125 mm si
lungimea de 25 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU5ex) amplasata pe strada Ciorogarlei este utilata cu 1+1 pompe
cu caracteristicile:
Q = 127,8 m3/h;
H = 17 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De125 mm si
lungimea de 124 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU6ex) amplasata pe strada Ciorogarlei este utilata cu 1+1 pompe
cu caracteristicile:
Q = 18 m3/h;
H = 2 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De125 mm si
lungimea de 60 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU7ex) amplasata pe strada Ciorogarlei este utilata cu 1+1 pompe
cu caracteristicile:
Q = 184,97 m3/h;
H = 8 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De125 mm si
lungimea de 21,5 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU8ex) amplasata pe strada Ortansei este utilata cu 1+1 pompe cu
caracteristicile:
Q = 18 m3/h;
H = 3 m;

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
134
STUDIU DE FEZABILITATE

Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De125 mm si
lungimea de 43 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU9ex) amplasata pe strada Ortansei este utilata cu 1+1 pompe cu
caracteristicile:
Q = 33,98 m3/h;
H = 2 m;
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De125 mm si
lungimea de 15 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU10ex) este amplasata pe strada Hotarului si nu se cunosc
caractesticile hidraulice (debit si inaltime de pompare).
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare are o lungime de 956 m.
Deficiente
Nu este cazul.

4.3.1.10.1.3 Statie de epurare


Amplasamentul statiei de epurare existente se afla in localitatea Clinceni, pe soseaua Ordoreanu, pe
malul raului Sabar.
Emisarul statiei de epurare Clinceni este raul Sabar.
Descrierea infrastructurii actuale
Statia de epurare existenta din localitatea Clinceni este o statie compacta (tip Resetilovs), containe-
rizata, cu o capacitatea de 700 l.e. si o incarcare de 42kgCBO5/zi.
Statia de epurare existenta a fost realizata prin programul OG7/2006 si este in functiune din anul
2007.
Debitul statiei de epurare este de Quzimed = 70 m3/zi.
Statia de epurare are urmatoarea configuratie:
Epurare mecanica:
Gratar manual rar
Deznisipator-separator de grasimi
Bazin de egalizare, omogenizare si pompare
Gratar mecanic fin
Epurare biologica:
Tanc sedimentare primara
Tanc coagulare
Tanc hidroliza-fermentare
Tanc de nitrificare-denitrificare heterotrofica
Tanc de nitrificare-denitrificare hetero-autotrofica
Tanc de nitrificare autotrofica
Dezinfectie efluent
Tratare namol:
Bazin colectare si pompare namol

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
135
STUDIU DE FEZABILITATE

Unitate deshidratare namol – saci deshidratare namol


Reactivi:
Stocare, preparare si dozare coagulant
Figura 4.3.1.10-2 - Schema bloc a proceselor de tratare:

APA UZATA
INFLUENTA

3
Qu zi med = 90 m /zi

TRATARE PRIMARA
(gratare rare, statie de
pompare, gratare dese,
desnisipator - separator de
grasimi)

TRATARE
BIOLOGICA PRELUCRARE PLATFORME
(Unitate containerizata NAMOL DEPOZITARE
Resetilovs) Echipament de
deshidratare cu saci
REZIDUURI

DEZINFECTIE
CU UV

CBO5 < 25mg/l


EFLUENT
CCO-Cr < 125mg/l
EPURAT MTS < 35mg/l
Nt < 10mg/l
Pt < 1mg/l

Tabel 4.3.1.10-4 - Evaluarea starii fizice a echipamentului electro-mecanic si structurilor civile din
statia de epurare Clinceni

Evaluarea
Evaluarea
Nr. Anul conditiei fizice a
Componente Descriere conditiei fizice a
Crt. instalarii echipamentului
structurilor civile
E&M

1 Treapta bio- Bloc de tancuri de 2007 Nu functioneaza Acceptabila


logica epurare biologica continuu

2 Tratare na- Saci deshidratare 2007 - Acceptabila


mol namol

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
136
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.10-5 - Evaluarea eficientei epurarii in statia de epurare existenta Clinceni

Influent statie Efluent statie Limite Limite


Nr. Performanta
Parametru Unitate de epurare de epurare NTPA NTPA
Crt. epurarii
cod proba 1892 cod proba 1893 001 002

1 pH (25oC) - 7,83 8,40 - 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5

2 Materii in mg/l 245 9,67 96% 35 350


suspensie
MTS

3 Consum mgO2/ 499 < 30,0 94% 125 500


chimic de l
oxigen CCO-
Cr

4 Consum bio- mgO2/ 370 5,00 98% 25 300


chimic de l
oxigen CBO5

5 Substante mg/l < 20 (12,4) < 20 (5,40) 56% 20 30


extractibile

6 Amoniu mgNH 72,1 < 0,05 99% 2,0 30


+
4 /l

7 Fosfor total mgP/l 10,8 0,767 93% 1,0 5,0


Pt

8 Detergenti mg/l 5,25 < 0,05 99% 0,5 25

9 Nitriti mgNO < 0,025 < 0,025 - 1,0 -


-
2 /l

10 Azot mg/l 84,5 < 1,00 - - -


Kjeldahl

11 Nitrati mgNO <5 11,9 - 25 -


-
3 /l

12 Azot total mgN/l 85,6 3,69 95% 10 -


(calculat)

Deficiente

Statia de epurare nu are capacitate suficienta de a prelua debitele de apa uzata provenit din extinde-
rile retelelor de canalizare.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
137
STUDIU DE FEZABILITATE

Exploatare si intretinere

Monitorizarea calitatii efluentului

Deoarece reteaua de canalizare deserveste doar o parte din populatia totala a aglomerarii Bucure ti -
Clinceni, apele uzate menajere descarcate necontrolat la nivelul solului au un impact major asupra
apelor subterane. Ca urmare, apa din fantanile forate in primul strat acvifer nu mai este potabila.
Sursele de poluare a apei freatice sunt scurgerile din fosele septice, infiltratiile de ape uzate din ca-
nalizare, depozitarea necorespunzatoare a deseurilor.
Dezvoltarea Aglomerarii Bucure ti-Clinceni, atat din punct de vedere economic, cat si social, dar si
necesitatea respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului inconjurator, impun facilitati de pre-
luare a apelor uzate menajere prin extinderea retelei de canalizare si tratarea acesteia, astfel incat
sa se asigure respectarea cerintelor de calitate pentru apele deversate in raul Sabar.
Performanta epurarii curente
Intrucat, de la data punerii in functiune (anul 2007) pana in prezent, statia de epurare nu a
functiunat la capacitatea proiectata, nu se poate face o evaluare a performantei procesului tehnolo-
gic.

4.3.1.10.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE


La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, sunt disponibile doar
informatii cu privire la volumele de apa uzata provenite din reteaua existenta. Intrucat lucrarile la
sistemul de canalizare propus prin PNDL nu sunt finalizate, pentru aceste volume nu sunt disponibile
informatii.

4.3.1.10.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic


Debitele de apa uzata casnica actuale sunt influentate de rata de conectare a consumatorilor la sis-
temul de canalizare si valoarea consumului casnic specific inregistrat .
In prezent, rata de conectare a consumatorilor casnici la sistemul de canalizare este de 3,2%, cu un
numar de 230 locuitori.
Tabel 4.3.1.10-6 Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Bucuresti - Clinceni,
an 2014

u.m. Consum casnic

m3/an 14.600

m3/zi 40

Sursa: Operatorul Local

4.3.1.10.2.2 Apa uzata non-casnica


Volumele de apa uzata non-casnica provin de la consumatorii publici si de la agentii industri-
ali/comerciali.
Tabel 4.3.1.10-7 - Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Bucuresti - Clin-
ceni

u.m. Total non - casnic

m3/an 1.825

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
138
STUDIU DE FEZABILITATE

u.m. Total non - casnic

m3/zi 5,0

Sursa: Operatorul Local

4.3.1.10.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata


La stabilirea volumelor de apa uzata, s-au avut in vedere considerentele generale prezentate in sub-
capitolul 4.1.4.
Principiile si algoritmii de calcul sunt prezentati in Capitolul 7, respectiv in Volumul II - Anexe -
Anexa 4.3.13 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Bucuresti - Clin-
ceni.
Se presupune ca imediat dupa perioada de implementare a proiectului, valoarea consumului casnic
specific se va reduce/va creste in functie de elasticitatea cererii de apa, dupa introducerea
contorizarii si a tarifelor care sa recupereze costul.
Evolutia debitului specific casnic de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensio-
nare a sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.10-8 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Clinceni

Anul/q spec (l/om,zi)


Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti -
174 80 80 80 90 100 105
Clinceni

Pentru etapa de perspectiva, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali a
fost estimat tinand cont de tipurile de consumatori: scoli, gradinite, magazine, restaurante, centre
comerciale, primarii, hoteluri etc.
Evolutia debitului de apa uzata, public si comercial, luat in considerare la stabilirea debitelor de di-
mensionare a sistemului de canalizare, a fost considerat egal cu consumul de apa public si comercial,
si are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.10-9- Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Clinceni

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti -
5,0 114,43 115,55 117,86 120,22 122,63 123,85
Clinceni

Dezvoltarea economica a zonei impune aprecierea unor debite industriale corespunzatoare. Se tine
cont si de faptul ca multi dintre consumatorii industriali vor evacua la canalizare un debit mai mare
decat cel preluat din sistemul de alimentare cu apa. Situatia actuala dovedeste tendinta acestora de
a dezvolta surse proprii de alimentare cu apa.
Pentru etapa de perspectiva analizata, s-a prevazut o crestere a volumului de apa uzata provenita de
la agentii industriali, ca urmare a dezvoltarii industriei mici si mijlocii, prin marirea numarului con-
sumatorilor industriali si comerciali care vor deversa apele uzate in reteaua de canalizare.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
139
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.10-10 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Clinceni

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti -
-
Clinceni 62,54 65,52 69,45 71,53 72,96 75,15

4.3.1.10.2.4 Apa din infiltratii


Premizele de evolutie a infiltratiilor

Elemente privind metodologia de apreciere a infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare precum si


nivelul de performanta al sistemului, sunt prezentate mai jos.
Pentru sistemul de canalizare Clinceni s-au avut in vedere urmatoarele considerente:

Debitul de restitutie de la consumatori reprezinta 100% din cererea de apa;


Experienta acumulata impune imperativ adaugarea unor debite de infiltratie la calculul debi-
telor caracteristice. Debitul de infiltratie mediu zilnic va fi adaugat la fiecare debit caracteris-
tic de apa uzata;
Rata de conectare a consumatorilor casnici va fi 100% incepand cu anul 2023.
Prognoza apa din infiltratii

Tabel 4.3.1.10-11 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucuresti - Clinceni

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an - 40.029 44.487 51.081 71.687 91.789 125.344


Volum
m3/zi - 109,67 121,88 139,95 196,40 251,48 343,41
infiltratii

% - 13 14 15 18 20 25

4.3.1.10.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate


Conform proiectiilor prezentate mai sus, tabelul urmator prezinta volumele de apa uzata pe tipuri de
consumatori, pentru etapa de perspectiva:
anul 2030 pentru statiei de epurare;
anul 2045 pentru retele canalizare.
Tabel 4.3.1.10-12 - Centralizarea volumelor de apa uzata – Aglomerarea Bucuresti - Clinceni

Categoria de apa uzata u.m. Valoare Valoare

(an 2030) (an 2045)

m3/an 272.173 428.742


Consumatori casnici
m3/zi 745,68 1.174,64

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
140
STUDIU DE FEZABILITATE

Categoria de apa uzata u.m. Valoare Valoare

(an 2030) (an 2045)

m3/an 25.349 27.430


Industrie
m3/zi 69,45 75,15

m3an 43.020 45.206


Comert si servicii publice
m3/zi 117,86 123,85

Debit total de apa uzata (cas- m3/an 3.40542 501.378

nic+non-casnic) m3/zi 932,99 1.373,64

m3/an 51.081 125.344


Infiltratii in sistemul de canalizare
m3/zi 139,95 343,41

Debit total de apa uzata, inclusiv m3/an 391.623 626.722

infiltratiile m3/zi 1.072,94 1.717,05

Estimare debite caracteristice

Determinarea debitelor de calcul pentru apa uzata in aglomerarea Bucuresti - Clinceni, se gaseste in
Volumul II – Anexe - Anexa 4.3.13 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare - Aglomera-
rea Bucuresti - Clinceni.
La dimensionarea sistemului de canalizare, s-au luat in considerare debitele prezentate in tabelul
urmator:
Tabel 4.3.1.10-13 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Clinceni

Valoare Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2030)* (an 2045)**

Debit mediu zilnic (Qzi med) m3/zi 1.072,94 1.717,05

Debit maxim zilnic (Qzi max) m3/zi 1.352,84 2.129,14

Debit maxim orar (Qor max) m3/h 131,47 189,795

Debit mediu anual m3/an 391.623 626.722

Perioada de calcul m3/zi 15 30

*Anul 2030 reprezinta anul de perspectiva pentru dimensionare a statiei de epurare


**Anul 2045 reprezinta anul perspectiva pentru dimensionarea retelelor de canalizare

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
141
STUDIU DE FEZABILITATE

Indicatori tinta privind colectarea si epurarea apei uzate

Indicatorii tinta prezinta comparativ situatia actuala cu cea de dupa implementarea proiectului POIM,
odata cu racordarea in totalitate a consumatorilor la retea si reducerea procentului de infiltratii din
volumul total de apa uzata.
Tabel 4.3.1.10-14 - Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate Clinceni

Aglomerarea Bucuresti - Clinceni

Valori Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator Unitate
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Populatie totala
3.1.1 pers. 7190 8.330 9.321 11.187
in aglomerare

Populatie co-
nectata la sis-
3.1.3 pers. 230 8.330 9.321 11.187
temul de canali-
zare

Incarcare co-
nectata la sis-
3.4.5 l.e. 242 8.781 10.265 11.565
temul de canali-
zare

Total volum apa


uzata colectata
3.2.1 m3/zi 45 953 1.073 1.717
(flux mediu apa
uzata)

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.
Tabel 4.3.1.10-15 Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Clinceni

Aglomerarea Bucuresti - Clinceni

Valori Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator Unitate
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Capacitate
hidraulica
3.7.2 m3/zi 90 1.643 1.643 2.129
proiectata a
statiei de epu-

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
142
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucuresti - Clinceni

Valori Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator Unitate
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)
rare (Qzi
max)

Capacitate bi-
3.7.3 ologica pro- kgCBO5/zi 42 616 616 694
iectata

Procent utili-
zat din capa-
citatea biolo-
3.7.5 % 34,5 76 100 100
gica proiecta-
ta
(3.4.1/3.7.3)

Capacitatea
statiei de epu-
3.7.7 rare in locui- l.e. 700 10.265 10.265 11.565**
tori
echivalenti

Volum total
de apa uzata
tratata in
statiile de
epurare (me-
3.7.8 m3/zi 45 953 1.073 1.717
diu anual la
borna de
iesire a statiei
de tratare a
apei uzate)

Volumul de
apa uzata tra-
tata cu o cali-
3.7.8.10 tate a efluen- m3/zi 45 953 1.073 1.717
tului conform
cu EC UWWTD
91/271/EEC

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
143
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucuresti - Clinceni

Valori Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator Unitate
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Procent din
volumul de
apa uzata
epurata cu o
calitate a % din
3.7.8.11 45 100 100 100
efluentului 3.2.1
conform cu
EC UWWTD
91/271/EEC
Articol 4(5)

Total CBO5
3.7.8.12 kgCBO5/zi 15/13 527/502 616/583 694/651
tratat/eliminat

Total CCO-Cr kgCCO-


3.7.8.13 29/23 1.054/932 1.232/1.069 1.388/1.173
tratat/eliminat Cr/zi

Total azot tra-


3.7.8.14 kgN/zi 3/2 97/87 113/100 127/110
tat/eliminat

Total fosfor
3.7.8.15 kgP/zi 0,44/0,39 15/14 19/17 21/19
tratat/eliminat

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset al tabelului cu indicatorii de performanta
din Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta.
Tabel 4.3.1.10-16- Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp in aglomerarea Bucuresti
- Clinceni

Aglomerarea Bucuresti - Clinceni

Valori Valori Valori Valori


Nr. crt.* Indicator U.M.
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Incarcare bi-
3.4.1 ologica tota- kg CBO5/zi 15 527 616 694
la (CBO5)

Procentul
3.4.1.4 % din 3.4.1 90 95 95,5 96
pentru con-

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
144
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucuresti - Clinceni

Valori Valori Valori Valori


Nr. crt.* Indicator U.M.
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)
sumatori
casnici

Procent pen-
3.4.1.5 % din 3.4.1 0 3 3
tru industrie 3

Procent pen-
tru comert si
3.4.1.6 % din 3.4.1 10 2 1,5 1
servicii pu-
blice

Concentratie
3.4.2.1 mg/l 322 553 489 293
CBO5

Concentratie
3.4.2.2 mg/l 644 1.106 979 586
CCO

Suspensii
3.4.2.3 mg/l 376 645 571 342
solide

Concentratie
3.4.2.4 mg/l 59 101 90 54
azot total

Concentratie
3.4.2.5 mg/l 10 17 15 9
fosfor total

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.

4.3.1.10.3 DEFICIENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE


Principalele deficiente constatate in urma analizei situatiei existente din aglomerarea Bucuresti -
Clinceni, sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Tabel 4.3.1.10-17 - Deficiente din sistemul de canalizare Clinceni

Nr.
Componenta Deficiente principale
crt

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala,


1. Retea de canalizare
fiind necesare extinderi ale acesteia.

2. Statii de pompare apa uza- Nu s-au constatat deficiente.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
145
STUDIU DE FEZABILITATE

Nr.
Componenta Deficiente principale
crt
ta

Statia de epurare nu are capacitatea de a prelua debitele


3. Statie de epurare de apa uzata provenite din extinderile retelelor de canali-
zare, ca urmare a cresterii populatiei.

Investitiile prevazute pentru remedierea deficientelor sus mentionte sunt indicate in Volumul I -
Capitolul 9, subcapitol 9.3.10 – Aglomerarea Bucure ti - Clinceni.

4.3.1.10.4 BILANTUL CICLULUI APEI


Balanta de apa a rezultat pe baza debitelor de apa stabilite pentru fiecare aglomerare, pentru fiecare
categorie de consumatori: populatie, industrie (incluzand principalele companii industriale, companii
mici si mijlocii si institutiile publice), considerand un procent variabil pentru pierderile de apa, res-
pectiv pentru infiltratii.
Metodologia de calcul atat pentru apa potabila cat si pentru apa uzata, este prezentata in breviarul
de calcul, anexat in Volumul II – Anexe – Anexa 3.3.12, respectiv Anexa 4.3.13.
Tabel 4.3.1.10-18 - Bilantul ciclului apei Clinceni
Componente- 2014 2023 2045
le balantei 3 3 3
apei m /zi % m /zi % m /zi %
Productia de
apa
apa subterana - - 792,00 84,05% 792,00 49%
apa de
- - 0 0,00% 0 0%
suprafata
alte surse
- - 150,35 15,95% 51%
(ANB) 839,77
Sub- total
- - 942,35 100,00% 1631,77 100,00%
productie

Distributia apei
Pierderile de
- - 52,77 5,60% 179,49 11,00%
apa
Componenta
- - 35,46 3,76% 137,45 8,42%
tehnica/reala
Componenta
- - 17,31 1,84% 42,04 2,58%
comerciala
Sub - total
- - 52,77 5,60% 179,49 11,00%
pierderi de apa

Alimentarea cu
- - 889,58 94,40% 1452,28 89,00%
apa
Consumatori
- - 709,18 75,26% 1249,57 76,58%
casnici
Consumatori
publici si co- - - 117,86 12,51% 127,56 7,82%
merciali
Consumatori
- - 62,54 6,64% 75,15 4,61%
industriali
Sub-total ali-
- - 889,58 94,40% 1452,28 89,00%
mentare cu

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
146
STUDIU DE FEZABILITATE

Componente- 2014 2023 2045


le balantei 3 3 3
apei m /zi % m /zi % m /zi %
apa

Sub-total
- - 942,35 100,00% 1631,77 100,00%
distributie

Colectarea apei uzate


Canalizare 45,00 100,00% 843,35 88,50% 1373,64 80,00%
Consumatori
40,00 88,89% 666 69,93% 1175 68,41%
casnici
Consumatori
publici si co- 5,00 11,11% 114,43 12,01% 123,85 7,21%
merciali
Consumatori
0,00 0,00% 62,54 6,56% 75,15 4,38%
industriali
Infiltratii 0,00 0,00% 109,64 11,50% 343,41 20,00%
Intrari WWTP 45,00 100,00% 952,99 100,00% 1717,05 100,00%

Se estimeaza ca in intervalul de ani 2014 – 2023, atat productia pentru sistemul de alimentare cu
apa, cat si volumul de apa uzata va creste, ca urmare a finalizarilor lucrarilor derulate prin PNDL si a
implementarii prezentului proiect.

4.3.1.10.5 EMISAR
Apa uzata colectata de reteaua de canalizare a Aglomerarii Bucure ti-Clinceni se descarca in statia
de epurare Clinceni.
Emisarul statiei de epurare este raul Sabar.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
147
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.11 AGLOMERAREA BUCURESTI - MAGURELE

Aglomerarea Bucuresti - Magurele este formata din orasul Magurele si localitatile Alunis, Dumitrana,
Pruni i Varteju si totalizeaza un numar de 13.488 l.e.

Figura 4.3.1.11-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Bucuresti - Magurele


Tabel 4.3.1.11-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Bucuresti - Magurele

Populatie
Localitati
Aglomerare UAT echivalenta
componente
(2014)

Magurele

Alunis
Bucuresti -
Magurele Dumitrana 13.488
Magurele
Pruni

Varteju

Total 13.488

4.3.1.11.1 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA


Sistemul de canalizare din aglomerarea Bucuresti - Magurele, realizat in anul 1978, are in compo-
nenta urmatoarele obiecte:
Retea de canalizare;
Statie de pompare apa uzata;
Statie de epurare in Magurele
Prin programul AFM s-au alocat fonduri pentru extinderea sistemului de canalizare din aglomerarea
Bucuresti - Magurele – localitatea Varteju, fiind prevazute urmatoarele obiecte:
extindere retea de canalizare;
statii de pompare ape uzate;
conducte de refulare;

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
148
STUDIU DE FEZABILITATE

statie de epurare Varteju, cu descarcarea efluentului in raul Ciorogarla.


La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, nu erau finalizate lucrarile
la extinderea sistemului de canalizare prevazute prin AFM.
Tabel 4.3.1.11-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Magurele

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)
Locuitori echivalenti l.e. 13.488 16.312 17.842
Populatia totala locuitor 12.261 13.917 15.922
Populatia racordata locuitor 4.872 4.791 9.663
Rata de racordare % 39,74 34,42 60,68

4.3.1.11.1.1 Retele de canalizare


Reteaua de canalizare menajera, existenta in orasul Magurele are lungimea de 5.750 m si este reali-
zata din conducte de beton si PVC cu diametre DN 250 - 800 mm. Apele uzate menajere sunt colec-
tate din zona blocurilor de locuinte si descarca in statia de pompare SPAU1ex amplasata la
intersectia strazii Marasesti cu strada Atomistilor, de unde sunt pompate in canalul gravitational care
deverseaza in statia de epurare Magurele.
Conform informatiilor primite de la operator, reteaua necesita interventii periodice de vidanjare da-
torita gradului mare de colmatare si deplasarii tuburilor, cauzate de tasari ale pamantului.
Totodata, este in curs de executie prin porgramul AFM, o retea de canalizare menajera, in lungime
de 15.346 m, prevazuta din conducte din PVC, cu diametre cuprinse intre 250 si 400 mm, ce va de-
servi zona Varteju
Tabel 4.3.1.11-3 - Retea de canalizare aglomerarea Bucuresti - Magurele

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

1 beton 250 655

2 beton 300 1.620


Realizati la
3 beton 400 756 nivelul

4 beton 500 85 anului


2008
5 beton 800 1.670

6 PVC 315 964

TOTAL Lungime 5.750

Tabel 4.3.1.11-4 - Retea de canalizare aglomerarea Varteju

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
149
STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

Realizati la
1 PVC 250~400 15.346 nivelul anului
2010

TOTAL Lungime 15.346


Pe reteaua de canalizare de canalizare exista un numar de 967 racorduri. Din surse locale urmeaza a
fi finalizate alte 90 de racorduri pe reteaua de canalizare propusa pentru extindere.
Deficiente
Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala, fiind necesare extinderi ale acesteia.
Reteaua de canalizare existenta prezinta colectoare colmatate, colectoarele din beton aferente fiind
in stare avansata de uzura fizica.

4.3.1.11.1.2 Statii de pompare apa uzata


In zona intersectiei strazii Marasesti cu strada Atomistilor exista statia de pompare SPAU1ex in care
deverseaza apele uzate menajere colectate din zona blocurilor de locuinte si care sunt pompate in
canalul gravitational de pe strada Atomistilor.
Statia de pompare, construita in 1978, este o costructie tip cheson, cu diametrul interior Di= 3 m si
H=10m, este acoperita cu o placa prefabricata din beton armat, cu un gol de acces principal acoperit
cu capac metalic, apele uzate fiind pompate intr-un camin colector si apoi dirijate in canalul
gravitational care deverseaza in statia de epurare amplasata pe strada Paraului.
Statia de pompare apa uzata SPAU1ex a fost retehnologizata in anul 2013 cu (1+1) pompe submer-
sibile cu tocator, automatizate, de tip EPEG si au urmatoarele caracteristici:
Q = 36 m3/h;
H = 20 m;
P = 4 kW.
In cadrul lucrarilor propuse prin AFM si aflate in curs de executie, sunt prevazute 6 statii de pompa-
re, ce vor prelua apele uzate din zona Varteju.
Conductele de refulare aferente statiilor de pompare sunt din PEID, cu lungimea de 400 m.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
150
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.11-2 - .Statie de pompare apa uzata Magurele


Deficiente
Nu este cazul.

4.3.1.11.1.3 Statie de epurare

Amplasamentul statiei de epurare existente se afla in localitatea Magurele, pe strada Paraului, pe


malul raului Ciorogarla. Emisarul statiei de epurare este raul Ciorogarla.
Prin programul AFM, s-a prevazut o statie de epurare cu amplasamentul in zona Varteju, ce va pre-
lua apele uzate din localitatea Varteju. Emisarul statiei de epurare este raul Ciorogarla.
Statia de epurare Magurele

Descrierea infrastructurii actuale

Apele uzate menajere din orasului Magurele sunt colectate si evacuate printr-un sistem de canalizare
separativ, apoi descarcate in Statia de epurare Magurele.
Statia de epurare existenta din localitatea Magurele are o capacitate de 5.000 l.e. si o incarcare de
300 kg CBO5/zi.
Debitele de dimensionare ale statiei de epurare sunt urmatoarele:
Qu zi max = 3.250 m3/zi;

Qu zi med = 2.065 m3/zi;

Qu or max = 120m3/h.

Statia de epurare cuprinde urmatoarele obiecte:


Epurare mecanica:
Gratar rar cu curatire manuala

Deznisipator – 2 linii

Decantoare primare tip Imhoff

Epurare biologica:
Bazin de aerare cu 2 compartimente, echipate cu aeratoare cu rotor vertical

Decantor secundar longitudinal cu doua compartimente cu evacuare hidraulica a namolului

Instalatie dezinfectie

Camin debitmetru

Tratarea namolului:
Statie de pompare namol activat primar

Platforme uscare namol – 4 buc

In cadrul statiei de epurare, sunt prevazute facilitati de prelucrare namol in acord cu calitatea ceruta
prin HG 349/2005 si OM 344/2004.
Pentru valorificarea namolului in prezent exista un contract incheiat cu firma de salubritate
(Romprest Service, Salserv) pentru eliminarea/valorificarea namolului produs.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
151
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.11-3 - Schema bloc a proceselor de tratare:

Tabel 4.3.1.11-5 - Evaluarea starii fizice a echipamentului electro-mecanic si structurilor civile din
statia de epurare Magurele

Anul Evaluarea conditiei fizi- Evaluarea conditiei


Nr.
Componente Descriere* ins- ce a echipamentului fizice a structurilor
Crt.
talarii E&M civile

1 Canal intrare - - - Degradat

2 Deznisipator sepa-
Colmatat - In functiune Degradat
rator de grasimi

3 Bazin biologic - - Nu functioneaza Degradat

4 Platforme de
- - - Degradat
namol

*Echipamentele sunt in general colmatate cu namol, astfel ca nu s-a putut evalua starea lor.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
152
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.11-6 - Evaluarea eficientei epurarii apelor uzata influente in statia de epurare Magurele

Influent Efluent
statie de statie de Limite Limite
Performanta
Parametru Unitate epurare epurare NTPA NTPA
epurarii
cod proba cod proba 001 002

1894 1895

pH (25oC) - 7,61 7,58 - 6,5 – 6,5 –


8,5 8,5

Materii in suspen- mg/l 91,0 70,0* 23% 35 350


sie MTS

Consum chimic de mgO2/l 216 165* 23% 125 500


oxigen CCO-Cr

Consum biochimic mgO2/l 156 118* 24% 25 300


de oxigen CBO5

Substante extrac- mg/l < 20 (4,80) < 20 (4,50) - 20 30


tibile

Amoniu mgNH4+/l 51,3 33,5* 35% 2,0 30

Fosfor total Pt mgP/l 7,97 10,5* - 1,0 5,0

Detergenti mg/l 1,76 1,64* 7% 0,5 25

Nitriti mgNO2-/l < 0,025 < 0,025 - 1,0 -

Azot Kjeldahl mg/l 66,5 33,7 50% - -

Nitrati mgNO3-/l <5 <5 - 25 -

Azot total (calcu- mg N/l 67,6 34,8* 48% 10 -


lat)

*Valori superioare limitelor maxime admise de NTPA-001/2005


Deficiente

Statia de epurare Magurele este in stare avansata de degradare.


Este necesara demolarea statie de epurare existente si realizarea unei statii noi, avand capacitatea si
procesul adecvate pentru epurarea apelor uzate in acord cu NTPA-001/2005.
Exploatare si intretinere

Monitorizarea calitatii efluentului

Reteaua de canalizare deserveste doar o parte din populatia totala a aglomerarii Bucure ti-Magurele.
Ca urmare exista un impact asupra apelor subterane, intrucat apa menajera necolectata ajunge di-

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
153
STUDIU DE FEZABILITATE

rect in acvifer. Ca urmare, apa din fantanile forate in primul strat acvifer nu mai este potabila, ea ne-
fiind recomandata pentru utilizare in scopuri gospodaresti, nici pentru prepararea hranei si nici pen-
tru consum. Sursele de poluare ale apei freatice sunt scurgerile din fosele septice, infiltratiile de ape
uzate din canalizare, depozitarea necorespunzatoare a deseurilor.
Deoarece statia de epurare functioneaza doar partial si nu la parametri proiectati, apele uzate dever-
sate in emisar nu sunt conforme cu NTPA-001/2005, afectand calitatea acestuia. Aceste ape contin
poluanti de tipul: substante organice, substante extractibile cu solvent organic, nutrienti – compusi
de azot si fosfor – suspensii solide etc.
Dezvoltarea aglomerarii Bucure ti - Magurele, atat din punct de vedere economic, cat si social, dar si
necesitatea respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului inconjurator, impun construirea unei
noi statii de epurare care sa realizeze epurarea intregului volum de apa uzata colectat, astfel incat sa
se asigure respectarea cerintelor de calitate pentru apele deversate in raul Ciorogarla.
Performanta epurarii curente

Capacitatea statiei este insuficienta pentru a prelua intreaga apa uzata din sistemul de canalizare
propus spre extindere.
Epurarea actuala nu asigura descarcarea apei la parametri maxim admisi conform NTPA 001/2005.
Statia de epurare Varteju

Amplasamentul statiei de epurare se afla in localitatea Varteju, pe malul raului Ciorogarla.


Emisarul statiei de epurare este raul Ciorogarla.
La momentul intocmirii prezentei documentatii, statia de epurare Varteju se afla in constructie (fon-
duri asigurate prin AFM).
Statia de epurare este proiectata pentru a deservi zona Varteju – parte a aglomerarii Bucure ti-
Magurele. Statia de epurare are o capacitate de 3.700 l.e., 222kgCBO5/zi si Qu zi max = 650m3/zi,
Qu zi med = 400m3/zi, Qu or max = 39 m3/h.
Descrierea infrastructurii
Principiul de epurare al statiei este bazat pe treapta de epurare mecano-biologica, cu discuri imersa-
te.
Conform documentatiei de executie, statia de epurare cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:
Linia apei:

Treapta mecanica

Sita de colectare si presa material colectat

Statie de pompare

Deznisipator-separator de grasimi

Bazin egalizare

Treapta biologica

Modul de epurare biologica, cu discuri imersibile (biodiscuri), inclusiv decantor secundar cu


lamele inglobat in modul

Camin unitate dezinfectie U.V., robinet prelevare probe, si debitmetru electromagnetic

Canal de evacuare a apei epurate in emisar

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
154
STUDIU DE FEZABILITATE

Gura de varsare in emisar

Linia namolului:

Bazin de ingrosare namol biologic in exces

Platforme de deshidratare namol ingrosat

Statia de epurare nefiind in functiune nu produce namol.


Conform documentatiei, namolul care se va produce va fi utilizat ca ingrasamant in agricultura.
Pentru asigurarea fluxului tehnologic in cazul unor situatii accidentale si remedierea defectiunilor, s-a
asigurat by-pass-area obiectelor tehnologice ale statiei de epurare.
Figura 4.3.1.11-4 - Schema bloc a proceselor de tratare SEAU Varteju:

Statia de epurare Varteju este in constructie, ca urmare nu se poate face o evaluare a echipamentu-
lui electro-mecanic, a structurilor civile din incinta statiei, si a performantei epurarii.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
155
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.11.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE

4.3.1.11.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic


Debitele de apa uzata casnica actuale sunt influentate de rata de conectare a consumatorilor la sis-
temul de canalizare si valoarea consumului casnic specific inregistrat.
In prezent, rata de conectare a consumatorilor casnici la sistemul de canalizare din Magurele este de
39,74% fiind racordati un numar de 4.872 locuitori.
Tabel 4.3.1.11-7 - Apa uzata provenita de la consumul casnic, aglomerarea Bucuresti - Magurele:

u.m. Total casnic

m3/an 197.465

m3/zi 541

Sursa: Operatorul local

4.3.1.11.2.2 Apa uzata non – casnica


Volumele de apa uzata non-casnica provin de la consumatorii publici si de la agentii industri-
ali/comerciali.
Tabel 4.3.1.11-8 -Apa uzata provenita de la consumatorii non-casnici

u.m. Total non - casnic

m3/an 102.346

m3/zi 280,40

4.3.1.11.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata


La stabilirea volumelor de apa uzata, s-au avut in vedere considerentele generale prezentate in sub-
capitolul 4.1.4.
Principiile de calcul dar si algoritmii acestora sunt cuprinse in Capitolul 7, respectiv in Volumul II -
Anexe - Anexa 4.3.14 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Bucuresti -
Magurele.
Se presupune ca imediat dupa perioada de implementare a proiectului, valoarea consumului casnic
specific se va reduce/va creste in functie de elasticitatea cererii, dupa introducerea contorizarii si a
tarifelor care sa recupereze costul.
Evolutia debitului specific casnic de apa uzata, luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensio-
nare a sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.11-9- Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Magurele:

Anul/q spec (l/om,zi)


Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti-
108 115 120 120 120 120 120
Magurele

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
156
STUDIU DE FEZABILITATE

Pentru etapa de perspectiva, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali a
fost estimat pentru aglomerarea Afumati, tinand cont de tipurile de consumatori: scoli, gradinite,
magazine, restaurante, centre comerciale, primarii, hoteluri, etc.
Evolutia debitului de apa uzata, public si comercial, luat in considerare la stabilirea debitelor de di-
mensionare a sistemului de canalizare a fost considerat egal cu consumul de apa public si comercial
si are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.11-10- Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Magurele

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti- 117,82 161,35 175,42 195,60 225,41 256,00 286,91


Magurele

Evolutia debitului industrial de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensionare a
sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.11-11- Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Magurele

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti- 162,58 222,65 242,08 269,93 311,07 353,28 395,93


Magurele

4.3.1.11.2.4 Apa din infiltratii


Elemente privind metodologia de apreciere a infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare precum si
alte considerente privind nivelul de performanta pot fi consultate in Studiul de balanta apa uzata
pentru aglomerare Bucure ti-Magurele, prezentat in Volumul II, Anexe – Anexa 9.6.2.19 - Stu-
diu de balan a apei uzate M gurele.
Avand in vedere ca expertiza facuta pe sistemul de canalizare existent recomanda inlocuirea aproape
integral a acestuia, ca urmare a faptului ca aceasta prezinta un grad mare de colmatare si deplasari
ale tuburilor cauzate de tasari ale pamantului, pentru situatia existenta, indicatorii de performanta s-
au determinat pornind de la calculul apei de infiltratii conform NP 133/2-2011.
Masuratori debite de noapte
Prognoza apa de infiltratii

Ca urmare a analizei prezentate in cadrul Studiului de Balanta a apei uzate elaborat pentru sistemu-
lui Magurele, Consultantul considera ca o rata medie de infiltratii (inclusiv componenta comerciala)
de maximum 38% din debitul mediu zilnic de timp uscat sau max. 0,5 m3/zi/cm_dia/km pentru
componenta reala, este acceptabila din punct de vedere economic pentru proiectarea sistemelor de
canalizare in perspectiva de 30 de ani.
Conform estimarilor Consultantului, pentru aglomerarea Bucuresti - Magurele, in perioada de imple-
mentare a proiectului, se va inregistra o crestere a ratei medii de infiltartii, respectiv a volumului de
apa rezultat din infiltratii. Ulterior implementarii proiectului, in perioada 2023 – 2025 se va inregistra
o scadere a ratei medii de infiltratii, determinata de masurile pentru limitarea si prevenirea
infiltratiilor puse in aplicare de catre Operator atat pentru tronsoanele nou executate, propuse prin
actualul proiect, dar mai ales pentru tronsoanele existente. Incepand cu anul 2025 datorita invechirii
retelelor, volumul infiltratiilor incepe sa creasca, ajungand in anul 2045 ca ponderea infiltratiilor din
debitul total de apa uzata sa aiba valorarea estimata de 19 %.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
157
STUDIU DE FEZABILITATE

Ca urmare, evolutia prognozata a debitelor de infiltratii pentru aglomerarea Bucuresti - Magurele es-
te cuprinsa intre 0,25 m3/zi/cm_dia/km (an 2023) si 0,46 m3/zi/cm_dia/km (an 2045). Debitul de
infiltratii va creste de asemenea, odata cu extinderea retelei de canalizare in localitate in urmatorii
30 de ani.
Tabel 4.3.1.11-12 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Magurele

Anul/m3/zi/cm_dia/km
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti- 0,69 0,25 0,27 0,32 0,36 0,41 0,46


Magurele

Tabel 4.3.1.11-13 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucuresti -
Magurele

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an 44.074 161.699 174.634 206.973 293.316 271.655 303.994


Volum
m3/zi 120,75 443,01 478,45 567,05 655,66 744,26 832,86
infiltratii
% 13 17 17 17 18 18 19

4.3.1.11.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate


Conform evolutiilor prezentate, tabelul urmator prezinta volumele de apa uzata pe tipuri de consu-
matori, pentru etapa de perspectiva, anul 2045.
Tabel 4.3.1.11-14 - Centralizarea volumelor anuale ale apei uzate – aglomerarea Bucuresti - Magurele

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

m3/an 1.047.214
Consumatori casnici
m3/zi 2.869,08

m3/an 144.514
Industrie
m3/zi 395,93

m3an 104.722
Comert si servicii publice
m3/zi 286,91

m3/an 1.296.450
Debit total de apa uzata (casnic+non-casnic)
m3/zi 3.551,91

m3/an 303.994
Infiltratii in sistemul de canalizare
m3/zi 832,86

Debit total de apa uzata, inclusiv infiltratiile m3/an 1.600.421

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
158
STUDIU DE FEZABILITATE

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

m3/zi 4.385

Estimare debite caracteristice


Determinarea debitelor de calcul apa uzata pentru aglomerarea Bucure ti-M gurele se gaseste in
Volumul II - Anexa - Anexa 4.3.14 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare Aglomerarea
Bucure ti-M gurele.
La dimensionarea obiectelor ce fac parte din extinderea sistemului de canalizare, s-au luat in consi-
derare debitele prezentate in tabelul urmator::
Tabel 4.3.1.11-15 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Magurele

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

Debit mediu zilnic (Qzi med) m3/zi 4.385

Debit maxim zilnic (Qzi max) m3/zi 5.379

Debit maxim orar (Qor max) m3/zi 323,14

Debit mediu anual m3/an 1.600.421

Perioada de calcul m3/zi 30

Indicatori tinta privind colectarea apei uzate


Indicatorii prezentati in tabelul de mai jos prezinta comparativ situatia actuala cu cea de dupa im-
plementarea proiectului POIM, odata cu racordarea in totalitate a consumatorilor la retea si reduce-
rea procentului de infiltratii din volumul total de apa uzata.
Tabel 4.3.1.11-16- Indicatori privind colectarea apei uzate – aglomerarea Bucuresti - Magurele

Aglomerarea Bucure ti-M gurele

Nr. Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.* curente prognozate prognozate

(2014) (2023) (2045)

3.1.1. Populatia totala in aglomerare Pers. 12.261 15.922 23.909

3.1.3 Populatie conectata la sistemul Pers.


4.872 15.922 23.909
de canalizare

3.4.5. Incarcare conectata la sistemul l.e.


4.872 17.842 27.323
de canalizare

3.2.1. Total volum apa uzata colectata m3/zi


942,15 2.658 4.385
(flux mediu apa uzata)

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
159
STUDIU DE FEZABILITATE

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.
Tabel 4.3.1.11-17 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate aglomerarea Bucuresti -
Magurele

Aglomerarea Bucure ti-Magurele

Nr. Valori Valori pro- Valori pro-


Indicator Unitate
Crt.* curente gnozate gnozate
(2014) (2023) (2045)

3.1.1 Populatie totala in aglomera-


pers. 12.261 15.922 23.909
re

3.1.3 Populatie conectata la siste-


pers. 4.872 15.922 23.909
mul de canalizare

3.4.5 Incarcare conectata la sis-


l.e. 5.000 17.842 27.878
temul de canalizare

3.2.1 Total volum apa uzata colec-


m3/zi 942 2.658 4.385
tata (flux mediu apa uzata)

3.7.2 Capacitate hidraulica proiec-


tata a statiei de epurare (Qzi m3/zi 3.900 4.250 5.613
max)

3.7.3 Capacitate biologica proiec-


kgCBO5/zi 300 1.571 1.673
tata

3.7.5 Procent utilizat din capacita-


tea biologica proiectata % 56 68 100
(3.4.1/3.7.3)

3.7.7 Capacitatea statiei de epura-


l.e. 8.700** 27.323 27.323
re in locuitori echivalenti

3.7.8 Volum total de apa uzata


tratata in statiile de epurare
(mediu anual la borna de m3/zi 942 2.658 4.385
iesire a statiei de tratare a
apei uzate)

3.7.8.10 Volumul de apa uzata tratata


cu o calitate a efluentului m3/zi 942 2.658 4.385
conform cu EC UWWTD

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
160
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucure ti-Magurele

Nr. Valori Valori pro- Valori pro-


Indicator Unitate
Crt.* curente gnozate gnozate
(2014) (2023) (2045)
91/271/EEC

3.7.8.11 Procent din volumul de apa


uzata epurata cu o calitate a
% din
efluentului conform cu EC 100 100 100
3.2.1
UWWTD 91/271/EEC Articol
4(5)

3.7.8.12 Total CBO5 tratat/eliminat kgCBO5/zi 292/268 972/918 1.673/1.563

3.7.8.13 kgCCO-
Total CCO-Cr tratat/eliminat 600/442 1944/1676 3.345/2.797
Cr/zi

3.7.8.14 Total azot tratat/eliminat kgN/zi 55/42 178/157 307/263

3.7.8.15 Total fosfor tratat/eliminat kgP/zi 9/7 2,9/2,7 50/46

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset al tabelului cu indicatorii de performanta
din Volumul II -Anexe- Anexa 6.1 – Indicatorii de performanta.
**Nota: Statia de epurare Magurele in operare – 5.000 l.e. si statia de epurare Varteju, in
constructie – 3.700 l.e.
Tabel 4.3.1.11-18 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp aglomerare Bucure ti-
Magurele

Aglomerarea Bucuresti - Magurele

Nr. Valori Valori Valori


Indicator u.m.
crt.*
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Incarcare biologica totala kg


3.4.1 292 1.071 1.673
(CBO5) CBO5/zi

Procentul pentru consuma- % din


3.4.1.4 86 89 90
tori casnici 3.4.1

% din
3.4.1.5 Procent pentru industrie 3 5 7
3.4.1

Procent pentru comert si % din


3.4.1.6 11 6 3
servicii publice 3.4.1

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
161
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucuresti - Magurele

Nr. Valori Valori Valori


Indicator u.m.
crt.*
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

3.4.2.1 Concentratie CBO5 mg/l 310 403 381

3.4.2.2 Concentratie CCO mg/l 621 805 763

3.4.2.3 Suspensii solide mg/l 362 470 445

3.4.2.4 Concentratie azot total mg/l 57 74 69

3.4.2.5 Concentratie fosfor total mg/l 9 12 11

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.

4.3.1.11.3 DEFICIENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE


Principalele deficiente constatate in urma analizei situatiei existente din aglomerarea Bucure ti-
gurele, sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel 4.3.1.11-19 - Principalele deficiente din sistemul de canalizare Magurele

Nr. Crt. Componenta Deficienta principala

1 Retea de canalizare Reteaua de canalizare nu acopera


intreaga trama stradala, fiind necesare
extinderi ale acesteia.

2 Statii de pompare apa uzata Nu s-au constatat deficiente.

3 Statie de epurare Statia de epurare Magurele este in stare


avansata de degradare, efluentul epurat
nu este in conformitate cu NTPA-
001/2005.

Investitiile prevazute pentru remedierea deficientelor sus enumerate sunt indicate in Volumul I -
Capitolul 9, subcapitol 9.3.11-Aglomerarea Bucure ti-M gurele.

4.3.1.11.4 BILANTUL CICLULUI APEI


Balanta de apa a rezultat pe baza debitelor de apa stabilite pentru fiecare categorie de consumatori:
populatie, industrie (incluzand principalele companii industriale, companii mici si mijlocii si institutiile
publice), considerand un procent variabil pentru pierderile de apa, respectiv pentru infiltratii.
Metodologia de calcul atat pentru apa potabila cat si pentru apa uzata, este prezentata in breviarul
de calcul, anexat in Volumul II – Anexe – Anexa 3.3.14, respectiv Anexa 4.3.14.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
162
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.11-20 - Bilantul ciclului de apa Magurele

2014 2023 2045


Componentele balantei apei 3 3 3
m /zi % m /zi % m /zi %

Productia de apa
apa subterana 1.250,67 100% 2.374,25 100% 2.851,20 68%

apa de suprafata 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

alte surse (ANB) 0,00 0% 0,00 0% 1.352,5 32%

Sub- total productie 1.250,67 100% 2.374,25 100% 4.203,70 100%

Distributia apei

Pierderile de apa 222,63 17,80% 188,24 7,93% 703,48 16,73%

Componenta tehnica/reala 58,91 4,71% 78,94 3,32% 143,45 3,41%


Componenta comerciala 163,72 13,09% 109,30 4,61% 560,03 13,32%
Sub - total pierderi de apa 222,63 17,80% 188,24 7,93% 703,48 16,73%

Alimentarea cu apa 1.028,04 82,20% 2.186,01 92,07% 3.500,22 83,27%


Consumatori casnici 708,71 56,67% 1.831,06 77,12% 2.869,02 68,24%
Consumatori publici si comerciali 145,48 11,63% 161,34 6,80% 286,91 6,82%
Consumatori industriali 173,85 13,90% 193,61 8,15% 344,29 8,21%
Sub-total alimentare cu apa 1.028,04 82,20% 2.186,01 92,07% 3.500,22 83,27%

Sub-total distributie 1.250,67 100% 2.374,25 100% 4.203,70 100%

Colectarea apei uzate

Canalizare 821,4 87,18% 2.215,06 80,00% 3.551,86 81,00%


Consumatori casnici 541 57,42% 1.831,06 66,13% 2.869,02 65,43%
Consumatori publici si comerciali 117,82 12,50% 161,35 5,83% 286,91 6,54%
Consumatori industriali 162,58 17,26% 222,65 8,04% 395,93 9,03%
Infiltratii 120,75 12,82% 443,01 17% 832,86 19%
Intrari WWTP 942,15 100% 2.658,07 100% 4.384,72 100%

4.3.1.11.5 EMISAR
Apa uzata colectata de reteaua de canalizare a aglomerarii Bucure ti-Magurele se descarca in statia
de epurare Magurele.
Emisarul statiei de epurare Magurele este raul Ciorogarla.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
163
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.12 AGLOMERAREA BUCURESTI - JILAVA

Aglomerarea Bucuresti - Jilava este formata din localitatea Jilava si totalizeaza un numar de 14.499
l.e.

Figura 4.3.1.12-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Bucuresti - Jilava


Tabel 4.3.1.12-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Bucuresti - Jilava

Populatie
Localitati
Aglomerare UAT echivalenta
componente
(2014)

Bucuresti -
Jilava Jilava 14.499
Jilava

Total 14.499

4.3.1.12.1 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA


In aglomerarea Bucuresti - Jilava exista un sistem de canalizare de tip divizor ce are in compenenta
urmatoarele obiecte:
Retea de canalizare;
Statie de pompare apa uzata;
Conducte de refulare;
Statii de epurare in Jilava

Cu fonduri de la bugetul local, s-a prevazut extinderea sistemului de canalizare cu alt tip de sistem,
si anume de tip vacuumatic.
Sistemul de canalizare de tip vacuum functioneaza dupa cum urmeaza:
Apa uzata este transportata gravitational de la locuinta individuala la camera de colectare.
Cand apa uzata atinge un volum prestabilit in bazinul de colectare, presiunea hidrostatica
activeaza un controler pneumatic. Acest controler pneumatic deschide o vana de vacuum ca-
re reprezinta interfata intre sistemul de vacuum si bazinul de colectare.
Cand vana se deschide, apa uzata este evacuata in canalizare.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
164
STUDIU DE FEZABILITATE

Apa uzata este transportata prin reteaua de canalizare pana ajunge in statia de vacuum.
In statia de vacuum apa uzata este colectata in bazine de colectare si apoi pompata catre
statia de epurare.
La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, sistemul de canalizare de
tip vacuum, nu era in functiune.
Tabel 4.3.1.12-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Jilava

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)
Locuitori echivalenti l.e. 14.499 15.584 17.490
Populatia totala locuitor 13.181 14.341 15.728
Populatia racordata locuitor 0 8.373 8.373
Rata de racordare % 0 58,38 53,23

4.3.1.12.1.1 Retele de canalizare


Lungimea totala a retelei de canalizare existente, ce functioneaza in regim gravitational, este de L=
13.213 m.
Reteaua de canalizare in sistem vacuumatic are o lungime totala de 12.246 m. Aceasta retea
contine trei componente majore: camera de colectare (camera vanelor, vana pneumatica de vacuum
si controlerul supapei); linii de canalizare cu vacuum (include armaturi specifice); statia centrala cu
vacuum cu rezervoare de vacuum, pompe de vacuum, pompe de apa uzata, robineti, senzori de ni-
vel si presiune, panou de comanda si control.
Conductele sistemului de canalizare cu vacuum creaza o retea ce conecteaza camerele de colectare
la o statie centrala de vacuum.
La nivelul anului 2014 reteaua de canilizare in sistem vacuumatic nu era in functiune.
Conductele sunt confectionate din Polietilena de inalta densitate (PEID), SDR 11, cu diametre cuprin-
se intre De 90 mm si De 250 mm).
Tabel 4.3.1.12-3 - Retea de canalizare Jilava

Diametru Lungime
Nr. crt. Material Observatii
(mm) (m)

1 Beton Retea existenta realizata in sis-


250-300 13.213
tem divizor la nivelul anului 2000

2 PEID SDR Retea propusa realizata in sistem


11 90-250 12.246 vacuumatic realizati la nivelul
anului 2012

TOTAL 25.459 -

Deficiente:

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala, fiind necesare extinderi ale acesteia.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
165
STUDIU DE FEZABILITATE

Reteaua de canalizare realizata in sistem gravitational, in lungime de 980 m, amplasata pe Strada


Garii, a fost pusa in functiune in anul 1950. Acest tronson descarca in statia de pompare Penitenciar
Jilava (statie de pompare administrata de Pentenciarul Jilava). Reteaua este realizata din tuburi de
beton DN 300mm si necesita interventii periodice de vidanjare datorita gradului mare de colmatare,
si deplasarii tuburilor, cauzate de tasari ale pamantului.

4.3.1.12.1.2 Statii de pompare apa uzata


In momentul de fata exista o singura statie de pompare ape uzate care este amplasata in incinta
statiei de vacuum.
Statia de vacuum are in componenta 6 pompe de vacuum, 2 pompe de descarcare, un tablou de
comanda si control ce permite si monitorizarea retelei si un rezervor de vacuum de 20 mc.
Deficiente:

Nu este cazul.

4.3.1.12.1.3 Statie de epurare


Amplasamentul statiei de epurare se afla in localitatea Jilava, pe malul raului Sabar.
Descrierea infrastructurii actuale
Pe teritoriul comunei Jilava sunt construite 3 statii de epurare:
Statie de epurare care deserveste zona de vest

Statie de epurare care deserveste complexul industrial Arteca

Statie noua de epurare (pentru sistemul vacuumatic)

Statie de epurare care deserveste zona de vest

Schema de epurare a statiei care deserveste zona de vest, cu capacitatea de 400 l.e. (statie de epu-
rare compacta, tip Resetilovs, punere in functiune 2008) urmareste in mod special retinerea materii-
lor in suspensie, a particulelor flotante, eliminarea substantelor organice biodegradabile si eliminarea
compusilor pe baza de azot si fosfor.
Emisarul statiei de epurare este raul Sabar.
Conform documentatiei de executie, statia de epurare este proiectata pentru Qu zi max = 96 m3/zi
si se compune din:
Bazin de pre-pompare apa menajera

Gratar manual

Deznisipator si separator de grasimi

Bazin de egalizare, omogenizare si pompare apa menajera

Unitate de epurare biologica tip Resetilovs un CO N2-PM1P-80-911.N+P

Unitate de dezinfectie cu UV

Unitate de preparare si dozare coagulant si floculant

Bazin de colectare si pompare namol.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
166
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.12-2 - Schema bloc a proceselor de tratare:

APA UZATA
INFLUENTA

Qu zi med = 96 m3/zi

TRATARE PRIMARA
(gratar manual,
deznisipator si separator
de grasimi)

TRATARE
BIOLOGICA PRELUCRARE
(Unitate de epurare NAMOL
PLATFORMA
biologica tip (Unitate deshidratare DEPOZITARE
Resetilovs)
namol) CONTAINERE
REZIDUURI

UNITATE
DEZINFECTIE
CU UV

CBO5 < 25mg/l


EFLUENT
CCO-Cr < 125mg/l
EPURAT MTS < 35mg/l
Nt < 10mg/l
Pt < 1mg/l

Tabel 4.3.1.12-4 - Evaluarea starii fizice a echipamentului electro-mecanic si structurilor civile din
statia de epurare

Evaluarea
Anul
conditiei fizice a Evaluarea conditiei fizice
Componente Descriere
instalarii echipamentului a structurilor civile

E&M

Bazin pre-pompare
apa menajera cu gra- Colmatat 2007 In functiune Necesita reparatii
tar manual

Deznisipator si sepa-
Colmatat 2007 In functiune Necesita reparatii
rator de grasimi

Unitate de
epurare
Bazin biologic biologica 2007 In functiune Necesita reparatii
tip Reseti-
lovs

Dezinfectie cu UV - 2007 In functiune Necesita reparatii

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
167
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.12-5 - Evaluarea eficientei epurarii apelor uzata influente in statia de epurare tip Reseti-
lovs

Influent Efluent

statie de statie de Limite


Performanta Limite
Parametru u.m. epurare epurare NTPA
epurarii NTPA 002
001
cod proba cod proba
2045 2046

pH (25oC) 6,5 –
- 7,60 7,93 - 6,5 – 8,5
8,5

Materii in sus-
mg/dm3 310 111* 64% 35 350
pensie MTS

Consum
chimic de mgO2/l 439 86,8 81% 125 500
oxigen CCO-Cr

Consum bio-
chimic de oxi- mgO2/l 300 52,0* 82% 25 300
gen CBO5

Substante ex-
mg/l < 20 (16,) < 20 (2,8) - 20 30
tractibile

Amoniu mgNH4+/l 29,8 12,7* 57% 2,0 30

Fosfor total Pt mgP/l 4,92 3,67* 25% 1,0 5,0

Detergenti mg/l 1,40 0,078 94% 0,5 25

Nitriti mgNO2-/l < 0,025 3,90* - 1,0 -

Azot Kjeldahl mg/l 43,3 45,1 - - -

Nitrati mgNO3-/l <5 46,0* - 25 -

Azot total
mgN/l3 44,4 56,7* - 10 -
(calculat)

*Valori superioare limitelor maxime admise de NTPA-001/2005


Statie de epurare care deserveste complexul industrial Arteca

Statie de epurare care deserveste complexul industrial Arteca (amplasata pe domeniu privat). Debi-
tele de apa uzata evacuate sunt: Qzi mediu = 132 m3/zi si Qmediu anual = 34.424 m3/an. Statia de
epurare a fost proiectata pentru o capacitate de 900 m 3/zi si are o vechime de 50 de ani.
Deversarea apelor uzate se face in raul Sabar.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
168
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.12-6 - Evaluarea eficientei epurarii apelor uzata influente in statia de epurare Arteca

Valoare
Valoare Metoda de
Denumire component u.m. maxima
determinata analiza
admisa
o
Temperatura C 17,8 35 STAS 6324/61

Concentratia ionilor de hi- SR ISO 10523-


unit pH 7,4 6,5 – 8,5
drogen, pH 24,1oC 2012

Materii in suspensie mg/l 20,65 60 STAS 6953/81

Consum chimic de oxigen,


metoda cu bicromat de po- mgO2/l 19 125 SR ISO 6060-96
tasiu (CCO-Cr)

Consum biochimic de oxigen SR EN 1899-


mgO2/l 19 25
la 5 zile (CBO5) 1/2003

Detergenti sintetici biodeg- SR EN


mg/l 0,34 0,5
radabili, MBAS 903/2003

Substante extractibile cu
mg/l 20 (16,95) 20 SR 7587/96
solventi organici

Cloruri SR ISO
mg/l 170,30 500
9297/2001

Sulfuri si hidrogen sulfurat SR ISO


mg/l 0.19 0.5
10530/1997

Reziduu filtrat la 105oC STAS


mg/l 720,75 2000
9187/1984

Azot total SR EN
mg/l 6,93 15
25663/2000

Fosfor total SR EN ISO


mg/l 0,35 2
6878/2005

Produsi petrolieri STAS 7877-


mg/l < 10 (0,55) 5
1/1987

Clor liber rezidual mg/l 0,09 0,2 STAS 6364/70

Seleniu SR ISO
micro.g/l < 0,03 0,1
15586/2004

(sursa SC Arteca Jilava SA – Raport de incercare nr. EN 934 din 30.06.2015)

Statia de epurare noua (pentru sistemul vacuumatic),

Aceasta statie cu capacitatea de 12.500 l.e., 750kgCBO5/zi si Qzi max = 1.500 m3/zi, construita de
Delta/DFR/Roediger, se bazeaza pe tehnologia de epurare cu SAM (Suport Artificial Mobil) sau
“BIOMEDIU” si are ca principiu de baza dezvoltarea si fixarea bacteriilor epuratoare pe suport de
plastic mobil, intens aerat, eliminand astfel necesitatea recircularii namolului.
Conform documentatiei de executie, statia de epurare Jilava este proiectata pentru Qzi max = 1.500
m3/zi si se compune din:
Linia apei:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
169
STUDIU DE FEZABILITATE

Camera de intrare

Gratare rare

Bazin de egalizare

Debitmetru influent

Compartiment aerob 1 cu SAM

Compartiment aerob 2 cu SAM

Compartiment anoxic cu SAM si mixer

Decantor lamelar

Dezinfectie cu UV

Conducta descarcare apa epurata

Linia namolului:

Separare prin hidrociclonare

Bazin de stocare namol ingrosat

Deshidratare namol (cu saci)

Depozitare namol

Figura 4.3.1.12-3 - Schema bloc a proceselului tehnologic:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
170
STUDIU DE FEZABILITATE

APA UZATA
INFLUENTA

Qu zi max = 1.500 m3/zi


Qu or max = 250 m3/h

TRATARE PRIMARA
(gratare rare, statie de
pompare, gratare dese,
desnisipator - separator de
grasimi)

TRATARE
BIOLOGICA PRELUCRARE
(Unitate biologica "SAM"
NAMOL
PLATFORME
- "Suport Artificial Mobil" DEPOZITARE REZIDUURI
Echipament de
si decantoare secundare)
deshidratare cu saci

DEZINFECTIE
CU UV

CBO5 < 25mg/l


EFLUENT
CCO-Cr < 125mg/l
EPURAT MTS < 35mg/l
Nt < 10mg/l
Pt < 1mg/l

Statia de epurare (pentru sistemul vacuumatic) nu este in functiune, deci nu se poate face o evalua-
re epurarii actuale.

Facilitati existente de exploatare statie de epurare

Statia de epurare existenta este dotata cu o cladire tehnica/birouri.


Deficiente

Statia de epurare noua a localitatii Jilava nu este in functiune. Capacitatea statiei de epurare este in-
suficienta in raport cu extinderea de canalizare propusa prin proiect.
Monitorizarea calitatii efluentului

Deoarece reteaua de canalizare deserveste doar o parte din populatia totala a aglomerar rii Bucu-
re ti- Jilava, exista un impact asupra apelor subterane. Apa menajera necolectata ajunge direct in
acvifer. Ca urmare, apa din fantanile forate in primul strat acvifer nu mai este potabila, ea nefiind
recomandata pentru utilizare in scopuri gospodaresti, nici pentru prepararea hranei si nici pentru
consum. Sursele de poluare a apei freatice sunt scurgerile din fosele septice, infiltratiile de ape uzate
din canalizare, depozitarea necorespunzatoare a deseurilor.
Dezvoltarea aglomer rii Bucure ti- Jilava, atat din punct de vedere economic, cat si social, dar si ne-
cesitatea respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului inconjurator, impun construirea unei
extinderi de capacitate a statiei de epurare care sa realizeze tratarea intregului volum de apa uzata

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
171
STUDIU DE FEZABILITATE

colectat, astfel incat sa se asigure respectarea cerintelor de calitate pentru apele deversate in raul
Sabar.

4.3.1.12.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE


Nu este cazul intrucat nu exista un sistem centralizat de canalizare pentru apele uzate menajere.

4.3.1.12.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic


Volumele de apa uzata non-casnica provin de la consumatorii publici si de la agentii industriali.
Nu este cazul

4.3.1.12.2.2 Apa uzata non – casnica


Nu este cazul.

4.3.1.12.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata


La stabilirea volumelor de apa uzata, s-au avut in vedere considerentele generale prezentate in sub-
capitolul 4.1.4.
Principiile de calcul dar si algoritmii acestora sunt cuprinse in Capitolul 7, respectiv in Volumul II
– Anexe - Anexa 4.3.15 – Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea
Bucuresti - Jilava.
Se presupune ca imediat dupa perioada de implementare a proiectului, valoarea consumului casnic
specific va creste in functie de elasticitatea cererii de apa, dupa introducerea contorizarii si a tarifelor
care sa recupereze costul.
Evolutia debitului specific casnic de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensio-
nare a sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.12-7 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Jilava

Anul/q spec (l/om,zi)


Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti- 95 95 100 100 105 110


-
Jilava

Pentru etapa de perspectiva, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali a
fost estimat, tinand cont de tipurile de consumatori: scoli, gradinite, magazine, restaurante, centre
comerciale, primarii, hoteluri, etc.
Evolutia debitului de apa uzata public si comercial, luat in considerare la stabilirea debitelor de di-
mensionare a sistemului de canalizare a fost considerat egal cu consumul de apa public si comercial
si are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.12-8 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Jilava

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti-
- 148,07 154,56 175,93 188,62 210,43 232,25
Jilava

Pentru etapa de perspectiva analizata, s-a prevazut o crestere a volumului de apa uzata provenita de
la agentii industriali, ca urmare a dezvoltarii industriei mici si mijlocii, prin marirea numarului con-

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
172
STUDIU DE FEZABILITATE

sumatorilor industriali si comerciali care vor deversa apele uzate in reteaua de canalizare. S-a luat in
considerare si faptul ca multi dintre consumatorii industriali vor evacua la canalizare un debit mai
mare decat cel preluat din sistemul de alimentare cu apa. Situatia actuala dovedeste tendinta aces-
tora de a dezvolta surse proprii de alimentare cu apa.
Tabel 4.3.1.12-9 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea bucuresti - Jilava

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti- - 204,34 213,29 242,78 260,30 290,30 320,51


Jilava

4.3.1.12.2.4 Apa din infiltratii


Premizele de evolutie a infiltratiilor

Elemente privind metodologia de apreciere a infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare precum si


alte considerente privind nivelul de performanta pot fi consultate in Studiul de balanta apa uzata
pentru aglomerare Bucure ti-Jilava, prezentat in Volumul II, Anexe – Anexa 9.6.2.18 – Studiul
de balan a apei uzate Jilava.
Masuratori debite de noapte

Pentru anul 2014 nu sunt masuratori deoarece canalizarea nu este functionala.


Prognoza apa din infiltratii

Ca urmare a analizei prezentate in cadrul Studiului de Balanta a apei uzate elaborat pentru sistemul
Jilava, Consultantul considera ca o rata medie de infiltratii (inclusiv componenta comerciala) de ma-
ximum 38% din debitul mediu zilnic de timp uscat sau max. 0,5 m3/zi/cm_dia/km pentru componen-
ta reala, este acceptabila din punct de vedere economic pentru proiectarea sistemelor de canalizare
in perspectiva de 30 de ani.
Conform estimarilor Consultantului, pentru localitatea Jilava, in perioada de implementare a proiec-
tului, se va inregistra o crestere a ratei medii de infiltratii, respectiv a volumului de apa rezultat din
infiltratii. Incepand cu anul 2025 datorita invechirii retelelor, volumul infiltratiilor incepe sa creasca,
ajungand in anul 2045 ca ponderea infiltratiilor din debitul total de apa uzata sa aiba valorarea esti-
mata de 19,45%.
Ca urmare, evolutia prognozata a debitelor de infiltratii pentru aglomerarea Bucuresti - Jilava este
cuprinsa intre 0,26 m3/zi/cm_dia/km (an 2023) si 0,49 m3/zi/cm_dia/km (an 2045). Debitul de
infiltratii va creste de asemenea, odata cu extinderea retelei de canalizare in localitate in urmatorii
30 de ani.
Tabel 4.3.1.12-10 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Jilava

Anul/m3/zi/cm_dia/km
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti- 0,26 0,28 0,34 0,39 0,44 0,49


-
Jilava

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
173
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.12-11 Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucuresti - Jilava

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an - 94.575 102.142 121.056 139.970 158.885 177.799


Volum
m3/zi - 259,11 279,84 331,66 383,48 435,30 487,12
infiltratii
% - 12,31 12,76 13,22 14,11 14,32 14,49

4.3.1.12.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate


Conform evolutiilor prezentate, tabelul urmator prezinta volumele de apa uzata pe tipuri de consu-
matori, pentru etapa de perspectiva, anul 2045.
Tabel 4.3.1.12-12 - Centralizarea volumelor de apa uzata – Aglomerarea Bucuresti - Jilava

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

m3/an 847.727
Consumatori casnici
m3/zi 2.322,54

m3/an 116.985
Industrie
m3/zi 320,51

m3an 84.772
Comert si servicii publice
m3/zi 232,25

m3/an 1.049.485
Debit total de apa uzata (casnic+non-casnic)
m3/zi 2.875,30

m3/an 177.800
Infiltratii in sistemul de canalizare
m3/zi 487,12

m3/an 1.227.285
Debit total de apa uzata, inclusiv infiltratiile
m3/zi 3.362,42

Estimare debite caracteristice


Determinarea debitelor de calcul apa uzata pentru aglomerarea Bucuresti - Jilava se gaseste in Vo-
lumul II - Anexe - Anexa 4.3.15 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea
Bucuresti - Jilava.
La dimensionarea sistemelor de canalizare, s-au luat in considerare debitele prezentate in tabelul
urmator:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
174
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.12-13 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Bucuresti - Jilava

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

Debit mediu zilnic (Qzi med) m3/zi 3.362,42

Debit maxim zilnic (Qzi max) m3/zi 4.368,78

Debit maxim orar (Qor max) m3/zi 266,56

Debit mediu anual m3/an 1.227.283

Perioada de calcul m3/zi 30

Indicatori tinta privind colectarea si epurarea apei uzate


Indicatorii prezentati in tabelul de mai jos prezinta comparativ situatia actuala cu cea de dupa im-
plementarea proiectului POIM, odata cu racordarea in totalitate a consumatorilor la retea si reduce-
rea procentului de infiltratii din volumul total de apa uzata.
Tabel 4.3.1.12-14 - Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate Jilava

Aglomerarea Bucuresti - Jilava

Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator u.m.
curente prognozate prognozate

(2014) (2023) (2045)

3.1.1. Populatia totala in aglomerare Pers. 13.181 15.728 21.114

3.1.3 Populatie conectata la sistemul Pers.


0 15.728 21.114
de canalizare

3.4.5. Incarcare conectata la sistemull.e.


0 17.490 23.878
de canalizare

3.2.1. Total volum apa uzata colecta-


m3/zi 0 2.105,64 3.362
ta (flux mediu apa uzata)

*Nota:Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset al tabelului cu indicatorii de performanta


din Volumul II – Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta.
Tabel 4.3.1.12-15 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Jilava

Aglomerarea Bucuresti - Jilava

Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator Unitate
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

3.7.2 Capacitate hidraulica proiec- m3/zi 0 3.183 4.539

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
175
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucuresti - Jilava

Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator Unitate
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)
tata a statiei de epurare (Qzi
max)

Capacitate biologica proiecta-


3.7.3 kgCBO5/zi 0 1225 1.433
ta

Procent utilizat din capacita-


3.7.5 tea biologica proiectata % 0 86 100
(3.4.1/3.7.3)

Capacitatea statiei de epurare


3.7.7 l.e. 12.500** 20.420 23.878***
in locuitori echivalenti

Volum total de apa uzata tra-


tata in statiile de epurare
3.7.8 (mediu anual la borna de m3/zi 0 2.106 3.362
iesire a statiei de tratare a
apei uzate)

Volumul de apa uzata tratata


cu o calitate a efluentului
3.7.8.10 m3/zi 0 2.106 3.362
conform cu EC UWWTD
91/271/EEC

Procent din volumul de apa


uzata epurata cu o calitate a
% din
3.7.8.11 efluentului conform cu EC 0 100 100
3.2.1
UWWTD 91/271/EEC Articol
4(5)

3.7.8.12 Total CBO5 tratat/eliminat kgCBO5/zi 0 1.049/997 1.433/1.349

kgCCO-
3.7.8.13 Total CCO-Cr tratat/eliminat 0 2.009/1.836 2.865/2.445
Cr/zi

3.7.8.14 Total azot tratat/eliminat kgN/zi 0 192/171 263/229

3.7.8.15 Total fosfor tratat/eliminat kgP/zi 0 31/29 43/40

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset al tabelului cu indicatorii de performanta
din Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta.
**Statia de epurare Jilava (12.500 l.e.) nu este in functiune

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
176
STUDIU DE FEZABILITATE

***Nota: Extindere pentru 2045.


Tabel 4.3.1.12-16 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp aglomerare Jilava

Aglomerarea Bucuresti - Jilava

Valori Valori Valori


Nr. crt.* Indicator u.m.
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Incarcare biologica tota- kg


3.4.1 0 1.049 1.433
la (CBO5) CBO5/zi

Procentul pentru consu- % din


3.4.1.4 0 90 92
matori casnici 3.4.1

% din
3.4.1.5 Procent pentru industrie 0 8,5 6
3.4.1

Procent pentru comert si % din


3.4.1.6 0 1,5 2
servicii publice 3.4.1

3.4.2.1 Concentratie CBO5 mg/l 0 498 426

3.4.2.2 Concentratie CCO mg/l 0 997 852

3.4.2.3 Suspensii solide mg/l 0 581 497

3.4.2.4 Concentratie azot total mg/l 0 91 78

3.4.2.5 Concentratie fosfor total mg/l 0 15 13

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.
**Nota: Valorile sunt calculate la nivelul anului 2030, an de referinta pentru dimensionarea statiei de
epurare Jilava

4.3.1.12.3 DEFICIENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE


In prezent, reteaua de canalizare prin vacuum existenta nu este pusa in functiune si nu este exploa-
tata si intretinuta de catre Operatorul Regional Apa Canal Ilfov, fiind in curs de preluare de catre
acesta.
Reteaua de canalizare gravitationala de pe strada Garii a fost pusa in functiune in anul 1950, iar la
momentul actual deserveste gospodariile aflate pe strada Garii. Colectorul necesita interventii perio-
dice de vidanjare datorita gradului mare de colmatare si deplasarii tuburilor, cauzate de tasari ale
pamantului, fapt ce genereaza discomfort locuitorilor din zona. Prin urmare, acest tronson necesita
reabilitare.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
177
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.12-17 - Principalele deficiente din sistemul de canalizare Jilava

Nr.
Componenta Deficienta principala
Crt.

1 Retea de canalizare Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama


stradala, fiind necesare extinderi ale acesteia.
Reteaua de canalizare de pe strada Garii are du-
rata de viata depasita, fiind pusa in functiune in
anul 1950 si necesita reabilitare.

2 Statii de pompare apa uzata Nu se constata deficiente.

3 Statie de epurare Statia de epurare noua a localitatii Jilava nu este


in functiune si nu are capacitate de a prelua de-
bitele de apa uzata provenite din extinderile
retelor de canalizare.

Investitiile prevazute pentru remedierea deficientelor enumerate mai sus sunt indicate in Volumul I
- Capitolul 9, subcapitol 9.3.12 – Aglomerarea Bucure ti-Jilava.

4.3.1.12.4 BILANTUL CICLULUI APEI


Balanta de apa a rezultat pe baza debitelor de apa stabilite pentru fiecare categorie de consumatori:
populatie, industrie (incluzand principalele companii industriale, companii mici si mijlocii si institutiile
publice), considerand un procent variabil pentru pierderile de apa, respectiv pentru infiltratii.
Metodologia de calcul atat pentru apa potabila cat si pentru apa uzata, este prezentata in breviarul
de calcul, anexat in Volumul II – Anexe – Anexa 3.3.15, respectiv Anexa 4.3.15.
Tabel 4.3.1.12-18 - Bilantul ciclului de apa Jilava

2014 2023 2045


Componentele balantei apei
m3/zi % m3/zi % m3/zi %
Productia de apa
apa subterana 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
apa de suprafata 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

alte surse (ANB) 0,00 0% 1984,92 100% 3374,64 100%


Sub- total productie 0,00 0% 1984,92 100% 3374,64 100%

Distributia apei
Pierderile de apa 0,00 0,00% 165,03 8,31% 541,15 16,04%
Componenta tehnica/reala 0,00 0,00% 74,04 3,73% 116,13 3,44%
Componenta comerciala 0,00 0,00% 90,99 4,58% 425,02 12,59%

Sub - total pierderi de apa 0,00 0,00% 165,03 8,31% 541,15 16,04%

Alimentarea cu apa 0,00 0,00% 1.819,89 91,69% 2833,49 83,96%


Consumatori casnici 0,00 0,00% 1494,14 75,27% 2322,54 68,82%

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
178
STUDIU DE FEZABILITATE

2014 2023 2045


Componentele balantei apei
m3/zi % m3/zi % m3/zi %
Consumatori publici si comerciali 0,00 0,00% 148,07 7,46% 232,25 6,88%
Consumatori industriali 0,00 0,00% 177,68 8,95% 278,70 8,26%

Sub-total alimentare cu apa 0,00 0,00% 1819,89 91,69% 2833,49 83,96%

Sub-total distributie 0,00 0,00% 1984,92 100% 3374,64 100%

Colectarea apei uzate


Canalizare 0,00 0,00% 1846,54 87,69% 2875,30 85,51%
Consumatori casnici 0,00 0,00% 1494,14 70,96% 2322,54 69,07%
Consumatori publici si comerciali 0,00 0,00% 148,07 7,03% 232,25 6,91%
Consumatori industriali 0,00 0,00% 204,34 9,70% 320,51 9,53%
Infiltratii 0,00 0,00% 259,11 12,31% 487,12 14,49%
Intrari WWTP 0,00 0,00% 2105,65 100% 3362,42 100%

4.3.1.12.5 EMISAR
Apa uzata colectata de reteaua de canalizare a aglomerarii Bucure ti-Jilava se descarca in statia de
epurare Jilava.
Emisarul statiei de epurare Jilava este raul Sabar.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
179
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.13 AGLOMERAREA BALOTESTI

Aglomerarea Balotesti este formata din localitatile Balotesti, Dumbraveni si Saftica si totalizeaza un
numar de 9.576 l.e. si face parte din UAT Balotesti

Figura 4.3.1.13-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Balotesti


Tabel 4.3.1.13-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Balotesti

Populatie
Localitati
Aglomerare UAT echivalenta
componente
(2014)

Balotesti

Balotesti Balotesti Dumbraveni 9.576

Saftica

Total 9.576

4.3.1.13.1 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA


Aglomerare Balotesti dispune in prezent de un sistem de canalizare ce deserveste localitatea
Balotesti si localitatea Dumbraveni si este alcatuit din urmatoarele obiecte:
retele de canalizare;

statii de pompare si conducte de refulare;

statie de epurare

Prin programul AFM s-au prevazut lucrari de extindere a sistemului de canalizare si pentru localitatea
Saftica, care constau in:
statie de epurare;

extindere retele de canalizare;

statii de pompare si conducte de refulare;

La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, lucrarile de extindere la
sistemul de canalizare prevazute prin programul AFM, nu erau finalizate.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
180
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.13-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Balotesti

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)
Locuitori echivalenti l.e. 9.576 11.229 11.835
Populatia totala locuitor 8.867 9.647 10.580
Populatia racordata locuitor 3.151 5.329 8.480
Rata de racordare % 35,54 55,24 80,15

4.3.1.13.1.1 Retele de canalizare


Reteaua de canalizare ce deserveste localitatile Balotesti si Dumbraveni are o lungime totala de
22.000 m realizata din tuburi de PVC-KG cu diametre cuprinse intre Dn160 – 250 mm.
Reteaua de canalizare pentru localitatea Sfatica, prevazuta prin programul AFM si aflata in executie,
are lungimea de 7.900 m, din tuburi PVC cu diametre de 315 si 400 mm
Tabel 4.3.1.13-3- Retea de canalizare Balotesti – Dumbraveni - Saftica

Nr. Diametru Lungime Observatii


Material
crt. (mm) (m)

1 PVC 250 22.000 Retea existenta realizata la nivelul anului 2005

2 PVC 315-400 7.900 Extindere retea prin AFM la nivelul anului 2014

TOTAL Lungime 29.900

Numarul de racorduri aferent retelei de canalizare este de 2.072 bucati din care, 256 bucati existen-
te iar 2.446 bucati aflate in curs de realizare prin programul AFM.
Deficiente

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala, fiind necesare extinderi ale acesteia.

4.3.1.13.1.2 Statii de pompare apa uzata


Reteaua de canalizare din localitatile Balotesti si Dumbraveni dispune de 2 doua statii de pompare
ape uzate.
Statia de pompare ape uzate SPAU1ex este o constructie din beton armat ingropata.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
181
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.13-2 Statie de pompare apa uzata SPAU1ex

Statia de pompare ape uzate SPAU2ex este o constructie din beton armat ingropata. Camera
gratarelor si caminul de intrare sunt constructii din beton armat ingropate.

Figura 4.3.1.13-3 Statia de pompare apa uzata SP 2 Balotesti

In cadrul programului AFM prin care se realizeaza extinderea sistemului de canalizare si in localitatea
Saftica, sunt prevazute 8 statii de pompare astfel:
Statia de pompare apa uzata (SPAU1ex) amplasata pe DN1 Stanga Nord este utilata cu 1+1 pompe
cu caracteristicile:
Q = 10 m3/h;
H = 5 m;
P = 2,5 kW.
Statia de pompare apa uzata (SPAU2ex) amplasata pe DN1 Stanga Sud este utilata cu 1+1 pompe
cu caracteristicile:
Q = 10 m3/h;
H = 5,1 m;
P = 2,5 kW.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
182
STUDIU DE FEZABILITATE

Statia de pompare apa uzata (SPAU3ex) amplasata pe DN1 Dreapta Nord este utilata cu 1+1 pompe
cu caracteristicile:
Q = 10 m3/h;
H = 5,2 m;
P = 2,5 kW.
Statia de pompare apa uzata (SPAU4ex) amplasata pe DN1 Dreapta Nord este utilata cu 1+1 pompe
cu caracteristicile:
Q = 14 m3/h;
H = 5 m;
P = 4 kW.
Statia de pompare apa uzata (SPAU5ex) amplasata pe DN1 Dreapta Nord este utilata cu 1+1 pompe
cu caracteristicile:
Q = 14 m3/h;
H = 5,4 m;
P = 4 kW.
Statia de pompare apa uzata (SPAU6ex) amplasata pe DN1 Dreapta Sud este utilata cu 1+1 pompe
cu caracteristicile:
Q = 10 m3/h;
H = 6,6 m;
P = 2,5 kW.
Statia de pompare apa uzata (SPAU7ex) amplasata pe DN1 Dreapta Sud este utilata cu 1+1 pompe
cu caracteristicile:
Q = 10 m3/h;
H = 5,5 m;
P = 2,5 kW.
Statia de pompare apa uzata (SPAU8ex) amplasata in incinta statiei de epurare este utilata cu 1+1
pompe cu caracteristicile:
Q = 14 m3/h;
H = 3,85 m;
P = 4 kW.
Deficiente

Conform expertizelor tehnice, atasate prezentei documentatii, s-au constatat urmatoarele deficiente
in cadrul statiilor de pompare existente in localitatile Balotesti si Dumbraveni:
La statiei de pompare SPAU1ex s-au constatat urmatoarele:
defecte la nivelul placii de la cota 0.00;
capacele de acces si ramele aferente sunt ruginite;
scara metalica ce faciliteaza accesul in interiorul statiei este complet degradata;
placa de beton prezinta zone deteriorare.
La statiei de pompare SPAU2ex s-au constatat urmatoarele:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
183
STUDIU DE FEZABILITATE

capacul metalic de acces este degradat;


la nivelul placii din beton, bordajul golurilor este degradat;
scara metalica ce faciliteaza accesul in interiorul statiei este complet ruginita;
Totodata, SPAU2ex necesita reechipare deoarece nu are capacitatea de a prelua debitele provenite
din extinderile retelelor de canalizare.
Cele 2 statii de pompare nu sunt integrate in sistemul SCADA.

4.3.1.13.1.3 Statii de epurare


In Aglomerarea Balotesti exista o statie de epurare in functiune, cu capacitatea de 5.000 l.e. ce preia
apele uzate din localitatile Balotesti si Dumbraveni si o statie de epurare de 6.500 l.e executata
partial. Ambele statii au amplasament comun, pe malul raului Cociovalistea, pe soseaua Unirii.
De asemenea, se afla in curs de executie prin programul AFM, o statie de epurare cu capacitatea de
1.000 l.e. ce va prelua apele uzate menajere din localitatea Saftica. Aceasta este amplasata in loca-
litatea Saftica, pe strada Morarilor.
Descrierea infrastructurii actuale

Statia de epurare 5.000 l.e.


Statia de epurare cu capacitatea de 5.000 l.e. este functionala din anul 1970 avand o tehnlogie foar-
te invechita si contine urmatoarele obiecte tehnologice:
Un gratar cu curatire manuala;
Un debitmetru cu sectiune ingustata pentru masurarea nivelului apei si transformare in debit
influent – scos din functiune;
Doua decantoare cu etaj, tip Imhoff, de 750m3/zi corespunzator unei populatii de 5.000 l.e.,
in care se realizeaza decantarea namolului precum si stabilizarea anaeroba a acestuia;
Treapta de epurare biologica aeroba, cu namol activat, compusa din doua bazine de aerare
combinate cu decantoare secundare inglobate (oxicontact).
Platforma de uscare pentru depozitare si deshidratare a namolului fermentat. Aceasta a fost
partial demolata, pe suprafata acestuia construindu-se noua statie de epurare.
Apa uzata epurata este deversata in raul Cociovalistea.
Statia de epurare a fost dimensionata pentru o populatie echivalenta de 5.000 l.e.
Namolul generat in statia de epurare este preluat de compania Romprest Service SA, conform unui
contract incheiat intre Primaria Balotesti si respectiva companie de salubritate.
Figura 4.3.1.13-4 - Schema bloc a proceselor tehnologice – statie de epurare existenta in functiune,
5.000 l.e.:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
184
STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
185
STUDIU DE FEZABILITATE

Statia de epurare 6.500 l.e.


In aglomerarea Balotesti, in amplasament comun cu statia de 5000 l.e., exista o statie de epurare
realizata prin fonduri locale, de capacitate aprox. 6.500 l.e., nefinalizata (din lipsa de fonduri), ne-
functionala.
Aceasta statie de epurare a apelor uzate menajere a fost proiectata pentru capacitatea de 1.500
m3/zi, conceputa sub forma unei constructii monobloc, formata din:
Gratare cu curatare mecanica pentru retinerea corpurilor plutitoare;
Desnisipator – separator de grasimi aerat pentru retinerea nisipului si a grasimilor;
Bazin de omogenizare a incarcarilor si debitelor, acesta fiind aerat pentru evitarea depuneri-
lor;
Bazine selectoare;
Bazine de aerare formate din zona de denitrificare (fara aerare) si zona de nitrificare aerata.
Introducerea aerului in apa se face cu dispozitive ce genereaza bule fine, astfel transferul
oxigenului se face cu eficienta maxima. Recircularea interna a apei din zona aerata, unde se
realizeaza nitrificarea, in zona anaeroba unde se realizeaza denitrificarea, se realizeaza cu un
sistem air-lift;
Statie de suflante care asigura aerul necesar in treapta biologica;
Decantare secundara (bazine de sedimentare), echipate cu sistem air-lift pentru evacuarea
namolului biologic in exces si recircularea namolului biologic;
Bazin stocare concentrare namol care se amenajeaza intr-un decantor Imhoff;
Instalatie de deshidratare namol – centrifuga;
Platforma de deshidratare si uscare namol centrifugat.
Figura 4.3.1.13-5 - Schema bloc a proceselor tehnologice – statie de epurare, 6.500 l.e.:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
186
STUDIU DE FEZABILITATE

Statia de epurare noua, a fost construita in incinta vechii statii, pe platforma existenta de uscare a
namolului. Linia tehnlogica a fost proiectata astfel incat, unul din decantoarele Imhoff sa fie folosit
pentru concentrarea si stabilizarea namolului in exces inainte de pomparea in instalatia de deshidra-
tare.
Statia de epurare este dimensionata pentru un debit mediu zilnic Quz zi med = 1.500 m3/zi.
Incarcarile zilnice ale apei uzate influente considerate in calcul sunt:
CBO5 = 390 kg/zi
CCO-Cr = 750 kg/zi
MTS = 525 kg/zi
TN = 57kg/zi
TP = 15kg/zi.
Constructiile la statia de epurare au fost proiectate si executate in perioada 2006-2008 iar elemente-
le structurale au fost executate in proportie de 95%, astfel:
Bazinul de omogenizare;
Bazinele de selectare si indepartarea fosforului;

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
187
STUDIU DE FEZABILITATE

Bazinele de nitrificare;
Bazinele de sedimentare.
Pentru evaluarea starii tehnice a structurilor existente s-a realizat un raport de expertiza tehnica, ra-
port ce este atasat prezentei documentatii.
Astfel, din examinarea in situ a elementelor structurale s-au constatat urmatoarele:
La data efectuarii expertizei, acestea se aflau in stadiu de conservare (fara finisaje, tencuieli
sau alte materiale de protectie pentru etanseitate);
Structurile nu prezentau degradari (segregari, crapaturi, fisuri);
Nu s-au constatat degradari de pierdere a stabilitatii prin cedare de fundatii ca urmare a unor
exfiltratii prin radiere sau pereti avand in vedere perioada de aproximativ 10 ani in care
aceste constructii nu au fost exploatate;
Concluziile raportului de expertiza tehnica sunt:
Sunt necesare protectii la betonul exterior si interior al elementelor structurale;
Sunt necesare hidroizolatii si etansari la interiorul elementelor structurale;
Pentru consolidarea peretilor longitudinali de la bazinele de nitrificare este necesara monta-
rea unor tiranti metalici care sa fie ancorati de peretii bazinelor prin intermediul unor profile
metalice dispuse continuu pe lungimea bazinelor;
Sunt necesare lucrari de sistematizare verticala;
Este necesara realizarea protectiilor anticorozive pentru zonele afectate de coroziune (pasa-
relele metalice)
Conform expertizei tehnice, constructiile existente pot fi folosite in conditii de siguranta din punct de
vedere structural.
Statia de epurare 1.000 l.e.
In cadrul lucrarilor de extindere a sistemului de canalizare prin fonduri AFM, pentru localitatea
Saftica, s-a prevazut o statie de epurare containerizata.
Statia de epurare are capacitate de 1.000 l.e., un debit de 200m3/zi si foloseste tehnologia de epura-
re MBBR.
Conform documentatiei de executie, elementele componente statiei de epurare sunt urmatoarele:
Treapta de pre-epurare – epurare mecanica;
Treapta de epurare biologica;
Treapta de sterilizare;
Treapta de prelucrare si deshidratare a namolului.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
188
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.13-6 - Schema bloc a proceselor tehnologice - statie de epurare existenta noua, nefina-
lizata, 1.500 l.e.:

Deficiente:
Statia de epurare existenta din localitatea Balotesti cu capacitate de 5.000 l.e., se afla in stare avan-
sata de degradare. Nu este proiectata cu facilitati pentru eliminarea azotului si fosforului din apa
uzata. Echipamentele sunt depasite ca durata de viata.
Statia de epurare cu capacitatea de 6.500 l.e., care este amplasata in aceeasi incinta cu cea exis-
tenta cu capacitatea 5.000 l.e., nu este functionala intrucat lucrarile nu sunt finalizate. Statia de
epurare nu are capacitatea necesara pentru a prelua intregul debit de apa uzata care se va colecta in
extinderile de canalizare propuse.
Statia de epurare Saftica cu capacitatea de 1.000 l.e., aflata in executie, nu are capacitatea necesara
pentru a prelua intregul debit de apa uzata care se va colecta din extinderile de canalizare propuse in
etapa de perspectiva.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
189
STUDIU DE FEZABILITATE

Exploatare si intretinere

Monitorizarea calitatii efluentului


Deoarece nu toata populatia existenta beneficiaza de sistemul centralizat de canalizare, deversarea
apelor uzate menajere in fose septice necorespunzatoare produce un impact negativ asupra apelor
subterane. Ca urmare, apa din fantanile forate in primul strat acvifer nu mai este potabila, ea nefiind
recomandata pentru utilizare in scopuri gospodaresti, nici la prepararea hranei si nici pentru consum.
Sursele de poluare ale apei freatice sunt scurgerile din fosele septice si depozitarea
necorespunzatoare a deseurilor.
Dezvoltarea localitatiilor din cadrul aglomerarii Balotesti, atat din punct de vedere economic, cat si
social, dar si necesitatea respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului inconjurator, impun
facilitati de preluare a apelor uzate menajere prin extinderea retelei de canalizare si tratarea aceste-
ia, astfel incat sa se asigure respectarea cerintelor de calitate pentru apele deversate in emisar.
Performanta epurarii curente SEAU 5.000 l.e. Balotesti
Tabel 4.3.1.13-4 - Evaluarea eficientei epurarii apelor uzata influente in statia de epurare 5.000 l.e.
Balotesti

Influent Efluent
statie de statie de Limite Limite
Performanta
Nr. Parametru Unitate epurare epurare NTPA NTPA
epurarii
cod proba cod proba 001 002

2075 2076

1 pH (25oC) - 10,09 7,80 - 6,5 – 6,5 –


8,5 8,5

2 Materii in sus- mg/l 440 152* 65% 35 350


pensie MTS

3 Consum chimic mgO2/l 402 304* 24% 125 500


de oxigen CCO-
Cr

4 Consum biochi- mgO2/l 300 220* 33% 25 300


mic de oxigen
CBO5

5 Substante ex- mg/l < 20 (6,2) < 20 (8,5) - 20 30


tractibile

6 Amoniu mgNH4+/l 17,8 66,5* - 2,0 30

7 Fosfor total Pt mgP/l 5,83 7,71* - 1,0 5,0

8 Detergenti mg/l 3,17 1,60* 50% 0,5 25

9 Nitriti mgNO2-/l 4,39 < 0,025 99% 1,0 -

10 Azot Kjeldahl mg/l 32,3 118 - - -

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
190
STUDIU DE FEZABILITATE

Influent Efluent
statie de statie de Limite Limite
Performanta
Nr. Parametru Unitate epurare epurare NTPA NTPA
epurarii
cod proba cod proba 001 002

2075 2076

11 Nitrati mgNO3-/l <5 5,32 - 25 -

12 Azot total (cal- mgN/l 34,8 119* - 10 -


culat)

*Valori superioare limitelor maxime admise de NTPA-001/2005


Performanta epurarii curente SEAU 6.500 l.e. Balotesti
Deoarece lucrarile la statia de epurare cu capacitatea de 6.500 l.e. nu sunt finalizate, aceasta fiind in
stadiu de conservare, nu se poate aprecia performanta epurarii.
Performanta epurarii curente SEAU 1.500 l.e. - Saftica
Deoarece lucrarile la statia de epurare prevazuta prin programul AFM nu sunt finalizate, nu se poate
aprecia performanta epurarii.

4.3.1.13.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE


La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, sunt disponibile doar
informatii cu privire la volumele de apa uzata casnica provenite din reteaua existenta. Intrucat
lucrarile de extindere la sistemul de canalizare propuse prin programul AFM nu sunt finalizate, pentru
aceste volume nu sunt disponibile informatii.

4.3.1.13.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic


Debitele de apa uzata casnica actuale sunt influentate de rata de conectare a consumatorilor la sis-
temul de canalizare si valoarea consumului casnic specific inregistrat.
In prezent, rata de conectare a consumatorilor casnici la sistemul de canalizare Balotesti este de
35,54% cuu un numar de locuitori racordati fiind de 3.151.
Tabel 4.3.1.13-5 - Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Balotesti, an 2014

u.m. Consum casnic

m3/an 147.807

m3/zi 404,95
Sursa:Operatorul Regional Apa Canal Ilfov

4.3.1.13.2.2 Apa uzata non – casnica


Volumele de apa uzata non-casnica provin de la consumatorii publici si de la agentii industri-
ali/comerciali.
Tabel 4.3.1.13-6 - Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Balotesti, an
2014

u.m. Consum non - casnic

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
191
STUDIU DE FEZABILITATE

u.m. Consum non - casnic

m3/an 13.718

m3/zi 37,58

Sursa: Operatorul Regional APA Canal Ilfov

4.3.1.13.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata


La stabilirea volumelor de apa uzata, s-au avut in vedere considerentele generale prezentate in sub-
capitolul 4.1.4.
Principiile de calcul dar si algoritmii acestora sunt cuprinse in Capitolul 7 respectiv in Volumul II,
Anexe - Anexa 4.3.16- Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Balotesti.
Se presupune ca imediat dupa perioada de implementare a proiectului, valoarea consumului casnic
specific se va reduce/va creste in functie de cererea de apa, dupa introducerea contorizarii si a tari-
felor care sa recupereze costul.
Evolutia debitului specific casnic de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensio-
nare a sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.13-7 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Balotesti

Anul/q spec (l/om,zi)


Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Balotesti 129 95 95 100 100 105 110

Pentru etapa de perspectiva, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali a
fost estimat, tinand cont de tipurile de consumatori: scoli, gradinite, magazine, restaurante, centre
comerciale, primarii, hoteluri, etc..
Evolutia debitului de apa uzata, public si comercial, luat in considerare la stabilirea debitelor de di-
mensionare a sistemului de canalizare, a fost considerat egal cu consumul de apa, public si comerci-
al, si are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.13-8 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Balotesti

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Balotesti 37,58 125.78 130,10 147,76 158,39 168,30 177,32

Pentru etapa de perspectiva analizata, s-a prevazut o crestere a volumului de apa uzata provenita de
la agentii industriali, ca urmare a dezvoltarii industriei mici si mijlocii, prin marirea numarului con-
sumatorilor industriali si comerciali care vor deversa apele uzate in reteaua de canalizare. S-a luat in
considerare si faptul ca multi dintre consumatorii industriali vor evacua la canalizare un debit mai
mare decat cel preluat din sistemul de alimentare cu apa. Situatia actuala dovedeste tendinta aces-
tora de a dezvolta surse proprii de alimentare cu apa.
Tinand cont de cele prezentate mai sus, pana in anul 2045, conform estimarilor Consultantului, dez-
voltarea unitatilor industriale va fi constanta, debitul inregistrand cresteri anuale de 3,7%.
Evolutia debitului industrial de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensionare a
sistemului de canalizare are urmatoarele valori:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
192
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.13-9 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Balotesti

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Balotesti - 255,55 259,25 268,84 278,79 289,10 299,80

4.3.1.13.2.4 Apa din infiltratii


Premizele de evolutie a infiltratiilor
Elemente privind metodologia de apreciere a infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare precum si
alte considerente privind nivelul de performanta al sistemului, pot fi consultate in Studiul de balanta
pentru aglomerarea Balotesti, anexat prezentei documentatii in Volumul II - Anexe - Anexa
9.6.2.7 – Studiu balanta apa uzata Balotesti.
Pentru sistemul de canalizare Balotesti s-a avut in vedere urmatoarele considerente:
Reteaua de canalizare functioneaza atat gravitational cat si prin pompare;
Colectoarele au diametre cuprinse in domeniul 160 – 400 mm fiind executate din PVC;
Masuratori debite de noapte

S-au efectuat masuratori la statia de pompare SPAU1ex caracterizata ca fiind statie periferica in
retea (fara alte statii de pompare in amonte).
Pentru evaluarea volumelor pompate s-a utilizat metoda volumetrica si/sau metoda orelor de
functionare acestea nefiind echipate cu contoare de debit si functionand cu turatie constanta. Pentru
orele de noapte, s-a golit bazinul de aspiratie pana la nivelul minim. Se remarca faptul ca intre orele
2-4 pompele nu au functionat. Pentru evaluarea volumului zilnic s-au contorizat orele de functionare
prin metoda energiei consumate, dupa ce, in prealabil, s-a verificat capacitatea pompei active si
energia consumata in unitatea de timp.
Pentru a verifica starea globala a retelei de canalizare s-au efectuat masuratori si la statia de epura-
re pe canalul de intrare din beton armat cu sectiune rectangulara, cu latime de 32 cm in care apa a
variat intre 15 si 30 de cm. Masuratoarea s-a facut prin instalarea unui debitmetru pentru canale
deschise cu masura continua a nivelului pe o sectiune cunoscuta dotat cu totalizator debit.
Masuratorile s-au efectuat in lunile Martie – Aprilie 2015, pe timp ploios dar si in zile de timp uscat.
Debitul de noapte minim masurat s-a obtinut prin impartirea la 2 a volumului masurat pe intervalele
aminte. Debitul de apa uzata evacuat in fiecare ora a intervalului nocturn a fost considerat 12% din
debitul de apa uzata mediu orar al zilei de masuratori.
Tabel 4.3.1.13-10 - Masuratori de noapte la SPAU1ex Balotesti
Debit masurat Infiltratii
Data 3
(m /h) (m3/h)
Timp ploios
18.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,73 0,55
19.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,67 0,52
Pe timp uscat
22.04.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,58 0,34
23.04.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,50 0,32

Amonte de statia de pompare apa uzata lungimea retelei masoara cca. 2.400 m diametrul mediu es-
te de 25 cm. Rata de infiltratii, calculata in functie de valoarea maxima a debitului de infiltratii 0,55

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
193
STUDIU DE FEZABILITATE

m3/h, reprezinta cca 0,22 m3/zi/cm_dia/km. Debitul zilnic masurat variaza in domeniul 42 -55
m3/zi.
Tabel 4.3.1.13-11 - Masuratori de noapte SEAU Balotesti
Debit masurat Infiltratii
Data 3
(m /h) (m3/h)
Timp ploios
18.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 8,70 5,42
19.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 9,22 5,42
Pe timp uscat
22.04.2015 (ora 3.00 – 4.00) 7,40 4,20
23.04.2015 (ora 3.00 – 4.00) 8,10 4,30

Amonte de SEAU lungimea retelei existente Balotesti masoara cca.22 km cu diametrul mediu (esti-
mat prin medie ponderata lungime asociata cu diametru) este de 28,5 cm. Rata de infiltratii, calcula-
ta in functie de valoarea maxima a debitului de infiltratii 5,42 m3/h, reprezinta cca 0,20
m3/zi/cm_dia/km. Debitul total evacuat la statia de epurare in zilele masuratorilor a fost cuprins in
domeniul 718 – 890 m3/zi.
Debitul mediu zilnic descarcat la statia de epurare in 2014 a fost de cca. 856,9 m3/h. Raportat la
acesta debitul de infiltratie reprezinta cca. 25,68 %. Infiltratiile obtinute din informatiile Operatoru-
lui, se ridica la 48,36 % din debitul zilnic mediu descarcat. Se deduce ca diferenta apartine fie racor-
durilor ilegale si/sau erorilor de apreciere a volumului consumat - componenta comerciala. Compo-
nenta comerciala a infiltratiilor atinge cca. 22,68% din debitul mediu de timp uscat.
Prognoza apa de infiltratii
Ca urmare a analizei prezentate in cadrul Studiului de Balanta a apei uzate, anexat in Volumul II –
Anexe – Anexa 9.2.6.7, Consultantul considera ca o rata medie de infiltratii (inclusiv componenta
comerciala) de maximum 30% din debitul mediu zilnic de timp uscat sau max. 0,5 m3/zi/cm_dia/km,
este acceptabila din punct de vedere economic pentru proiectarea sistemelor de canalizare in per-
spectiva de 30 de ani.
Conform estimarilor Consultantului, pentru sistemul de canalizare Balotesti unde se vor realiza ex-
tinderi ale retelelor de canalizare, in perioada 2023 – 2025 se va inregistra o scadere a ratei medii
de infiltratii, determinata de masurile pentru limitarea si prevenirea infiltratiilor puse in aplicare de
catre Operator. Incepand cu anul 2030, datorita invechirii retelelor, volumul infiltratiilor incepe sa
creasca, ajungand in anul 2045 ca ponderea infiltratiilor din debitul total de apa uzata sa aiba valora-
rea estimata de 22,08%.
Ca urmare, evolutia prognozata a debitelor de infiltratii pentru aglomerarea Balotesti este cuprinsa
intre 0,27 m3/zi/cm_dia/km (an 2023) si 0,35 m3/zi/cm_dia/km (an 2045). Debitul de infiltratii va
creste de asemenea, odata cu extinderea retelei de canalizare in localitate in urmatorii 30 de ani.
Tabel 4.3.1.13-12 – Evolutia ratei de infiltratii in aglomerarea Balotesti

Anul/m3/zi/cm_dia/km
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Balotesti 0,49 0,27 0,21 0,22 0,25 0,30 0,35

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
194
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.13-13 -Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Balotesti

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an 151.274 115.464 90.826 110.259 146.124 176.262 210.973


Volum
infiltratii m3/zi 414,45 316,34 248,84 302,08 400,34 482,91 578,01
Balotesti
% 48,36 18,50 14,80 15,88 19,77 21,35 22,08

4.3.1.13.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate


Conform evolutiilor prezentate, tabelul urmator prezinta volumele de apa uzata pe tipuri de consu-
matori, pentru etapa de perspectiva:
anul 2030 pentru statiei de epurare;
anul 2045 pentru retele canalizare.
Tabel 4.3.1.13-14- Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Balotesti

Valoare Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2030) (an 2045)

m3/an 432.051 570.331


Consumatori casnici
m3/zi 1.183,70 1.562,55

m3/an 98.127,50 109.427


Industrie
m3/zi 268,842 299,80

m3an 53.932 64.722


Comert si servicii publice
m3/zi 147,759 177,32

m3/an 584.110 744.480


Debit total de apa uzata (casnic+non-casnic)
m3/zi 1.600,30 2.039,67

m3/an 110.259 210.977


Infiltratii in sistemul de canalizare
m3/zi 302.07 578,02

m3/an 697.369 955.457


Debit total de apa uzata, inclusiv infiltratiile
m3/zi 1.902,37 2.617,70

Estimare debite caracteristice


Determinarea debitelor de calcul apa uzata pentru aglomerarea Balotesti se gaseste in Volumul II,
Anexa 4.4.16 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Balotesti.
La dimensionarea sistemelor de canalizare, s-au luat in considerare debitele prezentate in tabelul
urmator:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
195
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.13-15- Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, sistem canalizare Balotesti

Valoare Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2030)* (an 2045)**

Debit mediu zilnic (Qzimed) m3/zi 1.902,37 2.617,70

Debit maxim zilnic (Qzimax) m3/zi 2.382,47 3.229,59

Debit maxim orar (Qormax) m3/zi 206,21 248,46

Debit mediu anual m3/an 694.369 955.457

Perioada de calcul m3/zi 15 30

*Anul 2030 reprezinta anul de perspectiva pentru dimensionare a statiei de epurare


**Anul 2045 reprezinta anul perspectiva pentru dimensionarea retelelor de canalizare
Indicatori tinta privind colectarea si epurarea apei uzate
Indicatorii prezentati in tabelul de mai jos prezinta comparativ situatia actuala cu cea de dupa im-
plementarea proiectului POIM, odata cu racordarea in totalitate a consumatorilor la retea si reduce-
rea procentului de infiltratii din volumul total de apa uzata.
Tabel 4.3.1.13-16 - Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate Balotesti

Aglomerarea Balotesti
Nr.
Indicator u.m. Valori Valori Valori Valori
Crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030)** (2045)***

Populatie to-
3.1.1 tala in aglo- pers. 9.576 10.580 11.837 14.204
merare

Populatie co-
nectata la sis-
3.1.3 pers. 3.151 10.580 11.837 14.204
temul de ca-
nalizare

Incarcare co-
nectata la sis-
3.4.5 l.e. 4.180 11.835 13.065 15.704
temul de ca-
nalizare

Total volum
apa uzata co-
3.2.1 lectata (flux m3/zi 857 1.703 1.902 2.618
mediu apa
uzata)

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
196
STUDIU DE FEZABILITATE

**Anul 2030 reprezinta anul de perspectiva pentru dimensionare a statiei de epurare


***Anul 2045 reprezinta anul perspectiva pentru dimensionarea retelelor de canalizare
Tabel 4.3.1.13-17 Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Balotesti

Aglomerarea Balotesti
Nr.
Indicator u.m. Valori Valori Valori Valori
Crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Capacitate
hidraulica
proiectata a
3.7.2 m3/zi 1.500 2.384 2.384 3.273
statiei de epu-
rare (Qzi
max)

Capacitate bi-
3.7.3 ologica pro- kgCBO5/zi 300** 784 784 942
iectata

Procent utili-
zat din capa-
citatea biolo-
3.7.5 % 70 91 100 100
gica proiecta-
ta
(3.4.1/3.7.3)

Capacitatea
statiei de epu-
3.7.7 rare in locui- l.e. 5.000** 15.704
13.065 13.065*
tori
echivalenti

Volum total
de apa uzata
tratata in
statiile de
epurare (me-
3.7.8 m3/zi 857 1.703 1.902 2.618
diu anual la
borna de
iesire a statiei
de tratare a
apei uzate)

Volumul de
apa uzata tra-
tata cu o cali-
3.7.8.1
tate a efluen- m3/zi 0 1.703 1.902 2.618
0
tului conform
cu EC UWWTD
91/271/EEC

3.7.8.1 Procent din % din


0 100 100 100
1 volumul de 3.2.1

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
197
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Balotesti
Nr.
Indicator u.m. Valori Valori Valori Valori
Crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)
apa uzata
epurata cu o
calitate a
efluentului
conform cu
EC UWWTD
91/271/EEC
Articol 4(5)

3.7.8.1 Total CBO5


kgCBO5/zi 251/97 710/668 784/736 942/903
2 tratat/eliminat

3.7.8.1 Total CCO-Cr kgCCO-


502/121 1.420/1.207 1.568/1.330 1.884/1.690
3 tratat/eliminat Cr/zi

3.7.8.1 Total azot tra-


kgN/zi 46/7 130/113 144/125 173/157
4 tat/eliminat

3.7.8.1 Total fosfor


kgP/zi 7,5/2 21/19 24/22 28/27
5 tratat/eliminat

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset al tabelului cu indicatorii de performanta
din Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta.
**Valorile se refera la statia de epurare Balotesti. Statia de epurare Saftica este in faza de proiect.
***Extindere pentru 2045
Tabel 4.3.1.13-18 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – Balotesti

Aglomerare Balotesti

Nr. Valori cu- Valori pro- Valori pro-


Indicator U.M.
crt.* rente gnozate gnozate
(2014) (2023) (2030)

kg
3.4.1 Incarcare biologica totala (CBO5) 251 710 942
CBO5/zi

Procentul pentru consumatori % din


3.4.1.4 95 89,4 81
casnici 3.4.1

% din
3.4.1.5 Procent pentru industrie 0 9,2 11
3.4.1

Procent pentru comert si servicii % din


3.4.1.6 4,4 1,4 8
publice 3.4.1

3.4.2.1 Concentratie CBO5 mg/l 293 417 360

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
198
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerare Balotesti

Nr. Valori cu- Valori pro- Valori pro-


Indicator U.M.
crt.* rente gnozate gnozate
(2014) (2023) (2030)

3.4.2.2 Concentratie CCO mg/l 585 834 720

3.4.2.3 Suspensii solide mg/l 341 487 420

3.4.2.4 Concentratie azot total mg/l 54 76 66

3.4.2.5 Concentratie fosfor total mg/l 9 13 11

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II - Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.

4.3.1.13.3 DEFICIENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE


Principalele deficiente constatate in urma analizei situatiei existente din aglomerarea Balotesti, sunt
prezentate in tabelul de mai jos.
Tabel 4.3.1.13-19 - Deficiente din sistemul de canalizare Balotesti:

Element Componente Deficiente principale

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala, fiind


1 Retea de canalizare
necesare extinderi ale acesteia.

Statiile de pompare SPAU1ex si SPAU2ex prezinta degradari la


elementele structurale din beton (la nivelul placii de beton - bor-
dajul golurilor de acces) si urme de rugina la elementele metalice
(capace, scari de acces).
Statii de pompare apa
2 Este necesara reechiparea statiei de pompare SPAU2ex pentru
uzata
functionarea acesteia la parametri de calcul ai etapei de perspec-
tiva.
Nu sunt prevazute facilitati pentru integrarea statiilor SPAU1ex si
SPAU2ex in sistemul SCADA.
Statia de epurare din localitatea Saftica nu are capacitatea de a
prelua debitele de apa uzata provenite din extinderile retelelor de
canalizare

Statia de epurare din localitatea Balotesti nu are capacitatea de a


3 Statii de epurare
prelua debitele de apa uzata provenite din extinderile retelelor de
canalizare. Procesul tehnologic prezinta deficiente - limitele ad-
mise ale efluentului la descarcarea in emisar sunt depasite sis-
tematic.

Investitiile prevazute pentru remedierea deficientelor mai sus enumerate sunt indicate in Volumul I
- Capitolul 9, subcapitol 9.3.14 – Aglomerarea Balote ti.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
199
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.13.4 BILANTUL CICLULUI APEI


Tabelul de mai jos prezinta debitele curente de productie, consumul de apa si pierderile din sistem
(atat componenta tehnica/reala cat si componenta comerciala a pierderilor), precum si ratele de co-
lectare a apei uzate si infiltratiile (atat componenta tehnica/reala si componenta comerciala) in sis-
tem.
De asemenea tabelul mai prezinta si tintele viitoare aplicabile dupa finalizarea Proiectului POIM, pre-
cum si tintele pe termen lung (perspectiva) pentru Aglomerarea Balotesti.
Tabel 4.3.1.13-20 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Balotesti

2014 2023 2045


Componentele balantei apei 3 3 3
m /zi % m /zi % m /zi %
Productia de apa
apa subterana 690,51 100,00% 1461,57 100,00% 1461,57 62,89%
apa de suprafata 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
alta sursa (import) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 862,24 37,10%
Sub- total productie 690,51 100% 1461,57 100% 2323,81 100%

Distributia apei
Pierderile de apa 132,26 19,15% 278,39 19,05% 464,76 20,00%
Componenta tehnica/reala 86,82 12,57% 153,63 10,51% 293,92 12,65%
Componenta comerciala 45,44 6,58% 124,77 8,54% 170,84 7,35%
Sub - total pierderi de apa 132,26 19,15% 278,39 19,05% 464,76 20,00%

Alimentarea cu apa 558,25 80,85% 1183,18 80,95% 1859,05 80,00%


Consumatori casnici 518,68 75,12% 1005,10 68,77% 1562,44 67,24%
Consumatori publici si comerciali 39,56 5,73% 125,78 8,61% 177,31 7,63%
Consumatori industriali 0,00 0,00% 52,30 3,58% 119,31 5,13%
Sub-total alimentare cu apa 558,25 80,85% 1183,18 80,95% 1859,05 80,00%

Sub-total distributie 690,51 100% 1461,57 100% 2323,81 100%

Colectarea apei uzate


Canalizare 442,53 51,64% 1386,43 81,42% 2039,67 77,92%
Consumatori casnici 404,95 47,25% 1005,10 59,03% 1562,55 59,69%
Consumatori publici si comerciali 37,58 4,39% 125,78 7,39% 177,32 6,77%
Consumatori industriali 0,00 0,00% 255,55 15,01% 299,80 11,45%
Infiltratii 414,45 48,36% 316,34 18,58% 578,02 22,08%
Intrari WWTP 856,99 100% 1702,77 100% 2617,69 100%

4.3.1.13.5 EMISAR
Apa uzata colectata de reteaua de canalizare a aglomerarii Balotesti se descarca in statiiile de epura-
re Balotesti iar apa uzata menajera colectata de reteaua de canalizare din Saftica va fi descarcate in
statia de epurare ce se va construi in i Saftica.
Emisarul statiei de epurare Balotesti este raul Cociovalistea.
Emisarul statiei de epurare Saftica va fi raul Cociovalistea.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
200
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.14 AGLOMERAREA BUCURE TI - TUNARI

Aglomerarea Bucure ti-Tunari este formata din localitatea Tunari, are un numar de 5.829 l.e. si face
parte din UAT Tunari.

Figura 4.3.1.14-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Bucure ti-Tunari


Tabel 4.3.1.14-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Bucure ti-Tunari

Populatie
Localitati
Aglomerare UAT echivalenta
componente
(2014)

Bucure ti-
Tunari Tunari 5.829
Tunari

Total 5.829

4.3.1.14.1 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA


In aglomerarea Bucure ti-Tunari exista un sistem de canalizare de tip divizor, realizat prin fonduri
PNDR Masura 322 ce cuprinde urmatoarele obiecte:
retea de canalizare menajera;
statii de pompare ape uzate;
conducte de refulare
statie de epurare
La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, lucrarile la sistemul de ca-
nalizare nu erau finalizate.
Tabel 4.3.1.14-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Tunari

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)
Locuitori echivalenti l.e. 5.829 7.189 7.548
Populatia totala locuitor 5.752 6.258 6.440
Populatia racordata locuitor 0 843 843
Rata de racordare % 0 13,47 13,09

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
201
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.14.1.1 Retele de canalizare


Reteaua de canalizare din aglomerarea Bucure ti-Tunari are o lungime de 7.331 m si un numar de
186 camine de vizitare, avand urmatoarele caracteristici:
Tabel 4.3.1.14-3 - Retea de canalizare Tunari

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

1 PVC 250 6.490 Realizati la


nivelul anu-
2 PVC 315 841
lui 2014

TOTAL Lungime 7.331

Numarul de racorduri aferent retelei de canalizare este de 281 bucati, racorduri aflate in curs de rea-
lizare prin programul PNDR.
Deficiente
Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala, fiind necesare extinderi ale acesteia.

4.3.1.14.1.2 Statii de pompare apa uzata


Pentru transportul apelor uzate la statia de epurare, a fost necesara executia a 6 statii de pompare a
apelor uzate, astfel:
Statia de pompare ape uzate SPAU1ex – camin PEID perete triplu tip fagure, circular cu D = 1,50 m
si H = 5,50 m, cu un volum de inmagazinare de cca. 1,08 m3, echipata cu 1+1 pompe, cu caracteris-
ticile:
Qstatie = 6,48 m3/h;
H = 7 m;
P = 2 kW;
Statia de pompare ape uzate SPAU2ex – camin PEID perete triplu tip fagure, circular cu D = 2,00 m
si H = 5,40 m, cu un volum de inmagazinare de cca. 1,98 m3, echipata cu 1+1 pompe, cu caracte-
risticile:
Q = 11,88 m3/h;
H = 7 m;
P = 2 kW;
Statia de pompare ape uzate SPAU3ex – camin PEID perete triplu tip fagure, circular cu D = 1,50 m
si H = 4,80 m, cu un volum de inmagazinare de cca. 1,20 m3, echipata cu 1+1 pompe, cu caracte-
risticile:
Q = 7,2 m3/h;
H = 9 m;
P = 2,4 kW;
Statia de pompare ape uzate SPAU4ex – camin PEID perete triplu tip fagure, circular cu D = 2,40 m
si H = 6,40 m, cu un volum de inmagazinare de cca. 3,60 m3, echipata cu 1+1 pompe, cu caracte-
risticile:
Q = 21,6 m3/h;

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
202
STUDIU DE FEZABILITATE

H = 9 m;
P = 3,6 kW;
Statia de pompare ape uzate SPAU5ex – camin PEID perete triplu tip fagure, circular cu D = 2,40 m
si H = 6,90 m, cu un volum de inmagazinare de cca. 8,40 m3, echipata cu 1+1 pompe, cu caracte-
risticile:
Q = 50,4 m3/h;
H = 7,5 m;
P = 6 kW;
Statia de pompare ape uzate SPAU6ex – camin PEID perete triplu tip fagure, circular cu D = 2,40 m
si H = 7,30 m, cu un volum de inmagazinare de cca. 10,20 m3, echipata cu 1+1 pompe, cu caracte-
risticile:
Q = 61,2 m3/h;
H = 8,50 m;
P = 6 kW;
Conductele de refulare sunt realizate din tuburi de PEID, avand diamtrele cuprinse intre De 110 ÷ De
225 mm si o lungime totala de 1.999 m, repartizata astfel:
De110 mm = 369 m;
De125 mm = 608 m;
De180 mm = 42 m;
De225 mm = 980 m.
Pe conductele de refulare au fost prevazute urmatoarele tipuri de camine:
Camine cu piese de curatire Di = 1.00 m pe conducta PEID De110: 10 buc;
Camine cu piese de curatire Di = 1.00 m pe conducta PEID De125: 13 buc;
Camine cu piese de curatire Di = 1.00 m pe conducta PEID De225: 28 buc.
Deficiente
Nu este cazul.

4.3.1.14.1.3 Statie de epurare


Amplasamentul statiei de epurare se afla in localitatea Tunari.
Emisarul statiei de epurare este raul Pasarea.
Lucrarile la statia de epurare nu sunt finalizate.
Descrierea infrastructurii actuale
Din fonduri PNDR Masura 322, s-a prevazut o statie de epurare cu capacitatea de 5.301 l.e., care sa
deserveasca localitatea Tunari.
Debitele de dimensionare ale statiei de epurare sunt urmatoarele:
Qu zi max = 699 m3/zi;
Qu zi med = 540m3/zi;
Qor max = 83 m3/h .
Solutia de epurare adoptata are la baza Unitatea de epurare compacta tip MBBR folosind tehnologia
de epurare cu biofiltru flotant – substrat mobil cu profil deschis.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
203
STUDIU DE FEZABILITATE

Pentru aceasta, schema de epurare cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:


Bazin de egalizare, omogenizare si pompare ape menajere
Treapta de epurare mecanica
Treapta de epurare biologica formata din doua linii identice
Unitate de dezinfectie cu ultraviolete
Unitati de stocare si dozare sulfat feric si polielectrolit
Bazin colectare si pompare namol
Unitate de deshidratare namol
Platforma depozitare containere
Cladire administrativa
Retele tehnologice
Camine de canalizare
Statia de epurare nefiind in functiune nu produce namol.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
204
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.14-2 - Schema bloc a proceselor tehnologice:

APA UZATA
INFLUENTA

Qu zi med = 540 m3/zi


Qu or max = 83 m3/h

TRATARE PRIMARA
(gratare rare, statie de
pompare, gratare dese,
desnisipator - separator de
grasimi)

PRELUCRARE
TRATARE NAMOL
PLATFORME
BIOLOGICA Echipament de DEPOZITARE REZIDUURI
(Tehnologie MBBR) deshidratare cu saci

DEZINFECTIE
CU UV

CBO5 < 25mg/l


EFLUENT
CCO-Cr < 125mg/l
EPURAT MTS < 35mg/l
Nt < 10mg/l
Pt < 1mg/l

Facilitati existente de exploatare statie de epurare

Containerul de personal este realizat din panouri tip sandwich si are doua compartimente: un com-
partiment este biroul in care va fi instalat tabloul pentru automatizarea procesului de epurare, iar ce-
lalalt este un grup sanitar.
Deficiente
Statia de epurare nu are capacitate suficienta de a prelua debitele de apa uzata menajera provenite
odata cu dezvoltarea aglomerarii, respectiv extinderile retelei de canalizare.
Exploatare si intretinere

Monitorizarea calitatii efluentului


Deoarece nu toata populatia existenta beneficiaza de sistemul centralizat de canalizare, deversarea
apelor uzate menajere in fose septice necorespunzatoare produce un impact negativ asupra apelor
subterane. Ca urmare, apa din fantanile forate in primul strat acvifer nu mai este potabila.
Sursele de poluare ale apei freatice sunt scurgerile din fosele septice si depozitarea
necorespunzatoare a deseurilor.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
205
STUDIU DE FEZABILITATE

Dezvoltarea localitatii Tunari, atat din punct de vedere economic, cat si social, dar si necesitatea
respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului inconjurator, impune realizarea unei statii de
epurare care sa asigure epurarea intregului volum de apa uzata colectata, astfel incat sa se asigure
respectarea cerintelor de calitate pentru apele deversate in emisar.
Performanta epurarii curente
Intrucat lucrarile la statia de epurare nu sunt finalizate nu se poate aprecia performanta epurarii.

4.3.1.14.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE


Conform celor prezentate anterior, sistemul de canalizare nu este pus in functiune intrucat lucrarile
nu sunt finalizate.

4.3.1.14.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic


Nu sunt informatii cu privire la consumul casnic menajer deoarece sistemul nu este pus in functiune.

4.3.1.14.2.2 Apa uzata non – casnica


Nu sunt informatii cu privire la consumul non-casnic menajer deoarece sistemul nu este pus in
functiune.

4.3.1.14.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata


La stabilirea volumelor de apa uzata, s-au avut in vedere considerentele generale prezentate in sub-
capitolul 4.1.4.
Principiile de calcul dar si algoritmii acestora sunt cuprinse in Capitolul 7, respectiv in Volumul II –
Anexe - Anexa 4.3.16- Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Bucure ti-
Tunari.
Se presupune ca imediat dupa perioada de implementare a proiectului, valoarea consumului casnic
specific se va reduce/va creste in functie de cerinta de apa, dupa introducerea contorizarii si a tarife-
lor care sa recupereze costul.
Evolutia debitului specific casnic de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensio-
nare a sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.14-4 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Bucure ti-Tunari

Anul/q spec (l/om,zi)


Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti- 75 75 85 95 100 100


-
Tunari

Pentru etapa de perspectiva, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali a
fost estimat, tinand cont de tipurile de consumatori: scoli, gradinite, magazine, restaurante, centre
comerciale, primarii, hoteluri, etc.
Evolutia debitului de apa uzata, public si comercial, luat in considerare la stabilirea debitelor de di-
mensionare a sistemului de canalizare, a fost considerat egal cu consumul de apa, public si comercial
si are urmatoarele valori:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
206
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.14-5 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Bucure ti-Tunari

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti-
- 50,12 51,84 58,87 63,11 67,05 70,65
Tunari

Pentru etapa de perspectiva analizata, s-a prevazut o crestere a volumului de apa uzata provenita de
la agentii industriali, ca urmare a dezvoltarii industriei mici si mijlocii, prin marirea numarului con-
sumatorilor industriali si comerciali care vor deversa apele uzate in reteaua de canalizare. S-a luat in
considerare si faptul ca multi dintre consumatorii industriali vor evacua la canalizare un debit mai
mare decat cel preluat din sistemul de alimentare cu apa. Situatia actuala dovedeste tendinta aces-
tora de a dezvolta surse proprii de alimentare cu apa.
Tinand cont de cele prezentate mai sus, pana in anul 2030, conform estimarilor Consultantului, dez-
voltarea unitatilor industriale va fi mai lenta, astfel pentru consumul de apa non-casnic s-a estimat o
crestere anuala de aproximativ 3,6%. Intre anii 2030 – 2045, dezvoltarea zonei industriale Tunari se
va face intr-un ritm mai accelerat, debitul inregistrand cresteri anuale cuprinse intre 4 – 4,8%.
Evolutia debitului industrial de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensionare a
sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.14-6 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Bucure ti-Tunari

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti- 221,61 236,01 278,49 334,19 407,72 505,57


-
Tunari

4.3.1.14.2.4 Apa de infiltratii


Premizele de evolutie a infiltratiilor

Elemente privind metodologia de apreciere a infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare precum si


alte considerente privind nivelul de performanta al sistemului, pot fi consultate in studiul de balanta
apa uzata pentru aglomerarea Bucure ti-Tunari, anexat prezentei documentatii in Volumul II -
Anexe - Anexa 9.6.2.8 – Studiu balanta apa uzata Bucure ti-Tunari.
Pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Bucure ti-Tunari s-a avut in vedere urmatoarele con-
siderente:
Reteaua de canalizare este in curs de executie;
Colectoarele au diametre cuprinse in domeniul 250 – 315 mm fiind executate din PVC;
Executia retelei de canalizare va fi conforma cu testele de acceptanta;
Se estimeaza ca racordurile ilegale si fenomenul de drenaj al apelor pluviale in canalizarea
menajera vor fi intr-un numar foarte redus;
Prognoza apa de infiltratii

Ca urmare a analizei prezentate in cadrul Studiului de Balanta a apei uzate, atasat in Volumul II –
Anexe – Anexa 9.6.2.8 – Studiul de balan a apei uzate Tunari, Consultantul considera ca o ra-
ta medie de infiltratii (inclusiv componenta comerciala) de maximum 30% din debitul mediu zilnic de

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
207
STUDIU DE FEZABILITATE

timp uscat sau max. 0,5 m3/zi/cm_dia/km este acceptabila din punct de vedere economic pentru
proiectarea sistemelor de canalizare in perspectiva de 30 de ani.
Conform estimarilor Consultantului, pentru sistemul Tunari unde se vor realiza extinderi ale retelelor
de canalizare, in perioada 2014 – 2025 se va inregistra o scadere a ratei medii de infiltratii, determi-
nata de masurile pentru limitarea si prevenirea infiltratiilor puse in aplicare de catre Operator.
Incepand cu anul 2030, datorita invechirii retelelor, volumul infiltratiilor incepe sa creasca, ajungand
in anul 2045 ca ponderea infiltratiilor din debitul total de apa uzata sa aiba valorarea estimata de
25,8%.
Ca urmare, evolutia prognozata a debitelor de infiltratii pentru aglomerarea Bucure ti-Tunari este
cuprinsa intre 0,10 m3/zi/cm_dia/km (an 2023) si 0,34 m3/zi/cm_dia/km (an 2045). Debitul de
infiltratii va creste de asemenea, odata cu extinderea retelei de canalizare in localitate in urmatorii
30 de ani.
Tabel 4.3.1.14-7 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Tunari

Anul/m3/zi/cm_dia/km
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Bucure ti- 0,10 0,10 0,16 0,21 0,26 0,34


-
Tunari

Tabel 4.3.1.14-8 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Bucure ti-Tunari

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an - 38.135 40.380 78.416 107.534 138.960 182.880


Volum
m3/zi - 104,48 110,63 214,83 294,61 380,71 501,04
infiltratii
% - 12,16 12,32 18,45 20,67 22,72 25,80

4.3.1.14.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate


Conform evolutiilor prezentate, tabelul urmator prezinta volumele de apa uzata pe tipuri de consu-
matori, pentru etapa de perspectiva, anul 2045.
Tabel 4.3.1.14-9 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Bucure ti-Tunari

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

m3/an 315.543
Consumatori casnici
m3/zi 864,50

m3/an 184.532
Industrie
m3/zi 505,56

m3an 25.787
Comert si servicii publice
m3/zi 70,64

Debit total de apa uzata (casnic+non-casnic) m3/an 525.861

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
208
STUDIU DE FEZABILITATE

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

m3/zi 1.440,71

m3/an 182.880
Infiltratii in sistemul de canalizare
m3/zi 501,04

m3/an 708.742
Debit total de apa uzata, inclusiv infiltratiile
m3/zi 1.941,75

Estimare debite caracteristice

Determinarea debitelor de calcul apa uzata pentru aglomerarea Bucure ti-Tunari se gaseste in Vo-
lumul II –Anexe - Anexa 4.3.17 Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Algomerarea
Bucure ti-Tunari.
La dimensionarea sistemelor de canalizare, s-au luat in considerare debitele prezentate in tabelul
urmator:
Tabel 4.3.1.14-10 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Bucure ti-Tunari

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

Debit mediu zilnic (Qzi med) m3/zi 1.941,75

Debit maxim zilnic (Qzi max) m3/zi 2.373,96

Debit maxim orar (Qor max) m3/zi 197,58

Debit mediu anual m3/an 708.742

Perioada de calcul m3/zi 30

Indicatori tinta privind colectarea si epurarea apei uzate

Indicatorii prezentati in tabelul de mai jos prezinta comparativ situatia actuala cu cea de dupa im-
plementarea proiectului POIM, odata cu racordarea in totalitate a consumatorilor la retea si reduce-
rea procentului de infiltratii din volumul total de apa uzata.
Tabel 4.3.1.14-11 - Indicatori de performanta pentru colectarea apei uzate Tunari

Aglomerarea Bucure ti-Tunari

Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator u.m.
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Populatie totala in
3.1.1 pers. 5.752 6.440 8.645
aglomerare

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
209
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucure ti-Tunari

Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator u.m.
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Populatie conecta-
3.1.3 ta la sistemul de pers. 0 6.440 8.645
canalizare

Incarcare conecta-
3.4.5 ta la sistemul de l.e. 0 7.548 9.911
canalizare

Total volum apa


uzata colectata
3.2.1 m3/zi 0 859,21 1.941,76
(flux mediu apa
uzata)

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.
Tabel 4.3.1.14-12 Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Tunari

Aglomerarea Bucure ti-Tunari

Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator Unitate
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Capacitate hidraulica proiecta-


3.7.2 ta a statiei de epurare (Qzi m3/zi 0 2.374 2.374
max)

3.7.3 Capacitate biologica proiectata kgCBO5/zi 0 595 595

Procent utilizat din capacitatea


3.7.5 biologica proiectata % 0 76 100
(3.4.1/3.7.3)

Capacitatea statiei de epurare


3.7.7 l.e. 5.301** 9.911 9911
in locuitori echivalenti

Volum total de apa uzata tra-


3.7.8 tata in statiile de epurare m3/zi 0 859 1.942
(mediu anual la borna de

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
210
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucure ti-Tunari

Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator Unitate
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)
iesire a statiei de tratare a
apei uzate)

Volumul de apa uzata tratata


cu o calitate a efluentului con-
3.7.8.10 m3/zi 0 859 1942
form cu EC UWWTD
91/271/EEC

Procent din volumul de apa


uzata epurata cu o calitate a
% din
3.7.8.11 efluentului conform cu EC 0 100 100
3.2.1
UWWTD 91/271/EEC Articol
4(5)

3.7.8.12 Total CBO5 tratat/eliminat kgCBO5/zi 0 453/431 595/547

kgCCO-
3.7.8.13 Total CCO-Cr tratat/eliminat 0 906/798 1.190/948
Cr/zi

3.7.8.14 Total azot tratat/eliminat kgN/zi 0 83/74 109/90

3.7.8.15 Total fosfor tratat/eliminat kgP/zi 0 13/12 17,8/16

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset al tabelului cu indicatorii de performanta
din Volumul II – Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de peroformanta.
**Statia de epurare Tunari este in constructie
Tabel 4.3.1.14-13 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – aglomerarea Bucu-
re ti-Tunari

Aglomerarea Bucure ti-Tunari

Nr. Valori Valori Valori


Indicator U.M.
crt.*
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Incarcare biologi- kg
3.4.1 0 453 595
ca totala (CBO5) CBO5/zi

Procentul pentru
% din
3.4.1.4 consumatori cas- 0 85 89,3
3.4.1
nici

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
211
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Bucure ti-Tunari

Nr. Valori Valori Valori


Indicator U.M.
crt.*
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Procent pentru % din


3.4.1.5 0 7 6
industrie 3.4.1

Procent pentru
% din
3.4.1.6 comert si servicii 0 8 4,7
3.4.1
publice

Concentratie
3.4.2.1 mg/l 0 527 302
CBO5

3.4.2.2 Concentratie CCO mg/l 0 1.054 612

3.4.2.3 Suspensii solide mg/l 0 615 357

Concentratie azot
3.4.2.4 mg/l 0 97 56
total

Concentratie fos-
3.4.2.5 mg/l 0 16 9
for total

Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II – Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.

4.3.1.14.3 DEFICIENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE


Principalele deficiente constatate in urma analizei situatiei existente din aglomerarea Bucure ti-
Tunari, sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Tabel 4.3.1.14-14 - Deficientele principale ale sistemului de canalizare din aglomerarea Bucure ti-
Tunari sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr.
Componenta Deficiente principale
Crt.

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama strada-


1. Retea de canalizare
la, fiind necesare extinderi ale acesteia.

2 Statie de pompare apa uzata Nu se constata deficiente.

Statia de epurare aflata in executie prin programul


PNDR, nu are capacitate suficienta de a prelua debitele
3 Statie de epurare
de apa uzata provenite din extinderile retelei de canaliza-
re.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
212
STUDIU DE FEZABILITATE

Investitiile prevazute pentru remedierea deficientelor mai sus mentionate sunt indicate in Volumul I
- Capitolul, subcapitol 9.3.13 –Aglomerarea Bucure ti-Tunari.

4.3.1.14.4 BILANTUL CICLULUI APEI


Tabelul de mai jos prezinta debitele curente de productie, consumul de apa si pierderile din sistem
(atat componenta tehnica/reala cat si componenta comerciala a pierderilor), precum si ratele de co-
lectare a apei uzate si infiltratiile (atat componenta tehnica/reala si componenta comerciala) in sis-
tem.
De asemenea tabelul mai prezinta si tintele viitoare aplicabile dupa finalizarea Proiectului POIM, pre-
cum si tintele pe termen lung (perspectiva).
Tabel 4.3.1.14-15 - Balanta ciclului de apa pentru aglomerarea Bucure ti-Tunari

2014 2023 2045


Componentele balantei apei 3 3 3
m /zi % m /zi % m /zi %
Productia de apa
apa subterana 0,00 100,00% 734,4 95,84% 777,6 53,74%
apa de suprafata 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
alta sursa (import) 0,00 0,00% 31,85 4,15% 669,25 46,26%
Sub- total productie 0,00 100% 766,25 100% 1446,85 100%

Distributia apei
Pierderile de apa 0,00 0,00% 109,46 14,29% 248,03 17,14%
Componenta tehnica/reala 0,00 0,00% 55,79 7,28% 141,37 9,77%
Componenta comerciala 0,00 0,00% 53,68 7,01% 106,66 7,37%
Sub - total pierderi de apa 0,00 0,00% 109,46 14,29% 248,03 17,14%

Alimentarea cu apa - 0,00% 656,79 85,71% 1198,82 82,86%


Consumatori casnici 0,00 0,00% 514,73 67,17% 921,30 63,68%
Consumatori publici si comerciali 0,00 0,00% 53,42 6,97% 75,29 5,20%
Consumatori industriali 0,00 0,00% 88,64 11,57% 202,23 13,98%
Sub-total alimentare cu apa 0,00 0,00% 656,79 85,71% 1198,82 82,86%

Sub-total distributie 0,00 0% 766,25 100% 1446,85 100%

Colectarea apei uzate


Canalizare 0,00 0,00% 754,73 87,84% 1440,72 74,20%
Consumatori casnici 0,00 0,00% 483,00 56,21% 864,50 44,52%
Consumatori publici si comerciali 0,00 0,00% 50,12 5,83% 70,65 3,64%
Consumatori industriali 0,00 0,00% 221,61 25,79% 505,57 26,04%
Infiltratii 0,00 0,00% 104,48 12,16% 501,04 25,80%
Intrari WWTP 0,00 0% 859,21 100% 1941,76 100%

4.3.1.14.5 EMISAR
Apa uzata colectata de reteaua de canalizare a aglomerarii Bucure ti-Tunari se descarca in statia de
epurare Tunari. Emisarul statiei de epurare Tunari este raul Pasarea.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
213
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.15 AGLOMERAREA BRANESTI

Aglomerarea Branesti este formata din localitatile: Branesti, Islaz si Pasarea si are un numar de de
12.165 l.e.

Figura 4.3.1.15-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Branesti


Tabel 4.3.1.15-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Branesti

Populatie
Localitati
Aglomerare UAT echivalenta
componente
(2014)

Branesti

Branesti Branesti Islaz 12.165

Pasarea

Total 12.165

4.3.1.15.1 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA


Sistemul de canalizare existent din aglomerarea Branesti este un sistem de tip divizor, realizat din
tuburi de beton si are o lungime totala de 2.000m
Prin POS Mediu, sistemul de canalizare a fost extins astfel:
Statie de epurare;
Extindere retea de canalizare;
Reabilitare retea de canalizare existenta;
Statii de pompare;
Conducte de refulare;
La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, lucrarile la sistemul de ca-
nalizare prevazute prin POS Mediu, nu erau finalizate.
Pentru localitatile Branesti si Izlaz, in cadrul POS Mediu s-au prevazut o serie de imbunatatiri ale in-
frastructurii de apa, prin Contractul de Lucrari ”Extindere si modernizare sisteme de apa si canalizare
menajera in localitatile Branesti si Islaz”. Pentru acest contract, finantarea a fost prevazuta intial a fi
asigurata prin POS Mediu (din economii), ulterior, dupa data de 31.12.2015 (data de expirare a peri-

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
214
STUDIU DE FEZABILITATE

oadei de eligibilitate a POS Mediu), s-a luat decizia includerii lucrarilor respective in POIM, (conform
adresei Beneficiarului nr. 59/03.02.2016).
In cadrul acestui proiect tehnic sunt prevazute urmatoarele lucrari de investitii:
Extindere retele de canalizare in Branesti si Islaz;
Realizarea a 2 statii de pompare ape uzate in localitatea Islaz si conductele de refulare afe-
rente.
Tabel 4.3.1.15-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Branesti

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)
Locuitori echivalenti l.e. 12.165 13.350 13.971
Populatia totala locuitor 11.264 12.255 13.265
Populatia racordata locuitor 217 10.928 11.145
Rata de racordare % 1,93 89,18 84,00

4.3.1.15.1.1 Retele de canalizare


In aglomerarea Branesti reteaua de canalizare are o lungime totala de cca. 41.776 m, din care 2.000
m reprezinta retea veche din beton, reabilitata prin programul POS si 39.776 m reprezinta extindere
retea canalizare prin POS Mediu.
Caracteristicile conductelor sunt prezentate in tabelele de mai jos:
Tabel 4.3.1.15-3 - Retea de canalizare localitatea Branesti

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

1 PVC 200 2.000 Realizata


prin POS
2 PVC 250 18.565
Mediu,
3 PVC 315 1.033 anul 2014

Reabilitata
prin Pos
4 beton 300 2.000
Mediu,
anul 2014

TOTAL Lungime 23.598

Tabel 4.3.1.15-4 - Retea de canalizare localitatea Islaz

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

1 PVC 250 7.109 Realizata prin POS Mediu, anul 2014

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
215
STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

TOTAL Lungime 7.109

Tabel 4.3.1.15-5 - Retea de canalizare localitatea Pasarea

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

1 PVC 250 11.069 Realizata prin POS Mediu, anul 2014

TOTAL Lungime 11.069

Numarul total de racorduri aferente retelei de canalizare din Branesti este de 2080 bucati, 62 exis-
tente iar 2018 propuse prin POS Mediu
Deficiente
Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala, fiind necesare extinderi ale acesteia.

4.3.1.15.1.2 Statii de pompare apa uzata


Sistemul de canalizare din aglomerarea Branesti are in componenta 14 statii de pompare, prevazute
prin programul POS Mediu.
Acestea sunt constructii tip cheson, ingropate. La intrarea in fiecare statie de pompare au fost
prevazute tocatoare pentru maruntirea corpurilor solide.
Statiile de pompare nou construite au fost echipate cu pompe submersibile astfel:
Localitatea Branesti
Statia de pompare apa uzata (SPAU1ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 26,70 m3/h;
H = 16,40 m;
P = 4,4 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De160 mm si
lungimea de 553 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU19ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 0,4 m3/h;
H = 6,7 m;
P = 1,2 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De32 mm si
lungimea de 119 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU6ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 2,16 m3/h;
H = 11,8 m;
P = 1,5 kW.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
216
STUDIU DE FEZABILITATE

Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De63 mm si
lungimea de 510 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU2ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 57,6 m3/h;
H = 9,1 m;
P = 5,9 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De225 mm si
lungimea de 357 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU3ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 43,2 m3/h;
H = 16,3 m;
P = 9,0 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De225 mm si
lungimea de 306 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU5ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 25,8 m3/h;
H = 15,40 m;
P = 3,1 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De160 mm si
lungimea de 52 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU4ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 29,9 m3/h;
H = 16 m;
P = 7,4 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De160 mm si
lungimea de 358 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU7ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 34,2 m3/h;
H = 4 m;
P = 3,1 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De200 mm si
lungimea de 6 m.
Localitatea Pasarea
Statia de pompare apa uzata (SPAU17ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 0,4 m3/h;
H = 11,30 m;
P = 1,7 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De40 mm si
lungimea de 106 m.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
217
STUDIU DE FEZABILITATE

Statia de pompare apa uzata (SPAU14ex) este utilata cu 1+1 pompe:


Q = 1,08 m3/h;
H = 8,3 m;
P = 1,2 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De40 mm si
lungimea de 157 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU10ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 7,6 m3/h;
H = 10,2 m;
P = 1,7 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De75 mm si
lungimea de 82 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU11ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 11,9 m3/h;
H = 17,7 m;
P = 2,4 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De90 mm si
lungimea de 273 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU13ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 0,4 m3/h;
H = 6,7 m;
P = 1,2 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De32 mm si
lungimea de 101 m.
Statia de pompare apa uzata (SPAU12ex) este utilata cu 1+1 pompe:
Q = 0,4 m3/h;
H = 6,7 m;
P = 1,2 kW.
Conducta de refulare aferenta statiei de pompare este realizata din PEID cu diametru De63 mm si
lungimea de 244 m.
Deficiente

Nu este cazul.

4.3.1.15.1.3 Statie de epurare


Amplasamentul statiei de epurare se afla in localitatea Branesti, pe strada Violetelor, pe malul lacului
Branesti.
Emisarul statiei de epurare este lacul Branesti.
Statia de epurare nu este pusa in functiune intructa lucrarile de executie nu sunt finalizate.
Descrierea infrastructurii actuale

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
218
STUDIU DE FEZABILITATE

Statia de epurare Branesti va asigura epurarea apelor uzate din aglomerarea Branesti si conformarea
cu standardele europene si romanesti in vigoare.
Solutia adoptata pentru epurarea apelor uzate este bazata pe tehnologia ICEAS (nitrificare-
denitrificarea si eliminarea biologica si chimica a fosforului).
Procesul ICEAS (sistem de aerare extinsa cu ciclu intermitent) este o varianta a sistemului SBR (re-
actor cu functionare secventiala) care permite ca intregul proces de epurare sa aiba loc intr-un sin-
gur bazin, inclusiv fazele de sedimentare si decantare ale ciclului.
Acest proces este un sistem complet automatizat care raspunde la variatiile de debit si incarcari in-
fluente in statia de epurare, este usor de extins si produce efluent de calitate superioara. Procesul
ICEAS necesita o suprafata mai mica de teren si mai putin echipament decat in procesul clasic cu re-
circularea namolului activ.
Conform documentatiei de executie, statia de epurare Branesti are o capacitate de 11.330 l.e., Qu zi
max = 1.590 m3/zi.
Statia de epurare cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:
Linia apei:

Camin de intrare
Canale gratare rare
Debitmetru influent
Camin vane pentru by-pass C1
Instalatie compacta: gratare dese, deznisipator, separator de grasimi
Camera de distributie la reactoarele biologice ICEAS
Reactoare biologice – ICEAS
Statie suflante pentru reactoarele biologice ICEAS
Statie pompare apa tehnologica
Canal dezinfectie UV si prelevare probe
Debitmetru efluent
Conducta descarcare in emisar
Linia namolului:

Statie pompare namol in exces de la ICEAS


Bazin stocare namol in exces
Statie pompare namol in exces la deshidratare
Reactor vertical pentru floculare namol
Instalatie tehnologica combinata ingrosare-deshidratare namol
Instalatie pentru prepararea si dozarea solutiei de polielectrolit
Statie pompare supernatant
Depozit temporar namol deshidratat 25%
Statia de epurare nefiind in functiune nu produce namol.

Figura 4.3.1.15-2 - Schema bloc a proceselor de tratare:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
219
STUDIU DE FEZABILITATE

APA UZATA
INFLUENTA

3
Qu zi med = 1.243 m /zi
Qu or max = 192 m3/h

TRATARE PRIMARA
(gratare rare, statie de
pompare, gratare dese,
desnisipator - separator de
grasimi)

TRATARE
BIOLOGICA PRELUCRARE CONDITIONARE
(Bazine SBR cu NAMOL NAMOL
alimentare continua) Ingrosare/deshidratare Conditionare cu var a
namol biologic in exces namolului deshidratat
(25%SU) (35%SU)

DEZINFECTIE
CU UV PLATFORME
DEPOZITARE NAMOL
Perioada de depozitare - 1
luna

CBO5 < 25mg/l


EFLUENT
CCO-Cr < 125mg/l
EPURAT MTS < 35mg/l
Nt < 10mg/l
Pt < 1mg/l

Facilitati existente de exploatare statie de epurare

Pentru exploatarea statiei de epurare este prevazuta o constructie pentru personalul administrativ,
dispecer si laborator de analize fizico-chimice si bacteriologice.
Cladirea este dotata cu vestiare si grupuri sanitare. Incaperile sunt dotate cu sisteme de incalzire,
ventilatie si protectie adecvate fiecarei functiuni, pentru asigurarea desfasurarii activitatii in conditii
conform normelor in vigoare. Aceasta mai include: birouri pentru personalul operator, incaperi speci-
al amenajate pentru laboratoarele de analiza specifice, vestiare, instalatii si grupuri sanitare, sala de
mese si incapere de prim ajutor.
Pentru laborator se asigura toate dotarile necesare pentru prelevarea, conservarea si realizarea ana-
lizelor fizico-chimice si bacteriologice specifice necesare.
Dotarile de laborator sunt in conformitate cu tipul de probe si frecventa de prelevare, cu normele de
prelevare, conservare si analize specifice, cu alte norme si standarde romanesti in vigoare (NTPA-
011, SR ISO 5667, SR EN ISO/CEI 17025:2005, etc.)

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
220
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.15-6 - Evaluarea starii fizice a echipamentului electro-mecanic si structurilor civile din
statia de epurare Branesti

Evaluarea conditiei Evaluarea Conditii


Nr. Anul
Componente Descriere fizice a echipamen- conditiei fizice a pentru re-
Crt. instalarii
tului E&M structurilor civile novare

- - - - - - -

Statia de epurare Branesti este in constructie, astfel nu se poate face o evaluare a echipamentului
electro-mecanic si a structurilor civile din incinta statiei.
Tabel 4.3.1.15-7 - Evaluarea eficientei epurarii apelor uzata influente in statia de epurare Branesti

Influent/Efluent Limite Limite


Performanta
N° Parametru Unitate statie de epurare NTPA NTPA
epurarii*
cod proba 2051 001 002

1 pH (25oC) - 7,76 N/A 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5

2 Materii in suspen- mg/l 88,0 N/A 35 350


sie MTS

3 Consum chimic de mgO2/l 57,8 N/A 125 500


oxigen CCO-Cr

4 Consum biochimic mgO2/l 38,0 N/A 25 300


de oxigen CBO5

5 Substante extrac- mg/l < 20 (16,8) N/A 20 30


tibile

6 Amoniu mgNH4+/l 17,3 N/A 2,0 30

7 Fosfor total Pt mgP/l 1,62 N/A 1,0 5,0

8 Detergenti mg/l 0,301 N/A 0,5 25

9 Nitriti mgNO2-/l < 0,025 N/A 1,0 -

10 Azot Kjeldahl mg/l 89,1 N/A - -

11 Nitrati mgNO3-/l <5 N/A 25 -

12 Azot total (calcu- mgN/l 90,2 N/A 10 -


lat)

*Statia de epurare Branesti este in constructie, deci nu se poate face o evaluare epur rii actuale.

Deficiente
Statia de epurare aflata in executie prin programul POS Mediu, nu are capacitate suficienta pentru a
prelua debitul aferent extinderilor retelei de canalizare la etapa de perspectiva.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
221
STUDIU DE FEZABILITATE

Exploatare si intretinere
Monitorizarea calitatii efluentului
Deoarece nu toata populatia existenta beneficiaza de sistemul centralizat de canalizare, deversarea
apelor uzate menajere in fose septice necorespunzatoare produce un impact negativ asupra apelor
subterane. Ca urmare, apa din fantanile forate in primul strat acvifer nu mai este potabila.
Sursele de poluare ale apei freatice sunt scurgerile din fosele septice si depozitarea
necorespunzatoare a deseurilor.
Deoarece statia de epurare nu functioneaza, apele uzate sunt deversate direct in emisar, afectandu-i
calitatea. Aceste ape contin poluanti de tipul: substante organice, substante extractibile cu solvent
organic, nutrienti – compusi de azot si fosfor – suspensii solide etc.
Dezvoltarea Aglomerarii Branesti, atat din punct de vedere economic, cat si social, dar si necesitatea
respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului inconjurator, impun facilitati de preluare a ape-
lor uzate menajere prin extinderea retelei de canalizare si tratarea acesteia, astfel incat sa se asigure
respectarea cerintelor de calitate pentru apele deversate in raul
Performanta epurarii curente
Statia de epurare Branesti este in constructie, nu trateaza apa uzata, nefiind pusa in functiune, iar
apa uzata colectata este deversata direct in emisar.

4.3.1.15.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE

4.3.1.15.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic


Debitele de apa uzata casnica actuale sunt influentate de rata de conectare a consumatorilor la sis-
temul de canalizare si valoarea consumului casnic specific inregistrat.
In prezent, rata de conectare a consumatorilor casnici la sistemul de canalizare Branesti este de
1,93% iar numarul de locuitori racordati fiind de 217.
Tabel 4.3.1.15-8 - Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Branesti

u.m. Total casnic

m3/an 8.610

m3/zi 23,59

Sursa: Operatorul Apa Canal

4.3.1.15.2.2 Apa uzata non – casnica


Volumele de apa uzata non-casnica provin de la consumatorii publici si de la agentii industri-
ali/comerciali.
Tabel 4.3.1.15-9 - Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Branesti

u.m. Total non - casnic

m3/an 10.377

m3/zi 28,43

Sursa: Operatorul Apa Canal

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
222
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.15.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata


La stabilirea volumelor de apa uzata, s-au avut in vedere considerentele generale prezentate in sub-
capitolul 4.1.4.
Principiile si algoritmii de calcul sunt prezentati in Capitolul 7, respectiv in Volumul II - Anexe -
Anexa 4.3.18 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Branesti.
Se presupune ca imediat dupa perioada de implementare a proiectului, valoarea consumului casnic
specific se va reduce/va creste in functie de cerinta de apa, dupa introducerea contorizarii si a tarife-
lor care sa recupereze costul.
Evolutia debitului specific casnic de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensio-
nare a sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.15-10 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Branesti

Anul/q spec (l/om,zi)


Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Branesti 109 95 95 100 100 105 110

Pentru etapa de perspectiva, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali a
fost estimat pentru aglomerarea Branesti, tinand cont de tipurile de consumatori: scoli, gradinite,
magazine, restaurante, centre comerciale, primarii, hoteluri, etc. si pornind de la serviciile publice
existente.
Evolutia debitului de apa uzata, public si comercial, luat in considerare la stabilirea debitelor de di-
mensionare a sistemului de canalizare a fost considerat egal cu consumul de apa public si comercial
are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.15-11 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Branesti

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Branesti 24,62 347,28 359,45 408,16 437,57 464,95 489,83

Pentru etapa de perspectiva analizata, s-a prevazut o crestere a volumului de apa uzata provenita de
la agentii industriali, ca urmare a dezvoltarii industriei mici si mijlocii, prin marirea numarului con-
sumatorilor industriali si comerciali care vor deversa apele uzate in reteaua de canalizare. S-a luat in
considerare si faptul ca multi dintre consumatorii industriali vor evacua la canalizare un debit mai
mare decat cel preluat din sistemul de alimentare cu apa. Situatia actuala dovedeste tendinta aces-
tora de a dezvolta surse proprii de alimentare cu apa.
Tinand cont de cele prezentate mai sus, pana in anul 2030, conform estimarilor Consultantului, dez-
voltarea unitatilor industriale va fi mai lenta, deci pentru consumul de apa non-casnic s-a estimat o
crestere anuala de aproximativ 3,6%. Intre anii 2030 – 2045, dezvoltarea zonei industriale Branesti
se va face intr-un ritm mai accelerat, debitul inregistrand cresteri anuale cuprinse intre 4 – 4,8%.
Evolutia debitului industrial de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensionare a
sistemului de canalizare are urmatoarele valori:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
223
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.15-12 - Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Branesti

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Branesti 3,82 141,20 150,38 177,.45 212,94 259,78 322,13

4.3.1.15.2.4 Apa de infiltratii


Premizele de evolutie a infiltratiilor
Elemente privind metodologia de apreciere a infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare precum si
alte considerente privind nivelul de performanta pot fi consultate in studiul de balanta apa uzata
propriu aglomerarii Branesti.
Pentru sistemul de canalizare Branesti s-a avut in vedere urmatoarele considerente::
Reteaua de canalizare este de tip gravitational;
Colectoarele au diametre cuprinse in domeniul 250 – 400 mm fiind executate din PVC;
Masuratori debite de noapte
Nu a fost necesara realizarea de masuratori atata timp cat sistemul existent aflat in functiune este
foarte vechi si va fi scos din functiune odata cu definitivarea lucrarilor la sistemul nou de canalizare
realizat prin POS Mediu.
Prognoza apa de infiltratii
Ca urmare a analizei prezentate in cadrul Studiului de Balanta a apei uzate pentru aglomerarea
Branesti, Consultantul considera ca o rata medie de infiltratii (inclusiv componenta comerciala) de
maximum 30% din debitul mediu zilnic de timp uscat sau max. 0,5 m3/zi/cm_dia/km, este accepta-
bila din punct de vedere economic pentru proiectarea sistemelor de canalizare in perspectiva de 30
de ani.
Conform estimarilor Consultantului, pentru sistemul Branesti unde se vor realiza extinderi ale
retelelor de canalizare, in perioada 2015 – 2025 se va inregistra o scadere a ratei medii de infiltratii,
determinata de masurile pentru limitarea si prevenirea infiltratiilor puse in aplicare de catre Opera-
tor. Incepand cu anul 2030, datorita invechirii retelelor, volumul infiltratiilor incepe sa creasca,
ajungand in anul 2045 ca ponderea infiltratiilor din debitul total de apa uzata sa aiba valorarea esti-
mata de 24,86%.
Ca urmare, evolutia prognozata a debitelor de infiltratii pentru aglomerarea Branesti este cuprinsa
intre 0,22 m3/zi/cm_dia/km (an 2023) si 0,38 m3/zi/cm_dia/km (an 2045). Debitul de infiltratii va
creste de asemenea, odata cu extinderea retelei de canalizare in localitate in urmatorii 30 de ani.
Tabel 4.3.1.15-13 – Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Branesti

Anul/m3/zi/cm_dia/km
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Branesti 6,40* 0,22 0,15 0,22 0,30 0,34 0,38

*) Valoarea indicatorului pentru 2014 a fost calculata pe baza rezultatelor preluate de la OR pe o


retea de canalizare foarte veche, aceasta fiind o situatie speciala, tinand cont ca sistemul de canali-
zarea realizat prin POS Mediu 2007-2013 nu este inca operational.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
224
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.15-14 - Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Branesti

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an 125.488 172.463 111.569 165.899 242.529 292.065 334.841


Volum
m3/zi 343,80 472,50 305,668 454,51 664,46 800,17 917,37
infiltratii
% 87,00 21,30 14,40 18,00 22,86 24,24 24,86

4.3.1.15.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate


Conform evolutiilor prezentate, tabelul urmator prezinta volumele de apa uzata pe tipuri de consu-
matori, pentru etapa de perspectiva, anul 2045.
Tabel 4.3.1.15-15 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Branesti

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

m3/an 715.433
Consumatori casnici
m3/zi 1.960,09

m3/an 117.578
Industrie
m3/zi 322,13

m3an 178.787
Comert si servicii publice
m3/zi 489,82

m3/an 1.011.798
Debit total de apa uzata (casnic+non-casnic)
m3/zi 2.772,04

m3/an 334.841
Infiltratii in sistemul de canalizare
m3/zi 917,37

m3/an 1.346.639
Debit total de apa uzata, inclusiv infiltratiile
m3/zi 3.689,42

Estimare debite caracteristice


Determinarea debitelor de calcul apa uzata pentru aglomerarea Balaceanca se gaseste in Volumul
II - Anexe - Anexa 4.3.18 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea
Branesti.
La dimensionarea sistemelor de canalizare, s-au luat in considerare debitele prezentate in tabelul
urmator:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
225
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.15-16 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Branesti

Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2045)

Debit mediu zilnic (Qzi med) m3/zi 3.689,42

Debit maxim zilnic (Qzi max) m3/zi 4.521,04

Debit maxim orar (Qor max) m3/zi 273,42

Debit mediu anual m3/an 1.346.639

Perioada de calcul m3/zi 30

Indicatori tinta privind colectarea si epurarea apei uzate

Indicatorii prezentati in tabelul de mai jos prezinta comparativ situatia actuala cu cea de dupa im-
plementarea proiectului POIM, odata cu racordarea in totalitate a consumatorilor la retea si reduce-
rea procentului de infiltratii din volumul total de apa uzata.
Tabel 4.3.1.15-17- Indicatori de performanta pentru colectarea apei uzate Branesti

Aglomerarea Branesti

Nr. Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.*
Curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

3.1.1. Populatia totala in aglomerare Pers. 11.264 13.265 17.819

3.1.3 Populatie conectata la sistemul de Pers.


217 13.265 17.819
canalizare

3.4.5. Incarcare conectata la sistemul del.e.


240 13.971 18.385
canalizare

3.2.1. Total volum apa uzata colectata m3/zi


0 2.221 3.689
(flux mediu apa uzata)

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
226
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.15-18 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Branesti

Aglomerarea Branesti

Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator u.m.
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

3.1.1 Populatie totala in aglomerare pers. 11.125 13.265 17.819

Populatie conectata la sistemul


3.1.3 pers. 217 13.265 17.819
de canalizare

Rata de conectare la sistemul


de canalizare conform % 1,95 100 100
estimarii POS Mediu

Incarcare conectata la siste-


3.4.5 l.e. 240 13.971 18.385
mul de canalizare

Total volum apa uzata colecta-


3.2.1 m3/zi 0 2.221 3.689
ta (flux mediu apa uzata)

Capacitate hidraulica proiecta-


3.7.2 ta a statiei de epurare (Qzi m3/zi 0 4.521 4521
max)

3.7.3 Capacitate biologica proiectata kgCBO5/zi 0 900 900

Procent utilizat din capacitatea


3.7.5 biologica proiectata % 0 93 100
(3.4.1/3.7.3)

Capacitatea statiei de epurare


3.7.7 l.e. 11.330** 18.385 18.385
in locuitori echivalenti

Volum total de apa uzata tra-


tata in statiile de epurare
3.7.8 (mediu anual la borna de m3/zi 0 2.221 3.689
iesire a statiei de tratare a
apei uzate)

Volumul de apa uzata tratata


cu o calitate a efluentului con-
3.7.8.10 m3/zi 0 2.221 3.690
form cu EC UWWTD
91/271/EEC

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
227
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Branesti

Valori Valori Valori


Nr. Crt.* Indicator u.m.
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Procent din volumul de apa


uzata epurata cu o calitate a
% din
3.7.8.11 efluentului conform cu EC 0 100 100
3.2.1
UWWTD 91/271/EEC Articol
4(5)

3.7.8.12 Total CBO5 tratat/eliminat kgCBO5/zi 0 838/783 900/808

kgCCO-
3.7.8.13 Total CCO-Cr tratat/eliminat 0 1.677/1.399 1.800/1.645
Cr/zi

3.7.8.14 Total azot tratat/eliminat kgN/zi 0 154/131 202/165

3.7.8.15 Total fosfor tratat/eliminat kgP/zi 0 25/23 33/29

*Nota:Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset al tabelului cu indicatorii de performanta


din Volumul II – Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta.
**Statia de epurare Branesti este in constructie
Tabel 4.3.1.15-19 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp aglomerare Branesti

Aglomerarea Branesti

Nr. Valori Valori Valori


Indicator u.m.
crt.*
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

Incarcare biologica totala kg


3.4.1 14 825 900
(CBO5) CBO5/zi

Procentul pentru consuma- % din


3.4.1.4 93 95 93
tori casnici 3.4.1

% din
3.4.1.5 Procent pentru industrie 0 3,3 4
3.4.1

Procent pentru comert si % din


3.4.1.6 7 1,7 3
servicii publice 3.4.1

3.4.2.1 Concentratie CBO5 mg/l 36 377 299

3.4.2.2 Concentratie CCO mg/l 73 755 598

3.4.2.3 Suspensii solide mg/l 42 440 349

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
228
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Branesti

Nr. Valori Valori Valori


Indicator u.m.
crt.*
curente prognozate prognozate
(2014) (2023) (2045)

3.4.2.4 Concentratie azot total mg/l 7 69 55

3.4.2.5 Concentratie fosfor total mg/l 1 11 9

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II – Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.

4.3.1.15.3 DEFICIENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE


Tabel 4.3.1.15-20 - Principalele deficiente din sistem Branesti

Nr.
Componenta Deficiente principale
crt

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama strada-


1. Retea de canalizare
la, fiind necesare extinderi ale acesteia.

2. Statii de pompare Nu se constata deficiente.

Statia de epurare aflata in executie prin programul POS


Mediu, nu are capacitate suficienta de a prelua debitele
3. Statie de epurare
de apa uzata menajera din perioada de perspectiva, res-
pectiv extinderile retelei de canalizare.

Investitiile prevazute pentru remedierea deficientelor mai sus mentionate sunt indicate in Volumul I
- Capitolul 9, subcapitolul 9.3.15 – Aglomerarea Br ne ti.

4.3.1.15.4 BILANTUL CICLULUI APEI


Tabelul de mai jos prezinta debitele curente de productie, consumul de apa si pierderile din sistem
(atat componenta tehnica/reala cat si componenta comerciala a pierderilor), precum si ratele de co-
lectare a apei uzate si infiltratiile (atat componenta tehnica/reala si componenta comerciala) in sis-
tem.
De asemenea tabelul mai prezinta si tintele viitoare aplicabile dupa finalizarea Proiectului POIM, pre-
cum si tintele pe termen lung (perspectiva).
Tabel 4.3.1.15-21 - Balanta ciclului de apa pentru Branesti

2014 2023 2045


Componentele balantei apei
m3/zi % m3/zi % m3/zi %
Productia de apa
apa subterana 494,90 100,00% 1814,4 91,52% 1814,4 56,91%
apa de suprafata 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
alta sursa (import) 0,00 0,00% 168,07 8,48% 1373,96 43,09%

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
229
STUDIU DE FEZABILITATE

2014 2023 2045


Componentele balantei apei 3 3 3
m /zi % m /zi % m /zi %
Sub- total productie 494,90 100% 1982,47 100% 3188,36 100%

Distributia apei
Pierderile de apa 425,76 86,03% 283,21 14,29% 546,57 17,14%
Componenta tehnica/reala 395,34 79,88% 130,67 6,59% 345,66 10,84%
Componenta comerciala 30,42 6,15% 152,54 7,69% 200,92 6,30%
Sub - total pierderi de apa 425,76 86,03% 283,21 14,29% 546,57 17,14%

Alimentarea cu apa 69,14 13,97% 1699,26 85,71% 2641,78 82,86%


Consumatori casnici 35,34 7,14% 1276,80 64,40% 1984,73 62,25%
Consumatori publici si comerciali 29,13 5,89% 351,86 17,75% 495,99 15,56%
Consumatori industriali 4,66 0,94% 70,60 3,56% 161,07 5,05%
Sub-total alimentare cu apa 69,14 13,97% 1699,26 85,71% 2641,78 82,86%

Sub-total distributie 494,90 100% 1982,47 100% 3188,36 100%

Colectarea apei uzate


Canalizare 52,03 13,15% 1748,66 78,73% 2772,05 75,14%
Consumatori casnici 23,60 5,96% 1260,18 56,74% 1960,09 53,13%
Consumatori publici si comerciali 24,62 6,22% 347,28 15,64% 489,83 13,28%
Consumatori industriali 3,82 0,96% 141,20 6,36% 322,13 8,73%
Infiltratii 343,80 86,85% 472,50 21,27% 917,37 24,86%
Intrari WWTP 395,84 100% 2221,16 100% 3689,42 100%

4.3.1.15.5 EMISAR
Apa uzata colectata de reteaua de canalizare a aglomerarii Branesti se descarca in statia de epurare
Branesti. Emisarul statiei de epurare Branesti este lacul Branesti.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
230
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.16 AGLOMERAREA MOARA VLASIEI

Aglomerarea Moara Vlasiei este formata din doua localitati: Moara Vlasiei si Caciulati are un numar
de 7.046 l.e. si face parte din UAT Moara Vlasiei.

Figura 4.3.1.16-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Moara Vlasiei


Tabel 4.3.1.16-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Moara Vlasiei

Populatie
Localitati
Aglomerare UAT echivalenta
componente
(2014)

Moara Vlasiei
Moara Vlasiei Moara Vlasiei 7.046
Caciulati

Total 7.046

4.3.1.16.1 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA


Sistemul de canalizare existent in aglomerarea Moara Vlasiei este de tip divizor si cuprinde
urmatoarele obiecte:
Retea de canalizare cu o lungime de 4.774 m;
Statii de pompare si conducte de refulare;
Statie de epurare.
Prin programul AFM s-au prevazut lucrari de extindere a sistemului de canalizare Moara Vlasiei care
constau in:
Extindere retea de canalizare cu o lungime de 6.311 m.
4 statii de pompare si conducte de refulare aferente.
La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, lucrarile la sistemul de ca-
nalizare prevazute prin programul AFM, nu erau finalizate.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
231
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.16-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Moara Vlasiei


Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)
Locuitori echivalenti l.e. 7.046 7.962 8.436
Populatia totala locuitor 6.710 7.301 8.007
Populatia racordata locuitor 545 1.976 2.521
Rata de racordare % 6,77 27,06 31,48

4.3.1.16.1.1 Retele de canalizare


In aglomerarea Moara Vlasiei reteaua de canalizare are o lungime totala de 11.085 m, din care
4.774 m retea existenta si 6.311 m reprezinta extindere retele prevazute prin programul AFM.
Tabel 4.3.1.16-3- Retea de canalizare Moara Vlasiei

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

1 PVC 250 6.311 propusa prin AFM la nivelul anului 2014

2 PVC 250 1.174


Existenta realizata la nivelul anului 2010
3 PVC 315 3.600

TOTAL Lungime 11.085

Numarul de racorduri aferent retelei de canalizare este de 737 bucati, din care 151 bucati sunt exis-
tente iar 586 bucati urmeaza a fi finalizate prin programul AFM/surse locale.
Deficiente
Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala, fiind necesare extinderi ale acesteia.

4.3.1.16.1.2 Statii de pompare apa uzata


Pentru transportul apelor uzate menajere catre statia de epurarea, pe sistemul de canalizare existent
au fost prevazute 6 statii de pompare ape uzate, astfel:
Statie de pompare SPAU1ex – constructie subterana din beton tip cheson, circular cu Di = 3,0 m cu
o adancime totala de H = 7,14 m echipate cu 1+1 pompe submersibile cu rotor tocator, cu caracte-
risticile:
Qp = 5 m3/h;
Hp = 9 m;
P = 1,7kW;

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
232
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.16-2 Statia de pompare SPAU1ex

Statia de pompare SPAU2ex – constructie subterana din beton tip cheson, circular cu Di = 3,0 m cu
o adancime totala de H = 6,13 m echipate cu 1+1 pompe, cu caracteristicile:
Qp = 10 m3/h;
Hp = 8 m;
P = 1,7kW;

Figura 4.3.1.16-3 Statia de pompare SPAU2ex

Conductele de refulare aferente celor 2 statii de pompare sunt din otel cu diametrul de Dn 50 mm,
iar armaturile montate pe acestea sunt cu filet.
Statia de pompare SPAU3ex (prevazuta prin programul AFM) – constructie din beton tip cheson, cir-
cular cu D = 2,0 m si H = 4,00 m, cu un volum de inmagazinare de cca. 3,14 m3, echipata cu 1+1
pompe:
Q = 10 l/s = 36 m3/h;
H = 40 m;
P = 10 kW.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
233
STUDIU DE FEZABILITATE

Statia de pompare SPAU4ex (prevazuta prin programul AFM) – constructie din beton tip cheson, cir-
cular cu D = 2,0 m si H = 3,00 m, cu un volum de inmagazinare de cca. 1,6 m3, echipata cu 1+1
pompe:
Q = 5 l/s = 18 m3/h;
H = 15 m;
P = 5,5 kW.
Statia de pompare SPAU5ex (prevazuta prin programul AFM) – constructie din beton tip cheson, cir-
cular cu D = 2,0 m si H = 3,75 m, cu un volum de inmagazinare de cca. 3,14 m3, echipata cu 1+1
pompe:
Q = 10 l/s = 36 m3/h;
H = 20 m;
P = 7,5 kW.
Statia de pompare SPAU6ex (prevazuta prin programul AFM) – constructie din beton tip cheson, cir-
cular cu D = 2,0 m si H = 5,30 m, cu un volum de inmagazinare de cca. 12,6 m3, echipata cu 1+1
pompe:
Q = 35 l/s = 126 m3/h
H = 15 m
P = 10 kW
Deficiente
Conform expertizelor tehnice, atasate prezentei documentatii, cele doua statii de pompare apa uzata
existente, SPAU1ex si SPAU2ex, prezinta degradari la nivelul bordajului gaurilor de acces, elementele
metalice sunt ruginite (capacele si ramele aferente, scarile de acces in interiorul statiei).
Luand in considerare extinderile retelei de canalizare, capacitatea de pompare va deveni insuficienta,
iar conductele de refulare vor deveni subdimentionate.
Cele doua statii nu sunt prevazute cu facilitati pentru integrarea in sistemul SCADA

4.3.1.16.1.3 Statie de epurare


Amplasamentul statiei de epurare existente se afla in localitatea Moara Vlasiei, pe strada Canelii, pe
malul raului Cociovalistea.
Emisarul statiei de epurare este raul Cociovalistea.
Descrierea infrastructurii actuale
Aglomerarea Moara Vlasiei dispune de o statia de epurare construita in anul 2006, in cadrul progra-
mului SAPARD cu o capacitate de 2.250 l.e. si un Quz zi max = 332 m3/zi.
Statia de epurare colecteaza apa uzata de la maximum 151 gospodarii.
Deoarece statia de epurare nu este prevazuta cu bazin tampon pentru preluarea namolurilor vidanja-
te, aceste namoluri sunt evacuate direct in statie fara o omogenizare prealabila. Datorita acestui
fapt, parametrii admisi la evacuarea in emisar sunt frecvent depasiti.
Singura instrumentatie de masura de care dispune statia de epurare este debitmetrul pentru
masurarea debitelor influente. Pentru debitul efluent in emisar nu exista un sistem de monitoriza-
re/masurare a calitatii acestuia.
Procedeul de epurare al statiei de epurare este de tip mecano-biologic, tehnologia de epurare fiind
de tip RESETILOVS.

Statia de epurare dispune de urmatoarele obiecte:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
234
STUDIU DE FEZABILITATE

Linia apei:

Treapta mecanica
Gratar mecanic cu distanta intre bare de 2mm;
Desnisipator – separator de grasimi;
Bazin de omogenizare si statie de pompare (pompele nu au convertizor de frecventa);
Treapta biologica
Bazin de nitrificare
Bazin de denitrificare
Bazin de selectare
Bazin de sedimentare
Statie de suflante (suflantele nu au convertizor de frecventa)
Dezinfectie cu UV
Linia namolului:

Bazin de stocare namol in exces


Deshidratare namol cu saci
Figura 4.3.1.16-4 - Schema bloc a proceselor de tratare:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
235
STUDIU DE FEZABILITATE

APA UZATA
INFLUENTA

3
Qu zi med = 260 m /zi
3
Qu or max = 14 m /h

TRATARE PRIMARA
(gratare rare, statie de
pompare, gratare dese,
desnisipator - separator de
grasimi)

TRATARE
BIOLOGICA PRELUCRARE
PLATFORME
(Unitate containerizata NAMOL
Resetilovs)
DEPOZITARE
Echipament
deshidratare cu saci
REZIDUURI

DEZINFECTIE
CU UV

CBO5 < 25mg/l


EFLUENT
CCO-Cr < 125mg/l
EPURAT MTS < 35mg/l
Nt < 10mg/l
Pt < 1mg/l

Tabel 4.3.1.16-4- Evaluarea starii fizice a echipamentului electro-mecanic si structurilor civile din
statia de epurare Moara Vlasiei

Evaluarea conditiei
Nr. Anul
Componente Descriere fizice a echipamen-
Crt. instalarii
tului E&M

Camin preluare ape uzate menaje-


1 Camin de intrare 2006 -
re

Acceptabila (necesi-
2 Gratar mecanic Colmatat 2006 ta operare
corespunzatoare)

Deznisipator sepa-
3 - 2006 Acceptabila
rator de grasimi

4 Bazin de omogeni- Colmatat 2006 Acceptabila (necesi-

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
236
STUDIU DE FEZABILITATE

Evaluarea conditiei
Nr. Anul
Componente Descriere fizice a echipamen-
Crt. instalarii
tului E&M
zare si statie de ta operare
pompare corespunzatoare)

Unitate de epurare biologica tip


5 Bazin biologic 2006 Acceptabila
Resetilovs

6 Dezinfectie cu UV - - Neinstalat

Tabel 4.3.1.16-5- Evaluarea eficientei epurarii apelor uzata influente in statia de epurare Moara
Vlasiei

Influent Efluent
statie de statie de Limite Limite
Nr. Performanta
Parametru u.m. epurare epurare NTPA NTPA
Crt. epurarii
cod proba cod proba 001 002

2072 2073

1 pH (25oC) - 7,47 7,65 - 6,5 – 6,5 – 8,5


8,5

2 Materii in mg/l 258 34,5 86% 35 350


suspensie
MTS

3 Consum chi- mgO2/l 437 34,4 92% 125 500


mic de oxigen
CCO-Cr

4 Consum bio- mgO2/l 320 18,0 94% 25 300


chimic de
oxigen CBO5

5 Substante mg/l 21,8 < 20 (8,8) 60% 20 30


extractibile

6 Amoniu mgNH4+/l 74,7 10,9 85% 2,0 30

7 Fosfor total mgP/l 8,06 4,39 45% 1,0 5,0


Pt

8 Detergenti mg/l 1,99 < 0,05 97% 0,5 25

9 Nitriti mgNO2-/l < 0,025 1,67 - 1,0 -

10 Azot Kjeldahl mg/l 105 40,2 61% - -

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
237
STUDIU DE FEZABILITATE

Influent Efluent
statie de statie de Limite Limite
Nr. Performanta
Parametru u.m. epurare epurare NTPA NTPA
Crt. epurarii
cod proba cod proba 001 002

2072 2073

11 Nitrati mgNO3-/l <5 186 - 25 -

12 Azot total mgN/l 106 82,7 22% 10 -


(calculat)

Deficiente
Sunt necesare interventii pentru imbunatatirea epurarii apei uzate si anume echiparea statiei cu
instrumentatia minim necesara etc.
Este necesara realizarea unui bazin tampon pentru preluarea apelor uzate menajere provenite din
descarile vidanjelor.
Statia de epurare existenta are o capacitate de 2.250 l.e. astfel, nu are capacitatea de a prelua locui-
tori echivalenti (9.495) prognozati pentru etapa de perspectiva, anul 2030.
Exploatare si intretinere

Monitorizarea calitatii efluentului


Deoarece nu toata populatia existenta beneficiaza de sistemul centralizat de canalizare, deversarea
apelor uzate menajere in fose septice necorespunzatoare produce un impact negativ asupra apelor
subterane. Ca urmare, apa din fantanile forate in primul strat acvifer nu mai este potabila, ea nefiind
recomandata pentru utilizare in scopuri gospodaresti, nici la prepararea hranei si nici pentru consum.
Sursele de poluare ale apei freatice sunt scurgerile din fosele septice si depozitarea
necorespunzatoare a deseurilor.
Deoarece statia de epurare nu functioneaza, apele uzate sunt deversate direct in emisar, afectandu-i
calitatea. Aceste ape contin poluanti de tipul: substante organice, substante extractibile cu solvent
organic, nutrienti – compusi de azot si fosfor – suspensii solide etc.
Dezvoltarea Aglomerarii Moara Vlasiei, atat din punct de vedere economic, cat si social, dar si nece-
sitatea respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului inconjurator, impune realizarea unei
statii de epurare care sa asigure epurarea intregului volum de apa uzata colectata, astfel incat sa se
asigure respectarea cerintelor de calitate pentru apele deversate in emisar.
Performanta epurarii curente
Epurarea actuala a statiei nu permite descarcarea efluentului la parametri admisi conform NTPA
001/2006 deoarece nu toti locuitorii pentru care a fost dimensionata statia, sunt racordati la canali-
zare.
Avand in vedere ca, la momentul intocmirii documentatiei, o parte din retelele de canalizare se aflau
in curs executie, se considera ca dupa terminarea lucrarilor si racordarea tuturor locuitorilor
preconizati la sistemul de canalizare, statia va functiona la capacitatea proiectata.

4.3.1.16.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE


La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, sunt disponibile doar
informatii cu privire la volumele de apa uzata casnica provenite din reteaua existenta. Intrucat
lucrarile la sistemul de canalizare propuse prin programul AFM nu sunt finalizate, pentru aceste vo-
lume nu sunt disponibile informatii.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
238
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.16.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic


Debitele de apa uzata casnica actuale sunt influentate de rata de conectare a consumatorilor la sis-
temul de canalizare si valoarea consumului casnic specific inregistrat pentru aglomerarile studiate.
In prezent, rata de conectare a consumatorilor casnici la sistemul de canalizare Moara Vlasiei este de
6,77% fiind racordati un numar de 454 locuitori.
Tabel 4.3.1.16-6 - Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Moara Vlasiei

u.m. Total casnic

m3/an 9.304.58

m3/zi 25,492

4.3.1.16.2.2 Apa uzata non – casnica


Volumele de apa uzata non-casnica provin de la consumatorii publici si de la agentii industri-
ali/comerciali.
Tabel 4.3.1.16-7 - Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Moara Vlasiei

u.m. Total non - casnic

m3/an 916,15

m3/zi 2,51

Sursa: Operatorul Local

4.3.1.16.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata


La stabilirea volumelor de apa uzata, s-au avut in vedere considerentele generale prezentate in sub-
capitolul 4.1.4.
Principiile de calcul dar si algoritmii acestora sunt cuprinse in Capitolul 7, respectiv in Volumul II -
Anexe - Anexa 4.3.19 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Moara
Vlasiei.
Se presupune ca imediat dupa perioada de implementare a proiectului, valoarea consumului casnic
specific se va reduce/va creste in functie de elasticitatea cererii de apa, dupa introducerea
contorizarii si a tarifelor care sa recupereze costul.
Evolutia debitului specific casnic de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensio-
nare a sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.16-8- Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Moara Vlasiei

Anul/q spec (l/om,zi)


Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Moara
56 75 75 85 95 100 100
Vlasiei

Pentru etapa de perspectiva, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali a
fost estimat, tinand cont de tipurile de consumatori: scoli, gradinite, magazine, restaurante, centre
comerciale, primarii, hoteluri, etc.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
239
STUDIU DE FEZABILITATE

Evolutia debitului de apa uzata, public si comercial, luat in considerare la stabilirea debitelor de di-
mensionare a sistemului de canalizare, a fost considerat egal cu consumul de apa public si comercial,
si are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.16-9- Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Moara Vlasiei

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Moara
2,51 27,58 28,53 30,86 34,73 36,91 38,88
Vlasiei

Pentru etapa de perspectiva analizata, s-a prevazut o crestere a volumului de apa uzata provenita de
la agentii industriali, ca urmare a dezvoltarii industriei mici si mijlocii, prin marirea numarului con-
sumatorilor industriali si comerciali care vor deversa apele uzate in reteaua de canalizare. S-a luat in
considerare si faptul ca multi dintre consumatorii industriali vor evacua la canalizare un debit mai
mare decat cel preluat din sistemul de alimentare cu apa. Situatia actuala dovedeste tendinta aces-
tora de a dezvolta surse proprii de alimentare cu apa.
Tinand cont de cele prezentate mai sus, pana in anul 2045, conform estimarilor Consultantului, dez-
voltarea unitatilor industriale va fi mai lenta, deci pentru consumul de apa non-casnic s-a estimat o
crestere anuala de aproximativ 3,6%.
Evolutia debitului industrial de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensionare a
sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.16-10- Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Moara Vlasiei

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Moara
- 85,77 91,34 107,78 127,18 150,08 177,09
Vlasiei

4.3.1.16.2.4 Apa din infiltratii


Premizele de evolutie a infiltratiilor
Elemente privind metodologia de apreciere a infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare precum si
alte considerente privind nivelul de performanta al sistemului, pot fi consultate in studiul de balanta
apa uzata pentru aglomerarea Moara Vlasiei, anexat prezentei documentatii in Volumul II - Anexe
- Anexa 9.6.2.10 – Studiu balanta apa uzata Moara Vlasiei.
Pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Moara Vlasiei s-a avut in vedere urmatoarele conside-
rente:
Reteaua de canalizare functioneaza atat gravitational cat si prin pompare;
Colectoarele au diametre cuprinse in domeniul 250 – 315 mm fiind executate din PVC;
Masuratori debite de noapte
Pentru estimarea infiltratiilor in reteaua de canalizare Moara Vlasiei s-a recurs la metoda debitului
minim nocturn.
S-au efectuat masuratori la statia de pompare SPAU1ex caracterizata ca fiind statie periferica din
reteaua de canalizare (fara alte statii de pompare in amonte). Pentru evaluarea volumelor pompate,
s-a utilizat metoda volumetrica si/sau metoda orelor de functionare, acestea nefiind echipate cu con-
toare de debit si functionand cu turatie constanta. Pentru orele de noapte, s-a golit bazinul de

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
240
STUDIU DE FEZABILITATE

aspiratie pana la nivelul minim. Se remarca faptul ca, intre orele 2-4 pompele nu au functionat. Pen-
tru evaluarea volumului zilnic s-au contorizat orele de functionare prin metoda energiei consumate,
dupa ce, in prealabil s-a verificat capacitatea pompei active si energia consumata in unitatea de
timp.
Pentru a verifica starea globala a retelei de canalizare, s-au efectuat masuratori si la statia de epura-
re care detine debitmetru cu totalizator. Dezavantajul masuratorilor la punctul de evacuare apa co-
lectata in cadrul retelelor de canalizare care cuprind mai multe statii de pompare este ca, prezinta
riscul de subestimare a volumelor de apa evacuate in orele de noapte (3..5) din cauza capacitatii de
inmagazinare a retelei in raport cu debitele consumate. Acesta a fost motivul pentru care s-au efec-
tuat si masuratori asupra colectoarelor de capat unde debitul canalizat poate fi masurat in timp real.
Masuratorile s-au efectuat in lunile Martie – Aprilie 2015, in zile cu ploaie, imediat dupa ploaie dar si
in zile de timp uscat. Date privind volumele masurate intre orele 2-4 la SPAU1ex si 3-5 la SEAU se
regasesc in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 9.6.2.10. – Studiu balanta apa uzata Moara
Vlasiei.
Tabel 4.3.1.16-11- Masuratori de noapte in sistemul de canalizare Moara Vlasiei, la SPAU1ex
Debit masurat Infiltratii
Data 3
(m /h) (m3/h)

Pe timp de ploaie
13.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,16 0,15
15.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,13 0,12
Dupa ploaie
19.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,09 0,08
20.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,08 0,07
Pe timp uscat
19.04.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,06 0,05
20.04.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,05 0,05

Amonte de statia de pompare apa uzata SPAU1ex, lungimea retelei masoara cca. 0,930 km, diame-
trul mediu este de 30 cm. Rata de infiltratii, calculata in functie de valoarea maxima a debitului de
infiltratii 0,15 m3/h, reprezinta cca 0,13 m3/zi/cm_dia/km. Debitul zilnic masurat a variat in dome-
niul 2,6-5,6 m3/zi.
Tabel 4.3.1.16-12 - Masuratori la SEAU Moara Vlasiei
Debit masurat Infiltratii
Data 3
(m /h) (m3/h)

Pe timp de ploaie
13.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 0,83 0,71
15.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 0,73 0,65
Dupa ploaie
19.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 0,73 0,42
20.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 0,49 0,45
Pe timp uscat
19.04.2015 (ora 3.00 – 4.00) 0,32 0,22
20.04.2015 (ora 3.00 – 4.00) 0,28 0,15

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
241
STUDIU DE FEZABILITATE

Amonte de SEAU lungimea retelei existente Moara Vlasiei masoara cca. 4,77 km iar diametrul mediu
(estimat prin medie ponderata lungime asociata cu diametru) este de 30 cm. Rata de infiltratii, cal-
culata in functie de valoarea maxima a debitului de infiltratii 0,71 m3/h, reprezinta cca 0,12
m3/zi/cm_dia/km. Debitul total evacuat la statia de epurare in zilele masuratorilor a fost cuprins in
domeniul 24 – 41 m3/zi.
Debitul mediu zilnic descarcat la statia de epurare in 2014 a fost de cca. 53,39 m3/h. Raportat la
acesta, debitul de infiltratie reprezinta cca. 37,83 %. Infiltratiile rezultate din informatiile Operatoru-
lui se ridica la 47,56 % din debitul zilnic mediu descarcat. Se deduce ca, diferenta de volum se poate
atribui racordurilor ilegale si/sau erorilor de apreciere a volumului de apa uzata descarcat – compo-
nenta comerciala. Componenta comerciala a infiltratiilor atinge cca. 9,73% din debitul mediu de timp
uscat.
Prognoza apa de infiltratii
Ca urmare a analizei prezentate in cadrul Studiului de Balanta a apei uzate anexat in cadrul Volu-
mului II – Anexe – Anexa 9.6.2.10, Consultantul considera ca o rata medie de infiltratii (inclusiv
componenta comerciala) de maximum 30% din debitul mediu zilnic de timp uscat sau max. 0,5
m3/zi/cm_dia/km este acceptabila din punct de vedere economic pentru proiectarea sistemelor de
canalizare in perspectiva de 30 de ani.
Conform estimarilor, pentru sistemul Moara Vlasiei unde se vor realiza extinderi ale retelelor de ca-
nalizare, in perioada 2015 – 2025 se va inregistra o scadere a ratei medii de infiltratii, determinata
de masurile pentru limitarea si prevenirea infiltratiilor puse in aplicare de catre Operator. Incepand
cu anul 2030, datorita invechirii retelelor, volumul infiltratiilor incepe sa creasca, ajungand in anul
2045 ca ponderea infiltratiilor din debitul total de apa uzata sa aiba valorarea estimata de 26.45%.
Evolutia prognozata a debitelor de infiltratii pentru aglomerarea Moara Vlasiei este cuprinsa intre
0,12 m3/zi/cm_dia/km (an 2023) si 0,28 m3/zi/cm_dia/km (an 2045). Debitul de infiltratii va creste
de asemenea, odata cu extinderea retelei de canalizare in localitate in urmatorii 30 de ani.
Tabel 4.3.1.16-13– Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Moara Vlasiei

Anul/m3/zi/cm_dia/km
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Moara
0,16 0,12 0,10 0,14 0,17 0,21 0,28
Vlasiei

Tabel 4.3.1.16-14-Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Moara Vlasiei

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an 9.264 51.248 46.627 70.629 97.316 126.390 169.457


Volum
m3/zi 25,38 140,40 127,74 193,50 266,61 346,27 464,26
infiltratii
% 29,00 16,44 14,70 17,70 19,89 22,29 26,45

4.3.1.16.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate


Conform evolutiilor prezentate, tabelul urmator prezinta volumele de apa uzata pe tipuri de consu-
matori, pentru etapa de perspectiva:
anul 2030 pentru statiei de epurare;
anul 2045 pentru retele canalizare.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
242
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.16-15- Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Moara Vlasiei

Valoare Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2030)* (an 2045)**

m3/an 277.892 392.339


Consumatori casnici
m3/zi 761,35 1.074,90

m3/an 39.339 64.638


Industrie
m3/zi 107,78 177,09

m3an 11.263 14.191


Comert si servicii publice
m3/zi 30,86 38,87

Debit total de apa uzata (cas- m3/an 328.496 471.168

nic+non-casnic) m3/zi 899,99 1.290,87

m3/an 70.627 169.457


Infiltratii in sistemul de canalizare
m3/zi 193,50 464,26

Debit total de apa uzata, inclusiv m3/an 399.102 640.625

infiltratiile m3/zi 1.093,43 1.755,13

Estimare debite caracteristice


Determinarea debitelor de calcul apa uzata pentru aglomerarea Moara Vlasiei se gaseste in Volumul
II - Anexe - Anexa 4.3.19 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Moara
Vlasiei.
La dimensionarea obiectelor ce fac parte din extinderea sistemului de canalizare, s-au luat in consi-
derare debitele prezentate in tabelul urmator:
Tabel 4.3.1.16-16 Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Moara Vlasiei

Valoare Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2030)* (an 2045)**

Debit mediu zilnic (Qzi med) m3/zi 1.093,49 1.755,14

Debit maxim zilnic (Qzi max) m3/zi 1.363,48 2.142,40

Debit maxim orar (Qor max) m3/zi 115,92 162,46

Debit mediu anual m3/an 399.123 640.625

Perioada de calcul m3/zi 15 30

*Anul 2030 reprezinta perspectiva de dimensionare a statiei de epurare


**Anul 2045 reprezinta perspectiva de dimensionare a retelelor de canalizare
Indicatori tinta privind colectarea apei uzate

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
243
STUDIU DE FEZABILITATE

Indicatorii prezentati in tabelul de mai jos prezinta comparativ situatia actuala cu cea de dupa im-
plementarea proiectului POIM, odata cu racordarea in totalitate a consumatorilor la retea si reduce-
rea procentului de infiltratii din volumul total de apa uzata.
Tabel 4.3.1.16-17- Indicatori de performanta pentru colectarea apei uzate Moara Vlasiei

Aglomerarea Moara Vlasiei

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030)** (2045)***

3.1.1. Populatia totala in aglo- Pers.


6.710 8.007 8.957 10.749
merare

3.1.3 Populatie conectata la Pers.


454 8.007 8.957 10.749
sistemul de canalizare

3.4.5. Incarcare conectata la l.e.


460 8.436 9.495 11.634
sistemul de canalizare

3.2.1. Total volum apa uzata m3/zi


colectata (flux mediu 53,38 854,28 1.093,49 1.755,14
apa uzata)

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.
**Anul 2030 reprezinta perspectiva de dimensionare a statiei de epurare
***Anul 2045 reprezinta perspectiva de dimensionare a retelelor de canalizare
Tabel 4.3.1.16-18 - Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate Moara Vlasiei

Aglomerarea Moara Vlasiei

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Populatie tota-
3.1.1 la in aglomera- pers. 6.710 8.007 8.957 10.749
re

Populatie co-
nectata la sis-
3.1.3 pers. 454 8.007 8.957 10.749
temul de cana-
lizare

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
244
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Moara Vlasiei

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Incarcare co-
nectata la sis-
3.4.5 l.e. 460 8.436 9.495 11.634
temul de cana-
lizare

Total volum
apa uzata co-
3.2.1 lectata (flux m3/zi 53 854 1.093 1.755
mediu apa
uzata)

Capacitate
hidraulica pro-
3.7.2 iectata a m3/zi 332 1.031 1.363 2.193
statiei de epu-
rare (Qzi max)

Capacitate bio-
3.7.3 logica proiec- kgCBO5/zi 100 535 535 698
tata

Procent utilizat
din capacitatea
3.7.5 biologica pro- % 0 94,6 100 100
iectata
(3.4.1/3.7.3)

Capacitatea
statiei de epu-
3.7.7 l.e. 2.250 9.495 9.495 11.643**
rare in locuitori
echivalenti

Volum total de
apa uzata tra-
tata in statiile
3.7.8 m3/zi 53 854 1.093 1.755
de epurare
(mediu anual
la borna de

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
245
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Moara Vlasiei

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)
iesire a statiei
de tratare a
apei uzate)

Volumul de
apa uzata tra-
tata cu o cali-
3.7.8.10 tate a efluen- m3/zi 0 854 1.093 1.755
tului conform
cu EC UWWTD
91/271/EEC

Procent din vo-


lumul de apa
uzata epurata
cu o calitate a
% din
3.7.8.11 efluentului 0 100 100 100
3.2.1
conform cu EC
UWWTD
91/271/EEC
Articol 4(5)

Total CBO5 tra-


3.7.8.12 kgCBO5/zi 28/27 506/485 535/502 698/654
tat/eliminat

Total CCO-Cr kgCCO-


3.7.8.13 55/12 1.012/906 1.170/973 1.396/1.177
tratat/eliminat Cr/zi

Total azot tra-


3.7.8.14 kgN/zi 5/0 93/84 104/94 128/110
tat/eliminat

Total fosfor
3.7.8.15 kgP/zi 0,8/0 15/14 17/16 21/19
tratat/eliminat

*Nota:Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset al tabelului cu indicatorii de performanta


din Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta.
**Nota: Extindere pentru 2045.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
246
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.16-19 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – aglomerarea Moara
Vlasiei

Aglomerarea Moara Vlasiei

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator u.m.
crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Incarcare biologica kg
3.4.1 28 506 535 698
totala (CBO5) CBO5/zi

Procentul pentru % din


3.4.1.4 94 95 94 92
consumatori casnici 3.4.1

Procent pentru in- % din


3.4.1.5 0 4,7 5 7
dustrie 3.4.1

Procent pentru
% din
3.4.1.6 comert si servicii pu- 5,80 0,3 1 1
3.4.1
blice

3.4.2.1 Concentratie CBO5 mg/l 517 592 512 398

3.4.2.2 Concentratie CCO mg/l 1.034 1.185 1.042 795

3.4.2.3 Suspensii solide mg/l 603 691 608 464

Concentratie azot to-


3.4.2.4 mg/l 95 109 96 73
tal

Concentratie fosfor
3.4.2.5 mg/l 15 18 16 12
total

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II - Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.

4.3.1.16.3 DEFICIENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE


Principalele deficiente constatate in urma analizei situatiei existente din aglomerarea Moara Vlasiei,
sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel 4.3.1.16-20 - Principalele deficiente din sistemul de canalizare Moara Vlasiei

Nr.
Componenta Deficiente principale
Crt.

1. Retea de canalizare Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama strada-


la, fiind necesare extinderi ale acesteia.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
247
STUDIU DE FEZABILITATE

Nr.
Componenta Deficiente principale
Crt.

2 Statie de pompare apa uzata Statiile de pompare apa uzata existente SPAU1ex si
SPAU2ex prezinta degradari la nivelul bordajelor golurilor
de acces iar elementele metalice (capace, rame, scari)
sunt ruginite.

Statiile de pompare SPAU1ex si SPAU2ex nu sunt inte-


grate in sistemul SCADA.

Luand in considerare extinderile retelei de canalizare,


capacitatile de pompare si transport (conductele de refu-
lare) vor deveni insuficiente.

3 Statie de epurare Sunt necesare interventii pentru imbunatatirea epurarii


apei uzate si anume echiparea statiei cu instrumentatia
minim necesara etc.
Este necesara realizarea unui bazin tampon pentru pre-
luarea apelor uzate menajere provenite din descarile vi-
danjelor.
Statia de epurare existenta are o capacitate de 2.250 l.e.
astfel, nu are capacitatea de a prelua locuitori echivalenti
(9.495) prognozati pentru etapa de perspectiva, anul
2030.

Investitiile prevazute pentru remedierea deficientelor mai sus enemerate sunt indicate in Volumul I
- Capitolul 9, subcapitolul 9.3.16 – Aglomerarea Moara Vl siei.

4.3.1.16.4 BILANTUL CICLULUI APEI


Tabelul de mai jos prezinta debitele curente de productie, consumul de apa si pierderile din sistem
(atat componenta tehnica/reala cat si componenta comerciala a pierderilor), precum si ratele de co-
lectare a apei uzate si infiltratiile (atat componenta tehnica/reala si componenta comerciala) in sis-
tem.
De asemenea tabelul mai prezinta si tintele viitoare aplicabile dupa finalizarea Proiectului POIM, pre-
cum si tintele pe termen lung (perspectiva).
Tabel 4.3.1.16-21 - Balanta ciclului de apa pentru Moara Vlasiei

2014 2023 2045


Componentele balantei apei 3 3 3
m /zi % m /zi % m /zi %

Productia de apa
apa subterana 0,00 0% 782,82 0% 1451,08 0%
apa de suprafata 0,00 0% 0,00 100% 0,00 100%
Sub- total productie 0,00 0% 782,82 100% 1451,08 100%

Distributia apei
Pierderile de apa 0,00 0% 111,83 14,29% 248,76 17,14%

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
248
STUDIU DE FEZABILITATE

2014 2023 2045


Componentele balantei apei 3 3 3
m /zi % m /zi % m /zi %

Componenta tehnica/reala 0,00 0,00% 62,57 7,99% 139,01 9,58%


Componenta comerciala 0,00 0,00% 49,26 6,29% 109,75 7,56%
Sub - total pierderi de apa 0,00 0,00% 111,83 14,29% 248,76 17,14%

Alimentarea cu apa 0 0,00% 670,99 85,71% 1202,33 82,86%


Consumatori casnici 0,00 0,00% 600,53 76,71% 1074,90 74,08%
Consumatori publici si comerciali 0,00 0,00% 27,58 3,52% 38,88 2,68%
Consumatori industriali 0,00 0,00% 42,88 5,48% 88,55 6,10%

Sub-total alimentare cu apa 0,00 0,00% 670,99 85,71% 1202,33 82,86%

Sub-total distributie 0,00 0,00% 782,82 100% 1451,08 100%

Colectarea apei uzate


Canalizare 28,00 52,45% 713,88 83,56% 1290,87 73,55%
Consumatori casnici 25,49 47,75% 600,53 70,30% 1074,90 61,24%
Consumatori publici si comerciali 2,51 4,70% 27,58 3,23% 38,88 2,22%
Consumatori industriali 0,00 0,00% 85,77 10,04% 177,09 10,09%
Infiltratii 25,39 47,55% 140,41 16,44% 464,27 26,45%
Intrari WWTP 53,39 100,00% 854,28 100% 1755,14 100%

4.3.1.16.5 EMISAR
Apa uzata colectata de reteaua de canalizare a aglomerarii Moara Vlasiei se descarca in statia de
epurare Moara Vlasiei.
Emisarul statiei de epurare Moara Vlasiei este raul Cociovalistea.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
249
STUDIU DE FEZABILITATE

4.3.1.17 AGLOMERAREA AFUMATI

Aglomerarea Afumati este formata din localitatea Afumati, areun numar de 8.681 l.e. si apartine de
UAT Afumati.

Figura 4.3.1.17-1 Incadrarea in zona a aglomerarii Afumati


Tabel 4.3.1.17-1 - Populatie echivalenta in aglomerarea Afumati

Populatie
Localitati
Aglomerare UAT echivalenta
componente
(2014)

Afumati Afumati Afumati 8.681

Total 8.621

4.3.1.17.1 INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA UZATA


In Aglomerarea Afumati exista un sistem de canalizare de tip divizor ce cuprinde urmatoarele obiec-
te:
retea de canalizare;
statii de pompare ape uzate si conducte de refulare;
statie de epurare;
Tabel 4.3.1.17-2 - Populatie conectata la sistemul de canalizare Afumati

Situatie curenta

Indicator u.m In curs de fina-


Existent an Total (raportat
lizare (estimare
2014 la an 2023)
an 2018)
Locuitori echivalenti l.e. 8.681 10.288 10.896
Populatia totala locuitor 8.628 9.387 10.295
Populatia racordata locuitor 960 0 960
Rata de racordare % 11,13 0 9,32

4.3.1.17.1.1 Retele de canalizare


Reteaua de canalizare din aglomerarea Afumati are o lungime totala de 23.700 m si prezinta
urmatoarele caracteristici:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
250
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.17-3- Retea de canalizare Afumati

Nr. Diametru Lungime


Material Observatii
crt. (mm) (m)

1 PVC 250 543 realizati in ca-


drul programu-
2 PVC 315 19.618
lui SAPARD la
3 PVC 350 1920 nivelul anilor

4 PVC 400 948 2006-2010

5 PVC necunoscut 671

TOTAL Lungime 23.700

Numarul de racorduri aferent retelei de canalizare este de 1.674 bucati.


Deficiente
Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala, fiind necesare extinderi ale acesteia.

4.3.1.17.1.2 Statii de pompare apa uzata


In cadrul sistemului de canalizare exista sapte statii de pompare apa uzata, dintre acestea, doar cinci
sunt in functine (SPAU1ex, SPAU2ex, SPAU3ex, SPAU4ex si SPAU6ex) iar doua sunt nefunctionale:
(SPAU5ex scoasa din functiune de operatorul local al retelei, cu devierea canalizarii catre SPAU1ex si
SPAU7ex pentru care alimentarea cu energie electica este intrerupta).
Dintre cele cinci statii de pompare functionale, trei au fost realizate prin programul SAPARD si sunt
executate in chesoane de beton armat, ingropate, in afara carosabilului.
Statiile de pompare apa uzata existente au urmatoarele caracteristici:
Statia de pompare SPAU1ex - (realizata prin programul SAPARD) este amplasata pe strada Mircea
Voda – pe marginea lacului, este echipata cu pompe Wilo cu urmatoarele caracteristici:
Q = 23,5 m3/h;
H = 8 m.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
251
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.17-2 Statia de pompare SPAU1ex

Statia de pompare SPAU2ex – este amplasata la intersectiea strazii Pinului cu strada Fagului, este
echipata cu pompe Wilo cu urmatoarele caracteristici:
Q = 23,5 m3/h;
H - 8 m.

Figura 4.3.1.17-3 Statia de pompare SPAU2ex

Statia de pompare SPAU3ex - este amplasata pe strada Dominta Ralu si are urmatoarele caracteris-
tici:
Q = 5 m3/h;
H = 8 m.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
252
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.17-4 Statia de pompare SPAU3ex

Statia de pompare SPAU4ex - (realizata prin programul SAPARD) este amplasata la intersectia strazii
Imasului cu DJ 100 - Sos Stefanesti si are urmatoarele caracteristici:
Q = 23,5 m3/h;
H = 8 m.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
253
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.17-5 Statia de pompare SPAU4ex

Statia de pompare SPAU5ex – este situata la intersectia strazii Moinesti cu Str. Ganeasa (DJ 100) -
statia este nefunctionala, apele uzate descarcate aici au fost directionate catre SPAU1ex de pe Stra-
da Mircea Voda.

Figura 4.3.1.17-6 Statia de pompare SPAU5ex

Statia de pompare SPAU6ex - (realizata prin programul SAPARD) amplasata la intersectia strazii Oi-
tuz cu Sos Bucuresti-Ploiesti (DN2), si are urmatoarele caracteristici:
Q = 23,5 m3/h
H=8m

Figura 4.3.1.17-7 Statia de pompare SPAU6ex

Statia de pompare SPAU7ex – situata in capul strazii Strada Oituz, nu este functionala, nu exista
legatura la racord electric, schema retelelor de canalizare fiind reconfigurata;

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
254
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.17-8 Statia de pompare SPAU7ex

Deficiente
Statia de pompare SPAU1ex necesita reechipare, deoarece s-a modificat configuratia retelelor de ca-
nalizare, aceasta preluand si debitul de apa uzata aferent statiei de pompare SPAU5ex. Astfel, atat
instalatiile hidraulice cat si conducta de refulare, sunt subdimensionate. Statia prezinta urme de
inundabilitate. Necesita integrare in sistemul SCADA.

4.3.1.17.1.3 Statie de epurare


Amplasamentul statie de epurare existente se afla in localitatea Afumati, pe malul baltii Afumati.
Emisarul statiei de epurare este Balta Afumati.
Descrierea infrastructurii actuale
Statia de epurare a fost realizata prin programul SAPARD in anul 2009 pentru o capacitate de 1.500
l.e. si un debit zilnic mediu de 200 m3/h.
Statia de epurare opereaza cu dificultate intrucat, debitul influent este mai mare decat cel pentru ca-
re a fost proiectata, astfel, calitatea apei epurate nu este conforma cu legislatia in vigoare.
Elementele componente ale statiei de epurare proiectate sunt urmatoarele:
Statie pompare influent;
Unitate compacta ce contine gratar des, deznisipator si separator de grasimi;
Bazin egalizare, omogenizare si pompare apa menajera;
Modul epurare biologica;
Unitate dezinfectie;
Bazin colectare si pompare namol;
Unitate deshidratare namol;
Platforma depozitare containere reziduuri;
Pavilion tehnologic;

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
255
STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 4.3.1.17-9 - Schema bloc a proceselor de epurare:

APA UZATA
INFLUENTA

Qu zi med = 200 m3/zi


Qu or max = 12 m3/h

TRATARE PRIMARA
(unitate compacta ce
contine gratar des,
deznisipator si separator de
grasimi)

PRELUCRARE
TRATARE NAMOL
PLATFORMA
BIOLOGICA (Unitate deshidratare DEPOZITARE
(Modul de epurare
biologica)
namol) CONTAINERE
REZIDUURI

UNITATE
DEZINFECTIE

CBO5 < 25mg/l


EFLUENT
CCO-Cr < 125mg/l
EPURAT MTS < 35mg/l
Nt < 10mg/l
Pt < 1mg/l

Tabel 4.3.1.17-4 - Evaluarea starii fizice a echipamentului electro-mecanic si structurilor civile din
statia de epurare Afumati

Evaluarea
Evaluarea conditiei
Nr. Anul conditiei fizice a
Componente Descriere fizice a structurilor
Crt. instalarii echipamentului
civile
E&M

Blocare frecventa
Statie de pompare a pompelor cu
1 2009 In functiune Acceptabila
influent materii grosiere
din canalizare

Unitate compacta
2 de gratar des – Colmatat 2009 Nu functioneaza Acceptabila
deznisipator- sepa-

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
256
STUDIU DE FEZABILITATE

Evaluarea
Evaluarea conditiei
Nr. Anul conditiei fizice a
Componente Descriere fizice a structurilor
Crt. instalarii echipamentului
civile
E&M
rator de grasimi

Statia de dozare
3 - 2009 In functiune Acceptabila
precipitant fosfor

Modul biologic – cu
4 - 2009 In functiune Acceptabila
biofilm fixat

Instalatie UV
5 - 2009 Nu functioneaza Acceptabila
dezinfectie apa

Tabel 4.3.1.17-5 - Evaluarea eficientei epurarii apelor uzata influente in statia de epurare Afumati

Influent
Efluent statie
statie de Limite Limite
Nr. de epurare Performanta
Parametru Unitate epurare NTPA NTPA
Crt. cod proba epurarii
cod proba 001 002
2114
2113

6,5 – 6,5 –
1 pH (25oC) - 7,73 7,90 -
8,5 8,5

Materii in
2 suspensie mg/l 138 168* - 35 350
MTS

Consum chimic
3 de oxigen mgO2/l 162 73,5 54% 125 500
Cr
CCO-

Consum bio-
4 chimic de mgO2/l 88,5 40,2* 54% 25 300
oxigen CBO5

Substante
5 mg/l < 20 (12,1) < 20 (8,3) 31% 20 30
extractibile

6 Amoniu mgNH4+/l 40,4 26,6* 34% 2,0 30

Fosfor total
7 mgP/l 4,94 4,06* - 1,0 5,0
Pt

8 Detergenti mg/l 1,27 0,245 80% 0,5 25

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
257
STUDIU DE FEZABILITATE

Influent
Efluent statie
statie de Limite Limite
Nr. de epurare Performanta
Parametru Unitate epurare NTPA NTPA
Crt. cod proba epurarii
cod proba 001 002
2114
2113

9 Nitriti mgNO2-/l 19,2 15,4* 20% 1,0 -

10 Azot Kjeldahl mg/l 80,2 57,1 29% - -

11 Nitrati mgNO3-/l 14,9 10,9 27% 25 -

Azot total
12 mgN/l 89,4 64,2* 28% 10 -
(calculat)

Tabel 4.3.1.17-6 -*Valori superioare limitelor maxime admise de NTPA-001/2005

Nr.
Parametru UM Limita admisa Efluent
Crt.

1 Consum biochimic de oxigen CBO5 mgO2/l 25 66,25*

2 Consum chimic de oxigen CCO-Cr mgO2/l 125 202,62*

3 Materii in suspensie MTS mg/l 35 129,25*

4 Azot total NT mg/l 10 52,00*

5 Fosfor total PT mg/l 1 13,93*

Datele din tabel sunt conform buletinului de analiza, anexa la PV, seria B, nr.1182 pentru calculul
penalitatilor aplicate folosintei de apa, Primariei Comunei Afumati.
*Valori superioare limitelor maxime admise de NTPA-001/2005
Deficiente
Capacitatea statiei este depasita, debitul influent este mai mare decat cel pentru care a fost proiec-
tata statia, astfel descarcarea apei in emisar nu este in conformitate cu NTPA 001/2005 si nici nu
permite preluarea extinderilor retelelor de canalizare, respectiv din zona Doraly.
Exploatare si intretinere
Monitorizarea calitatii efluentului
Deoarece nu toata populatia existenta din localitatea Afumati (inclusiv zona Doraly) beneficiaza de
sistemul centralizat de canalizare, deversarea apelor uzate menajere in fose septice
necorespunzatoare produce un impact negativ asupra apelor subterane. Ca urmare, apa din fantanile
forate in primul strat acvifer nu mai este potabila.
Sursele de poluare ale apei freatice sunt scurgerile din fosele septice si depozitarea
necorespunzatoare a deseurilor.
Dezvoltarea localitatii Afumati si a zonei Doraly, atat din punct de vedere economic, cat si social, dar
si necesitatea respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului inconjurator, impune realizarea
unei statii de epurare care sa asigure epurarea intregului volum de apa uzata colectata, astfel incat
sa se asigure respectarea cerintelor de calitate pentru apele deversate in emisar.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
258
STUDIU DE FEZABILITATE

Performanta epurarii curente


Capacitatea statiei este depasita, debitul influent este mai mare decat cel pentru care a fost proiec-
tata statia, astfel descarcarea apei in emisar nu este in conformitate cu NTPA 001/2005 si nici nu
permite preluarea extinderilor retelelor de canalizare. Odata cu implementarea lucrarilor prin pro-
gramul POIM ce are ca efect directionarea surplusului de ape uzate menajere catre o statie de epura-
re nou construita, se va rezolva si problema supraincarcarii statiei.

4.3.1.17.2 DEBITE SI INCARCARI ALE APEI UZATE

4.3.1.17.2.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic


Debitele de apa uzata casnica actuale sunt influentate de rata de conectare a consumatorilor la sis-
temul de canalizare si valoarea consumului casnic specific inregistrat.
In prezent, rata de conectare a consumatorilor casnici la sistemul de canalizare Afumati este de
11,13%, numarul de locuitori racordati fiind de 960.
Tabel 4.3.1.17-7 - Volum apa uzata provenit de la consumul casnic, aglomerarea Afumati

u.m. Total casnic

m3/an 41.652

m3/zi 114,115

Sursa: Operatorul Local

4.3.1.17.2.2 Apa uzata non – casnica


Volumele de apa uzata non-casnica provin de la consumatorii publici si de la agentii industri-
ali/comerciali.
Tabel 4.3.1.17-8 - Volum apa uzata provenit de la consumul non-casnic, aglomerarea Afumati

u.m. Total non - casnic

m3/an 1.097

m3/zi 3,005

4.3.1.17.2.3 Estimarea volumului de apa uzata evacuata


La stabilirea volumelor de apa uzata, s-au avut in vedere considerentele generale prezentate in sub-
capitolul 4.1.4.
Principiile de calcul dar si algoritmii acestora sunt cuprinse in Capitolul 7, respectiv in Volumul II -
Anexe - Anexa 4.3.8 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare – Aglomerarea Afumati.
Se presupune ca imediat dupa perioada de implementare a proiectului, valoarea consumului casnic
specific se va reduce/va creste in functie de elasticitatea cererii, dupa introducerea contorizarii si a
tarifelor care sa recupereze costul.
Evolutia debitului specific casnic de apa uzata, luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensio-
nare a sistemului de canalizare are urmatoarele valori:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
259
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.17-9 - Debit specific casnic de apa uzata, aglomerarea Afumati

Anul/q spec (l/om,zi)


Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Afumati 119 95 95 100 100 105 110

Pentru etapa de perspectiva, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali a
fost estimat pentru aglomerarea Afumati, tinand cont de tipurile de consumatori: scoli, gradinite,
magazine, restaurante, centre comerciale, primarii, hoteluri, etc.
Evolutia debitului de apa uzata, public si comercial, luat in considerare la stabilirea debitelor de di-
mensionare a sistemului de canalizare a fost considerat egal cu consumul de apa public si comercial
si are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.17-10 - Debit public si comercial de apa uzata, aglomerarea Afumati

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Afumati 3,005 441,74 456,93 518,84 556,23 591,02 622,64

Pentru etapa de perspectiva analizata, s-a prevazut o crestere a volumului de apa uzata provenita de
la agentii industriali, ca urmare a dezvoltarii industriei mici si mijlocii, prin marirea numarului con-
sumatorilor industriali si comerciali care vor deversa apele uzate in reteaua de canalizare. S-a luat in
considerare si faptul ca multi dintre consumatorii industriali vor evacua la canalizare un debit mai
mare decat cel preluat din sistemul de alimentare cu apa. Situatia actuala dovedeste tendinta aces-
tora de a dezvolta surse proprii de alimentare cu apa.
Luand in considerare cele prezentate mai sus, pana in anul 2045, s-a estimat o crestere anuala de a
agentilor industriali de aproximativ 3,6%.
Evolutia debitului industrial de apa uzata luat in considerare la stabilirea debitelor de dimensionare a
sistemului de canalizare are urmatoarele valori:
Tabel 4.3.1.17-11 Debit industrial de apa uzata, aglomerarea Afumati

Anul/Qzimed (m3/zi)
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Afumati - 120,28 128,10 151,16 178,37 210,47 248,36

4.3.1.17.2.4 Apa din infiltratii


Premizele de evolutie a infiltratiilor
Elemente privind metodologia de apreciere a infiltratiilor de apa in reteaua de canalizare precum si
alte considerente privind nivelul de performanta al sistemului, pot fi consultate in studiul de balanta
apa uzata pentru aglomerarea Afumati, anexat prezentei documentatii in Volumul II - Anexe -
Anexa 9.6.2.11 – Studiu balanta apa uzata Afumati.
Pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Afumati s-a avut in vedere urmatoarele considerente:
Reteaua de canalizare este de tip gravitational;
Colectoarele au diametre cuprinse in domeniul 250 – 400 mm fiind executate din PVC;
Nu au fost obtinute informatii referitoare la numarul de avarii inregistrate in anul 2014 pe reteaua de
canalizare.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
260
STUDIU DE FEZABILITATE

Masuratori debite de noapte


S-au efectuat masuratori la 2 statii de pompare periferice retelei (SPAU3ex amplasata pe strada
Domnita Ralu si SPAU1ex amplasata pe strada Mircea Voda) folosindu-se metoda volumetrica si/sau
metoda orelor de functionare acestea nefiind echipate cu contoare de debit si functionand cu turatie
constanta. Pentru orele de noapte, s-au golit bazinele de aspiratie pana la nivelul minim. Se remarca
faptul ca intre orele 2-4 nu s-a atins nivelul maxim pompele nefunctionand deloc. Pentru evaluarea
volumului zilnic s-au contorizat orele de functionare prin metoda energiei consumate dupa ce in
prealabil s-a verificat capacitatea pompei active si energia consumata in unitatea de timp.
Pentru a verifica starea globala a retelei de canalizare s-au executat masuratori si la statia de epura-
re unde exista contor de debit.
Masuratorile s-au efectuat in lunile Martie – Aprilie 2015, in zile cu ploaie, imediat dupa ploaie dar si
in zile de timp uscat. Date privind volumele masurate intre orele 2-4 la SPAUuri si orele 3-5 la SEAU
se regasesc in Volumul II – Anexe – Anexa 9.6.2.11. – Studiu balanta apa uzata Afumati.
TabeL 4.3.1.17-12 - Masuratori de noapte in sistemul de canalizare Afumati, la SPAU1ex
Debit masurat Infiltratii
Data 3
(m /h) (m3/h)

Pe timp de ploaie
21.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,41 0,31
22.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,37 0,28
Dupa ploaie
19.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,33 0,25
20.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,29 0,24
Pe timp uscat
20.04.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,24 0,18
21.04.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,21 0,15

Amonte de statia de pompare a apelor uzate, lungimea retelei masoara cca.1,530 km iar diametrul
mediu este de 25 cm. Rata de infiltratii, calculata in functie de valoarea maxima a debitului de
infiltratii 0,31 m3/h, reprezinta cca 0,20 m3/zi/cm_dia/km. Debitul zilnic masurat variaza in domeniul
15,7 -27,4 m3/zi.
Tabel 4.3.1.17-13 - Masuratori de noapte in sistemul de canalizare Afumati, la SPAU3ex
Debit masurat Infiltratii
Data 3
(m /h) (m3/h)

Pe timp de ploaie
21.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,32 0,25
22.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,35 0,27
Dupa ploaie
19.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,28 0,22
20.03.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,26 0,20
Pe timp uscat
20.04.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,26 0,17
21.04.2015 (ora 2.00 – 3.00) 0,23 0,18

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
261
STUDIU DE FEZABILITATE

Amonte de SPAU3ex Domnita Ralu lungimea retelei masoara cca.1,400 km iar diametrul mediu este
de 25 cm. Rata de infiltratii, calculata in functie de valoarea maxima a debitului de infiltratii 0,27
m3/h, reprezinta cca 0,185 m3/zi/cm_dia/km. Debitul zilnic masurat variaza in domeniul 15 -23
m3/zi.
Tabel 4.3.1.17-14 Masuratori la SEAU Afumati
Debit masurat Infiltratii
Data 3
(m /h) (m3/h)

Pe timp de ploaie
21.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 4,75 4,11
22.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 4,40 3,85
Dupa ploaie
19.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 4,00 3,40
20.03.2015 (ora 3.00 – 4.00) 3,60 3,10
Pe timp uscat
20.04.2015 (ora 3.00 – 4.00) 3,07 2,40
21.04.2015 (ora 3.00 – 4.00) 3,14 2,52

Amonte de SEAU lungimea retelei existente masoara cca.23,7 km cu diametrul mediu (estimat prin
medie ponderata lungime asociata cu diametru) este de 21,5 cm. Rata de infiltratii, calculata in
functie de valoarea maxima a debitului de infiltratii 4,11 m3/h, reprezinta cca 0,187
m3/zi/cm_dia/km. Debitul total evacuat la statia de epurare in zilele masuratorilor a fost cuprins in
domeniul 174 – 226 m3/zi.
Debitul mediu zilnic descarcat la statia de epurare in 2014 a fost de cca. 250,26 m3/h. Raportat la
acesta debitul de infiltratie reprezinta cca. 42,09 %. Infiltratiile rezultate din informatiile Operatorului
se ridica la 53,20% din debitul mediu zilnic descarcat. Se deduce ca diferenta apartine racordurilor
ilegale – componenta comerciala. Componenta comerciala a infiltratiilor atinge cca. 11,11% din debi-
tul mediu de timp uscat.
Prognoza apa de infiltratii

Ca urmare a analizei prezentate in cadrul Studiului de Balanta a apei uzate, anexat in Volumul II –
Anexe – Anexa 9.6.2.1 - Studiu balanta apa uzata Afumati 1, Consultantul considera ca o rata
medie de infiltratii (inclusiv componenta comerciala) de maximum 30% din debitul mediu zilnic de
timp uscat sau max. 0,5 m3/zi/cm_dia/km, este acceptabila din punct de vedere economic pentru
proiectarea sistemelor de canalizare in perspectiva de 30 de ani.
Conform estimarilor Consultantului, pentru sistemul Afumati unde se vor realiza extinderi ale
retelelor de canalizare, in perioada 2015 – 2025 se va inregistra o scadere a ratei medii de infiltratii,
determinata de masurile pentru limitarea si prevenirea infiltratiilor puse in aplicare de catre Opera-
tor. Incepand cu anul 2030, datorita invechirii retelelor, volumul infiltratiilor incepe sa creasca,
ajungand in anul 2045 ca ponderea infiltratiilor din debitul total de apa uzata sa aiba valorarea esti-
mata de 27.08%.
Ca urmare, evolutia prognozata a debitelor de infiltratii pentru aglomerarea Afumati este cuprinsa in-
tre 0,21 m3/zi/cm_dia/km (an 2023) si 0,40 m3/zi/cm_dia/km (an 2045). Debitul de infiltratii va
creste de asemenea, odata cu extinderea retelei de canalizare in localitate in urmatorii 30 de ani.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
262
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.17-15– Evolutia ratei de infiltratii in sistemul de canalizare Afumati

Anul/m3/zi/cm_dia/km
Aglomerare
2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Afumati 0,20 0,21 0,17 0,23 0,32 0,35 0,40

Tabel 4.3.1.17-16-Evolutia volumului de apa rezultat din infiltratii in aglomerarea Afumati

An u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045

m3/an 48.595 114.428 106.164 155.324 231.683 269.249 324.180


Volum
m3/zi 133,13 313,50 290,86 425,54 634,74 737,66 888,16
infiltratii
% 53,20 16,91 15,41 18,94 24,38 25,30 27,08

4.3.1.17.2.5 Centralizarea debitelor si incarcarilor apei uzate


Conform evolutiilor prezentate, tabelul urmator prezinta volumele de apa uzata pe tipuri de consu-
matori, pentru etapa de perspectiva.
Tabel 4.3.1.17-17 - Centralizarea volumelor de apa uzata - Aglomerarea Afumati

Valoare Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2030) (an 2045)

m3/an 420.334 554.873


Consumatori casnici
m3/zi 1.151,60 1.520,20

m3/an 55.173 90.651


Industrie
m3/zi 151,16 248,35

m3an 189.377 227.265


Comert si servicii publice
m3/zi 518,84 622,64

Debit total de apa uzata (cas- m3/an 664.884 872.789

nic+non-casnic) m3/zi 1.822 2.391,20

m3/an 155.326 324.180


Infiltratii in sistemul de canalizare
m3/zi 425,55 888,16

Debit total de apa uzata, inclusiv m3/an 820.210 1.196.969

infiltratiile m3/zi 2.247,15 3.279,36

Estimare debite caracteristice


Determinarea debitelor de calcul apa uzata pentru aglomerarea Afumati se gaseste in Volumul II -
Anexa - Anexa 4.3.8 - Breviar de calcul si cerinte de proiectare Aglomerarea Afumati.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
263
STUDIU DE FEZABILITATE

La dimensionarea obiectelor ce fac parte din extinderea sistemului de canalizare, s-au luat in consi-
derare debitele prezentate in tabelul urmator::
Tabel 4.3.1.17-18 - Centralizarea debitelor de calcul apa uzata, aglomerarea Afumati

Valoare Valoare
Categoria de apa uzata u.m.
(an 2030) (an 2045)

Debit mediu zilnic (Qzi med) m3/zi 2.247,15 3.279,37

Debit maxim zilnic (Qzi max) m3/zi 2.793,63 3.996,73

Debit maxim orar (Qor max) m3/zi 199,97 240,71

Debit mediu anual m3/an 820.210 1.196.969

Perioada de calcul m3/zi 15 30

Indicatori tinta privind colectarea si epurarea apei uzate


Indicatorii prezentati in tabelul de mai jos prezinta comparativ situatia actuala cu cea de dupa im-
plementarea proiectului POIM, odata cu racordarea in totalitate a consumatorilor la retea si reduce-
rea procentului de infiltratii din volumul total de apa uzata.
Tabel 4.3.1.17-19- Indicatori de performanta pentru colectarea apelor uzate – aglomerarea Afumati

Aglomerarea Afumati

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.* curente prognozate prognozate prognozate

(2014) (2023) (2030) (2045)

Populatia totala in
3.1.1. Pers. 8.628 10.295 11.516 13.820
aglomerare

Populatie conectata la
3.1.3 Pers. 960 10.295 11.516 13.820
sistemul de canalizare

Incarcare conectata la
3.4.5. l.e. 1.245 10.896 12.272 15.065
sistemul de canalizare

Total volum apa uzata

3.2.1. colectata (flux mediu m3/zi 250 1.854 2.246 3.280

apa uzata)

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta”
care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de
ordine din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor din versiunea de
fisier Excel a tabelului de indicatori.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
264
STUDIU DE FEZABILITATE

Tabel 4.3.1.17-20- Indicatori de performanta pentru epurarea apelor uzate – aglomerarea Afumati

Aglomerarea Afumati

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Capacitate hidrau-
lica proiectata a
3.7.2 m3/zi 250 250 250 250
statiei de epurare
(Qzi max)

Capacitate biologi-
3.7.3 kgCBO5/zi 90 90 90 90
ca proiectata

Procent utilizat din


capacitatea biolo-
3.7.5 % 83 100 100 100
gica proiectata
(3.4.1/3.7.3)

Capacitatea statiei
3.7.7 de epurare in lo- l.e. 1.500 1.500 1.500 1.500
cuitori echivalenti

Volum total de apa


uzata tratata in
statiile de epurare
3.7.8 (mediu anual la m3/zi 250 250 250 250
borna de iesire a
statiei de tratare a
apei uzate)

Volumul de apa
uzata tratata cu o
calitate a efluentu-
3.7.8.10 m3/zi 0 250 250 250
lui conform cu EC
UWWTD
91/271/EEC

Procent din volu-


mul de apa uzata
% din
3.7.8.11 epurata cu o cali- 0 100 100 100
3.2.1
tate a efluentului
conform cu EC

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
265
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Afumati

Nr. Valori Valori Valori Valori


Indicator u.m.
Crt.*
curente prognozate prognozate prognozate
(2014) (2023) (2030) (2045)
UWWTD
91/271/EEC Articol
4(5)

Total CBO5 tra-


3.7.8.12 kgCBO5/zi 75/68 90/89,5 90/89,5 90/89,5
tat/eliminat

Total CCO-Cr tra- kgCCO-


3.7.8.13 149/118 180/178 180/178 180/178
tat/eliminat Cr/zi

Total azot tra-


3.7.8.14 kgN/zi 13,7/11,2 16,5/16,3 16,5/16,3 16,5/16,3
tat/eliminat

Total fosfor tra-


3.7.8.15 kgP/zi 2,4/1,9 2,7/2,6 2,7/2,6 2,7/2,6
tat/eliminat

*Nota:Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset al tabelului cu indicatorii de performanta


din Volumul II - Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta.
**Nota: Apele uzate colectate in extinderile de canalizare prevazute se vor descarca in statia de epu-
rare ce se va construi in Aglomerarea Ganeasa
Tabel 4.3.1.17-21 - Incarcari ale apei uzate – valori actuale si proiectii in timp – aglomerarea
Afumati

Aglomerarea Afumati

Nr. Valori Valori pro- Valori pro- Valori pro-


Indicator U.M.
crt.* curente gnozate gnozate gnozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

Incarcare biologica kg
3.4.1 75 654 736 904
totala (CBO5) CBO5/zi

Procentul pentru % din


3.4.1.4 98,8 94,4 93,8 91,7
consumatori casnici 3.4.1

Procent pentru in- % din


3.4.1.5 0 5 6 8
dustrie 3.4.1

Procent pentru
% din
3.4.1.6 comert si servicii 1,2 0,6 0,2 0,3
3.4.1
publice

3.4.2.1 Concentratie CBO5 mg/l 298 353 328 282

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,
în perioada 2014 - 2020
266
STUDIU DE FEZABILITATE

Aglomerarea Afumati

Nr. Valori Valori pro- Valori pro- Valori pro-


Indicator U.M.
crt.* curente gnozate gnozate gnozate
(2014) (2023) (2030) (2045)

3.4.2.2 Concentratie CCO mg/l 597 705 656 563

3.4.2.3 Suspensii solide mg/l 348 412 382 328

<