Sunteți pe pagina 1din 1

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE

BAREM DE CORECTARE
Matematică
Clasa I

Etapa I

Item Răspuns Punctaj


1 a 5
2 d 5
3 c 5
4 b 5
5 c 5
6 c 5
7 d 5
8 a 5
9 c 5
10 a 5
11 b 5
12 c 5
13 d 5
14 c 5
15 b 5
16 a 5
17 c 10
18 a 10
Total 100

ComPer – Matematică, Etapa I – 2018-2019, Clasa I


3